• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ThuanThien

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  23
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ThuanThien

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 1. Cái này không biết có phải giống chuyện thầy bói xem voi không nhỉ ? :D :D http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif :D http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif Bác gọi theo số này mà hỏi tôi thấy mọi người hay xem ở chú ấy http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...showtopic=14818
 2. Gia đình họ Đặng là một “hiện tượng” của nền kinh tế Việt Nam, khi nằm trong top những gia đình giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đặng Thị Hoàng Yến - Cách chim đầu đàn Chị cả của gia đình họ Đặng được biết đến nhiều ở cương vị Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Tân Tạo (ITA). Cùng với em trai là Đặng Thành Tâm, bà đã biến Tân Tạo, vùng đất nhiễm mặn của huyện Bình Chánh (TPHCM) thành một trong những khu công nghiệp kiểu mẫu đầu tiên tại Việt Nam.Cho đến giờ câu mà bà Đặng Thị Hoàng Yến vẫn nhớ nhất là lời dặn dò của người cha: “Con là con chim đầu đàn, con bay về hướng nào thì các em sẽ bay theo hướng đó”. Trách nhiệm lớn lao ấy, cho đến hôm nay, những gì mà Đặng Thị Hoàng Yến đạt được đã vượt qua mong ước của thân phụ. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế năm 1980, Đặng Thị Hoàng Yến đã trải qua nhiều môi trường làm việc, từ doanh nghiệp tư nhân đến cơ quan nhà nước (bà từng giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư TPHCM), nhưng thử thách lớn nhất mà bà trải qua và cũng là tiền đề cho những thành công ngày hôm nay, là tại thị trường Mỹ. Mười năm trước, Đặng Thị Hoàng Yến đến Mỹ bằng visa với thời hạn 6 tháng dành cho doanh nhân. Sau khi tìm hiểu cặn kẽ từ một số người môi giới nhà đất bản địa, bà quyết định đầu tư xây nhà chung cư. Mua đất ở Houston (thuộc tiểu bang Texas) xong, khi đến ngân hàng để tìm nguồn tài chính cho việc thiết kế, xây dựng, Đặng Thị Hoàng Yến nhận được câu trả lời: Không đủ điều kiện vay tiền! Không nản, bà dồn sức lập dự án, sau đó đến thẳng chính quyền bang nhờ giúp đỡ. Những cố gắng của bà được đền đáp khi chính quyền bang Texas đồng ý giúp bà thuyết trình dự án trước lãnh đạo các ngân hàng. Và dự án của bà đã thuyết phục được các ông chủ nhà hàng Mỹ. Lợi nhuận từ lĩnh vực đầu tư khôn khéo đã giúp bà đủ lực để xây Tập đoàn Tân Tạo với hơn mười khu công nghiệp trên cả nước. Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo cho biết, hiện các dự án bất động sản tại Mỹ vẫn tiếp tục và do khủng hoảng tài chính toàn cầu, ITA quyết định triển khai chậm các dự án mới, tập trung vào bán và cho thuê nhà ở tại các khu đô thị nhằm tạo tiền mặt, chờ nền kinh tế Hoa Kỳ hồi phục dần. Riêng các dự án mà tập đoàn Tân Tạo đang đầu tư tại Việt Nam, Đặng Thị Hoàng Yến tỏ ra rất hài lòng, vì ITA đã biết tìm ra lợi thế do chính khủng hoảng mang lại: giá thành xây dựng hạ, việc đền bù giải tỏa không bị cạnh tranh, Chính nhờ vậy, chỉ trong hai năm 2008 - 2009, ITA đã thêm được 1.200ha cho quỹ đất, sẵn sang đầu tư các khu công nghiệp, khu đô thị, nhà máy điện… trong năm 2010. Trong cuộc sống riêng Đặng Thị Hoàng Yến nếm trải những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Tai nạn giao thông đã cướp đi người chồng của bà khi con gái đầu