• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Quản Trị Viên 03

Quản trị kỹ thuật
 • Số nội dung

  143
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Quản Trị Viên 03

 1. THÔNG BÁO (V/v Khai giảng lớp Phong thủy Lạc Việt cơ bản và nâng cao) Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương thông báo khai giảng lớp Phong thủy Lạc Việt cơ bản khóa 04 và Phong thủy Lạc Việt nâng cao khóa 1. Chương trình học: 1. Lớp Phong thủy Lạc Việt cơ bản khóa 4: - Khai giảng: ngày 25/8/2010 (tức 16/7/ canh dần) - Thời gian: 03 tháng - Hình thức học: học trực tuyến trên web: lyhocdongphuong.org.vn và họp mặt định kỳ, 01 lần/01 tháng. - Nội dung chính: *Các kiến thức cơ bản về Phong thủy Lạc Việt. *Bát trạch Lạc Việt - Học phí: 400.000 đồng/ 01 tháng. (Bốn trăm nghìn đồng một tháng) - Hình thức đóng học phí: * Đóng trực tiếp tại TTNC Lý Học Đông Phương, số A75/6F/14 đường Bạch Đằng, P.2, Quận Tân Bình. * Hoặc chuyển khoản: Chủ tài khoản : HÀ HỒNG NGA Số tài khoản: 10620424693010 tại : Ngân hàng: TECHCOMBANK (chi nhánh Tân Bình). Lưu ý: Khi chuyển khoản hay dùng Ủy Nhiệm Chi nên ghi rõ nội dung nộp "Nick hoạt động trên Diễn Đàn & Học Phí Lớp Phong Thủy cơ bản khóa 4" để tiện kiểm tra và xác nhận. 2. Lớp Phong thủy Lạc Việt nâng cao khóa 01: - Khai giảng: ngày 11/8/2010 (tức 02/7/ canh dần) - Thời gian: 04 tháng- Hình thức học: học trực tuyến trên web: lyhocdongphuong.org.vn và họp mặt định kỳ 01 lần/01tháng. - Nội dung chính: * Cấu trúc hình thể trong Phong thủy Lạc Việt *Dương trạch Lạc Việt - Học phí: 3.000.000 đồng/ 04 tháng. (Ba triệu đồng cho 04 tháng) Lưu ý: Khi chuyển khoản hay dùng Ủy Nhiệm Chi nên ghi rõ nội dung nộp "Nick trên Diễn Đàn & Học Phí Lớp Phong Thủy nâng cao" để tiện kiểm tra và xác nhận.Trân trọng thông báo. Tp HCM, ngày 4 tháng 8 năm 2010 Thay mặt TTNC Quản trị diễn đàn
 2. QTV03 có ý kiến ! Lần thứ 2 QTV03 nhắc nhở Thiên Đồng vi phạm, nội dung : Lần thứ nhất Bạn đưa bài không đúng chủ đề (gây tranh cãi không đáng có) Bài của bạn chỉ nên đưa vào Topic giải trí, còn ở đây chủ đề Trao đổi Phật Pháp rành rành ra như thế những bài dạng này chỉ gây sốc cho người đọc và tạo luồng tranh luận vô bổ. Đến giờ phút này Bạn lại đưa tiếp bài thứ 2. Bạn hình dung xem bài của Bạn về chủ đề này có tác dụng tốt cho Topic trên đây không? Hy vọng bài viết của bạn bị cho vào thùng rác lần 2 có thể giúp bạn ý thức tốt hơn về cách xử lý của chúng tôi!
 3. Thư Mời Tiễn năm Mão Đón năm Thìn, đẩy lùi vận xấu.! Trung Tâm Lý học Đông Phương có tổ chức buổi họp mặt Tất Niên. được tổ chức vào lúc 17g ngày 8 tháng 1 năm 2012 tại Văn Phòng Trung Tâm địa chỉ A75/6F/14 Đường Bạch Đằng, Phường 2 Quận Tân Bình Tp HCM. Để tổng kết hoạt động Diễn Đàn cùng giao lưu nhằm nâng cao tinh thần Lý Học, chúng tôi trân trọng mời toàn thể ACE Học Viên, Thành Viên cũ mới hội tụ về đầy đủ thắt chặt tình thân ái.(BTC sẵn sàng đón tiếp các Thành viên phía Bắc, Anh Chị Em sinh sống khắp mọi miền đất nước và kể cả tại nước ngoài nhưng đang có mặt tại TP HCM) Sự có mặt đông vui của Anh Chị Em sẽ làm cho không khí buổi tiệc tăng thêm phần hoàng tráng ! Dự kiến : Phụ Diễn Ca Nhạc hoặc Karaoke (tùy thuộc số lượng tham dự) Vui lòng đăng ký tại đây để tiện việc tổ chức. TM Quản Trị Diễn Đàn. Thân Mời.
