• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tamnhu05

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  19
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tamnhu05

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 1. Kính gửi Ban Quản trị, Ngày 19/09/2013, tamnhu05 co nộp tiền học phí lớp PTLV khóa 13, kính nhờ Ban quản trị kiểm tra giúp nhé. Trân trọng,
 2. Kính gửi Ban Quản trị, Hôm nay, tamnhu05 co nộp tiền học phí lớp PTLV khóa 13, kính nhờ Ban quản trị kiểm tra giúp nhé. Trân trọng,
 3. Kính gửi chú Thiên Sứ! Hình ảnh trên không phải là đại đức Thích Thanh Thắng mà là đại đức Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn ạ. Sao tác giả lại đưa hình ảnh vào sai nhỉ???
 4. Kính gửi chú Thiên Sứ! Đây là ý tưởng rất tuyệt, nhưng mà "100 người mặt mũi sáng sủa, phúc hậu, hiền lành tử tế và có tâm huyết," thì có thể có, còn 100 người có tri thức về Lý học" thì có hơi khó không ạ? Nếu có thể, cháu xin tự nguyện tham gia. Trân trọng.
 5. Kính gửi chú Thiên Sứ! Hôm nay cháu có đọc cuốn "ĐỊNH MỆNH CÓ THẬT HAY KHÔNG?" của chú (bằng cách lấy về trên trang lyhocdongphuong từ từ :rolleyes: ), và cháu bây giờ cháu cũng biết được phần nào tâm huyết của chú, cháu xin gửi đến chú bài viết sau, cũng như tâm huyết của chú muốn chứng minh lý thuyết thống nhất là khoa học, thì từ những kinh nghiệm, và đúc kết, cháu nghĩ rằng chú cũng sẽ tạo ra được công thức, và nó sẽ giải thích cho thuyết ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH. Chú có viết: "Nhưng tại sao: Sự hoàn chỉnh và nhất quán của thuyết Âm Dương Ngũ hành chỉ là một giả thuyết. Khi mà chúng ta đang ứng dụng phương pháp luận của nó với tư cách là hệ quả một học thuyết nhất quán?" Công thức của hạnh phúc (Sưu tầm) Thông thường Đại số là một môn học chẳng có liên quan gì đến tình cảm con người. Nhưng một cuộc nghiên cứu mới đây đã chứng tỏ rằng, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được hạnh phúc nếu biết sử dụng công thức sau: Hạnh phúc = P+(5xE)+(3xH). Trong đó P là tính cách cá nhân như nhân sinh quan, khả năng phục hồi và tính thích nghi. E là những nhu cầu tồn tại như sức khoẻ, tiền bạc, bạn bè. H là những nhu cầu cao hơn như tính hài hước, tham vọng, lòng tự trọng. Phương trình này do hai ng­ười Anh là nhà tâm lý học Carol Rothwell và chuyên gia tư vấn Pete Cohen đề ra, sau khi phỏng vấn 1.000 công dân xứ sở sương mù để tìm hiểu quan niệm hạnh phúc của mỗi người, với sự hợp tác của hãng du lịch Thomson. Bà Rothwell nói: "Đây là lần đầu tiên có một công thức cho phép con người tính toán được trạng thái tình cảm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những sự kiện cụ thể trong cuộc sống (như được thăng chức chẳng hạn) có thể tác động tích cực tới tổng số điểm hạnh phúc của mỗi con người". Để tìm ra giá trị cá nhân của mỗi chữ cái, mỗi người sẽ phải tự đánh giá mình theo thang điểm từ 1 đến 10 cho từng câu hỏi. Ví dụ, nếu ai đó cho rằng họ là người khá sôi nổi, năng động, họ sẽ cho mình điểm 8 trong mục P. Còn nếu tự nhận thấy mình sống nội tâm, không thích thay đổi, họ sẽ cho điểm thấp hơn. Tổng số điểm tính toán sau cùng càng cao thì người đó sẽ càng hạnh phúc. Các kết quả tìm được sau cuộc khảo sát cũng cho thấy sự khác nhau về quan niệm hạnh phúc giữa nam và nữ. Theo đó, nam đánh giá tình dục và thành tựu thể thao là yếu tố hàng đầu mang lại hạnh phúc, còn phụ nữ thì ưu tiên gia đình và giảm béo. Tuy nhiên về nguyên nhân gây ra đau khổ thì đa số mọi người đều thống nhất. Sự ốm yếu được coi là cản trở lớn nhất của hạnh phúc, tiếp đến là nợ nần và thời tiết xấu. Để tìm ra chỉ số hạnh phúc cho mình, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau và tự cho điểm theo thang từ 1 đến 10 (mỗi câu hỏi được cho điểm một lần, chẳng hạn P có hai câu hỏi, được cho điểm 2 lần): P: Bạn có sôi nổi, năng động, linh hoạt và sẵn sàng thay đổi? Bạn có một cái nhìn tích cực và hồi phục nhanh chóng sau mỗi thất bại? (Cộng 2 điểm với nhau). E: Bạn thấy những nhu cầu cơ bản của mình đạt được bao nhiêu về vấn đề sức khoẻ, tài chính, sự an toàn, tự do, tính cộng đồng và giáo dục? H: Khả năng của bạn trong việc kêu gọi sự hỗ trợ của người thân, đạt được các nguyện vọng, tham gia vào những hoạt động ý nghĩa và cảm thấy rõ cái tôi của mình? Bây giờ hãy cộng tất cả số điểm lại. Nếu đạt 100, bạn hoàn toàn hạnh phúc. Những người còn lại hãy tiếp tục tính toán vận may của mình.
