• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nắng

Hội viên
 • Số nội dung

  286
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

44 Excellent

About Nắng

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Rất lâu rồi ko vào lyhocdongphuong, hôm nay vào thăm chút, ko ngờ cụ Rùa vẫn được quan tâm nhiều tới thế. Nắng xin gửi lại mọi người những dòng viết từ chiến trường của 1 phóng viên máu lửa với nghề trong vụ Trực rùa để mọi người hiểu rõ thêm........... “Cô đơn bên… Tháp Rùa!” Đó là status trên cửa sổ YM của đội phóng viên được giao nhiệm vụ “tác chiến vụ rùa” khi được lãnh đạo tòa soạn Báo “trực chiến cụ rùa”. :wub: :wub: Bắt đầu bước sang những ngày đầu của tháng 3, khi mà các thông tin tiếp nhận được cho biết, sẽ “vây bắt” cụ rùa hồ Gươm bất cứ lúc nào. Đó là khi những công tác chuẩn bị về các phương tiện, cơ sở kỹ thuật đã được UBND TP Hà Nội giao cho các đơn vị thi công. Còn thời điểm “vây bắt” cụ rùa vào lúc nào, các cơ quan chức năng không khẳng định. Vì tính “nước đôi” như thế, chúng tôi còn cách duy nhất là chia nhau túc trực bên hồ gần như 24/24. “Đội rùa” lấy địa điểm quán café trên đường Bảo Khánh làm “bản doanh”, vì từ đây ra đến hồ rất gần, gần nhà hàng Thủy Tạ, gần Đền Ngọc Sơn, chạy như đuổi khoảng vài trăm mét là ra đến Tháp Rùa. Một lý do khác, quán café này có nhiều ổ điện để có thể đảm bảo nguồn cho Laptop hoạt động 24/24. Chiều 01/3, lãnh đạo Báo chỉ thị phóng viên phải tìm cách để ra ngoài chân Tháp Rùa tác nghiệp. Lúc này, công tác xây dựng “nhà chữa thương” cho cụ rùa đang được tiến hành. Các phóng viên ảnh với thiết bị máy móc hiện đại đều tập trung từ phía bờ hồ (nơi tiếp cận gần nhất với Tháp Rùa) để… câu “view”. Chư a có bất kỳ cơ quan báo chí nào tiếp cận ra ngoài chân Tháp. Một cuộc tìm kiếm phương tiện để ra tác nghiệp ngoài chân Tháp được bắt đầu. Dò hỏi, dò hỏi và dò hỏi. Cuối cùng tôi cũng tìm được đúng người có thể giúp mình: lãnh đạo BQL đền Ngọc Sơn. Khi đã hoàn tất các thủ tục để có thể ra ngoài chân Tháp, cuối cùng chúng tôi cũng ra được ngoài “đảo Rùa” trên chiếc thuyền làm nhiệm vụ vớt rác cùng hai nhân viên của BQL Đền Ngọc Sơn. Hạnh phúc vì hoàn thành nhiệm vụ được giao, và lớn hơn, đấy là được ra tận “Đảo Rùa” – niềm vinh hạnh mà chưa bao giờ nghĩ đến, những mệt mỏi của chúng tôi tan chảy hết như có một thùng nước mát dội xuống giữa trưa nực. Đêm 03/3, nhận được thông tin đêm nay sẽ tiến hành “vây bắt” rùa hồ Gươm đến nơi chữa trị. 21h đêm có mặt tại hồ Gươm. Được chắc chắn đêm nay lực lượng làm nhiệm vụ sẽ làm việc, tuy nhiên phải đợi đến… 02h sáng ngày 04/3. Chờ đợi. Hồ Gươm đêm lạnh lẽo. Và cô đơn. Hai anh em lang thang 2 vòng đi bộ quanh hồ Gươm, để thời gian trôi nhanh và… bớt lạnh. Nhìn cô bé đồng nghiệp, dù ham nghề, nhưng cũng phải co ro dưới cái rét của đêm hồ Gươm, trong sâu thẳm, tôi bỗng chen ngang một niềm thương cảm và khâm phục. 04h30 sáng hoàn thành nhiệm vụ: chúng tôi là một trong 2 cơ quan báo chí duy nhất có những hình ảnh đầu tiên về “dựng nhà chữa bệnh” cho cụ rùa. Những ngày tiếp theo vẫn là sự chờ đợi. Bất cứ thông tin nào (dù là thông tin vỉa hè), vẫn phải đeo bám và không cho phép rời xa “trận địa ven hồ”. Chiều ngày 06/3, một lãnh đạo khẳng định: chưa “vây bắt cụ rùa” thời điểm