• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

V_Star

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  34
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by V_Star

 1. Chào chú Thiên Sứ, dạo này cháu bận đi học xa quá, học hành cũng hơi mệt. Cháu có ý định là sẽ đi học thêm 1 ngoại ngữ khác ( ngoài anh văn ra, anh văn là môn tiên quyết mà cháu phải học trước tiên rồi hihi). Vì cháu nghĩ nếu học thêm nó thì sẽ tốt hơn cho ngành học và công việc sau này của cháu. vậy chú có thể tư vấn thêm cho cháu là cháu nên học ngoại ngữ nào nhất hay không( cháu có ý định sau này sẽ học thêm tiếng nhật, theo chú thì sao) Cảm ơn chú trước
 2. Chào chú Thiên Sứ, hôm nay cháu trở lại đây mục đích là để cảm ơn chú, cũng như chứng nhiệm những lời tư vấn trước đây của chú là chính xác hihi. Cháu đã nhận được giấy báo trứng tuyển của trường.(Cũng nhờ cái câu "Được, Nhưng phải kiên trì" của chú, Chứ nếu ko bây giờ chắc cháu đang bèo dạt mây trôi rồi)Giờ cháu đã yên vị tại cái trường ĐH mà cháu mong muốn nhất lúc đầu. Cháu cảm ơn chú rất nhiều, và chúc chú luôn vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Khả năng tiên đoán ngày càng cao hơn nữa hihi Thân
 3. chị ơi, cho em hỏi, đêm trước ăn nằm mơ. Trong giấc mơ em thấy mình đang đứng trên sân thượng nhà vào buổi chiều mát mẻ, em nhìn lên bầu trời thì thấy nguyên 1 cái UFO hình tròn dẹp màu trắng viền xanh dương khá đẹp, hình như có chữ phía đáy. Nó nằm phía dưới áng mây, sau đó em liền kêu người nhà đem máy chụp hình lên, nhưng ko ai tin, em chưa kịp đi lấy thì cái ÙFO đó bay đi rất nhanh và biến mất, sau đó liền có 4 cái UFO khác xuất hiện, em nhìn qua, ra phía xa thấy có 1 cái UFO rất đặc biệt ngộ nghĩnh, có hình dáng là hộp sữa bột màu hồng, hình như trên thân nó có vẽ cái hình gì đó mà em nhìn ko rõ (chắc hình con bò sữa quá) bay bay nhẹ nhàng. Xong rồi em tỉnh lại Vậy chị Eliva với chú Thiên Sứ có thể giải dùm em giấc mơ này có ý nghĩa gì ko.(UFO có thật không, và chừng nào mới xuống đay vậy) Cảm ơn
 4. chú nói vậy cháu cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi, cám ơn chú....hic nhưng bùn thì vẫn bùn.... Chúc chú vui vẻ
 5. chú ơi, dạo trước cháu mới gửi tin nhắn chắc chú ko nhận được hihi. Giờ cháu lên đây nhờ chú tư vấn giúp cháu với. Đang dầu sôi lữa bỏng mà huhu. Chú ơi , chú làm ơn xem giúp cháu là trường của cháu có tuyển ngoài ngân sách và cháu có cơ hội vào đó học không. Va nếu như không thì cháu có nên nộp đơn vào trường ĐH mở vào ngành cháu muốn thi hay không. Chú làm ơn trả lời sớm sớm giúp cháu vì sắp tới hạn rồi, mà cháu bây giờ rối quá... Chú giúp cháu với. Cảm ơn
