• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

adc

Hội viên
 • Số nội dung

  71
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About adc

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

296 lượt xem hồ sơ
 1. Kính gửi bác haithienha, Sau hơn 1 năm, hôm nay cháu mới vào diễn đàn. Cũng thấy bác lâu lâu không ghé nơi này. Vẫn hy vọng lúc nào đó bác đọc được bài này của cháu. Cháu xin báo cáo một số thay đổi trong cuộc sống của mình 1 năm qua như sau: - cháu đã lấy chồng đầu năm nay (cưới ngày 25/2 âm lịch). Tức là cưới năm 37 tuổi. Gặp gỡ và cưới xin rất nhanh, quen nhau qua mai mối hồi tháng 1 dương lịch thì đến tháng 4 dương lịch cưới luôn rồi. - ngoại hình chồng cháu có một số điểm giống bác tả: "da hơi trắng, bên trái người đó về tay hay chân có tì vết" --> ngón tay út bên trái của chồng cháu bị đứt gần 1 nửa. - chồng cháu đã có 1 đời vợ và 3 đứa con riêng (2 gái, 1 trai út). Cuộc đời chồng cháu cũng có điểm giống bác nói: "người nầy ít nhất trong đời cũng có đôi lần trắng tay" --> chồng cháu làm ăn bên nước ngoài hai chục năm, kiếm được rồi lại mất hết dù rất chịu khó, về VN cho bạn vay tiền giờ không thể đòi được. Bây giờ ở lại VN làm lại từ đầu. - cuộc sống của cháu ở nhà chồng nói chung đến giờ này là ổn: bố mẹ chồng quý mến, chồng chiều và chịu khó chăm vợ, không nề hà việc nhà đều làm giúp vợ hết. Nhà chồng gần nhà ngoại nên cũng tiện chạy qua chạy lại. - Hiện cháu đã có thai 12 tuần. Đi siêu âm bác sĩ nói chưa chắc chắn nhưng có khả năng là giống mẹ. Cháu kính nhờ bác xem giúp 1) sức khỏe của 2 mẹ con thế nào ạ. Năm nay cháu sinh nở có thuận lợi không? Lá số năm nay của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+&date=1980,8,8,4,15&year=2016&gender=f&view=screen&size=2 2) Bác xem giúp chồng cháu việc khởi nghiệp tại Việt Nam. Hiện chồng cháu vẫn mông lung chưa biết nên theo hướng nào. Có mấy hướng đã nghĩ đến: mua xe du lịch để chạy chở khách, mở quán cafe, mở cửa hàng bán đồ cơ khí hoặc tiệm giặt là. Nhưng một phần do chưa xoay được vốn, một phần chưa tìm hiểu được hết thị trường VN nên cũng chưa dám quyết. Thấy mẹ chồng cháu nói sinh chồng cháu lúc khoảng 10h sáng, ngày 15/1/1971: Nhà chồng cháu có 3 anh em trai, chồng cháu là con cả. Bố mẹ chồng vẫn còn. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ho%C3%A0ng+Minh&date=1971,1,15,10,0&year=2016&gender=m&view=screen&size=2 Cháu kính chúc bác sức khỏe và rất mong được gặp lại bác trên diễn đàn!
 2. Bác làm cháu lo quá. Tưởng mình buông rồi là nhẹ gánh nợ đời :(. Cháu sẽ cố gắng án binh bất động, nín thở chờ qua hạn này. Hy vọng được bình an. Cháu cảm ơn bác.
 3. Năm mới cháu kính chúc bác haithienha cùng gia đình một năm an lành và dồi dào sức khoẻ. Chúc diễn đàn của chúng ta ngày một phát triển. Cháu xin cập nhật tình hình là cháu đã chia tay người đàn ông kia (một cách không êm đẹp). Tuy là người chủ động nhưng cháu vẫn chưa thực sự bình tâm được. Kính nhờ bác xem giúp cháu năm nay có cơ hội nào mới không? Trong năm nay cháu có cơ hội có thai không? Thật sự cháu đã rất mong có thằng cu Ất Mùi, nhưng đến giờ thì biết là không được rồi. Nhiều tuổi nên giờ chỉ mong con thôi bác ạ, mà mong con trai để sau này nó không phải khổ như mình. Cháu cảm ơn bác rất nhiều!
