• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

MrPlkaR

Hội viên
 • Số nội dung

  53
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by MrPlkaR

 1. Tin ti vi đưa : Có áp thấp nhiệt đới gần bờ ( cấp 6-7), hướng đi theo tivi là Bắc! Nếu đi ngang sẽ vào đúng tầm HN!
 2. Đang có mưa vừa đến khá to tại Bách Khoa- Hai Bà Trưng, 3h40p chiều ! Bầu trời chưa kín mây vùng sáng vùng tối!
 3. Tầm 7h-8h có mưa nhỏ tại khu vực Đống Đa, sau đó nắng bắt đầu le lói!
 4. Góp vui về hiện tượng thời tiết hiếm gặp :Thuỷ triều trên sông Tiền Đường (Dân trí) - Khoảng 150.000 người đã tụ tập để chứng kiến một trong những hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp nhất tại Trung Quốc: thuỷ triều lớn trên sông Tiền Đường. Hiện tượng thuỷ triều lớn sông Tiền Đường xảy ra thường niên vào dịp ngay sau rằm tháng 8 âm lịch khi trăng tròn nhất. Khi đó, người xem được ngắm nhìn cảnh những con sóng lớn cuộn tròn dọc cửa sông Tiền Đường gần Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.Thủy triều dâng mạnh mẽ và kỳ lạ của sông Tiền Đường đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới và thu hút rất đông du khách tới chiêm ngưỡng. Hiện tượng thiên nhiên ngoạn mục này cũng xảy ra ở vài nơi khác trên thế giới, trong đó có sông Amazon, Brazil hay sông nhưng Severn tại Anh không đâu mạnh như trên sông Tiền Đường. Kể từ năm 1994, Trung Quốc đã tổ chức lễ hội ngắm thuỷ triều hàng năm đúng vào dịp này. Năm nay, thuỷ triều lớn trên sông Tiền Đường được cho là mạnh nhất trong 8 năm qua, vì thế càng thu hút đông du khách tới xem. Thủy triều lớn khác thường trên sông Tiền Đường do hình thể địa lý và điều kiện thủy văn đặc biệt ở cửa sông gây nên. Lực ly tâm xuất hiện khi trái đất quay, cộng với hình dạng nút thắt cổ chai của vịnh Hàng Châu khiến thủy triều dễ lên nhưng lại rất khó rút. Độ lớn của các con sóng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như vị trí của Mặt trăng, nhiệt độ, mực nước và gió. Sông Tiền Đường là con sông lớn nhất của tỉnh Chiết Giang, dài 605 km, bắt nguồn từ tỉnh An Huy, chảy qua huyện Tiền Đường và đổ vào vịnh Hàng Châu. Thuỷ triều lớn trên sông Tiền Đường nhìn từ trên cao. Rất đông du khách đứng bên bờ sông để quan sát hiện tượng thiên nhiên kỳ thú tại Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang hôm 25/9. Hiện tượng này thường xảy ra hàng năm vào tháng 8 âm lịch, sau Tết trung thu. Sông Tiền Đường trở nên nổi tiếng khắp thế giới cũng bởi hiện tượng thuỷ triều lớn này. Hàng chục nghìn du khách kéo tới bờ sông để ngắm nhìn thuỷ triều lên. Xem video thuỷ triều ngoạn mục trên sông Tiền Đường: An Bình Tổng hợp
 5. Lời bác Vuivui diễn giải thực sự chi tiết và công tâm trong chuyện chứng minh khoa học, hy vọng bác TS thực hiện được các bước như vậy. Mọi người có tư duy khoa học sẽ luôn ủng hộ bác một cách công bằng sòng phẳng, trong việc làm khoa học. Tình cảm không được có ý nghĩa chi phối quyết định chuyện đúng sai, mong bác bỏ quá nếu ngôn từ gai góc khó nghe !!
 6. Vật lí lí thuyết chỉ được công nhận là đúng khi thực nghiệm cho thấy điều đó. Cái lỗ đen, lý thuyết của bác Hawking các nhà khoa học xem đều gật nhưng công nhận thì chưa, vì thực nghiệm đã tạo ra lỗ đen đâu ! Đó là cái khó, then chốt của vấn đề !!! Bác Thiên Sứ nói cần làm rõ "khoa học" cũng có cái lý của nó trong chuyện phản biện. Nhưng rõ ràng, muốn được công nhận thì khó tránh đc chữ "thấy", cho dù chứng minh trên lý thuyết là đúng, điều đó có lý ở chỗ đã công nhận cái gì đúng thì phải đúng 100% ko có ngoại lệ ! Hy vọng nằm ở tương lai ! Mong rằng như Anhxtanh, đc trao Nobel ko phải vì Thuyết tương đối ở thời điểm nhận giải, bác TS của chúng ta nếu hiện tại chưa được công nhận thì tương lai sẽ làm điều đó ! Nhưng vấn đề công nhận một lần nữa nhấn mạnh "khó tránh khỏi chữ THẤY" !
 7. Trở lại câu chuyện mưa bão, cháu có 1 vài kiến thức thu nạp góp vui : Ở VN có thể các nhà khí tượng học dự báo còn sai lệch nhiều so với thực tế xảy ra. Nhưng ở các nước tiên tiến như Nhật, Mỹ,.. người ta đã tiến tới độ chính xác dự đoán <1h trong phạm vi như 1 tp chẳng hạn. Nền khoa học dự báo khí tượng ở ASEAN, đặc biệt có Philippin- cái khiên đỡ bão Thái Bình Dương cho VN - với đội ngũ các nhà nghiên cứu đông đảo và xuất sắc. Nước Mỹ, đã có thời gian rút ruột gần như đa số các nhà khoa học khí tượng của Phil mời về làm việc cho mình. Đa số các nước phát triển tại các tp lớn, chuyện thời tiết hôm nay ra sao đều có thể xem mà lo lắng trước trên tivi đài báo với sự tin tưởng cao. Lí do, Nhà nước họ có sự đầu tư chiều sâu hạ tầng chuyên môn tại các tp đó, con người họ làm việc thực sự nghiêm túc và có lòng tự tôn khoa học cao. Câu chuyện của bác, theo cảm nhận chủ quan của cháu, thấy rằng báo chí dư luận đang có ý "thử" bác làm thí nghiệm trước. Nếu ko thành, họ sẽ tính lái câu chuyện theo hướng " thời điểm 1000 năm diễn ra, bỗng tời mưa, họ alô bắt bác lộ diện biểu diễn ngăn mưa, thành công họ mới phục ! "Túm lại, muốn họ tin thì phải nhìn sờ quay phim chụp ảnh....trực tiếp bác. Còn ko, mọi lời bác nói, giải thích lý học để minh chứng lời nói trước đó đều là vô nghĩa với cái li do hiên tai họ đang đưa ra đơn giản là " ăn may"! Cá nhân cháu, ủng hộ bác 2 tay ko cần lí lẽ vì cháu thực sự mong thời tiết nó sẽ là như bác nói!