 6. Rau mồng tơi chữa bệnh Rau mồng tơi được chế biến dùng trong bữa ăn hằng ngày. Từ lâu, nó còn được sử dụng như một vị thuốc chữa bệnh. Rau mồng tơi - Ảnh: Minh Ngọc Rau mồng tơi là món ăn quen thuộc của người dân Việt. Tuy nhiên không phải ai cũng biết loại rau này còn có tác dụng chữa bệnh. Lương y Huyên Thảo ( Hà Nội) cho biết: theo Đông y, mồng tơi có vị chua ngọt, không độc, tính lạnh. Nó có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, hoạt tràng... Dùng mồng tơi để giải độc, chữa đại tiện bí kết, đại tiện xuất huyết, tiểu tiện khó, đái nhỏ giọt, đái dắt, chữa kiết lỵ hiệu quả. Theo lương y Huyên Thảo, rau mồng tơi đã được sử dụng trong một số bài thuốc chữa bệnh: + Lấy 500g mồng tơi cho mắm muối, tương, giấm nấu thành canh ăn cơm hằng ngày. Món ăn này chữa đại tiện táo bón rất hiệu quả. Sử dụng vài ngày là đại tiện sẽ thông. + Rau mồng tơi 30g, gà mái già: 1 con (bỏ đầu, chân, nội tạng) hầm lên ăn. Chú ý khi thịt gà chín mới cho mồng tơi vào, nấu thêm 20 phút bắc ra là ăn được. Món này chữa chứng đại tiện xuất huyết kinh niên hiệu quả. +Dùng khoảng 100g mồng tơi sắc nước uống trong ngày thay trà chữa tiểu tiện không thông, đái dắt, đái nhỏ giọt hiệu quả. + Phụ nữ sau khi sinh ít sữa, ăn rau mồng tơi sẽ nhiều sữa hơn. + Dùng mồng tơi giã nát, lấy nước bôi lên chỗ da bị bỏng sẽ mau lành. + Mồng tơi cả cây khoảng 100g, móng chân giò 1 cái, hầm với nước và rượu. Ăn trong bữa cơm hằng ngày có tác dụng chữa khớp chân tay đau nhức do phong thấp. + Mồng tơi 60g sắc lấy nước đặc, hòa thêm chút rượu trắng uống khi nước còn ấm có tác dụng chữa chứng ngực bồn chồn, đầy tức. Lương y Huyên Thảo cho biết thêm: Mồng tơi còn có tác dụng tốt trong việc cầm máu, giúp vết thương mau lành, cụ thể: + Mồng tơi tươi giã nát rồi lấy bông thấm vào nước cốt nhét vào lỗ mũi chữa chảy máu mũi do huyết nhiệt (dân gian thường gọi là chảy máu cam) + Mồng tơi trộn với đường phèn, giã nát, đắp vào chỗ bị thương sẽ giúp cầm máu, vết thương mau lành. Theo M. N ThanhNienOnline nguyenhuyen
 7. Khủng hoảng tài chính Mỹ dưới “góc nhìn Ha-vớt” Nhà rao bán ở Lát Vê-gát, bang Nê-va-đa (Mỹ) từ tháng 7-2008 nhưng chưa có ai mua. Ảnh: AFP Trong những ngày qua, trong khi thế giới “nín thở” quan sát cơn khủng hoảng tài chính đang có nguy cơ lan rộng toàn cầu thì các chuyên gia kinh tế của Trường đại học Ha-vớt (Mỹ) bắt tay đi tìm nguyên nhân của cuộc khủng hoảng dẫn tới kế hoạch giải cứu 700 tỷ USD và những dự đoán tổng thể về nền kinh tế Mỹ trong thời gian tới. Tạp chí Ha-vớt số ra gần đây đã đề cập tới vấn đề này. Xin giới thiệu với bạn đọc. “Gốc rễ” của cuộc khủng hoảng tài chính Theo các chuyên gia Ha-vớt, về vĩ mô, 20 năm nới lỏng luật định của Phố Uôn đã tạo ra bầu không khí ngột ngạt của sự cạnh tranh căng thẳng giữa các ngân hàng. Để tăng thu nhập đầu tư, nhiều ngân hàng đã tìm mọi cách huy động nguồn vốn cao bất chấp rủi ro. Điển hình là ngân hàng Golden Sachs, đối thủ của ngân hàng J.P Morgan, đã tăng lợi nhuận gấp 5 lần nhờ vào chấp nhận rủi ro rất cao. Trong khi đó, giá trị của các khoản đầu tư phức tạp (như chứng khoán có cầm cố bảo đảm, vốn phát sinh hay đầu tư cổ phần…) càng trở nên khó định giá. Nhiều ngân hàng đầu tư không tuân theo quy định nghiêm ngặt về vốn và đã đặt nhiều niềm tin vào giá trị của các chứng khoán cầm cố. Những ngân hàng