• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thaihoa

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  46
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About thaihoa

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu là Nam, sinh vào 06:15 phút ngày 05 tháng 10 năm 1987, cao khoảng 1m7, tóc xoăn, con cả trong gia đình. Cháu tốt nghiệp đại học năm 2009, và bắt đầu làm ở cơ quan hiện tại từ năm 2011 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=thaihoa&date=1987,10,5,6,15&year=2015&gender=m&view=screen&size=2 Cháu muốn hỏi là năm nay công danh sự nghiệp của cháu như thế nào? Gần đây, có một người ở cơ quan cháu đang dọa sẽ nghỉ và cháu sẽ phải tiếp quản công việc đó (mà cháu không muốn tiếp quản công việc đó chút nào), vậy liệu việc đó có xảy ra không? Cháu hoàn toàn không muốn tiếp quản công việc đó, và ở nơi cơ quan này, cháu cũng khó phát triển được, vậy liệu trong năm nay có con đường khác để cháu đi không? Cháu xin cám ơn và chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc! Mong sớm nhận được hồi âm của các Bác! Cháu.
 2. Kính chào anh Thiên Đồng, em sinh năm Đinh Mão, kính nhờ anh trả lời dùm em ba câu hỏi vào hồi 4h:57 phút ngày 21/01/2015: Câu hỏi 01: Năm nay công danh sự nghiệp của em như thế nào? Câu hỏi 02: Cho đến giờ phút này, có một người ở cơ quan đang dọa sẽ nghỉ và em sẽ tiếp quản công việc đó (mà em không muốn tiếp quản công việc đó chút nào), vậy liệu việc đó có xảy ra không? Câu hỏi 03: Em không muốn tiếp quản công việc đó, và ở nơi này, em cũng khó phát triển được, vậy liệu trong năm nay có con đường khác để em đi không? Em xin cám ơn và chúc anh Thiên Đồng sức khỏe, hạnh phúc!
 3. Cảm ơn anh Thiên Đồng một lần nữa vì đã xem giùm quẻ cho Thái Hòa; Nhờ quẻ của anh, Thái Hòa quyết tâm tiến tới, và cũng đạt một chút thành quả! Nhưng có điều này Thái Hòa muốn nhờ anh Thiên Đồng tư vấn thêm cho Thái Hòa, vì chuyện nam nữ Thái Hòa cũng đi tấn công người khác mấy lần, nhưng chưa lần nào thành công, nên chưa có kinh nghiệm gì!<br /><br /> Chuyện là thế này, khi về đây làm, cô ấy và người yêu cũ đang lục đục, đến trước tết cô ấy có tâm sự với Thái Hòa là cô ấy muốn chia tay với người yêu cũ (hầu như không có sự tác động của Thái Hòa), và vì ngồi cạnh nhau, nên Thái Hòa thấy cô ấy không nhận điện thoại, trả lời tin nhắn .v.v. nói chung là cắt đứt quan hệ với anh chàng kia! Có điều hôm nay mấy chị em trong phòng ngồi tâm sự với nhau, do phòng nhỏ, nên Thái Hòa nghe được hết các câu chuyện đó! Trong số đó, cô ấy vẫn cứ nhắc về gia đình cậu kia, với cái ý là sau này về làm dâu thế này thế nọ .v.v. Khiến Thái Hòa cảm thấy cô ấy và anh chàng kia vẫn chưa dứt khoát, và họ vẫn còn yêu nhau!<br /> <br /> Thời gian còn dài, từ giờ cho đến 2014 còn cả năm dài, và có duyên có số thì tự nhiên thành, vô duyên thì yêu đến đâu cũng không đến được với nhau! Nhưng dù sao cũng có chút luýnh quýnh, không biết tình cảm của cô ấy là dành cho ai; Nếu dành trọn cho anh chàng kia, thì thời gian còn dài, Thái Hòa sẽ tự nguyện rút khỏi, để họ hàn gắn lại với nhau; còn nếu ngược lại, thì ...<br /> <br /> Mong anh Thiên Đồng tư vấn giúp Thái Hòa!<br /> <br /> Hiện tại là 15:41 phút, ngày 21/02/2013
 4. Cám ơn anh Thiên Đồng nhiều nhiều, bây giờ thì tiến công thôi :D
 5. Kính nhờ anh Thiên Đồng xem giùm một quẻ về nhân duyên; Chuyện là gần đây có một cô kế toán mới về phòng, hơn Thái Hòa một tuổi, chưa chồng, suýt vài lần rồi, nhưng chưa bén duyên, tính dễ gần, và làm Thái Hòa khá xao xuyến! Nên hôm nay xin mạn phép nhờ anh Thiên Đồng gieo cho một quẻ về nhân duyên xem liệu đây có phải nơi bến đỗ của cuộc đời Thái Hòa không? Mong anh Thiên Đồng sớm hồi âm :P À, tí thì quên, Thái Hòa sinh năm Đinh Mão, bây giờ là 15:59 ngày 17/1/2013 Cám ơn, và mong chờ hồi âm của anh Thiên Đồng, Em, Thái Hòa.
