• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Xuất Thế

Hội viên
 • Số nội dung

  95
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Everything posted by Xuất Thế

 1. Có lẽ không cần phải xem quẻ thì mới có lời khuyên cho bạn: Thứ nhất về bạn trai của bạn, rõ ràng là chỉ muốn "chơi bời" với bạn thôi. Có lẽ bạn còn quá trẻ và có lẽ vì những lời nói và hành động của bạn trai đó làm bạn "để trái tim lên đầu" rồi. Có nhiều việc cần đến bạn hơn là để trí óc "không thể nào quên được anh ấy". Vấn đề thứ 2: Bạn chắc đi làm chưa lâu nên không nên quá lo lắng về bất ổn, hãy tích luỹ kinh nghiệm đến khi có đủ tự tin bạn sẽ ổn định thôi. .
 2. Theo như mẹo của các cụ thì lấy rốn rụng của bé cho vào trong gối mà bé gối hằng ngày thì không bị giật mình khi ngủ.
 3. Như lời của chú Thiên Sứ ở trên thì trước 2013, cả thế giới sẽ loạn cào cào rồi còn đâu - Vì thời điểm này ĐL, TQ sẽ không có lý do gì trả lại VN những đảo đã chiếm giữ. :(
 4. Kính nhờ các cô chú, anh chị xem giúp giấc mơ này có nói lên điềm gì không ạ? Vì nó lạ quá với XT - Chưa bao giờ mơ như vậy!!! Hôm qua có hơi lạ 1 chút là hơn 9h XT đã đi ngủ và có 1 giấc mơ thật kỳ lạ: Không hiểu trong hoàn cảnh nào tự nhiên rờ tay lên miệng thấy 1 cái răng lung lay, XT lấy tay nhổ ra, sau đó, 4 hay 5 cái cũng rụng theo. 1 Lúc sau thì rụng liên tục có khi có đến 20 cái. XT không nhớ rõ có rụng hết không :( . Nhưng nhớ rất rõ cảm giác lợi của 2 hàm chạm vào nhau. Hix, thật kỳ lạ chưa bao giờ XT có giấc mơ kiểu như vậy, Xin kính nhờ mọi người giải đoán ạ. XT xin cảm ơn rất nhiều!!
 5. Hix. Nói ngoài lề chút: Có lẽ cha mẹ ngăn cấm lại là lý do khác. Có lẽ ba mẹ nghĩ 2 bạn còn quá trẻ để tiến đến hôn nhân. Chưa đủ nội lực để giữ hp gia đình. Bạn nên tạo lòng tin cho mọi người trong gia đình rằng mình có đủ khả năng lo cho cuộc sống gia đình, Tự lập trên chính bàn tay mình thì ko ai còn có thể phản đối.
 6. Chuyện là vợ cháu đang mang bầu, dự tính sinh trong tháng 9 âm lịch năm nay. Không biết đi xem ở đâu bảo là con sinh con ra khắc cha, rồi cứ lo âu nói mãi chuyện này...hix Cháu sinh năm 1982 Nhâm Tuất . Vợ cháu sinh năm 1987 Đinh Mão Mong chú Thiên Sứ, anh Thiên Luân cùng các anh chị xem giúp với ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn.
 7. Cám ơn anh Thiên Luân rất nhiều, chỉ là vì trong khi vợ e mới có bầu thì em cũng vừa chuyển công ty. Chắc vì đó mà cô ấy đi xem rồi nghĩ linh tinh. hix!
 8. Cám ơn bác Học Trò. Hix. Bác có thể nói rõ hơn cách thức sửa đổi chữ ký thế nào để tốt hơn không ạ?
 9. Cám ơn Phong Vân nhiều nhé. Hy vọng có thể tập đều đặn thành thói quen :)
 10. Kính xin tư vấn ạ. Em tên là Ma Quang Chiển Sinh năm Nhâm Tuất Hiện làm kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, giám sát Mong muốn ngăn hạn: Thành công trong nhiệm vụ mới và nâng cao mức thu nhập Mong muốn dài hạn: Thành công trong sự nghiệp theo đuổi, có thời gian và tiền bạc để làm nhiều việc lợi ích cho xã hội. Có gia đình êm ấm, anh em hoà thuận, bạn bè thân thiết.