lòng mới được vài tuổi, bé thứ hai sắp chào đời. Bà đã thực hiện đúng lời hứa trước vong linh người chồng là nuôi dạy hai con nên người. Năm 2003, cô con gái lớn đạt giải nhì kỳ thi môn văn toàn nước Anh; năm 2004, đạt giải nhì cuộc thi phim dành cho các đạo diễn đang là sinh viên ở Anh. Còn cô thứ hai cũng đã vào đại học, có khát vọng tiếp nối sứ mệnh lãnh đạo doanh nghiệp của mẹ. Đặng Thị Hoàng Yến còn có ước mơ cháy bỏng là xây dựng một trường đại học chất lượng cao. Tháng 10/2009, bà đã sang thăm Đại học Harvard được lãnh đạo trường tiếp đón trọng thị và mời ghi vào sổ lưu niệm dành cho khách quý. Đây là chuyến đi mở đầu cho hy vọng Việt Nam có trường đại học tư nhân đầu tiên đạt chuẩn quốc tế. Đặng Thị Hoàng Phượng - “Nốt trầm” không thể thay thế Con gái thứ ba của gia đình họ Đặng hiện là Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (Saigon Invest - SGI), được giới phân tích đánh giá là cánh tay phải của Chủ tịch Tập đoàn SGI. Sức mạnh đó được xây dựng trên tính cách tổng hợp giữa sự sâu sắc, quyết liệt của người chị Đặng Thị Hoàng Yến và tính linh hoạt, nhìn xa trông rộng của anh trai Đặng Thành Tâm. Với 40 công ty thành viên trải đều trên cả kinh doanh, sản xuất lẫn tài chính, ngoài dòng vốn lưu động chóng mặt còn là những dự án mà sự thành, bại được tính từng phút, thế nhưng Tổng giám đốc SGI vẫn thu xếp được trong một vẻ bề ngoài khá bình thản. Nếu như tính quyết liệt của Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm được ví như những “nốt thăng” trong một bản nhạc, thì Đặng Thị Hoàng Phượng giống như một “nốt trầm”. Chưa khi nào nghe bà tuyên bố một chuyện gây chấn động, nhưng bà không giấu niềm tự hào: “Trong suốt 10 năm qua, tôi chưa trả lương cho nhân viên trễ một ngày”. Khi anh trai Đặng Thành Tâm quyết tâm mạo hiểm với dự án Khu công nghiệp Quế Võ, Đặng Thị Hoàng Phượng - đang là Ủy viên HĐQT Tập đoàn Tân Tạo - cũng quyết định rời khỏi Tân Tạo để góp sức với anh trai. “Quyết định để con gái còn bé bỏng lại trong Nam để ra Bắc cùng anh Tâm là sự hy sinh lớn nhất của tôi. Tất nhiên, tôi cũng vô cùng biết ơn sự rộng lượng của chồng mình”. Người rộng lượng của bà Đặng Thị Hoàng Phượng chính là ông Nguyễn Vĩnh Thọ, hiện là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nam Việt (Navibank). Đặng Thành Tâm - Thuyền trưởng tài ba Được xem là “kiến trúc sư trưởng” xây dựng nên Khu công nghiệp Tân Tạo, nhưng Đặng Thành Tâm làm giới kinh doanh ngạc nhiên khi rời cương vị tổng giám đốc để về Bắc Ninh thành lập Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc. Quyết định này được cho là mạo hiểm, vì không ai nghĩ các tập đoàn quốc tế sẽ lập nhà máy ở vùng đất còn hoang sơ ấy. Hơn nữa, Đặng Thành Tâm lúc đó không đủ vốn để xây dựng một khu công nghiệp hiện đại. Ông Tâm nhớ lại thời kỳ bức phá đầu tiên: Sau hai lần thuyết trình, dự án công ty Kinh Bắc (vốn điều lệ 20 tỷ đồng) được Chính phủ thông qua. Nhưng khi Văn phòng Thủ tướng gửi Quyết định về địa phương, chính quyền xã ở đây phản hồi: Không có công ty Kinh Bắc nào cả. Văn phòng Chính phủ lập tức triệu tập ông Tâm lên, vì cho rằng đó là “dự án ma”. Ông giải trình một sự thật: “Chúng tôi tiết kiệm nên chưa vội lập văn phòng công ty. Rồi Khu Công nghiệp Quế Võ của tư nhân đầu tiên kéo được các tập đoàn như Canon, Nippon, MiTAC, Foxcon vào xây dựng nhà máy. Sự mạo hiểm của Đặng Thành Tâm đã có kết quả: năm 