này thậm chí còn có những giả thuyết sai lầm về tỉ lệ mặc định, giá trị của chứng khoán hay sự bảo đảm của quỹ thanh khoản khi cần. Những tính toán sai đã “góp phần” làm sụp đổ hệ thống tài chính Mỹ... Hiện nay, khi khủng hoảng đã lan ra khắp các tầng lớp giàu có và người cho vay, nó cũng cướp đi nguồn vốn mà nền kinh tế cần có để vận hành. Nước Mỹ đã phải chứng kiến sự sáp nhập bắt buộc của Bear Stearns vào J.P Morgan Chase, sự phá sản của Lehman Brothers, sự gia nhập vội vã của Merrill Lynch vào Ngân hàng trung ương Mỹ. Khủng hoảng nhà đất là gốc rễ của tất cả các vấn đề hiện nay và sự yếu kém trong kiến trúc tài chính đã tạo nên khủng hoảng lòng tin, dẫn đến hiện tượng “chảy máu ngân hàng” khi người ta đổ xô đến ngân hàng để rút tiền ra khỏi ngành công nghiệp với hàng tỷ USD này. Giáo sư Rô-bớt Mơ-tơn của Trường đại học Mác A-thơ cho biết, chỉ trong năm ngoái, giá nhà sụt giảm đã gây thất thoát từ 3 triệu đến 4 triệu tỉ USD tài sản và hy vọng khôi phục lại thị trường địa ốc là rất mong manh. Giá nhà càng giảm, nguy cơ rủi ro càng tăng cao, đánh dấu sự sụp đổ của các tổ chức tài chính vốn “ôm” nhiều khoản cho vay cầm cố không còn khả năng hoàn trả. 700 tỷ USD chỉ là “muối bỏ biển” Tại cuộc hội thảo với chuyên đề: “Để hiểu cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ: Hội thảo của các chuyên gia Ha-vớt”, nhiều đại biểu đều cho rằng, tầng lớp trung lưu đang bị thiệt hại nặng nề về mặt tài chính. Trong khi lương hàng tháng hầu như không tăng, thì giá cả các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, năng lượng, giáo dục, y tế lại tăng chóng mặt, buộc những người Mỹ trung lưu phải cầu cứu đến nguồn tài chính sẵn có chính là ngôi nhà của họ với giá trị tăng lên từng ngày theo cơn sốt địa ốc. Việc “ăn bòn” giá trị hiện tại của ngôi nhà đã giúp các gia đình đủ chi trả trong một thời gian ngắn. Đến khi chỗ dựa cuối cùng cũng bị mất đi, thì hệ quả là, người tiêu dùng mất thăng bằng trong chi tiêu, dẫn đến sự đổ vỡ của các tổ chức khác, khiến các loại tài sản rớt giá thảm hại. Mọi nỗ lực huy động vốn của các ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư đều thất bại. Chính phủ Mỹ đã buộc phải thông qua kế hoạch giải cứu hệ thống tài chính và ngân hàng trị giá 700 tỷ USD. Nhưng thật không may, số tiền này không đủ lớn để giúp các tổ chức tài chính có thể vay trở lại, nhưng cũng không thể giúp “tái xây dựng tầng lớp trung lưu”, vốn là hạt nhân của toàn nền kinh tế. Theo giáo sư trường Luật Ha-vớt Ê-li-da-bét Oa-ren, giải pháp lâu dài là phải xây dựng lại tầng lớp trung lưu và chỉnh đốn lại các quy định về phá sản và khoản vay cá nhân, không để cho các ngân hàng tài chính vận hành trong tình trạng thiếu quy định cụ thể. Bà Oa-ren cho rằng, việc mà chính phủ Mỹ cần làm ngay bây giờ là phân loại các khoản vay làm hai loại. Loại thứ nhất là những khoản vay không thể giải quyết được, phải xử lý bằng cách tịch thu tài sản thế chấp. Còn loại thứ hai là những khoản vay có thể hoàn trả được, và xử lý với mục tiêu cuối cùng là cố gắng giữ lại nhà ở cho càng nhiều hộ gia đình càng tốt. Ngoài ra, bà Oa-ren cũng nhấn mạnh đến việc cải cách luật phá sản. Sở dĩ cần những cải cách như vậy vì không thể tìm đâu ra đủ tiền để tài trợ cho toàn bộ thị trường và mua lại những tài sản của những tổ chức tài chính làm ăn thất bát.