 8. Khỏi cần phải chờ kết quả bác ạ, cháu có nhận xét luôn : đa số người Việt Nam chúng ta đang phải giả mù giả điếc giả câm, cột sống cong vòng ngoài ý muốn,toàn bệnh nan y! Nếu ai cũng mong làm được chuyện to, chuyện lớn thì toàn vĩ nhân cả. Hy vọng, làm thật tốt chuyện nhỏ sẽ thành ở chuyện lớn! 1000 năm, tại sao không khí xung quanh chả có chút cảm xúc nào.... Đôi khi có khoảng lặng ít ỏi trong cuộc sống, ta chợt thấy mình cô đơn và mờ mịt xung quanh, niềm tin, sự lạc quan luôn bị bào mòn thô bạo. Hiểu ta, có ai không ? ( Các bác tha lỗi cho hậu bối độc thoại 1 vài câu...)
 9. Lang thang đọc trên mạng mẩu thơ này, chỉ là góp vui ko có ý gì! Thấy ko đúng topic các bác cứ del. Sắp tới ngàn năm hội Thăng Long Ông thì hoán vũ với hô phong Ông thì "Lý thuyết Nhiêu" cực mới Ôi! Việt Nam ta đã hóa Rồng!
 10. Cháu lập gia đình được 3 năm, làm ăn bằng 2 bàn tay khối óc của mình, thất khó khăn quá. Mười năm đi làm mà vẫn chưa đâu vào đâu. Mong các bậc tiền bối xem hộ chuyện công danh, làm ăn, gia đình một chuyến để có thêm định hướng sống. Cám ơn các bác trước ạ! Đây là link lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu ngồi chờ tin các bác!
 11. Hì...thế thì bác xem hộ chút cho bố bé vậy, đợi đến 13 tuổi bố bé còn chuẩn bị lo cu cậu nhiều thứ mà vào đời tranh đấu. Thanks bác!P/S : Bác có thể nói chi tiết lí do ko nên xem bây giờ cho bé đc ko?
 12. Nhân chuyện mối xông, MrPlkaR lại nhớ tới 1 câu chuyện buồn, kể vắn tắt, mong các bác có kinh nghiệm cho vài lời chỉ giáo hướng dẫn. Cháu có người chú ruột mất sớm ( 53 t) do ung thư gan. Khi mất còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành cho gia đình, họ hàng, lại bị 2 trùng tang, trước đó, bà o ruột mất cũng bị 1 trùng tang nhưng nhẹ thôi. Ngôi nhà gia đình chú ở, khi xây là nơi nghe nói nghĩa địa từ thời chết đói, đào móng có mộ, tiểu sành phải bốc đi, cách bốc cháu ko rõ, nếu cần thì có thể hỏi lại được. Nhà bị mối xông từ tầng 1 lên tận tầng mái thời điểm ngay trước khi chú mất. Cháu có nhờ 1 chú rất quen thuộc ở diễn đàn này giải trùng cho cả hai người, còn chuyện nơi ở thì chưa có động thái gì cả. Sau khi bố mất, con gái út tuổi tam hợp với bố đi học tự dưng ngã xe gãy tay ( sau khi đã làm giải trùng tang), các việc khác ko có gì. Mong các bác cho vài lời về ngôi nhà, chỉ từ các mô tả trên, nếu nghiêm trọng thì cần thêm thông tin gì cháu sẽ cấp thêm vì lí do riền tư giờ ko tiện đưa.
 13. Dạ đúng rồi, sinh giờ Thân năm Canh Thân 30/06 DL. Thấy mệnh cũng ko đến nỗi nhưng mãi đến giờ vẫn chưa thấy ánh sáng đâu cả. Thú thực, nhà cháu làm rất chăm chỉ về cả chân tay lẫn lao động trí óc. Tuy nhiên, thu nhập ko có tích lũy đáng kể vì cả cơ may lẫn khách quan xã hội "cắt xén". Mong các bác giải chi tiết hơn chút ạh! Àh, mong các bác đã xe mthì xem hộ con của cháu luôn ah, bé 2 tuổi dương 3 tháng.
 14. Trong lúc chờ đợi, cháu gửi luôn cả link của con trai cháu nhờ các bác co xem thì xem hộ cho nó luôn với ạ : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Chờ ý kiến từ các bác!
 15. Dạ, để cháu nói lại. Thời gian rồi, báo chí làm rùm beng chuyện chú tuyên bố sẽ ngăn mưa trong 7 ngày 1000 năm Thăng Long. Cháu chỉ muốn hỏi khái quát lại vấn đề là như thế này : " Chú làm việc đó bản chất là việc dùng Kinh dịch Lạc Việt dự đoán trước kèm theo mô tả các hiện tượng thời tiết sẽ xảy ra hay là việc chú dùng khả năng ý chí của mình tác động tới thời tiết để đạt được các điều đã nói? " Việc này cần rõ ràng để tránh nhiều luồng suy nghĩ rằng có " dị nhân" hay "siêu nhân" gì đó!!!
 16. Bác Thiên Sứ nói dự đoán với các điều kiện xảy ra sẽ có các hiện tượng abc...hay là bác nói sẽ làm cho xảy ra với các hiện tượng xyz... Việc này bản chất khác nhau hoàn toàn đó bác. Bác trả lời nhà cháu đi ah!
