• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

charm_vn

Hội viên
 • Số nội dung

  60
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

charm_vn last won the day on Tháng 4 17 2018

charm_vn had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

14 Good

About charm_vn

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. KíNH chào chú Thiên Luân, Thưa chú, bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp thì mình dùng để tra mệnh, nhưng nếu khi ta xét về Thiên Can, cháu ko biết là mình có đổi luôn ko ạ? Hay là mình vẫn xài theo bên Trung Hoa là Can Nhâm, Quý hành Thủy ? Liệu có thay đổi gì ko thưa chú? Cháu xin nhờ chú chỉ theme cho cháu, nếu có thể cháu xin mạn phép thử viết vào câu kính nhờ chú xem qua có được ko ạ? HHarry ơi,Ở những bài trước có nghe Harry nói là khi xét tuổi con thì tuổi mẹ nếu tuong sinh được với con là tốt nhất. Vậy trường hợp tốt nhì là gì? Nếu như con tương sinh với mẹ có được ko hay là ko được? Giữa các yếu tố : Mệnh, Thiên Can, Điạ Chi thì yếu tố nào là quan Trong nhất hay là các yếu tố bổ sung cho nhau ma thôi?
 2. Bác Thiên Luân ơi, xin bác xem giúp ggiup gia đình cháu có nên xin con út vào năm Giáp Ngọ được ko bác? Cháu biết là tuổi của vc cháu ngược nhau nên sẽ là rất khó kiếm được năm tốt lắm. Ngoài ra, chồng cháu lại lớn tuổi nữa. Lúc trước, bác có tư vấn cho cháu là nên xin be thứ hai vào năm Tỵ nhung em bé lại ra sớm 1 tháng nên sinh vapor năm Thìn rồi bác ạ. Thưa bác, cháu xin bé kế vào năm Ngọ có đươc ko ạ? Vì ông xã cháu lớn tuổi nên cháu ko muốn để xa quá. Nếu nhu nãm Ngọ ko tốt thì cháu ngưng ở bé thus hai là năm Thìn thì có thể đỡ hơn ko ạ? Bác oi, kính xin bác bớt chút thời gian xem giùm cháu. Vì theo những hiểu biết nông cạn của cháu về lý số thì tuổi của vc cháu rất ngược nhau về nhiều điểm nên thật sự khó mà chọn được năm xin con cho tốt với tuổi ba mẹ. Chau xin cám on bác rất nhiều.
 3. Cháu có mở 1 topic riêng ở ngoài, nay vì tránh làm loãng diễn đàn nên cháu xin phép được hỏi ở đây ạ. Kính xin bác Thiên Luân và các anh chị bớt chút thời gian xem giúp gd cháu. Chồng cháu sinh năm 1963 ( Quí Mẹo )- Mệnh : Kim BẠch Kim Cháu sinh năm 1982 ( Nhâm Tuất )- Mệnh : Thiên Thượng Hỏa Con gái đầu lòng sinh năm 2006 ( Bính Tuất ) - Mệnh : Ốc Thượng Thổ Con gái kế sinh năm 2013 ( Nhâm Thìn ) - Mệnh : Tích Lịch Hỏa Vợ chồng cháu muốn sinh thêm bé thứ 3 thì nên sinh năm nào ạ? Xin cho cháu hỏi thêm là : Vì tuổi của ông xã cháu cũng khá lớn. Nếu như năm sinh con thứ 3 lại phải chờ khá lâu, chúng cháu ko thể sinh thêm , thì bé gái thứ nhì sẽ là bé út liệu có xấu lắm ko ạ? Cháu xin cám ơn Bác rất nhiều ! Chân thành.
 4. Nhiều lúc nghĩ : mình tính tới tính lui, cuối cùng dường như ko qua nỗi trời. Trước đây, chú Thiên Luân có nói với cháu là bé thứ 2 nên sinh năm nay. Nhưng đến phút cuối thì bé lại ra năm Thìn. Thế nên giờ cháu ko biết sinh thêm bé nữa năm nào là được?
