• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Xuất Thế

Hội viên
 • Số nội dung

  95
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Everything posted by Xuất Thế

 1. Ôi, sang trang 2 rồi. :D Bác Haithienha và các anh chị vào luận giúp cháu với ạ !
 2. Hic. Bác haithienha bỏ quên cháu. :D
 3. Thanks bạn đã up dùm nhé :) . Bạn cũng hỏi giúp mình luôn vì có vẻ như bạn hiểu biết kha khá về tử vi :D
 4. Cháu không ghệ mà nguy sao bác? Vậy chắc là cháu sinh giờ Dần rồi. Bác coi giúp cháu sự nghiệp, tiền tài, gia đạo ạ? Cháu thực sự căng thẳng thời gian này lắm :D
 5. @ntpt: Vâng, bức hình trên là chụp ở Đài Loan tháng 5 vừa rồi. @Bác Haithienha: Giờ Mão có lẽ không đúng vì cháu thường được mọi người quý mến khi tiếp xúc. bạn bè không phải là ít và cha mẹ cũng không giàu. Trước ba mẹ đều làm nhà nước liên quan đến giáo dục. Giờ Dần: tính cháu không nóng nảy, chưa được gái, đào kép bao giờ. Cháu thấy cha mẹ vất vả, có lẽ chưa đến mức nghèo khó. Năm 4 tuổi nhà cháu có di chuyển chỗ ở. Năm học cấp 3 bố cháu có đi làm nước ngoài 5 năm. Nghe chừng lá số cháu khó hiểu quá :D
 6. XT còn đủ cha mẹ, nhà có 2 anh em, là con trưởng. Năm nay chưa có thay đổi gì về cv, chỗ ở. Không biết ý "di chuyển" là thế nào ạ?
 7. XT chưa lập gia đình ạ!
 8. Cám ơn bác đã ghé qua. Cháu cao tầm 168-170cm (lâu không đo lại nên ko chính xác nữa). Da dễ bắt nắng nhưng không phải thuộc dạng da trắng ạ. Mặt không đỏ, mặt hơi gầy và đầu cũng không to, tính tình tầm tĩnh. Hào hoa, phong lưu có lẽ không phải. Nói chung những điều bác nói trên cháu không có nhưng mọi người trong gia đình đều nói cháu sinh giờ Dần. Như bác hỏi thì có thể cháu sinh giờ mão ạ? Hình cháu mới nhất: http://www.upanh.com/uploaded.php?mode=view&id=tvmsbg
 9. Bí ẩn Guidestones Đinh Công Thành Kiến thức ngày nay, Xuân Canh Dần 11:41' AM - Thứ sáu, 07/05/2010 10 điều răn của Quỷ vương đối kháng 10 điều răn của Thượng Đế Công trình xây dựng kỳ bí nhất nước Mỹ nằm ở phía đông bắc bang Georgie, trong một vùng đất hoang vắng. Đó là 5 khối đá gianh khổng lồ bóng loáng, tạo thành hình ngôi sao, vươn cao sừng sững lên trời. Khi đến gần nó, người ta nghĩ ngay đến những tảng đá khổng lồ ở Stonehenge, của nước Anh, hay tảng đá một khối trong bộ phim “2001: phiêu lưu vào vũ trụ”. Được xây dựng vào năm 1980, những khối đá xám xanh này đang lặng lẽ chờ đợi... ngày Tận thế? Georgia Guidestones - Những tảng đá soi đường ở Georgia, như người ta vẫn gọi thế, cho đến nay vẫn còn đầy bí ẩn: không biết ai đã ra lệnh xây dựng và mục đích để làm gì. Dấu hiệu duy nhất là tấm bảng đặt gần mặt đất, nói rõ kích thước và giải thích ý nghĩa của một loạt dấu chạm khắc và những chiếc lổ tương ứng với chuyển động của Mặt trời, các ngôi sao. Và những chỉ thị khắc trực tiếp vào đá. Chúng được viết bằng 8 thứ tiếng, thể hiện lý tưởng của một thời đại mới. Một số điều, mơ hồ nói đến thuyết ưu sinh như: Hãy hướng về sản xuất khôn ngoan để cải thiện sức khoẻ và sự đa dạng. Một số câu hướng về thần bí kiểu hippie như: Hãy quý trọng chân lý sắc đẹp và tình yêu bằng cách tìm kiếm hài hoà với vô cực. Người ta tin rằng, Guidestones là những chỉ dẫn cho kẻ còn sống sót trong một... đại nạn sắp đến, cách thức xây dựng lại nền văn minh. Nhưng không phải ai cũng tin như thế. Mấy ngày trước khi tôi tới công trình đã bị ai đó xịt nước sơn lem luốc, bằng những câu đại loại như Trật tự thế giới mới phải chết. Đó là hành động phá hoại đầu tiên trong lịch sử của Guidestones, nhưng không phải là chống đối đầu tiên với những ý tưởng của nó. Từ 30 năm qua, công trình kỳ lạ nằm giữa vùng Bible Belt - Thắt lưng của Kinh thánh, phía đông-nam Hoa Kỳ, nơi hầu hết dân chúng theo Ky tô giáo chính thống, đã tạo ra những phản ứng khác nhau, từ khâm phục đến