• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

daretolead

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  240
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

18 Good

About daretolead

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Dare này thấy chú Thiên Sứ lý luận chưa thỏa đáng. Kiểu như có 2 người đang tranh luận về việc có Đức chúa trời toàn năng hay không. Người bảo có, kẻ bảo không. Lý luận của người bảo có là: chính đức chúa trời sẽ quyết định anh có tìm thấy ngài hay không. Như vậy, nếu anh chưa thấy đức chúa trời toàn năng thì là do ông ta chưa muốn cho anh nhìn thấy! Các tiêu chí khoa học chỉ đúng trong một giới hạn. Tiêu chí này phụ thuộc vào trình độ nhận thức của chính những người đặt ra nó. Nó sẽ thay đổi theo thời gian. Nếu xem một thứ là đúng tuyệt đối mà không gắn nó vào một hệ quy chiếu không gian - thời gian - trình độ khoa học thì là sai lầm. Một người muốn chứng minh 1 lý thuyết thống nhất tuyệt đối nhưng lại phụ thuộc vào việc tiêu chí của lý thuyết thống nhất này cũng phải đúng tuyệt đối thì cuối cùng cũng phải tự chấp nhận một cái gì đó siêu hình tách khỏi đời sống. Đó chính là chấp nhận đức chúa trời toàn năng vậy (mặc dù dare thấy chú TS không khoái ông này). Vài lời trong mục mạn đàm Dare mong chú không giận Dare nếu nói sai ý chú.
 2. Qua vụ này Dare thấy các vị trên diễn đàn mình nên rút kinh nghiệm cẩn trọng hơn trong việc thu thập thông tin từ internet. Nên tham khảo từ các nguồn chính thống, đọc nguyên văn tài liệu gốc trước khi lấy đó làm cơ sở để phát biểu phản đối, đồng tình hay góp ý.
 3. Dare này thấy nhiều người tưởng đã hiểu, đã biết hết nhưng lâu nên có khi lại quên, đọc chuyện thằng Bờm để luôn tự nhắc nhở cái minh triết mà ông bà ta đã đúc kết. Lâu lâu ở vùng quê, mấy chú Trung Quốc qua gom móng trâu, dân ta thấy chỉ bán cái móng trâu mà có giá gần bằng cả con trâu nên...bán luôn! Lúc thì mấy chú ấy lại gom tiểu hổ, dân thấy sao mà lời quá nên cũng...bán tuốt. Lúc khác thì gom khoai mì, khoai sọ gì đó, dân thấy ham quá nên chuyển ruộng lúa thành ruộng khoai... Đầu nậu to, đầu nậu bé, các bác nông dân bán được 1 lần, đang tích cực tích trữ, triệt hạ thì mấy chú lại...không mua nữa...để lại hậu quả quá trời! Chuyện mới mà lại cũ như chuyện phú ông và thằng Bờm nhưng ít người chịu hiểu, chịu học từ đó. Ở thành phố. Có người lập công ty xây dựng, chào giá thầu xây cho chủ nhà. Ham lời mà nâng giá, thế là rớt thầu. Lần khác, lại vì cạnh tranh mà giảm giá khủng, tưởng ngon ăn nhưng cũng lại rớt thầu. Hỏi chủ nhà thì rằng: giá cao quá thì rớt là phải, giá thấp quá thì chắc là chất lượng không tương xứng, chỉ có giá đúng mới OK! Chuyện to hơn, ta nhận FDI, ODA thấy nước ngoài đổ tiền vào mà ham, nhưng cũng phải cẩn thận như... thằng Bờm đó. Chẳng có gì là cho không cả. Phải suy nghĩ cho kỹ, phân tích thiệt hơn rồi mới...cười OK hay cười...mỉa, cười trừ,... Thương vụ 3 bò, chín trâu, bè gỗm lim,.. - quạt mo cau mà thành công thì có khi hàng xóm nhà Bờm kéo qua nhà triệt hạ luôn vườn cau của Bờm!
