• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

daretolead

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  240
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by daretolead

 1. Daretolead chưa đủ điều kiện để tham gia mục Trao đổi học thuật. Thấy chú Thiên sứ và các thành viên khác đang trao đổi về một số vấn đề hứng thú trong topic "định mệnh có thật hay không?" nên mạo muội lập topic mạn đàm này để trao đổi ngoài lề mong đóng góp ý kiến để bài viết ngày càng rõ ràng và hấp dẫn hơn. Dare không có kiến thức chuyên sâu về lý học nhưng có thể thảo luận về phương pháp luận và các vấn đề vật lý đang quan tâm. Trước hết trong topic, dare thấy thầy Thiên Sứ đề cập đến "Hiệu ứng con bươm bướm" để nói lên kết luận về tính bất định. Theo dare biết thì cách diễn giải "một cái đập cánh của con bươm bướm ở nơi này có thể gây lên cơn bão ở nơi kia" là một cách nói hoa mỹ và hiểu sai của một số người. Các nhà dự báo thời tiết dùng hình ảnh này để ám chỉ rằng hệ thống dự báo thời tiết là rất phức tạp và mọi yếu tố đều tương tác, liên quan đến nhau. Người ta không thể nào xác định vị trí quỹ đạo, trạng thái của một phân tử khí trong căn phòng nhưng vẫn có những kết quả đo đạc về áp lực, mật độ khí, nhiệt động học của cả căn phòng đấy, đó chính là thống kê học. Bất định và tất định là 2 phạm trù đã được đề cập đến trong triết học. Đó là 2 mặt đối lập có mối quan hệ biện chứng và thống nhất. Mâu thuẫn nhưng không triệt tiêu nhau. Ta có thể nói rằng khi ném một hòn đá từ đỉnh đồi xuống thì việc hòn đá lăn xuống chân đồi là tất định, nhưng con đường hòn đá lăn như thế nào lại là bất định. Tất định là biểu hiện của rất nhiều quá trình bất định, và ngược lại đằng sau vô số cái bất định là cái tất định. Lưỡng tính sóng- hạt của ánh sáng cũng là một biểu hiện của mối quan hệ giữa bất định và tất định. Về khái niệm điểm trong toán học, dare đã đọc bài viết "định mệnh có thật hay không" nhưng vẫn chưa hiểu hết ý của chú Thiên Sứ. Điểm là khái niệm tiên khởi không được định nghĩa trong toán học (hình học). Theo dare thì ta không thể nói về tính bất định cũng như tất định của khái niệm điểm. Ta chỉ có thể nói về tính bất định hay tất định của một "điểm cụ thể": Ví dụ như quỹ đạo của một photon. Một cách tiếp cận khác cũng tương tự như cách tiếp cận của chú Thiên sứ để nói lên cái nền tảng bất định của toán học là phát hiện của Gregory Chaitin khi phát triển định lý Godel và Sự Cố Treo Máy của Alan Turing: Một, trong toán học tồn tại những con số ngẫu nhiên không thể tính được(uncomputable), hoặc không thể biết được (unknowable). Kết luận này tương đương với kết luận của Godel: Trong toán học tồn tịa những định lý đúng, nhưng không thể chứng minh. Hai, vì những con số mang bản chất ngẫu nhiên không tính được là số thực, mà số thực là nền tảng của số học, tức là nền tảng của toán học, do đó tính ngẫu nhiên( randomness)nằm trong nền tảng của toàn bộ khoa học! Dare nghĩ bài viết của chú Thiên Sứ có thể tận dụng những khám phá này làm nguồn cảm hứng để phát triển (tuy nhiên cũng cần tìm hiểu kỹ :)) Sự sụp đổ của chủ nghĩa duy lý? Số ômega của Chaitin và sự nghi ngờ lý tính của toán học?! và còn bao nhiêu thứ đáng nghi ngờ khác nữa? Nhưng hãy luôn nhớ rằng vật chất là vô cùng vô tận và mỗi sự vật hiện tượng đều nằm trong vô số mối quan hệ biện chứng với nhau...