 4. @ Gởi bạn Ếch Xanh! Chúng tôi xóa bài của bạn vì lý do vi phạm qui định dẫn link và đưa Blog! Rất tiếc là chúng tôi các Thành viên cũ mới đều không muốn nhắc lại hay cung cấp thêm về mối quan hệ trước kia giữa dienbath và Trung tâm cũng như giai đoạn lịch sử "kỷ niệm ngàn năm Thăng Long" của cả nước mà tập thể chúng tôi dốc lòng cho Đại lễ thành công tốt đẹp, thế mà khi đó dienbath đã ứng xử như kẻ đứng bên lề còn có những lời lẽ chỉ trích, hành động này có thể xem như bất trung với nước bất nghĩa với huynh đệ ,vấn đề còn lại là chúng tôi chỉ mong mỏi những ai sau này giao lưu thâm tình với dienbath đừng bị anh ta bất nghĩa vô nghì như chúng tôi từng nhầm lẫn, ngoài ra anh ta có tài năng hay kiến thức về Phong Thủy, âm trạch, bùa chú gì gì đi nữa thì đời sau hay gia chủ hậu xét.
 5. Được sự ủy nhiệm của Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh - Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương. Thông Báo chính thức v/v Cá nhân mạo nhận danh nghĩa Trung Tâm trả lời báo chí về những hoạt động riêng lẻ. Qua bài viết đăng tải trên báo mạng GDVN.net về chức danh của ông Bùi Quôc Hùng. TTNC LHDP chúng tôi chính thức xác định ông Bùi Quốc Hùng (nhân vật chính trong bài báo) từ lâu đã không còn là thành viên, hội viên hay bất cứ thành phần sinh hoạt nào trong hoạt động của chúng tôi. Ông chỉ cộng tác viết bài ở giai đoan đầu của Diễn Đàn khi mới thành lập. TTNC LHDP là một tổ chức phi chính phủ, mọi hoạt động đều mang tính tự nguyện. Mỗi thành viên của TTNC LHDP đều có nghề nghiệp riêng tự nuôi sống bản thân và gia đình.Từ lâu ông Bùi Quốc Hùng đã có những hoạt động biệt lập trong lĩnh vực bùa chú và lĩnh vực này cho đến nay chưa chính thức đưa vào công trình nghiên cứu của TTNC LHDP. Việc bài báo đăng tin ông Bùi Quốc Hùng là nhà nghiên cứu thuộc chuyên môn lý học và nhà nghiên cưu thuộc Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương là hoàn toàn không đúng sự thật (hoặc chưa kiểm chứng) Chúng tôi chinh thức bác bỏ điều này qua thông báo của TTNC LHDP. Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương, chúng tôi xác định răng: Cuối năm 2010, chúng tôi đã quyết định xóa nick dienbath của ông Bùi Quốc Hùng và ông ta đã không còn sinh hoạt trên diễn đàn. Chúng tôi cũng xác định rằng: chúng tôi cũng chưa từng cấp phép cho bất cứ cá nhân nào sử dụng danh nghĩa của trung tâm để phát biểu về công trình nghiên cứu của riêng mình. Với thực tế trên, chúng tôi xác định ông Bùi Quốc Hùng không phải là thành viên của Trung tâm và đề nghị các phương tiện truyền thông chính thông và tư nhân trên các website riêng, hoặc blog lưu ý việc này khi đăng tải các thông tin về ông Bùi Quốc Hùng là thành viên của TTNC LHDP. Chúng tôi cũng trân trọng đề nghị các bạn trong khả năng tìm hiểu của mình trên xa lộ thông tin , khi gặp trường hợp trên cần đưa lên và dẫn nguồn để chúng tôi có hướng xử lý! TM : Ban Điều Hành Diễn Đàn.
