• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

MrPlkaR

Hội viên
 • Số nội dung

  53
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About MrPlkaR

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tin ti vi đưa : Có áp thấp nhiệt đới gần bờ ( cấp 6-7), hướng đi theo tivi là Bắc! Nếu đi ngang sẽ vào đúng tầm HN!
 2. Đang có mưa vừa đến khá to tại Bách Khoa- Hai Bà Trưng, 3h40p chiều ! Bầu trời chưa kín mây vùng sáng vùng tối!
 3. Tầm 7h-8h có mưa nhỏ tại khu vực Đống Đa, sau đó nắng bắt đầu le lói!
 4. Góp vui về hiện tượng thời tiết hiếm gặp :Thuỷ triều trên sông Tiền Đường (Dân trí) - Khoảng 150.000 người đã tụ tập để chứng kiến một trong những hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp nhất tại Trung Quốc: thuỷ triều lớn trên sông Tiền Đường. Hiện tượng thuỷ triều lớn sông Tiền Đường xảy ra thường niên vào dịp ngay sau rằm tháng 8 âm lịch khi trăng tròn nhất. Khi đó, người xem được ngắm nhìn cảnh những con sóng lớn cuộn tròn dọc cửa sông Tiền Đường gần Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.Thủy triều dâng mạnh mẽ và kỳ lạ của sông Tiền Đường đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới và thu hút rất đông du khách tới chiêm ngưỡng. Hiện tượng thiên nhiên ngoạn mục này cũng xảy ra ở vài nơi khác trên thế giới, trong đó có sông Amazon, Brazil hay sông nhưng Severn tại Anh không đâu mạnh như trên sông Tiền Đường. Kể từ năm 1994, Trung Quốc đã tổ chức lễ hội ngắm thuỷ triều hàng năm đúng vào dịp này. Năm nay, thuỷ triều lớn trên sông Tiền Đường được cho là mạnh nhất trong 8 năm qua, vì thế càng thu hút đông du khách tới xem. Thủy triều lớn khác thường trên sông Tiền Đường do hình thể địa lý và điều kiện thủy văn đặc biệt ở cửa sông gây nên. Lực ly tâm xuất hiện khi trái đất quay, cộng với hình dạng nút thắt cổ chai của vịnh Hàng Châu khiến thủy triều dễ lên nhưng lại rất khó rút. Độ lớn của các con sóng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như vị trí của Mặt trăng, nhiệt độ, mực nước và gió. Sông Tiền Đường là con sông lớn nhất của tỉnh Chiết Giang, dài 605 km, bắt nguồn từ tỉnh An Huy, chảy qua huyện Tiền Đường và đổ vào vịnh Hàng Châu. Thuỷ triều lớn trên sông Tiền Đường nhìn từ trên cao. Rất đông du khách đứng bên bờ sông để quan sát hiện tượng thiên nhiên kỳ thú tại Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang hôm 25/9. Hiện tượng này thường xảy ra hàng năm vào tháng 8 âm lịch, sau Tết trung thu. Sông Tiền Đường trở nên nổi tiếng khắp thế giới cũng bởi hiện tượng thuỷ triều lớn này. Hàng chục nghìn du khách kéo tới bờ sông để ngắm nhìn thuỷ triều lên. Xem video thuỷ triều ngoạn mục trên sông Tiền Đường: An Bình Tổng hợp
 5. Lời bác Vuivui diễn giải thực sự chi tiết và công tâm trong chuyện chứng minh khoa học, hy vọng bác TS thực hiện được các bước như vậy. Mọi người có tư duy khoa học sẽ luôn ủng hộ bác một cách công bằng sòng phẳng, trong việc làm khoa học. Tình cảm không được có ý nghĩa chi phối quyết định chuyện đúng sai, mong bác bỏ quá nếu ngôn từ gai góc khó nghe !!
