• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

charm_vn

Hội viên
 • Số nội dung

  60
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by charm_vn

 1. Xin cám ơn bạn. Nhưng mình nghĩ nguyên tắc là do con người đặt ra nên nó cũng có thể châm chước. Mặt khác, xem lá số là cũng như làm 1 chuyện thiện và tùy duyên nữa. Mình biết thế chứ, nhưng chẳng lẽ, mình là em gái ruột của dương số. Cùng trải qua hoạn nạn, cùng gánh chịu hậu quả cùng đương số. Và quan trọng nhất là lòng thương của 1 đứa em đối với anh hai mình: mong anh ấy đứng vững, quay đầu là bờ thì mình ko được hỏi hay sao? Trong khi mình có điều kiện search and online net, có điều kiện để biết đến website bổ ích này thì anh mình và cả nhà mình đều ko có cơ hội đó? Và hơn nữa, khi gia đình mình đang sống cho qua từng ngày, niềm hi vọng để bám víu vào điều gì đó nhỏ nhất cũng ko còn nữa, thì kẻ làm con và làm em như mình ở xa ko làm gì được hơn là phải thỉnh cầu đến các vị tiền bối xem giúp để rồi chỉ dạy hóa giải 1 phần nào. Mình biết có nhiều người với ý đồ ko trong sáng. Nhưng còn trường hợp này là anh củaa mình và mình còn có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào có liên quan đến anh ấy. Thậm chí những việc anh hai mình ko biết như mình đã trả cho anh ấy 1 khoản tiền rất lớn mà vợ chồng anh mình ko hề biết. Vậy ko biết mình có nên hay ko? Kính các vị tiền bối, Cháu biết có những điều luật là luật, ko thể nói gì cả. Nhưng cháu chỉ có thể nói là cháu rất, rất mong được các bác, chú xem giúp và chỉ cho cháu làm thế nào để tốt cho anh cháu mà thôi. Nếu các bác vẫn cảm thấy là cháu ko nên hỏi cho anh mình thì cháu sẽ xin vâng theo sự chỉ dạy của các bác. Chân thành
 2. Kính chú, Xin chú xem giúp cháu đường sự nghiệp (cháu vẫn chưa biết thế nào vì hiện giờ đang học kế toán), gia đạo và con cái. Cháu "theo chồng bỏ cuộc chơi", tới khi nhìn lại, thấy mình vẫn đang loay hoay ko biết làm ngành nào dược. Cháu đang học kế toán business nhưng ko hiểu có được hay ko? Và cháu thật sự nhiều khi mệt mỏi vì cảm thấy vợ chồng chẳng hiểu được nhau. OX cháu lại vốn quá kín tiếng kiệm lời nên cả 2 ko thể chia sẻ hay tâm sự gì được. Cháu đang dự định sẽ sinh 1 bé vào năm Canh Dần ạ, ko biết có được con trai hay ko Dạ đây là link của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...rint&size=2 Cháu là con gái út trong gia đình có 2 anh em. Dễ nhìn, da ko trắng nhưng cũng ko quá đen. Vóc dáng trung bình 1m54. Tính ko thích tranh luận, cãi cọ hay nhường. Hay yếu đuối và yếu lòng, dễ xúc động thương người. Bản thân thích sự bình yên nên cũng ko muốn bon chen đạp ngã mọi người. Sống tình cảm nên đôi khi bị mọi người ghét vì bị cho là xu nịnh :rolleyes: (mà cháu thì ko có. Khi cháu lo lắng cho ai thì là thật lòng. Luôn nghĩ về người khác.) 2004: Đính hôn 2005: đám cưới và xuất ngoại cùng chồng 2006: sinh con gái Kính xin chú cho cháu vài lời. Cháu chân thành cảm ơn chú rất nhiều
 3. Dạ cháu xin lỗi vì cháu quên chưa đưa link lá số lên diễn đàn. Đây là lá số của anh cháu ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...rint&size=2 XIn bác bác xem giúp anh hai cháu Cháu xin cám ơn ạ.
 4. Em đã nhận được email của ban điều hành thông báo về khóa học mới. Có điều là em ko thể đọc được nội dung thư mời , vì khi em mở ra thì font chữ chỉ hiện lên toàn là mã. Do đó, em vẫn chưa nắm được cách thức đăng ký là như thế nào. Em ở xa nên ko biết đóng học phí bằng cách nào sẽ thuận lợi nhất. Xin các anh chị chỉ giúp em làm sao để đọc thư mời. Em xin cám ơn mọi người
 5. Ôi, bạn nói "nên để hay thôi" nghe sao ghê vậy. Chẳng phải là do các bạn tạo nên đó thôi. Mình tình cờ đọc chỉ là xin mạo muội nói có lẽ bạn chưa muốn có con nhưng con cái ko phải là chuyện nhỏ đâu. Mong bạn nghĩ lại. Tội lắm!
