• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

babexu

Hội viên
 • Số nội dung

  202
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

babexu last won the day on Tháng 8 31 2014

babexu had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

28 Excellent

About babexu

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

924 lượt xem hồ sơ
 1. Bác ơi, có khi nào cháu sinh giờ Thìn k bác, vì giờ Tỵ đáng nhẽ năm nay phải rất tốt rồi đâu có đến nỗi như bây giờ, với giờ Thìn trong đại hạn tuần không phải như cháu lúc này, rất nghèo, gần như vô sản, nợ nần, bệnh tật, bình thường cháu cũng tiêu xài mạnh tay dữ lắm..Lá kia đại hạn VCD Cơ Lương sao tệ như vậy đc Tháng 9al Tướng + không kiếp + tả hữu, song hao, có phải bị lừa ra nông nỗi này k bác, mà bị người quen thân mạo danh gạt http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=babexu&date=1990,1,15,8,55&year=2018&gender=f&view=screen&size=2
 2. Bác haithienha ơi! Bác ơi năm 2017 cháu đc tăng lương, lên chức quản lý mấy chục người, năm đó cháu không có gì về công việc, lại gặp sếp tốt nâng đỡ, tình cảm thì 1 đi ko trở lại, nợ thì trả bớt đc 1/2 nhưng trong năm cháu phải đi mổ u nang buồng trứng, bác sĩ bảo ko cẩn thận sẽ khó có con vì ko biết nó có hết không. Riêng năm nay, bác ơi ...cháu cảm giác như vận xui lại kéo tới, vì nghĩ năm tốt nên cháu hùn hạp làm ăn bị họ quỵt tiền bể nợ trong tháng 9 al này 1 số tiền rất lớn khiến cháu phải đổ thêm nợ, còn chuyện tình cảm thì ko quen đc ai hết, năm nay cháu phát hiện đau dạ dày nặng nữa. Giờ cháu ko biết sao với đống nợ này. Bác giúp cháu tiên đoán tương lai với bác. Sao đại hạn 6 7 năm này của cháu lại long đong đến như vậy, cháu khổ tâm quá. 30 tuổi rồi mà cuộc đời cháu vẫn chả ra sao Bác thương tình ghé thấy xem giúp cháu với , cảm ơn bác nhiều lắm!! Cầu mong có duyên đc xem !!! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=babexu&date=1990,1,15,9,30&year=2018&gender=f&view=screen&size=2
 3. Bác có thể cho cháu biết là cuộc đời cháu có thể sang trang ở đại vận nào ko bác? Chứ 5 6 năm vừa rồi cháu bị nhiều chuyện không vui xảy đến quá.... Lá số bạn trai người Anh của cháu sinh tại London lúc 14h chiều 26/07/1987 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Johnny&date=1987,7,26,14,0&year=2017&gender=m&view=screen&size=2
 4. Cuộc đời cháu thực sự gặp nhiều éo le trắc trở từ chuyện tình cảm đến công việc. Có lẽ cháu nên type ra đây để tâm sự nỗi lòng mình vì ở ngoài không 1 ai cháu thổ lộ được nên xin được tâm sự ở đây để giải tỏa nỗi khổ tâm trong lòng - -Ngày xưa cháu học rất giỏi, là HSG Quốc gia nhưng apply học bổng đi nước ngoài thì không được như ý muốn vì gia cảnh nhà cháu cũng ko thể tài trợ 30-40% chi phí còn lại để được đặt chân ra nước ngoài - -Đi làm thì toàn làm những công việc tréo nghoe khác xa