• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lãng Tử

Hội viên
 • Số nội dung

  110
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Lãng Tử

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Em cám ơn Bác HaiTHienHa nhiều lắm ạ . Thế coi như lại là 1 năm long đong rồi . Đành gồng mình chịu vậy . Qua năm em sẽ vào đây hồi báo để bác được rõ .
 2. Hôm nay em lại lên đây thông báo về tình hình năm 2014 để các bác nghiệm lý thêm ạ . Năm 2014 thật nhiều biến động với những việc môi giới mà nếu THÀNH CÔNG thì thu lợi được cả tỷ đồng . Thế nhưng hình như vận may chưa đến với em ... Trong năm này tháng 7 AL là thời điểm em cứ tưởng tiền đã vào túi , hai bên mua bán đã kéo nhau ra phòng công chứng vậy mà đến giờ chót lại phải hủy do Công chứng viên ko chịu ký . Đến tháng 10 lại có chút sôi động nhưng ko bằng tháng 7 . Tóm lại đến giờ này em vẫn chưa làm được gì ra tấm ra món , chuyện gia đình sức khỏe thì may mắn là không có gì nghiêm trọng xảy ra . Mong bác HaiTHienHa và các Bác khác cho em đôi lời trong năm 2015 với ạ . Em xin cám ơn .
 3. Ôi , bác đã vào thread này rồi . E xin cám ơn Bác nhiều lắm ạ . Đàn ông như em thì cái chuyện mộng tửong , đèo bòng này nọ là có nhưng không có bất cứ chuyện gì là hiện thực cả Bác ơi .(dẫu là muốn lắm ...hi hi ) Vậy là năm nay chuyện tiền bạc vẫn còn khó khăn tiếp bác nhỉ . Có còn gì đặc biệt nữa không ạ . Năm sau em sẽ lại vào đây review để bác đựoc rõ nhé . Cám ơn Bác . Chúc bác và gia đình sức khỏe và mọi sự an vui .
 4. Up lên chờ bác HaiThienHa cho em đôi lời với ạ . Em xin cám ơn .
 5. Thưa bác HaiThienHa .Nhân dịp xuân về em xin chú Bác và Gia đình 1 năm tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc . Năm 2013 đã trôi qua mà không hề có 1 chút nào tình cảm trai gái "ngoài luồng" ạ . Năm 2013 em có thường xuyên liên hệ với 1 cô nhưng chỉ đơn thuần là vì bà ấy là chủ miếng đất đang bán cho em , và đến giờ này vẫn chưa xong ..... Ngoài ra chuyện tiền nong thì bết bát vô cùng ạ . Em phải đi muợn tiền của người thân trong nhà để xài thêm , chi tiêu cho việc này việc nọ đấy bác ơi . Tóm lại là túng thiếu dễ sợ luôn . Trong tháng 10 AL em cũng bị vài cái tai nạn nho nhỏ để phải đi bịnh viện khâu vài mũi .... Mong bác cho em vài lời trong năm 2014 này với ạ . Em xin cám ơn ạ . Lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=L%C3%A3ng+t%E1%BB%AD+&date=1968,8,6,5,30&year=2014&gender=m&view=screen&size=2
 6. Vâng ạ . Em cám ơn Bác nhiều lắm ạ . Chúc bác thật nhiều sức khỏe .
 7. Vâng ạ . Theo như em biết thì hình như Bác cũng là Thầy Phong thủy . Nếu có điều kiện dứt khoát em sẽ liên lạc với bác trong việc xây dựng căn nhà mới sau này . Trân trọng cám ơn Bác .
 8. Ôi em mong bác mãi .... Cám ơn Bác đã giúp cho ạ . Bố Mẹ em đã lớn tuổi rồi ạ , Bố tuổi Bính Tý sinh 1936 và Mẹ tuổi Canh Thìn sinh 1940 .Cha mẹ em hiền lành lắm là giáo viên ....giờ thì cũng an nhàn hiện đang ở chơi với đứa em gái sinh năm 1974 tại Mỹ . Hiện còn khá khỏe , không có bịnh tật gì cả ngoài việc Bố em bị cao huyết áp ..... Bác cho em hỏi thêm 1 ý là mệnh em làm gì thì hợp ạ ??? Nếu em mở 1 khách sạn hoặc căn hộ cho thuê liệu có hợp mệnh ko ạ??? Mong Bác giúp cho vài lời ạ . Em chân thành cám ơn Bác . Chúc bác sức khỏe ạ .
