• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguoithuong1

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  16
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguoithuong1

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Lâu nay tôi vẩn nghĩ vào thời mạt pháp này chắc chỉ có thể tu theo tịnh độ tông.Nên lâu nay tôi vẫn niệm phật adida chứ không nghĩ sẽ học thiền.Nhưng đọc bài của anh Batbothienlong giờ tôi thấy con đường mình theo lâu nay sẽ thành tựu nhanh hơn nếu kết hợp với thiền.Nhưng do tôi không có đủ thời gian để nghiên cứu và cũng không biết phải học ở đâu.Anh BBTL có thể chỉ dẩn cho tôi được không.Hiện tôi đang ở TP HCM,Nếu anh biết những khóa học thiền ngắn hạn dành cho người tại gia thì tốt quá,nếu không thì anh có thể share tài liệu ebook cũng dươc .Cám ơn anh trước.
 2. Các bạn vào đọc topic này hãy thử suy nghỉ vì sao anh dafahao lại đưa ra nhiều hình ảnh dẩn chứng như vậy ?.mục đích của anh ta là gì?Nhửng hình ảnh đó nói lên điều gì. Thứ nhất anh ta đưa ra những hình ảnh đó để cho những người không biết rõ bản chất của PLC dễ dàng đi theo,Khi người ta thấy những hình ảnh đó liền nghĩ rằng PLC này có nhiều người tu chắc nó phải tốt lắm đây nên người ta mới theo đông như vậy,hay là mình cũng theo tập cho biết .Và thế là mắt bẩy anh ta.Thực chất những hình ảnh đó đều xuất phát từ các trang web của PLC ,các hình ảnh đó đều có sắp đặt và đều có mục đích nhằm mị dân.các bạn hãy cảnh giác. Mục đích của anh ta một mặt nhằm tuyên truyền một mặt muốn khẳng định vị thế hiện tại của PLC trên thế giới.Các bạn thử lên mạng kiếm đâu ra mấy bài báo đó ngoài mấy trang truyền giáo của PLC.Vậy thưc chất trên thế giới người ta có luyện tập PLC nhiều như vậy không,Câu trả lời là không. Những hình ảnh anh ta đưa lên chỉ nói được một điều PLC là một môn khí công ,mà bản chất ông LÝ xuất thân là một người dạy khí công và đặc biệt Ông ta là một người thân Mỹ và giờ cũng đang sống tại MỸ.Vậy tại sao các bạn lại phải theo PLC ,một thứ khí công mà chúng ta đi đâu cũng hoc được.Rồi bị đưa vào những mưu đồ chính trị của bọn họ,như những người TQ đáng thương.Chúng ta muốn bình an và bình an sẽ thật sự khi chúng ta quên PLC đi .Những người VN vốn có truyền thống phật giáo,những con người thích hòa bình chúng ta không cần đến thứ tà đạo này .Hãy đễ nó trở về nơi nó đã sinh ra ,trở về với lũ ác quỹ,(Vì chỉ có ác quỹ mới nghĩ ra đươc những thứ như vậy.).Hãy suy nghĩ ,hãy cẩn thận ,hãy thấy rõ bản chất của tà giáo PLC.
 3. Tôi không hiểu vì sao anh dafahao lại muốn xóa đi topic PLC là tà đạo,Phải chăng anh sợ chúng tôi nói rõ ra chân tướng của các anh,Đúng là có tật giật mình.Tôi thấy đây không phải là tranh cải ,tranh cải chỉ xảy ra với những quan điểm đang còn chưa rõ ràng,Còn PLC là tà đạo qua các bài giải thích của chúng tôi đã quá rỏ ràng rồi,chỉ có điều các anh cố tình chậm hiểu hay chậm hiểu thật thì tôi không biết.,và cũng có thể là do tà kiến ăn sâu quá hóa ngu rồi cũng nên, Ở đây chúng tôi chỉ muốn giúp các anh hiểu rõ bản chất tà đạo của PLC mà thôi,còn nếu nó khiến anh khó chiu ,tức giận,thì tôi cũng không biết phải giúp anh hạ hỏa như thế nào Hay Anh thử múa vài bài PLC chắc là bớt nóng đi đấy. Anh muốn tuyên truyền PLC có ai cấm đâu,Nếu nó là chánh giáo thì anh sợ gì phải không?,nhưng khổ nổi nó là tà giáo mới chết chứ,Mà tà giáo thì cố hữu luôn sợ chánh giáo vạch trần,Và dĩ nhiên những người theo chánh giáo không bao giờ ngồi yên mà nhìn bọn tà giáo tác quái đâu.