 17. Một vài thông tin lượm lặt trong quá trình công tác : - Bác T. ở Viện QH mới lên chức là người trong đầu luôn thường trực khái niệm " trục", lí do xuất hiện cái trục TL là từ người này!!! Bác này hồi trẻ có nhiều việc kiếm cơm mà ai biết đều có thể gọi là dân "thi công cai thầu" khá rắn. - Có nhiều thông tin chi tiết trong QH Hà nội lần này bà con dân chúng xem mà do lí do chuyên môn nghề nghiệp không có nên không nhận ra. Một trong những trò hài hước nhất là cái vành đai xanh, ý thì tốt nhưng làm thì,cụ thể tính luôn cả diện tích trồng rau thành diện tích cây xanh, không biết việc này đã được sửa đổi chưa?!! - Địa chất thủy văn nước ngầm khu Quốc Oai hiện tại rất bi đát, trữ lượng nhỏ và sâu, sông Đáy sắp thành ao chuôm, khả năng bồi lấp là rất lớn. Ý tưởng dòng sông du lịch nghe hơi làm trò, có khi là để thổi mấy cái dự án đón đầu cũng nên!!! - Dọc theo 2 bờ sông này, các hecta đất nông nghiệp, đất thuê 50 năm của các nông trường ngày xưa đang ồ ạt vào tay các cá nhân, quan chức, tổ chức làm dự án hoặc đầu cơ...nước dùng canh tác gần như hết nhu cầu mặc dù hiện tại vẫn đa số trồng ngô hoa màu các loại. Dám khẳng định 100%, tính từ tim đường Láng Hòa Lạc sang hai bên 1km, đất đã có chủ, tất!!!! - Đứng về khía cạnh phong thủy MrPlkaR chịu, nhưng thiết nghĩ, với những ai làm phong thủy nên đọc, tự học về kiến trúc quy hoạch để tiếp nhận các thông tin về chuyên môn, hiểu các chỉ số liên quan đến cuộc sống dân cư,...Hiểu thông tin khoa học, kết hợp sự phân tích của môn phong thủy, các kiến nghị mới có trọng lượng tạo sự chú ý cho cac nhà chuyên môn, chức trách. Phân tích đa chiều bao giờ cũng cho kết quả tốt đẹp hơn. Mong các bậc cao nhân cân nhắc, phân tích có tính khoa học, tỉ mỉ chi tiết hơn nữa. Các thông tin này vui lòng xem như đọc cho vui tin vỉa hè các bác nhé, em sợ!
 18. Haizzz, động đến ăn nhậu là bác TS lại câu cửa miệng heo mọi giả chồn, đâm thèm!!!! :P) Bác chichomex hộ ở HN bác xơi ở đâu hay ở đâu có để nhà cháu đến thử cái! Nóng nực thèm ghê! :rolleyes:
 19. Cơ quan tôi có lên LS khảo sát địa điểm xây chùa, ko biết có phải là chùa này ko?!! Đi cùng đoàn với các cụ trong Hội Phật giáo VN, toàn chức sắc cao cả. ( gặp toàn quan chức với doanh nhân làm vua cả vùng biên giới)!
 20. MrPlkaR thấy topic đi trượt ra ngoài nội dung rồi. Các bác tiếp tục được chứ?! Cái gì về lỗi kĩ thuật thì @quản trị viên nhờ chỉnh link ảnh đi kèm viết dạng text là được. Mời các bác tiếp tục tranh luận!
 21. Nhà tiên tri Vanga: Những sinh vật đến từ Hành tinh Vamfim chuẩn bị Sự kiện Trọng đại Ngày 12-8-2009 Bà Baba Vanga, một nhà tiên tri người Bulgaria, đã mất từ 13 năm trước, vào ngày 11 tháng Tám năm 1996. Những người, từng thân cận với bà Vanga, có thể vẫn kể được nhiều câu chuyện thú vị về con người huyền bí hoang đường này. Cháu gái của Vanga, bà Krasimira Stoyanova nói rằng Vanga có thể liên lạc được với những người đã chết. Chính nhà tiên tri này từng nói rằng bà có thể cảm thấy được sự hiện diện của họ qua cảm giác mãnh liệt từ bên trong lời khuyên bảo của bà. Thế rồi một thứ dường như một đám mây bao bọc lấy trí óc bà. Trong lúc Vanga đang liên lạc với những người đã chết, bà có vẻ như không tồn tại trên thế giới này. Vanga sẽ lẩm nhẩm đưa ra những câu hỏi cho các linh hồn của người chết, và họ sẽ trả lời. Nếu như những linh hồn này không có câu trả lời, thì bà nghe được vài giọng nói xa xăm đưa tới trợ giúp. Giọng nói phát ra như thể là bà đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Người lạ đó nói hoặc quá to hoặc quá nhỏ nhẹ, đến mức bà đã phải lặp lại các câu hỏi của mình. Còn như việc liên lạc với những nền văn minh khác ngoài hành tinh, Krasimira kể rằng bà đã giữ gìn một bản kê các câu hỏi, mà Vanga đã trả lời có liên quan tới những giống người xa lạ. Dưới đây là một vài trích đoạn từ bản danh mục đó: “Loài người có ý định sẽ liên lạc với những người anh em từ các nền văn mình khác không?” “Có. Trong vòng 200 năm.” “Có thật là có những phi thuyền không gian của người ngoài hành tinh tới viếng thăm Trái đất không?” “Điều đó đúng.” “”Họ tới từ đâu?” “Họ đã tới từ hành tinh, mà theo ngôn ngữ của họ được gọi là Vamfim. Nó là hành tinh thứ ba kể từ Trái đất. Họ nói là họ chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại thế nhưng lại không nói bất cứ chi tiết nào về sự kiện này.” Khoảng một năm trước cái chết của bà, những tin đồn về sự viếng thăm của người ngoài hành tinh bắt đầu rò rỉ. Một số tờ báo ở Bulgaria thậm chí còn tiết lộ về thời gian ngày tháng sự kiện này xảy ra, mặc dù nó đã không xảy ra. Vài tuần sau đó, Vanga đã mời một người bạn thân của bà tới, một nhà báo, Boyka Tsvetkova. Dưới đây là một số ghi chép từ tập giấy viết của bà này. Vanga: “Bà có nhớ tới những đồn đại ầm ĩ về những người ngoài hành tinh không?” Boyka: “Tôi có nhớ nhưng họ đâu có đến.” Vanga: “Họ đã đến, nhưng là vào đêm qua, tôi đã để ý thấy họ đứng ngoài cửa nhà tôi, trông dáng vẻ phong lưu, đẹp đẽ.” Boyka: “Bà có sợ không?” Vanga: “Tại sao tôi lại phải sợ” Chúng tôi đã có một cuộc chuyện trò thú vị và rồi họ ra đi. Boyka: “Có