 6. CHị Phúc Anh ơi, Lâu rồi em có nhờ chị xem giúp tên con gái em, nhưng tên của bé xấu quá. Chị bảo nên đổi nhưng mà thật sự đổi tên cho con khi bé đã lớn và cả dòng họ đều gọi vậy thì là 1 điều ko thể. Với lại, ngày trước em đòi là em đặt tên cho con, cả nhà chồng ko ai nói gì. Bây giờ con em lớn rồi mà em chỉ mới ướm lời đòi đổi tên thôi thì đã bị phản đối rất dữ. Chị Phúc Anh ơi, em ko biết phải làm sao? Chị có thể nào giúp em với. TỪ ngày em hỏi chị, ko ngày nào mà em nhìn con mình mà lại ko xót xa. Cưu mang con rồi sinh con ra vậy mà chính em lại là người hại con mình khi cương quyết đòi đặt tên đó cho con. Cứ nghĩ đến rồi mai này đời con khổ, mà em đau thắt cả ruột. Có làm mẹ, thì mới hiểu được nỗi lòng này. CHị Phúc Anh ơi, chị chỉ cho em với!
 7. Xin cho Charm hỏi: Charm đã load về được nhưng khi mở ra thì toàn là mã, ko đọc được. Charm thật sự ko biết phải làm sao? Mình cũng đã thử đổi qua TCVN3 trong phần unikey gõ tiếng Việt mà file vẫn ko đổi được chữ. Mong các anh chị chỉ giùm charm với Xin cám ơn
 8. Anh Laido ơi, Em đã download được nhưng khi em open ra thì file đó đòi hỏi em phải đưa password
 9. ANh Laido ơi, Xin anh gửi cho em 1 bản nha anh. EM cám ơn anh trước rất nhiều theresahuong83@yahoo.com :P
 10. Dạ, kính mong các thầy xem giúp giùm lá số của con. Có người bảo số con đào hoa, 2 chồng :P ????? Thật sự là từ bé đến lớn, con chẳng có quen bạn trai, bạn gái gì lung tung đâu ạ. Gặp , yêu rồi cưới. Chỉ có điều, con từng bị 1 người bạn nói rằng tính con nhàn nhạt, chẳng có lập trường, mờ nhạt nên đường đời chẳng thành công đâu. Hic, con có muốn thế đâu, chỉ là ko thích đôi co qua lại. Ai muốn hơn thì hơn thôi, tranh gình làm gì...... Dạ, con xin đưa vài thông tin bản thân để các thầy kiểm chứng thời gian sinh của con là 1.45 sáng. Con là con gái út trong nhà có 2 anh em. Năm 23 tuổi (2005) kết hôn và định cư bên chồng 2006, sinh bé gái đầu lòng Đây là link của con: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...rint&size=2 Xin cho con hỏi về đường gia đạo, con cái và công danh ạ. Con nên sinh con thứ 2 vào năm Canh Dần hay Tân Mẹo ạ. Với lại, số con có con trai ko ạ?. Ôi, con bị áp lực quá. Chồng là cháu đích tôn nên cứ bị kêu "sao ko sinh thằng cu" :lol: . Đường con cái của con kính mong các thầy giải giúp... Cung phu thê của con có tốt ko thưa các thầy? Dường học hành, công danh,của con sao mù mờ quá. Gần 30 rồi mà vẫn chưa định hướng được nghề gì để học. Cũng 1 phần tại vì cái tính dễ lung lay chăng? Con xin cám ơn các thầy Kính chúc các thầy tâm an. Con xin cám ơn các thầy
 11. :lol: Mình cám ơn lời khuyên của Aurelius10 nhiều lắm. Đúng là ở đời làm gì cũng phải mạnh mẽ và có nghị lực. Đôi lúc, chúng ta cần phải rèn luyện mới có được điều đó phải ko? :lol: Cám ơn bạn nhiều nha Chúc bạn luôn vui! Charm
 12. Kính bác Phạm Cương, Thưa bác, con thì đang ở xa, nhưng thật sự rất muốn tìm hiểu về phong thủy dù trước nay ko biết gì cả. Xin bác có thể nào mở lớp học online: thầy đưa tài liệu và bài tập. Học trò đọc, suy nghĩ và nếu có thắc mắc thì email hỏi thầy. Thưa Bác, kính mong bác và các thầy đã có tâm truyền đạt cho mọi người thì xin đừng "bỏ rơi" những người ở xa như con đây....Muốn học mà ko học được.
