• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Kiều Cư Sĩ

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Kiều Cư Sĩ

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Ngoài lề cùng HungNguyen! Việc thiên hạ hãy để người trong thiên hạ giải quyết, tài ba như Từ Hải vẫn chết đứng giữa trời. Hiểu, không cần hỏi, đã hỏi ắt chưa hiểu. Hỏi cho đúng người, đúng việc. ặc ặc...
 2. Chào Kien surveyor! KCS tôi rất vui mừng khi nhận được "phản hồi" của bạn. Đây mới là những gì mà tôi đang cần và tìm kiếm, 1người bạn góp ý rất chân thành và nhã nhặn. Nói chung, con người ta vốn đã có không ít khiếm khuyết(nhân vô thập toàn), nên rằng những trao đổi trên diễn đàn, đều được như những gì bạn gửi cho tôi, thì hay biết mấy. Còn chuyện bạn nhắc tôi về cú pháp, hay văn phạm gì đó. híc..híc..CĐ-ĐH, thật sự lúc đó tôi không bình tĩnh lắm về cách nói chuyện của HungNguyen, trước đây khi xuất ngũ tôi học trường CĐ Nông Nghiệp, được gần 1năm tôi thấy ko thích và thi tiếp vào ĐH Lâm Nghiệp và tốt nghiệp với bằng khá khoa QTKD. Sau nhiều năm bươn trải trên nhiều vùng Miền, thành công thì ít-thất bại cũng khá nhiều, với những gì đã gặp, đã thấy, tôi quyết định quay về với rộng đồng, mở trang trại, đào ao thả cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, các loại rau củ...Vào ngày thường cũng như chính vụ thu hoạch tôi có khoảng từ 5 đến 10 nhân công, cs cũng dần ổn định. Tất nhiên, nhiều lúc trong lòng vẫn "nhức nhối" 1vấn đề nào đó, mà bản thân tôi vẫn chưa lý giải được. Rất hoan nghênh sự trợ giúp kịp thời của bạn. {Bắt phong trần, phải chịu phong trần- Cho thanh cao, mới được thanh cao} Kiều Cư Sĩ đa tạ.
 3. HungNguyen thân! Có thể bạn không có chút thiện cảm nào với tôi, cũng không sao, bởi tôi sống cho tôi và bạn vẫn mãi là bạn. Gặp nhau đây, cũng là cơ hội làm quen-giao lưu và đàm đạo với nhau mà thôi, còn thực ra chúng ta đâu có đủ tư cách gì để bàn về chuyện Quốc gia đại sự, người nào hiểu thì có thể thông cảm, người không hiểu sẽ nói: "mấy kẻ dỗi hơi", không biết gì mà còn hay nói. Nói cùng bạn nhé! tôi xuất thân trong 1gia đình có nề nếp, Bố tôi là 1Đảng viên ĐCS Việt Nam, huy hiệu 40năm, huân -huy chương Chống Mỹ cứu nước, các anh tôi, người là nhà giáo, người là công chức Nhà nước, nên dù ít nhiều tôi cũng được kế thừa và chịu ảnh hưởng từ gia đình. Còn bản thân tôi, cũng đã từng là quân nhân trong Quân Đội Nhân dân Việt Nam, dù là chiến sĩ, nhưng tôi đã tuyển thủ đi dự thi Chính trị-Điều lệnh của Trung đoàn-Sư Đoàn, khi xuất ngũ tôi tiếp tục trở lại học tập ở 1số trường CĐ-ĐH chính quy, và làm việc ở 1số cơ quan nhà nước, cty liên doanh, tham gia những dự án Quốc Tế. Dù biết trình độ và học vấn còn non kém, nên tôi luôn tự tìm tòi, học hỏi, trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức, và hiện nay tôi chỉ là 1người nông dân với trang trại của mình. Lẽ nào "anh nông dân" như tôi không đủ tư cách để tọa đàm cùng chư vị, mà diễn đàn của chúng ta hiện