chuyên môn và làm trong những môi trường bí bách, 5 năm cháu nhảy việc 3,4 lần nhưng vẫn chưa có công việc ổn định, tiền bạc thì càng làm càng âm, càng cố thì càng thua lỗ - Ba mẹ cháu về hưu nên việc kinh doanh và lo cho em cháu đi du học tiếp là phần chính cháu gánh, rất áp lực và mệt mỏi, nhà cháu có 1 KS mini và 1 số cơ sở buôn bán nhỏ nhưng gần đây làm ăn không đc tốt, ba mẹ cháu sức khỏe cũng ko tốt. Mọi gánh nặng đổ lên vai cháu khiến cháu cũng không còn thời gian để nghĩ tới chuyện yêu đương hay lập gia đình nữa - Những lúc buồn trong cuộc sống thì cháu có hay lên mạng chat với bạn bè nước ngoài, KS mini của cháu nằm ở một khu du lịch rất nổi tiếng tại VN nên cháu cũng hay giới thiệu cho bạn bè phương xa biết để ghé thăm khi có dịp, họ cũng rất nice và mục đích chính của cháu là luyện khả năng nghe nói bằng tiếng Anh thường xuyên Nhưng cuộc sống có quá nhiều bất ngờ Một ngày nọ KS nhà cháu có 2 người đàn ông ngoại quốc ngoài 30t ghé thăm, và một trong 2 người đó là một người bạn cháu có từng nói chuyện ở trên mạng và có nói nếu bạn du lịch VN thì có những địa điểm nào, giới thiệu TP du lịch nơi cháu đang sống và khách sạn nhà cháu sở hữu, chúng cháu nói chuyện rất vô tư , bạn đó đã đến VN 1 lần và rất muốn quay lại và làn này ghé thăm nơi cháu sống xem thử cô gái hay nói chuyện trên mạng là cô nào. Khi gặp thì bạn ấy rất ấn tượng vì cháu bởi mái tóc dài và đen, khuôn mặt không trang điểm gì cả và ăn mặc giản dị. Bạn có tâm sự rất sợ những cô gái VN vì bạn có đi những Bar trong SG và gặp các cô gái cứ thích Tây để làm quen…Bạn thấy buồn cười vì nhiều cô gái VN muốn quen tây để đổi đời nhưng lại nhuộm tóc , đeo lens và trang điểm nhiều…..Cháu thì không muốn có bạn trai Tây nên cũng đối xử bình thường còn bạn cứ khen cháu ở ngoài đẹp hơn ảnh trên mạng nhiều. Trong quãng thời gian ở VN cháu có dẫn bạn đi thăm thú một số nơi cháu sống và cũng có nấu một số món ăn đặc trưng để chiêu đãi thì kể từ khi bạn quay về nước Anh bạn thường xuyên chat, gửi mail và thư tâm sự rất là quan tâm và thích cháu vì chưa bao giờ gặp một cô gái như vầy ở nước bạn sống. Cháu thì một mực từ chối sự quan tâm và chỉ là bạn bè thôi nhưng càng ngày càng nhận được sự quan tâm từ phía bên kia từ tinh thần đến vật chất. Thú thật chưa có một chàng trai VN nào cháu tiếp xúc từ trước giờ có được những tính cách như vậy, biết quan tâm, chăm sóc phụ nữ, thật lòng.Bạn có đề nghị cháu làm bạn gái và cháu cũng đồng ý. Bạn tâm sự tất cả về gia đình, cuộc sống, gửi giấy chứng nhận độc thân, lúc đang đi làm thì tranh thủ mở Cam để cháu được xem cuộc sống bên kia, cháu cũng có nói chuyện với mẹ của bạn ấy rồi và tình cờ lên FB thì cháu cũng thấy gia đình và cuộc sống, bạn bè của bạn ấy đúng y những gì bạn ấy nói với cháu vì cháu rất sợ Playboy chỉ đi qua các nước Châu Á tìm bạn tình