 5. Cám ơn Harry đã trả lời chi. Thật ra lúc ngồi type, chắc tại do có nhiều suy nghĩ nên mới thành ra viết dài như vây. Chị cũng biết mọi người đều rất bận rôn. Đúng là nhà chị ko co đủ tứ hành xung, nhưng chị lại lo lắm vì chứng kiến cuộc sống của gd rồi mà. Thế nên nhiều lúc cũng ko khỏi suy nghĩ co phải do mình la con út mà khắc với cha mẹ nên mới thế kỏ? Rồi bây giờ lại thấy Sao mình giống vây quá. Vì vậy,kinh xin các bậc cao nhân giúp đõ chỉ cho cháu lời khuyen: Nếu cháu muốn sinh thêm bé thứ 3 thì sinh năm Quí Ty nay có được ko ạ? Nếu trường hợp ko kịp sinh năm nay thì gd cháu co thể sinh bé thứ 3 vào năm nào là được ạ? Chồng cháu là Quí Mẹo.Chau sinh năm Nhâm Tuất.Con gái đầu là Bính Tuất.Con gái kế là Nhâm Thìn Chau rat mong duoc xin loi khuyen a!
 6. Cháu là một đứa trước nay ko tin lắm lí số. Thế nhưng càng lớn lên, cháu càng tin lí số qua những trải nghiệm cua cuộc sống đem lại. Do đó, cháu ko biết là do phúc phần mỏng hay là do thật sự nhà cháu bị rơi vào tứ hành xung như mọi người thường hay nói. Vì Sao ư? Khi cháu ngồi viết những điều nay thì biết bao điều gợi nhớ , có phải dù nhà cháu cố " nhân định thắng thiên" , có khi tưởng chừng như mong đợi , nhưng rồi cũng ko thể nào thay đổi. Co phải vì phúc phần quá mỏng hay ko? Cả nhà cháu rơi vào tứ hành xung: Thìn Tuất Sửu Mùi. Ba cháu là Thìn, mẹ và cháu là Tuất, anh trai là Mùi. 1. Nếu gd là tứ hành xùng thì gd ko thể nào yên ắng? Ba mẹ cháu tuy là khắc tuổi nhưng sống với nhau trọn nghĩa vợ chồng. Tưởng là thế nhưng về đường con cái lại quá xấu( co phải do xung khắc nhau.?) Có con trai nhưng lại khổ vì con triền miên dai dẳng, cho tới già nhưng chưa được an ui yen ổn bao giờ. Có con gái(là cháu) nhưng lại theo chồng ở xa cũng chẳng thể báo hiếu cha mẹ ngày nào cho trọn vẹn. Khi có chút khả năng , dù cs còn quá chật vật, cháu muốn đưa ba mẹ sang ở cùng thì ba lại bị bệnh ko thể đi đâu 1 tháng mà ko vào bệnh viện điều trị. Cháu muốn cho ba mẹ thoat khỏi bế tắc hiện nay nhưng lại bất lực đứng nhìn ba mẹ càng già có con như lại ko hề có con !!! 2. Có phải do phúc phần mỏng mà ko thể nào "nhân định thắng thiên". Đáng lí chị dâu sẽ ko khổ thế này, nếu chị chịu từ bỏ anh cháu lúc trước như lời mẹ cháu nói "hãy để 1 mình nhà bác khổ , chứ cháu đừng lấy nó để khổ sau này". Vậy mà chị vẫn lấy... Để rồi khổ như bây giờ. Chị tính sinh con tuổi Hợi để hợp với anh, hi vọng gd sẽ được hạnh phúc. Nhưng 27 tết , chị sinh con trước chỉ 3 ngày là bước sang năm hợi.... 3. Co người nói thẳng vào mặt ba mẹ là do ba mẹ vô phúc nên có con cũng như ko con. Con trai thì đã hư hỏng thế rồi, con gái cuộc sống khó khăn cũng ko đỡ đần phụ giúp ba mẹ được gì. Cha mẹ bệnh đau neo đơn, đi lại khó khăn cũng ko ai giúp. Có phải do cháu là con út mà khắc