 2. Dare này thấy chú Thiên Sứ lý luận chưa thỏa đáng. Kiểu như có 2 người đang tranh luận về việc có Đức chúa trời toàn năng hay không. Người bảo có, kẻ bảo không. Lý luận của người bảo có là: chính đức chúa trời sẽ quyết định anh có tìm thấy ngài hay không. Như vậy, nếu anh chưa thấy đức chúa trời toàn năng thì là do ông ta chưa muốn cho anh nhìn thấy! Các tiêu chí khoa học chỉ đúng trong một giới hạn. Tiêu chí này phụ thuộc vào trình độ nhận thức của chính những người đặt ra nó. Nó sẽ thay đổi theo thời gian. Nếu xem một thứ là đúng tuyệt đối mà không gắn nó vào một hệ quy chiếu không gian - thời gian - trình độ khoa học thì là sai lầm. Một người muốn chứng minh 1 lý thuyết thống nhất tuyệt đối nhưng lại phụ thuộc vào việc tiêu chí của lý thuyết thống nhất này cũng phải đúng tuyệt đối thì cuối cùng cũng phải tự chấp nhận một cái gì đó siêu hình tách khỏi đời sống. Đó chính là chấp nhận đức chúa trời toàn năng vậy (mặc dù dare thấy chú TS không khoái ông này). Vài lời trong mục mạn đàm Dare mong chú không giận Dare nếu nói sai ý chú.
 3. Qua vụ này Dare thấy các vị trên diễn đàn mình nên rút kinh nghiệm cẩn trọng hơn trong việc thu thập thông tin từ internet. Nên tham khảo từ các nguồn chính thống, đọc nguyên văn tài liệu gốc trước khi lấy đó làm cơ sở để phát biểu phản đối, đồng tình hay góp ý.
 4. Dare này thấy nhiều người tưởng đã hiểu, đã biết hết nhưng lâu nên có khi lại quên, đọc chuyện thằng Bờm để luôn tự nhắc nhở cái minh triết mà ông bà ta đã đúc kết. Lâu lâu ở vùng quê, mấy chú Trung Quốc qua gom móng trâu, dân ta thấy chỉ bán cái móng trâu mà có giá gần bằng cả con trâu nên...bán luôn! Lúc thì mấy chú ấy lại gom tiểu hổ, dân thấy sao mà lời quá nên cũng...bán tuốt. Lúc khác thì gom khoai mì, khoai sọ gì đó, dân thấy ham quá nên chuyển ruộng lúa thành ruộng khoai... Đầu nậu to, đầu nậu bé, các bác nông dân bán được 1 lần, đang tích cực tích trữ, triệt hạ thì mấy chú lại...không mua nữa...để lại hậu quả quá trời! Chuyện mới mà lại cũ như chuyện phú ông và thằng Bờm nhưng ít người chịu hiểu, chịu học từ đó. Ở thành phố. Có người lập công ty xây dựng, chào giá thầu xây cho chủ nhà. Ham lời mà nâng giá, thế là rớt thầu. Lần khác, lại vì cạnh tranh mà giảm giá khủng, tưởng ngon ăn nhưng cũng lại rớt thầu. Hỏi chủ nhà thì rằng: giá cao quá thì rớt là phải, giá thấp quá thì chắc là chất lượng không tương xứng, chỉ có giá đúng mới OK! Chuyện to hơn, ta nhận FDI, ODA thấy nước ngoài đổ tiền vào mà ham, nhưng cũng phải cẩn thận như... thằng Bờm đó. Chẳng có gì là cho không cả. Phải suy nghĩ cho kỹ, phân tích thiệt hơn rồi mới...cười OK hay cười...mỉa, cười trừ,... Thương vụ 3 bò, chín trâu, bè gỗm lim,.. - quạt mo cau mà thành công thì có khi hàng xóm nhà Bờm kéo qua nhà triệt hạ luôn vườn cau của Bờm!
 5. Cám ơn cô wildlavender đã post bài viết trên tuanvietnam.net. Tác giả đã có một phân tích rất hay về chuyện "thằng Bờm có cái quạt mo". Trong kinh doanh thời nay đúng là nên học theo thằng Bờm. Hồi còn đi học đọc chuyên thằng Bờm và cái quạt mo này chỉ xem như một chuyện cười giải trí, giờ mới thấy có tính minh triết ở trong đó.
 6. Qúan vắng này ồn ào quá! 2 bác khách này làm ngụm trà đá rồi ra tiệm sách mua quyển PHẢI TRÁI ĐÚNG SAI của GS. Michael Sandel đọc đi.