 4. Cám ơn cô wildlavender đã post bài viết trên tuanvietnam.net. Tác giả đã có một phân tích rất hay về chuyện "thằng Bờm có cái quạt mo". Trong kinh doanh thời nay đúng là nên học theo thằng Bờm. Hồi còn đi học đọc chuyên thằng Bờm và cái quạt mo này chỉ xem như một chuyện cười giải trí, giờ mới thấy có tính minh triết ở trong đó.
 5. Qúan vắng này ồn ào quá! 2 bác khách này làm ngụm trà đá rồi ra tiệm sách mua quyển PHẢI TRÁI ĐÚNG SAI của GS. Michael Sandel đọc đi.
 6. Không biết Rubi dựa trên cái logic nào mà cho rằng "...Nói như vậy thì nhiều người Vô thần cũng hay nói, song cũng có thể nói theo logic thì Tinh thần và Đạo đức là cái gốc để giải quyết triệt để các vấn đề Khoa học...". Dare chỉ thấy rằng nếu sử dụng khoa học một cách có đạo đức thì sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Chứ làm gì có chuyện lấy đạo đức để giải quyết một vấn đề khoa học. Rubi giải thích loằng ngoằng nhưng dare này chẳng thấy chuyện "...lòng tin cũng tức là chữ tín...". TIN và TÍN có mối liên hệ với nhau. OK. Nhưng không phải là một nên mấy cái giải thích về bộ tam, bộ tứ hơi đi lạc đề chút. Nói như Rubi: thì hóa ra cuối cũng cũng phải có chữ Tin ở đây rồi.PS: đừng gọi Dare bằng chị ;)
 7. TG có duyên với Phật giáo thì cứ xem những trao đổi của Dare như là thêm chút duyên để TG tìm hiểu thêm (phản bác những điều dare nói sai, chia sẻ những điều nói đúng) về Phật giáo. Mà trong diễn đàn cũng thật lạ. Phần lớn khi mạn đàm về các vấn đề Phật giáo, dare hầu như mới chỉ nêu ra câu hỏi chứ đã có kết luận là điều này đúng, điều kia sai đâu! Phật không nói về chân lý mặc dù có lẽ Phật "biết" chân lý. Đơn giản vì phương tiện truyền đạt là ngôn ngữ không thể diễn tả được chân lý. Lão tử có nói: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Các câu hỏi và chia sẻ trên của TG thì đọc lại lời Phật cũng đã có nói:
 8. Chú Vo Truoc nói phải. Chính vì thế mà dare này không thích cách mà chú Thiên Sứ luận giải kinh Phật để chứng minh cho cái gọi là định mệnh. Ngoài ra, đem một góc nhìn tôn giáo để quán xét một vấn đề "khoa học" thì không hợp lý chút nào. Phật giáo, cũng như các tôn giáo khác, cần niềm tin để tiếp cận, các vấn đề trao đổi tới cùng thì vẫn phải gặp lại vấn đề niềm tin, miễn tranh luận. Phật giáo, không giải quyết các vấn đề khoa học, mà hướng đến vấn đề tinh thần, đạo đức. @TG: Làm sao biết được ai cũng có Phật tính, Phật tính là gì? Làm thế nào để biết nó không sinh không diệt? TG tôn trọng, yêu quý một người vì người đó có Phật tính, người đó "sẽ" thành Phật ư?