 4. Cháu cảm ơn bác đã hồi âm rất sớm. Nhưng cháu lo lắng quá bác ạ. Đối với cháu tình yêu nam nữ không thể lớn bằng danh dự của mình nên cháu quyết tâm cắt đứt chuyện này từ đây. Chỉ mong mọi chuyện được an yên.
 5. Bác ơi, bác xem giúp cháu hạn thị phi vì người phụ nữ này có nặng không? Chứ giờ mà chị ý khùng lên, đến tận nhà hay cơ quan làm ầm ỹ lên thì cháu còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. Không lẽ đi giải thích với từng người là theo pháp luật mình không hề sai hic hic.
 6. Bác haithienha ơi, cháu vào phản hồi lại cho bác và cũng là xin bác chỉ cho cháu đôi điều trong năm Ất Mùi này. Sự việc như bác nói đã bắt đầu xảy ra rồi ạ. Cháu với anh bạn kia sau rất, rất nhiều lần chia tay rồi lại quay lại và tiếp tục cho đến bây giờ. Anh ấy cũng đã đưa cháu đến gặp anh trai. Vì bố mẹ mất hết rồi, chỉ còn anh trai là người lớn nhất trong nhà. Cũng đã nói chuyện và đề nghị anh đại diện gia đình đến thưa chuyện với nhà cháu. Cũng vì tưởng mọi chuyện với người phụ nữ kia đã giải quyết xong vì chị cũng đã nhận nhà, xe, tiền mặt và có vẻ êm xuôi rồi. Nhưng một tuần nay chị lại làm ầm ỹ lên, liên tục nhắn tin cho cháu nói không ra gì. Cháu khổ tâm quá. Anh bạn cháu cũng khổ sở không biết làm sao. Thà là có đăng ký kết hôn rồi ly hôn có giấy tờ rõ ràng. Đằng nay cứ mơ hồ không biết thế nào là dứt điểm. Khổ nhất là con gái anh ấy lại đứng về phía chị này. Nếu ầm ỹ loạn nhà lên thì chỉ anh ấy là khổ nhất. Có lẽ cháu phải rút lui thôi. Gần một năm trời với bao khổ sở rồi cũng chẳng đi đến đâu. Trong năm Mùi này liệu cháu nên làm sao cho không trái với số của mình đây bác ơi? Lá số năm nay của cháu đây ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+Thị+&date=1980,8,8,4,15&year=2015&gender=f&view=screen&size=2
 7. Hơn một tháng rồi cháu lại vào "ăn vạ" bác đây, bác Haithienha ơi. Cháu ko biết kiếp trước mình gây ra nghiệp gì mà kiếp này vật vã về tinh thần thế. Hơn một tháng vừa rồi là những ngày hạnh phúc đan xen mệt mỏi, dằn vặt nhau. Người đàn ông của cháu thật ko biết phải nói sao: nhu nhược trong tình cảm, ko quyết được gì cả, ko có lập trường, nay thì có vẻ quyết tâm lắm (sẵn sàng vượt qua mọi thứ), mai lại ko dám làm gì cả... Bỏ nhau cũng ko muốn, dứt khoát quá khứ cũng ko xong Bác ơi, số cháu có phải số làm mẹ đơn thân không? Vì lúc mệt mỏi, nản lòng quá cháu nghĩ chỉ cần có đứa con, ko cần đến với nhau cũng được. Thực lòng có người phụ nữ nào muốn như vậy đâu. Nhưng cháu sợ khả năng làm mẹ của mình ko còn nhiều, mà để bắt đầu lại với mối quan hệ khác thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Và cháu vẫn muốn có con với người đàn ông này (éo le vậy đó).
 8. Anh ấy với người phụ nữ kia không đăng ký, không có con chung, không ràng buộc kinh tế (thật ra là chu cấp cho chị đấy). Nhưng vì chị đó có quan hệ rất tốt với bên gia đình và con gái của anh ấy nên giờ mọi người ko muốn họ chia tay. Đây cũng là lý do chính mà con gái phản đố bố đi bước nữa. Cháu cũng mệt mỏi lắm, mất ngủ suốt. Không hề muốn tiếp tục thế này. Chỉ muốn lòng mình được bình an. Nhưng hôm qua gặp lại, nhìn thấy như vậy, thật lòng cũng không nỡ ...và đúng là trong lòng mình cũng chưa dứt khoát, chỉ được cái nói mạnh ngoài miệng thôi. Cháu sẽ cố gắng đi tìm lời giải cho bài toán cuộc đời mình bằng cách nào ít người bị tổn thương nhất, chứ không dám mong tốt đẹp cho tất cả. Là số phận, biết để lựa theo mà sống chứ làm sao thay đổi được. Cháu cảm ơn bác rất nhiều đã giúp cháu có chỗ dựa về mặt tinh thần trong những lúc khó khăn thế này. Kính chúc bác mọi điều tốt lành!