cho vui nhưng bạn ấy không đòi hỏi cháu bất cứ điều gì cả và cũng có mua vé về VN thăm lại cháu ngay sau tết Nguyên đán này. Thực tình đây giống như 1 giấc mơ đối với cháu mà cháu không bao giờ nghĩ ra được, từ ngày quen biết thì cháu cũng bị cuốn theo như người mất hồn không tập trung làm được gì cả chỉ mong mỗi ngày ít phút được thấy mặt và nói chuyện với bạn ấy. Đẹp trai, mắt xanh, cao 1m92 và như hoàng tử trong truyện bước tới khiến cháu choáng hết cả người. Hèn gì có người nói vui với cháu bảo một khi đã quen trai Tây thì khó mà quay lại ưa đàn ông đang sống tại VN lắm… Cháu thì nghĩ là duyên phận, số tốt thì quen ai chẳng tốt còn số xấu thì quen ai cũng ko xong và ở đâu cũng có người xấu kẻ tốt và càng không thần tượng người phương Tây vì cách sống thoáng và văn hóa khác biệt của họ, nhưng vì cách cư xử của bạn ấy làm cháu suy nghĩ và dằn vặt rất rất nhiều và đau khổ cũng nhiều. Lúc nào cũng ở bên cạnh động viên cháu, cháu nghĩ rằng cháu chẳng có gì để họ phải lợi dụng cả……Giờ nói chia tay sao thấy đau khổ quá. Chắc cháu không thể quen thêm một người con trai VN nào nữa vì cháu đã quen 2,3 người và đều bị lợi dụng tiền bạc, có người còn đánh đập cháu, mang những nỗi ám ảnh khó nguôi. Xin được vài hàng tâm sự
 5. Bác ơi xem giùm cháu năm này vận hạn cháu như thế nào ạ? Có gì không tốt không? Cháu có nên kinh doanh trong đại vận này không? Năm vừa rồi chán toàn tập bác ơi, kinh doanh thua lỗ thêm 1 đống nợ nần không biết bao giờ mới trả xong, sức khỏe kém, đầu óc lãng đãng Cháu đang quen bạn trai người nước ngoài là người Anh, mới đầu cũng không nghĩ là quen nhưng lâu ngày phát sinh tc, cháu cũng bối rối nhưng chắc cũng ko có ý định tiến xa vì phong tục tập quán quá khác nhau Cháu xin cảm ơn! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=babexu&date=1990,1,15,10,0&year=2017&gender=f&view=screen&size=2
 6. Hiện tại muốn xứng đáng làm người Ma dzê in VN đâu dễ đâu bác, đóng con mắt khép cái tai bàng quang kệ ai ngu chết thì chết ta vẫn vô tư luyện tuyệt chiêu ko biết dị nịnh hót cúi trên chặt dưới ko thương tiếc kiếm cho đầy bị để làm chi, để mua đồ ăn ngoại về ăn chứ sắp ko còn gì ăn nổi nữa rồi . Nghe chị gautruc nói chắc có lẽ tài sản và chức vị ở VN của chị đủ lớn để làm chị phân vân.Chị nói làm công chức chưa từng chạy chọt quan hệ để vào hay thăng chức e thấy khó tin quá, hoặc chị là người may mắn hơn người chăng? Ko phải tiêu cực phong bì làm giá như xưa kia nhưng ko có người đỡ e tin là bây giờ KO THỂ NÀO mà vào ngành ngon đc 1 đời người 80 năm mới chưa đc 40t sợ gì mà ko làm lại, dì em qua Mỹ lúc 45 t giờ chủ 2 nhà hàng rồi trong vòng 13 năm, quay về mua đất ở VN làm 2 cái gasoline , sắp xây 2 cái sân banh cho thuê, mở quán từ thiện Cho & Nhận ở quê để ai có đồ thì mang, ai thiếu thì tới lấy. Ở VN bả cũng làm giáo viên nghèo xác xơ mướp . Giờ có passport rồi làm chi cũng dễ đi đi về về. Còn nếu chị có bệ đỡ thì cho con cái đi du học vợ chồng ở VN kinh doanh hay theo nghiệp công chức cũng đc. Nước ngoài chỉ dành cho những người biết chấp nhận, biết cố gắng chịu khổ chứ đâu mà chả có 2 mặt . Nên cân nhắc là mình đang muốn gì? Và ko có gì mà ko có đánh đổi, hy sinh.
