• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hoangvu

Hội viên
 • Số nội dung

  54
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hoangvu

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Năm mới đã đến, kính chúc Bác Haithienha cùng gia đình Bình an, vạn sự tốt đẹp! Biết là Bác rất bận nhưng vẫn mong Bác cho cháu vài lời để cháu quyết định với ạ, cháu đã từng làm 2 lần Thụ tinh ống nghiệm nhưng không thành công. Mong là có duyên được bác xem lần nữa.
 2. Kính chào bác haithienha cùng mọi nguời. Topic đã lâu rồi hôm nay cháu xin phép đưa lên nhờ bác haithienha và mọi người trên diễn đàn xem giúp cho cháu. Năm 2011 bác có nói cháu phải đợi 3 năm nữa mới có hy vọng có thai, vậy bác xem giúp cháu là năm 2014 hay 2015 sẽ có thai với ạ. Bác xem nghiệm quá, đến bây giờ vợ chồng cháu vẫn chưa có con :( Năm 2013 cháu cũng đã nhận con trai đỡ đầu, bé giờ mới hơn 1 tuổi. Gửi chị ntpt: đúng là năm 2012 có thay đổi chỗ ở vợ chồng em đã chuyển ra ở riêng rồi chị ạ. Kính mong bác haithienha cùng chị ntpt xem giúp. Cháu xin cảm ơn và mong tin bác.
 3. Chào anh Thiên Đồng. Vợ chồng em vừa vào Sài Gòn chuẩn bị làm thủ thuật để có con cái. VC e đang đang phân vân chọn lựa biện pháp Vì không biết có thành công không nên xin anh bớt chút thời gian ưu tiên xem cho vc e với ạ. Vợ tuổi Tân Dậu. Chồng tuổi Canh Thân. Hỏi vào ngày 02 tháng 4 năm 2013 giờ (Lúc 13h42 phút ) dương lịch. Câu hỏi 01: Lần làm này vc em có thành công không (có thai không?). Nếu có thai thì mẹ con có Bình an 9 tháng 10 ngày, mẹ tròn con vuông được không? Câu hỏi 02: Nếu lần này không thành công, vậy vợ chồng em nên làm tháng nào thì khả năng có thai cao, Tháng 5 hay tháng 8/2013 (â.lịch)? Câu hỏi 03: Và năm 2013 vc em có thai không? Nếu không thì bao giờ có? Xin cảm ơn anh rất nhiều. Mong tin của anh.
 4. Chào anh Thiên Đồng. Lần trước được anh tư vấn nên vợ chồng em không lấy nhà ở Cầu Giấy, nay e tìm được căn nhà ở Dịch Vọng gia đình thấy ưng ý muốn được hỏi ý kiến của anh. Nữ Tân Dậu, Hỏi vào lúc 22h08 phút ngày 06/5/2012 dương lịch (Hà Nội). Chồng sinh 1980, vợ sinh 1981.1- Anh xem giúp e nhà này có vấn đề gì về phần âm không? 2- Nhà này về ở có tốt cho công việc kdoanh, sức khoẻ và thêm đinh (thêm con cái) không? 3- Nếu tốt mua được thì nên chọn ngày, giờ nào để đàm phán được giá tốt? Mong được anh tư vấn giúp. Xin cảm ơn anh rất nhiều!
 5. Cảm ơn anh Thiên Đồng rất nhiều. Chúc anh cùng gia đình vạn sự như ý!
 6. Cảm ơn anh Thiên Đồng đã xem giúp em. Anh cho em hỏi thêm câu này. Nữ Tân DẬu, Hỏi vào giờ: 14h14 ngày 19/4. 1- Nhà này mới xây năm 2011 anh ạ. Còn mấy nhà nữa là hết ngõ, nhưng gần ngay cuối ngõ là có ngách nhỏ bên phải thông. Vậy ở có tốt không anh? 2- Gia đình em định sáng ngày mùng 2/4 âm lịch đến đàm phán giá cả. Anh xem giúp em có được tốt không? Chúc anh cùng gia đình sức khoẻ!
 7. Chào anh Thiên Đồng. Có việc này cần gấp rất mong được anh tư vấn giúp. Nữ Tân Dậu, Hỏi vào lúc 15h34 phút ngày 18/4/2012 dương lịch (Hà Nội). Gia đình em đang muốn mua căn nhà ở Cầu Giấy cho vợ chồng em ở. Chồng sinh 1980, vợ sinh 1981. 1- Anh xem giúp nhà này có vấn đề gì về phần âm không? về ở có tốt cho công việc kd, sức khoẻ và thêm đinh (thêm con cái) không? 2- Nếu tốt mua được thì nên chọn ngày, giờ nào đàm phán giá , đặt cọc và ký hợp đồng? 3- Giá bán đang đưa ra hơi cao 4,3tỷ, gđình đang trả 4,1 tỷ có trôi không anh? Và có cách nào đàm phán được giá như mình mong không? Mong sớm nhận được hồi âm của anh. Xin chân thành cảm ơn anh!
