• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

NHCuong278

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  11
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About NHCuong278

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Thời trẻ bồng bột nông nổi, cái gì cũng nóng vội mong muốn an phận khi còn quá trẻ :) Hôm nay rảnh rỗi liệt kê lại một số điểm đã trải qua. Hi vong vẫn có duyên gặp được các bác ngày xưa đã chỉ điểm giúp ạ. Tháng 4/2015 quyết định nghỉ việc ở quê, Tới tháng 5/2015 có kiếm được việc trên HN và gắn bó với nó tới tận bây giờ. Khi lên HN luôn luôn nỗ lực làm việc gấp đôi mọi người, nên chỉ sau đó 2 tháng được cất nhắc lên quản lý. Có lẽ tìm được công việc đam mê phù hợp với bản thân, nên sau đó 2 năm sau ( cuối 2017 ) được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn. Tháng 10.2018 lập gia đinh. ( Tức lấy vợ vào năm 29 tuổi ). Vợ hiện tại trước khi cưới là cấp dưới. còn hiện tại cũng đang làm quản lý trong lĩnh vực tài chính của ngân hàng. Tháng 8. 2019 sinh con trai đầu lòng Tháng 3.2020 mua nhà Hà Nội. Nhìn lại hành trình 10 năm qua, có vẻ cháu thấy mọi thứ dường như đều được sắp đặt. Mọi sự đến đều tự nhiên. Nên cũng hơi tò mò một chút về tương lai sau này, hi vọng gặp lại được các bác ngày xưa cho vài chỉ điểm về sự nghiệp của cháu sau này ạ
 2. Dạ vâng cháu cám ơn bác ạ, hic bác ơi thế công việc cháu thì bao giờ mới ổn định được ạ, nên tự kinh doanh buôn bán hay chỉ đi làm công ăn lương thôi ạ, và cả đường tình duyên sắp tới thì sao hả bác :(
 3. Đào mộ bài viết từ cách đây hơn 5 năm trước ạ. Haizz qua 5 năm rồi mà mọi chuyện vẫn bế tắc hoàn toàn, đến h trong lòng vẫn nặng trĩu đủ mọi chuyện đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ. Tình cờ cháu đọc lại được bài viết này từ 5 năm trước và cũng rất vui khi biết bác haithienha vẫn còn sinh hoạt trên diễn đàn ạ. Còn bác liễu ngân đinh nữa ko biết có còn sinh hoạt trên đây nữa không. 2 bác nếu đọc được bài này, cháu mong hai bác xem tiếp cho cháu về công danh sự nghiệp tình duyên sắp tới với ạ. Cháu xin kể thoáng qua về chút ít time từ cuối năm 2009 đến nay ạ Từ 2009 đến hết 2012 còn đi học nên ko có ji đặc biệt. Năm 2011 thì bị người yêu phản bội, chia tay và sống trong ký ức đau buồn phải đến nửa năm ấy ạ. Năm 2012 học xong rời Sài gòn về quê. Ra trường ở nhà chờ việc 1 năm ko xin được đi chỗ nào, cuối cùng tháng 1 năm 2013 lên trên hà nội vào làm cho 1 cty thuộc bộ quốc phòng, với mục đích chuyển sang bộ đội, nhưng mục đích ko đạt được nên đầu tháng 5 xin nghỉ về quê và xin vào làm cho cty xi măng ở gần nhà. Đến hiện nay thì vẫn làm cho cty ấy, nhưng chuyển đi khác tỉnh cách nhà 25km. Trong suốt thời gian đi làm, và cho đến bây h vẫn mang tư tưởng chán nản, ko định hướng được tương lai. Ngay từ đầu đã chọn sai nghề nên giờ làm việc k hiệu quả, ko phát huy đc bản thân ( nói thẳng ra thì là dốt và chậm ấy ạ) cháu thấy cứ thế này mãi ko được, nên cháu định sang năm xin nghỉ ở cty này, lên hà nội kiếm 1 cv mà mình có niềm đam mê. Cụ thể gần