2007, Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán (mã KBC) với vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Sau hai năm, vốn chủ sở hữu đã là trên 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản tăng hơn bốn lần, tương đương 8.000 tỷ đồng. Tài sản đó lan ra cả Hà Nội và TPHCM. KBC nay đứng đầu 40 doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (Saigon Invest - SGI) do Đặng Thành Tâm làm chủ tịch. Có đến 40 doanh nghiệp chỉ trong thời gian ngắn, Đặng Thành Tâm cho rằng, đó là nhờ ông biết tận dụng khủng hoảng. “Tôi đã mua được nhiều dự án khi các nhà đầu tư khác phải rút lui; tiếp tục đẩy mạnh đầu tư để tận dụng nguyên liệu rẻ. Trong năm 2010, Saigon Invest sẽ xây dựng thêm hai khu công nghiệp ở Bắc Ninh, trồng thêm 2.000ha cao su ở Campuchia, xây nhà máy nhiệt điện ở Bắc Giang, nhà máy xi măng ở Nghệ An…”, ông Tâm cho biết. Hậu phương 15 năm Một nhiếp ảnh gia đã từng cam đoan với cánh phóng viên rằng Đặng Thành Tâm thích “chân dài”, và đưa ra bằng chứng là một tấm hình Chủ tịch Saigon Invest bên cạnh một người đẹp cao hơn ông gần… một gang tay. Mối hoài nghi kéo dài suốt một thời gian và chỉ được “giải quyết” trong dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới của ông hồi đầu tháng 1/2010. Hóa ra, “chân dài” của Đặng Thành Tâm là vợ ông - bà Nguyễn Thị Kim Thanh, cũng nằm trong danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam. “Chuyện tình của chúng tôi như một câu chuyện cổ tích giữa người đẹp với anh chàng vừa nghèo vừa xấu trai”, Đặng Thành Tâm tự nhận mình như thế ở thời điểm 20 năm về trước. “Một trong những thành công lớn nhất trong cuộc đời tôi là yêu và lấy được Kim Thanh. Chúng tôi đã có sáu năm yêu nhau rồi mới tiến tới hôn nhân. Tôi đi suốt, không chăm sóc được con cái, mọi việc điều giao phó cho vợ”, ông chia sẻ. Năm 2007, số vốn một triệu USD của Đặng Thành Tâm và Đặng Thị Hoàng Yến chỉ đủ chi đền bù giải tỏa cho dự án Khu công nghiệp Tân Tạo. Gặp đúng thời kỳ khủng hoảng tài chính thế giới, Công ty hoạt động ba tháng là hết tiền trả lương. Lúc đó, bà Kim Thanh đã phải vay tiền người chị gái. Hai tháng đầu, bà vay được mỗi tháng 10.000 USD, đưa chồng trả lương cho nhân viên, đến tháng thứ ba, chỉ còn 5.000 USD, những người quản lý Công ty đã tình nguyện chỉ lấy một nữa lương. May sao liền sau đó, một loạt doanh nghiệp người Hoa đã quyết định vào Khu công nghiệp Tân Tạo, nguy cơ phá sản mới hết! Sau này bà Thanh mới thổ lộ, tháng thứ ba bà vẫn vay được 10.000 USD, nhưng không dám đưa hết cho chồng, bà tính nếu lỡ chồng phá sản thì còn có cái mà xoay xở cho gia đình. Đã từng có nhiều bàn tán về mối bất hòa trong gia đình họ Đặng, khi hai em của bà Đặng Thị Hoàng Yến rời khỏi Tân Tạo. Nhưng chị cả nhà họ Đặng nói rằng: “Tân tạo hay Saigon Invest; Đặng Thị Hoàng Yến hay Đặng Thành Tâm thì cũng đều đã và đang sống hết mình để thắp sáng một cái tên chung, đó là gia đình họ Đặng. Và chúng tôi tự hào về ba chúng tôi, về gia đình chúng tôi, nơi mỗi thành viên đều là một phần không thể thiếu và điều đó tạo nên sức mạnh cho chúng tôi, cũng như đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước mình”. Theo Lâm Thao Doanh nhân Sài Gòn