ai khác nhìn thấy họ không?” Vanga: “Có ai khác có thể nhìn thấy họ lúc họ tới thăm tôi á? Vitka (người đồng sự với Vanga) có thể đã thấy họ.” Nhưng đáng tiếc, là Boyka đã không hỏi, rằng những người ngoài hành tinh đó tới vì việc gì. Vào đầu năm 1993 nhà nữ tiên tri đã tiên đoán rằng Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết sẽ hồi sinh trong khoảng thời gian một phần tư đầu thế kỷ 21, và Bulgaria sẽ là một phần trong liên bang đó. Nhiều con người có khả năng làm thay đổi thế giới có thể sẽ được sinh ra ở nước Nga, theo Vanga cho biết. Năm 1994, bà tiên đoán: “Một ngày sẽ tới và căn bệnh ung thư sẽ bị trói chặt vào trong xiềng xích! Một cách điều trị cho con người bị căn bệnh này, phải có sắt trong đó, vì nguyên tố này đang bị sút giảm trong cơ thể con người.” Bà cũng tính toán rằng “trong tương lai một thứ dược phẩm (dùng để điều trị bệnh) sẽ được phát minh ra, nó rất cần thiết cho việc khôi phục sức khỏe con người. Nó sẽ được bào chế từ hoóc môn của ngựa, chó và rùa. Con ngựa thì khỏe mạnh, con chó thì có sức chịu đựng, và con rùa thì sống lâu,” bà nói. Ngay trước cái chết của mình, Vanga đã bất ngờ tuyên bố những câu bí ẩn sau: “Thời điểm của những điều thần diệu sẽ đến và khoa học sẽ làm nên những phát kiến to lớn trong lĩnh vực phi vật chất. Cho tới năm 1990(?) chúng ta sẽ chứng kiến những khám phá khảo cổ đáng kinh ngạc, nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của chúng ta về thế giới.” Hiệu đính: Trần Hoàng Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009 * PRAVDA: Nhật báo của Đảng Cộng sản Liên-Xô, nay thuộc Đảng CS Nga ———- Extraterrestrials from Planet Vamfim Prepare Grand Event, Vanga Said 12.08.2009 Baba Vanga, a famous Bulgarian prophetess, died 13 years back, on August 11, 1996. The people, who were close to Vanga, can still tell a lot of interesting stories about the legendary mystic. Vanga’s niece, Krasimira Stoyanova said that Vanga could contact the dead. The prophetess herself said once that she could sense their presence by the burning of the tip of her tongue. Then a kind of a cloud would envelop her brain. While Vanga was contacting the dead she seemed to be absent from this world. Vanga would mentally ask questions to the souls of the dead, and they would answer. If the spirits had no answers, she heard some remote voice that came to the aid. The voice sounded as if she was speaking to someone on the phone. The stranger spoke either very loudly or so softly, that she had to repeat her questions. As for contacting extraterrestrial civilizations, Krasimira said that she had preserved a list of questions, which Vanga answered concerning the aliens. Bellow are a few excerpts from it: “Will humans contact with brothers in mind from other civilizations?” “Yes. In 200 years.” “Is it true that alien spaceships visit Earth?” “It is true.” “Where do they come from?” “They come from the planet, which in their language is called Vamfim. It is the third planet from the Earth. They say that they prepare a great event but do not give any details of it.” About one year prior to her death rumours about the arrival of extraterrestrial beings began to ooze. A number of Bulgarian newspapers even revealed the date, when it was going to happen, although it did not. Several weeks later Vanga invited her good friend, a journalist, Boyka Tsvetkova. Bellow are some of the notes from her writing pad. Vanga: “Do you remember the clamor about the aliens?” Boyka: “I remember but they did not arrive.” Vanga: “They arrived, but last night, I noticed them standing at my door, beautiful, well-shaped.” Boyka: “Were you frightened?” Vanga: “Why would I? We had a nice conversation and off they went. Boyka: “Did anyone else saw them?” Vanga: “Who else could see them if they visited me? Vitka (Vanga’s helpmate) might have seen them.” Unfortunately, Boyka did not ask, what the aliens had come for. At the beginning of 1993 the prophetess predicted that the USSR would revive during the first quarter of the XXI century, and that Bulgaria would be a part of it. Many people capable of changing the world will be born in Russia, according to Vanga. In 1994 she predicted: “A day will come and cancer will be chained in iron! A cure, which shall cure people from this illness, must contain the iron, because this element is decreasing in the human organism.” She also considered that “In the future a drug (as in cure) will be discovered, which is very needed for the recovery of human health. It will be made from the hormones of horses, dogs and turtles. The horse is strong, the dog is resistant, and the turtle lives long,” she said. Shortly before her death Vanga suddenly pronounced the following mysterious words: “The time of miracles will come and science will make major discoveries in the field of the non-material. Until 1990 we will witness the amazing archaeological discoveries that will radically change our knowledge about the world.” Chả biết để đâu, gửi tạm ở đây vậy! Tùy các bác chuyển tới nơi hợp lí hơn hoặc del nó đi!