đây cháu đc 1 người bạn gthiệu cho đi làm seo web. Cháu nhờ bác xem giùm cháu xem là liệu cháu có nên nghỉ ở cty này để lên hn bắt đầu lại từ đầu ko ạ. Mức lương hiện tại ở cty cháu bây h so với mặt bằng chung của tỉnh thì thuộc dạng cao, nhưng cv kỹ thuật ko phù hợp với cháu. Lá số của cháu thì đến bao giờ công việc mới ổn định được ạ, cháu có nên kinh doanh buôn bán gì hay là chỉ đi làm công ăn lương thôi ạ. Điều cuối này nữa cũng khiến cháu hay suy nghĩ, đó là tình duyên ạ, từ khi ctay người yêu vào năm 2011 cho đến nay thì cũng chưa có mối tình nào nữa, vì thực sự bây giờ cháu khá tự ti về bản thân, nhất là công việc nên cũng chả dám yêu ai.từ 2011 đến nay cũng có vài cô để ý, hoàn cảnh mấy cô ấy thì hơn xa hoàn cảnh gia đình cháu nên cháu cũng ngại chả dám tiến tới :( nhìn vào cung phu thê của cháu có biết được hoàn cảnh gia thế của vợ mình ko hả bác. Ny cháu trc đây cũng có xuất thân gia đình rất tốt, có điều kiện thế nên..... Cháu cũng muốn kiếm người nào có hoàn cảnh như nhà mình cho môn đăng hậu đối mà toàn gặp người hơn mình ko, rồi lại chuốc lấy buồn phiên.chau kể nhiều thế này ý chính cũng chỉ là nhờ bác xem giùm cv sắp tới cháu nên như nào, và tình duyên của cháu có khi nào vì tự ti về bản thân mà ế ko ạ hì. Cháu xin cảm ơn bác nhiều ạ
 4. Huhu thế thì chết cháu rồi đúng là số cháu không may bây giờ không may toàn gặp xui xẻo buồn phiền sau này đi làm cũng không may nốt bị điện giật ( không biết tý gì về điện mà vẫn đi theo nghề điện không bị tai nạn mới lạ ). Cái số nó là như thế thì cháu sẽ chấp nhận và đương đầu với nó. Sinh ra trên đời là bước vào bể khổ mà hì. Dạ nhân tiện cháu muốn hỏi bác điều cuối là bác có lời khuyên gì tới cháu về 2 nắm tới không ạ. Cuối cùng Cháu xin cám ơn bác Liễu Ngân Dinh và bác Haithienha đã giải lá số cho cháu. Chúc 2 bác may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống
 5. Cháu cảm ơn bác haithienha đã xem giúp cho cháu ạ. Đúng là lá số của cháu xấu thật bác nhỉ. Từ bé đến giờ chưa bao giờ cháu thấy cuộc đời này tươi đẹp hết hjxhjx không gặp chuyện này thì gặp chuyện khác. Nói chung làm chuyện gì cũng gặp khó khăn buồn phiền hết. Bác ơi lá số của cháu có nói lên sau này cháu sẽ làm nghề gì không ạ, thực sự bây giờ cháu không có khả năng để chọn lại nghành học nữa rồi bác ạ vì thứ nhất nhà cháu không có điều kiện thứ 2 cháu không có khả năng thi lại nữa hjx. Thứ 3 cháu muốn ra trường sớm để gia đình bớt gánh nặng. Bác xem số cháu sau có làm nên sự nghiệp gì với nghề Điện này không ạ. Liệu ra trường cháu có theo đuổi nghề này hay là làm vớ vẩn sống qua ngày ạ ( hjx tại cháu học Điện mà không hấp thụ được một tý gì hết )
 6. bác Liễu Ngân Đinh ơi bác đã ghé thăm topic của cháu thì bác giải giúp lá số của cháu với ạ. Bác xem đường công danh sự nghiệp của cháu sau này có sáng sủa chút nào không hay tối đen như hiện tại bây giờ ạ hix. Mà cháu thấy hình như cháu không có duyên với mọi người nên chẳng ai xem giúp cho cháu với hix. Thôi âu đấy cũng là cái duyên