 8. Những năng lượng vô hình http://e-city.vn/admin.e-city/newsdataview.php?f=/images/ecms/01(86).jpg www.baymau.net Trước khi có quyết định cuối cùng về một địa điểm cư trú, điều khôn ngoan là bạn nên kiểm tra xem bên dưới khu vực này có mạch nước ngầm, có khiếm khuyết về địa chất hay những nhiễu loạn địa cầu nào khác không, vì chúng tạo nên những năng lượng vô hình có thể tác động lên cuộc sống an lành của bạn.Hội chứng stress địa bệnh Từ “geopathic” là một từ ghép của tiếng Hy Lạp, trong đó “geo” có nghĩa là “trái đất” và “pathos” là “bệnh tật”. Từ này dùng để chỉ các hiện tượng thiên nhiên gây nên các trục trặc xảy ra cho chúng ta và nhà cửa của chúng ta. Trái đất và các sinh vật của nó dao động ở các tần số bổ sung cho nhau, nhưng không may là các tần số này lại bị các khiếm khuyết địa chất làm cho xấu đi. Những người dò mạch nước có thể tìm ra những vấn đề đó trong khi những người khảo sát nhà cửa lại không thể phát hiện được. Các dòng nước ngầm Nước xói mòn các tảng đá bên bờ biển như thế nào thì dòng nước ngầm cũng xói mòn như thế đối với lớp đất nằm bên dưới mặt đất. Tiến trình đó làm thay đổi tần số điện từ của trái đất khiến cho tần số ấy nằm ngoài vùng tần số của chúng ta. Mạch nước ngầm chảy xiết hoặc bị ô nhiễm cũng gây hiệu ứng tương tự. Các dòng nước ngầm sản sinh ra các năng lượng hình xoắn ốc nên những người sống trong các tòa nhà xây ở ngay phía trên các dòng nước ngầm này sẽ cảm nhận được hiệu ứng của chúng. Những người đang sống ở phía trên nơi giao nhau của hai nguồn năng lượng xoắn ốc ngược chiều nhau có thể sức khỏe của họ sẽ bị suy nhược. Nếu đó là nơi các năng lượng hình xoắn ốc gặp các loại năng lượng khác, như ley (đường thẳng nối liền các di chỉ của người xưa và các nơi thờ phụng, được tin là tuân theo lộ trình của một tuyến đường trước đó và thường kèm theo một hiện tượng huyền bí nổi tiếng nào đó), thì vấn đề càng trở nên nghiêm trọng. Ley Đường Ley theo truyền thuyết ở Anh là một mạng lưới các tuyến năng lượng chạy trên bề mặt trái đất, dọc ngang khắp các vùng nông thôn. Tổ tiên xa xưa của con người có thể đã xây các đền thờ hay các đài đá trên các tuyến này, tạo nên một hiệu ứng “châm huyệt quả đất” khi họ chạm vào năng lượng của nó. Người ta tin rằng Ley cũng đã cung cấp những lộ trình cho các khách du hành. Phóng xạ Radon Chúng ta tiếp xúc với các tia bức xạ trong suốt cuộc đời, chủ yếu là bức xạ mặt trời. Phơi người dưới ánh nắng mặt trời trong nhiều giờ hay nhiều hơn mức bình thường có thể làm chúng ta bị ốm. Bệnh bạch cầu và dị tật bẩm sinh được cho là liên quan đến việc bị nhiễm phóng xạ radon, do chất uranium tự nhiên có trong lòng đất sinh ra. Khi uranium bị phân rã, nó tạo ra các ion phóng xạ bám vào phân tử không khí rồi bị mắc kẹt bên trong các ngôi nhà. Ở một vài vùng trên thế