 22. Con đã từng đến trong đời này, và con rất ngoan! Chắc nhiều bạn đã từng xem qua bài viết này ở đâu đó rùi , nhưng hôm nay mình tình cờ đọc được thấy rất xúc động trước tấm lòng của một bé gái 8 tuổi nên post cho mọi người đọc.Mình lấy nguyên câu nói của bé gái này làm tiêu đề . "Con đã từng đến trong đời này, và con rất ngoan!" - Đấy là lời nói cuối cùng của một em bé tám tuổi, và được khắc lại trên bia mộ em. "Con đã từng đi qua cuộc đời này! Và con rất ngoan!" Cô bé Xa Diễm tám tuổi, đôi mắt đen lóng lánh và một trái tim thơ ngây non nớt, Xa Diễm mồ côi, cô bé chỉ sống trên đời vẻn vẹn 8 năm, câu cuối cùng cô nói là một lời thanh minh non nớt: "Con đã từng được sống! Và con rất ngoan!". Xa Diễm hy vọng được chết vào mùa thu. Thân thể gầy gò của em giống một bông hoa nở theo mùa. Khi hoa vàng nở khắp mặt đất và những chiếc lá rơi chao liệng khắp nơi, em sẽ thấy cả những đàn nhạn di cư bay ngang trời xa. Em tự nguyện bỏ điều trị, và dùng toàn bộ 540 nghìn Nhân dân tệ (gần 1,1 tỷ đồng tiền VN) để chia thành 7 phần, mang sinh mệnh chính mình chia ra thành những phần bánh hy vọng tặng cho bảy người bạn nhỏ đang chiến đấu giữa lằn ranh của sự sống và cái chết khác. "Tôi tình nguyện từ bỏ điều trị" Xa Diễm không biết ai là cha đẻ của mình, em chỉ có "cha" là người thu nhận em về nuôi nấng. Ngày 30/11/1996 (20/10 âm lịch), "cha" Xa Sĩ Hữu phát hiện một hài nhi mới sinh bị vứt bỏ đang thoi thóp và lạnh toát trong đống cỏ bên chân một cây cầu nhỏ ở thị trấn Vĩnh Hưng, ngực hài nhi cài một mẩu giấy nhỏ, chỉ ghi vắn tắt "20 tháng 10, 12 giờ đêm". Khi đó, cha Xa Sĩ Hữu tròn 30 tuổi, nhà ở tổ 2, thôn Vân Nha, thị trấn Tam Tinh, huyện Song Lưu, tỉnh Tứ Xuyên. Vì nhà nghèo quá, không cưới được vợ, nếu cha nhận nuôi thêm đứa trẻ này, có lẽ càng chẳng báo giờ có cô nào chịu lấy cha nữa. Vì vậy, nhìn đứa trẻ còi như con mèo bé vừa khóc vừa ngáp ngáp thút thít, Xa Sĩ Hữu mấy lần nhặt lên rồi lại đặt xuống, bỏ đi rồi lại ngoái lại nhìn, đứa bé thân mình đầy bùn đất lạnh, tiếng khóc yếu ớt, nếu không ai cứu, chả mấy mà đứt sinh mệnh! Cắn răng, anh ôm đứa bé lên lần nữa, thở dài nói: "Thôi thì tao ăn gì, mày ăn nấy!". Xa Sĩ Hữu đặt tên cho đứa bé là Xa Diễm, vì bé sinh ra vào mùa thu, đúng mùa thu hoạch mùa màng hoa trái đủ đầy. Đàn ông một mình làm bố, không có sữa mẹ, cũng không có tiền mua sữa bột, đành bón con những thìa cháo hoa. Vì thế, Xa Diễm từ nhỏ đã còi cọc, yếu đuối, lắm bệnh, nhưng là một đứa trẻ vô cùng ngoan và hiểu biết. Xuân đi xuân lại, Xa Diễm như bông hoa nhỏ trên dây Khổ Đằng, lớn khôn dần, vô cùng thông minh và ngoan ngoãn. Hàng xóm đều nói, những đứa trẻ bị bỏ rơi được nhặt về nuôi, bao giờ trí óc cũng khôn ngoan thông minh hơn người. Và mọi người đều yêu Xa Diễm. Dù em từ nhỏ đã hay bệnh tật liên miên, nhưng trong sự nâng niu xót thương của cha, em cũng lớn lên dần. Những đứa trẻ số phận đau khổ thường khác người. Từ lúc 5 tuổi, em rất biết ý thức giúp cha làm việc nhà, giặt giũ quần áo, nấu cơm, cắt cỏ em đều biết làm thành thạo. Em biết thân phận mình không được như những đứa trẻ con nhà người khác, trẻ con hàng xóm có bố có mẹ, nhà mình chỉ có cha. Gia đình nhỏ này do hai bố con lụi hụi chống đỡ xây đắp, em cần phải thật ngoan thật ngoan, không để cha lo lắng thêm chút nào, hoặc giận em một lần nào. Vào học lớp Một, Xa Diễm biết mình phải cố gắng. Em xếp thứ Nhất trong lớp, làm người cha mù chữ của mình cũng mở mày mở mặt với làng xóm. Em chưa bao giờ để cha phải thất vọng. Em hát cho cha nghe, kể những chuyện vui vẻ ở trường cho cha nghe, những phiếu bé ngoan hay hoa điểm tốt em đều dán lên vách tường. Đôi khi em bướng bỉnh ra những đề bài khó để bắt cha phải giải được... Mỗi lúc nhìn thấy cha cười, em đều vui sướng. Dù con không có mẹ, nhưng con có thể sống vui vẻ cùng cha, đó là hạnh phúc! Lần đầu tiên trong đời được uống sữa, ảnh chụp sau khi Xa Diễm quay lại bệnh viện với số tiền được quyên góp giúp đỡ. Tháng 5/2005, Xa Diễm thường bị chảy máu cam. Một buổi sáng ngủ dậy định rửa mặt, đột ngột em phát hiện cả chậu nước rửa mặt đã biến thành màu hồng. Nhìn kỹ, là máu mũi đang nhỏ giọt xuống, không cầm máu được. Không còn cách nào khác, Xa Sĩ Hữu mang con đi tiêm ở bệnh xá địa phương, nhưng không ngờ, một vết mũi tiêm bé tí xíu cũng chảy máu mãi không ngừng. Trên đùi Xa Diễm cũng xuất hiện nhiều "Vết châm kim đỏ". Bác sĩ nói, "Mau lên bệnh viện khám ngay!", đến được bệnh viện Thành Đô, đúng lúc bệnh viện đang đông người cấp cứu, Xa Diễm không lấy được số thứ tự xếp hàng khám. Xa Diễm ngồi một mình ngoài ghế dài, tay bịt mũi, hai đường máu chảy thành hàng dọc từ mũi xuống, nhuộm hồng cả nền nhà, cha em cảm thấy ngại ngùng, chỉ biết lấy cái bô đựng nước tiểu để hứng máu, chỉ mười phút, cái bô đã lưng nửa. Bác sĩ phát hiện ra, vội cuống quýt ôm Xa Diễm đi khám. Sau khi kiểm tra, bác sĩ ngay lập tức viết đơn Thông báo khẩn cấp bệnh tình của em. Xa Diễm mắc bệnh máu trắng (Bạch cầu cấp - acute leucimia). Chi phí điều trị căn bệnh này vô cùng đắt đỏ, thông thường điều trị cơ bản đã cần 300 nghìn Nhân dân tệ (tương