nay chưa có quy định thành viên của diễn đàn, phải là dân trí thức. Có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ trở lên. Cho nên, theo "ngu kiến" của tôi, bạn lên xem xét lại lời nói của mình trước khi nói, đừng vội quở trách hay gạt bỏ chứng kiến của ai, khi bạn chưa hiểu rõ "bản chất" của câu chuyện. Đấy mới là sáng suốt và khôn khéo. "CỘT ĐIỆN KHÔNG CAO- ĐỪNG NHẦM TƯỞNG MÀ CHÈO LÊN BỨT QUẢ" --chúc bạn mạnh khoẻ-vui vẻ- gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống--
 4. Chào HungNguyen! Có thể trình độ của bạn đã đạt đến "cảnh giới" cao nhất. Thực ra tôi đọc bài của bạn VIET HA, thấy rất hay và ý nghĩa, nên mới bộc lộ quan điểm với bạn ấy. Còn thực ra, tôi cũng không thấy buồn vì bạn đã cho tôi đi "nhầm lối". Diễn đàn này là để cho chúng ta trò chuyện-giao lưu, cùng học hỏi. Vậy hỏi bạn< bạn đã có mấy bằng cử nhân kinh tế? Có bao nhiêu kiến thức về cuộc sống, giá trị về cuộc sống được trả bằng bao nhiêu dola Mỹ? Người xưa đã dạy:"Khiêm tốn thì có lợi-tự mãn thì có hại". Đây là 1sân chơi lành mạnh, tất cả trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của chúng ta là như nhau. Với tôi, sẽ không thấy buồn, khi có ai đó chưa hiểu về tôi.bởi tôi luôn tâm đắc về 1câu nói của Đức Khổng Tử: "Kẻ ham học hỏi, thì gần được đức Trí. Kẻ cố gắng làm chuyện phải gần được chữ Nhân. Kẻ biết xấu hổ gần được đức Dũng" Cảm ơn!
 5. Vâng! Thưa các Bác, nhà em có một tổ ong vàng cũng khá to "ngự" ngay trước cửa ra vào, ai vào cũng phát "kinh". Nhưng Ong chưa đốt ai cả, không biết đấy là điều lành hay giữ, mong các Bác chỉ giáo, có lên giữ lại tổ ong này, hay phá bỏ. Em xin cảm ơn!
 6. Cảm ơn sự chia sẻ bài thuốc hay của Cô Wild ! Có lẽ mọi người cũng ít khi để ý những bài thuốc sẵn có ở xung quanh, có khi vẫn thương xuyên tiếp xúc. Cảm ơn!
 7. Việt Hà thân mến! Tôi rất đồng tình với sự nhìn nhận của bạn. Nếu hàng triệu người dân Hà nội (cũ+mới) có cách nhìn như thế này, thì tốt biết mấy. Tất cả đều đồng lòng hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho quê hương-Đất nước, đấy mới là điều đáng nói. Sự phồn thịnh-an vui của từng gia đình, sẽ là gốc rễ cho sự phồn thịnh-giàu mạnh của cả Dân tộc, của cả Đất nước. Chúng ta cũng nên có những nhìn nhận sâu sắc và tích cực, tất cả vì một Thể chế ổn định về chính trị, vững mạnh về kinh tế, giữ vững an ninh-quốc phòng, trật tự xã hội. Đất nước đang chuyển mình, vận hội của toàn Dân tộc đang ở phía trước, chúng ta là những công dân của một Dân tộc anh hùng, có hàng nghìn năm lịch sử, với truyền thống yêu nước. Vậy nên, hãy gạt bỏ những quan niệm mang tính "cục bộ địa phương". Muốn xây dựng những điều mới mẻ, đôi khi chúng ta phải "chấp nhận" phá bỏ những gì đã là cũ, những gì không phù hợp. Tất nhiên, những phản ứng của dư luận, của xã hội là không tránh khỏi, dù là Hà Tây hay là Hà Nội cũng vậy, chỉ là địa danh trên bản đồ mà thôi. Sớm muộn thì Hà Nội cũng phải mở rộng để xứng tầm là Thủ đô của một Đất nước.