 7. Không biết Rubi dựa trên cái logic nào mà cho rằng "...Nói như vậy thì nhiều người Vô thần cũng hay nói, song cũng có thể nói theo logic thì Tinh thần và Đạo đức là cái gốc để giải quyết triệt để các vấn đề Khoa học...". Dare chỉ thấy rằng nếu sử dụng khoa học một cách có đạo đức thì sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Chứ làm gì có chuyện lấy đạo đức để giải quyết một vấn đề khoa học. Rubi giải thích loằng ngoằng nhưng dare này chẳng thấy chuyện "...lòng tin cũng tức là chữ tín...". TIN và TÍN có mối liên hệ với nhau. OK. Nhưng không phải là một nên mấy cái giải thích về bộ tam, bộ tứ hơi đi lạc đề chút. Nói như Rubi: thì hóa ra cuối cũng cũng phải có chữ Tin ở đây rồi.PS: đừng gọi Dare bằng chị ;)
 8. TG có duyên với Phật giáo thì cứ xem những trao đổi của Dare như là thêm chút duyên để TG tìm hiểu thêm (phản bác những điều dare nói sai, chia sẻ những điều nói đúng) về Phật giáo. Mà trong diễn đàn cũng thật lạ. Phần lớn khi mạn đàm về các vấn đề Phật giáo, dare hầu như mới chỉ nêu ra câu hỏi chứ đã có kết luận là điều này đúng, điều kia sai đâu! Phật không nói về chân lý mặc dù có lẽ Phật "biết" chân lý. Đơn giản vì phương tiện truyền đạt là ngôn ngữ không thể diễn tả được chân lý. Lão tử có nói: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Các câu hỏi và chia sẻ trên của TG thì đọc lại lời Phật cũng đã có nói:
 9. Chú Vo Truoc nói phải. Chính vì thế mà dare này không thích cách mà chú Thiên Sứ luận giải kinh Phật để chứng minh cho cái gọi là định mệnh. Ngoài ra, đem một góc nhìn tôn giáo để quán xét một vấn đề "khoa học" thì không hợp lý chút nào. Phật giáo, cũng như các tôn giáo khác, cần niềm tin để tiếp cận, các vấn đề trao đổi tới cùng thì vẫn phải gặp lại vấn đề niềm tin, miễn tranh luận. Phật giáo, không giải quyết các vấn đề khoa học, mà hướng đến vấn đề tinh thần, đạo đức. @TG: Làm sao biết được ai cũng có Phật tính, Phật tính là gì? Làm thế nào để biết nó không sinh không diệt? TG tôn trọng, yêu quý một người vì người đó có Phật tính, người đó "sẽ" thành Phật ư?
 10. Dare tạo thêm chút "duyên" để bạn TG tìm hiểu thêm về Phật giáo ;) Hy vọng gieo nhân thì sẽ có quả. Đạo Phật đâu có tìm kiếm cái tuyệt đối. Phật chỉ muốn giúp con người thoát khỏi khổ và ngài nghĩ đây là cách thiết thực nhất. Phật chẳng trả lời các câu hỏi có tính chất siêu hình vì nó không giúp ích gì cho con người thoát khổ. Làm gì có chuyện khi biết được cái tuyệt đối rồi thì mấy cái khác đều là vô nghĩa và giả tạm. Cuộc sống này đáng sống vì nó rất thực. Phật nói về vô thường thì nên hiểu phật đang nói về sự vận động không ngừng, sao lại suy ra là mọi sự vật là vô nghĩa! Đức chúa sắp xếp cuộc sống của con người vậy có khác gì với cái gọi là định mệnh đã an bài?
 11. Theo Dare này biết thì Đức Phật không cổ súy việc xem bói toán, tử vi. Đức Phật cũng chống lại thuyết định mệnh. Có lẽ TG nhầm lẫn giữa thuyết Nghiệp và thuyết Định Mệnh chăng? Vì dare thấy bạn đề cập đến các vấn đề của thuyết Nghiệp nhưng khi kết luận thì lại áp vào thuyết Định Mệnh.
 12. Đức Phật tìm kiếm giải pháp giải thoát sinh tử hay tìm kiếm câu trả lời về cái nhất thể, về tính KHÔNG và sự an lạc? Khi mà đã hiểu được sự nhất thể, tính KHÔNG thì đâu còn lo nghĩ về sinh và tử, và cần gì đến giải pháp giải thoát khỏi sinh tử. Dare mạo muội có vài câu hỏi khác: Giác ngộ là gì? Nó là một trạng thái tâm lý? hay là một năng lực siêu phàm? Có tiêu chí gì để nói 1 người đã giác ngộ hay chưa không?
 13. Một mớ những khái niệm lộn xộn, vay mượn không đến nơi! Quả thật bạn hoangnt chỉ thấy những gì bạn muốn thấy!. Bạn "giả sử", "giả định", "xem như", "mặc nhiên"... quá nhiều trong dòng lý luận của mình. Dare chán cái topic này rồi. Ban quản trị vui lòng khóa lại. Bạn hoangnt vui lòng mở topic mới nhé.