đương 600 triệu VND), Xa Sĩ Hữu choáng váng. Nhìn con gái nằm trên giường bệnh, ông không thể chần chừ suy nghĩ nữa, ông chỉ có một ý nghĩ: Cứu con! Vay khắp bạn bè họ hàng, chạy đông chạy tây tiền chỉ như muối bỏ biển, so với số 300 nghìn tệ cần có sao xa vời. Ông quyết định bán cái duy nhất có thể ra tiền là căn nhà xây bằng gạch mộc, gạch chưa nung của mình. Nhưng nhà thì quá rách nát, lúc đó không thể tìm ra ai muốn mua nó. Nhìn gương mặt gầy gò xơ xác và đôi mắt u uất của cha, Xa Diễm có một cảm giác đau xót. Một lần, Xa Diễm kéo tay cha lại, chưa nói nhưng nước mắt đã trào ra: "Cha ơi, con muốn được chết..." Đôi mắt Xa Sĩ Hữu kinh ngạc nhìn con gái: "Con mới 8 tuổi thôi, vì sao con lại muốn chết?" "Con chỉ là đứa bé bị bỏ rơi nhặt về, ai cũng bảo số con bạc bẽo, giờ bệnh này không chữa được, cha cho con ra viện đi..." Ngày 18/5, bệnh nhân tám tuổi Xa Diễm thay mặt người cha mù chữ, tự ký rành rọt tên vào trong cuốn bệnh án của chính mình: "Tự nguyện từ bỏ chữa trị cho Xa Diễm". "Em tự nguyện từ bỏ!" Đứa trẻ tám tuổi tự lo hậu sự: "Hôm đó về nhà, một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng vòi vĩnh cha bất cứ điều gì, đã đòi cha hai yêu cầu: Em muốn có một tấm áo mới, và em muốn được chụp một bức ảnh. Em giải thích cho cha: "Sau này, khi con không còn nữa, nếu cha nhớ con, cha có thể nhìn con ở trong ảnh". Ngày hôm sau, cha Xa Sĩ Hữu nhờ người cô đi cùng đưa cháu lên thị trấn, tiêu hết 30 tệ (60.000 VNĐ) mua một bộ quần áo mới, Xa Diễm tự mình chọn một chiếc quần cộc màu hồng phấn, người cô chọn cho Xa Diễm một chiếc váy trắng chấm đỏ, nhưng khi mặc thử Xa Diễm mặc thử, thấy tiếc rẻ nên lại cởi ra. Ba người đi đến tiệm chụp ảnh, Xa Diễm mặc bộ đồ màu hồng mới tinh, ngón tay đưa ra hình chữ V, cố gắng mỉm cười, nhưng cuối cùng cũng không kìm được để nước mắt chảy ra. Em đã không thể đến trường nữa, em xách cái cặp đứng trên con đường nhỏ đầu làng, mắt ươn ướt. Nếu không có một phóng viên tên là Truyền Diễm của tờ "Thành Đô buổi chiều", thì chắc Xa Diễm sẽ chỉ như một phiến lá cây khô rụng xuống, lẳng lặng bị cuốn đi theo gió. Cô phóng viên này sau khi biết tin từ bệnh viện, đã viết một bài báo, kể lại toàn bộ câu chuyện của Xa Diễm. Sau khi bài báo "Đứa trẻ 8 tuổi tự lo hậu sự" được đăng, cả thành phố Thành Đô đều bị cảm động, cả mạng Internet toàn Trung Quốc cũng cảm động, có một phong trào lan truyền trên khắp Trung Quốc, trong cả đời sống thật của thế giới người Hoa lẫn trên mạng ảo, những người có lòng tốt bắt đầu quyên góp để cứu sinh mệnh mong manh của cô bé. Trong vòng mười ngày, con số quyên góp từ toàn thể người Hoa đã lên tới 560 nghìn Nhân dân tệ, đủ để chi phí phẫu thuật, và hy vọng cuộc sống của Xa Diễm lại được thổi bùng lên từ bao nhiêu trái tim nhân ái. Sau khi tuyên bố kết thúc quyên góp, vẫn còn nhiều khoản tiền chuyển về tài khoản quyên góp. Các bác sĩ cũng cố sức, dốc hết sức lực và tài năng chuyên môn để cứu chữa cho Xa Diễm, tất cả hàng triệu người đều hy vọng thành công. Trên internet, nhiều lời nhắn gửi: "Xa Diễm, cô bé yêu quý của tôi, tôi hy vọng em sớm mạnh khoẻ rời bệnh viện, tôi cầu chúc cho em quay lại trường học, tôi mong mỏi em bình an lớn lên, tôi khao khát tôi sẽ được vui sướng tiễn em về nhà chồng..." Ngày 21/6, Xa Diễm, cô bé đã từ bỏ trị liệu quay về nhà chờ thần Chết, đã lại được đưa về Thành Đô, vào bệnh viện Nhi. Tiền có rồi, sinh mệnh mỏng manh có hy vọng và có lý do để tiếp tục được sống. Nhập viện lần thứ hai sau khi có tiền quyên góp, trong bộ quần áo mới cuối cùng Xa Diễm chịu đựng đợt hoá trị khó chịu. Trong cửa kính, Xa Diễm nằm trên giường truyền dịch, đầu giường đặt một chiếc ghế, ghế để một cái âu nhựa, thỉnh thoảng em quay người sang đó nôn. Sự kiên cường cửa đứa bé khiến người lớn cũng kinh ngạc. Bác sĩ Từ Minh, người điều trị chính cho em giải thích, giai đoạn hoá trị, đường ruột và dạ dầy sẽ phản ứng kích liệt, thời gian đầu mới hoá trị, mỗi lần Xa Diệm nôn đều nhiều, nửa âu, nhưng đến "ho" một tiếng cũng không. Trong lúc kiểm tra tuỷ xương khi nhập viện, mũi tiêm đâm từ ngực, em "không khóc, không kêu la, cũng không chảy nước mắt, đến động đậy cũng không dám". Từ khi ra đời cho tới lúc chết, em không có được một chút xíu tình yêu của mẹ. Khi bác sĩ Từ Minh đề nghị: "Xa Diễm, làm con gái bác đi!" mắt em sáng rực lên, rồi nước mắt tuôn xuống xối xả. Ngày hôm sau, khi bác sĩ đến đầu giường bệnh, Xa Diễm bẽn lẽn gọi: "Mẹ!". Bác sĩ lặng đi một chút, rồi từ từ mỉm cười, ngọt ngào đáp lại: "Con gái, ngoan lắm!" Tất cả mọi người đều chờ đợi một phép lạ, tất cả đều hy vọng giây phút Xa Diễm được trở về với cuộc sống. Rất nhiều người từ thành phố vào bệnh viện thăm em, trên mạng nhiều người hỏi thăm em, số mệnh của Xa Diễm làm mạng Internet xa lạ trở nên đầy ắp ánh sáng. Trong phòng bệnh đầy hoa và trái cây, tràn đầy hương thơm. Sau khi Xa Diễm mất, ông bố cũng không giữ lại đồng quyên góp nào Hai tháng hoá trị, Xa Diễm qua được chín cửa "Quỷ môn quan", sốc nhiễm trùng, bệnh bại huyết septicemia, tan máu, xuất huyết ồ ạt đường tiêu hoá... lần nào cũng "hung hoá