 8. Bẩm Lão! Dù chưa biết năm nay Lão được bao nhiêu tuổi, nhưng vẫn xin được gọi Lão bằng "Cụ". Vâng! Thưa với Cụ, chẳng sai tẹo nào, nếu để bình chọn thì đây là 1bài thực sự ,mang nhiều ý nghĩa. Trong mỗi người dân quê Lụa, cái tên HÀ TÂY đã là niềm tự hào, dù đi đến đâu vẫn giữ mãi dáng dấp và hình bóng quê nhà. Còn giờ đây chỉ là sự khắc khoải về 1thời đã qua. Cảm ơn Cụ.
 9. Xin lỗi bạn Làng xưa! Tôi xin đính chính lại câu nói trên là của Mạnh Tử, tôi đã nhầm sang Đức Khổng Tử. Mong bạn thông cảm vì nhầm lẫn này.
 10. Chào! Dù chưa biết cụ thể sự việc xảy ra với bạn ntn, nhưng vấn đề mà bạn đang đề cập, liên quan đến văn hóa ứng sử, giữa Người với Người. Cuộc sống ngày nay cũng không khác xưa là mấy (thế hệ Cha Ông), con người vẫn phải lao động dưới mọi hình thức, để mưu cầu có được 1cuộc sống dễ chịu và thoải mái hơn. Quá trình "mưu cầu" đó, diễn ra thuận lợi hay không thuận lợi, có theo "lộ trình" đặt ra hay ko? Chúng ta cũng không thể đổ lỗi cho 1 ai đó, hay 1 yếu tố-thế lực siêu nhiên nào, mà con người giữ vai trò và là yếu tố quan trọng nhất, nắm chắc và hiểu rõ giá trị đích thực của cuộc sống. Điều quan trọng hơn, là chúng ta phải xác định rõ: "Chúng ta đang cần gì-muốn gì"?? Lộ trình mà chúng ta trải qua sẽ rất vất vả và khó khăn, nếu có những rào cản khách quan tạo lên, mà những rào cản ấy lại là chính "đồng loại cấp tiến hơn". Chúng ta có năng lực, có trình độ, chúng ta không lùi bước trước những thách thức ấy. Trước đây, tôi cũng đã làm việc ở vài công ty, cty Nhà nước có, doanh nghiệp nước ngoài(liên doanh)có. Nhưng thực sự, chưa bị đối xử như bạn bao giờ, có thể bạn đã gặp phải 1kẻ "làm tiền", 1kẻ "vô học", nên mới có nhữg hành động ấu trĩ và vô văn hóa như thế. Thử hỏi, người ta lấy cái quyền hành gì để "chửi" bạn??? Nếu là tôi, có lẽ kẻ ấy phải nhập viện sớm hơn quy định(xin lỗi, tôi là người ko thích bạo lực, thấy khó chịu thay cho bạn lên nói vậy). Đừng buồn khi vì chuyện ấy, tất cả đều đã được "an bài" ---gieo nhân nào=gặt quả lấy--- Chúc bạn luôn vui vẻ, vững tin về ngày mai sẽ tươi sáng-đẹp đẽ hơn! Kính thư: Kiiều Cư Sĩ
 11. Chào Bạn! Thực ra, trong cuộc sống, chúng ta cũng đâu cần phải mặc cảm về xuất xứ, hay than phận SANG-HÈN. Tất cả đều là dòng giống máu đỏ-da vàng. Con Rồng-cháu Tiên, không có ai có quyền miệt thị chúng ta, dù là cư dân HTV1,hay HTV2 đều bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ với quê hương-đất nước. Nhớ lại những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, nếu không có tấm lá chắn "Cô gái Suối Hai-Chàng trai Cầu Rẽ" hỏi rằng bây giờ chúng ta có được ngồi yên trong hòa bình-độc lập như bây giờ để trò chuyện với nhau. Vậy làm sao cứ phải phân biệt, đối xử với nhau như vậy. Đất có lề-Quê có thói, ai đó nếu vì trình độ và nhận thức còn non kém mà có sự phân biệt-chê bai, thì hãy xem xét lại bản thân. liệu rằng đã giúp gì cho gia đình-quê hương-đất nước. Mà đã đay nghiến nhau, mong rằng những suy nghĩ này của tôi sẽ được mọi người ủng hộ. Như đức Khổng Tử đã dạy: " Lấy thân mà xét thân. Lấy nhà mà xét Nhà. Lấy làng mà xét Làng. Lấy nước mà xét Nước. Lấy thiên hạ mà xét Thien Hạ". Chúc mọi người vui vẻ-Đoàn kết . Vun đắp và xây dựng diễn đàn ngày càng tốt đẹp hơn.