 11. Hix, giờ chắc có đến 80% dân mình cứ ho, ốm là uống kháng sinh. XT ở HN với lại công việc làm cả ngày nên rất mong có tài liệu tự học thì tiện hơn.
 12. XT xin cám ơn anh quynhnguyen, Thiên Đồng, VIETHA và các anh chị đã giúp mở mang chút hiểu biết ạ. XT dịp này đang thay đổi công việc, nên cũng không biết là đi xuống hay đi lên nữa :) . Về răng thì có vẻ là có vấn đề thật. Có lẽ cần học thiền để dưỡng sinh thì hay hơn vì XT rất ngại đến bệnh viện hay uống thuốc tây (Vừa rồi bị ho một trận mà nhất quyết không uống kháng sinh, chỉ uống thuốc bổ với ngậm mật ong :D ). Anh chị nào có tài liệu có thể tự nghiên cứu có thể gửi cho XT không ạ?
 13. Cám ơn chị Wildavender!! Hix, Giờ mà XT phải hứng điềm không may thì liên quan đến 1 số người trong gia đình nữa. Thật là không đúng lúc chút nào.
 14. Cháu vừa cưới vợ ngày 11/12/2010 vừa rồi Cháu sinh năm Nhâm Tuất (22/05/1982 dương lịch) Vợ cháu sinh Đinh Mão (02/12/1987 dương lịch) Các chú, các anh chị xem giúp vợ chồng cháu nên sinh con năm nào? Và tuổi như vậy cháu nên chú ý gì để tránh xung khắc nhau không ạ?(Nếu có thời gian có thể giải thích vì sao không ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif ) Cháu xin cảm ơn và chúc các chú, các anh chị một năm mới nhiều sức khoẻ và hạnh phúc!
 15. Xin các tiền bối xem giúp lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Không biết phải trình bày thế nào nhưng xin mọi người xem giúp năm sau công việc em thế nào? Vì mấy tháng gần đây cảm thấy không hứng thú, mất đi cảm giác vui vẻ khi làm việc. Em vừa lấy vợ nên cũng hơi lo khi những hành động của mình không chỉ ảnh hưởng riêng mình nữa. Không biết trong năm sau em có chuyển đổi công việc không? Có tốt lên không? Nếu có thể xin xem giúp con đường công danh, thế nào ạ vì hiện giờ em đang rất phân vân và mất phương hướng. Xin cám ơn và chúc mọi người nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.
 16. Hix... Hy vọng là do lấy vợ chứ không biết lý do thì sợ lắm (không biết cách chữa). Không biết có thể xem giúp em vận hạn không ạ? Long đong hoài lại thành con số 0 ??
 17. Hix.. Làm cty tư nhân mà cũng nhiều chuyện ghê. Em cũng thuộc dạng kín miệng vì cũng hiểu được miệng lưỡi thường gây họa, em sẽ chú ý lời của bác. Cám ơn bác rất nhiều! Mọi người coi lá số của em có chỗ nào thú vi có thể bàn luận giúp luôn nhé . Thanks!
 18. Em các ơn bác. Thật ra thì em cũng có nhiều chi tiết em thấy không ổn trong nhân sự công ty hiện tại nên cũng không muốn ở lại. Chỉ là vẫn muốn gắn bó vì nó thuộc ngành em rất thích. Liệu bác có thể em rõ hơn 1 chút về vận hạn, công việc cho năm tói không ạ? Em xin cám ơn!