 6. THÔNG BÁO Qua bài viết đăng tải trên báo mạng GDVN.net về chức danh của ông Bùi Quôc Hùng. TTNC LHDP chúng tôi chính thức xác định ông Bùi Quốc Hùng (nhân vật chính trong bài báo) từ lâu đã không còn là thành viên, hội viên hay bất cứ thành phần sinh hoạt nào trong hoạt động của chúng tôi. Ông chỉ cộng tác viết bài ở giai đoan đầu của Diễn Đàn khi mới thành lập. TTNC LHDP là một tổ chức phi chính phủ, mọi hoạt động đều mang tính tự nguyện. Mỗi thành viên của TTNC LHDP đều có nghề nghiệp riêng tự nuôi sống bản thân và gia đình. Từ lâu ông Bùi Quốc Hùng đã có những hoạt động biệt lập trong lĩnh vực bùa chú và lĩnh vực này cho đến nay chưa chính thức đưa vào công trình nghiên cứu của TTNC LHDP. Việc bài báo đăng tin ông Bùi Quốc Hùng là nhà nghiên cứu thuộc chuyên môn lý học và nhà nghiên cưu thuộc Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương là hoàn toàn không đúng sự thật. Chúng tôi chinh thức bác bỏ điều này qua thông báo của TTNC LHDP. Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương, chúng tôi xác định răng: Cuối năm 2010, chúng tôi đã quyết định xóa nick dienbath của ông Bùi Quốc Hùng và ông ta đã không còn sinh hoạt trên diễn đàn. Chúng tôi cũng xác định rằng: chúng tôi cũng chưa từng cấp phép cho bất cứ cá nhân nào sử dụng danh nghĩa của trung tâm để phát biểu về công trình nghiên cứu của riêng mình. Với thực tế trên, chúng tôi xác định ông Bùi Quốc Hùng không phải là thành viên của Trung tâm và đề nghị các phương tiện truyền thông chính thông và tư nhân trên các website riêng, hoặc blog lưu ý việc này khi đăng tải các thông tin về ông Bùi Quốc Hùng là thành viên của TTNC LHDP. Chúng tôi cũng trân trọng đề nghị các bạn trong khả năng tìm hiểu của mình trên xa lộ thông tin , khi gặp trường hợp trên cần đưa lên và dẫn nguồn để chúng tôi có hướng xử lý!
 7. Thông báo Họp Mặt "Nội dung nâng cấp và phát triển TTNC LHĐP" Qua cuộc họp tại Vp Hà Nội, nay chúng ta triển khai buổi gặp mặt tại VP Trung tâm TP HCM mục đích tiếp nhận thêm nhiều ý kiến đóng góp của ACE phía Nam. Vào lúc 17g30 ngày chủ nhật 17/6/2012 tại A 75/6F/14 Đường Bạch Đằng P2 Quận Tân Bình. Ngoài sự hiện diện và chủ trì của Sư Phụ Thiên Sứ chúng ta sẽ được đặc biệt đón tiếp anh Thế Trung (người tâm huyết với nền Văn hiến Việt và chữ Việt cổ), do đó đề nghị các ACE thường trực lên kế hoạch liên hệ mời các Thành viên nòng cốt tham gia đông đủ. Mọi đóng góp của ACE đều được ghi nhận và quan tâm nhằm phát triển nền LHĐP có định hướng lâu dài vững chắc. (Rất mong nhận được sự phản hồi cụ thể danh sách để tiện việc tổ chức). TM BQT Diễn Đàn QTV03. @ Trung Nhân, chịu trách nhiệm phổ biến và liên hệ khách mời.
 8. Chúng tôi TM Ban Điều Hành Diễn Đàn Trung Tâm Nghiên cứu Lý Học Đông Phương trân trọng báo tin : Cụ Thân Sinh Anh Biển Xanh Hưởng Thọ 91 tuổi. vừa tạ thế tại Tp Hồ Chí Minh Xin có lời chia buồn đến Anh Biển Xanh cùng toàn thể gia quyến và xin gởi lời Cầu nguyện hương hồn Cụ sớm vãng sinh tịnh độ