 7. Hix bác Liễu Ngân Đinh sự thật nó là như thế đấy ạ cháu đâu có dù chỉ một chút gọi là kiêu ạ. Tương lai phía trước thì mù mịt lắm ạ học điện năm nay là năm thứ 2 rồi mà không biết một tý gì hết. Như thế thử hỏi làm gì có tương lai hả bác. Cháu thấy cung quan lộc của cháu vô chính diệu lại có kình dương nữa thì sau này công danh nhỏ bé suốt ngày bất mãn hix. Hiện tại như thế này thì tương lai chắc là đúng rồi. Còn về đường tình duyên thì hiện tại cháu cũng có người yêu rồi. Thân cung thiên di thì phải xa nhà lập nghiệp điều này chắc đúng 100% cháu đang học yên ổn ở ngoài bắc rồi khi yêu người yêu bây giờ thì nằng nặc đòi gia đình cho chuyển vào sài gòn học với lý do học trong sg tốt hơn nhưng thực chất là để gần nguời yêu. Vào trog sài gòn rồi mới thấy cuộc sống này không đơn giản như mình tưởng nó phức tạp hơn nhiều. Cung thiên di của cháu xấu nên ra ngoài toàn gặp chuyện buồn thôi.Mong các bác cho vài lời về lá số của cháu với ạ
 8. Cám ơn chị Yêu Hà Nội đã đưa lá số lên giúp em ạ. Cháu xin được đưa một số thông tin thêm mong các bác giải giúp ạ. Cháu là con trai cả bên dưới còn có một em gái nữa ( anh chị em đặc biệt không hợp nhau ). Gia đình nói chung là bình thường ạ. Về ngoại hình thì cao m7. Đỗ ĐH năm 2008 nhưng mà là Nv2 không đúng với nghành mình thích nên càng học càng thấy chán và không muốn học.( thế nên đi học thì toàn bỏ học thôi ạ ). Cháu muốn nhờ các bác xem giùm cháu về đường công danh sự nghiệp sau này với ạ. Cháu thấy tương lai phía trước mù mịt lắm chẳng biết thế nào mà lần nữa hix. Cháu thấy cung thiên di của cháu toàn sao xấu như thế có phải ra ngoài hay gặp khó khăn trắc trở không ạ. Cuối cùng cháu xin nhờ mọi người xem giùm đường tình duyên của cháu với ạ vợ cháu sau này là người thế nào ạ. Cháu thấy mọi thứ trong cuộc đời cháu đều khó khăn trắc trở không may chẳng biết đường tình duyên có khá không. Mong mọi người xem giúp với ạ
 9. Hix bác ơi cháu cũng biết là đã lấy link lá số ở trang khác. Nhưng mà cháu onl bằng mobile nên không thể đưa lá số lấy ở lyhocdongphuong được ạ hixhix. Đây là ngày giờ sinh của cháu có ai link giùm cháu với được không ạ nam sinh ngày 27/08/1990 dương lịch giờ sinh 6:15 sáng
 10. Cháu xin nhờ bác haithienha và mọi người am hiểu về tử vi có thể bớt chút thời gian để xem giùm lá số của cháu không ạ. Đây là lá số của cháu <a href="http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/061527081990/1/NHCuong" target="_blank">http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/061527081990/1/NHCuong. jpg</a> cháu thấy số của cháu long đong lận đận lắm ạ. Năm nay mới có 19t mà cháu cảm thấy cuộc đời phía trước đầy chông gai và khó khăn nhiều khi chẳng muốn bước tiếp lên phía trước nữa :P cháu mong các bác trên diễn đàn xem hộ giúp cháu về đường công danh và tình duyên sau này với ạ. Về công danh sự nghiệp thì hiện tại cháu đang theo học nghành điện. Càng học cháu càng cảm thấy chán nản không có một chút gì gọi là đam mê. Bây giờ đang học mà còn như thế thì chắc sau này đường công danh xấu lắm phải không ạ. Cháu xin chân thành cám ơn mọi người