 6. Vật lí lí thuyết chỉ được công nhận là đúng khi thực nghiệm cho thấy điều đó. Cái lỗ đen, lý thuyết của bác Hawking các nhà khoa học xem đều gật nhưng công nhận thì chưa, vì thực nghiệm đã tạo ra lỗ đen đâu ! Đó là cái khó, then chốt của vấn đề !!! Bác Thiên Sứ nói cần làm rõ "khoa học" cũng có cái lý của nó trong chuyện phản biện. Nhưng rõ ràng, muốn được công nhận thì khó tránh đc chữ "thấy", cho dù chứng minh trên lý thuyết là đúng, điều đó có lý ở chỗ đã công nhận cái gì đúng thì phải đúng 100% ko có ngoại lệ ! Hy vọng nằm ở tương lai ! Mong rằng như Anhxtanh, đc trao Nobel ko phải vì Thuyết tương đối ở thời điểm nhận giải, bác TS của chúng ta nếu hiện tại chưa được công nhận thì tương lai sẽ làm điều đó ! Nhưng vấn đề công nhận một lần nữa nhấn mạnh "khó tránh khỏi chữ THẤY" !
 7. Trở lại câu chuyện mưa bão, cháu có 1 vài kiến thức thu nạp góp vui : Ở VN có thể các nhà khí tượng học dự báo còn sai lệch nhiều so với thực tế xảy ra. Nhưng ở các nước tiên tiến như Nhật, Mỹ,.. người ta đã tiến tới độ chính xác dự đoán <1h trong phạm vi như 1 tp chẳng hạn. Nền khoa học dự báo khí tượng ở ASEAN, đặc biệt có Philippin- cái khiên đỡ bão Thái Bình Dương cho VN - với đội ngũ các nhà nghiên cứu đông đảo và xuất sắc. Nước Mỹ, đã có thời gian rút ruột gần như đa số các nhà khoa học khí tượng của Phil mời về làm việc cho mình. Đa số các nước phát triển tại các tp lớn, chuyện thời tiết hôm nay ra sao đều có thể xem mà lo lắng trước trên tivi đài báo với sự tin tưởng cao. Lí do, Nhà nước họ có sự đầu tư chiều sâu hạ tầng chuyên môn tại các tp đó, con người họ làm việc thực sự nghiêm túc và có lòng tự tôn khoa học cao. Câu chuyện của bác, theo cảm nhận chủ quan của cháu, thấy rằng báo chí dư luận đang có ý "thử" bác làm thí nghiệm trước. Nếu ko thành, họ sẽ tính lái câu chuyện theo hướng " thời điểm 1000 năm diễn ra, bỗng tời mưa, họ alô bắt bác lộ diện biểu diễn ngăn mưa, thành công họ mới phục ! "Túm lại, muốn họ tin thì phải nhìn sờ quay phim chụp ảnh....trực tiếp bác. Còn ko, mọi lời bác nói, giải thích lý học để minh chứng lời nói trước đó đều là vô nghĩa với cái li do hiên tai họ đang đưa ra đơn giản là " ăn may"! Cá nhân cháu, ủng hộ bác 2 tay ko cần lí lẽ vì cháu thực sự mong thời tiết nó sẽ là như bác nói!
 8. Khỏi cần phải chờ kết quả bác ạ, cháu có nhận xét luôn : đa số người Việt Nam chúng ta đang phải giả mù giả điếc giả câm, cột sống cong vòng ngoài ý muốn,toàn bệnh nan y! Nếu ai cũng mong làm được chuyện to, chuyện lớn thì toàn vĩ nhân cả. Hy vọng, làm thật tốt chuyện nhỏ sẽ thành ở chuyện lớn! 1000 năm, tại sao không khí xung quanh chả có chút cảm xúc nào.... Đôi khi có khoảng lặng ít ỏi trong cuộc sống, ta chợt thấy mình cô đơn và mờ mịt xung quanh, niềm tin, sự lạc quan luôn bị bào mòn thô bạo. Hiểu ta, có ai không ? ( Các bác tha lỗi cho hậu bối độc thoại 1 vài câu...)