này. Nhìn nhau thở phào, ít nhất cũng cho phép mình “buông lỏng”. Nhưng điện thoại không bao giờ dám tắt… 05h sáng 07/3, chuông điện thoại đổ. Tiếng của trưởng ban: “Anh nghe thông tin sáng nay ra “vây bắt” rùa. Hai anh em chịu khó…”. Lên đường rất nhanh, vì tất cả các thiết bị lúc nào cũng sẵn sang trong balo thời gian này. Màn đêm bị xé bởi ánh đèn pha. Không có mưa bụi lây rây như những ngày trước, nhưng cái lạnh vẫn lùa qua được kẽ áo cài vội. Hồ Gươm tờ mờ sáng. Những người dân phố cổ đi tập thể dục. Một chiếc xe bán tải chất đằng sau những bó lưới. Vậy là chính xác. Tỉnh ngủ vì nhận thấy “tín hiệu chuẩn”. 05h30 sáng. Các công nhân tiến hành thao lưới. Trời đã hửng sáng nhưng vẫn phải bật đèn fla sh máy ảnh. 07h30, hai chiếc thuyền chở lưới xuất phát khi có tín hiệu phát ra từ bộ đàm: “Phát hiện tăm cụ rùa ở khu vực gần chân tháp, mạn đường Lê Thái Tổ…”. Tim bỗng đập loạn nhịp. Hồi hộp. Vội vã, khẩn trương. Mắt như hai ống nhòm không rời phía mặt hồ. Thời gian trôi đi, lúc mau mắn, lúc chậm chạp. Tin ban đầu được gửi về. Đám đông mỗi lúc một đông. Lưới khép góc mỗi lúc một thu nhỏ. Chợt nhớ ra chưa kịp ăn sáng. Gói xôi của cô bạn đồng nghiệp mua, lăn lóc nguội lạnh trong đáy balo… Điện thoại nóng suốt cả buổi sáng, chỉ lo nó “lăn đùng” hết pin giữa chừng. Vnn tường thuật trực tiếp vụ “vây bắt cụ rùa”. Thêm các đồng nghiệp khác đượcTòa soạn cử đến để hỗ trợ. Những diễn biến mới không kịp gõ tex t, truyền về qua điện thoại. “Sếp” trực 24/24. Lần đầu tiên “sếp” thành thư ký cho nhân viên. Thấy sự khẩn trương và ăn khớp vô cùng. Đám đông vây kín xung quanh. Lực lượng làm nhiệm vụ vã mồ hôi. Phóng viên các báo đài chen chân chọn vị trí đẹp. Vây quanh bờ hồ để ngóng từng phút những vòng lưới được nỗ lực khép góc. Chỉ cần một người xô, cả đám phóng viên gần bờ hồ nhất sẽ bị ngã nhào xuống nước…. Cố len ra để xử lý ảnh gửi về cơ quan. Phải chạy ra tít đồn an ninh của BQL Bảo vệ hồ Gươm gần nhà Thủy Tạ. Mấy ngày hôm nay, các anh bảo vệ đã “nhẵn mặt” chúng tôi, tạo điều kiện cho ngồi nhờ và cho… cắm điện nhờ. Một cái ghế được mang ra ngoài (vì bốt quá chật hẹp), đổ ảnh, xử lý ảnh, gửi mail về tòa soạn… Chạy đua với thời gian… Những tiếng reo hò của những người đứng xem thình thoảng ồ lên, làm tôi nhiều lúc bỗng cảm thấy luống cuống, mất bình tĩnh Lại len vào đám đông. Lực lượng giữ anh ninh yêu cầu xuất trình giấy tờ, thẻ… Qua “vòng một”. Vòng hai cam go hơn, đó là lách vào “hàng rào người” ken dày đặc… 01h. Cụ rùa “trốn thoát”. Dù kết quả thế nào, đó cũng là kết thúc của một cuộc “vây bắt”. Chẳng biết mừng hay vui. Trở về tòa soạn, bụng mới rèo ùng ục… Thương cụ rùa nhiều thế…
 2. Kientrung Kientrung: Chị ơi, chị ơiKientrung Kientrung: E nè, Kientrung Kientrung: chị có đó không Kientrung Kientrung: A nhô Nắng Vàng: Ơi ơi Nắng Vàng: Sáng vừa họp, không ol Kientrung Kientrung: èo Nắng Vàng: Ối, nhìn cái ava này mà Kientrung Kientrung: dạ Nắng Vàng: Eo ơi e giai tui Kientrung Kientrung: sao ạ Kientrung Kientrung: già lém hẻ chị? Nắng Vàng: Ko Nắng Vàng: Mà nhìn như cù bất cù bơ ấy Nắng: À Kientrung Kientrung: dạ, sao chị Nắng: Cụ rùa được vớt mấy lần mới thành công hả e Kientrung Kientrung: chính xác là 3 lần chị ạ Kientrung Kientrung: bắt lần thứ 3 thì được Kientrung Kientrung: nhưng lần thứ 2 thì nhử mồi Kientrung Kientrung: chứ k phải vây lưới nhé Nắng: Ngày giờ ntn, vietnamnet có ghi lại không Kientrung Kientrung: em ghi mà Nắng: Ừa, thì e ghi c mới hỏi em, chứ ko thì hỏi người khác chứ Kientrung Kientrung: lần 1 là ngày 08/3 Kientrung Kientrung: lần 2 là khoảng đêm 21, sáng 22/3 Kientrung Kientrung: em theo vụ này nên nắm chắc mừ Kientrung Kientrung: lần 3 là snags 3/4 í Nắng: Tại thấy e bắc lều dựng rạp ở đó Nắng: Nên nghĩ nhà mình ngoài Trung vnn ra chắc ko ai chắc hơn, hihi Kientrung Kientrung: Chiều nay e lên khu chị nè Nắng: OK Nắng: khi nào lên thì alo Kientrung Kientrung: Dạ chị, đợi e nha, đừng đi đâu đấy. Nắng: Ửa, ở nhà cả chiều luôn 12h trưa ngày 28.4.2011
 3. Đành rằng ý thức trách nhiệm, tính tự lập, sự đoàn kết, ... của người Nhật là rất lớn. Còn về bài viết này: Sự thực thì, ngay sau bài này được phát tán trên mạng và được nhiều trang web đăng lại, người Nhật đã đi tìm cậu bé 9 tuổi đó nhưng ko hề tìm ra. Đại sứ quán Nhật Bản cũng tìm kiếm xem người dân gốc Việt nào là tiến sỹ, lại làm cảnh sát trong mẩu chuyện trên nhưng cũng không tìm được. Refer tới một số bài viết của nhân vật này, thấy anh có một số bài nói những điểm còn chưa được tốt của người Việt Nam - và cách nhìn còn hơi cực đoan.
 4. Lâu rồi ko vào diễn đàn, nay đọc được bài này, tự dưng nhớ tới chàng e. Một ngày mùa xuân, dáng điệu chàng mệt mỏi, lơ đãng uống chén trà đá ven đường, súng ống, đạn dược đầy trong túi. "Trực rùa mệt quá chị ơi" - Cả ngày đứng đường làm gì. Về đi, về đi ngủ đi - Nhỡ nó lại vớt đêm (vớt ở đây là vớt cụ rùa ấy ạ). Em phải lo cả phim, cả ảnh, cả phóng sự nên cứ ngồi đây cho lành. ........ Uhm, độc giả có cái tin nóng hổi để đọc, thì với chàng lại chả đơn giản chút nào. Ngày bám Hồ Gươm, đêm dựng lều ở vườn hoa Lý Thái Tổ. Kiên Trung - 1 cây bút khá máu lửa với nghề của vnn. Tự dưng lại nghĩ, nhân đọc cái topic này, nếu nhắn tin cho chàng, này em trai ơi, viết bài Rùa Hồ Gươm bắt tới 3 lần mới được đi thì sao nhỉ? Hì Mai e ko ra Hồ nữa, phải đi theo dõi vụ Sầm Đức Xương. Sau đó đi Trường Sa làm phóng sự, tranh thủ mấy hôm nay chắc ko vớt đâu. Mới ngày nào chàng thông báo thế để nếu có chạy loanh quanh Bờ Hồ thì ko có đồng minh trong những ngày đó đâu, khỏi tìm. Giờ đã thấy chàng quay về với rùa. Lại chợt nhớ niềm vui nho nhỏ khi chàng kiếm được mớ gỗ lũa trên Đắc Lắc đẹp lắm chị ạ, vân nó không thể tả được. Đã ko thích thì thôi, đã thích là đam mê, là hiểu tới tận cùng. Đã không làm thì thôi, đã làm là thật máu lửa với nghề. Chỉ mong, chàng có thời gian refresh lại mình và luôn tìm thấy niềm vui trong niềm đam mê bất tận đó. P/S: Có nên gửi link này cho chàng đọc ko? Thấy chàng đang ol. Hì
 5. Lyhocdongphuong có Văn phòng đại diện tại HN mà phamhung? Các huynh ở SG ra, Nắng nghĩ a hoangtrieuhai sẽ thông báo anh em đón tiếp, cũng là 1 dịp ofline học hỏi các sư huynh, phải ko anh? Chắc a ấy ko có số của a để báo rồi. Nắng, a thanhphuc và mọi người đơn thuần chỉ là anh em chơi bên ngoài nên ko dám gọi. Hơn nữa, các sư huynh ở SG cũng hay ra ngoài này công tác lắm đó, có rất nhiều dịp để gặp mà, phamhung vội gì? Có lẽ phamhung đăng ký với a hoangtrieuhai 1 suất offline HN luôn để khi nào có ai ra ngoài này thì a ấy báo, vậy sẽ tiện hơn, phải ko?
