• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ngtran

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  32
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ngtran

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu sinh ngày 19/04/1985, nữ. Con trưởng. Chồng tuổi Đinh Tị, con gái đầu tuổi Quí Tỵ. Lá số của cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 - Cháu và chồng cháu có li hôn không? - Trường cháu hiện đang nợ lương và giảm lương, công việc khá áp lực. Cháu có nên chuyển trường không (vì không biết "tránh vỏ dưa có gặp vỏ dừa" không) và nếu chuyển có được không, lương thế nào ? có làm việc lâu dài ở nơi mới không ? (Từ khi học đại học xong, chỗ thứ nhất cháu làm khoảng 6 tháng, chỗ thứ hai 8 tháng, rồi đi học, chỗ hiện tại làm được 3 năm ạ) Cảm ơn bác rất nhiều!
 2. Cháu sinh ngày 19/04/1985, nữ. Con trưởng. Chồng tuổi Đinh Tị, con gái đầu tuổi Quí Tỵ. Lá số của cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 - Cháu và chồng cháu có li hôn không? - Trường cháu hiện đang nợ lương và giảm lương, công việc khá áp lực. Cháu có nên chuyển trường không (vì không biết "tránh vỏ dưa có gặp vỏ dừa" không) và nếu chuyển có được không, lương lậu thế nào ? có làm việc lâu dài ở nơi mới không ? (Từ khi học đại học xong, chỗ thứ nhất cháu làm khoảng 6 tháng, chỗ thứ hai 8 tháng, rồi đi học, chỗ hiện tại làm được 3 năm ạ). Cảm ơn các cô bác rất nhiều!
 3. Bác huỵencodieuli ạ, Đây là lá số của cháu giờ tị: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ngtran&ldate=2,2,2,30,6&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 giờ ngọ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ngtran&ldate=2,2,2,30,7&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cao 1m55, da ngăm đen, là con trưởng, có 1 em trai; xung khắc với ba mẹ, nhất là ba. Chuyện tình duyên, hôn nhân gặp nhiều trắc trở. Chuyện học hành nói chung ổn, học vị cũng tàm tạm ^ ^. Mấy tháng đầu năm nay có tới 3 cái tang, gần như liên tục. Hiện giờ có việc (là công việc thứ ba - trong ngành sư phạm), nhưng đang trong giai đoạn tạm tuyển, nói chung có nhiều qui định của nơi làm việc làm cháu (và nhiều người khác thấy rất nản). Đến tháng 10 DL này được xét vô chính thức. Nói chung tuy cháu không thích môi trường làm việc ở đây nhưng cũng chẳng còn nơi nào để đi (trong tỉnh), hì hì, vói lại cũng thích sự "nhàn nhã" của nghề giáo nên chấp nhận thôi. Mong bác xem giúp công việc của cháu sẽ thế nào, có ổn thỏa không, cháu thì không ham quyền chức gì đâu ạ, có khi nào bị ép đi học xa không ạ (cháu thì chán học rồi ^ ^) Về tiền bạc thì hiện giờ do đầu tư thua lỗ nên nợ nần hơi nhiều, mong bác xem khi nào thì ổn định ạ, có khi nào đổ nợ không ạ, hi hi? Cháu cảm ơn bác nhiều, chúc bác sức khỏe.
 4. Cảm ơn cô ạ, lời cô nói thấy bi đát, nhưng thực tế đúng như vậy , thậm chí còn hơn vậy, nên giờ ngtran quan tâm không còn là người đó có tán thành không mà là ngtran có đủ tiền để sống trong thời gian sắp tới không , hu hu, ôhk ngtran xin lỗi vì có một số chữ đánh sai nhưng không hiểu sao saử không được
 5. Cảm ơn NDK nhưng hiên tại mọi việc đang rất xấu, người đó tuy muốn tán thành nhưng không được vì còn nhiều lí do khác. hikhik
 6. Ngtran là nữ, sinh năm 1985. Ngtran đang có 1 việc quan trọng, cần sự cho phép của người giám sát (phụ trách) mới làm được, vừa rồi ngtran đã gửi mail hỏi người đó. Mong mọi người xem giúp ngtran người đó có cho phép để việc của ngtran thành không? cảm ơn mọi người rất nhiều!
 7. ngtran cảm ơn mọi người đã quan tâm, các chị em của ngtran đều bình thường, kính mong bác haithianha xem qua ạ!
 8. Kính chào các bác, cháu nghe nói được sinh vào 8g 30 tối, theo lá số giờ tuất http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 nhưng không biết đúng hay không. Giờ dậu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Giờ hợi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 cháu cao 1m61, da ngăm đen, hơi gầy, nhà có 4 chị em gái, cháu là con thứ 3, Gia đình cháu quê gôc ở Trung nhưng đã vào Sài Gòn lập nghiệp từ lâu. Cháu đã tốt nghiệp cao học ở nước ngoài vào năm ngoái, hiện giờ cháu đang muốn đi học tiếp. Mong mọi người xem giúp cháu thử năm nay cháu đi học được không? sự nghiệp cháu sẽ thế nào? khi nào thì cháu lấy chồng hay ế ạ? Cảm ơn các bác!
