• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

amouruniversel

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  156
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

amouruniversel last won the day on Tháng 4 13 2020

amouruniversel had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

16 Good

1 Người theo dõi

About amouruniversel

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

3.628 lượt xem hồ sơ
 1. Tháng 11 âm, cung Tốn có sao Thiên Hoàng hành hỏa đóng cùng Phi phù, ứng tai biến loại hỏa (nhiệt, lửa, khô hạn hoặc sâu trùng - vì sâu trùng hành hỏa)
 2. Nhân dịp Donald Trump lên làm Tổng thống Hoa kỳ, xin sử dụng một pháp trong sách Thái ất TK để phỏng đoán: Donald Trump bản mệnh Bính Tuất - nạp âm Bích thượng thổ. Năm nay ông ta đắc cử tổng thống, vậy theo sách chỉ - lập quẻ Đại du quỹ vận: nội quái: Cấn, ngoại quái: khảm, động hào 2 - quẻ Thủy Sơn Kiển.nạp giáp can chi hào 2 nội quái được: Bính Ngọ lấy năm lên ngôi (Bính Thân) gia lên Đại Nghĩa an thuận... Như vậy, năm nay Bính Thân - còn 3 năm nữa Thanh long Tuế kỳ được 48 toán - năm Kỷ Hợi 2019 là năm chính trị nước Mỹ thay đổi (theo đặc điểm của sao thanh long). Xét quẻ đại du quỹ vận, động hào 2 quẻ Kiển (có ứng là hào 5) thì việc cai trị của ông ta được hỗ trợ nhiều. Toán chủ dài, hòa (vô địa) thì thích hợp với việc lấy tĩnh chế động, nhưng Trump có vẻ sát phạt cho nên tính cách bảo thủ không phải cách của Trump, vậy quá trình Trump làm tổng thống sẽ không thuận lợi. Theo lý của hào 2 thì Trump sẽ là kiểu người cai trị ngoại cương nội nhu (nghĩa là cương quyết bề ngoài mà thiếu sự cứng rắn bên trong). Nạp giáp hào 2 là Bính Ngọ cho nên toán được 16 năm, nhưng do trong quẻ Ất có chữ Đinh Mùi bay vào bản mạng - thuộc hào thê tài làm cho hao khí cho nên phải chia 2 (tức còn khoảng 8 năm). Tuy nhiên, tới năm thứ 6 tức năm Tân Sửu 2021 thì gặp phải năm hội ách, năm ấy Thanh long tuế kỳ đạt được 4 chung là năm khó khăn - cho nên phỏng đoán rằng ông ta làm tổng thống dài lắm cũng chỉ được 6 năm. Xét theo tuổi, năm nay Mr. Trump đã 70, thêm 6 năm nữa cũng lớn tuổi lắm rồi. Tóm lại là theo sách lập quẻ, sự hiểu có hạn nên không chắc đúng sai thế nào, nay ghi lại để tham khảo.
 3. Amour thích thì chọn tâm vậy thôi - không theo quy tắc nào cả :D (đùa thôi nhá). Có mấy lý do chọn như sau: Bản đồ trên do google earth tạo nên, cho nên về Đông Tây Nam Bắc là chính xác. Nhưng lấy đâu là tâm thì không có sách nào dạy cả, Amour làm theo cảm tính thôi. Hơn nữa, Theo quẻ Thái Ất năm 2016 - thủy kích ở cung Dậu, ứng với chiến tranh Syria, vậy phải lấy cung có Syria làm hướng chính Tây, từ đó lấy mốc tính các hướng khác. Có thể dựa vào phép "thử và sai", cứ tiếp tục đưa ra quẻ dự đoán, rồi theo dõi thời sự xem nó ứng vào phần nào rồi theo thực tế mà chỉnh. Như nói "Việt Nam ở cung Tị" là áng chừng, vả lại trong môn Thái Ất cung Thìn Tốn Tị chính là 1 cung.
 4. Đính Chính: Amour an lộn vòng sao này, nay xin đính chính lại là sao Thiên Hoàng - Cửu Tử thuộc hành hỏa, vậy đoạn nói về thời tiết lạnh giá theo logic không áp dụng được.