giới các nhà khoa học đã đo được mức phóng xạ còn cao hơn mức phóng xạ ghi nhận được sau thảm họa hạt nhân từ nhà máy Chernobyl. Nhiều khu vực phóng xạ tự nhiên đã được tìm thấy ở Thụy Điển, Hoa Kỳ, cũng như ở vùng Derbyshire và Cornwall bên Anh. Các nhà chức trách ở những nơi này đã nhận thức được mối nguy hiểm nên luôn luôn sẵn sàng có mặt để tẩy khử phóng xạ xuất hiện trong các công trình xây dựng. Lưới lực của trái đất Hai tiến sĩ người Đức, Hartmann và Curry, đã phát triển một lý thuyết cho rằng trái đất bị bao phủ bởi một loại những tuyến lực sinh ra bởi sự tương tác giữa từ trường trái đất và lực hấp dẫn của mặt trời và mặt trăng. Sự dịch chuyển của các tuyến lực này được cho là phát xuất từ việc chúng tương tác với sự chuyển động của các hạt tích điện bị kẹt lại trong bầu khí quyển khí bức xạ mặt trời thổi đến trái đất. Tại vị trí mà các tuyến lực này giao nhau nơi ấy cơ thể chúng ta có thể bị tác động xấu. Các hoạt động của con người Con người cũng có thể gây nhiễu năng lượng của trái đất. Các hoạt động như khai thác đá, xây dựng đường hầm, khai thác mỏ, nguồn nước bị ô nhiễm và đường ray xe lửa đều được xác nhận là đã góp phần tạo ra những tác động tiêu cực. Trước khi cất nhà hay mua nhà, bạn hãy kiểm tra xem trong khu vực đó người ta có đang đào đường hầm hay khai thác mỏ không. Tẩy trừ năng lượng Nếu không có nguyên nhân rõ ràng về cảm giác mệt mỏi trong suốt một thời gian dài thì lúc đó có thể cho rằng stress địa bệnh là tác nhân gây ra chứng mệt mỏi này. Các người đó tìm mạch nước (dowser) giàu kinh nghiệm có khả năng phát hiện các loại năng lượng trái đất, trong một vài trường hợp, chuyển hướng dòng năng lượng tiêu cực, dù thường chỉ được một thời gian ngắn. Nhiều người có thể dò tìm mạch nước bằng các que dò hay con lắc, nhưng với năng lượng trái đất cần phải có kinh nghiệm và phải có các biện pháp bảo hộ để giảm các tác hại tới mức thấp nhất. Tốt nhất, nếu có thể được, là di chuyển khỏi các nguồn năng lượng như thế, hoặc đơn giản là dời giướng ngủ ra xa một khoảng 0,6 – 1m. Hiệu quả của việc tẩy trừ năng lượng rất bất ngờ và thậm chí có thể gây sốc. Cho nên đối với người có bệnh về tim mạch việc này cần phải được tiến hành từ từ. Các dấu hiệu địa bệnh Cây nghiêng Thân cây có chỗ thối mục Cây già cỗi Ngã bệnh chẳng bao lâu sau khi chuyển nhà Bầu không khí ngột ngạt Việc đào đường hầm Những căn phòng ẩm ướt, lạnh lẽo ¨Que dò mạch nước là một trong những dụng cụ của các thầy phong thủy. Các móc treo quần áo bằng kim loại cũng có thể làm được việc dò tìm này. ¨Hai que dò bắt chéo nhau là dấu hiệu cho thấy đã phát hiện ra mạch nước ngầm. Chúng cũng được dùng để dò mìn và các loại ống dẫn. Kính gửi anh Phạm Cương, nếu mình phát hiện ra những năng lượng vô hình như vậy thì có cách hóa giải không ạ? Tamnhu05.