 9. Kính cháo các bác, cháu sinh ngày 30/02/Ất Sửu, chồng sinh năm Đinh Tị, tụi cháu rất muốn có con nhưng hiện giờ cháu đang làm việc trong môi trường độc hại (khoảng 6 tháng nữa thì hết làm) và nghe nói con tuổi Dần hay Mẹo đều không tốt cho 2 vợ chồng.Thời gian qua gia đình cháu gặp phải rất nhiều chuyện không may, thậm chí rất tệ, nhất là kinh tế, nên cháu mong em bé làm cho gia đình ấm cúng hơn và những chuyện khác thuận lợi, suôn sẻ chứ nếu khủng hoảng thì :D :D :D . Mong các bác cho lời khuyên tụi cháu nên có con năm nào thì tốt, cháu định sinh 2 hoặc 3 (nều được) bé. Cảm ơn các bác nhiều!
 10. ngtran cam on moi nguoi da quan tam, xin loi vi co truc trac gi do ma ngtran khong danh duoc tieng viet cung nhu sua loi sai mac
 11. :rolleyes: em có liên hệ với người ta, nhưng em hỏi các bác để tăng tự tin lên í mà.
 12. Cháu là nữ, tuổi Ất Sửu. Được tư vấn qua năm Canh Dần cháu sẽ qua kiếp nạn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng hiện giờ chưa thấy tốt đẹp ạ, tiền vẫn ra đi, tình vẫn không êm ấm. Thực lòng thì giờ mới chỉ vài ngày đầu năm nên cháu không nôn nóng, đang chờ mọi chuyện tốt lên từ tư. Nhưng cháu mới gặp 1 chuyện khủng hoảng. Cháu đang ở nước ngoài. Trong khoảng 1, 2 tháng cuối năm cháu hay gọi điện thoại về Việt Nam, sau đó phải trả 1 số tiền khá lớn (trừ trực tiếp vào tài khoản ngân hàng) nên cháu không gọi về VN nữa. Nhưng ngày hôm nay, khi kiểm tra tài khoản, cháu lại thấy bị trừ tiền, số tiền đó lớn gần gấp đôi số tiền lần trước. Cháu không hiểu tại sao, cháu đang cố gắng làm mọi cách để tiền quay trở về nhưng khả năng có vẻ quá thấp. Mong mọi người coi giúp cháu thử cháu có lấy lại được số tiền kia không, nếu không thì cháu không còn 1 xu để sống. :) :( :( :) :) Cảm ơn các cô bác thật nhiều.
 13. Anh hongcongdh ơi, cho em "ăn theo" chủ đề của anh một tí nhé. Cảm ơn anh nhiều. Chào các bác, chồng của ngtran cũng tuổi Đinh Tị. Cách đây khoảng 2,3 năm ảnh đã cất 1 ngôi nhà, hướng Đppng Nam, tiếng là nhà nhưng chỉ có 4 búc tường và 1 mái tôn để giữ đât, có bàn thờ, thỉnh thoảng có cúng kiếng, lâu lâu ngủ 1 đêm chứ không ở hẳn. Năm Canh Dần này ảnh tính xây thêm nhà bếp, nhà tắm, để về ở nhiều hơn, như thế có được không hở các bác. Mong các bác giúp đỡ. Ngtran cmar ơn nhiều. Kính chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng (Ở trên nhà hướng Đông Nam, ngtran đánh sai nhưng không hiểu có lỗi gì mà ngtran ko sửa được
 14. Các cô chú kính mến, trải qua rất nhiều gian nan xung đột, hôm nay là 30 Tết, gia đình cháu đã sum họp. Đầu năm mới, nhờ mọi người xem giúp ngtran xem năm Canh Dần tới tình cảm của 2 vợ chồng có êm đềm tốt đẹp không, tiền bạc có khấm khá hon không hay tiếp tục khủng hoảng, không trả nổi nợ :( . Cảm ơn mọi người nhiếu. Năm mới chúc các cô, chú, bác, các anh chị và các bạn trên diền đàn hạnh phúc, may mắn
 15. ngtran cảm ơn chú Giaback, mới vừa biết chú Giaback khoảng 40 xuân :) . Bình thường thì ngtran ít nói, nhất là với người không thân, nhưng khi thấy thân thân, vui vui, nói ra là "xong" :) . Dù sao cũng "hăm" rồi, luôn tự hứa là phải chuẩn mà hổng được, từ nay chắc phải luôn ghi nhớ lời chú Giaback là "hạn chế lời" :) . Nhân đây, ngtran tâm sự một chút, :D , lại lắm lời rồi đấy, mấy bữa nay thấy mình trong nhóm Hội viên chính thức ngtran thấy vui ghê, mà hông hiểu sao được vô nhóm hội viên chính thức, trong khi chị cùng phòng tham gia diễn đàn này trước ngtran mà chị đang trong nhóm Hội viên mới, nhưng hôm nay, đọc những lời lẽ của 1 Hội viên chính thức mà .... :o :P :) ;) ... ngtran thấy trên diễn đàn này các cô bác, anh chị, các bạn... thật đáng kính, đáng mến, không ngờ là có 1 hội viên như thế :o :o :o , sao ngtran muốn trổ tài "ác khẩu" ghê luôn, hi hi...