 3. Ý kiến của tôi cũng để người hỏi tham khảo thôi. Nghe hay không là quyền của mọi người có rất nhiều phương pháp xem ngày mỗi người chọn một phương pháp xem mình xem là đúng nhất làm chủ đạo sau đó dùng nguyên tắc các phương pháp khác cũng tốt thì chọn ngày đó. Tùy từng chủ thể mà chọn ngày nhưng nếu chọn theo các bác thì 365 ngày trong một năm không có ngày nào đẹp hoàn toàn các bác hãy thử xem. Cái khác biệt duy nhất giữa thày giỏi và tồi chính là cách lựa chọn phương pháp nào làm chủ đạo
 4. mạng hỏa 1965 theo Lạc Việt là mạng thủy vẫn dùng 6/1 cần phải lập quẻ để tìm giờ khai trương
 5. 1977 mệnh thổ khai trương 6/1 là tốt nhất
 6. Link hỏng , Theo tử bình là lá số năm canh dần
 7. Đồng NDT yếu đang tấn công người nghèo! Chính sách tỷ giá của Trung Quốc chủ yếu được nhìn nhận thông qua lăng kính của sự mất cân đối toàn cầu. Điều đó tạo ra ba hậu quả đáng tiếc. Thứ nhất là giúp Trung Quốc đánh lạc hướng dư luận khỏi chính sách của mình. Thứ hai, nó che mờ đi nạn nhân thực sự của chính sách này. Và cuối cùng nó khiến giải pháp chính trị trở nên khó khăn hơn. Khi nào chính sách tỷ giá của Trung Quốc còn bị chỉ trích vì tạo ra sự mất cân đối toàn cầu, góp phần vào cuộc khủng hoảng tài chính mới đây, khi ấy Trung Quốc còn thoải mái làm ô uế đại dương tri thức. Tại sao lại công kích mỗi chúng tôi, người Trung Quốc nói. Tại sao không phải là các quốc gia cũng có thặng dư lớn như Nhật Bản, Đức hay những nước xuất khẩu dầu? Và dù gì đi chăng nữa, các quốc gia ở phía bên kia của cái sự “mất cân đối”, tức là những nước thâm hụt tài khoản vãng lai lớn, nên chịu trách nhiệm chính vì đã theo đuổi những chính sách pháp lý và kinh tế vĩ mô thiếu trách nhiệm. Cuộc tranh luận không bao giờ đến được hồi kết. Nhưng sự mập mờ chính là điều Trung Quốc cần, vì nó tạo ra lối thoát cho họ khỏi những cặp mắt nghiêm khắc. Hậu quả thứ hai của quan điểm mất cân đối toàn cầu là nó tạo ra thế đối lập giữa các quốc gia có thặng dư hay chịu thâm hụt tài khoản vãng lai mà tiêu biểu là cuộc đấu khẩu giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng định giá thấp đồng tiền trên hết chính là chính sách bảo hộ thương mại, vừa áp đặt thuế nhập khẩu, vừa trợ cấp xuất khẩu. Nạn nhân thực sự của chính sách này là các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển khác. Do yếu tố lợi thế so sánh tương đồng mà họ đang cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc chứ không phải với Mỹ hay EU. Thực tế, các nước đang phát triển phải chịu hai chi phí riêng biệt do chính sách tỷ giá của Trung Quốc. Trong ngắn hạn, khi nguồn vốn đổ vào các nước mới nổi, khả năng phản ứng với những đe dọa từ bong bóng tài sản và tăng trưởng nóng của họ suy giảm. Các thị trường mới nổi như Brazil, Ấn Độ và Hàn Quốc miễn cưỡng phải để đồng bản tệ lên giá để hạn chế tăng trưởng nóng trong khi đối thủ thương mại chính vẫn neo đồng bản tệ với USD. Nhưng chi phí dài hạn và cũng nghiêm trọng hơn là các khu vực nghèo hơn của thế giới phải thu hẹp thị trường cũng như giảm bớt tăng trưởng. Dani Rodrik từ ĐH Havard ước tính rằng chính sách tỷ giá thấp của Trung Quốc tăng tốc độ tăng trưởng dài hạn của nước này thêm 2% nhờ tăng sản lượng hàng hóa ngoại thương, động lực của tăng trưởng kinh tế và cũng là lối thoát khỏi tình trạng kém phát triển của những bài học thành công thời hậu chiến như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Tăng sản lượng hàng hóa ngoại thương tại Trung Quốc dẫn đến giảm sản lượng loại hàng hóa này tại các nước đang phát triển khác, tạo ra một thứ chi phí tăng trưởng cho các quốc gia này. Đương nhiên một phần chi phí cũng được nhu