 6. Em cám ơn anh Học trò và chị NTPT ^^ ^^ Vậy có vẻ em đi đúng hướng rồi, chị nhỉ; mà chị nói năm sau công việc em có thay đổi nghĩa là sao ạ? Anh Học trò à, em đang làm công việc về tài chính trong xí nghiệp thuộc biên chế của quân chủng phòng không không quân, như vậy cũng là liên quan đến bên quân đội rồi phải không ạ, như vậy liệu em có gắn bó được với công việc này không? Hay là em nên chuyển hẳn sang ngạch quân đội ạ?
 7. Cháu cám ơn chú Thiên Đồng rất nhiều; thực ra cháu mới làm ở đây từ tháng 4, nên mối quan hệ với sếp cũng chả có gì đáng kể, nên cháu chỉ sợ việc kia khiến sếp ghét, thì hơi gay (vì ở chỗ cháu có một chị bị sếp ghét, đì cho lên bờ xuống ruộng, nên cháu sợ vướng phải trường hợp đó lắm chú ạ!) Chú cho cháu hỏi thêm: Ở câu 2 chú có trả lời "rời tàu chuyển bến" - cháu nên hiểu cụm từ này như thế nào ạ? Cố gắng phấn đấu, sau 1 năm (hoặc 1-3 tháng nữa nếu có người giúp) sẽ được đền đáp; hay là sẽ nhảy sang công việc khác ạ? Cháu cám ơn chú rất nhiều!
 8. Mong các bác, các cô chú, anh chị vào xem và tư vấn giúp thaihoa với ạ!
 9. Cháu chào các bác, các cô chú trong diễn đàn! Các cụ đã dạy Nam nhi lấy sự nghiệp làm trọng, mà hiện tại 25 tuổi đầu rồi, mà cháu thấy tương lai nó mù mịt quá! Chuyên ngành cháu học trong trường Đại Học là "Kế Hoạch" - nó không chuyên về một mảng nảo, nên cháu chả biết nên làm gì, nếu vào bộ Kế Hoạch thì không có cửa để chạy, mà đi làm ngoài thì bằng cấp quá chung chung, nên khó được nhận! Hiện tại cháu đang làm kế toán cho một xí nghiệp nhà nước; nhưng cháu thấy cũng bấp bênh quá, chả biết khi nào thì bị đá nữa ạ! Vì vậy cháu xin nhờ các bác, các cô chú tư vấn dùm cháu nên theo đuổi con đường nào được không ạ? Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tran+Thai+Hoa&ldate=4,4,8,13,4&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 Cháu xin cung cấp một số thông tin về bản thân như sau: người hơi gầy, tóc cũng hơi xoăn! Cháu có một em gái sinh năm 1992, bố sinh năm 1951, mẹ cháu thì không rõ lắm, cháu chỉ nghe bà ngoại cháu bảo mẹ cháu sinh năm rồng, nhưng trong giấy khai sinh, mẹ cháu sinh năm 1965. Năm lớp 4 (khoảng năm 1996 1997) cháu nghịch dao, cắt vào bàn tay trái, phải vào bệnh viện khâu 2 mũi. Năm 2005, cháu đỗ đại học Kinh Tế Quốc Dân. trong khoảng thời gian năm 2006, 2007, cháu có ngã xe 2-3 lần, nhưng chỉ xây sát nhẹ, không bị làm sao. Năm 2010 cháu có đi làm bảo hiểm một thời