 9. Mỗi năm bệnh tim mạch gây thiệt mạng cho hơn 17 triệu người trên thế giới. Tại Hoa Kỳ số tử vong cũng xấp xỉ con số 700.000 người. Tuy nhiên may mắn là bệnh tim có thể phòng tránh được và mọi người có thể tự mình giảm thiểu các rủi ro đưa tới bệnh tim cũng như cơn suy tim. Sau đây là các rủi ro có thể gây ra bệnh tim mạch và các phương thức phòng tránh. Tăng cholesterol Cholesterol là chất giống như sáp do gan sản xuất hoặc có trong một vài loại thực phẩm mà ta tiêu thụ. Khi lượng cholesterol trong máu lên quá cao, chúng sẽ bám vào thành động mạch, kể cả động mạch vành. Lòng động mạch hẹp lại, lưu thông máu giảm, đưa tới bệnh tim mạch cũng như các biến chứng khác. Mức độ cholesterol trung bình là dưới 200mg/dl. Để duy trì mức độ cholesterol ở mức trung bình, cần thực hiện một chế độ dinh dưỡng có ít chất béo bão hòa và cholesterol, có nhiều chất xơ, duy trì cân nặng bình thường và vận động cơ thể đều đặn. Mỗi năm, người trưởng thành nên thử mức độ cholesterol trong máu một lần. Nếu cholesterol cao, bác sĩ có thể cho dùng dược phẩm để hạ cholesterol. Những món ăn có nhiều vitamin và chất xơ giúp phòng ngừa bệnh tim mạch.Tăng huyết áp Huyết áp trung bình nhỏ hơn hoặc bằng 120/80mmHg. Khi huyết áp quá cao, trái tim phải gắng sức nhiều hơn để đưa máu nuôi cơ thể, tim sẽ mau suy yếu, nhất là khi động mạch vành bị tắc nghẽn, không cung cấp đủ ôxy và các chất dinh dưỡng. Có thể duy trì huyết áp ở mức trung bình với nếp sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý, bớt muối, không hút thuốc lá, thường xuyên vận động cơ thể, tránh mập phì. Nên đo huyết áp theo định kỳ, vì bệnh tăng huyết áp xảy ra từ từ, đôi khi không có dấu hiệu báo trước. Đái tháo đường Đường huyết quá cao (trung bình từ 70mg/dl-125mg/dl) làm các mạch máu cứng, thoái hóa, kể cả động mạch tim. Có tới 3/4 số người bị đái tháo đường thiệt mạng vì bệnh tim mạch. Phòng tránh bệnh đái tháo đường bằng cách duy trì cân nặng cơ thể trung bình, với chế độ dinh dưỡng cân bằng và với sự vận động cơ thể. Lưu ý là 80% bệnh đái tháo đường týp 2 ở người trưởng thành có nguyên nhân do mập phì. Hút thuốc lá: Thuốc lá làm tăng rủi ro bị bệnh tim và cơn suy tim. Chất nicotin trong thuốc lá làm mạch máu co hẹp, cản trở sự lưu thông của máu, làm huyết áp tăng. Nicotin cũng tăng lượng thán khí và giảm ôxy trong máu. Khói thuốc lá làm tăng rủi ro vữa xơ động mạch và tăng các yếu tố làm đông máu. Hậu quả là các bệnh tim mạch, tai biến động mạch não dễ dàng xảy ra. Đã có nhiều bằng chứng khoa học là hít khói thuốc lá thụ động cũng đưa tới bệnh tim. Vì vậy xin hãy không hút hoặc đang hút thì ngưng. Chỉ cần một quyết tâm cùng với sự hỗ trợ của gia đình là ta có thể bỏ thói quen nghiện thuốc lá. Bia rượu: Tiêu thụ bia rượu vừa phải có thể chấp nhận được. Vừa phải là khoảng 60cc rượu mạnh, 160cc rượu vang, 360cc bia, hai lần một ngày cho nam giới, một lần cho nữ giới. Nhưng quá nhiều rượu sẽ đưa tới tăng huyết áp, tăng lượng chất béo triglycerid, giảm chất béo tốt HDL, tăng rủi ro vữa xơ động mạch. Hậu quả là bệnh tim mạch, tai biến não, suy tim. Do đó, nếu chưa uống rượu thì không nên uống khi nghe nói rằng uống một chút rượu tốt cho tim. Lý do là khi đã uống thì khó mà tự kiểm soát, rồi nghiện rượu lúc nào mà không biết. Mập phì: Mập phì khiến cho tim phải làm việc nhiều hơn để nuôi khối tế bào to lớn của cơ thể. Lâu ngày, tim sẽ suy yếu. Sức nặng được tính theo chỉ số khối cơ thể (BMI). Để tính BMI, chia sức nặng cơ thể kg cho bình phương chiều cao tính bằng mét: BMI=kg/(m2). Chỉ số từ 18-24,9 là tốt. Chỉ số càng cao thì số lượng chất béo trong cơ thể càng nhiều. Dinh dưỡng đúng nhu cầu, vận động cơ thể giúp duy trì BMI ở mức bình thường. Lười