 6. Trước hết mình cảm ơn thanhtrang nhé, giờ để mình bắt đầu chứng nghiệm nha Chào bạn V-Star, Sinh ngày 8/11/1989 giờ Tý Quẻ Cảnh Tiểu Cát. Bát Tự: Năm Kỷ Tỵ, Tháng Ất Hợi, Ngày Kỷ Hợi, Giờ Giáp Tý Quẻ Đỗ Xích khẩu quẻ Âm Đại an/ tiểu cát / Đại an / Tiểu cát Tốc hỷ/ Lưu niên/ Lưu niên /Lưu niên Kỷ Tỵ (Đại Lâm Mộc) Trường hợp của bạn V-Star có thể xảy ra trường hợp 2 quẻ đó là Cảnh Tiểu cát và Đỗ Xích khẩu. nhưng theo TT chọn là quẻ Đỗ Xích khẩu , bạn xem thế nào nhé! với quẻ đỗ xích khẩu cho thấy bạn là người có khả năng lý luận tốt, ăn nói có duyên được nhiều người quý. cũng có khiếu về ẩm thực "xíchkhau". là người thông minh, thành đạt, có năng lực "đỗ". Đỗ + tốc hỷ + Đại an thì được hưỡng âm phúc của tổ tiên nên đường công danh đỗ đạt của bạn thì "sáng" nhưng kém bớt phần nào "chói" vì sinh vào tháng lưu niên/thủy giảm bớt phần nào sự tốt đẹp của Đỗ/ hõa. Quẻ Đỗ /hỏa khắc Xích khẩu/ kim thì chủ sự cố gắng nỗ lực lớn để đạt được thành công. Người này làm ra tiền nhưng khó tụ chỉ có thể tụ dưới dạng đất đai tài sản "đại an/ thổ" mà thôi. hihi đúng nhất phần tài sản tụ ở đất đai nhà cửa đó....nhưng vẫn còn thiếu....tụ ở bank nữa nước da trắng hồng. khuôn mặt sáng. đỗ gặp xích khẩu thì khả năng bị cận, loạn. người cao 1.54 - 1.59,???? người không mập được. hình như hơi xương thì phải. Ngành nghề liên quan đến: kim khí, máy móc; dạy học, luật sư, phát ngôn viên, đại sứ, quảng cáo, thông tin, điện tử… làm đẹp, nghệ thuật văn hóa "đỗ" hic mình nghĩ ngành nghề thì ko hẳn là liên quan tơi chúng đâu, liên quan 1 chút tới tiền bạc, tiền tệ..., còn phần trên thì đúng đó Các bịnh liên quan đến phổi, tai, xương cốt,răng,miệng , đường ruột, mắt, tim. đỗ xích khẩu + bản mệnh Lâm đại mộc Có phải hồi nhỏ bạn rất khó nuôi, xương cốt, phổi đều yếu, tuy nhiên lại rất thông minh? Nếu như không nhờ phước đức, cha mẹ, anh em thì rất bất lợi. dường như họ đỡ cho bạn rất nhiều thì phải. Trùi, không có khó nuôi lắm đâu, xương cốt rất khỏe, phổi thì hơi yếu thôi...hihi còn lúc học tiểu học thì ngu lắ, lên cấp 2 mới bắt đầu thông minh ra Đại an + tiểu cát. có 2-3 hoặc 3-5 anh em, bạn là người con trưởng (đại an) , hoặc trưởng nữ và là 1 đại tỷ thường phải chiều các em "tiểu cát" của mình ( tiểu cát khắc đại an). trụ năm lại cũng có 1 đại an thì rất có khả năng bạn là con thứ nhưng trưởng nữ hay phải lo quán xuyến chuyện gia đình? em dưới bạn là con gái? Anh chị em thích làm nghề liên quan đến sách vỡ , nghiên cứu, buôn bán. sống cũng rất tình cảm. Có 1 anh trai, mình là con út, anh mình làm nghề liên quan tới CNTT, và rất giỏi Phu thê : Đại an, Lưu niên + xích khẩu: hay khắc khẩu , có chồng, con thì mới tích tụ tiền bạc được. Chồng bạn là người thông minh "lưu niên" nhưng lại rất nể vợ " đại an khắc được lưu niên /thủy" cái này chưa biết hen Con cái tiểu cát /lưu niên + đại an + xích khẩu : con cái cũng thiên về sống tình cảm chuyên về nghiên cứu và cũng thành đạt sau này. Con hạp với cha hơn với mẹ.bạn sẽ khổ vì con nhiều xích khẩu/kim sinh lưu niên/thủy. Quẻ Đỗ xích khẩu Âm, Nữ, thì 7 tuổi bước vào đại vận 7-16: đỗ tiểu cát : học hạnh rất giỏi. chắc cũng nổi tiếng từ nhở "đỗ". nhưng có tình yêu sớm thì phải? cũng có thể giai đaọn này phụ giúp buôn bán nho nhỏ. sức khỏe yếu? -uhm trong khoảng thời gian này thì học khá giỏi thôi, chưa có quá giỏi. Ko có yêu sớm, mình tới giờ vẩnchưa biết yêu mà. Sức khỏe yếu, lúc này thì chưa phụ giúp buôn bán nho nhỏ gì đâu, hình như bắt đầu là năm 17 tuổi 17-26 cảnh vô vọng: trong giai đoàn này bạn và gia đình có gặp có khăn gì không? có thể là có chồng hoặc có ý định lấy chồng nhưng chưa thành. Nhà ở nơi hẻo lánh, ngõ hẻm, hoặc đơn sơ. có khả năng trong giai đoạn này bạn bị thất nghiệp "vô vọng" Hic cực kì khó khăn vào năm 17 18 tuổi đây về "ill", giờ vẫn đâu nghi gì tới việc lấy chồng đâu.... Nhà cửa thì đúng rồi đó 27-36 : tử đại an: nếu chưa lập gia đình thì trong đại vận này sẽ lập gia đình và có con cái. có công danh và tiền bạc. 37-46 : kinh lưu niên : giai đoạn này vất vả vì con cái. có nhiều sự bất ngờ , nhiều thay đổi lên xuống thất thường, và cũng có nhiều việc trì trệ kéo dài. giai đoạn này hơi mệt mỏi. tiền bạc có nhưng kèm theo đó là trì trệ, mệt mỏi, suy nghĩ nhiều. 47-56 : khai tốc hỷ: trong giai đoạn này tuy có vẻ giảm bớt sự nhiệt huyết của bạn nhưng là giai đoạn đẹp. có nhiều sự may mắn, khai thông. 57-66 : hưu xích khẩu : giai đoạn này gặp nhiều sự bế tắc. nên cẩn thận nhiều tới vấn đề tiền bạc và sức khỏe. nếu được thì cứ để của đi thay người. 67-76: sinh tiểu cát : có nhiều niềm vui nhỏ, lợi nhỏ, an nhàn bên con cháu. Dụng thần : bạn để ý chọn hành Hỏa làm dụng thần xem sao. trung thật, nhanh chóng, mau mắn. Màu sắc hồng, đỏ, phương Nam, nhớ để ý tới phúc đức nhé, làm thiện. chăm sóc cho cha mẹ chu đáo. Đường công danh của bạn sáng sủa "đỗ" nên để ý trau dồi kiến thức. bạn thử để ý xem hành này có mang lại sự thuận lợi , may mắn cho bạn không nhé. Chúc vui vẻ! ThanhTrang
 7. là 0h30 sáng này 5-12 đó bạn
 8. Trời mình đăng kí xem từ lâu rồi nhưng chắc mọi người đã qưên, giờ moi lại nhờ mọi người xem giúp. Mọi người có thể giúp em xem trong cuộc đời em nên đề phòng và tránh những bất trắc gì hay ko. Cảm ơn Ngày sính Âm lịch em là 8-11 tuổi Kỷ Tỵ, giờ tí , nữ
 9. chú ơi, cho cháu hỏi hình như sắp chó cuộc thi hoa hậu hoàn vũ ở Vinpearl VN rồi, cháu muốn hỏi VN mình có giành được chức vị nào trong cuộc thi ấy hay ko. Cảm ơn chú
 10. hihi chú THiên sứ ơi, thật là làm phiền chú quá, vậy cháu cũng muốn hỏi thêm 1 vài điều nữa về lịch sử của nước Văn Lang. Dân ta vẫn thường nói là xưa kia có 18 đời vua hùng, các đời vua Hùng bắt đầu từ năm 2879 và kết thúc vào 258 TCN. Tổng cộng 2622 năm. Nếu chia ra 18 đời thì mỗi một đời vua kéo dài trung bình 146 năm cha truyền con nối, vậy cháu thật ko hiểu, ko lẽ 18 người này ai cũng sống cả trăm tuổi để trị vì hay sao, ko lẽ ngày xưa tuởi thọ lại cao tới vậy sao. Chú có thể giúp cháu tìm ra nguyên nhân của sự sai sót này và sự thật của nó ko CẢm ơn chú trước nhé