cát". Những liệu trình đều do các bác sĩ huyết học Nhi hàng đầu của tỉnh và Trung Quốc chuẩn đoán quyết định, hiệu quả rất khả quan. Bệnh máu trắng căn bản đã được khống chế. Tất cả đang chờ tin Xa Diễm lành bệnh. Nhưng những bệnh tật đi theo những tác dụng phụ của hoá chất trị liệu rất đáng sợ. Và so với hầu hết những đứa trẻ bị bệnh máu trắng khác, thể chất Xa Diễm rất yếu ớt. Sau đợt phẫu thuật, sức khoẻ Xa Diễm càng kém. Buổi sáng ngày 20/8, em hỏi phóng viên Truyền Diễm: "Dì ơi, xin dì cho con biết, vì sao mọi người quyên góp tiền cho con?" "Bởi vì họ đều có lòng tốt!" "Dì ơi, con cũng làm người tốt." "Bản thân con đã là một người tốt. Những người tốt sẽ giúp đỡ nhau, mới làm nên những điều càng thiện lương." Xa Diễm móc từ dưới gối ra một cuốn vở bài tập, đưa cho Truyền Diễm: "Dì ơi, đây là di chúc của con..." Phóng viên Truyền Diễm kinh ngạc, vội vã mở vở ra, quả nhiên là những việc Xa Diễm thu xếp hậu sự. Đây là một đứa trẻ tám tuổi sắp về cõi chết, nằm bò trên giường bệnh dùng bút chì nắn nót viết ba trang "Di chúc". Vì em còn nhỏ quá, còn nhiều chữ Hán chưa học nên chưa viết được hết, còn có những chữ viết sai. Xem có thể biết em không thể viết một mạch bức thư này, mà viết sáu đoạn. Mở đầu là "Dì Truyền Diễm", kết thúc là "Tạm biệt dì Truyền Diễm". Suốt cả bức thư, chữ "Dì Truyền Diễm" xuất hiện 7 lần, và 9 lần gọi tắt là Dì. Phía sau 16 chữ xưng hô này, tất cả là những điều "nhờ vả dì làm hộ" khi em lìa đời. Và còn cả lời muốn qua phóng viên "cảm ơn" và "tạm biệt" với cả thế giới. "Tạm biệt dì, chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ. Dì Truyền Diễm, nhà cha con sắp sập rồi. Cha đừng buồn, xin cha cũng đừng nhảy lầu. Dì Truyền Diễm xin dì trông coi bố con. Dì ơi, cái tiền của con cho trường con một ít ít, cảm ơn dì chuyển lời cảm tạ tới Hội trưởng Hội Hồng thập tự. Con chết xong, mang hết chỗ tiền còn lại chia ra cho những người mắc bệnh giống con, giúp họ đỡ bị bệnh hơn..." Bức di chúc làm Truyền Diễm giàn giụa nước mắt, khóc không thành tiếng. Con đã từng được sống, con rất ngoan Ngày 22/8, vì đường tiêu hoá xuất huyết, dường như suốt một tháng trời Xa Diễm không được ăn mà chỉ sống bằng dịch truyền. Và lần đầu tiên em "ăn vụng", em bẻ một mẩu nhỏ mì ăn liền khô bỏ vào mồm. Ngay lập tức đường ruột của em xuất huyết nghiêm trọng, bác sĩ y tá khẩn cấp truyền máu, truyền dịch cho em... Nhìn Xa Diễm đau bụng lăn lộn, bác sĩ và y tá đều bật khóc. Tất cả mọi người đều muốn gánh đau cho em, nhưng, không thể làm gì được. Tám tuổi. Xa Diễm đã thoát được cơn bệnh tật quái ác, và ra đi an lành. Không ai chấp nhận sự thật. Phóng viên Truyền Diễm vuốt vuốt gương mặt bé xíu lạnh dần đi của cô bé, khóc không thành tiếng, gương mặt sẽ không bao giờ gọi cô là Dì nữa, cũng sẽ không bao giờ cười nữa. Mạng Tứ Xuyên online, mạng 163 (mạng Internet nổi tiếng nhất TQ) ngập trong nước mắt, mạng Xinhuanet toàn nước mắt. "Đau lòng đến không thể thở được" sau đầu đề topic đó là hàng vạn lời nhắn cảm xúc của các công dân mạng TQ. Hoa viếng, điếu văn, một người đàn ông trung niên khẽ nói: "Con, con vốn là một thiên sứ nhỏ trên trời, con đã dang đôi cánh, thôi con cứ ngoan ngoãn bay đi..." Ngày 26/8, tang lễ diễn ra dưới một cơn mưa nhỏ, Nhà tang lễ ở ngoại thành phía Đông của thành phố Thành Đô chật ních những người dân Thành Đô đi viếng với nước mắt rưng rưng. Họ đều là những "người cha, người mẹ" của Xa Diễm mà Xa Diễm chưa có dịp gặp mặt. Để đứa bé mới sinh ra đời đã bị vứt bỏ, đã mắc bệnh máu trắng, đã từ bỏ chữa trị, đã chết... không còn cô đơn nữa. Rất nhiều "Cha-mẹ" đội mưa tiễn theo sau chiếc quan tài bé nhỏ. Bức ảnh trên đầu Entry trong blog Trang Hạ đã chụp bia mộ của Xa Diễm: Một bức ảnh Xa Diễm cười mím mím, tay cầm một bông hoa dại bé xíu. Mặt chính của bia chỉ ghi vỏn vẹn: " Con đã từng được sống, con rất ngoan! (1996.11.30-2005-8.22)" Mặt sau bia có ghi vài lời đơn giản giới thiệu thân thế Xa Diễm, câu cuối cùng là: "Trong những năm Em sống, Em đã được nhận những ấm áp của con người. Xin Em yên nghỉ, thiên đường có Em nên thiên đường càng đẹp đẽ." Theo đúng chúc thư, 540.000 Nhân dân tệ còn thừa lại chia thành những tặng vật chia cho những em bé khác bị mắc bệnh máu trắng. Bệnh viện còn ghi lại tên của 7 bệnh nhân Nhi này, Dương Tâm Lâm, Từ Lê, Hoàng Chí Cường, Lưu Linh Lộ, Trương Vũ Tiệp, Cao Kiện, Vương Kiệt. Những bệnh nhân này lớn nhất là 19 tuổi, nhỏ nhất là 2 tuổi, đều là những em gia đình quá nghèo, đang giãy dụa giữa sự sống và cái chết. Ngày 24/9, ca phẫu thuật đầu tiên thành công dành cho bệnh nhân được nhận viện phí từ Xa Diễm, là cô bé Từ Lê ở bệnh viện Hoa Tây. Sau phẫu thuật, Từ Lê mỉm cười với gương mặt trắng xanh, nói: "Xa Diễm, hay yên nghỉ, về sau này, bia mộ của chúng tôi cũng sẽ ghi thêm một dòng như nhau: "Tôi đã từng đến trong đời này, và tôi rất ngoan". -
 23. Phản đối cách đặt vấn đề như thế này! Nên hiểu mấy cái trụ bê tông ấy làm cái gì đã rồi hãy liên tưởng tới vụ Mã Viện. Nếu cứ đà này, cả thế giới bị " đóng cọc" cả đâu có riêng gì VN!!! Mà đào sâu cả trăm mét, đỏng từ núi cao đến biển sâu!