 13. Đọc bài này, tự nhiên cháu thấy sợ quá. Thật sự, cháu nào giờ ko tin lắm chuyện phong thủy này nọ đâu. Ngày trước, mẹ cháu có sửa san gì là cháu toàn "la" mẹ thôi.....Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình đúng là trẻ người non dạ quá...hic hic... Ở đây có 1 điều, khi d0o5c news về HPD, cháu thấy 2 người con của anh ấy cách nhau 6 tuổi , vậy có khi là tuổi xung kỵ nhau. Có khi nào, điều này cũng ảnh hưởng 1 phần ko ạ? hay như Micheal Jackson, ông ta sinh 8/1958, nếu xét ra năm nay là Sửu cũng là năm kỵ của tuổi Tuất? Chú Thiên SỨ ơi, Nhà bên Mỹ này, nó xây kỳ lắm..chả theo phong thủy gì đâu ạ. Mà nếu mình mua nhà rồi muốn sửa chữa mặt tiền nhà hay này nọ là phải xin giấy phép...mà thường thì chỉ được sửa phía trong nhà thôi, chứ còn cấu trúc và phía ngoài thì ko được. Cháu có đi thăm quan nhà 1 chị bạn đang xúc tiến giấy tờ mua. Chỉ có điều lấy làm lạ nên sẵn đây cháu xin phép thỉnh giáo chú ạ: Cửa nhà, khi đi vào nhà là bắt buộc phải đi ngang qua cái phòng bếp trước rồi mới rẽ vào phòng khách hay phòng ngủ. Con được biết là cái cửa thì ko nên như vậy có phải ko ạ? Với lại, vì sao người ta lại kỵ chuyện ấy ạ.
 14. Ko biết con có thành kiến ko...Nhưng sao thấy bọn này bất lương quá thể. Coi trời bằng vung ấy. Vừa đọc bên Vnexpress, áo quần của tàu mà cũng bị có độc nữa thì bó tay. Ôi cái vương quốc làm hàng giả. :rolleyes:
 15. thưa chú, Con vô cùng cám ơn chú đã chỉ giảng cho con quá rõ. Thật sự các thầy trên này tất cả đều giúp mọi người với cái tâm thật trong sáng và thánh thiện. Đúng như chú đã nói, mẹ chồng con sống 1 đời rất thọ và bà đặc biệt là rất được các con cháu yêu thương trân quý và bà sống đời rất đạo đức. Chồng con xét về thứ thì chỉ là em thứ trong gia đình, nhưng lại là vừa trai trưởng nhà và cả trưởng họ. Dạo này sức khỏe của ba chồng con lại ko được an vượng nên chồng con cũng rất nôn nóng mong có bé nữa, đặc biệt là anh đang tìm đọc các chỉ dẫn mong có cháu trai cho ông vui lòng. Anh nhà con đang sợ ba sẽ đợi ko kịp nên bây giờ anh ko muốn đợi tới năm Mẹo như ban đầu, mà anh muốn con chuẩn bị sức khỏe, kiêm tra các thứ xong là đầu năm sau thử luôn vào năm Canh Dần. Con thì cứ lo lở ko ra thằng cu thì.....Nếu đợi đến năm Mẹo thì có vẻ chắc có con trai hơn ạ? Thưa chú, con cám ơn chú rất nhiều ạ. Được chú giảng dạy, con thấy cũng an lòng vì ko lấn cấn mãi chuyện sinh con Canh Dần. CHú ơi, có điều này con xin hỏi thiệt, có phải cung phu con sẽ 2 đời chồng ko ạ?. Con sợ chuyện này quá...vì ko chỉ ảnh hưởng đến bản thân con mà còn thương cho con trẻ nữa....Về lá số công việc của con, con học được ngành nghề nào ko thưa chú....Tại con cái gì cũng chậm chạp lại ko thich hơn thua nên cứ toàn thua kém so với bạn bè. Đến 28 tuổi rồi mà có làm được nghề nào đâu..học hành thì cứ gián đoạn ko xong mãi...