 11. à Mảiiyun Monroe l;à nữ DV nổi tiếng đẹp và tài năng, nhưng lại chết trẻ, và chết cũng rất bí ẩn, Ko ai biết rỏ nguyên nhân cache6r1t. Nhưng cô ta có dính tới rất nhiều nv lịch sử quan trọng như tổng thống .... Để cháu link cho chú xem http://vi.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe và đây http://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
 12. Cho mình hỏi thêm vụ này nữa. Nguyên nhân gây ra cái chết cuả Marilyn Monroe Born Norma Jeane Mortenson June 1, 1926(1926-06-01) Los Angeles, California Died August 5, 1962 (aged 36) Brentwood, Los Angeles, California
 13. Hi chào chị laviedt, dạo này em đang học thi bức bách đây, năm nay thấy đứa nào cũng đăng kí vô ngành của em nên em hơi lo 1 chút. Em tính hỏi chị về điểm chuẩn sau này của ngành em thi là bao nhiêu, chị có thể giúp em ko em là nữ,sinh 8-11 âm lịch tuổi kỉ tỵ (1989) Cảm ơn chị nhiều nhiều lắm nhé (em xin nói luôn, em đăng kí ngành tài chính ngân hàng trường ĐH Ngân hàng TPHCM, năm ngoái điểm nó là 22.5)Hic sợ năm nay chắc lên nữa và đời em cũng đi theo quá chị ạ Thân
 14. TỬ tiểu cát ở đây có ý nghĩa gì vậy Linhtrang
 15. 17h trời mưa vừa vừa ko lớn, còn buồi sáng thì ít nắng, trưa âm u 1 chút.( trên địa bàn TPHCM)
 16. He he người này mệnh đồng âm cư tý nhưng ko phải sắc nước hương trời đâu nha, mong là thaiduong đừng kì vọng quá nhiều vào người này
 17. trời, sao mức chênh lệch kinh khủng quá vậy vì từ xưa tới nay ĐH ngoại thương luôn cao hơn ĐH ngân hàng, kinh tế thì luôn cao hơn mở(mở tiền thân là bán công mà) và dưới ngân hàng. Mà ĐH SG năm nay lên đH công lập rồi, nếu điểm chuẩn ngành nóng này có 14 vậy trừ khi 14 là điểm sàn Nhìn hơi khó tin, nhưng cảm ơn LT nhé, mình sẽ chờ xem tới tháng 8 kết quả ra sao, xem công lực của bạn thâm hậu tới đâu hehe
 18. Chú THiên SỨ ơi, ko biết chú có rảnh ko, cháu thấy nếu bấm độn có thể biết được nhiều chuyện mà chúng ta ko giải thích được, cháu cũng tò mò muốn hỏi 1 việc. Đó là cái chết của nữ diễn viên Marilyn Monroe(ko biết đúng tên ko) Vậy đâu mới là nguyên nhân gây ra cái chết của cô ấy vậy chú
 19. Để em thử nữa nhé. Xem anh chị em đoán có đúng ko. Ngày sính Âm lịch em là 8-11 tuổi Kỷ Tỵ, giờ tí
 20. V_star này ốm nhom à, cao 157 58 gì đó năng 42, da trắng(cía này nói hơi lạ, vì thật ra là da ko ăn nắng) kén ăn lắm, ko biết ăn rau. Món khoai khẩu là chocolate, và nước tra xanh vị chanh 0 độ hồn nhiên thì ko biết có ko chứ vô tư thì hết mức hehe. Bởi vậy bạn bè cả trai lẫn gái lẫn... đều rất khoái chọc ghẹo