cầu hàng hóa đi kèm với tốc độ tăng trưởng cao của Trung Quốc bù đắp. Nhưng thặng dư tài khoản vãng lai khổng lồ của Trung Quốc cho thấy sự bù đắp này chẳng đáng là bao. Những nạn nhân “mới nổi” của chính sách tỷ giá Trung Quốc vẫn im lặng vì đơn giản với họ Trung Quốc quá to lớn, quá hùng mạnh. Sự thật là những tổ chức bất mãn nay không chỉ gồm có doanh nghiệp mà còn cả giới ngân hàng trung ương, những người cảm thấy năng lực quản lý kinh tế vĩ mô của mình bị hạn chế bởi chính sách đồng NDT yếu. Sau đây là lý do thứ ba. Gánh nặng tìm giải pháp thay đổi chính sách đồng NDT yếu đương nhiên lại đè lên vai Hoa Kỳ. Nhưng nước này không thể thành công vì Trung Quốc không đời nào lại nhượng bộ trước sức ép từ đối thủ duy nhất của họ cho vị thế siêu cường. Chỉ một liên minh rộng hơn, bao gồm tất cả các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi chính sách tỷ giá của Trung Quốc mới có thể cùng đứng lên cảnh báo Trung Quốc về những hậu quả mà chính sách của nước này đã gây ra và nhắc nhở họ về trách nhiệm quốc tế của mình với tư cách một đối tác thương mại trọng yếu. Đã đến lúc thay đổi quan điểm về sự mất cân đối toàn cầu và nhìn nhận chính sách tỷ giá của Trung Quốc theo đúng bản chất của nó: chính sách thương mại của chủ nghĩa trọng thương, với tổn thất đè lên vai các quốc gia đang cạnh tranh với Trung Quốc, tức là chính các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển chứ không phải các nước giàu. Liên minh các nước đứng lên chống lại Trung Quốc cần phải được mở rộng để gây sức ép lên chính sách tỷ giá kiểu ăn xin này. Tiến trình ấy cần phải có tiếng nói của những nạn nhân vốn lâu nay câm lặng.
 8. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có đọc ở trang thegioivohinh.com cung có quyển sách này không biết có phải là sự thật không ?
 9. LỜI CỦA MẮT Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn Phút hiểu anh cũng là phút ấy Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều. Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy Đừng hỏi em không nhìn sao thấy Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"
 10. Mong bác phân tích tiếp trụ này ạ
 11. 10 dự báo kinh tế toàn cầu 2010 Hãng dự báo và phân tích kinh tế tài chính hàng đầu thế giới IHS Global Insight nhận định tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2010 có thể đạt 2,8% Dưới đây là Top 10 dự báo kinh tế 2010 (Top 10 Economic Predictions for 2010) do chuyên gia kinh tế trưởng IHS Global Insight, ông Nariman Behravesh cùng các cộng sự đưa ra, dựa trên mô hình kinh tế học độc quyền đã nghiên cứu, phát triển hơn 45 năm qua. 1. Quá trình phục hồi kinh tế Mỹ sẽ khởi động chậm chạp Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ giậm chân trong khoảng 2-2,5% phần lớn thời gian của năm 2010. Thị trường nhà đất và việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị có phần khả quan hơn, song chi tiêu của người tiêu dùng vẫn khá dè dặt dự báo chỉ tăng 1,8% và GDP khó có cơ hội tăng trưởng với tốc độ lớn hơn. Một trong những cản trở lớn nhất với việc chi tiêu của các hộ gia đình là tỷ lệ thất nghiệp, dự báo có thể lên tới 10,5% ngay trong quý I. 2. Châu Âu và Nhật Bản sẽ phục hồi chậm hơn Mỹ Suy thoái tại châu Âu và Nhật nặng nề hơn nhiều so với Mỹ và hiện có rất ít nhân tố giúp các nền kinh tế này phục hồi. Dự báo khu vực đồng tiền chung châu Âu và Anh sẽ tăng trưởng lần lượt 0,9 và 0,8% trong năm 2010. Một vài nước phía Tây như Iceland, Ireland, hay Tây Ban Nha thậm chí còn tăng trưởng âm do hệ quả tồi tệ của bong bóng nhà đất và cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua. Tình hình tại Nhật Bản có phần khả quan hơn một chút so với EU, tốc độ tăng GDP có thể đạt 1,4%. 