 16. Con xin được cám ơn chú nhiều lắm ạ. Những gì chú nói, khiến cho con đây bất ngờ quá....Quả thật khoa tử vi có thể nói đúng như vậy sao chú? Thưa chú, quả thật con chậm lắm...làm gì cũng chậm, từ tốn. Và con đúng là có cái đầu hay suy nghĩ ý tưởng lắm. Chẳng giấu gì chú, có có viết truyện post trong 1 forum và được phản hồi khá tốt. Mà lúc nào đầu óc con cũng có nhiều ý lắm. Nếu ko phải lo đường sinh kế thì con đã thử mình ở lãnh vực nghệ thuật- văn học rồi chú ơi. Nhưng mà bây giờ con đang phân vân giữa học social worker, làm việc xã hội giúp người hay là làm về kế toán. Vì kế toán học dễ lại ngắn mà dễ có việc (con nghe nói vậy thôi , chứ con ko thích toán tí nào). Còn học về xã hội thì lâu mà lại kiếm tiền ít. Cơm áo gạo tiền cứ đè nặng .... Dạ thưa chú, anh nhà con cũng lớn tuổi rồi . Đúng là ngày trước, gia đình anh ấy rất có vị thế, nhưng rồi thời cuộc xoay chuyển, cuộc đời cũng lắm gian nan. Qua được bên đây thì ko nản chí mà ăn học. Bây giờ cũng có thể xem là có công ăn việc làm. Anh là trai trưởng nên đặc biệt rất được thương yêu. Đúng là tính ảnh hay để ý bắt lỗi nhưng có điều do tính hiền nên ko có nói ra mà chỉ im lặng. Dáng người thấp bé, nhỏ con. Một con mắt bị tật (nhưng chỉ mờ) do năm tháng bôn ba. Dáng đi nhìn xa cứ ngỡ như có tật như kỳ thật là ko phải. Đạc biệt là anh ấy rất thông minh, ham học hỏi và rất kiên định Con nghe chú nói về đường con cái thì con đây cũng nhẹ lòng chút chú ơi. Vì con vẫn sợ sinh con năm Canh Dần quá ạ. Con thật sự cám ơn chú rất nhiều. Con mong chú chỉ dạy thêm cho con được mở mắt.
 17. Vẫn biết là phải có duyên mới được, nhưng con vẫn kính mong các thầy xem giúp con cung phu, tử tức và công danh. Xin các thầy xem qua giúp con....ko biết năm Dần hay năm Mẹo con có thể có con ko? Chờ tin.....
 18. Ôi, anh Thiên Đồng ơi, em cám ơn anh nhiều lắm. Đọc được bài của anh mà như bắt được vàng. :lol: Em lại nhiều chuyện xin hỏi thêm anh 1 chút. Đằng rằng sinh con út thì canh để tốt cho cha mẹ...nhưng có điều em cũng hi vọng vận số của con cũng được tốt lành. Mà quả thật em nghe câu "Canh cô Mậu Quả" mà sợ quá. Con trai hay gái gì mà Canh thì chắc cũng cô độc lắm....Với lại đâu chắc em sinh được thằng cu con. Xét về gen thì nắm chắc 75% là thị mẹt nữa rồi. Nếu thế thì con gái mà Canh Dần....cao số lắm phải ko anh Thiên Đồng. (mẹ em lo sợ còn bắt em hứa là sẽ ko sinh con vào năm Canh Dần. Bà cũng "hù" em đủ kiểu :P )Rồi liệu có khổ cho con gái ko? Nếu em sinh Tân Mão thì cũng sinh vào những tháng 1,2,10,11,12 AL hả anh? Về phần anh nhà, tại vc em tính 49 tuổi sẽ về VN chơi, nhưng ko biết về ngay năm tuổi có bị sao ko? Ko biết em có quá ko, chứ đợt trước em đi chơi vào năm tuổi của em....vc ko vui vẻ gì cả cãi nhau to anh à. Em thật sự cám ơn anh Thiên Đồng nhiều lắm.
 19. Xin anh Thiên Đồng và bác Hạt Gạo Làng chỉ điểm giúp em Chồng 25/08/63 (dương lịch) Vợ 08/03/82 (dương lịch) COn gái đầu 10/06/2006 (dương lịch) Em muốn sinh 1 bé nữa vào năm Tân Mẹo (em muốn tránh năm Canh Dần, thì năm Mẹo có tốt hơn ko ạ?). Các bác giúp em nên sinh bé vào tháng nào ạ? Xin các bác đã chỉ, xin chỉ giúp em rõ. Chứ em chỉ biết tháng 11 là Tí (hỏa?). Trai hay gái ạ? Em chốt bé cuối này luôn có được ko, các bác? Dạ, sẵn đây sinh cho em hỏi cái này....có bác nào có bí quyết sinh con trai gái theo ý ko ạ? Chả là em bị "cục nặng" lắm. Chồng em là trai trưởng mà lại là trưởng cả họ. Mà từ anh chị em ruột cho đến anh chị em họ con của chú thím bên chồng em đều sinh nữ là nhiều, nam chỉ có vài người. Ai cũng trông vào em cả :lol: Thêm 1 chuyện bên lề ạ: năm Tân Mẹo là chồng em 49, có kỵ với sinh con ko? Vì đó cũng là năm tuổi của anh nhà. Và, nếu năm tuổi (đặc biệt là 49, có nên được đi đâu chơi xa ?Có kiêng gì ko ạ?) Em xin cám ơn rất nhiều than ái.