tuổi cha mẹ nên mới khiến cuoc sống của gd trở nên bế tắc thế này? 4. Và có phải lặp lại giống mẹ cháu và chị dâu ko khi mà cháu co baby đầu cũng tình cờ sinh năm Tuất giống cháu và me. Đếnn bé thứ 2 , rõ ràng chắc chắn là sinh năm Tị, vậy mà bệnh bất ngờ baby phải ra sớm 1 tháng vào ngày 28 tết nên rơi vào năm Thìn. Liệu có phải người tính ko bằng trời tính? Cháu sợ lắm. Sợ cảnh con út khắc tuổi cha mẹ như cháu khắc với ba mẹ cháu. Cho nên dù ông xã cháu đã lớn tuổi ( anh sinh năm Quí Mẹo) nhưng cháu vẫn muốn sinh thêm bé thứ 3 vào năm Tị này có được ko ạ? Nhiều lúc khổ quá , mẹ chỉ biết khóc mà nói với cháu rằng " Người ta bảo ba mẹ thế này là do nghiệp kiếp ba mẹ phải chịu ". Nhưng cháu có thể nói chắc chắn rằng ba mẹ cháu cả 1 đời sống hiền lành vậy mà cũng ko thể xóa bớt tội lỗi( nếu có) của kiếp trước để những ngày tuổi già được sống Trong an bình bên con cháu hay sao? Ko lẽ thật sự là gia đình cháu bị tứ hành xung hay do phúc phần thiệt mỏng mà cho dù có cố gắng sống tốt thế nào cũng ko thể thay đổi gì được? Cũng giống như cháu có cố gắng sống tốt thế nào thì cũng ko thể thay đổi đời sống tốt hơn hay giúp ba mẹ an hưởng tuổi già? Vì người ta cứ nhìn anh cháu mà phán là do ba mẹ cháu ko tốt nên vô phước. Hay là do thật sự tuổi cháu ( la con ut) khắc với tuổi cha mẹ?
 7. Em cám ơn chị CCB nhiều lắm ạ. Thật là bất ngờ khi em được chị trả lời ngay thế này. hihih :-) . Em xin cám ơn chị. Nếu vậy, em cũng hi vọng và câu mong con sinh ra vào năm Quý Tỵ thì hay quá.
 8. Em mạo muội xin nhờ các anh chị tư vấn giúp em: Em và chồng em tuổi cũng lớn và đường con cái cũng không phải dễ dàng như nhiều người ạ. Hiện tại thì nhờ ơn trên, vợ chồng em bất ngờ có thêm 1 bé gái thứ 2. Nhưng vì ngày dự sinh của bé, có thể là sẽ rơi vào những ngày cuối cùng của năm Nhâm Thìn hoặc là sẽ vào ngày đầu năm của Quý Tỵ. Nay em kính xin các anh chị xem giúp giùm gia đình em điểm tốt và điểm xấu trong hợp tuổi của 4 thành viên gia đình em với ạ. Không biết giữa năm Nhâm thìn và Quý Tỵ thì năm nào tốt hơn ạ? Vì thương anh nhà lớn tuổi mà con còn mọn quá, nên em kô biết là vợ chồng em dừng lại ở bé thứ 2 này luôn thì có tốt (hoặc là coi như cũng tốt )không ạ? Chứ sinh con nhiều mà thấy lo lắng, yêu thương con ko chu toàn, tụi em cũng cảm thấy có lỗi lắm ạ. Thông tin của gia đình em: Ông xã: 25/08/1963 (Dương lịch - Quý Mẹo) Em: 08/03/1982 (Duong lịch - Nhâm Tuất) COn gái đầu: 10/06/2006 (Dương lịch - Bính Tuất) Ngày dự kiến sinh bé gái thứ 2: 28/02/2012 (Dương lịch - Quý Tỵ) Em xin cám ơn mọi lời tư vấn của các anh chị nhiều lắm ạ. Gia đình em mong được nhận lời của các bác và các anh chị rất nhiều. Chân thành cám ơn mọi người, và cũng xin kính chúc moi người được 1 tuần mới luôn bình an và vui vẻ. Kính!