 8. Kính chào anh Hạt Gạo Làng , Vợ chồng em định mua nhà ở nên muốn nhờ anh tư vấn giúp nên chọn nhà hướng nào thì tốt nhất. Vợ sinh 1981 Chồng sinh 1980. Cưới từ năm 2007 đến giờ vẫn chưa có con. Trên web mình e có đọc được bài "Tại sao nhà ở thường phải chọn tọa bắc hướng nam?", theo em hiểu thì vợ chồng em thuộc nhóm tuổi hợp “Tây tứ trạch” vậy có ở nhà hướng Nam được không, có tốt không anh? Và nhà bị thóp hậu, phòng ở được vuông vắn có ảnh hưởng gì không anh? Cho em hỏi thêm 1 câu, anh có phải kiến trúc sư không anh vì trên diễn đàn em thấy lĩnh vực nào anh cũng biết :D Cảm ơn anh rất nhiều!
 9. Em cảm ơn anh Thiên Đồng rất nhiều! Chúc anh cùng gia đình vạn sự như ý!
 10. Mong Anh Thiên Đồng dành chút thời gian em giúp em với nhé! Cảm ơn anh nhiều!Thiên Đồng, on 12 Tháng hai 2012 - 09:38 PM, said: 1329107924[/url]' post='165668'] @hoangvu Nhờ anh Thiên Đồng xem giúp em vấn đề này.Em là nữ Tân Dậu,Hỏi vào lúc 0h52 phút ngày 21/1/2012 dương lịch (Hà Nội). Hiện em có anh bạn đồng nghiệp trước giờ vẫn rất quý, tuy nhiên dạo gần đây em thấy anh ấy có biểu hiện lạ. 1- Vậy xin hỏi đó chỉ là tình cảm bạn bè khác giới hay có tình cảm nào khác? Coi chừng bị cưa! 2- Nếu là bạn bè thì về lâu dài có sinh chuyện không hay không? Có. Và có thể kết thân được không? Có. Người này chắc đang muốn có người nâng khăn kiểm ví dài lâu nè! Mong anh xem giúp để biết ứng xử em đang rất phân vân. Xin cảm ơn anh nhiều. Thiên Đồng Cảm ơn anh Thiên Đồng rất nhiều. Nhưng nghe xong câu trả lời của anh em không biết phải cười hay khóc nữa :( . Vì cả e và anh đồng nghiệp đều có gia đình rồi em sơ xuất không nói trước khi hỏi anh. Chính vì vậy em rất nóng lòng muốn hỏi anh. Vậy anh cho em xin hỏi thêm câu này nữa nhé. Nữ Tân Dậu hỏi vào lúc 20h00 ngày 15/2/2012 Dương lịch.1- Nếu tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè với anh đồng nghiệp trên liệu sau này có phát sinh tình cảm lăng nhăng ảnh hưởng đến gia đình không?2- Có 2 cái nhà gđ em định mua, 1 ở Thái Thịnh và 1 ở Xuân Thủy. Anh xem giùm em xét tổng thể thì cái nhà nào hơn, nên mua cái nào? (cái nào ở tốt hơn và giả sử sử sau này muốn bán đi thì cái nào tốt hơn) Mong được anh trả lời giùm em. Chân thành cảm ơn anh.Chúc anh cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe vạn sự như ý!