 9. Bác Haithienha ơi, không cần chờ đến 3 tháng đầu năm sau mà ngày hôm qua người đàn ông đó đã cùng bạn của mình (người bạn này cháu cũng đã quen) "bài binh bố trận" để gặp cháu rồi. Lý do là từ ngày nói chia tay (đã gần 2 tháng) cháu nhất quyết không gặp, không liên lạc. Hôm qua anh ấy nhờ người bạn kia nói dối là có việc nhờ cháu giúp nên hẹn gặp. Đến nơi thì biết là buổi gặp mặt thường kỳ của nhóm bạn đồng nghiệp thân thiết và trước mặt mọi người cứ giới thiệu cháu là người yêu, là vợ :(( Đưa cháu về và nói không thể chịu được hơn 1 tháng vừa rồi, muốn tiếp tục tình cảm với nhau, muốn cháu làm vợ, muốn sinh con.... Nhưng điều quan trọng nhất mà cháu yêu cầu là chấm dứt rõ ràng mối quan hệ với người phụ nữ kia thì lại nói chưa thể làm ngay được vì cái tình cái nghĩa thời gian sống với nhau và vì người đó không chịu buông. Cháu bối rối quá. Không nghĩ sự việc lại diễn ra như vậy khi lòng đã dần thấy nguôi ngoai. Nếu cháu chấp nhận thì đúng như bác nói : "nếu chậm lập gia đình thì cũng chịu cảnh ngôi thứ nhì hay may mắn là ông chồng phải qua 1 lần đò hay là đang là quả phu, dù rằng trong năm tới cháu hay ông bạn kia có kiên quyết vượt qua mọi sự cản trỡ hay dư luận thì cháu cũng phải chịu như là gượng ép hay buộc phải thua thiệt không như nhũng người đàn bà con gái khác khi lấy chồng". Nhưng cháu không muốn. Vất vả khổ sở về vật chất cháu không sợ. Cháu chỉ sợ điều tiếng thế gian, rồi gia đình cũng buồn vì mình, rồi con mình cũng bị nhìn với con mắt khác. Có lẽ chuyện của cháu sẽ còn lằng nhằng đến năm sau mất. 2 lần cố chia tay rồi mà cuối cùng vẫn thành thế này.
 10. Cảm ơn bạn ntpt. Nói thật là khi đọc những dòng tâm sự của bạn mình đã khóc. Có duyên biết bạn 4 năm nay rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu mình nói rất thật cảm xúc của mình và cũng là lần đầu dc bạn chia sẻ những suy nghĩ và chuyện riêng như vậy. Cảm ơn bạn đã cho mình thêm nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
 11. Vâng ạ, vì lý do đó nên cháu mới dứt khoát chia tay. Người đó sau một thời gian mới nói cho cháu biết, chứ nếu biết ngay từ đầu thì đã không đến với nhau rồi. Cháu cũng không muốn quay lại đâu. Vì suy cho cùng có cố gắng bao nhiêu thì cũng được 10 năm hạnh phúc vợ chồng là nhiều, mà thời gian đầu đã buồn lòng thế này. Cảm ơn bác đã giải thích rõ cho cháu hiểu. Hiểu để dễ sống hơn với ý niệm "Phúc phận đến đâu hưởng đến đó" bác ạ. Chờ đến đầu năm sau để chiêm nghiệm tiếp số phận của mình. Cháu cảm ơn bác và chúc bác thật nhiều sức khỏe, cuộc sống luôn được an lành!