 9. Lang thang đọc trên mạng mẩu thơ này, chỉ là góp vui ko có ý gì! Thấy ko đúng topic các bác cứ del. Sắp tới ngàn năm hội Thăng Long Ông thì hoán vũ với hô phong Ông thì "Lý thuyết Nhiêu" cực mới Ôi! Việt Nam ta đã hóa Rồng!
 10. Hì...thế thì bác xem hộ chút cho bố bé vậy, đợi đến 13 tuổi bố bé còn chuẩn bị lo cu cậu nhiều thứ mà vào đời tranh đấu. Thanks bác!P/S : Bác có thể nói chi tiết lí do ko nên xem bây giờ cho bé đc ko?
 11. Nhân chuyện mối xông, MrPlkaR lại nhớ tới 1 câu chuyện buồn, kể vắn tắt, mong các bác có kinh nghiệm cho vài lời chỉ giáo hướng dẫn. Cháu có người chú ruột mất sớm ( 53 t) do ung thư gan. Khi mất còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành cho gia đình, họ hàng, lại bị 2 trùng tang, trước đó, bà o ruột mất cũng bị 1 trùng tang nhưng nhẹ thôi. Ngôi nhà gia đình chú ở, khi xây là nơi nghe nói nghĩa địa từ thời chết đói, đào móng có mộ, tiểu sành phải bốc đi, cách bốc cháu ko rõ, nếu cần thì có thể hỏi lại được. Nhà bị mối xông từ tầng 1 lên tận tầng mái thời điểm ngay trước khi chú mất. Cháu có nhờ 1 chú rất quen thuộc ở diễn đàn này giải trùng cho cả hai người, còn chuyện nơi ở thì chưa có động thái gì cả. Sau khi bố mất, con gái út tuổi tam hợp với bố đi học tự dưng ngã xe gãy tay ( sau khi đã làm giải trùng tang), các việc khác ko có gì. Mong các bác cho vài lời về ngôi nhà, chỉ từ các mô tả trên, nếu nghiêm trọng thì cần thêm thông tin gì cháu sẽ cấp thêm vì lí do riền tư giờ ko tiện đưa.
 12. Dạ đúng rồi, sinh giờ Thân năm Canh Thân 30/06 DL. Thấy mệnh cũng ko đến nỗi nhưng mãi đến giờ vẫn chưa thấy ánh sáng đâu cả. Thú thực, nhà cháu làm rất chăm chỉ về cả chân tay lẫn lao động trí óc. Tuy nhiên, thu nhập ko có tích lũy đáng kể vì cả cơ may lẫn khách quan xã hội "cắt xén". Mong các bác giải chi tiết hơn chút ạh! Àh, mong các bác đã xe mthì xem hộ con của cháu luôn ah, bé 2 tuổi dương 3 tháng.
 13. Trong lúc chờ đợi, cháu gửi luôn cả link của con trai cháu nhờ các bác co xem thì xem hộ cho nó luôn với ạ : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Chờ ý kiến từ các bác!
 14. Cháu lập gia đình được 3 năm, làm ăn bằng 2 bàn tay khối óc của mình, thất khó khăn quá. Mười năm đi làm mà vẫn chưa đâu vào đâu. Mong các bậc tiền bối xem hộ chuyện công danh, làm ăn, gia đình một chuyến để có thêm định hướng sống. Cám ơn các bác trước ạ! Đây là link lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu ngồi chờ tin các bác!
 15. Dạ, để cháu nói lại. Thời gian rồi, báo chí làm rùm beng chuyện chú tuyên bố sẽ ngăn mưa trong 7 ngày 1000 năm Thăng Long. Cháu chỉ muốn hỏi khái quát lại vấn đề là như thế này : " Chú làm việc đó bản chất là việc dùng Kinh dịch Lạc Việt dự đoán trước kèm theo mô tả các hiện tượng thời tiết sẽ xảy ra hay là việc chú dùng khả năng ý chí của mình tác động tới thời tiết để đạt được các điều đã nói? " Việc này cần rõ ràng để tránh nhiều luồng suy nghĩ rằng có " dị nhân" hay "siêu nhân" gì đó!!!