 7. Cảm ơn bác. như vậy tử vi cũng thật logic bác nhỉ ngay cả với những người trong gia đình. Có gì tháng 10 cháu sẽ feedback Gần 10 năm qua nhờ bác coi tử vi miễn phí nhiều quá, mong cho American Dream thành hiện thực để có dịp qua đó ghé thăm bác 1 lần. Nếu cháu ko đi đc bác cho e gái cháu đại diện nha :)
 8. chị ơi khoan bàn về lý số nhưng hiện tại có đường đi chị ko nên lỡ mất cơ hội. E cũng là dân công chức, cả nhà e đều làm cơ quan nhà nước những ngành độc quyền. với cơ chế như bay giờ thì khó mà thay đổi đc và nếu muốn thăng quan tiến chức thì chị cũng hiểu phải mất những gì. hơn nữa 1 đất nước mà cần cong an hơn giáo viên, bác sỹ. bằng chứng là điểm chuẩn ngành và ưu đãi bao học phí, ra trường có việc làm ngay khiến có em thi đi 30,5 vẫn nằng nặc viết đơn xin chủ tịch nc để vào cho đi ngành cong an. với giáo dục, y tế và nền tảng xã hội như vây con cái chị sẽ thế nào. Tốt nhất là chị đừng suy nghĩ thêm và nắm cơ hội trời cho minh , ít nhất khi chị có quốc tịch hay sống ở nước ngoài chị vẫn giúp đc ng than ở que hương hoặc quay về kinh doanh làm giàu cho đất nước. Còn ở lại nhiều khi lương hưu còn chưa chắc đã có với bội chi ngan sách hiện tại . Lá số chị mệnh và di đều có yếu tố di chuyển, cung di tốt đẹp như vậy nên xuất ngoại chị ạ. mấy đại vận về sau đều tốt ko có gì đáng lo Vài lời
 9. Em cháu đang học ĐH năm 3 ở VN thôi, chưa có di làm gì hết. Giờ sinh em cháu là chinh xác đc nhiều ng` trong gia đình xác nhận Cô này - Ít bị la rầy hơn - Được cha mẹ nuông chiều muốn gì có đó trong khả năng - 20 năm cha đưa mẹ đón , kể cả đi chơi cũng đưa rước, nắng ko tới mặt mưa ko tới đầu. 20 năm đầu đời trôi qua êm ấm no đủ, hằng tháng đc dì cháu ben kia gửi tiền về cho tiêu, sinh hoạt phí - Tính cáu, hay nóng, thâm trầm it lộ suy nghĩ, hay lo lắng - Học cũng khá, ít bạn ít giao du bên ngoài, ko thích chơi bời chỉ thích ở nhà học. Học đại học 3 năm rồi GPA 3.89/4 bác ah. Có tiền học bổng tiêu đều nhưng chủ yếu cho siêng với chịu khó chứ ko thông minh lắm - Tính hơi kĩ , tiêu xài kĩ, ăn uống kĩ - Ra đường it nói, hầu như gặp người lạ không nói năng gì Nói chung 2 chị em là 2 thái cực trái hẳn nhau..... Bác ơi bác mà lấy fee cháu chắc VND quy ra USD trả nợ ko nổi vì quá nhiều :D
 10. Co´ đứa e đi My˜ đc thiˋ cu˜ng nên hỏi mấy câu này để biết maˋ hy vọng chư´ bác ơi :D
