• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

NoMatterWhat

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About NoMatterWhat

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu Sin lỗi các bác các chúTheo ý kiến của cháu thì cái gì cũng phải làm mới có cháu VD: nếu ko ai đứng ra làm vụ 4000 năm văn hiến của đân tộc thì sao lấy lại đc nhưng làm cái gì cũng phải có cách hay nói như cụ Hồ là "Thất thế hai xe đều bỏ phí Gặp thời một tốt cũng thành công" còn ở trên cháu đang cố gắng suy luận để tìm hiểu cách làm để ra kết quả của việc mà Nostradamus nói "Cuộc càn quyét từ trên trời" tất nhiên là ko phải việc bình thường nào cũng có kết quả giống nhau vì các cụ có câu: "Suy nghĩ khác, hành động khác, tạo ra kết quả khác" rõ ràng có kết quả phi thường giời lập luận logic để ra suy nghĩ và hành động theo các bác các chú thì sao
 2. Cháu Sin lỗi các bác các chúTheo cháu thi lại khác vì hiện tượng của chú TS ko liên quan zi đến những kết quả mà các nhà tiên tri đã đưa ra Sẽ tuơng tự như trận Bích Xích năm xưa của Gia Cát Lượng - Dùng thiên nhiên để khống chế thủy quân(tất nhiên ko chỉ là 1 trận gió) - Dùng trận pháp khống chế bộ binh Chắc đấy là 2 thứ ko thể đổi trong binh pháp mới nhưng theo cháu chỉ có thế thì chưa đủ mời các bác các chú bổ xung
 3. Cháu Sin lỗi các bác các chúBàn mãi về 1 vấn đề ko thích lắm hay chuyển sang xem thánh nhân dung cách zi để thực hiện ý định của mình (hòa bình duy tri mấy trăm năm) Tất nhiên phải có giới hạn - thứ nhất phải nói ra đc kết quả của việc liên quan đến Quân sự đấy - thỏa mãn điều kiên với câu "Cuộc càn quét từ trên trời" của Nostradamus nêu ra(vì chú bào sấm trạng sai cháu chuyển qua lời tiên tri cua Nostradamus vì vẫn zữ nguyên bản gốc) - Kính lão đắc thọ mời các bác các chú bắt đầu
 4. Cháu Sin lỗi các bác các chú Sấm trạng có đoạn cuối "Ðoài phương phước điạ giáng linh Cửu trùng thụy ứng long thành ngủ vân Phá điền thiên tử giáng trần Dũng sĩ nhược hai mưu thần như lâm Trần công nai thị phúc tâm Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du Tướng thần hệ xuất y chu Thứ kỵ phục kiến Ðường ngu thi hành Hiệu xưng thiên hạ thái bình Ðông Tây vô sự Nam thành quốc gia ." Câu đầu nói về hướng tây trong khi ông Trần Trọng Kim tại làng Kiều Linh, xã Đan Phố, huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh câu thứ 2 Long thành ở đâu cũng công nhận ông này dạy trường Bưởi thuộc tây Long Thành :) Câu thứ 3: Chắc là giải nghĩa đây "nền vàng hình chữ nhật, giữa có hình quẻ Ly màu đỏ thẫm" Nhưng sao ko thấy hiệu xưng thiên hạ thái bình nhỉ :D Sao bảo Đông Tây chưa vô sự ông Trần Trọng Kim của chú đã ở đâu rồi hay đoạn sau ko liên quan zi Sao bảo tướng thần mà: ông lại trở về Việt Nam sống thầm lặng và mất tại Đà Lạt vào ngày 2 tháng 12năm 1953http://vi.wikipedia.org/wiki/1953, thọ 71 tuổi. theo http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Tr%E1%BB%8Dng_Kim Còn về phần giải thích chữ Giang hồ cái zì cũng có mặt trái của nó Giang hồ cũng thế đúng hay sai thì chú cứ so sánh giữa những câu sấm với những lời tiên tri thì biết nếu khớp với nhau thì chắc ko sai
 5. Cháu Sin lỗi các bác các chúChú nói như vậy thì chắc chắn Thánh nhân 9/10 phần là theo đạo phật Nhưng theo Notrasdamus thì sẽ có tôn giáo mới nhưng rất có thể ko có tôn giáo nào cháu xin lấy ví dụ: bên TQ nghe đến kinh dich thì bắt buộc phải làm theo VN lại ko như thế mà sử dụng như 1 công cụ để làm đẹp cho đời đây là sự so sánh của những cổ vật gốm sứ của TQ và cùa VN còn để lại từ thế kỷ trước