kinh dị. Những kẻ ủng hộ, trong đó có cả ca sĩ nhạc rock Yoko Ono, không tiếc lời ca tụng. Còn những kẻ chống đối lại xem đó là đều răn của Quỷ vương! Dù bất cứ ai là chủ nhân có Guidestones, cũng biết rất rõ việc mờ ám: đó là một cấu trúc thông minh, theo dõi chuyển động của Mặt trời đến hoàn hảo. Và nhờ biết cách duy trì sự bí ẩn nên sức hấp dẫn cho đến nay vẫn là vô tận. Câu chuyện Guidestones khơi đầu vào một ngày thứ sáu, buổi chiều tháng 6.1979. Một người đàn ông thanh nhã, tóc muối tiêu, đến trụ sở công ty đẽo đá granit Elberton Granite Finishmg, tự giới thiệu mình là Robert C. Christian. Ông ta đại diện cho một nhóm “người Mỹ tốt muốn xây dựng một công trình với kích thước và mức độ phức tạp bất thường Robert C. Christian đến và Elberton, kinh đô chạm khắc đá granit thế giới, vì tin rằng trong vùng này có những loại đá đẹp nhất hành tinh. Joe Fendley, tổng giám đốc bâng quơ gật đầu. Nhưng khi nghe Christlan mô tả cái mình muốn đặt hàng, ông ta bỏ dở ngay công việc đang làm. Bởi vì nguồn khách lạ này không chỉ đặt một loại đá chưa ai từng mua, nhưng còn muốn chạm khắc, đánh bóng, và ráp nối để tạo ra một công trình thiên văn khổng lồ. Nhưng với mục đích gì? Fedley thắc mắc. Robert C. Chrisian giải thích: nó được xem cùng lúc như một la bàn mở cuốn lịch và đồng hồ. Còn phải chạm khắc những chỉ thị bằng 8 thứ tiếng phổ thông nhất thế giới! Nó phải chịu nổi những tai hoạ tàn khốc nhất, để loài người còn sống sót sau trận... “đại thảm sát” có thể xây dựng lại một nền văn minh tốt đẹp hơn cái đã qua, dẫn đến tự diệt vong cho mình! Bản tiếng Anh 10 điều răn của Quỷ vương Fendley nay đã chết, nhưng một nhà báo của đài truyền hình Atlanta có thể làm chứng sau khi Guidestone xây dựng xong một thời gian, kể lại: Tôi tự nhủ: mình đang làm với một thằng điên. Phải làm sao để đuổi cổ hắn đi! Muốn vậy, ông chủ xí nghiệp đưa ra một cái giá cao ngất ngưỡng để làm nản lòng khách. Anh ta viện cớ: phải có công cụ đặc biệt, chất liệu nặng nề, phải thuê mướn thêm cố vấn… Nhưng Robert C. Christian lại lồng ý một cách dễ dàng, và chỉ hỏi đến thời gian thi công. Fendley nói liều mạng: trong 6 tháng! Và còn phải được bảo đảm tài chánh, bởi đây là lần đầu tiên công ty thực hiện một công trình to lớn như thế. Khi Christlan hỏi đến một nhà ngân hàng có uy tín trong thành phố để mình giao tiền, anh xem đây lại là cơ hội để tống thứ kẻ quấy rầy băng cách giới thiệu Granit City Bank. Wyatt Martin, nay đã 78 tuổi (cùng Fendley là hai kẻ duy nhất gặp được Christian tại Elberton) kể lại: Fendley gọi điện cho tôi và bảo: Tôi có một thằng điên muốn xây dựng công trình hi hữu. Nhưng khi ông ta đến, mặc bộ đồ rất lịch sự, rất đắt tiền, khiến tôi xem sự việc là nghiêm chính. Và khi nghe mô tả, rõ ràng là một kẻ có trình độ cao. Dĩ nhiên, Wyatt Martin phải kinh ngạc khi nghe ông ta nói tên của mình chỉ là... giả. Nhóm của ông đã nuôi dưỡng ý tưởng xây dựng công trình này từ 20 năm qua, và muốn giữ bí mật tên tuổi thật. Khi nghe ông ta kể về dự án của họ, tôi suýt bật ngửa. Tôi nói: đó là ném tiền qua cửa sổ. Ông ta chỉ nhìn tôi, lắc đầu, giống như thương hại: Ông chẳng hiểu gì cả! Wyatt Martin dẫn Christlan đến quảng trường thành phố nơi có một bồn nước công cộng 200 năm từ ngày độc lập của nước Mỹ, do thành phố thực hiện và 13 phiến đá granit đặt thành vòng tròn, tượng trưng cho 13 tiểu bang của nước Mỹ. Tôi nói với ông ta đó là công trình lớn nhất vùng, nhưng không thể nào bằng cái mà ông vừa phác hoạ. Ông ta chẳng có vẻ gì bối rối. Christian hứa trở lại vào thứ 2 tuần sau. Ông ta thuê một chiếc máy bay quan sát địa điểm khu vực từ trên cao vào ngày cuối tuần. Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu tin ông ta 50%. Khi Christlan xuất hiện một lần nữa tại ngân hàng vào ngày thứ 2, ông giám đốc giải thích: không thể nào thực hiện công trình nếu không biết lý lịch thật của khách hàng và báo đảm tiền có thể được hoàn trả. Hai người cuối cùng đi đến một thoả thuân. Christlan tiết lộ tên thực với điều kiện Wyatt là người trung gian duy nhất và cam kết không tiết lộ cho bất kỳ ai, phá hủy tất cả hồ sơ khi công trình đã hoàn tất. Ông ta nói rõ: sẽ gởi tiền đến từ nhiều ngân hàng khác nhau trên cả nước. Ông ta muốn tôi hiểu rằng vấn đề bí mật là hết sức quan trọng. Trước khi rời Elberton, Christian gặp Fendley một lần nữa, giao cho một chiếc hộp đựng giày, chứa mô hình bằng gỗ của công trình, kèm theo mòt quyển tập mô tả chi tiết, chừng hơn 10 trang giấy. Fendley nhận mô hình và tài liệu nhưng vẫn còn nghi hoặc. Ngày thứ 6, Wyatt Martin thông báo bằng điện thoại mình vừa nhận được 10.000 USD. Kể từ đó, công tyv bắt đầu làm việc và không hề thắc mắc nữa. Melissa Fendley Caluso, con gái ông chủ xí nghiệp tạc tượng đá kể lại: Bố tôi rất thích những trò thách thức ông nói đó là công trình lớn nhất trong lịch sử của hạt Elber. Việc xây dựng Guldestones bắt đầu vào mùa hè năm đó. Joe Fendley và Wyatt Martin giúp Christian tìm một địa điểm thích hợp tại hạt Elbert: một mô đất nằm giữa cánh đồng bát ngát, có thể nhìn quanh 360o. Với 5.000 USD, ông chủ mảnh đất Wayme Mullinex nhượng lại hơn 2 hecta. Các tảng đá được điều chỉnh theo hướng đi của mặt trời Vào ngày đông chí và hạ chí, đứng phía tây cột giữa có thể nhìn thấy mặt trời mọc qua khe hở. Có thể nhìn thấy sao Bắc Đẩu qua lỗ nhỏ cột giữa Lỗ 2cm trên nóc cho phép ánh sáng chỉ ngày vào buổi trưa Georgia Guidestones Khi đất đã mua xong, tương lai của Guidestones xem như bảo đảm. Christian nói với Fendley: Anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa, trước khi bỏ đi, chẳng thèm bắt tay. Kể từ đó, Christian chỉ liên lạc về Wyatt Martin. Mấy tuần lễ sau, ông ta viết thư yêu cầu chuyển quyền sử dụng đất và công trình cho chính quyền hạt Elbert, mà đến nay họ vẫn còn nắm giữ. Ông chủ bí mật của công trình nghĩ rằng, niềm hãnh diện của chính quyền địa phương sẽ gia tăng với thế gian, và họ sẽ quyết tâm bảo vệ nó triệt để. Martin kể: Thư của Christian mỗi lần đến đều đóng dấu từ những thành phố khác. Không bao giờ có 2 bức thư xuất phát từ cùng một nơi. Những chi tiết thiên văn dành cho Guidestones phức tạp đến nỗi Fendley phải nhờ đến một nhà thiên văn của trường đại học Georgie giúp đỡ. Bốn tảng đá bên ngoài phải định hướng theo đường di chuyển hằng năm của Mặt Trụ. Trên cây cột giữa có 2 yếu tố cần phải điều chỉnh thật tỉ mỉ một khe hở để có thể nhìn thấy ngôi sao Bắc Đẩu thường xuyên, và một khe hở nhìn thấy Mặt Trời mọc vào ngày Đông chí và Hạ chí. Viên đá trên nóc phải có một cái lỗ đường kính 2cm, để tia sáng Mặt Trời có thể xuyên qua vào mỗi buổi trưa và rơi xuống đúng qua vào ngày được khắc trên phiến đá ở giữa. Tuy nhiên đặc điểm độc đáo nhất của công trình vẫn là 10 câu "châm ngôn khác trên 2 mặt đá ở phía ngoài bằng thứ tiếng: Anh, Tây Ban Nha, Nga, Trung Quốc, Ả Rập, Hindu, Do Thái và Swahilll .Một lời rao giảng sứ mệnh như "Những tảng đá này hướng dẫn chứng ta đến một thời đại của lý lẽ", hoặc khắc bên cạnh viên đá nóc bằng những chữ cổ Ai Cập, Hy Lạp cổ, Sanskrit và chữ hình nêm của người Babylone. Nhà nghệ sĩ bị phân tâm bởi tiếng nhạc kỳ lạ và âm thanh hỗn loạn Công trình bị rối loạn ngay trước kỳ hoàn tất. Trước tiên là tin đồn xuất phát từ Hiệp hội đá Granit Elberton, ghen tự với kẻ giành được hợp đồng béo bở: họ quả quyết Joe Fendley là kẻ chủ mưu thông đồng với người bạn là nhà ngân hàng Wyatt Martin để làm chuyện mờ ám này. Tin đồn ác nghiệt đến nỗi cả hai phải chấp nhận minh chứng trước máy dò nói dối. Tin đồn giảm nhanh khi nhật báo