 9. KÍnh thưa Bác Túy Lão . Hôm nay tới nhà cậu em ruột chơi , thấy cậu ấy than quá ...nào là KT khó khăn , công việc giảm sút .....khách hàng ít đi .... Mà cậu em của em công việc chính từ khi ra trừong tới giờ là kiến trúc sư , 1 công việc có vẻ hơi nghệ sĩ 1 chút và chả bao giờ nó có nhiều tiền . Vợ con đầy đủ , tuy thế có vẻ cuộc sống nhàn hạ do biết an phận . Mong bác xem giúp cho là cậu này có cơ hội tài lộc nào nữa hay không , vận hạn 42-52 của chú ấy thế nào ạ ??? Sao mà em thấy nó tàn tàn quá ạ. Bố mẹ em cũng sốt ruột với ông này . Mong bác giúp cho .Cám ơn bác ạ . Lá số : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 10. Thưa bác Em mạo muội lập topic này mong bác xem giúp cho đại vận 45-54 Ở đại vận trước đã rất mệt mỏi ....năm 2012 mới tưoi 1 chút do bán được căn nhà đang ở với giá tốt và sau đó lại "tậm tịt" .... Thông tin bản thân em như sau : 1/ Sinh 6-8-1968 (DL) lúc 6g30 AM tại Sài gòn . Lá số : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 2/ Thông tin cá nhân - Tạng ngừoi đậm chắc (cao 1,67m nặng 70kg) da trắng , nói năng lưu loát , nóng tính , sạch sẽ , mắt cận , bị cao huyết áp 3 năm nay . - Học hành bình thừong , tốt nghiệp trung cấp nghề điện , nhưng đi học tiếng Nhật và làm nghề thông dịch 10 năm ( 1992-2002) Và đây là 10 năm đắc tài nhất của em. - Cha mẹ đều là giáo viên , hiền . - Vợ sinh năm 1966 , có 2 con : trai 1998 và gái 2007 .Lập gia đình năm 1996 - Công việc hiện tại không rõ ràng ạ , đụng đâu làm đấy ...nôm na là tự do ạ . Xin hỏi về vận hạn trong năm nay - 2013 và những sự kiện quan trọng đáng lưu tâm trong đại hạn 45-54 . Mong Bác giúp cho Em xin cám ơn ạ .
 11. KÍnh thưa Bác Túy Lão . Hôm nay tới nhà cậu em ruột chơi , thấy cậu ấy than quá ...nào là KT khó khăn , công việc giảm sút .....khách hàng ít đi .... Mà cậu em của em công việc chính từ khi ra trừong tới giờ là kiến trúc sư , 1 công việc có vẻ hơi nghệ sĩ 1 chút và chả bao giờ nó có nhiều tiền . Vợ con đầy đủ , tuy thế có vẻ cuộc sống nhàn hạ do biết an phận . Mong bác xem giúp cho là cậu này có cơ hội tài lộc nào nữa hay không , vận hạn 42-52 của chú ấy thế nào ạ ??? Sao mà em thấy nó tàn tàn quá ạ. Bố mẹ em cũng sốt ruột với ông này . Mong bác giúp cho .Cám ơn bác ạ . Lá số : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 12. KÍnh thưa Bác Túy Lão . Hôm nay tới nhà cậu em ruột chơi , thấy cậu ấy than quá ...nào là KT khó khăn , công việc giảm sút .....khách hàng ít đi .... Mà cậu em của em công việc chính từ khi ra trừong tới giờ là kiến trúc sư , 1 công việc có vẻ hơi nghệ sĩ 1 chút và chả bao giờ nó có nhiều tiền . Vợ con đầy đủ , tuy thế có vẻ cuộc sống nhàn hạ do biết an phận . Mong bác xem giúp cho là cậu này có cơ hội tài lộc nào nữa hay không , vận hạn 42-52 của chú ấy thế nào ạ ??? Sao mà em thấy nó tàn tàn quá ạ. Bố mẹ em cũng sốt ruột với ông này . Mong bác giúp cho .Cám ơn bác ạ . Lá số : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 13. Cám ơn Chị nhiều lắm ạ . Mình không còn thắc mắc gì nữa . Chúc chị vui , khỏe .
 14. Chị ơi , mong chị xem giúp về chuyện con cái của mình . Hiện giờ mình có 2 đứa : trai-1998 và gái-2007 . Cám ơn chị nhiều .
 15. Cám ơn Chị đã sớm hồi đáp .Chị cho hỏi câu cuối : trong đai vận xấu nhất 40-48 thì năm nào là xấu nhất và xấu về chuyện gì ạ ?