 12. Vâng! Em cũng xin kính chào các Bác từ Mĩ Đức sang đến tận Gia Lâm, các anh chị từ Phú Xuyên lên đến tận Ba Vì. Quả thật, khi em thấy các Bác, các anh, các chị trao đổi em cũng thấy đau lòng. Vấn đề mà chúng ta đang tọa đàm rất lý thú, nói thật em là công dân chính thức của HTV2, em cũng ko thấy buồn khi thấy các bác nói về địa danh "Cô gái-suối hai, Chàng trai-cầu rẽ". Có thể đây cũng là bức xúc của rất nhiều người, ko riêng gì các bác, mà trong đó còn có em nữa, nếu ai đó hỏi: "Bạn quê ở đâu"?, dạ thưa: "em quê Hà Nội", nghe rõ oai, tinh tướng và hãnh diện. Nhưng đâu mấy ai hiểu cho nhưng cư dân bị mất "chủ quyền" . Vâng! Về thành phố, qủa thật là háo hức, tưng bừng, khí thế lắm, nhưng cuộc sống hiện tại bây giờ, thì chỉ có "thổ dân" như em mới hiểu. Như các Cụ "ngày nay" nói: Lợi thì chưa thấy, nhưng răng đã mòn, mồm đã sưng. Quả thật là như vậy, tất cả những thủ tục hành chính, đều bị thay đổi, "cư dân" của Suối hai-Cầu rẽ kêu như vạc, chỉ than thầm với nhau mà thôi, hôm trước em đi chuyển khẩu cho vợ em, nhà em các "thủ phủ" khoảng 12km, mà phải đi năm lần, bảy lượt, mới tạm xong, rồi phải đợi 1tháng10ngày sau mới có giấy thông báo là thủ tục đã hoàn tất. Chuyện đâu chỉ có vậy, người sống cũng đã mệt khi chạy theo những thủ tục, quy định lằng nhằng của cơ quan công quyền. Nhưng còn trẻ sơ sinh, để có được cái giấy khai sinh, có được cái tên hợp pháp mà, cha, Ông đặt cho cũng phải chờ khi biết Lẫy mới có... Hừm, trước kia, khi Hà Tây quê lụa vẫn còn, những thủ tục này, được giải quyết rất nhanh gọn, đơn giản, ko tốn thời gian và công sức. Đấy, các bác xem đi, mệt lắm các bác ơi! Không sung sướng đâu, đừng oán thán "cư dân" HTV2 bọn em. Ôi trời, Bác nào muốn, đất rộng, thoáng mát, về quê em bán cho, rẻ thôi, 12triệu/m2. "Sau bao năm xuôi ngược, giờ đây quay trở về. Sông quê không còn nữa, một nỗi buồn mênh mông". Kính thư:Kiều Cư Sĩ
 13. Kính chào BQT! Tôi là kiều Bang-Bí danh Kiều Cư Sĩ Mong BQT xem giúp cho. tôi sinh 17giờ30, ngày 10 tháng 07 năm 1977. ngày 24 tháng05âm lịch Xin cảm ơn!
 14. Xin chào Cô Wildlvender! là hội viên mới của Diễn đàn, dù chưa đóng góp được chút sức lực cũng như trí tuệ nào, cho Trung tâm, cho cộng động. Nhưng! khi xem qua trang tin của diễn đàn, tôi rất xúc động và tự hào về những đóng góp to lớn của những thành viên trong BQT. Tôi nghĩ, chúng ta cần phát huy hơn nữa tinh thần giúp đỡ- tương trợ cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cơn hoạn nạn, những tấm lòng hảo tâm sẽ nhiều hơn nữa. Chúng ta cùng chung tay, góp sức vì Cộng đồng. Cảm ơn!