• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Xuất Thế

Hội viên
 • Số nội dung

  95
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Bài viết posted by Xuất Thế


 1. Kính gửi TT CNLH Đông Phương,


   


  Em xin đăng ký, Và rất muốn vào nhóm chung để chia sẻ học phí, vậy bác nào có nhóm sẵn hoặc có ý định lập nhóm, em xin gia nhập cùng.


   


  1. Nick: Xuất Thế


  2. Tên: Ma Quang Chiển


  3. Ngày sinh: 22.05.1982


  4. Địa chỉ: Ngõ 1395 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội


  5. Số Đt: 0977 899 888


  6. email: quangchien1982@gmail.com


   


  Trân trọng.


 2. Kính gửi bác haithienha,

  Một năm qua đi và cháu lại xin chút thời gian của bác và các anh chị em trong điễn đàn ạ.

  Bác xem giúp cháu vận hạn năm nay về sức khoẻ, gia đình và công việc với ạ.

  Vợ chồng cháu định năm nay mua nhà đất, nhưng phải vay khoản khá lớn từ anh chị em, bạn bè. Bác có thể xem và cho vợ chồng cháu lời khuyên không ạ.

  An sao của cháu năm nay: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Xu%E1%BA%A5t+Th%E1%BA%BF&date=1982,5,22,4,50&year=2013&gender=m&view=screen&size=2

  Cháu xin cảm ơn bác nhiều!


 3. hầy zà, muốn biết 2015 gia đình đã phất chưa thì phải hỏi các thầy bên box Tử vi.

  Đợi đến khi dư dả về kinh tế mới sinh thì biết sao cho vừa.

  Cháu đã hỏi bên box Tử Vi, phải đến 35, hay 36 tuổi mới có cơ hội ^^. Cháu cũng muốn sinh sớm nhưng nếu không đủ điều kiện thì cũng khổ con cái lăm.

  Cám ơn cô nhiều nhiều ạ !


 4. Kính gửi anh Thiên Luân.Xin nhờ anh Thiên Luân tư vấn giúp vợ chồng em.

  Em sinh ngày 22/05/1982, vợ em sinh 02/12/1987. Vợ em vừa sinh bé trai ngày 20/09/2011. Như vây thì cháu có hợp hay xung vợ chồng em không ạ? Nếu có xung xin anh tư vấn giúp để giảm bớt ạ.

  Và trong tương lai nếu sinh thêm cháu thì nên sinh vào năm nào cho hợp ạ?

  Cám ơn anh rất nhiều!

  Vẫn mong anh cho lời khuyên ạ.


 5. Kính gửi anh Thiên Luân.Xin nhờ anh Thiên Luân tư vấn giúp vợ chồng em.

  Em sinh ngày 22/05/1982, vợ em sinh 02/12/1987. Vợ em vừa sinh bé trai ngày 20/09/2011. Như vây thì cháu có hợp hay xung vợ chồng em không ạ? Nếu có xung xin anh tư vấn giúp để giảm bớt ạ.

  Và trong tương lai nếu sinh thêm cháu thì nên sinh vào năm nào cho hợp ạ?

  Cám ơn anh rất nhiều!


 6. Avatar - robot có thể giúp con người bất tử

  Loại robot có khả năng chứa não người sẽ ra đời trong tương lai, cho phép chúng ta tận hưởng cuộc sống mãi mãi, một doanh nhân Nga tuyên bố.

  Posted Image

  Ông Dmitry Itskov. Ảnh: Gizmodo.

  Gizmodo đưa tin Dmitry Itskov, một nhà tài phiệt truyền thông 31 tuổi tại Nga, từng công bố một dự án chế tạo sinh vật bất tử trong một hội nghị khoa học mang tên tại Moscow. Mục tiêu của dự án, được đặt tên “Avatar” là đưa ý thức của con người vào những robot đặc biệt để con người có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống sau khi cơ thể sinh học chết. Itskov nói ít nhất 100 nhà nghiên cứu đã tham gia dự án của ông.

  “Tôi muốn hợp tác với các nhà khoa học trên khắp thế giới. Đây là một chiến lược mới cho tương lai và loài người. Dự án của chúng tôi là con đường dẫn tới cuộc sống bất tử”, Itskov phát biểu.

  Dự án sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn, nhà tài phiệt trẻ khẳng định. Theo kế hoạch của Itskov, trong vài năm tới, nhóm nghiên cứu của ông sẽ chế tạo những robot có khả năng hoạt động theo sự điều khiển của não người. Việc chế tạo những robot như thế không phải là ý tưởng điên rồ, bởi trong một nghiên cứu do Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ, một con khỉ đã điều khiển cánh tay máy bằng ý nghĩ. Trong một thử nghiệm khác tại Đại học Y khoa Johns Hopkins, các bệnh nhân có thể sử dụng ý nghĩ để điều khiển tay, chân giả.