 4. Tôi thấy những biểu hiện giảm bệnh tật đó thực chất chính là nhờ tập đạt ma dịch cân kinh của đạt ma tổ sư,Vậy chẳng qua ông Lý cũng có chút công sức qungr bá môn khí công này.Việc luyện thân thể chỉ cho chúng ta thỏa mảng xác thân này trong hiện tại nhưng sẽ không giải thoát đươc trong tương lai.Vậy tôi khuyên các bạn hãy nghiên cứu thiền tông,hay một số pháp môn khác của Phật giáo,như tịnh độ tông,mật tông,...Và hãy coi PLC chỉ như một môn thể dục tăng cường sức khỏe.Còn giáo lý mà ông Lý đưa ra thì sai lệch và thua xa giáo lý đức phật giãng giải vậy chúng ta cần gì phải mất công đọc một thứ sai lệch như vậy, Có thể thấy ,Ông Lý sinh ra tại TQ nơi có một nền phật giáo phát triển ,và tư tưởng chịu ảnh hưởng của Nho Giáo. Giáo lý của ông Lý là "chân thiện nhẫn "là sự góp nhặt từ phật giáo và nho giáo .Ông ta không hề sáng tạo ra một con đường gì mới để giải thoát cả.Với một thứ tạp nham không chính thống như vậy làm sao giúp chúng ta giải thoát được chứ,Trong khi đó con đường đức phật đã chỉ cho chúng ta quá rõ ràng rồi mà chúng ta còn chui vào bui rậm thì thật là.... Những người đang tập theo pháp luân công hãy nhìn nhận vấn đề lại cho thấu đáo và nên thấy rằng PLC thực chất chỉ là một môn luyện tập thể lực mà đức Đạt Ma Tổ Sư đã sáng tạo ra từ lâu rồi.Chúng ta không thể dựa vào nó mà giải thoát triêt đễ được,Nếu nó có thể giải thoát thì đức đạt ma càn gì phải dạy thiền tông cho đệ tử,chỉ cần dạy dịch cân kinh là đủ rồi,Vậy muốn giải thoát triệt để chỉ có pháp môn của Đức Phật mới có thể làm được.Còn PLC hãy xem nó là môn thể dục cường thân. Chúc an lành.
 5. Tôi có thắc mắc không biết anh phapluandaiphaphao,với anh kanglee111,và anh thienduyen có phải là một,hay là lý luận của các người theo nhóm ông Lý ai cũng như nhau và giống mấy anh.
 6. Việc đàn áp pháp luân công ở TQ,hay việc cho nó tiếp tuc phát triển ở một số nước,chẳng chứng minh được nó là chánh đạo. Mà chỉ có thể càng chứng tó vững chắc rằng đây là thời mạt pháp,những người theo tà pháp càng nhiều ,số người tà kiến càng tăng,Và điều đó càng giúp cho những phật tử thành tâm tu tập hơn trên con đường đạo của mình. Còn qua các hình ảnh anh kanglee111 đưa lên tôi chẳng thấy qua các buổi tập đó con người sẽ tốt đẹp lên chỗ nào,nó thưc chất chỉ là buổi tập thể dục,hay là một buổi tập họp của một nhóm người,họ ăn mặc đồng phục,múa tay múa chân cứ như là biểu diển cho ai xem ấy,Nếu thực muốn tập khí công thì cũng không cần phải gia nhập vào cái hội này làm gì,mình có thể tự tập ở nhà tôi thấy còn chất lượng hơn,Chắc mấy anh tham gia đây toàn mấy anh ham vui nhỉ. Tập thể dục mà có thể thành đạo à,nực cười,Mà nực cười hơn là ông Lý bảo múa may tay chân vậy thì ở lổ rốn sinh ra môt cái pháp luân giúp ta thành đạo mà cũng có người tin.Mà tôi nghi ông Lý qua mấy nước phương Tây bảo đó là khí công cường thân của TQ chứ ông ta mà nói cái đạo lý tào lao của ông ta ra sợ người ta cười vỡ bụng cho cái sự hoan tưởng của ông ta ấy chứ. Mà tôi không hiểu vì sao cái nhóm người này lại khoái ra đường tập như vậy?Hay thưc chất mục đích của họ chỉ nhằm khuyếch trương tà giáo ,những người cả tin thấy có nhiều người theo,thôi thì ta cũng nên theo tập chơi biết đâu thành phật,hahaha Tà kiến nói gì đi nửa cũng rất khó để tẩy sạch,mong một ngày nào đó những người theo cái nhóm này sẽ sớm tỉnh ngộ.