 11. Cho phép cháu đc tham lam hỏi trên 2 lá số bác có thể nói dùm mối quan hệ giữa 2 chị em cháu ko? Sau này có hòa thuận và yêu thương nhau ko? Có phải xa nhau ko? Có được sống gần cha mẹ ko? Anh chị em có giúp đỡ nhau được ko? Vì cháu chỉ có 1 đứa em gái này thôi. Cảm ơn bác rất nhiều :)
 12. Cám ơn bác nhiều, nghe bác nói cháu có nói lại ba mẹ rồi. Ba mẹ cũng rất hy vọng vào cơ hội xuất ngoại lần này của em cháu Ko dấu gì bác, từ năm 1992 đến bây giờ nhà ngoại cháu qua Mỹ cũng gần hết rồi, tình hình VN giờ chán quá, ngày càng ko có lối đi tương lai nào cả. Kinh doanh tự do bị hành lên xuống, môi trường ko phát triển nổi, dân nghèo thì càng nghèo, bệnh tật, tai nạn, nha` nước thì thối nát...Mấy dì bên đó cứ gọi điện đốc thúc suốt nên nếu lần này em cháu đi đc chắc cơ hôi ở lại cũng cao vì mấy dì cũng có nói chỉ cần qua đc thôi sẽ có người lo chuyện định cư. Phần khó nhất là PV. Nghe bác nói vậy gia đình cháu mừng vui lắm/ Bác ơi riêng về phần cháu cháu cũng muốn đi bác ạ, ko biết khi lấy chồng cháu có cơ hội nào ko bác? Ý là lấy chồng xa xứ / đc bảo lãnh qua, hoặc đc mai mối. Bác có thể xem đến 32t lấy chồng thì có gặp đc người nào như vậy ko? Cháu thật lòng cũng ko muốn sống ở VN nữa mặc dù cháu rất yêu quê hương. Đây là câu hỏi cuối cùng lần này của cháu :(
 13. Bác Haithienha, lâu quá cháu ko thấy bác online, mỗi lần bác onl cháu thấy vui ghê :) Hiện tại cháu có nên bỏ ra ngoài làm hay vẫn ráng chịu đựng làm nhà nước đây bác???Khi nào cháu mới có chức có quyền . Lương ~ 10tr/ tháng chắc ko khá giả nổi đâu bác nhỉ , lại còn bị chơi xấu hoài vì cháu ko phải COCC nên việc làm gấp 3 gấp 4 mà chẳng đc miếng nào Ah 2 năm nay cháu bị lừa tình bác ạ. Năm ngoái bị lừa 1 lần, năm nay bị lừa tiếp, năm ngoái bị Việt Kiều lừa năm nay bị V+ lừa kết quả ko có mối nào :lol: Bác xem thập niên đại vận của cháu còn mấy năm nữa có mệt nữa ko bác? Mấy năm rồi tè le quá. Công việc chẳng tới đâu mà đường tình thì thấy càng nản :( (Bác nói thật đúng "năm 2014 cháu chuyển việc công việc có chiều đi xuống" mà giờ 2016 nghĩ lại mới thấy thấm, cứ tưởng vào nhà nước là ngon ăn ai dè khổ tâm khổ não) Thêm 1 việc quan trọng nữa là vì ko thấy có tương lai gì ở VN nên gia đình cháu quyết định bán đất để làm hồ sơ cho em cháu đi du học Mỹ với mục đích là ở lại . Vì gia đình cháu cũng chỉ khá giả thôi ko biết con đường tương lai ra sao . Tháng 10al này em cháu chắc sẽ đi phỏng vấn còn cháu chắc cũng đi xin visa du lịch Mỹ thử 1 chuyến. Bác xem có ý kiến gì về việc em cháu đi Mỹ ko. Nó có số đi Mỹ hay định cư Mỹ ko. Giớ để đi thì số tiền gia đình bỏ ra ko nhỏ nên cháu cũng muốn hỏi thử sao. Ba mẹ cháu cũng đang cân nhắc kỹ lắm Lá số cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=babexu&date=1990,1,15,10,0&year=2016&gender=f&view=screen&size=2 Lá số em gái http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=em+g%C3%A1i&date=1996,9,23,10,0&year=2016&gender=f&view=screen&size=2 Many thanks to you Master