  Posted Image

  Ý tưởng của Itskov đối mặt với vô vàn thách thức, song ông tin tưởng nó sẽ trở thành hiện thực. Ảnh minh họa: zimbio.com.

  Sau khi robot hình nhân có khả năng hoạt động theo sự điều khiển của ý nghĩ ra đời, nhóm nghiên cứu sẽ chuyển ý thức người thành dữ liệu số trong giai đoạn hai.

  "Não nhân tạo sẽ ra đời trong giai đoạn ba. Đó là một môi trường máy tính mà dữ liệu số của ý thức có thể hoạt động. Chúng ta sẽ đưa dữ liệu số về ý thức của con người vào bộ não nhân tạo ấy", Itskov nói.

  Song đó chưa phải là đích cuối cùng. Itskov hy vọng rằng trong 30 năm tới, nhóm nghiên cứu của ông sẽ tạo ra robot ảo từ ánh sáng để thay thế robot truyền thống. Tất nhiên, robot ảo có thể chứa ý thức của con người.

  “Cơ thể ảo mang đến nhiều lợi thế. Bạn có thể bước xuyên qua tường, chạy với tốc độ ánh sáng”, Itskov nói.

  Ý tưởng của Itskov sẽ trở thành hiện thực hay không? Có thể đó là ý tưởng bất khả thi vào thời điểm hiện tại, song không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chẳng hạn, vài chục năm trước chẳng ai nghĩ con người có thể giao tiếp qua mạng Internet, trùm truyền thông Nga lấy dẫn chứng. Itskov hiểu rằng tham vọng của ông đối mặt với vô vàn thách thức, song ông tin tưởng rằng các nhà khoa học có thể tạo nên kết quả kỳ diệu.

  “Nếu các bạn dồn toàn bộ sức lực và thời gian vào một thứ gì đó, bạn có thể biến nó thành hiện thực”, ông khẳng định.

  Itskov nhận định người tàn tật và người sắp chết sẽ là đối tượng đầu tiên hưởng lợi từ dự án của ông. Trùm truyền thông Nga muốn hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ trong quá trình thực hiện dự án "Avatar".

  (Theo VNEXPRESS.NET)


 7. Trước tiên cháu xin chúc bác năm mới nhiều sức khoẻ, vạn sự như ý.

  Mong bác xem vận hạn giúp cháu năm Nhâm Thìn với ạ? Vì cháu thấy 1 bố mẹ cháu nói năm nay cháu có sao Thái Tuế chiếu nên phải cẩn thận.

  Cháu vừa sinh con trai năm mão vừa rồi ạ. Như vậy không biết có ảnh hưởng gì không a?

  Cháu xin cảm ơn bác!

  http://www.lyhocdong...w=screen&size=2


 8. Kính chào bác Phúc Anh.

  Chuyện là vợ chồng cháu vừa có em bé, đã đặt tên và khai sinh đầy đủ.

  Hôm rồi cháu cho bé về quê ngoại chơi, có người lại nói là bé trùng tên với cụ đã mất mà vợ cháu phải gọi là ông chú (em ruôt của ông nội vợ cháu)

  Vì vậy mà bảo vợ chồng cháu phải đổi tên cho bé, không thì ông quở cho. Tất nhiên là cháu không đồng ý vì bé lấy họ theo cháu, nhưng cũng không nói gì để giữ hoà khí.

  Xin bác cho cháu lời khuyên vì giờ cháu rất bối rối ạ.

  Cháu xin cảm ơn bác.


 9. Kính xin các bác, anh chị coi giúp chỉ tay này thế nào ạ. Cuộc sống đến giờ em cũng phải vượt qua khá nhiều khó khăn và đau buồn so với đa số mọi người, nhưng cũng cảm thấy có lẽ cũng là thử thách của cuộc đời mà có thể ai cũng sẽ phải trải qua. Không biết rằng chỉ tay em nói lên những điều gì ạ? Em thuận tay trái ạ.

  http://s1232.photobucket.com/albums/ff380/XuatThe/?action=view&current=IMG00004-1.jpg

  Chân thành kính chúc mọi người mạnh khoẻ và hạnh phúc!