 7. Tôi hoàn toàn đông ý với anh batbothienlong.Cái anh thienduyen này không chịu tìm hiểu mà đã nói xằng .Tôi nghĩ anh nên tìm hiễu những vấn đề cơ bản nhất của phật giáo đã rồi mới đi bình phẩm nọ kia,không thì khi vọng ngữ mà cứ tưỡng mình đúng.Anh chỉ đọc mấy cuốn truyện hoan tưởng của ông Lý rồi nói này nói nọ,mấy cuốn sách đó về mặt tác dung độ nhân còn thua xa kinh thánh của thiên chúa,và koran của hồi giáo chứ đừng nói chi là so với đại tạng kinh của phật giáo.Mà thật ra nó có độ nhân cái gì đâu chỉ toàn lời mê hoặc, xáo rỗng ,nghe vui tai ,dễ chịu ,nhưng cực kỳ nguy hiểm cho người tu đạo .Nếu anh có y định truyền bá cái thứ tà đạo đó thì tôi khuyên anh nên từ bỏ cái ý định đó thì tốt hơn ,bởi người nào có hiểu biết thì chắc chắn không có dễ bị gạt như anh đâu.
 8. Những điều anh nói đều lấy dẩn chứng đều từ các trang truyền giáo của PLC ,hoặc các bài báo từ Mỹ sặc mùi tính chính trị Những điều này chỉ là cái nhìn phiến diện,việc đàn áp là có thiệt nhưng nguyên nhân thì phải xem lại.Nếu chính phủ sợ số hoc viên PLC đông hơn đảng viên thì những người theo phật giáo,hay thiên chúa giáo đông hơn mấy chục lần PLC sao họ không đàn áp đi,bởi vì đăng sau PLC có sự nhúng tay của Mỹ ,mà Mỹ là kẻ thù của TQ luôn tìm cách phá hoại nền độc lập của nước này,Âm mưu bất thành mấy tên cầm đầu thì chạy sang Mỹ còn đễ lại mấy con chốt thí mạng . Đây chỉ là những suy nghỉ của tôi nếu anh lấy được dẩn chứng từ một tổ chức phi chính phủ không bị ảnh hưởng của Mỹ thì may ra người ta mới tin. Mà vấn đề này cũng chẵng nói thêm được PLC là chính giáo,mà cang thể hiện nó chỉ là một tổ chức mang tính chính trị và phản động.Tôi nghĩ nước mình cũng nên ra sức dẹp ngay cái tổ chức này không cho nó phát triển thêm thì tốt hơn .
 9. Trong bất cứ lỉnh vực gì nếu anh muốn nhận định một vấn đề gì đúng sai hay dở thì anh phải có một cái chuẩn để so sánh.Đối với phật tử phật giáo là tôn giáo đưa đến một con đường giải thoát triệt để nên người phật tử coi phật giáo là chính giáo và lấy đó làm mốc để so sánh.Đối với PLC tư tưởng chủ đạo của môn phái này nói là mình theo phật pháp nhưng lại mắc phải các sai lầm sau:phỉ bán tổ sư ,hiểu sai nguồn gốc các pháp do đó thật sự đây không phải giáo phái đi theo phật pháp mà chỉ là hạng giả danh,và làm cho chúng sanh mê lầm không thể thoát khỏi luân hồi tội này vô cùng lớn.Như thế là đủ để liệt nó vào tà giáo rồi chứ Còn đối với những người không theo đạo,PLC cũng được xem là một tổ chức đen.Nó xuất phát tại TQ,khi lớn mạnh nó gây chia rẽ dân tộc,bài bát chính phủ,biểu tình đấu tranh,tất cả những điều đó có thể sẽ dẩn đến chiến tranh,và cụ thể những người theo giáo phái này đã bị đàn áp dã man,những người theo ông Lý không có tội bởi họ chỉ là những con người mê lầm ,mà phải trách chính ông lý đã gián tiếp giết người.Còn nững người trực tiếp làm việc này thì dỉ nhiên rồi sẽ bị quả báo tương xứng,Lúc những người đồng đạo của ông ta bị giết ông ta đang núp bên Mỹ,đói với một vị alahan,bo tat, xem thân thể như cát bụi vì chúng sanh có thể hy sinh không tiếc thân mình,vi dụ đức phật trong tiền kiếp đã bố thí cả đầu mình cho một người bà la môn,hay bồ tát thich quảng đức tự thiêu sống để phản đối đàn áp tôn giáo thời ngô đình nhiệm,vvv...Vậy ông Lý ta đã đạt được cảnh giới nào trong phật giới vậy.Một vị lãnh đạo giáo phái về mặt đạo đức như vậy thì những lời ông ta thuyết giãng là chính phái hay sao. Quan điểm của tôi đứng trên lập trường một người phật tử là như vậy,và tôi nghĩ ai theo phật pháp thật sự thì cũng sẽ nghĩ như tôi.Còn những người theo tôn giáo khác nhận đinh PLC như thế nào thì tôi không rõ.