 9. Mong nhờ anh Thiên Luân và các anh chị coi giúp giùm vợ chồng em có nên sinh thêm bé thứ 2, và nếu sinh thì khi nào là được ạ. Chồng: 1963 Quý Mẹo Vợ: 1982 Nhâm Tuất Con gái đầu lòng: 2006 Bính Tuất Xin kính nhờ các anh chị coi giúp giùm cho gia đình em. Vì ông xã đã lớn tuổi nên chắc vợ chồng em ko để xa hơn được. Và ông xã thì lại rất muốn có thêm bé nữa càng sớm càng tốt. Nhưng theo em được biết thì năm Nhâm Thìn tới đây thì nếu sinh con sẽ phạm vào tứ hành xung với mẹ khá nặng. Kính mong anh chị dành chút thời gian xem giùm vợ chồng em. Chân thành cám ơn các anh chị.
 10. Xin kính nhờ anh Thiên Luân xem giúp giùm cho gia đình em. Liệu vợ chồng em có thể sinh thêm bé thứ 2 vào năm nào tốt hay là chỉ có bé gái này thôi ạ? Ông xã em đang rất muốn chúng em có thêm bé vào năm sau, tức là năm Thìn ạ. Nhưng theo em biết hì năm thìn ko tốt vì là tứ hành xung với mẹ. Xin anh Thiên Luân xem giúp cho em với. Em xin cám ơn anh rất nhiều
 11. Kính gửi thầy Linh Trang, Ngay lúc này đây, con thật sự rất mất phương hướng.....Mọi người đều an ủi con rằng cứ coi như vợ chồng con chưa có duyên phận với bé, nên bé đã ra đi. Dù cứ nói với lòng mình như vậy nhưng sao con vẫn đau lắm. Bé đến với con rất bất ngờ nhưng rồi rời bỏ vợ chồng con cũng rất nhanh khi thai chỉ vừa khoảng 1 tuần....Cái cảm giác mong chờ rồi lại hụt hẫng thật là đáng sợ. Hiện tại thật lòng con cũng ko biết mình có muốn có thêm bé nữa hay ko. Con sợ phải đối mặt lần nữa với sự mất mát.....nhưng chồng của con thì vẫn rất muốn chúng con có thêm baby. Sau đây là vài điều về vợ chồng con, xin thầy xem qua và con xin thầy cho con vài lời khuyên. Ông xã con sinh 1963 (Quý Mẹo), con sinh 1982 (Nhâm Tuất) và con gái đầu lòng của chúng con sinh 2006 (Bính tuất). Thưa thầy, con biết số của vợ chồng con lấy nhau thì ko được tốt, nhưng có vị đã nói rằng nhờ tụi con ở xa VN nên cũng xem như được hóa giải phần nào. Về mặt con cái, có người nói con là con rất dễ có con, nhiều con nhưng thực tế thì sao khó quá. Vợ chồng con may mắn có được bé đầu tiên. Rồi thì trong vòng 2 năm Dần và Mẹo, chúng con làm đủ mọi cách mà ko thể có thêm baby. Cho đến tháng 3 âm lịch vừa rồi, cứ tưởng là niềm vui sẽ đến thì nó lại ra đi thật nhanh.... Thưa thầy, xin cho con hỏi là vợ chồng con còn có thể sinh thêm bé nữa vào năm nào gần đây ko ạ? Chồng con muốn sinh trong năm Thìn sắp tới, nhưng con thấy tuổi của con là Tuất thì lại tứ hành xung với Thìn; thêm phần nữa là con vẫn còn thấy đau lòng quá nên con vẫn băn khoăn không biết nên chọn sinh năm nào thì tốt hơn?. Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con với. Tuổi của ông xã con đã lớn nên anh ấy chắc ko muốn đợi thêm lâu nhưng anh để cho con chọn. Nếu như vợ chồng con chỉ có 1 bé gái sinh năm 2006 thôi thì có tốt ko ạ? Thật lòng mà nói thì con cũng muốn sinh cho bé gái nhà con thêm 1 đứa em để cho có chị có em với nhau.....nhưng sao con thấy khó quá Thầy ơi. Nếu như con được có duyên với thầy, con kính nhờ thầy xem giúp cho gia đình của con. Con xin cám ơn thầy.
 12. Hôm nay sau khi đã vượt qua khỏi lúc đau lòng nhất, em xin anh Thien Luân giúp cho vợ chồng em vài điều. Em vừa mới sảy thai. Chuyện ko bao giờ em có thể ngờ mà lại xảy ra, mà xảy ra lại rất nhanh. Cả 2 vợ chồng em đểu rất shock.... Em đã từng được bác Thiên Sứ và anh Thiên Luân nói rằng em nên sinh con thứ 2 vào năm Dần hay năm Mẹo. Nhưng người tính ko bằng trời tính. Cả 2 năm, vợ chồng em đều ko thể có con. Cho tới tháng 3 âm lịch vừa rồi thì em lại sảy thai. Em sinhna8m 1982 (Nhâm Tuất). Ông xã em sinh 1963 (Quý Mẹo). Con gái đầu lòng sinh 2006 (Bính Tuất) Xin anh Thiên Luân xem giúp em là những năm kế tiếp, còn có năm nào phù hợp tuổi với vợ chồng em? Ông xã nhà em cũng đã lớn tuổi nên có khi chắc vợ chồng em chỉ có 1 bé gái mà thôi. Nếu vậy, em xin mạn phép anh Thiên Luân xem giùm em tuổi của bé gái nhà em thì em có PHẢI cần sinh thêm bé nào khác nữa ko hay chỉ 1 mình bé cũng là được ạ? Thật sự 1 phần vì tuổi tác của ông xã đã lớn. 1 phần là sau nỗi mất mát kia em cũng bỗng nhiên thấy sợ..... Xin anh Thiên Luân và các bác xem giúp giùm em. Em xin cám ơn mọi người nhiều lắm.
 13. Số 39 (Ở trang 15, cháu có hỏi nhưng nhiều anh chị hỏi quá nên chắc bị sót bài của cháu ạ. Xin bác coi giùm cháu. Cháu xin cám ơn bác rất nhiều) Bác Huyencodieuly ơi, Cháu kính xin Bác coi giùm cháu: - Đường công danh sự nghiệp của cháu như thế nào ạ. Cháu giờ đang học Kế toán....Ngày trước có người khuyên cháu nên học business thì mới giàu....nhưng cháu thật sự cảm thấy ko thích.....Không biết dường công danh tài lộc của cháu thì thế nào bác ơi? - Bác ơi, cháu năm này có thể nào mang thai được ko ạ? Vợ chồng cháu đã để tự nhiên gần năm rồi mà sao chưa thấy gì. Cháu buồn quá. Bên gia đình chồng thì cứ thúc hối lại muốn có cháu trai nối dõi - Thưa Bác, về mặt tình cảm vợ chồng cháu thấy sao mà lợt lạt quá. Mặc dù cháu đã cố gắng nhưng cả hai cứ như ko hiểu nhau vậy. CHồng cháu thì ko cờ bạc, hay ra ngoài này nọ...nhưng mà cháu cảm thấy mình nặng lòng với anh ấy quá. Còn anh ấy thì rất bàng quan, vô tư. Lắm lúc khiến cháu rất chán.. Dạ, đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...rint&size=2 Cháu là con út trong nhà 2 anh em. Năm 2005, cháu lập gia đình và hiện tại sống với chồng nhưng ko gần cha mẹ. Cháu chỉ cao trung bình. Năm 2006, cháu có sinh được 1 bé gái Thưa bác, Cháu ko dám làm phiền bác nhiều. Chỉ xin bác nhín chút thời gian xem giùp cháu. Cháu cứ loay hoay mãi mà vẫn ko học xong gì cả...Và thật sự là cháu cũng ko biết mình thích hợp với công việc gì... :D Cháu xin cám ơn bác rất nhiều... Cháu xin đợi bác. Kính