 11. Kính nhờ Bác Thiên Sứ, chị Wild cùng mọi người giải đoán giúp cháu. Cháu có giấc mơ thế này: Vợ chồng cháu đang trên đường đi Bộ về nhà trên 1 con đường bê tông phủ đầy cây cỏ rất rậm rạp khó đi thậm Chí là không nhìn thấy đường.Chồng cháu thì chọn đi bên phải, còn cháu chọn đi bên trái, ngay cạnh là một cái ao. Đang không biết đi thế nào thì tự nhiên phần đường bên cháu lớp cây cỏ ấy tự động cuộn lên để lộ ra con đường bê tông rất đẹp như vừa mới làm xong. Vậy là cháu cứ thế bước đi, lúc này nhìn sang đường bên chồng thấy cây cỏ cũng bớt đi phần nào nên cũng đi được tuy nhiên chân vẫn dẫm đầy cỏ, còn ở giữa đường ngăn cách vợ chồng cháu vẫn y nguyên ko có gì thay đổi . Đang vừa đi vùa nói chuyện thì có 1 chú chó con đang bơi dưới ao và bước lên đường cháu, và tự nhiên thêm 1 chú nữa chạy từ bụi cây giữa đường ra bên cháu, thấy vậy cháu cầm 1 cái que nhỏ định xua ra để ko bị cắn, sau đó cháu lấy tay định đẩy con chó kia xuống dưới ao không ngờ cả 2 con cắn cháu, mỗi con cắn vào 1 ngón tay cái trên 2 bàn tay cháu. Cắn được 1 lúc thì cháu thoát ra được, Tuy nhiên vết cắn không sâu và không thấy chảy máu. Mong mọi người giải đoán giúp, Cháu xin cảm ơn rất nhiều!
 12. Cảm ơn anh Thiên Đồng rất nhiều. Nhưng nghe xong câu trả lời của anh em không biết phải cười hay khóc nữa :( . Vì cả e và anh đồng nghiệp đều có gia đình rồi em sơ xuất không nói trước khi hỏi anh. Chính vì vậy em rất nóng lòng muốn hỏi anh. Vậy anh cho em xin hỏi thêm câu này nữa nhé. Nữ Tân Dậu hỏi vào lúc 20h00 ngày 15/2/2012 Dương lịch.1- Nếu tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè với anh đồng nghiệp trên liệu sau này có phát sinh tình cảm lăng nhăng ảnh hưởng đến gia đình không?2- Có 2 cái nhà gđ em định mua, 1 ở Thái Thịnh và 1 ở Xuân Thủy. Anh xem giùm em xét tổng thể thì cái nhà nào hơn, nên mua cái nào? (cái nào ở tốt hơn và giả sử sử sau này muốn bán đi thì cái nào tốt hơn) Mong được anh trả lời giùm em. Chân thành cảm ơn anh.Chúc anh cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe vạn sự như ý!
 13. Nhờ anh Thiên Đồng xem giúp em vấn đề này.Em là nữ Tân Dậu,Hỏi vào lúc 0h52 phút ngày 21/1/2012 dương lịch (Hà Nội). Hiện em có anh bạn đồng nghiệp trước giờ vẫn rất quý, tuy nhiên dạo gần đây em thấy anh ấy có biểu hiện lạ. 1- Vậy xin hỏi đó chỉ là tình cảm bạn bè khác giới hay có tình cảm nào khác? 2- Nếu là bạn bè thì về lâu dài có sinh chuyện không hay không? Và có thể kết thân được không?Mong anh xem giúp để biết ứng xử em đang rất phân vân. Xin cảm ơn anh nhiều.
 14. [quote name='Hạt gạo làng' date='25 Tháng mười hai 2011 - 11:27 PM, said: Số điện thoại: 0936361681: là người sống phóng khoáng, yêu quý anh em bạn bè, nhanh nhẹn, hoạt bát. Hay đi lễ nhà chùa. Biết chia sẻ tình thương yêu tới mọi người, tới những hoàn cảnh khó khăn. Công việc không thuận lợi, thất thường. Việc mình làm nhưng công lại người khác hưởng. Hình như bạn rất hay quên thì phải. Được bố mẹ yêu quý. =>Những điều này anh nói đều đúng cả Tiền tài cũng không thuận lợi, chả bao giờ giữ được tiền.=> Không giữ được tiền theo kiểu tiêu hoang vung phí hay là làm ăn không được tốt, không có nhiều tiền ạ? Tức đã không làm ra tiền lại còn ăn tiêu thoải mái. Rất yêu con cái. Số xấu, nên đổi. (Anh có thể gợi ý giúp em nên dùng các cặp số nào thì tốt không anh?) Số 0936360391: Số điện thoại này hợp với đầu tư kinh doanh thuận lợi, là người sống tình cảm, được mọi người yêu quý, tuy nhiên công việc mang tính chất âm thầm. Nếu làm ở cơ quan nhà nước thì là người gần gũi lãnh hứ ký. Được con cái yêu quý. Chơi với anh em bạn bè hay bị lép vế. (Các điều này cũng đúng luôn) Số điện thoại này tốt, nếu không tốt thì là do ngày mình sử dụng. Có ngày gọi cuộc gọi đầu tiên không? Cuộc gọi đầu tiên vào khoảng ngày 3/6/2011. Số này tốt, cứ giữ lại mà dùng. Cảm ơn anh Hạt gạo làng nhiều. Chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khoẻ!