 6. Gửi Tiểu Phương, Ai đeo trâm ngọc giữa rừng? Trâm vàng ai nỡ vùi trong tuyết dầy?
 7. Thành kính phân ưu! Bố moonlover đã qua đời ngày hôm nay. Xin chia buồn cùng moonlover và gia đình. Cầu cho linh hồn cụ được vãng sanh và siêu thoát. Om mani pathme hum
 8. Cái này là đang ngắm sao rơi này
 9. Mỹ nhân HN nào vinh dự được đón Đông Ki sốt từ SG ra đây nhỉ??? Mắt mơ màng quá. Nhìn toàn cảnh thì thế này này. À mà a HGL toàn mải uống bia, để tụi e phải xử lý con cá chình to quá hic hic
 10. HGL và thanhphuc bị nắng chiếu chói chang nè loa đài, home theatre, hitech, ... - hihi, chủ đề này rất sôi nổi vì a HGL rất hợp cạ với đàn ông HN nhá
 11. E gửi lại ảnh a Hạt Gạo Làng ra thăm Hà Nội. Phía HN có e và a thanhphuc tiếp đón. Yêu cầu của a HGL rất đơn giản, được uống bia tươi HN. Thế là chị e nhà e quyết định chọn nhà hàng Cối xay gió. Bia tuyệt ngon. Món ăn miễn chê, nóng sốt. View đẹp. Không gian của 1 biệt thự cổ. Một nhà hàng rất phong cách, và chi phí ko quá đắt đỏ như các nhà hàng ngang tầm. Đây là màn khởi đầu, nhìn qua một bình hồng vàng rực rỡ
 12. @khangduong: Tết này mà ra được HN, thế nào a CM cũng xuống HP. 2 mẹ con e cứ khỏe để còn tiếp đón nhé :huh: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/happy.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/happy.gif . Mà thu xếp được thì 2 mẹ con chị gái e cũng sẽ bám càng xuống thăm e và Haji. @Hạt Gạo Làng: Cô em khangduong hồi đầu năm nhờ Nắng nhờ huynh trưởng xem tử vi, huynh trưởng Nắng đã nói năm nay T11 sinh e bé. Khi có bầu, cô bé nửa tin nửa ngờ, vì đúng ngày đúng tháng sẽ sinh vào T10 chứ ko thể sang T11, nhất là con so thường sinh sớm. Không ngờ, thai hiện bị già quá 41 tuần và thực tế là sang T11. Sự vi diệu của huyền thuật mới bao la cỡ nào??? Thai già nên khangduong cũng khá lo lắng, Nắng chỉ có thể tư vấn về cách sinh cho ko mất sức, cách chăm con chăm mẹ, thực đơn bà mẹ, ... nhưng chờ mãi mà bé vẫn chưa ra đời. Bởi vậy, khangduong có nguyện vọng xem ngày giờ đẹp để có thể mổ và rất tin tưởng vào huyền thuật bởi câu chuyện Nắng nói trên. Bật YM, thấy có a online nên Nắng mạo muội nói khangduong nhờ a là thế. Dù Nắng biết, biết ngày giờ đẹp là một chuyện, còn có đẻ hoặc mổ được đúng ngày giờ đã chọn hay không còn phụ thuộc vào ý trời.