vận động: Không vận động cơ thể đưa tới tăng huyết áp, đái tháo đường, mập phì là những rủi ro của bệnh tim mạch. Vận động giảm thiểu các rủi ro này. Mỗi ngày chỉ cần 30 phút tập luyện là đạt được lợi ích. Dinh dưỡng không hợp lý: Dinh dưỡng không hợp lý là tăng quá nhu cầu cơ thể, ăn những chất mà khi quá nhiều sẽ có tác dụng xấu. Hậu quả là cơ thể sẽ quá cân, cholesterol, đường huyết và huyết áp lên cao. Tất cả đều tác động xấu tới hệ tuần hoàn. Để tránh các rủi ro này, nên ăn uống vừa đúng nhu cầu cơ thể với chế độ thực phẩm cân bằng, nhiều loại khác nhau. Stress: Đời sống luôn luôn có những căng thẳng, nhưng không phải là căng thẳng nào cũng có tác dụng xấu tới sức khỏe. Riêng với bệnh tim mạch, đã có nhiều chứng minh khoa học cho hay stress là một rủi ro lớn của bệnh này, đặc biệt là khi stress mạnh, kéo dài. Thực vậy, trong phản ứng với stress, tuyến thượng thận sẽ sản xuất nhiều adrenalin để giúp cơ thể tự phòng. Nhưng nếu stress liên tục, cơ thể sẽ suy yếu trong đó có trái tim. Ngược lại, giảm lo âu căng thẳng sẽ giúp giảm thiểu cơn đau tim hoặc tử vong. Trên đây là các rủi ro đưa tới bệnh tim mạch mà ta có thể tránh được. Ngoài ra còn phải kể tới mấy rủi ro khác như: - Yếu tố di truyền: Con cái người có bệnh tim dễ mắc bệnh này hơn. - Tuổi tác: Trên 83% người thiệt mạng vì bệnh tim mạch đều ở tuổi từ 65 trở lên. - Giới tính: Nam giới thường có nhiều rủi ro bị cơn đau tim hơn nữ giới và các cơn đau tim này xảy ra sớm hơn trong đời sống... Tuy nhiên, như cổ nhân đã nói: "Phòng bệnh hơn chữa bệnh". Phòng tránh được rủi ro nào thì ta cứ kiên nhẫn áp dụng. Giảm thiểu càng nhiều rủi ro thì càng có nhiều cơ hội sống lâu trong khỏe mạnh, hạnh phúc. BS. Nguyễn ý Đức
 10. Đột quỵ là nguyên nhân đứng hàng thứ ba dẫn đến tử vong sau bệnh tim mạch và ung thư. Tại Mỹ mỗi năm có khoảng 600.000 người mới mắc và tái phát đột quỵ, trong đó 160.000 người tử vong. Tiên lượng của bệnh phụ thuộc rất nhiều vào việc sơ cấp cứu. Hiện nay việc điều trị ngày càng có nhiều tiến bộ, điều này giúp giảm tỷ lệ tử vong và kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân nhưng mức độ tàn phế vẫn còn là một thách thức và là gánh nặng cho gia đình, xã hội. Đột quỵ là hiện tượng máu lên não bị gián đoạn đột ngột, hậu quả là tế bào não bị chết do thiếu oxy. Có hai hình thái đột quỵ do thiếu máu não cục bộ và đột quỵ do xuất huyết não. Nguyên nhân Trên khắp thế giới vẫn có những người phải nhận cái chết đột ngột không được báo trước Nguyên nhân gây ra đột quỵ do thiếu máu não cục bộ thường do cục máu đông trong tim hay mảng xơ vữa trong mạch máu trồi lên não gây tắc mạch não. Đột quỵ do xuất huyết não xảy ra khi một mạch máu trong não bị vỡ dấn đến thiếu máu cho vùng não do mạch máu đó chi phối. Nguyên nhân thường gặp là cơn cao huyết áp, dị dạng mạch não bẩm sinh, rối loạn đông máu hoặc bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc chống đông. Diễn biến Đột quỵ thường xảy ra đột ngột với rất ít dấu hiệu báo trước. Những dấu hiệu cảnh báo cơn đột quỵ Đột nhiên bị đau đầu dữ dội, choáng váng, mất tri giác, ngủ gà hoặc hôn mê Gặp khó khăn trong nói hoặc hiểu người khác Bị yếu đột ngột ở một phần cơ thể Đột nhiên nhìn mờ hoặc nhìn nhòe, có thể chỉ bị ở một bên mắt Tiểu tiện không tự chủ hoặc bí tiểu hoàn toàn Khi thấy bất cứ dấu hiệu nào như kể trên, phải gọi xe cấp cứu ngay lập tức. Việc thăm khám và điều trị cần hết sức khẩn trương, đặc biệt trong khoảng 3 giờ đầu tiên. Điều trị Ngay khi vào viện bệnh nhân cần được khám lâm sàng, cận lâm sàng, xét nghiệm huyết học, ghi điện tim và đặc biệt là chụp cắt lớp điện toán (CT scan) hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định chính xác