địa phương The Elberton Star kể rằng cả 2 đã thành công khi đứng trước máy nói dối, nhưng vẫn chưa thoát khỏi to tiếng. Khi những dòng chữ chạm khắc xong, ngay cả bạn bè của Wyatt Martin cũng hỏi: tại sao dám thực hiên công trình của Qủy. James Travenstead, vị linh mục tại địa phương nói rằng: Anh đã bị những nhóm người thần bí sai khiến, và cảnh báo: Một ngày nào đó sẽ có thảm sát diễn ra ở đây. Với những kẻ có thiện cảm, họ nổi da gà khi nghe Charlie Clap, nhà nghệ sĩ phụ trách khắc chữ trên đá kể lại: Tôi bị phân tâm suốt nhiều giờ liền vì nghe trong đầu một loại âm nhạc kỳ quái và những giọng nói lộn xộn. Ngày lễ khởi công, 22.3.1980, đã diễn ra linh đình. Đại diện khu vực Doug Barnard phát biểu trước 400 người tụ tập dưới ngọn đồi, có sự tham gia của đài tuyền hình Atlanta Elberton nhanh chóng trở thành một địa điểm du lịch. Khách đến từ khắp thế giới để chiêm gương Guidestones. Wyatt Martin kể lại: khách du lịch đến từ Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều nơi khác. Họ muốn xem công trình kỳ lạ này. Mùa xuân năm 2005. tạp chí National Georgraphic Traveller ghi tên Georgia Guidestones vào danh sách hướng dẫn du lịch Appalaches. Nhưng những dòng chữ khắc trên đá làm cho du khách rất lo sợ. Ngay câu thứ nhất đã làm cho người ta rợn tóc gáy: Hãy duy trì nhân loại dưới con số 500 triệu người để sống hài hoà với thiên nhiên. Lúc đó cả hành tinh có 4,5 tỉ người, có nghĩa là phải làm biến mất 8 trong số 9 người (và ngày nay là 12 trong số 13 người)! Chỉ thị này được nhắc lại và triển khai ở câu số 2: Hãy hướng đến sản xuất một cách khôn ngoan, nhằm cải thiện sức khoẻ và sự đa dạng. Không cần thông minh lắm, người ta cũng hiểu đó là một trong các chủ trương của Đức Quốc xã. Chỉ thị số 3 khuyên nhân loại chỉ sử dụng một ngôn ngữ duy nhất. Điều này làm cho vị linh mực trong vùng hoảng hốt. Ông biết rõ rằng sau ngày Tận thế chỉ có một ngôn ngữ chung để sử dụng và một Chính phủ toàn cầu để thi hành mệnh lệnh của Qủy vương. Chỉ thị số 4 (Hãy khống chế đam mê - đức tin, truyền thống, và tất cả mọi việc khác bằng lý lẽ và sự từ tốn) làm cho người Ki tô giáo trung thành tuyệt đối với đức tin khó chịu. Để so sánh, 6 điều răn khác cũng tạo ra một quan điểm đạo đức đáng lo sợ: Hãy bảo vệ các dân tộc và quốc gia bằng những luật lệ thích nghi và toà án công lý. Tất cả các quốc gia tự mình cai trị và giải quyết các xung đột với bên ngoài trước một toà án thế giới. Hãy loại bỏ những đạo luật ti tiện và các quan chức vô tích sự. Hãy duy trì sự cân đối giữa quyền lợi cá nhân và quyền lực xã hội. Hãy quý trọng chân lý sắc đẹp tình yêu bằng cách tìm kiếm hài hoà với vô cực. Không có ung thư trên Trái Đất - Hãy nhường chỗ cho thiên nhiên. Hãy nhường chỗ cho thiên nhiên. Trong lúc dân chúng còn thắc mắc về giá trị của những điều răn trên, những tiên đoán u ám của linh mục Travenstead dường như được xác minh. Một nhóm các pháp sư tại Atlanta tổ chức ngày cuối tuần dưới chân Guidestones với những nghi thức kỳ quái. Thậm chí họ còn tổ chức hôn lễ với nhau. Chưa có người nào bị giết trên bàn thờ đá granit này, nhưng đã có những nghi lễ... chặt đầu gà! Một thành viên cao cấp của tổ chức quỷ vương bí ẩn Giáo chủ thần bí Christian rosenkreutz Du khách tiếp tục kéo đến, nhưng sau nhiều cuộc điều tra không có kết quả về chân tướng của R.C. Christian, báo chí bắt đầu lãng quên Gurdestones. Dư luận ồn ào trở lại vào năm 1993, khi nữ ca sĩ Yoko Ono, người Mỹ gốc Nhật (vợ của một trong tứ quái The Beatltes John Lennon) thu một album để tôn vinh nhạc sĩ tiên phuông John Cage bằng một bản nhạc mang tựa đề Georgia Stones trong đó viết lại chính xác điều răn thứ 10, cuối cùng: Không có ung thư trên Tráí Đất - Hãy dành chỗ cho thiên nhiên - Hãy dành chỗ cho thiên