 10. Theo những tài liệu tôi được đọc qua thì đại ý cũng giống như những gì bạn nói,Và theo tôi nghĩ thì đó là nhứng điều đúng đắn. Và đoạn trên củng đã giải thích vì sao thiền tông truyền pháp ấn và tông chỉ và cũng chỉ truyền ngang đời Huệ Năng là dừng lại.Dừng lại là bởi các vị tổ sư biết sau này sẽ có nhửng con người như ông Lý đây không hành đạo,thông lý,nhưng lại nói lý rất nhiều. Ông lý bảo vào thiền tông các vị sư không dạy gì chỉ bảo chúng ta phải tự ngộ,thật sự là sai lầm Trong thiền tông các vị thiền sư dạy học trò bằng cách đưa ra các đề mục,hoc trò dỉ nhiên phải tự ngộ lấy .Cũng giống có viec chúng ta hỏi đường có người chỉ rồi thì chúng ta tự đi,chứ chẵng lẽ lại bắt người ta cõng mình đi hay sao. Tôi chỉ có đôi lời vậy thôi nếu có thời gian tôi sẽ viết bài để chỉ rõ những sai lầm của ông Lý,đó đều là những sai lầm căn bản và cố tình nhằm hủy hoại phật giáo . chúc an lành.
 11. Ông Lý trong bộ sách của mình cưng đã công nhận phật pháp do đức thích ca giảng giải.Nên tôi cũng nói lại trong kinh phật có nói phật pháp có 8 vạn bốn nghìn pháp môn,và tất cả đã dược phật giảng giải hết thảy trong suốt những năm người hoằn pháp,ngài đã đưa tất cả các phương pháp tu tập ,từ nhân thừa phật giáo,duyên giác thừa phật giáo,cho đến bồ tác thừa phật giáo ,và đặc biệt đã giảng giải kinh pháp hoa để tổng kết lại tất cả các pháp củng chỉ có một đó là phật pháp,đó là đại thừa phật giáo.Trong năm mươi mấy năm hoằn pháp người đã giảng giải hoàn toàn tất cả các pháp và giờ vẩn còn lưu lại và tổng hợp lại thành đại tạng kinh.Vậy lấy đâu ra một loại pháp ,pháp luân công nửa đây Ông Lý nói các phương pháp tu như:tịnh độ tông,thiền tông ,....là tất cả các pháp mà đức phật đã giảng, thật là không hiểu gì về phật pháp mà giám nói sằng.Còn anh thiện duyên chắc chỉ đọc luy đoc tới cái quyển sách tào lao đó rồi coi đó là cả bầu trời à,tôi mong anh cố gắng đọc thêm kinh sách hay hỏi các vị tăng sư để khỏi có cái nhìn phiến diện. Và lưu ý đức phật có nói khi tất cả các pháp diệt thì sau một khoang thời gian sẽ có đức di lặc xuất hiện để độ chúng sinh, giờ thời mạt pháp còn chưa hết đã có đức hoan tưởng ra giảng pháp mới hay sao.Hay chính vì những con người như vậy chánh pháp mới bị diệt,Bởi giờ con người ta quá tham lam muốn sớm thành chánh quả,thấy dễ thì đi theo,nên bọn thiên ma mới mượn danh tạo ma pháp để dẩn dụ,càng ngày chánh pháp càng lu mờ chính bởi sự ngu muội đó Còn việc luyện khí công cái này đạt ma tổ sư đã sáng lập ra từ lâu,giờ ông Lý lại lượm lặt rồi vơ cho mình thật đúng là mặt dày.Chưa kể cái lý thuyết của ông ta chỉ là sự kết hợp giửa phật giáo,đạo giáo,và khí công một sự kết hợp từ những hiểu biết chưa tiêu hóa ,thật đáng thương cho một tên hoan tưởng muốn làm thần thánh. -còn hai câu thơ anh thiện duyên tăng mọi người tôi nghỉ nên viết lại vầy thì đúng hơn Thiẹnduyen tưởng tỉnh lại hóa mê Nhân tâm che kín mất 'lối về'. Anh nên suy ngẫm lại những thứ đã đọc,đối chiếu rõ ràng đừng vội tin vào những lời mê hoặc đường mật đó,Nếu anh từng là phật tử tôi nghỉ anh hãy nhìn lại bản thân có thật sự đang học phật pháp hay không mà giờ lại dễ bị mê hoặc như vậy. Chúc an lành.và sớm tỉnh ngộ. Hãy nhìn vào tâm đó chính là phật pháp.