 14. Truyện trên không phải là chuyện cười. Nó là chuyện thiền đấy hoangnt ạ. Vị lữ khách kia vì trong tâm chỉ có Phật pháp nên nhìn đâu cũng thấy Phật, pháp, tăng. Còn vị sư đệ kia do bị chột mắt, tâm trí lúc nào cũng sợ bị người khác cười chê nên nhìn đâu cũng thấy người ta đang chửi mình. Họ chỉ nhìn thấy cái mà họ muốn nhìn.
 15. Gửi hoangnt câu chuyện này, đọc giải trí nhé:
 16. ic, dare viết xong thì bị mất dữ liệu, phải đánh máy lại: Theo dare thì chất lượng dịch chưa cao. Vì dài dòng và lủng củng. Dare chỉ xin trích vài đoạn thấy chưa đúng về ngữ pháp. 1. Không nên dùng "dear all", mà nên trịnh trọng hơn như "dear gentlemen and ladies" (thưa quý vị) 2. - Sai động từ "recognizes" khi chia ở số ít sau chủ từ "we" là số nhiều- Dùng đảo ngữ để nhấn mạnh (đảo trạng từ immediately lên đầu câu, trước chủ ngữ "we") thì phải dùng trợ từ. Vậy đoạn "immediately we recognizes that..." phải viết thành "immediately do we recognize that..." - Tương tự thì có rất nhiều lỗi chia động từ số ít số nhiều kiểu này ở trong bài dịch. - Một số từ viết liền nhau: ví dụ "astep" phải là "a step" (dare không biết có phải do copy từ file word lên forum không?). Rất nhiều chỗ trong bài dịch bị thế này. - Sai vị trí từ, ví dụ: "we have advanced astep to..." thì nên sửa lại là "we have an advanced step to..." - Kiểu dịch "it changes so fast that just when we think we have..." rất lủng củng nên tìm cách dịch khác hay hơn. Dare chỉ phân tích một câu ngắn, chú thiên sứ xem thêm ý kiến của người chuyên dịch thuật khác để có bản dịch tốt hơn.
 17. Chỉ đọc sơ qua phần tiếng Anh, Dare có một số ý kiến: 1. Nên kiểm tra lại phần ngữ pháp. Rất không ổn. nếu được thì nhờ một giáo viên tiếng Anh kiểm tra giúp. 2. Cấu trúc bài viết nên theo tiêu chuẩn quốc tế hay dùng trên các tạp chí chuyên ngành 3. Phần chú thích nên theo tiêu chuẩn quốc tế.
 18. Chú vô trước và các vị khác thông cảm, mấy hôm nay dare hay ghé diễn đàn cũng chỉ vì có cái "món" nóng hổi này. Vậy sau bài này dare sẽ không trao đổi với bạn NA nữa. @ Bạn NA: dare không trao đổi với bạn về bất kỳ vấn đề nào mà bạn trao đổi với các thành viên khác nữa. Dare chỉ trao đổi lần cuối cho câu hỏi mà bạn hỏi gần nhất vì liên quan đến vấn đề duy vật chứ không phải triết phương đông. Bạn vui lòng đọc kỹ lại câu hỏi của bạn: Bạn hỏi dare về chủ nghĩa DUY VẬT, chứ không phải là CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG. Nên dare mới phải cất công giải thích cho bạn hiểu.2 câu hỏi của bạn và tôi là hoàn toàn khác nhau. Mấy cái khác thì tôi đã rõ rồi, nghe lời chú vô trước không thì lại tốn công, tốn thời gian vô bổ.