niên. Trong suốt thời kỳ này, Robert C. Christian vẫn liên lạc thư tín với Wyatt Martin nhiều đến nỗi giữa 2 người đã nảy sinh một tình bạn thực sự. Hành tung bí ẩn của R.C Christian và thông tin hiếm hoi về Guidestones đã tạo ra những suy luận đầy hắc ám và các nhà điều tra đủ loại. Không ngạc nhiên khi 30 năm sau, những kẻ tò mò vẫn còn kéo đến trước công trình xây dựng này để đưa ra nhiều giả thiết khác nhau. Trong số đó Mark Dice, tác giả một quyển sách tựa đề The Resistance Manitesto - Thể hiện của kháng cự. Từ năm 2005, người này yêu cầu "đập nát Guidestones ra thành hàng triệu mảnh vụn. Ông quả quyết R C.Christian là một thành viên cao cấp của một Tổ chức Quỷ vương bí mật, tiên phuông của một "trật tự thế giới mới". Lý giải của Mark Dice đã làm cho người ta chú ý đến Georgia Guidestonẹs hơn nữa. Nhiều du khách kéo đến, khiến cho nơi đây trở thành một trung tâm du lịch. Phyllis Brooks, giám đốc phòng thương mại hạt Elbert kinh hoàng kể lại: Guidestones bị phá hoại lần đầu tiên trong lịch sử vào tháng 11. 2009. Nếu Mark Dice không liên can đến vụ này, dường như ông ta lại là người khởi xướng: những dòng chữ viết bằng bình sơn xịt trên đá: Jesus sẽ chiến thắng chúng mày bọn quỷ vương dơ dáy! hay Không chấp nhận chính phủ toàn cầu. Nhiều câu khác nói rằng cuộc thảm sát ngày 11/9/2001 là công trình của chính phủ Mỹ và Barack Obama chính là Hồi Giáo! Dĩ nhiên, Mak Dice không phải là người duy nhất bàn luận sâu sắc về Guidestones. Jay Weidner, cựu xướng ngôn viên đài phát thanh Seattle, đã dành rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu vấn đề này. Theo ông, R.C. Christian là thành viên của tổ chức thần bí "Thập tự hồng" xuất hiện tại Đức Quốc vào cuối thời Trung Cổ. Jay Weldner cũng nói đến lý do tại 1 sao Guidestones ra đời. Từ nhiều thé hệ qua giáo phái này phổ biến cho nhau một chu kỳ hoạt động của Mặt trời trong vòng 13.000 năm. Trong chu kỳ sau cùng này, nhiều biến cố vũ trụ sẽ tàn phá Trái Đất. Theo Weidner, trong lúc chờ đợi, tổ chức bí ẩn xây dựng nên Guidestones này, tạo ra hỗn loạn cấp hành tinh mà khởi đầu là sụp đổ hệ thống tài chính Mỹ dẫn đến khủng hoảng lương thực và dầu hoả nghiêm trọng, khiến cho những cuộc bạo động lớn và chiến tranh sắc tộc diễn ra trên toàn thế giới kẻo dài cho đến ngày 21.12.2012 là Đại biến cố! Nghe nói về Weidner, Wyatt Martin lắc đầu: Điều ông ta nói, khiến cho tôi muốn kể lại tất cả những gì mình biết được. Từ lâu, nhà ngân hàng đã về hưu và không còn sống ở Elberton nữa: ông lão nói tiếp: Nhưng tôi không thể nói gì cả. Vì tôi đã có một lời hứa Wyatt Martin cũng hứa sẽ huỷ bỏ tất cả mọi dấu về Robert C.Christian, nhưng cũng chưa thực hiện lời hứa này. Trong góc nhà để xem có một chiếc rương bằng nhựa, đựng chiếc máy vi tính IBM mà ông đã mua vào năm 1983, chứa tất cả hồ sơ liên can đến Guldestones, kể cả những bức thư của Christian, vẫn còn nằm đó. Trong nhiều năm, Wyatt đã nghĩ đến việc phải viết một quyển sách, nhưng hôm nay ông vẫn chưa làm. Cũng không thèm ghé mắt vào đống hồ sơ. Khi tôi hỏi: ông định mang bí mật này xuống mồ hay sao ông trả lời: Đó chính là điều mà Christian muốn tôi phải làm. Ông ta luôn nói rằng: lý lịch của mình phải để giữ kín. Ông còn nói, chỉ cách đó, mới duy trì được điều bí ẩn. Để bảo vệ quyền lợi của mọi người, phải tiết lộ rất ít. (Theo LCI) Nguồn: Kiến thức ngày nay, Xuân Canh Dần Link: http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-Su...an_Guidestones/ -Sưu tầm-
 10. Chào bác Laido.Có lẽ bác phải nới thêm thuyền để chở thêm nhiều người hơn rồi :( Nếu được bác xem giúp thêm ạ. Cháu đang rất cần, cần lắm ạ. Thông tin của cháu như sau: Sinh ngày 22/05/1982 lúc 4h40 sáng Tại 1 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Cám ơn bác rất nhiều!