 10. Hình như phong trào cắt tiền duyên này chỉ thấy phổ biến ở các tình phía Bắc. Trong Nam không phổ biến. Chỉ có bệnh " mắc đàng dưới " thường là các cô đi tắm sông tắm biển để rơi rớt vật dụng ( lược, khăn...) bị hà bá, con vua thuỷ tề gì đó nhặt được, khoái quá bắt hồn vía về làm vợ. Triệu chứng là nói năng lảm nhảm một mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cao trào thì nạn nhân sẽ bị chửa trứng, 3 tháng 10 ngày sinh ra toàn trứng cóc trứng nhái :P

  Kinh quá bác ơi. Chuyện này chắc nói để cho các chị em phòng ngừa thôi chứ làm gì có thực ha

  Chuyện cắt tiền duyên thì tôi cũng không tin chút nào.,tôi cho là mê tín. Có chăng thì do phong thuỷ khu vực sống không tốt nên gây cho 1 số người có khả năng chống chọi kém với các "trường sinh học" nên bị hoa mắt chóng mặt....., thường thấy là nữ giới vì ít hoạt động nên sức khoẻ kém hơn ??? Ngoài ra khi nhờ các sư phụ trong chùa "làm phép" cho chắc cũng là do 1 cách thức "yểm" để "trường sinh học" xấu không xâm nhập nữa. Từ đó có sự tự tin ==> Khi tự tin, con người cuốn hút mọi ngươi xung quanh bất cứ vấn đề gì chứ không phải chỉ ở sự yêu đương.


 11. Năm nay quả là có nhiều vấn đề xảy trong cuộc sống , hao tốn tiền bạc chi tiêu ra nhiều ,nếu không giúp ai hay cho ai vay mượn theo kiểu one way ticket ,thì cũng bị trộm cướp hay bản thân bị bệnh nặng ,,, coi như cái số đi nhé !

  Năm sau ,có cái may cùng có cái rũi ,vấn nạn tiền bạc tạm coi là tương đối hay không phải lo lắng như năm nay ,đó là good news-bad news is : trong gia đình hay thân tộc sẽ có người bệnh nặng hay phát tang .

  Cám ơn bác haithienha nhiều ạ. Trong năm nay thì đang có cả 2 trường hợp có thể xảy ra bác nói ở trên là vừa phải giúp và vừa cho vay mượn theo kiểu one way ticket (đã trên 4 năm rồi mà chưa thèm trả) Hy vọng tiền nong mất đi không phải là trộm cướp hay bệnh nặng!

  Mấy năm nay ông bà nội ngoại cháu cũng nhiều tuổi rồi và mọi người trong nhà lúc nào cũng sẵn tinh thần có thể mất bất cứ lúc nào, âu cũng là chuyện thường vậy.

  Cháu có một thắc mắc là: Trên cung mệnh cháu mọi người nói có khá nhiều sao đẹp chiếu. Không biết bác có thể xem qua giải thích giúp cháu được không?, Vì cháu cũng chưa thấy sao đẹp đó phát huy ở chỗ nào - tinh thần luôn bị xuống dốc sau chu kỳ 1,2 năm vì nhiều việc tác động đến hầu như do ngoại cảnh không phải do bản thân gây ra.

  Cám ơn bác nhiều nhiều a.


 12. Kính gửi bác haithienha và các anh chị.

  Hiện tại cháu đang có nhiều điều phiền quá mà chưa biết giải quyết sao cho ổn thoả.

  Vợ cháu mới sinh con trai gần 2 tháng,cũng khá túng thiếu

  Giờ em trai cháu lại chơi bời nhiều quá giờ cháu phải giải quyết hậu quả cho nó và tim cách để mọi chuyện trong gia đình em ấm

  Vậy bác xem giúp cháu xem trong thời gian tới về công việc và tiền bạc với cháu thế nào ạ? Cháu không quan tâm đến tiền bạc lắm nhưng giờ phải lo nghĩ rồi :(

  Cám ơn bác!

  Link lá số cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=XT&date=1982,5,22,4,50&year=2011&gender=m&view=screen&size=2


 13. Có vẻ như trong bạn đang suy nghĩ: Nên theo cách sống truyền thống của ba mẹ như về quê làm việc, gần gia đình, anh em họ hàng hay một cách sống hiện đại với nhiều người như trong các "khu nhà cao tâng" . Chắc bạn còn trẻ, có thể mới ra trường nên có những suy nghĩ này, là sự đấu tranh trong tư tưởng thôi. Nếu đúng vậy nên xem lại thiên hướng của mình để lựa chọn cho phù hợp nhất. Vài lời lan man, nếu không đúng mong bạn bỏ qua :)