nguyên nhân, vị trí và mức độ tổn thương. Điều này có tính quyết định đối với thái độ điều trị. - Nguyên tắc điều trị: An thần, thở máy. Cung cấp đủ oxy cho não. Chống phù não. Chống tăng huyết áp. Thuốc có tác dụng làm tiêu cục máu đông. Kiểm soát tình trạng đông máu của bệnh nhân. Nuôi dưỡng tốt. Chống loét. Chống nhiễm trùng. Sơ cấp cứu - Tai biến mạch máu não là một tình trạng khẩn cấp, cần gọi cấp cứu. Trong khi chờ xe cấp cứu, người nhà cần để bệnh nhân nằm yên, nới rộng quần áo, theo dõi sắc mặt, nhịp thở. Nếu bệnh nhân nôn cần để đầu nghiêng sang một bên, dùng tay lấy các chất nôn từ mũi và miệng bệnh nhân. - Nếu bệnh nhân co giật, cũng cần để bệnh nhân nằm nghiêng, đề phòng bệnh nhân cắn vào lưỡi bằng cách dùng khăn vải quấn quanh một chiếc đũa hay cán thìa đặt giữa hai hàm răng của bệnh nhân. - Tất cả các bệnh nhân cần được theo dõi ở khu săn sóc tích cực có sẵn các phương tiện hồi sức cấp cứu. Hãy ăn nhiều rau và hoa quả để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể, giảm cholesterol trong máuPhòng tránh Các bệnh gây tử vong hàng đầu ở nam giới chính là hậu quả của sự thiếu chăm sóc bản thân ngay từ thời thanh niên và phần lớn đều có thể phòng ngừa. - Cần giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch: Phát hiện caoáp huyết sớm và chữa cao áp huyết tốt, nhất là ở những người trên 40 tuổi, có tiền sử gia đình cao áp huyết và bệnh tim mạch. Điều trị rối loạn nhịp tim. Giảm cholesterol trong máu, ăn ít chất béo, giảm muối, ăn nhiều rau và hoa quả. Phát hiện và điều trị tiểu đường. Không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu. Không dùng các chất kích thích hoặc ma túy. Thường xuyên vận động và tập luyện. - Ngoài ra cần chú ý: Tránh tắm khuya hoặc ở nơi gió lùa, đặc biệt với người cao huyết áp. Tránh trạng thái căng thẳng thần kinh, xúc động mạnh. Tránh mất ngủ Tránh táo bón, đặc biệt với người già. Tránh vận động thể lực quá mức như mang vác nặng, chơi thể thao quá sức. Chăm sóc tại nhà - Sinh hoạt, tập luyện. - Trong trường hợp bệnh nặng, bệnh nhân chưa tự vận động được, người nhà phải giúp thay đổi tư thế 3 giờ một lần để tránh loét. Mỗi lần lật người, cần xoa rượu, cồn hoặc phấn rôm vào lưng, mông và các vị trí bị tì đè khác. Khi cho ăn uống, nên kê gối sau lưng bệnh nhân giữ ở tư thế nửa nằm, nửa ngồi để tránh bị sặc vào đường thở. - Đối với trường hợp nhẹ hơn, tùy mức độ di chứng liệt, cần đề ra một kế hoạch cụ thể cho bệnh nhân tập luyện hàng ngày. Cố gắng để bệnh nhân tự làm ở mức tối đa, người nhà chỉ hỗ trợ hoặc giúp đỡ khi bệnh nhân không thể tự làm được. Quá trình tập luyện đòi hỏi sự kiên trì của cả bệnh nhân và người hướng dẫn. Nên duy trì việc này cả khi các di chứng đã được phục hồi. Chế độ ăn - Cần đảm bảo chế độ ăn đủ chất và cân đối. Nên dùng dạng thức ăn mềm, dễ tiêu như cháo, súp, sữa, nước hoa quả tươi. Kiêng sử dụng các chất béo và chất kích thích (rượu, bia, chè đặc, cà phê), hạn chế dùng muối. Theo BS Đặng Hạnh Sơn (BV Tim Hà Nội
 11. Kg: Ban Quan tri, Em co gui mail dang ky ngay 06/09/08, ma chua thay ten em trong danh sach duoc cap nhat, Tran trong kinh bao. info@lyhocdongphuong.org.vn
 12. Cháu cám ơn chú Thiên Sứ nhiều nhé.
 13. Chú Thiên Sứ kính mến. Cám ơn chú Thiên Sứ nhiều nhé, cháu ở tận Cần Thơ, xem thông báo trên diễn đàn, chú có dạy lớp Phong Thủy Lạc Việt, cháu chưa có căn bản gì về vấn đề này, có đăng ký học được không ạ. Cháu cám ơn chú nhiều.
 14. Chú Thiên Sứ kính mến. Nhờ chú xem năm nay đường tình duyên của cháu có suôn sẻ không a.Hiện nay thì tình hình có vẻ rất bi đát.Mong sớm nhận được câu trả lời của chú. Cháu cám ơn chú. Đây là lá số tử vi của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2