 21. Hi, em có ý kiến này, thay vì đoán học hành thi cử sao mọi người ko trực tiép đaón điểm chuẩn các trường ĐH đi. Thông tin đó hoàn toàn có thể kiểm chứng mà. Em đưa ra 1 số trương đã. Nhưng năm nay ngành hót là ngành tài chinh-ngân hàng, nên mọi người thử đoán điểm chuẩn của ngành này trong sau trường sau thử xem 1. ĐH Ngân hàng TPHCM. 2. ĐH Kinh tế TPHCM 3. ĐH ngọai thương 4. ĐH Mở 5. ĐH Sài GÒn (tạm thời biết nhiêu đây thôi à) Mọi người thử xem nhé. đạc biệt là trường số 1
 22. Thôi ăn Pizza đi, đó giờ chỉ ăn duy nhất có 1 lần là năm 8 tuổi thôi, ko biết giờ mùi vị nó ra sao nữa hehe Pizza xong thì ăn sushi, shusi xong mới ăn kem ha
 23. Chuyện vô văn hóa này em thấy nhiều rồi. Vừa rồi vào đúng dịp tết, em có ra Sài Gòn, đó là lễ hội bánh chưng(bánh chưng thật chứ ko phải như trên), sau khi tổ chức xong mọi người làm như dân chết đói, ùa vào giành dựt cái bánh chưng. Nhưng điều làm em bất mãn nhất là mọi người tay cầm 1 dĩa bánh còn to hơn cả chén cơm mà em ăn hàng ngáy, họ múc ăn vài muỗng rồi thản nhiên bỏ nó xuống, đó 1 miếng bánh rất to. Mà thay vì bỏ vô thùng rác thì họ lại để dưới mấy gốc cây(thùng rác kế gốc cây) Thấy mà đau lòng, ko ngờ thế hệ trẻ VN thời nay lại làm chuyện đáng xấu hổ đến như vậy, đó là vào dịp tết mà lại làm em cảm thấy rất buồn rất tức giận. Chưa hết đâu, sau khi mọi người giành nhau hết cái bánh khổng lồ đó, trên bàn vẫn còn để lại 1 ít chén dĩa bằng nhựa, vậy là ai nấy gom gọn đống chén dĩa đó rồi chạy ào ào. Thật đáng xấu hổ. Chẳng hiểu bỏ tiền ra làm cái bánh chưng đó làm chi để người ta ăn xong vài miếng là bỏ ngay xuống đất, chẳng thà đem cái bánh đó chia cho những người nghèo, trẻ em mồ côi khuyết tật thấy còn đáng hơn, cho những người như vậy ăn đúng là nhục nhã hao tốn công sức và tiền bạc, mà chẳng được gì, chỉ làm lộ ra cái bản mặt nhếch nhác những những kẻ thiếu văn hóa thôi
 24. Trời, làm gì tốt dữ vậy... Nhưng tương lai thì chưa biết được, đợi chừng nào được kiểm định mình sẽ nói lại với thaiduong xem công lực của anh bạn bao nhiêu nhé.Thaiduong nói thì mình sẽ để ý coi, sau này quanh mình có anh nào đẹp trai ko, biết đâu sẽ...(thôi chuyện này khoan bàn, vì vẫn chưa muốn tí nào ca) Mà này, cái PS của bạn làm mình mắc cười quá. Sau này thì ko biết sao chứ bây giờ mình còn ham ăn ham ngủ ham chơi ham học lắm, ai mà vớ mình có nước là như vớ bà chị hai mang về nhà đó hehe (Anh mình thì tốt lắm, học giòi cực kì nên mới out of VN, bạn nói ko biết tốt hay xấu là sao vậy. Còn về bệnh tật thì từ nhỏ tới lớn hay bị bệnh lắm, hic nhớ lại hồi nhỏ đi cắt amidan mà toát mồ hôi, lớn lên lại bị bệnh khác...chả biết sau này còn bị gì ko nữa, mình dễ bị thương lắm, vì mắt kém nên đi đụng trúng này nọ, tay châm bầm tím tối ngày(Kình Kình chăng)
 25. mình khỏi cần học, mốt có gì thì nhờ bạn đủ rồi hihi CUng phu của mình hơi xấu, có dấu hiệu của sự trăng hoa bay bướm(chắc chồng mình quá), cung thiên di cũng vậy. Có đào hoa với thiên ko, nghe nói là ko tốt