 6. Cháu Sin lỗi các bác các chú thứ 1: Theo cháu ngoài cụ NBK thì có 2 ng biết 1 cách chính xác là thánh nhân đc nói đến và ng có duyên với thánh nhân Thứ 2: Còn về việc dich thì có thể sai nhưng theo cháu ng dich là học giả mà các học giả thì việc sai là gần như ko có Thứ 3: nếu mà Trần Trọng Kim mà có tên trong sấm chắc zờ thời thế sẽ khác đi, cháu vừa đọc lại thấy ông nay đâu có đổi họ Đào và ko phải gọi là xuất du mà là trốn chạy là đúng nhất cuối cùng thì nếu chú muốn có kết quả giải sấm đúng chú phải tìm ra logic của các lời sấm khớp với nhau thì sẽ ra kết quả đúng cháu xin đưa ra ví dụ: "Tướng thần hệ xuất y chu" của cụ NBK với "Cuộc càn quét từ trên trời" của Notradamus chú thấy 2 câu này giống nhau ở điểm nào và khác nhau ở điểm nào
 7. Cháu Sin lỗi các bác các chú Chú nói đến tâm đến trải nghiệm thì trong sấm có câu "Giang hồ tử sỹ Đào Tiềm xuất du Tướng Thần hệ xuất y chu" phân tích 2 câu này thì thấy Thứ nhất trải nghiệm Giang hồ: là nơi học rất nhanh với những ng có khả năng tiếp thu và thích ứng tốt Tử sỹ: là ko cần 1 cái zì hay nói cách khác sống chết ko quan trọng (đoạn sau ko phải phân tích) kết quả của việc trải nghiệm giang hồ và ko cần sống chết là zi Y chu: nghĩa là hoàn chỉnh Có thể chú nhầm thánh nhân cao tuổi là do ko để ý chữ giang hồ tử sỹ chăng
 8. Cháu Sin lỗi các bác các chú Theo chú NHT thi thánh nhân ko thể trẻ đc thì cho cháu hỏi thêm 1 câu Gia Cát Luong năm xưa 26 tuổi đã có kế chia 3 thiên hạ(TQ) thế chú phân tích sao Trong sấm của cụ trạng có 1 câu "Đoài phương phúc đại giáng linh ...... Đông Tây vô sự Nam thành quốc gia" cụ trạng có câu khác nữa: "Nhược đài sư tử thượng thiên hạ thái bình phong" thế theo chú việc mà thánh nhân định làm mất bao nhiêu năm thì sẽ tính đc số tuổi hiện thời của thánh nhân
 9. Cháu Sin lỗi các bác các chú Về căn bệnh của chú Hà Uyên theo cháu nếu chú đến thầy lang chữa thì zờ toàn lang băm thôi kiến thức thì ít mà băm thì nhiều Cháu góp ý 1 chút về cách chữa là: các cụ có câu "Trần sao âm vậy" Nên theo cháu chú lên mời thầy lang âm thì chữa hiệu quả hơn là chắc vì cháu nhiều lần bị ốm thuốc tây hàng tuần mới khỏi, nhưng nêu mời thầy thuôc âm lên thì chỉ 1-2 hôm là khỏi thôi Rất mong chú thử nghiệm xem thế nào ------------------------------------------------ còn về bài viết của chú thì cháu đang bận nên chú thông cảm cháu chưa có time suy nghĩ
 10. Cháu Sin lỗi các bác các chú Chú NHT giải thích sao về đoạn sấm dưới nếu khẳng định vị thánh nhân sắp tới 70 tuổi 172 - Công danh choi chói chép trong vân đài 173 - Bấy giờ phỉ sức chí trai 174 - Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình 175 - Nặng lòng thật có vĩ kinh 176 - Cao tay mới gẫm biết tình năm nao 177 - Trên trời có mấy vì sao 178 - Đủ no biền tướng anh hào đôi nơi 179 - Nước Nam thường có thánh tài 180 - Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường 181 - So mấy lời ðể tàng kim quỉ 182 - Chờ hậu mai có chí sẽ cho 183 - Trước là biết nẻo tôn phò 184 - Sau là cao chí biết lo mặc lòng 185 - Xem đoài cung đến thời bất tạo 186 - Thấy vĩ tinh liệu rạo cho mau 187 - Nguôi lòng tham tước tham giàu 188 - Tìm nơi tam hiểm mới hầu bảo thân 189 - Trẻ con mang mệnh tướng quân 190 - Ngỡ oai đã dấy ngỡ nhân đã nhường 191 - Ai lấy gương vua U thủa trước 192 - Loạn ru vì tham ngược bất nhân 193 - Ðoài phương ong khởi lần lần Còn Câu này cháu xin góp ý chút Dân Hồi Giáo cũng mong ông Mohammed thứ 2 của họ cũng như ta mong ông Thánh bên ta. Chắc họ cũng nghiên cứu sấm Vanga, Nostradamus Cháu nghi là 2 là 1 lắm vì trong sấm của cụ trạng có 2 câu khẳng định Giang hồ tử sỹ Đào tiềm xuất du ..... Đông tây vô sự Nam thành quốc gia