 12. Cháu chưa hiểu rõ lắm chỗ "Thái Dương thủ Mệnh ở nữ và còn Thiếu Dương ở cung Thân nữa là thể hiện về người chồng". Nếu hiểu đơn giản thì với lá số của cháu người chồng cũng không đến nỗi tệ phải không bác? Vậy mà để vợ mình (cháu) phải chịu thiệt thòi thế :( Còn về người vừa rồi thì nhiều thứ phức tạp lắm. Thật ra vướng mắc lớn nhất là họ có một người phụ nữ (sau khi vợ mất) sống với nhau không đăng ký. Trước khi đến với cháu chưa dứt điểm mà bây giờ người phụ nữ đó nhất định không chịu chia tay. Rồi con gái thì nói bố già rồi con sinh em bé làm gì nữa,...Đến tuổi này họ cũng sợ làm gì đó gia đình ầm ỹ lên, rồi mất mặt với mọi người, rồi cũng khó sống ... Mà cũng có thể là tình cảm đối với cháu không đủ lớn. Nói thật là chia tay thì cháu rất buồn, nhưng lý trí thì nói không nên quay lại với người đàn ông này bác ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thấy ấm áp hơn khi dc bạn chia sẻ
 13. Nghe bác nói chỉ biết buồn thôi. Trong cuộc sống, có những điều tưởng đơn giản với bao người bình thường khác, nhưng lại là niềm mơ ước của một số người :( Điều bác nói làm cháu nghĩ đến cảnh quay lại, rồi lỡ có bầu, rồi đành theo người ta, không danh không phận gì quá. Mệnh Thái Dương sáng sủa thế mà không gỡ gạc được gì :(. Thật ra vừa rồi người đó cũng có ý muốn cháu có bầu trước, coi như sự đã rồi để có cớ giải quyết vướng mắc (cũng có thể họ muốn chắc ăn có đứa con đã rồi mới tính). Nhưng cháu không đồng ý vì không thấy có sự "an toàn". Ai dám chắc con mình khi sinh ra có bố mẹ đàng hoàng như những đứa trẻ khác, nhỡ không giải quyết được thì sao? Thật ra đến tuổi này, cũng đã trải qua khá nhiều chuyện không được như mong muốn, cháu cũng thôi không còn dằn vặt mình câu hỏi :" Tại sao mình như thế này mà lại phải ... thế này???". Bắt đầu nghĩ phúc phận đến đâu hưởng đến đó, cũng là do duyên nghiệp kiếp trước để lại. Cháu không sợ làm vợ thứ 2, thứ 3,...miễn là không phải cùng một lúc, không phải cảnh vợ lẽ con thêm. Cháu muốn con mình phải có danh chính. Như vậy cũng là mong muốn cao quá hay sao?!
 14. Cháu trả lời thêm câu hỏi của bác: - trên mặt thì không có sẹo lớn hay nốt ruồi lớn - da trắng hơn cháu - tính tình mềm mỏng (có lẽ tuổi âm nam nên vậy chăng), không to tiếng cáu giận với cháu bao giờ mà ngược lại. Thích thể thao và có thể ngồi một mình câu cá cả ngày. - tù tội thì chưa nhưng cuộc sống cũng tương đối lao tâm, vất vả: hồi trẻ từng bôn ba tàu viễn dương, xa nhà nhiều, cũng buôn bán giống các thủy thủ hồi đó, về sau làm kinh tế cũng thành đạt. Đời sống tinh thần thì khá đào hoa (như những gì kể với cháu về hồi trẻ và đây cũng là một vướng mắc còn tồn tại là một rào cản trong chuyện của cháu), nhưng lại buồn khổ vì vợ mất sớm, con trai cũng mất rồi, và cũng là người nặng gánh gia đình (chu cấp, giúp đỡ anh chị em, con cháu về kinh tế rất nhiều).
 15. Ui, vừa sáng sớm vào topic thấy bác trả lời cháu mừng quá Người vừa rồi cũng có một số nét giống bác nói: cao to hơn cháu tương đối (cao 1,7m), đầy đặn, bụng hơi to, kiểu dáng vững chãi ý. Nhiều tuổi nhưng còn nhanh nhẹn lắm. Chân mày ngang và cháu ấn tượng vì lông mày dài và hơi dựng lên ý (không hiểu do tuổi tác, nếp nhăn làm nó thành như vậy hay tự nhiên nữa). Chân tay bên trái có sẹo hay tì vết hay không thì thú thực cháu cũng rõ, nhưng có xăm tên mình trên tay bác ạ. Kinh tế cũng khá. Cả 2 đều có tình cảm với nhau nhưng vì những ràng buộc từ gia đình (phía gia đình họ gồm con gái và anh chị em không ủng hộ), từ xã hội của họ,... nên thôi đành chia tay. Mặc dù ...