 12. Ánh sáng là tốc độ giới hạn trong vũ trụ,Đây là một tiên đề do Anhtanh đưa ra trong thuyết của mình,mà đã là tiên đề thì không bàn đúng sai,vì có chứng minh hay phản biện đươc đâu.Mà chỉ dựa vào những hệ quả của nó để chưng minh.Vì vậy mọi người tốt nhất là không nên lấy thuyết tương đối ra mà bàn luận làm gì,vì đây là vấn đề chỉ có thể chưng minh bằng thưc tiển mà thôi.
 13. chúng sanh sinh ra bản thể tâm trong sáng,thuần khiết như nước,như ngọc,bình đẳng như nhau Nhưng do tạp niệm như bùn đất vấy bẩn nước,làm lu mờ ngọc mà chúng sanh quên đi cái bản thể của mình.Khi không còn nhớ đến bản thể thì như người đi lạc tìm đủ mọi cách về nhà,đường đi thì nhiều chướng ngại hiểm nguy nếu đi không có người chỉ đường thì sẽ rất khó tự mình tìm ra,và các vị phật những người đã tìm thấy con đường giờ trở thành người dẩn đường cho chúng ta.(dỉ nhiên là mọi con đường các đức phật đều đã chỉ dẩn rất rõ cho chúng ta đó là thiền định,tịnh độ,vv..,tất cả mọi con đường đều có trong pháp của cá ngài ,tất cả,không thiếu một con đường nào.Tôi nhấn mạnh điều này vì sẽ có những thế lực dựa vào điểm này nói đức phật chưa đưa ra con đường ngắn nhất để rồi hủy hoại giáo pháp,và chính bản thân họ) . Xét về phật tánh chúng ta vốn như nhau,bình đẳng như nhau,không phân định đẳng cấp,đia vị.Nhưng như thế không có nghỉa là chúng ta như phật.Các đức phật phải trải qua vô lượng kiếp mới rủ được vô minh,vọng tưởng chúng ta chỉ mới tu một vài kiếp làm sao mà thanh tựu ,chưa kể đi sai đường (ví dụ:Pháp luân công )thì sẽ mãi ở trong vô minh đến lúc nào mới thoát ra được.Vì thế chúng ta phải chọn cho mình một con đường đúng đắn,nhửng người chỉ đường sáng suốt:đó chính là phật,pháp,tăng.Phật là ngọn đèn ở đích đến chiếu ánh sáng trên con đương chúng ta đi,pháp là con đường và là cổ xe chở chúng ta đến đích nhanh nhất,tăng là những người đồng hành và dẩn đường cho nhửng người theo sau,nối tiếp nhau và tất cả sẽ cùng đến đích. --Mong mọi người hãy suy ngẫm ,đừng sa chân vào nhửng con đường u minh.Con đường chúng ta tìm đã có sẵng ,đã được vô lượng các vị tôn sư đi qua,vì sao chúng ta lại đâm đầu vào những con đường vô minh không lối thoát ấy. chúc an lành.