 9. Dare tạo thêm chút "duyên" để bạn TG tìm hiểu thêm về Phật giáo ;) Hy vọng gieo nhân thì sẽ có quả. Đạo Phật đâu có tìm kiếm cái tuyệt đối. Phật chỉ muốn giúp con người thoát khỏi khổ và ngài nghĩ đây là cách thiết thực nhất. Phật chẳng trả lời các câu hỏi có tính chất siêu hình vì nó không giúp ích gì cho con người thoát khổ. Làm gì có chuyện khi biết được cái tuyệt đối rồi thì mấy cái khác đều là vô nghĩa và giả tạm. Cuộc sống này đáng sống vì nó rất thực. Phật nói về vô thường thì nên hiểu phật đang nói về sự vận động không ngừng, sao lại suy ra là mọi sự vật là vô nghĩa! Đức chúa sắp xếp cuộc sống của con người vậy có khác gì với cái gọi là định mệnh đã an bài?
 10. Theo Dare này biết thì Đức Phật không cổ súy việc xem bói toán, tử vi. Đức Phật cũng chống lại thuyết định mệnh. Có lẽ TG nhầm lẫn giữa thuyết Nghiệp và thuyết Định Mệnh chăng? Vì dare thấy bạn đề cập đến các vấn đề của thuyết Nghiệp nhưng khi kết luận thì lại áp vào thuyết Định Mệnh.
 11. Đức Phật tìm kiếm giải pháp giải thoát sinh tử hay tìm kiếm câu trả lời về cái nhất thể, về tính KHÔNG và sự an lạc? Khi mà đã hiểu được sự nhất thể, tính KHÔNG thì đâu còn lo nghĩ về sinh và tử, và cần gì đến giải pháp giải thoát khỏi sinh tử. Dare mạo muội có vài câu hỏi khác: Giác ngộ là gì? Nó là một trạng thái tâm lý? hay là một năng lực siêu phàm? Có tiêu chí gì để nói 1 người đã giác ngộ hay chưa không?
 12. Một mớ những khái niệm lộn xộn, vay mượn không đến nơi! Quả thật bạn hoangnt chỉ thấy những gì bạn muốn thấy!. Bạn "giả sử", "giả định", "xem như", "mặc nhiên"... quá nhiều trong dòng lý luận của mình. Dare chán cái topic này rồi. Ban quản trị vui lòng khóa lại. Bạn hoangnt vui lòng mở topic mới nhé.
 13. Truyện trên không phải là chuyện cười. Nó là chuyện thiền đấy hoangnt ạ. Vị lữ khách kia vì trong tâm chỉ có Phật pháp nên nhìn đâu cũng thấy Phật, pháp, tăng. Còn vị sư đệ kia do bị chột mắt, tâm trí lúc nào cũng sợ bị người khác cười chê nên nhìn đâu cũng thấy người ta đang chửi mình. Họ chỉ nhìn thấy cái mà họ muốn nhìn.
 14. Gửi hoangnt câu chuyện này, đọc giải trí nhé:
 15. ic, dare viết xong thì bị mất dữ liệu, phải đánh máy lại: Theo dare thì chất lượng dịch chưa cao. Vì dài dòng và lủng củng. Dare chỉ xin trích vài đoạn thấy chưa đúng về ngữ pháp. 1. Không nên dùng "dear all", mà nên trịnh trọng hơn như "dear gentlemen and ladies" (thưa quý vị) 2. - Sai động từ "recognizes" khi chia ở số ít sau chủ từ "we" là số nhiều- Dùng đảo ngữ để nhấn mạnh (đảo trạng từ immediately lên đầu câu, trước chủ ngữ "we") thì phải dùng trợ từ. Vậy đoạn "immediately we recognizes that..." phải viết thành "immediately do we recognize that..." - Tương tự thì có rất nhiều lỗi chia động từ số ít số nhiều kiểu này ở trong bài dịch. - Một số từ viết liền nhau: ví dụ "astep" phải là "a step" (dare không biết có phải do copy từ file word lên forum không?). Rất nhiều chỗ trong bài dịch bị thế này. - Sai vị trí từ, ví dụ: "we have advanced astep to..." thì nên sửa lại là "we have an advanced step to..." - Kiểu dịch "it changes so fast that just when we think we have..." rất lủng củng nên tìm cách dịch khác hay hơn. Dare chỉ phân tích một câu ngắn, chú thiên sứ xem thêm ý kiến của người chuyên dịch thuật khác để có bản dịch tốt hơn.