 13. Topic này đang đề cập tới nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, nhưng cho Nắng xin ít đất để viết về 1 ngoại cảm khác, cô Năm Nghĩa như để nói về sự màu nhiệm của lòng tri ân. Năm nay, danh tiếng cô Năm Nghĩa tìm mộ trở nên khá nổi trong phần đông nhân dân, tới mức tên cô cũng len lỏi vào những câu chuyện trà dư tửu hậu nơi quán xá. Nếu cô PTBH có năng lực ngoại cảm là do trời cho, hay nói một cách dân dã là bởi cô mang trọng trách thực hiện sứ mệnh của bên trên, thì nhà ngoại cảm Năm Nghĩa dường như không phải là người mà định mệnh chọn cô, mà hoàn toàn ngược lại, chính cô tạo ra số mệnh ấy. Không ly kỳ như cuộc đời của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, khả năng tìm mộ của nhà ngoại cảm Năm Nghĩa lại là một minh chứng cho đức tin của con người và sự diệu kỳ luôn luôn tồn tại trong cuộc sống mà ko sao giải thích được. Nhà ngoại cảm Năm Nghĩa vốn xuất thân từ bộ đội. Trở về từ chiến trường, cô cũng tham gia vào đời thường như bao chiến sỹ khác. Điều khác lạ ở cô, là cô luôn cảm thấy nhớ thương đồng đội năm xưa, thương những anh em đã để lại thân xác nơi chiến trường thảm khốc. Mỗi giấc mơ hang đêm, cô luôn gặp những người anh em đã cùng mình vào sinh ra tử. Chính nỗi nhớ đau đáu không nguôi ấy khiến cô tạm biệt gia đình, tạm biệt người thân, vai lại khoác ba lô tìm về chiến trường năm xưa với hi vọng tìm được các đồng đội của mình. Với hành trang của 1 người lính, những túi nilon để gói ghém hài cốt đồng đội, ít mì gói, vài cân gạo, thức ăn thêm là củ mài dưới đất, quả rừng trên cao, cô đã bắt đầu công việc nhớ tìm đồng đội của mình như thế. Trong công cuộc tìm kiếm, khó khăn, vất vả ko sao kể xiết, cho dù người tìm là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, chứ ko nói tới trường hợp đặc biệt của một người phụ nữ bé nhỏ, tuổi đã xế chiều. Không quản ngại nặng nhọc, không quản ngại mưa gió, không quản ngại bao điều kiện khắc nghiệt từ bên ngoài, áp lực từ gia đình, từ xã hội, nhà ngoại cảm Năm Nghĩa cứ đi tìm đồng đội như thế, theo đúng lương tâm và niềm tin mà cô tin là đúng. Mỗi thi thể liệt sỹ tìm được, cô lại mang về nhà, và lại lần tìm thân nhân của họ để thông báo nhận hài cốt về. Bởi vậy, có lúc trong nhà toàn hài cốt, quan tài, .. mà ko có cả lối đi. Đêm ngủ cùng hài cốt đồng đội, ngày ăn cơm và nói chuyện với đồng đội. Khả năng ngoại cảm, nói chuyện, gọi hồn của cô dường như bắt nguồn từ sự diệu kỳ như thế… Bởi vậy, đôi khi trong cuộc sống có biết bao sự diệu kỳ vẫn hiện hữu quanh ta mà đâu phải cái gì cũng có thể giải thích được. Một Thánh cô như cô Hằng lại tràn trề sữa cho con chỉ sau 1 cốc sữa đặc có đường, mà bao loại thuốc lợi sữa, bao thực phẩm lợi sữa đắt tiền, hảo hạng khác ko làm được. Một người phụ nữ bé nhỏ, kiên trinh luôn bị miền Nam thúc giục ra đi tìm kiếm đồng đội, để rồi có khả năng trò chuyện với người âm, giúp bao gia đình tìm lại hài cốt của những hương hồn tha hương. Có lẽ, Liễu Phàm tứ huấn luôn có giá trị tới muôn đời là như thế. Nhất là trong 1 xã hội đang quá thừa sự MÊ TÍN, mà lại thiếu ĐỨC TIN
 14. Nắng: ĐÚng sai thế nào a cứ feedback Gia chủ: hay Nắng: Đúng hả?? Gia chủ: gần như 100% đó Gia chủ: SH em giỏi thật Gia chủ: anh thấy đúng nhiều thứ lém Gia chủ: như việc thèm kiếm tiền Gia chủ: nhưng không ham làm giàu Gia chủ: thanks em và SH em nha Uhm, nhờ đất cái topic này của chị chichchoe, cho Nắng ké lời cảm ơn của số điện thoại 098 xx27xx15 tới a Hạt Gạo Làng nhé, gia chủ xác nhận những gì a nói đugns gần như 100% và hiện đang tìm chọn số theo đúng lời khuyên của anh. Gia chủ sẽ gặp cảm ơn a khi a ra HN. @C chichchoe: Ơ mà ko cần chờ e vô SG mới cảm ơn a HGL đâu chị, hihihi, sẵn tiện c ở SG, gặp cảm ơn thầy lun mà