 11. Cháu Sin lỗi các bác các chúThực ra chú TS xóa bài của cháu cũng tốt và cũng mong chú xóa nhiều hơn vì nếu xóa cháu sẽ tính toán lại đc sự Ảo trong kế hoạch của cháu và xem với những ng am hiểu Lý Số còn ảo thì ng thường đến mức nào và mỗi lần dc chú TS xóa bài là 1 lần trưởng thành hơn nên phải cảm ơn chú Ts chứ ko dám trách Còn lý do bởi vì cháu ko muốn nói trên diễn dàn nên các bác các chú thông cảm Trước năm chống Pháp chống Mỹ nhân đân có câu "Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra" Zờ kế hoạch của cháu theo cách: Tìm hiểu, mới biết, biết mới bàn, bàn mới lên kế hoạch, chuẩn bị, rồi mới làm nên cháu có kế hoạch là đã xong phần tìm hiểu rồi
 12. Cháu Sin lỗi các bác các chú- Chú cảm ơn cháu ko dám nhận vì cháu cũng đang quan tâm đến vấn đền này đáng nhẽ phải cảm ơn chú vì có ng bàn luận cùng mới đúng - Trước khi đưa ra giải pháp mà cũng như trước khi chú Ts đưa bài lên vài ngày cháu cũng đã tìm ra nguyên nhân nhưng nếu cách của cháu đã đc coi là ko thực tế thì nguyên nhân thực sự ko thực tế hơn nữa hay nói như lứa tuổi bọn cháu là "Ảo như cái chảo" nên chú muốn tìm hiểu nguyên nhân cháu cũng ko tiện nói ra diễn đàn vì cách của cháu chú TS xóa đi nghĩa là các chú thấy ko thực tế - Chú muốn biết nguyên nhân để tham khảo thì có thể PM riêng cháu xem ảo đến mức nào
 13. Cháu Sin lỗi các bác các chúTheo cháu zờ mới tìm hiểu thì đã muộn vì nếu theo câu "nước đến chân mới nhảy" thì giờ nước đến chân roài mà mới tìm hiểu thì bảo zờ mới biết đừng nói là làm Còn chú muốn bảo toàn hành thổ thì theo cháu thì nên tìm hiểu 1 nhân vật trong sấm đó là Đào Tiềm vì cụ NBK có nói "Tướng Thần hệ xuất y chu" Sao ko tìm hiểu tính cách và con ng nhân vật trên chắc chắn cụ NBK chẳng nói oan cho ai nên Tướng Thần thì phải có cái hơn ng bình thường rất nhiều nên nếu mà chú tìm hiểu nhân vật trên hiểu đc cách nghĩ cách xử lý mọi việc của con ng này Sau đó xếp nhân vật này vào vị trí để yểm 12 trận đồ xem có hợp lý ko Hợp lý thì coi như giải quyết xong vấn đề ng thực hiện kế hoạch zờ chỉ còn bước chuẩn bị thôi
 14. Cháu Sin lỗi các bác các chúCháu xin đưa ra 1 số hiện tượng thiên nhiên gần đây sau đấy sẽ logic lại để xem có ra đc vấn đề ko Bão sét sao Thổ phá vỡ kỉ lục trong Thái dương hệ + Bão lụt tàn phá kinh hoàng thủ đô Philippines + Sóng thần ở nam Thái Bình Dương - Ít nhất 100 người chết 30/09/2009 + Động đất mạnh ở Indonesia, một loạt nước được cảnh báo sóng thần + Ấn Độ: Hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 37 năm qua + Indonesia lại rung chuyển bởi trận động đất thứ 2 + Một loạt thiên tai trong 24 giờ - Sự trùng hợp bất thường? + Bão tuyết sớm bất thường hoành hành châu Âu Nhận xét của chú TS: Hiện tượng sét kỷ lục xuất hiện cho thấy Mộc Vượng sinh Hỏa. Như vậy Thổ sẽ bị khắc rất mạnh. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thủy khí trên trái Đất. Khi Thổ bị khắc thì Thủy khí sẽ rất vượng.
 15. Cháu Sin lỗi các bác các chú Cháu xin góp chút ý kiến là nếu các chú các bác chỉ dùng kiến thức lý học TQ thì sẽ ko tìm ra đâu vì đã hàng nghìn nằm học giả TQ tìm mãi rồi :mellow: cháu xin góp ý chút cách giải quyết: - Từ câu hỏi của chú Hà Uyên ghép vào Lạc Thư (vì lạc thư ngang tổng 15 dọc 15 mà 15x4 = 60) - Chọn thời điểm thì tốt nhất vào ngày Thượng cổ Giáp Tý gần nhất trong năm 2004 thì phải lý do vì có 64 quẻ mà chỉ có 60 hoa giáp nếu chọn ngày # sẽ dễ bị nhầm lẫn - Kết quả sao biết đúng sai: Sau cùng phối với Thiên Tiên Đồ nếu hợp lý thì Ngũ hành(trong 60 hoa giáp của Chú TS mới tìm ra) hợp lý là đúng còn các kết quả khác là sai