 19. Hihi. Mấy cái bạn trao đổi trên cho thấy rằng dù dare tôi đã cất công post cả tài liệu về "cách tranh luận" hay "tiêu chuẩn dẫn đến chân lý" thì những người như bạn cũng đâu có chịu đọc. Càng tranh luận thì càng...lộ rõ cái ngụy biện. Tôi hỏi bạn sao biết được người đắc đạo có thể làm được cái này cái kia, v.v...? Thì nếu đúng ra, bạn phải phân tích xem câu hỏi này đúng sai thế nào? Phải tìm hiểu lại xem thế nào là giác ngộ, là đắc đạo, phải tìm tư liệu. Nếu bạn không biết thì nói là không biết, rồi hỏi lại tôi, xem tôi có hiểu đúng không. Cớ sao lại đi chửi tôi? Ví dụ nhé: bạn hỏi Dare tôi trả lời:1. Chủ nghĩa duy vật gồm nhiều nấc, từ duy vật chất phác, duy vật tầm thường, duy vật biện chứng,... cái tôi đang nói là cái chủ nghĩa duy vật biện chứng chứ không phải cái chủ nghĩa duy vật (chắc là chất phác của bạn). Chủ nghĩa duy vật thì có cả ở phương đông, cả cả phương tây. 2. Chủ nghiã duy vật biện chứng không phải chỉ của riêng ngài Marx, Marx chỉ kế thừa, nghiên cứu thêm, tổng hợp, vận dụng,... các kết quả nghiên cứu trước đó, hoàn chỉnh nó, làm cho nó đúng hơn, sâu sắc hơn, bổ sung thêm những phần mới của riêng mình, làm cho nó trở thành đỉnh cao của duy vật biện chứng v.v... và cụ thể là đã công bố rất nhiều công trình nghiên cứu của mình (bạn tự đi mà tìm đọc). Nên tôi có thể kết luận rằng Marx là người có công lớn nhất, là người thầy của trờng phái duy vật biện chứng. Buồn cười là bạn lại đi trích đăng những bài trao đổi của người mà tôi đang phản biện để làm bằng chứng cho những điều tôi nói là sai. Thật hết biết. Tôi đã nhiều lần nhắc lại là tôi không đại diện cho duy vật, hay duy tâm, để mà phản biện. Cái tôi quan tâm là sự nhất quán trong lý luận, xem cái tiền đề, cái kết luận có logic hay không. Bạn tham gia cho vui thì xin mời đi chỗ khác nhé.
 20. Nói thật là Dare tôi tôn trọng người đối thoại nên mới đặt ra các câu hỏi nhẹ nhàng như vậy. Buồn cười là bạn lại không hiểu. Khi tôi hỏi, ví dụ: là tôi đang muốn bạn tìm hiểu về mấy cái món đấy đấy, xem thế nào là duy vật, duy tâm, thế nào là ý niệm tuyệt đối, là vật chất, v.v... Để xem người ta đã nghĩ gì, đã tranh luận những gì để mà nhận ra rằng mấy cái mà bạn đang tưởng là đang nói về Đạo nó như thế nào. Bạn đọc thêm những cái này thì có thêm kiến giải mới cho cái Đạo của bạn chứ sao. Suốt ngày cứ nói về phương đông mà chẳng biết nó chẳng phải là minh triết phương đông mà chỉ là một mớ lý luận lôm côm được đông hóa từ những vấn đề xa lơ xa lắc đã bàn ở phương Tây.Bạn nên đọc lại bài của chú Thiên Sứ, chú vuivui, vô trước,... Đừng bắt dare đọc lại nhé. Nếu cần bạn hỏi xem bạn có hiểu đúng ý họ viết không. Không hiểu đúng rồi lại cứ đi ủng hộ thì chẳng ra làm sao cả đâu. Dare đọc, không hiểu, thắc mắc nên mới tranh luận, mong bạn hiểu cho. Bạn bắt tôi hiểu về cái Đạo như mọi người đang hiểu. OK thôi, tôi sẵn lòng. Nhưng tôi hỏi Đạo là gì thì mỗi người một kiểu, thậm chí cũng chẳng ai trả lời. Bởi đơn giản, ngay từ đầu bạn đã cho rằng nó bất khả tri mà (bất khả tri theo kiểu không thể bàn luận, chứ không phải là không thể bàn đến tận cùng đâu đấy nhé) Bạn nói rằng không ai dám và vật chất hóa Đaọ cả. Đấy là bạn nói, bạn tự cho là vậy. Còn tôi, tôi thấy đầy đấy ra thôi: Tôi không cho là như vậy nên tôi mới tranh luận. Điều này mà bạn cũng không hiểu à? Không hiểu nên mới lấy làm lạ về Dare này phải không? hihiBạn cứ đi hỏi mấy ông sư xem ông Dê Xu có cùng kiểu giác ngộ với ông Thích Ca hay ông Thích Ca có cùng kiểu giác ngộ với ông Lão Tử không đi nhé. Tôi hỏi giác ngộ là gì? Bạn trả lời xem nào. Rồi đem đi so với cái đắc đạo của bạn nhé. Sao bạn biết được người đắc đạo có thể làm chủ cái này cái kia, ngũ uẩn, yêu ghét, v.v..? Bạn tự chứng hay nghe kể lại? Tôi hỏi nhiều nhưng chả nghe bạn trả lời theo cách bạn hiểu được bao nhiêu. Thân chào.
 21. Dare xem đây chỉ là nơi trao đổi, tranh luận để biết thêm thông tin chứ dare không đứng ra bảo vệ quan điểm hay triết thuyết của một trường phái nào cả. Tranh luận thì phải thẳng thắn chứ dare không mất bình tĩnh, mất bình tĩnh cũng đâu được gì. Nếu đã xem đạo là một hiện thực, là cái sinh ra vũ trụ, là tâm thức, v.v...thì có khác gì mấy cái lý luận về chúa, về ý niệm tuyệt đối của duy tâm khách quan không?. Mà nó còn hạ xuống một bậc là "vật chất" hóa khái niệm Đạo. Nghe qua giải thích ban đầu thì tưởng là duy vật (dù duy vật một cách thô sơ) nhưng sau một hồi suy luận, "tu đạo" thì cuối cùng nó thành duy tâm (dare không nói hết mọi thành viên mà chỉ đưa ra nhận định chung chung vì thấy dù ai cũng nói về Đạo, hiểu Đạo nhưng cuối cùng thì mỗi người một kiểu). Các bạn nói về đạt đạo, chứng đạo mà dare không biết nó có giống với giác ngộ của Phật không? Sao Phật không nói mình đạt đạo mà nói mình giác ngộ? Phật giác ngộ điều gì? Giác ngộ là gì? Đạt đạo là gì? Khi một người nói anh ta Đạt đạo thì làm cách nào để biết thật là anh ta đạt đạo. Hiện nay đầy những ông tự nhận mình là người trời, người đạt đạo ra tay chữa bệnh, "cứu nhân độ thế" đấy thôi. Về tiểu luận định mệnh có thật hay không của chú Thiên Sứ, dare đang tham gia phản biện đấy thôi. Nói chung là dare thấy "đạo bất khả tri" nên mỗi người các bạn nói một kiểu, tưởng rằng cái mình biết tốt hơn cái người khác (duy vật biện chứng chẳng hạn, hay thâm chí cả các trường phái duy tâm khác) nhưng thực ra là chưa hiểu tới nơi nhưng cái ấy. Ví dụ, diễn đàn rất thích nói về bigbang, và dù không ủng hộ thuyết bigbang, nhưng dare thấy chẳng ai hiểu đúng về bigbang cả. Muốn hiểu đúng về nó thì phải đọc xem giờ này người ta quan niệm về không thời gian như thế nào chứ không phải "từ một điểm nhỏ vô cùng, nổ ra một vụ to kinh khủng". Dare cho rằng chỉ khi hiểu về những điều này hơn (hiểu mang tính triết học) thì mới mong hiểu về Đạo, về âm dương ngũ hành hơn, rồi cải tiến nó, "phục hồi" nó, nâng nó lên một tầm mới được. Một ví dụ khác, phần trên dare có trao đổi về mâu thuẫn, 2 mặt đối lập thì mới vỡ ra là còn hiểu lầm mâu thuẫn, 2 mặt đối lập mà duy vật biện chứng nhắc đến, và ngay cả khái niệm về chất, lượng cũng có khi còn chưa đồng tình trong khi vẫn dùng những khái niệm này trong những trao đổi của mình. Hóa ra ông nói gà, bà nói vịt. Giờ đã hiểu, biết rõ người kia đang nói về cái gì, đang dùng định nghĩa nào thì sẽ dễ hơn trong tranh luận.
 22. Dare thấy có sự trùng hợp, như kiểu "vạn pháp quy tông". Dare thấy chú đã nhắc đến 1 ý: âm dương, âm tương ứng với lượng, dương tương ứng với chất. Dương thì có xu hướng ổn định, âm thì có xu hướng luôn biến đổi. Dare nghĩ tham khảo các trường phái khác nhau, đưa ra một mô hình lý giải khác (thuyết âm dương ngũ hành) và vẫn giải thích được một cách thống nhất xuyên suốt thì rất tốt chứ sao. Vấn đề ở đây là trường phái này hay bác bỏ trường phái kia mà chưa chắc có cái hiểu đúng về nhau. Dare tham gia trao đổi cũng chỉ vì muốn làm sáng tỏ những điều chưa hiểu khi đọc bên này, đọc bên kia...