 11. Quá trình hình thành và phát triển của dân tộc Choang Choang (còn có hơn 20 tên gọi khác nhau như Bố Choang, Bố Nùng, Bố Liêu, Bố Thổ, Bố Việt, Bố Mạn, Bố Tày...) là một dân tộc thiểu số của Trung Quốc, có lịch sử phát triển lâu đời, và có nguồn gốc từ cộng đồng dân cư Bách Việt thời cổ đại. Choang là dân tộc có số dân đông nhất trong các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, phân bố chủ yếu ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây; châu tự trị dân tộc Choang, Miêu Văn Sơn, Vân Nam, huyện tự trị dân tộc Choang, Dao Liên Sơn, Quảng Đông và rải rác ở các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam, Tứ Xuyên. Năm 2001, dân tộc Choang trên toàn Trung Quốc có khoảng 15,5 triệu người, riêng người Choang ở Quảng Tây đã chiếm hơn 91,3% với số dân 14,15 triệu. Theo phát hiện của các nhà khảo cổ học, cách đây mấy chục vạn năm đến hơn một vạn năm, trên khắp vùng Quảng tây đã có những hoạt động của người cổ đại. Lưu vực thung lũng sông Hữu nơi dân tộc Choang sinh sống đã phát hiện nhiều di chỉ thời đại đồ đá cũ cách đây 6, 7 vạn năm của người cổ đại, trong đó có không ít di vật văn hóa. Đặc trưng thể chất của người cổ đại là đầu to, lưỡng quyền nhô cao, xương mũi thấp, sống mũi hơi lõm, hàm răng trên hình lưỡi cày... Những đặc trưng này thuộc về chủng người Mongoloit, giống với đặc trưng thể chất người Choang hiện nay. Tổ tiên của người Choang đã sống ở Quảng Tây trải qua các triều đại Thương, Chu, thời kỳ Xuân Thu, Chiến Quốc, các triều đại Tần, Hán, Đường, Tống, với nhiều tên gọi khác nhau như Tây Âu, Lạc Việt, Ô Hử, Lý, Liêu, Lương, Thổ... Thời kỳ này, ảnh hưởng của người Hán còn rất hạn chế. Thời Nam Tống (1127 – 1279), mới bắt đầu có tên gọi Choang. Về sau, Choang dần trở thành danh xưng dân tộc thống nhất, cùng với những cư dân người Hán từ Trung nguyên đến sinh sống ở Quảng Tây ngày một nhiều. Từ khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập và đặc biệt từ khi Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách mở cửa, dân tộc Choang luôn có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Trình độ sản xuất, mọi lĩnh vực sinh hoạt trong đời sống xã hội đều được nâng cao rõ rệt, căn bản gần với người Hán cùng địa phương. Một số nét về văn hóa xã hội của dân tộc Choang Ngôn ngữ dân tộc Choang thuộc ngữ hệ Hán Tạng, nhóm ngôn ngữ Choang Động, chi tiếng Choang Thái, rất giống với tiếng dân tộc Tày, Nùng ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, tiếng Thái Lan, tiếng Lào và tiếng Shan ở Myanmar. Dân tộc Choang có chữ viết riêng của mình. Từ thời Nam Tống đã xuất hiện một loại chữ được cấu thành trên cơ sở chữ Hán, gọi là “Thổ tục”, nhưng được sử dụng phố biến. Năm 1955, dân tộc Choang tạo ra chữ viết phiên âm dùng chữ cái La tinh là cơ sở, đến tháng 11 năm 1957 được Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn và lưu hành rộng rãi cho đến ngày nay. Người Choang chủ yếu sinh sống bằng nông nghiệp trồng lúa nước. Nền nông nghiệp của họ đã có từ lâu đời và ngày càng phát triển. Thủ công nghiệp của họ cũng rất phát triển, thông qua các nghề dệt, nhuộm vải; làm đồ gốm sứ, đúc trống đồng. Kỹ thuật đóng thuyền của họ cũng được đánh giá cao. Chợ (tiếng Choang gọi là “khư”) là hình thức giao thương buôn bán phổ biến nhất của người Choang. Người Choang trao đổi, mua bán vật dụng, hàng hóa ở chợ và thậm chí chợ còn biến thành nơi giao lưu văn hóa nghệ thuật thông qua các hình thức sinh hoạt ca hát. Người Choang có một nền văn hóa nghệ thuật phong phú, nhiều màu sắc. Văn học dân gian, hội họa, âm nhạc... đều có những thành tựu to lớn. Người Choang nổi tiếng thích ca hát nhảy múa, dùng lời ca tiếng hát miêu tả cuộc sống và biểu đạt tư tưởng, tình cảm của mình. Mỹ thuật của người Choang có những biểu hiện đa dạng. Tranh vẽ trên vách ở Hoa Sơn, lưu vực sông Tả là di sản văn hóa quý báu do tổ tiên người Choang sáng tạo ra cách đây hơn 2.000 năm. Phạm vi tranh vẽ cao 40 mét, dài hơn 220 mét, có 1.800 hình vẽ khác nhau. Trống đồng là vật phẩm nghệ thuật quý báu của dân tộc Choang, vừa là nhạc cụ, vừa là vật tượng trưng cho quyền lực và sự giàu có. Những hoa văn đúc trên mặt trống đồng thể hiện trình độ nghệ thuật cao của người Choang từ mấy ngàn năm trước. Ở Bảo tàng Dân tộc Quảng Tây hiện đang bảo quản hơn 500 trống đồng. Văn học dân gian của dân tộc Choang rất phong phú, đa dạng, đặc biệt là có những truyện kể dân gian được lưu truyền sâu rộng như câu chuyện thần thoại “Muliujia”, “Buluotuo” kể về các vị thần sáng thế tạo ra trời đất, vạn vật, sắp đặt lại trận tự của giới tự nhiên...; truyện anh hùng “Mạc Nhất đại vương”... Người Choang có hình thức sinh hoạt chợ phiên. Năm 1983, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây định hội hát chợ phiên vào ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, từ đó còn gọi là “Tết 3 tháng 3”. Trong chợ phiên, thường có ca hát đối đáp và các cuộc vui dân gian như ném tú cầu, bắn pháo bông, múa lân, thi kéo co, bắn nỏ... Đặc biệt, dân ca của dân tộc Choang có nội dung phong phú, được đánh giá là viên ngọc quý trong kho tàng văn nghệ dân gian của người Choang. Hình thức nghệ thuật sân khấu dân tộc của người Choang là kịch Choang, bắt nguồn từ hình thức ca múa dân gian, ngày nay phát triển rất mạnh mẽ với nhiều đoàn kịch chuyên nghiệp. Vải gấm Choang là sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của người Choang, chất liệu bền chắc, hoa văn tinh xảo, sinh động, nhiều màu sắc, được người Choang tự hào và khách du lịch ưa chuộng. Người Choang là dân tộc có phong vị ẩm thực phong phú. Những món ăn nổi tiếng là cơm nếp năm màu, cơm nếp bí đỏ, cơm nếp khoai lang, bánh tét, bánh dày, đậu hũ viên nhồi thịt, thịt lợn quay... Hình thức nhà ở của người Choang có 3 loại: nhà sàn, nhà trệt và nửa nhà sàn, nửa nhà trệt. Trang phục truyền thống của người Choang cách đây 100 năm về trước: nam giới mặc áo ngắn không cổ, cài khuy giữa, quần ống rộng, đầu quấn khăn; nữ giới mặc váy gấp nếp, áo ngắn không cổ có viền hoa, đầu quấn khăn hoa. Ngày nay họ mặc áo dài hoặc ngắn có cổ, may bằng vải tự dệt màu xanh dương đậm, đen hoặc đỏ, hay mặc trang phục hiện đại. Người Choang thực hiện chế độ hôn nhân một vợ một chồng, lưu truyền tập tục phụ nữ không về nhà chồng, vẫn ở nhà cha mẹ đẻ, chỉ những ngày lễ tết hay ngày mùa mới về nhà chồng ở một thời gian. Ngày xưa chồng phải theo họ vợ, ngày này có thể không cần đổi nữa nhưng vẫn phải theo tập tục ở rể. Đây được xem là tàn tích của chế độ mẫu hệ trong lịch sử dân tộc. Những lễ hội quan trọng nhất của người Choang là “Tết 3 tháng 3”, ‘Trung nguyên”, “Hồn trâu bò”. Người Choang theo tín ngưỡng đa thần, họ thờ quỷ thần và tổ tiên. Hình thức an táng của người Choang là chôn, thiêu hay để quan tài ngoài trời. Người Choang có quan niệm đạo đức thuần hậu. Hiếu kính cha mẹ, kính già yêu trẻ là quan niệm đạo đức cơ bản của người Choang. Họ trọng danh dự, đề cao tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhiệt tình hiếu khách. Họ cũng rất xem trọng tinh thần lao động cần cù, chăm chỉ. Đối với họ, trộm cắp là đáng căm giận, lười biếng là đáng sỉ nhục. Nhìn chung, từ sau khi Trung Quốc cải cách mở cửa, đời sống vật chất của người Choang được cải thiện rõ rệt, mặt khác, những giá trị văn hóa truyền thống của họ cũng được lưu tâm bảo tồn và phát huy. (Nguồn: Phòng Chính trị Kinh tế Đối ngoại, Sở Ngoại vụ TPHCM ngày 16-4-2006) Sáng nay nghe kí sự hỏa xa có nói dân tộc Choang ở đây nói cả tiếng Việt. Không biết mình có bị nghe nhầm hay không? Cô chú, anh chị, các bạn nào biết có thể chia sẻ chút thông tin không ạ?
 12. Anh nghĩ là em đã quá lo xa! Em mới tốt nghiệp phổ thông và chưa hề lao động để tự nuôi sống bản thân đúng không? Vậy em tính chuyện lấy nhau làm gì? 95% Ở tuổi của tụi em mới nhìn thấy khoảng 20% điều quan trọng trong đời em ạ? Cuộc sống của mình không chỉ là yêu ai và cưới ai làm vợ. Em còn hiều điều khác phải lo hơn nhiều cho tương lai đó. Ông bà ta có câu: Có 3 việc lớn trong 1 đời người bình thường là "Tậu TRÂU, cưới VỢ, làm NHÀ". Em hãy theo thứ tụ mà làm nhé, được các cụ đúc kết cả ngàn năm, qua bao nhiêu đời mà vẫn tồn tại thì nó có Lý gì đó đây. Chúc em sớm nhìn ra cuộc sống thực tế nha!
 13. Chào bác haithienha; Cháu năm nay đã 28 tuổi mà chưa lập gia đình, công việc có thể là tạm ổn nhưng cháu rất băn khoăn về cuộc đời của mình, lúc nào cũng có cảm giác lênh đênh vậy. Bác xem giúp cháu theo link này với nhé: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu cám ơn bác nhiều! (Nếu link hỏng thì cháu sinh ngày 22-05-1982 lúc 04:55)
 14. Ôi trời, vậy cháu phải chú ý sức khoẻ rồi. Tài lộc từ mấy năm nay luôn hao tổn. Không biết khi nào mới dừng lại đây? Nếu có thời gian, bác có thể xem tổng quát về cuộc đời cho cháu được không ạ? Cháu cám ơn bác nhiều.
 15. Ngày nhỏ, mình hay về quê dịp tết thấy các cô, các chú dã bánh Dày cả đêm. vui lắm. Đến giờ thì không còn thấy ai làm bánh Dày dịp tết nữa. Mọi người đều đi mua cả. Ở đây cháu có 1 thắc mắc hỏi chú Thiên Sứ, hay Rin86 có biết: Tên cổ (hay tên gốc) của bánh Chưng hay bánh Dày? Vì tên này chắc do cách làm nên mới gọi như bây giờ (Bánh Chưng - Bánh được chưng; Bánh Dày - dã bánh (dày bánh) )
 16. Thật nghẹn ngào quá. Không biết cho đến bao giờ pháp luật nước ta mới bảo vệ được những sự bất công này. Để chuyện xảy ra rồi mới lo......