 14. "Pháp Luân là một sinh mệnh cao cấp vốn có uy lực lớn mạnh, gọi theo ngôn ngữ khoa học hiện đại thì Pháp Luân là dạng vật chất cao năng lượng có linh tính. Nó xoay chuyển theo sự vận động của vũ trụ, của hệ Ngân Hà chúng ta. Pháp Luân xoay chuyển theo cả hai chiều, chiều thuận kim đồng hồ và chiều nghịch kim đồng hồ." Nghe có vẻ đây là một tôn giáo duy thần,mà đã duy thần thì chớ nên nói mình theo phật pháp.Mà theo khoa học thì nếu nó là một vật thể đủ lớn thị không thể nào lại đổi chiều liên tục nếu không có sự tac động của ngoại lực, vạy cái ngoại lực đó là gì,(không phải là do ông lý tạo ra chứ ,)mà tự thân nó xoay thì năng lượng lấy ở đâu vạy hay nó là đấng tối cao tự có năng lượng=>, cái định nghỉa này thật lố bịch --------------------------------------------------------------------------------- "Pháp Luân, khí cơ và những cơ chế nội tại của Pháp Luân với hàng vạn thứ đã được luyện thành từ thời tiền sử xa xưa http://www.falundafa.org/Vietnamese/book/zfl_html/index.html. Là kết quả của bao nhiêu thế hệ người trong trường phái Pháp Luân Đại Pháp (Đại Pháp Tu Phật) hay còn gọi là Pháp Luân Công mới luyện thành. Do đó nó vô cùng trân quý, cả đến người tu Đạo ngàn năm cũng muốn có mà không được. Đắc được Pháp Luân thì con đường tu luyện coi như đạt được một nửa chặng đường http://www.falundafa.org/Vietnamese/book/f...dex.html." Xin hỏi trong trường phái giả tưởng này thì ai đã chứng đắc,hay là tự sướng với nhau trong ảo vọng. ------------------------------------------------------------------------------------------- == Pháp Luân là một hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ == Phật Gia coi vũ trụ như một thế giới thập phương. Bốn phương 8 hướng cộng chiều công trụ trên, dưới trở thành khái niệm vũ trụ thập phương. Pháp Luân này có đầy đủ cấu trúc và tính năng như vậy. Nó là hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ, có đầy đủ công năng, uy lực của vũ trụ. Pháp Luân được gắn lên gốc của Đại Vũ Trụ. Xin nói vủ trụ chỉ có một,phật giáo coi vủ trụ là thế giớ thập phương hoàn toàn dúng theo khoa học,vủ trụ không có giới hạn,không có biên,Còn pháp luân ở đây gắn lên gốc của đại vủ trụ và coi nó là tiểu vũ trụ,thật là hoan tưởng,không đúng khoa học mà củng chẳng hợp với suy luận duy tâm. -------------------------------------------------------------------------- == Làm thế nào một người nhận được Pháp Luân?== Những người tu luyện chân chính đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp, tham dự hoặc nghe ghi âm các bài giảng, xem băng hình các bài giảng của Ông Lý Hồng Chí, hoặc học luyện tập từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác, tất cả đều có thể nhận được Pháp Luân. Quá trình thiết lập là tự động và không nhìn thấy được, xảy ra ở không gian khác. Một số người có thể cảm thấy Pháp Luân đang quay khi họ mới nhận được nó trong khi một số người khác không thể thấy; bất kể thế nào Pháp Luân cũng vẫn hoạt động bình thường. Pháp Luân được cấp cho học viên khi đã ổn định thì thông thường không còn cảm giác thấy. -chỉ đọc sách,nghe giảng,tập vài bài khí công,thế là có cái pháp luân gì đó ở thế giới bên kia,và sẽ thành tựu,vì nó giúp minh tăng nội công,nghe cứ như truyện kiếm hiệp vậy,tự bản thân không lo tu tâm mà chỉ tác động của cái ngoại lực tưởng tượng pháp luân,mà dù đó là do ông lý nói thì đó củng là lời phỉnh gạt ,do bản thân ông ta đả đạt dược gì đâu,nếu ông ta là phật thì đã không dạy đẹ tử của mình tin theo một cái pháp luân vật chất gì đó,vì tất cả các vị phật đều nói chúng sanh bản thể là tâm,chứ không phải là cái thân này. -------------------------------------------------------------- Rỏ ràng đây là tà giáo mong mọi người nhận ra kẻo bị phỉnh gạt,và sớm bài trừ thứ tà giáo này ra khỏi nhân loại.
 15. Anh batbothienlong thật sự đả tốn nhiều tâm huyết khai trí cho nhửng con người mê muội đó,chỉ mong sao họ sớm nhận ra.Chúc anh an lành.