 23. @ Bác vuivui: Cám ơn bác vuivui đã chia sẻ. Dare thấy nhiều người bàn về Đạo nhưng không phải theo kiểu triết học mà thường biến nó thành một cái riêng cho 1 lĩnh vực nào đó, "vật chất" hóa nó. Dare trình bày theo cách hiểu của mình, mong bác vuivui cho thêm nhận xét. Đạo, theo dare, là một khái niệm chỉ cái chân lý. Ví dụ, về vật lý học, ta tìm đạo của vật lý học tức trả lời câu hỏi cuối cùng về bản chất của thế giới, tìm ra quy luật, thành phần đặc trưng nhất, nền tảng nhất. Đạo làm người, tức cái nguyên lý làm người căn cơ nhất, trả lời câu hỏi ta là ai? Đạo như vậy là đích đến tuy nhiên hiểu về nó bao nhiêu thì phải tùy thuộc vào chính con người, và con người phải chấp nhận điều đó. Ta có khả năng nhận thức được thế giới không? Câu trả lời là có, ta có khả năng, và điều nhận thức được về thế giới nâng lên từng bước mới khi ta tiến về đạo (chân lý). Mấy câu hỏi khác dare không cần chú ý nữa vì chắc chẳng ai hứng thú trả lời. @Bạn Nguyên Anh: Bạn không cần bực với Dare như vậy. Dare hỏi rất thẳng. Bạn biết thì nói biết theo cách hiểu của bạn, nếu không biết thì nói không biết, cần gì hỏi tư cách của Dare. @Chú Vô Trước: Dare vẫn thấy là chú chưa nắm vững duy vật biện chứng dù dare cũng không chắc là duy vật biện chứng có giải quyết được tất cả các câu hỏi và vấn đề thực tế triết học đặt ra một cách rốt ráo hay không, hay cần phải bổ sung thêm. Chủ nghĩa duy vật biện chứng đưa ra khái niệm chất là một phạm trù triết học. Và trong một sự vật có vô vàng các chất. Theo dare điều này đủ để bàn luận về các vấn đề triết học. Ngũ hành đi chi tiết hơn khi chia thành 5 hành. "Sự phân biệt trong thời kỳ ổn định" là một khái niệm mơ hồ (phân biệt và ổn định) và phụ thuộc vào quy ước của người quan sát. Dare cho rằng mỗi một khoa học thực nghiệm có cách phân chia chi tiết phù hợp với mỗi chuyên ngành và đây không phải là mục đích của triết học. Duy vật biện chứng xác định rằng chất của sự vật chỉ thể hiện thông qua sự tương tác giữa các sự vật hiện tượng. Chú nói rằng chất cũ không mất đi mà chỉ ẩn đi thì cũng đúng. Chủ nghĩa duy vật biện chứng không bác bỏ vấn đề này. Cần nhấn mạnh lại rằng, một sự vật có vô số chất NHƯNG có những chất vốn có làm cho sự vật này khác với sự vật khác. Nói rằng chất cũ mất đi để sinh ra chất mới là nói về 1 chất cụ thể nào đó trong sự vật. Sự khác nhau thì như chú nói lý học phương đông phân theo ngũ hành tương sinh, vật lý học thì phân theo tiêu chuẩn vật lý, hóa học phân theo tiêu chuẩn hóa học, sinh học thì theo tiêu chuẩn sinh học. Dare chỉ có thể nói là nó có sự khác nhau về chất khi đứng trên triết học duy vật, dare đâu thể đi cụ thể hơn. Vấn đề 2 mặt đối lập thì có lẽ chú vô trước hiểu nhầm. Duy vật biện chứng xem lượng và chất là 2 mặt đối lập trong một sự vật. Chất thì ổn định hơn, lượng thì luôn biến đổi. Đó là mâu thuẫn lượng - chất. Khi lượng biến đổi đến một mức (độ) làm cho chất cũ mất đi, chất mới hình thành thì mâu thuẫn được giải quyết. Chu trình này lập lại vô cùng, vô tận. Như vậy Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ theo chú nói là chất. và các chất này tương sinh, tương khắc với nhau. Điều này hơi khác với duy vật biện chứng khi xem lương chất mới là 2 mặt đối lập. Vài ý chia sẻ với chú.