 24. Chính xác là sụp đổ về tài chính quốc gia! Ngân sách quốc gia mà bị sụp đổ thì sẽ kéo theo nhiều thứ khác như sự lệ thuộc vào các tập đoàn nước ngoài, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân,.... Nhưng hiện tại, chúng ta chỉ nên dự đoán về vấn đề tài chính là chuẩn nhất với hiện tại! Các vấn đề hệ quả kéo theo có lẽ nên bàn chỗ khác thì hay hơn theo ý kiến cá nhân MrPlkaR! Dự đoán cá nhân căn cứ theo các thông tin tổng hợp : Hy Lạp được cứu nhiều hơn là tự cứu!!!
 25. Đây là trận động đất có thể nói là một trong những trận động đất lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Một số thông tin chuyên ngành giúp các bạn hiểu thêm về độ mạnh động đất theo thang Ricte : cứ chênh mỗi cấp thì độ mạnh tăng 31 lần, so với ở Haiti trận động đất này mạnh gấp 8.8/7.11*31=38 lần!!!! Điều may mắn cho nhân dân Chi Lê ở đây là thời gian động đất khá ngắn chỉ tầm 10s, còn lại là các dư chấn!!!! Cho nên, phân tích hình ảnh phá hoại nhà cửa công trình cho thấy, sự phá hoại mới bắt đầu, do có cấu tạo kháng chấn được thiết kế khá chuẩn theo các Tiêu chuẩn chuyên ngành nên các công trình chưa bị sụp đổ. Thời gian động đất ngắn đã khiến cho sự dao động đất nền không đủ năng lượng để gây nên sự hủy diệt. Âu là số phận chưa đến nỗi khiến cho 1 dân tộc " hiền lành" phải chịu cảnh thảm khốc!!!! Lịch sử các cuộc động đất thảm khốc 27/2/2010: Động đất mạnh 8,8 độ richter xảy ra ở thành phố lớn thứ hai Chile - Concepcion - thuộc phía đông bắc. 12/1/2010: Khoảng 230.000 người tử nạn trong và quanh Thủ đô Port-au-Prince của Haiti khi cơn địa chấn mạnh 7 độ richter xảy ra. 6/4/2009: Động đất làm chấn động thành phố lịch sử L’Aquila của Italia làm khoảng 300 người chết. 29/10/2008: Hơn 300 người thiệt mạng tại tỉnh Balochistan của Pakistan sau trận động đất 6,4 độ richter. 12/5/2008: Khoảng 87.000 người đã chết hoặc mất tích, 370.000 người bị thương chỉ trong vòng một huyện thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khi động đất mạnh 7,8 độ xảy ra. 15/8/2007: Ít nhất 519 người đã chết tại tỉnh Ica của Peru khi động đất dưới mặt biển mạnh 7,9 độ làm rung chuyển cả Thủ đô Lima cách đó 145km. 17/7/2006: Động đất 7,7 độ tạo ra sóng thần tại bờ biển nam Java làm hơn 650 người thiệt mạng. 27/5/2006: Hơn 5.700 người đã chết vì trận động đất mạnh 6,2 độ tại đảo Java, phá huỷ thành phố Yogyakarta và khu vực xung quanh. 8/10/2005: Động đất 7,6 độ tại bắc Pakistan và khu vực Kashmir cướp đi sinh mạng của hơn 73.000 người và làm hàng triệu người mất nhà cửa. 28/3/2005: Khoảng 1.300 người chết trong trận động đất 8,7 độ richter ở đảo Nias, phía tây Sumatra, Indonesia. 26/12/2004: Hàng trăm nghìn người đã bỏ mạng ở khắp châu Á khi một cơn địa chấn mạnh 9,2 độ richter tạo ra những cột sóng cao nhấn chìm khắp khu vực. 26/12/2003: Hơn 26.000 người thiệt mạng khi một trận động đất phá huỷ thành phố lịch sử Bam tại phía nam Iran. 21/5/2003: Algeria trải qua cơn địa chấn tồi tệ nhất hai thập niên. Hơn 2.000 ngưòi chết và 8.000 bị thương. 26/1/2001: Trận động đất mạnh 7,9 độ richter tàn phá phần lớn bang Gujarat ở phía tây bắc Ấn Độ, cướp đi tính mạng của gần 20.000 người và làm hơn 1 triệu người mất nhà cửa. Bhuj và Ahmedabad là các thị trấn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 21/9/1999: Đài Loan bị tàn phá bởi trận động đất mạnh 7,6 độ làm gần 2.500 ngưòi chết. 17/8/1999: Cơn địa chấn mạnh 7,4 độ làm rung chuyển các thành phố Izmit và Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ làm hơn 17.000 người thiệt mạng, rất nhiều người bị thương. 30/5/1998: Phía bắc Afghanistan xảy ra động đất làm 4.000 người chết. 17/1/1995: Trận động đất Hyogo rung chuyển thành phố Kobe của Nhật Bản, 6.430 người chết. 30/9/1993: Động đất khiến 10.000 người chết ở phía tây và nam Ấn Độ. 21/6/1990: Khoảng 40.000 người thiệt mạng trong cơn địa chấn tại tỉnh Gilan, phía bắc Iran. 7/12/1988: Động đất mạnh 6,9 độ richter tại tây bắc Armenia làm 25.000 người chết. 19/9/1985: Mexico City rung chuyển vì cơn chấn động, nhiều toà nhà bị sụp đổ và khoảng 10.000 người thiệt mạng. 28/7/1976: Thành phố Đường Sơn của Trung Quốc chìm trong đổ nát khi động đất xảy ra cướp đi tính mạng của ít nhất 250.000 người. 23/12/1972: Trên 10.000 người thiệt mạng tại Thủ đô Managua của Nicaragua chỉ vì một trận động đất 6,5 độ. Nhiều toà nhà cao tầng chất lượng thấp dễ dàng sập xuống là nguyên nhân dẫn tới việc có quá nhiều người chết. 31/5/1970: Động đất ở Peruvian Andes khiến lở đất chôn vùi cả thị trấn Yungay và làm 66.000 người chết. 22/5/1960: Trận động đất mạnh nhất thế giới đã tàn phá Chile với cường độ 9,5 độ richter. Sóng thần cao 10m đã nhấn chìm nhiều làng ở nước này. 1/9/1923: Cơn địa chấn Great Kanto với tâm chấn nằm ở ngoại ô Tokyo làm 142.800 người chết ở Thủ đô của Nhật Bản.