 9. Bạn type bài có dấu chuẩn nhằm thể hiện nét văn hóa tôn trọng nội qui diễn đàn.
 10. Chúng tôi Quản Trị Diễn Đàn xin có vài ý kiến cũng như có quyết định chính thức về việc "Hủy tư cách...." 1- Chưa và sẽ không bao giờ QT diễn đàn thực hiện hay can thiệp những yêu cầu mang tính cá nhân như chủ đề của bạn đề nghị.. 2- Giữa anh và ntpt là mối quan hệ tư vấn và người cần tư vấn, nếu bạn nhận thấy không tín nhiệm bạn có quyền từ chối cung cấp thông tin hay ngừng đặt ra câu hỏi. 3- Sự tranh luận của bạn đối với ntpt mang tính cách công kích cá nhân, chỉ có thể trao đổi qua PM. Không được phép mở topic riêng nhằm chứng minh người khác sai mình đúng. 4- Nếu cần cung cấp những việc vi phạm của 1 thành viên diễn đàn, Bạn có thể gởi thông tin và bằng chứng qua hộp thư diễn đàn. Chúng tôi có luận điểm và quy chế xem xét. 5- Xét thấy việc làm này cùng tư cách cũng như công sức đóng góp của ntpt không ảnh hưởng đến hoạt động Diễn đàn. Chúng tôi từ chối lời đề nghị của bạn. 6- Với đề nghị "xóa chủ đề tôi đã tạo..." : QTV 07 đã có bài giải thích nhẹ nhàng mong bạn hiểu. 7- Chúng tôi không chấp nhận những lời nói hay hành vi nhằm phủ nhận công sức người khác khi tiêu chí quan yếu của Diễn Đàn là cần cư xử "Chúng minh và bảo vệ văn hóa" Thân chào!
 11. Được tin Thân Phụ của Trần Anh vừa từ trần ngày 5/1/2012 nhằm ngày 12/ tháng chạp năm Tân Mão. Thắp nén hương thơm phân ưu cùng Trần Anh và Gia quyến. Cầu nguyện cho hương linh Cụ sớm vãng sanh cực lạc . Nam Mô A Di Đà Phật TM Ban Điều Hành Diễn Đàn Kính Báo
 12. Kính chào Bác! Gặp trường hợp này, Bác dùng chương trình chụp hình và đưa lên, hệ thống của DĐ không biểu diển phần này được ah!
 13. Thay mặt Ban Điều hành diễn đàn chúng tôi chính thức cảnh cáo Thiên Đồng bởi những lý do sau đây : 1- Qui định của diễn đàn tất cả những bài viết được đăng đều phải có trích dẫn nguồn. 2- Thiếu tinh thần tiếp thu sự góp ý của ACE hội viên thể hiện tính xây dựng. 3- Vi phạm kích động gây mất đoàn kết từ các trang Web chủ bài viết. 4- Diễn đàn của chúng ta là một DĐ học thuật cần thể hiện sự nghiêm minh trong sáng và chính danh. Vì thế cho nên chúng tôi đề nghị sau bài cảnh cáo này Thiên Đồng (là 1 HV ưu tú) cần làm gương và thể hiện đạo đức cá nhân qua sự tôn trọng giá trị văn hóa của người khác cũng như sự trong sáng trong nghiên cứu học thuật đồng thời tuân thủ nội qui diễn đàn. Thay mặt Điều hành diễn đàn, chúng tôi chân thành xin lỗi Tác giả và nguồn Web các bài viết trên, để thể hiện tính nghiêm minh chúng tôi thông báo trong 24g Thiên Đồng phải công khai trích dẫn nguồn các bài viết trên đây. Mọi lý lẽ biện bạch của Thiên Đồng đều gây nên hiệu ứng của người thiếu tinh thần cảm thụ điều hay lẽ phải. Không nhận được sự khắc phục như yêu cầu buộc chúng tôi phải tháo gỡ toàn bộ Topic này và treo nick có thời hạn cho hoạt động của bạn. QTV03
 14. Bạn cần xóa gì? và bảo vệ gì mà không đưa link và nêu rõ?

 15. Cám ơn Anh đã tham gia trả lời những câu hỏi của các bạn! Chúc Quán của Anh Dongls đắt hàng!
 16. Bạn không nên Post nhiều bài cho cùng một nội dung câu hỏi nhờ tư vấn !
 17. Bạn có 2 điểm vi phạm: 1) Post bài không có dấu tiếng Việt. 2) Hỏi lá số không phải của mình. Nhắc nhở bạn khi tham gia tư vấn nên đọc kỹ nội quy diễn đàn!
 18. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng ta tống cựu Canh Dần nghinh Tân Mão! Thay mặt Ban Quản Trị diễn đàn : Xin chúc các thành viên một năm mới AN LẠC - KIẾT TƯỜNG - THỊNH VƯỢNG TOÀN GIA. Mong muốn mọi người tham gia hãy luôn xem diễn đàn là một nơi để các bạn giao lưu làm quen học hỏi và phát triển Học Thuật .Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau chung tay chăm sóc diễn đàn để nó ngày một phong phú hơn. Chúng ta hãy đến với nhau với những lời chúc một năm mới Tốt Đẹp !