 14. Gửi Haiphuong, Mình ko biết về LHDP, chỉ biết chia sẻ với bạn. Nắm tay bạn thật chặt, cầu mong bạn và gia đình vững lòng và được nhiều ơn phúc lành. Bạn ơi, cách đây khoảng 12 năm, ba của mình trên đường đi công tác đã bị 1 xe máy chở hàng cồng kềnh vướng vào tay lái và kéo lê ba mình trên 1 đoạn dài. Mình còn nhớ lúc đó là ngay ngày khai giảng năm học mới của mình. Ngay lúc đó, vào đúng giờ phút đó (sau này công an lập biên bản nên mình biết chính xác giờ), mình đang đứng tại sân trường mà thấy rõ ràng cảnh ba mình bị té ngã xuống đường. Mình đã gần như khóc thét lên. Bạn biết ko, mấy tháng trời.....cả nhà mình bàng hoàng và đau đớn. Nhưng rồi khi bác sĩ nói phải thấy dịch trong tủy ở lưng của ba để xét nghiệm tình trạng của ba thế nào...Thì bạn biết ko, kỳ tích đã xãy ra....Thật sự đã xảy ra! Đến cả bác sĩ cũng phải sửng sốt vì tiến triển bệnh của ba mình. Đang còn rất ko ổn mà giờ đã cho kết quả vô cùng bất ngờ....Bác sĩ nói là trong 100 người thì chỉ có 1 trường hợp thức dậy. Nhưng thức dậy có tỉnh táo hay ko còn là 1 chuyện khác nữa. Bạn ơi, trong suốt mấy tháng đó...ko lúc nào mình để niềm tin lạc mất trong lòng. Mình luôn luôn...và luôn luôn tin là ba sẽ qua được khỏi. Dù cho ngay lúc tình trạng tồi tệ nhất, ngay lúc bác sĩ lắc đầu...mình vẫn tin. Mình đã cầu nguyện, cầu nguy6e5n và cầu nguyện. Và cái ngày ba lần đầu mở mắt ra lại, ba đã biết chính xác để nói "con gái của ba" trong từng câu chữ bập bẹ. GIờ đã là 12 năm hơn, trí não ba mình vẫn rất bình thường. Ba vẫn đi làm và sống bình thường. CHỉ thỉnh thoảng vào lúc trời nóng, đầu ba chỉ bị đau đau mà thôi.... Haiphuong ơi, mình kể chuyệ nnày vớ ibạn, chỉ mong có 1 điều. Bạn hãy giữ vững niềm tin, hãy làm hế tmình có thể. Hãy nói chuyện với chồng của bạn. Lúc này là lúc, anh ấy đang phải chiến đấu giữa lằn ranh mong manh. Giữ vững niềm tin và cầu nguyện bạn nhé. CHú Thiên Sứ kính, Qua đây lại thêm 1 lần nữa, cháu nghiêng mình cảm phục Chú. Cảm phục cái tâm vì người của Chú. Xin nguyện cầu cho chú và gia đình luôn được mạnh khỏe và tâm an lành cùng vạn sự như ý. Kính
 15. Bác Huyencodieuly ơi, Cháu kính xin Bác coi giùm cháu đường công danh sự nghiệp của cháu như thế nào ạ. Cháu giờ đang học Kết toán....nhưng càng vô sâu, cháu càng thấy chán nản và thật sự ko thích học chút nào. Cháu đang sắp nộp đơn để chọn ngành học, cháu muốn chuyển qua làm ngành về tư vấn, chăm sóc cho người ta thì có phù hợp ko thưa bác?. Cháu tính học Social Woker (làm việc giống như nhân viên xã hội ạ) thì thế nào ạ? Ngày trước có người khuyên cháu nên học business thì mới giàu....nhưng cháu thật sự cảm thấy ko thích 1 chút nào. Càng học càng nản, điểm học rất tệ... Thưa bác, cháu cũng xin bác xem giúp cháu năm nay...cháu có thể có con được ko ạ? Cháu đã chờ mấy tháng rồi mà đều ko được... Dạ, đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...rint&size=2 Cháu là con út trong nhà 2 anh em. Năm 2005, cháu lập gia đình và hiện tại sống với chồng nhưng ko gần cha mẹ. Cháu chỉ cao trung bình Năm 2206, cháu có sinh được 1 bé gái Thưa bác, Cháu ko dám làm phiền bác nhiều. Chỉ xin bác xem giùm cháu dường sự nghiệp. Cháu cứ loay hoay mãi mà vẫn ko học xong gì cả...Và thật sự là cháu cũng ko biết mình thích hợp với công việc gì... :lol: Cháu xin cám ơn bác rất nhiều... Cháu xin đợi bác. Kính