3. Các thị trường mới nổi tiến nhanh hơn Tất cả các khu vực mới nổi (ngoại trừ ở châu Âu) sẽ phục hồi trong 2010 với tốc độ lớn hơn Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Tốc độ tăng trưởng chung của châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) có thể đạt 7,1%. Châu Mỹ Latin, Trung Đông và châu Phi có thể tăng trưởng trong khoảng 3-4%. Trong khi đó, các nền kinh tế mới nổi ở châu Âu may ra chỉ tăng trưởng 1,7%. 4. G-8 sẽ duy trì lãi suất ở mức rất thấp Ngân hàng trung ương của một số nước như Australia, Israel hay Na Uy đã tăng lãi suất. Nhưng nhiều khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh, Nhật Bản sẽ không tăng lãi suất trước quý I. Tuy nhiên, một số nước ở châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ có thể tăng lãi suất sớm hơn, ngay quý I hoặc đầu quý II. 5. Giảm bớt liều lượng kích thích kinh tế Các gói kích thích khổng lồ đặc biệt là của Mỹ và Trung Quốc đã giúp ngăn nguy cơ sụp đổ hệ thống tài chính thế giới. Nhưng khi khủng hoảng qua đi, phần lớn các quốc gia đều không đề cập tới các gói kích thích mới, thậm chí vài nơi còn thắt chặt hơn (chẳng hạn Anh còn tăng thuế giá trị gia tăng kể từ tháng một). Ngay như ở Mỹ, người ta đang bàn bạc nhiều về gói kích thích kinh tế thứ hai, song thực tế chưa có một đồng nào được đưa ra thêm cho dù tình trạng thất nghiệp vẫn gia tăng. 6. Giá hàng hóa vẫn trong xu hướng giảm Đà phục hồi gần đây chưa đủ để cân bằng giá cả so với thời trước suy thoái. Thực ra, một vài đợt tăng giá vừa qua có thể do tác động của giới đầu tư, hơn là xuất phát từ thực tế cung cầu. Nhiều khả năng trong một vài tháng tới, giá dầu và một số hàng hóa cơ bản khác sẽ giảm tiếp. Đặc biệt, giá dầu sẽ giảm từ mức 75-80 USD một thùng hiện nay xuống còn 65 USD trong quý I trước khi leo dần về ngưỡng 70 USD một thùng vào cuối 2010, lúc kinh tế thế giới thực sự phục hồi. 7. Lạm phát hầu như không phải là vấn đề lớn Ở hầu hết các khu vực, lạm phát sẽ được kiểm soát tốt. Tỷ lệ thất nghiệp leo thang, khả năng tăng lương rất thấp, trong khi đó tình trạng sản xuất vượt nhu cầu vẫn tiếp diễn, sẽ khiến doanh nghiệp cân nhắc kỹ trước khi quyết định tăng giá bán sản phẩm. Áp lực lạm phát chỉ có thể xuất hiện ở ở những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, mà chủ yếu là ở châu Á và những nước định giá thấp đồng nội tệ so với đôla Mỹ. 8. Tình trạng mất cân đối toàn cầu sẽ tệ hơn Thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ giảm mạnh trong 2009, từ mức 700 tỷ USD năm 2008 xuống còn 450 tỷ USD. Tuy nhiên, tình hình sẽ tệ trở lại và thâm hụt trong 2010 sẽ tăng thêm 90 tỷ USD so với năm ngoái. Nguyên nhân chính của tình trạng này là Mỹ tăng trưởng nhanh hơn so với các nền kinh tế phát triển khác. Bên cạnh đó, tình trạng lệ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu tại nhiều nước như Đức, Trung Quốc hay châu Á cũng là nhân tố khiến tình trạng mất cân đối toàn cầu tệ hơn năm ngoái. 9. Đồng đôla chịu sức ép mất giá Có thể tăng điểm trong ngắn hạn, song đồng bạc xanh sẽ sớm quay về xu hướng mất giá trong năm 2010. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ có khả năng nhỉnh hơn so với các nước phát triển khác như Nhật Bản hay tại EU. Tuy nhiên đồng đôla có thể rơi vào trạng thái bán quá mức (oversold) và sớm chịu sức ép điều chỉnh trong một vài tháng tới. Trong trường hợp tình trạng mất cân đối vẫn tiếp diễn, đà giảm giá đồng đôla sẽ mạnh hơn, đặc biệt khi so sánh với đồng tiền của các nước đang phát triển vốn được dự báo sẽ tăng trưởng khả quan trong năm nay. 10. Tăng trưởng kinh tế có nguy cơ theo hình chữ W Có một phần năm khả năng kinh tế thế giới sẽ đối mặt với nguy cơ suy thoái kép hay nói cách khác là diễn biến theo mô hình chữ W, phục hồi rồi suy thoái trở lại trước khi lấy lại đà tăng trưởng. Có nhiều lý do dẫn tới nguy cơ này, trong đó bao hàm cả việc các nước có thể thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa sau thời gian nới lỏng để hỗ trợ kinh tế. Trong khi đó, sức mua của người dân vẫn rất yếu do tình trạng thất nghiệp chưa được cải thiện và nguy cơ sụp đổ một số tổ chức tài chính lớn. Theo Song Linh VnExpress
 12. Theo cháu nhật can của tứ trụ này vượng, tứ trụ cần tài tinh để trung hòa nhưng lại không có trong bát tự chẳng khác nào thân vượng mà không có chỗ dựa vậy đành lấy thực thương làm dụng thần , năm 2004 gặp năm sống dê cực mạnh mà tứ trụ này quá vượng vì vậy cháu đoán rằng sẽ sảy ra vào năm này ????? Còn về quan vận thì có khả năng sảy ra vào năm 2006 năm này quan sát hỗn tạp đại vận xung khắc với thái tuế
 13. Cho cháu hỏi có phải người này gặp hạn vào năm 2004 ( Giáp thân ) Không ạ ?
 14. Người có tro tàn .. sao bằng ta có lửa Anh đã nếm chén tình chan chứa Trong tay em áp vầng trán say sưa Anh đã thở ngọt ngào hơi thở Tâm hồn em, trong bóng lá hương đưa Anh đã nghe giọng em thầm thì Trái tim em huyền diệu bao lời Anh đã thấy nụ cười và ngấn lệ Mắt em trong mắt anh và môi chạm vào môi Anh đã thấy trên đầu anh lấp loáng Ngôi sao em ẩn hiện giữa làn mây Anh đã nghe trên hồ anh rụng xuống Đoá hồng em rơi khỏi cánh tay gầy Anh có thể nói với tháng năm vội vã: Cứ Qua đi! Qua đi! Ta chẳng cỗi già đâu Hãy xa lánh với những hoa tàn tạ Ta có trong tâm hồn một đoá thắm bền lâu Cảnh thời gian không thể chạm vào làm rơi vãi Nước trong bình đầy chứa được bao nhiêu Người có tro tàn ...... không bằng ta có lửa Người có lãng quên .... ...............không bằng ................... ta có tình yêu Victo Hugo
 15. GỬI... Alexander Sergeyevich Pushkin Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu: Trước mắt anh em bỗng hiện lên, Như hư ảnh mong manh vụt biến, Như thiên thần sắc đẹp trắng trong. Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng, Giữa ồn ào xáo động buồn lo Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng, Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ. Tháng ngày qua. Những cơn gió bụi Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ, Lãng quên rồi giọng nói em hiền dịu, Nhoà tan rồi bóng dáng nguy nga. Giữa cô quạnh âm u tù hãm Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu, Chẳng tiên thần, chẳng nguồi cảm xúc, Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu. Cả hồn anh bỗng dưng tỉnh giấc Trước mắt anh em lại hiện lên, Như hư ảo mong manh vụt biến, Như thiên thần sắc đẹp trắng trong. Trái tim lại rộn ràng náo nức, Và trái tim sống dậy đủ điều Cả thiên thần, cả nguồn cảm xúc, Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.