 17. Kính bác Lão Nông và bác Thiên Sứ; Cháu rất tò mò vì không biết kết quả khi an sao tử vi theo trình Lạc Việt và trình tử vi trước vẫn thịnh hành có kết quả sẽ khác nhau ra sao? Cháu hi vọng hai bác khi rảnh rỗi bớt chút thời gian "phán" giúp cháu lá số này ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu cám ơn rất nhiều! P/S: Cháu muốn so sánh với lời của 1 cụ gần nhà xem theo tử vi "cổ" :D
 18. Em cám ơn chị! Em cũng biết là như vậy nhưng cũng không định nghĩa nổi từ "trưởng thành". Chỉ quan tâm mà không làm được gì để ba mẹ có cuộc sống sung túc hơn thật em thấy rất buồn, e chỉ cảm thấy mình chưa thể làm cho ba mẹ bớt khổ thì cũng coi như chưa hề trưởng thành. Không biết có phải do mặc cảm suy nghĩ này khiến em hay gặp những khó khăn hay không dù rằng luôn được mọi người nhìn vào là tiềm năng. Tiềm năng cứ mãi là tiềm năng chăng? XT.
 19. Cháu cám ơn chú Thiên Sứ và Lão Nông đã quan tâm đến topic nhỏ của cháu. Mấy hôm vừa rồi cháu về quê thăm gia đình nên không online, trả lời chậm trễ, mong các chú thông cảm ạ. Cụ ở gần nhà cháu năm nay đã trên chín mươi rồi, sau khi xem lá số cụ cũng chỉ nói chung chung rằng: Sau này làm ăn khấm khá (Trong khi bây giờ đã 26 mà công việc thật chưa ổn định), giỏi giang (Chưa biết giỏi về vấn đề gì nữa ạ). Lấy vợ khác quê, có thể là người nước ngoài. Trước đó thì cụ có nói rằng có 2 xoáy trên đầu vì sinh giờ Dần (Cháu có 2 xoáy). Cháu được cụ xem cho đầu năm nay khoảng tháng 2, Cụ có nói rằng hiện trong gia đình đang có người bệnh (Bà cháu vừa bị tai biến nằm liệt giường) và rằng trong năm nay sẽ hao tiền tài. Nếu trong gia đình có người mất thì sẽ gánh giúp còn nếu không sẽ mất khá nhiều tiền của. (Năm nay bố mẹ cháu mất khá nhiều tiền, phải đi vay mượn để trả nợ - Cháu thấy mình ngần này tuổi mà không giúp gì được thật xấu hổ lắm). Dạ, cơ bản là cụ "phán" như vậy. Nếu các chú thấy cần thêm thông tin gì cháu sẽ viết thêm ạ. Kính thư! XT.
 20. Thưa chú Thiên Sứ (Xin phép chú cho cháu gọi bằng chú ạ) : Cháu chỉ muốn biết kết quả khác nhau thế nào khi an sao lá số của cháu thôi. Chứ cháu cũng chưa có ý nghiên cứu hay tìm hiểu sâu hơn vì thật sự cũng chưa có trình độ gì về học thuật cả. Vì không có điều kiện đưa lá số theo trình Tử Vi Lạc Việt cho cụ ấy xem nên mới post bài lên đây. Rất mong chú giúp đỡ. Cháu xin cám ơn!
 21. Rất cảm ơn Khôi Quyền quan tâm. Mình là con trưởng, không có tật gì về mắt.
 22. Thưa chú Thiên Sứ: Nhân đọc được bài của Rin86, cháu cũng xin vài lời về bánh tro (gio)..của vùng cháu đã sinh ra . Ngày còn đi học cháu hay về quê vào dịp Tết Nguyên Đán đê thăm bà và họ hàng, Vào những ngày khoảng 23,24 tết thì người dân trên đó thường làm bánh tro ( Tiếng dân tộc phát âm là " péng Đăng ", người Kinh đọc thành bánh Nẳng ). Nhưng bánh tro ở đây làm bằng gạo tẻ và gói bằng lá dong. Tất nhiên là trước đó ngâm bằng tro của cây ( Cháu không nhớ là cây gì B) ). Bánh thành phẩm có màu như màu cánh gián là đẹp, chấm mật mía mà ăn thì rất ngon.(Cháu nghiện mà B) ) ( Ở Thành Phố người bán dạo hay bán loại bánh này nhưng ăn với mật ong ). Cháu có hỏi bố mẹ thì được biết vùng quê cháu (Ở Định Hóa - Thái Nguyên) thì hay nấu vào trước tết còn có những vùng khác như Bắc Cạn lại nấu vào tầm tháng 5. Rất nhiều khi cháu thắc mắc là làm sao có công thức làm được những loại bánh này ( Cũng như những gói xôi nhiều màu mà chỉ dùng lá cây tự nhiên để lên màu rất đẹp) . Chúc chú luôn mạnh khỏe để tìm lại những giá trị văn hóa cổ Việt đang bị mất mát quá nhiều.
 23. Cám ơn bác . Theo em hiểu thì nên làm việc độc lập :wacko: Lúc nào bác rảnh thì cho em thêm vài lời nữa ạ. Chúc bác an lành! XT
 24. Bác Gia Nhan ở đây có nhiều lời khuyên hay quá ! Bác cho em vài lời khuyên ạ: Nam mạng Nhâm Tuất (1982) Số đt: 0977899888 Cám ơn bác nhiều nhiều!