 20. Em xin chào, Chẳng là hồi rước em ko để ý, nhưng giờ em muốn biết rõ về nốt ruồi của mình. Em nghĩ là chắc em cũng thuộc loại người có nhiều nốt ruồi .. :lol: Xin các anh chị nào biết giài đáp giúp em với 1. nốt ruồi đen bên xương hông gò má hướng ra phía tai bên phải 2. trong lòng bàn tay trái, ngay gần kế ngón giữa, có 1 nốt ruồi đen nằm ngay rãnh chạy thẳng vào ngón giữa 3. tay phải, trên mu bàn tay , gần cục xương ngón giữa lại có 1 nốt ruồi son. Và khu vực xung quanh cổ tay với cánh tay có đến 4 nốt ruồi từ nâu đến đen nằm xếp thành tương đối giống hình thoi. 4. Nốt ruồi nằm cách môi trên khoảng 1cm, nốt ruồi (nâu nhạt) nằm ngay viền môi dưới thẳng hàng với nốt ruồi kia.... tất cả các nốt ruồi trên người đều nhỏ, chứ ko to hay là nổi cộm trên da. xin cho em hỏi thêm (giùm bạn): - Bầu ngực phải có nốt ruồi đen, gần sát quầng ngực lại có 1 nốt ruồi đỏ - Bên trái thì có 1 nốt ruồi đen nằm ngay đường viền quầng ngực. Tốt /xấu thế nào...em mong mọi người chỉ giúp hay có cách nào hóa giải. Em xin cám ơn rất nhiều
 21. Xin các bác cho em hỏi: Nhà em: Chồng 25/08/63 (dương lịch) Vợ 08/03/82 (dương lịch) COn gái đầu 10/06/2006 (dương lịch) Em muốn sinh 1 bé nữa vào năm Tân Mẹo (em muốn tránh năm Canh Dần, thì năm Mẹo có tốt hơn ko ạ?). Các bác giúp em nên sinh bé vào tháng nào ạ? Xin các bác đã chỉ, xin chỉ giúp em rõ. Chứ em chỉ biết tháng 11 là Tí (hỏa?). Trai hay gái ạ? Em chốt bé cuối này luôn có được ko, các bác? Dạ, sẵn đây sinh cho em hỏi cái này....có bác nào có bí quyết sinh con trai gái theo ý ko ạ? Chả là em bị "cục nặng" lắm. Chồng em là trai trưởng mà lại là trưởng cả họ. Mà từ anh chị em ruột cho đến anh chị em họ con của chú thím bên chồng em đều sinh nữ là nhiều, nam chỉ có vài người. Ai cũng trông vào em cả :lol: Thêm 1 chuyện bên lề ạ: năm Tân Mẹo là chồng em 49, có kỵ với sinh con ko? Vì đó cũng là năm tuổi của anh nhà. Và, nếu năm tuổi (đặc biệt là 49, có nên được đi đâu chơi xa ?Có kiêng gì ko ạ?) Em xin cám ơn rất nhiều than ái.
 22. Bác Hạt Gạo Làng ơi, Cháu xin làm phiền bác thêm lần nữa ạ: Gia đình cháu: Chồng: Quý Mẹo (1963) Vợ: Nhâm Tuất (1982) Con gái lớn : Bính Tuất (2006) Hôm trước, bác cho cháu lời khuyên là có thể chọn năm Tân Mẹo sinh con trai. Bác ơi, nếu như vì hoàn cảnh thì sinh con năm Tân Mẹo hay năm Ngọ (2014) thì năm nào tốt hơn ạ? Và nếu sinh thì nên sinh con trai hay gái thưa bác? CÒn nếu cháu sinh con trong 2 năm Mẹo và Ngọ đó luôn thì có ảnh hưởng gì đến gia đình ko ạ? Xin bác giúp cháu! Cháu cám ơn bác rất nhiều ạ. Đợi tin!!
 23. Cháu chân thành cám ơn bác Hạt Gạo làng nhiều ạ. Kính chúc bác luôn tâm an và sức khỏe
 24. Kính mong bác Hạt Gạo Làng xem giúp cho gia đình cháu ạ. cháu xin cám ơn bác rất nhiều