 19. Qui định của Diễn đàn không giải cho người ngoài thành viên, và không nhờ xem giúp! Bạn của bạn nên đăng nhập và tự đưa lá số của mình. Tránh trường hợp xem lá số mà không được đồng ý của chính người ấy! Nhắc nhở bạn!
 20. CHÚC MỪNG Thay mặt Ban Quản Tri Diễn Đàn gởi lời Chúc đến PHẠM CƯƠNG nguyên Trưởng VPĐD Trung Tâm tại Hà Nội, cựu Học Viên Lớp PTLV khóa đầu tiên, cựu thành viên Diễn Đàn.HẠNH PHÚC & TRĂM NĂM bền duyên GIAI NGẪU cùng người đẹp HƯƠNG LY.
 21. Thông Báo (thay thư mời) Dịp đón Xuân Tân Mão tiễn Canh Dần, Ban Điều hành Diễn Đàn thân mời các Bác, các Anh Chị trong nước hay hải ngoại đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh đã đóng góp những bài viết Học Thuật những công trình nghiên cứu về kiến thức Lý Học.Tham dự buổi họp mặt cuối năm :vào lúc 18g ngày 29 tháng 1 năm 2011 tại Nhà Hàng Kinh Đô số 114 -116 Đường Trần Tuấn Khải Q.5 Tp HCM. Rất vinh dự được đón tiếp Các Bác và ACE theo danh sách dưới đây: 1- Bác Hà Uyên2- Liêm Trinh 3- Liêm Pha 4- Vô Trươc 5- Lãn Miên 6- Nhat Nguyen 7- Khac Quang 8- The Trung 9- Vuivui 10- HuyenCoDieuLy. 11- HaiThienHa 12- HoangTrieuHai 13- Nam hồng 14- Công Minh 15- ntpt 16- Tiểu Phưong 17- Giabach 18- Quangnx Và tất cả ACE lớp PTNC & PTCB cũng như lớp LVĐT. Buổi tiệc mặn cuối năm sẽ là dịp hội ngộ bạn hữu nhằm nâng cao kiến thức và thắt chặt tinh thần giao lưu Học Thuật. Ban Điều Hành Diễn Đàn QTV03
 22. Sau ngày Thông Báo Thư Mời BQT Diễn Đàn nhận được phản hồi từ chối vắng mặt với nhiều lý do khác nhau, về thời gian buổi gặp gỡ Tất Niên không phù hợp với điều kiện một số đông ACE. Nay lấy làm tiếc dời quyết định buổi Họp Mặt vào ngày khác thích hợp, và đông đủ có thể được tổ chức vào tháng Giêng để mừng giao lưu Tân Niên. Về chính thức Ngày giờ địa điểm sẽ ấn định và thông báo trên Topic này. Chân thành cáo lỗi và mong nhận được ý kiến đóng góp của ACE!
 23. Gởi Bạn Lotus98! Chúng tôi ghi nhận sự tham gia cũng như chia sẽ của Bạn về cuộc sống của HaiPhuong, nhưng chúng tôi không chấp nhận Bạn đưa đường Link như cách giới thiệu về y đức, dù vô tình hay hữu ý đường Link của Bạn đã dẫn đến trang web không phù hợp với diễn đàn học thuật của chúng tôi. Lần thứ nhất nhắc nhở bạn! Hy vọng bạn hiểu và tránh những sai lầm không đáng có đồng nghĩa với việc kiểm soát viên của chúng tôi sẽ chặt chẽ hơn trong việc quản lý bài viết của các thành viên mới. Đường dẫn của bạn không được phép tồn tại và được xóa với lý do nêu trên.
 24. Dự kiến ACE Trung Tâm Lý Học Đông Phương sẽ viếng và thắp hương Lễ Tang Cụ Ngoại của Thành Viên Nòng Nọc tai Nhà Tang Lễ An Bình vào lúc 14g ngày 2 tháng 1 năm 2011 nhằm ngày 28 tháng 12 năm canh dần. Tập trung tại văn phòng Trung Tâm A75/6F/14 Đường Bạch Đằng, Phường 2 Quận Tân Bình. ACE tham gia liên hệ Thiên Đồng theo số Điện Thoại 0909 430 890.
 25. Đã sữa sai! cám ơn sự phát hiện của Bạn!