 24. Như đã nói ban đầu, tôi chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề vô thường mà bạn và những thành viên khác hay nhắc đến. Bạn có thể xem đây như một thông tin tham khảo cho vui. Tôi chỉ tò mò không biết bạn có hiểu về các vấn đề mà bạn đang nói không, vì thế tôi đưa ra câu hỏi. Tôi cũng đã nhắc lại là chúng ta đừng chấp vào cái từ ngữ khái niệm, mà hãy xem xem cái khái niệm đó miêu tả điều gì. cái biện chứng mà tôi nhắc đến đâu có khác gì cái luật vô thường mà Phật đề cập. Tôi chẳng xuất phát từ cái nhất nguyên hay cái nhị nguyên gì cả. Tôi đang muốn biết bạn và chú Vô Trước chia sẻ thêm những gì đã trao đổi. Tôi hỏi bạn: 1. Cái Ta là gì? 2. Đạo là gì? 3. Thế nào là hiểu đạo? Làm sao biết một người đã hiểu đạo? 4. Chứng đạo là gì? Làm sao biết một người đã chứng đạo? 5. Đạo không thể bàn luận, phân tích vậy phân tích, bàn luận cái gì và để làm gì? 6. Tại sao bạn nói Đạo chỉ có thể hiểu chứ không thể phân tích? 7. Bạn nói nhiều ngươi đắc đạo như Phật, Jesu, Lão Tử... và bạn nghe đồn? bạn chứng minh bằng niềm tin à? Dare thì chỉ nghe nói Phật là bậc giác ngộ, Jesu là bậc sáng tạo, Lão Tử là bậc hiểu đạo (còn đạt đạo hay không thì không biết). Mà theo bạn giác ngộ có giống với sáng thế có giống với đắc đạo không? 8. Đạo có phải là bản thể không? Nếu đạo là bản thể thì vô thường là gì? Bạn trả lời cho dare nghe xem từng câu hỏi nhé. @chú Vô Trước rảnh rỗi thì ghé cho dare vài thông tin tham khảo. Dare tôi không kết luận đúng sai chỉ hỏi để biết thêm thông tin thôi nhé.
 25. Đừng chấp vào cái từ ngữ, khái niệm bạn và tôi dùng, hãy xem cái được mô tả bởi khái niệm đó. Biện chứng tức là luôn thay đổi, tồn tại trong vô số mối quan hệ. Và Thích ca là nhà hiền triết rất biện chứng khi nói về cái vô thường, cái không. Dare tôi cho rằng vũ trụ này không có khởi đầu và không có kết thúc. Nhưng tôi vẫn chấp nhận cách giải thích thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, v... hay thuyết ngũ hành âm dương, tất nhiên là theo một cách nhìn khác chứ không phải thái cực là cái đầu tiên, lưỡng nghi là cái thứ 2 (theo thời gian), v.v... Bạn đọc những gì tôi viết nhưng với một định kiến có sẵn. Tôi nói rằng có cái vô thường nhưng tùy lúc, tùy nơi mà ta áp dụng nó. Tôi biện chứng đấy chứ. Đã nói Đạo thì bất khả tư nghị, vậy thì bạn còn muốn bàn cái gì về Đạo ở đây? Mà Dare hỏi Đạo là cái gì vậy? Ai đã đắc đạo? Đắc đạo là gì? @ Chú Vô Trước: Dare cũng chẳng phải chuyên gia trong lĩnh vực này. Chỉ thấy người khác dùng lung tung nên vào thảo luận để làm sáng tỏ thêm. Chú hỏi thì dare xin trả lời ngắn gọn như sau:1. Đầu tiên phải thống nhất khái niệm lượng, chất. Lượng, chất là một phạm trù triết học. Như vậy, một sự vật có vô vàn chất, tuy nhiên có những chất vốn có của sự vật, nhờ đó chúng mới khác với sự vật, hiện tượng khác. Sự phân biệt giữa chất và thuộc tính chỉ có ý nghĩa tương đối. 2. Khi lượng tăng dần nhưng chưa đạt ngưỡng biến đổi về chất thì sự vật vẫn vận động như nó đang vận động. Sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về trạng thái tồn tại của vật. 3. Khi lượng làm cho chất biến đổi (chứ không phải lượng biến đổi về chất) thì cái chất cũ mất đi, chất mới xuất hiện. 4. Xoáy trôn ốc, cái sau cao hơn cái trước là một cách nói hình tượng. sự vật sau sẽ có chất khác sự vật trước. 5. Hai cái mặt đối lập trong "thời kỳ trước" (tạm gọi như vậy) vẫn có vai trò trong "thời kỳ sau". Dare hỏi Chú Vô Trước có biết 2 cái mặt đối lập này là gì không? 6. Hai mặt đối lập thời kỳ sau ở trong chính bản thân sự vật, hiện tượng mà có sẵn. 7. Nó có sẵn nên chẳng có ly do nào làm nó xuất hiện. Chỉ có thể nói rằng so với chất trước thì chất sau ra đời do sự biến đổi về lượng. Một số câu hỏi trùng lặp ý, và không rõ nghĩa. Dare biết đến đâu trả lời đến đấy vậy.