 19. Theo Tinhte.vn Microclimate - tháp điều hòa không khí tại những khu vực công cộng Việc thiếu không khí mát mẻ tại những khu vực rộng lớn khiến nhiều người phải chạy tìm các tòa nhà có máy điều hòa trong những ngày nóng là điều dễ hiểu. Lấy ý tưởng từ kiến trúc Mashrabiya - một thiết kế truyền thống tại các ngôi nhà Hồi giáo với phần cửa sổ hay ban công dạng mắt cá lồi ra ngoài để tạo bóng râm và giúp luồng khí mát thổi qua, công ty thiết kế PostlerFeruson tại London, Anh quốc đã thiết kế một tòa tháp theo phong cách Mashrabiya 3 chiều có thể làm mát ngay lập tức các khu vực rộng lớn mà không cần đến năng lượng. Những tháp 3 chiều có tên gọi Microclimate và được làm từ cát với kỹ thuật in 3D do công ty d-shap phát triển. Công nghệ này cho phép xây đắp các lớp cát với keo dính bằng Magie từ dưới lên trên. Bằng cách mở rộng thiết kế mắt cá theo 3 chiều, cấu trúc bên trong của tháp có bề mặt tiếp xúc lớn. Nước đổ từ trên đỉnh tháp xuống sẽ tăng hiệu quả làm mát của dòng khí thổi xuyên qua tháp với phương pháp làm lạnh bay hơi. Như tên gọi Microclimate hay vi khía hậu, các tòa tháp không chỉ làm mát những khu vực lân cận mà còn là một giải pháp điều hòa tiết kiệm năng lượng. PostlerFeruson cho biết, những tòa tháp Microclimate sẽ được đặt tại các quảng trường, khu thương mại hay dọc đường phố và hiện tại, công ty cũng hướng đến một hệ thống điều hòa không khí với thiết kế đẹp hơn, hiệu quả hơn và có thể di chuyển dễ dàng giữa nhiều địa điểm khác nhau. Một số hình ảnh thêm về thiết kế tòa tháp điều hòa Microclimate: Nguồn: Gizmag
 20. Tôi nghĩ khác bạn 1 chút, "tâm linh" không thể nói trước vì con người không hiểu gì về nó hoặc có cũng chỉ là 1 phần quá nhỏ. Có người suy nghĩ quay ngoắt 360 độ cũng vì trước đó họ không chịu tin 1 chút nào vào "tâm linh" theo bất cứ 1 hình thức nào, khi gặp chuyện được chứng kiến trước mắt mới sốc mà tin ko suy nghĩ. Có lẽ tôi cũng ko có đủ trình độ để nói về vấn đề này, chỉ là có những điều ghi trên mâu thuẫn với thực tế. Đôi khi nên hỏi lại: " Họ nói những thông tin kia với mục đích gì? ""
 21. Nghe hơi hoang đường. Nhất là đoạn Cha Trời - Mẹ Đất sinh ra 1000 người con rồi còn 800 sau đó có con trưởng và thứ là Lạc Long Quân - Âu Cơ. Như vậy thì con người mới chỉ có cách đây mấy nghìn năm ..í ẹ .... :D . Tôi tin hơn vào khả năng con người đã xuất hiện rất lâu, và đã phát triển rồi lại do đại họa nào đó mà lại tổ chức lại như bây giờ. Không tránh khỏi khả năng con người sẽ lại gần như tuyệt diệt nếu phát triển theo kiểu công nghiệp như hiện nay. Nói chung là bài trên không có cơ sở thực tế, 1 người có óc tưởng tượng, có khả năng hành văn, và 1 vài khả năng nào đó có thể viết ra 1 cuốn sách như vậy (Nhiều nhà văn viết rất nhiều truyện cả 1000 trang chứ ko phải chỉ 200 trang).
 22. Thưa bác haithienha! Cháu sinh ngày 22/05/1982. Theo như mẹ cháu nói khoảng 4h:50P. Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Thời gian này cháu cảm thấy rất stress, từ chuyện công việc, gia đình, tài chính.... thực sự rất mệt mỏi. Không biết phải nắm lấy gì đây nữa. Kính bác xem giúp cháu sự nghiệp, tiền tài, gia đạo với ạ? Nếu có chỗ nào xem thêm mà bác thấy hay bác xem cho cháu luôn ạ. Cháu xin cảm ơn. Mạng làm sao mà lên liền 3 mục luôn thế này :D
 23. Mong các bác xem giúp ạ !
 24. Hic, không biết chi tiết thế nào nữa. Thời gian này thấy linh tinh nhiều việc ảnh hưởng quá, chỉ mong được xem trong nửa năm tới thì tình hình có khả quan hơn không? Từ chuyện gia đình đến công việc có gì đổi mới?
 25. Kính mong bác haithienha và các anh chị xem giúp, topic của cháu bị trôi mất 2 ngày rồi :P