gian, sau đó bỏ, cuối năm cháu chuyển sang học về bất động sản; nhưng rồi lại không sử dụng đến những cái chứng chỉ đó, mà đến tháng 4 năm nay, cháu đầu quân làm nhân viên tài chính cho một xí nghiệp nhà nước chuyên làm về kiểm định các công trình xây dựng. Kính mong các bác, các cô chú, các anh chị vào xem giúp cháu. Cháu xin cám ơn, chúc mọi người trong diễn đàn sức khỏe và may mắn trong cuộc sống! Thái Hòa. P/s: Các bác, các cô chú có thể cho cháu biết về vợ cháu sau này như thế nào không ạ? Và bao giờ cháu gặp được người ấy?
 10. Kính nhờ chú Thiên Đồng gieo dùm cháu một quẻ Tuổi gì: Đinh mão Hỏi vào ngày 6 tháng 7 năm 2011 vào hồi 19 giờ 24 phút dương lịch. Câu hỏi 01: Hôm nay có một chuyện trên công ty xảy ra, cháu không biết liệu quan hệ của cháu và sếp sau vụ việc này sẽ như ra sao? Câu hỏi 02: Liệu cháu có cơ hội phát triển ở chỗ cháu đang làm hay không? Câu hỏi 03: Nếu không, thì chú tư vấn dùm cháu xem cháu nên theo ngành nào, và bao giờ thì nên bắt tay vào tìm công việc mới! Cháu xin cám ơn chú, Cháu, Thái Hòa.
 11. Mừng quá, việc thành rồi chị ạ, nhưng đúng là vẫn phải dây dưa sang tận tháng 4 mới hoàn thành :(, đúng là lưu niên có khác :-<Nhưng mà việc thành là mừng rồi chị nhỉ :P Em cám ơn chị Rin nhiều lắm ^^, chúc chị luôn xinh, và chuyện kia của chị có một kết thúc có hậu ^^
 12. Em cám ơn chị Rin nhiều lắm! Họ giúp được, vậy là tốt quá rồi! Em chỉ sợ họ cứ lần khất rồi chả ra đâu vào đâu thôi! Họ đã lỡ hẹn hai lần rồi, nên em cũng hơi chột dạ! Nhưng h thì yên tâm rồi ^^ Em cám ơn chị Rin nhiều lắm lắm ^^!
 13. ThaiHoa có nhờ một người về công việc, mà người ta cứ lần khất, có vẻ người ta cũng chả mặn mà gì mình! Có điều lý do của họ cũng khó trách được! Vậy mọi người gieo giùm cháu một quẻ xem liệu đến cuối tuần này, công việc ấy có thành, hay họ lại khất lần thêm lần nữa ạ? Thaihoa xin cám ơn rất nhiều! :unsure:
 14. Mình độn được quẻ Đỗ Xích Khẩu, bề ngoài thì có vẻ đã có gì rồi, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều phân vân chưa quyết; quẻ độn tới Cảnh Tiểu Cát, chắc sẽ là một kết thúc có hậu thôi Rin à! Chúc Rin may mắn nhé ;)
 15. Cám ơn Rin và Phoenix đã gieo quẻ giùm thaihoa! Hôm nay mình đã chuộc được điện thoại về rồi, quả thật cũng hơi tốn tiền, nhưng cũng may mà đống tài liệu trong máy vẫn chưa bị xóa mất! Âu cũng là cái hạn đầu năm, trong cái rủi vẫn có cái may. Cám ơn mọi người đã quan tâm ^^.