 5. Để tránh hiểu lầm, Amour đưa lên bản đồ phân dã, như nhận định phía trên, các cung Dậu, Canh, Thân, Khôn, Mùi là phạm vi xảy ra chiến sự lớn. Nga ứng với sao Huyền Minh sẽ sa lầy trong cuộc chiến/phía Tây Nam. Tham chiến sẽ có các nước phía Tây Nam (thuộc Arap Saudi? hay Iran và Afganistan?) tham gia. Đây hẳn là giai đoạn nổi bật cho cả lục địa. Mặt khác, Trung Quốc (ứng với Mậu Kỷ) hẳn sẽ nhân cơ hội đục nước béo cò ở hướng Đông, các nước phương Tây (khối Nato? hay Mỹ?) sẽ có mặt tại vùng biển Philipine. Việt Nam hẳn có nhiều phim để coi. Dù sao cũng là đoán mò, đợi kiểm chứng.
 6. Cám ơn bạn hoangnt đã quan tâm! Amour cũng mới bước đầu nghiên cứu môn Thái ất, còn chưa biết đúng sai thế nào. Vậy hẹn qua tháng 11 âm khi kiểm chứng kết quả dự đoán sẽ tiếp tục xem xét.
 7. :)) copy không ghi nguồn sao?
 8. Xin chào cả nhà! Lâu nay vắng mặt, nay quay lại diễn đàn đã nhiều thay đổi. ---------------- Vừa rồi Amour có nghiên cứu chút Thái Ất, thấy tháng Canh Tý năm Bính Thân có nhiều điều đáng nói, lập topic này để theo dõi. https://drive.google.com/open?id=0B6sKUr2AQ8wFMElCNGtjUVp5XzA THÔNG TIN Tích số nguyệt kể 19,117 Vào cục 37, Thái ất cung Đoài - Lý Thiên Hạn Bách lục - tháng thứ 77, cảnh thứ 11 Toán chủ 1, toán khánh 7: đơn dương vô thiên THỂ CÁCH Nhị mục tương quan Thủy kích, Văn xương bách trong Văn xương bị đề dẫn Đại du cực số tại cung Tốn, ứng tai biến vùng Đông Nam Á ******************** LỜI BÀN Dùng Google earth phân dã, Việt Nam nằm vào cung Tị, cung này có Đại Du cực số, toán số vô thiên và Thái ất lý thiên thì thiên tượng biến đổi kỳ dị. Vào hạn Bách lục ứng với lụt lội, cung Tốn có sao Nhiếp Đề - Nhị hắc thì thời tiết lạnh giá. Tai họa thuộc vào dạng thiên tai, ứng lũ lụt hoặc mưa đá, sương buông. Tới thời Bách lục, Thủy kích đóng dưới sao Tỉnh là điềm binh động, đao thương xảy ra, không thế cũng ứng điềm sông ngòi đầy ứ, ngập lụt mất mùa. Thủy kích ở cung Kim vào tháng Canh tất điềm quân lực của nước phía Tây rục rịch. CHỦ ĐẠI TƯỚNG Chủ đại tướng toán 1 là vô thiên, đóng dưới cửa Tử cùng sao Thiên nhuế (Ly 2) là điềm phải xảy ra binh cách, đóng trước Thái ất một cung là tướng khinh mệnh vua, do đó mà phải chết đại tướng. Chủ đại tướng đóng cùng khách tham tướng là điềm hai bên giao tranh. KHÁCH ĐẠI TƯỚNG Khách đại tướng đóng cùng Văn xương gọi là "đề dẫn", điềm đại thần bên chủ hai lòng. QUÂN CƠ Quân cơ đồng cung với Thiên ất, toán vô thiên, thể thức bách, đề dẫn là điềm hung họa, binh cách, nghịch phản, xâm lăng - binh giặc khởi, biên giới bị xâm lăng. THẦN CƠ Thần cơ đồng cung với Tiểu Du thì dưới lấn trên, vua bỏ tù bầy tôi, bậc Tể phụ bất lợi. Trên dưới không hòa thuận, hợp ý nhau. Có Tiểu du đóng với Thần cơ là binh cách, chiến tranh. DÂN CƠ Dân cơ đồng cung với Địa ất, trực phù, phi phù là điềm dân chúng gặp nhiều hoạn nạn, việc nông tang bất lợi khiến cho dân đói khổ, loạn lạc điêu tàn bởi vì toán Vô thiên, vào hạn Bách lục thì ứng vào họa nước lửa. ------- cho bậc tướng soái. Đóng tại cung Tốn, hạn bách lục có sao Nhiếp đề thì tai họa lớn nổi lên, ứng với binh biến, tai họa nước lửa. Thời tiết sẽ lạnh lắm. QUẺ TIỂU DU QUỸ VẬN được quẻ "trạch hỏa cách", động hào 4, nạp giáp Đinh Hợi: Hào Cửu tứ. 九 四 . 悔 亡 . 有 孚 . 改 命 . 吉 . 象 曰 . 改 命 之 吉 . 信 志 也 . Cửu tứ. Hối vong. Hữu phu. Cải mệnh. Cát. Tượng viết: Cải mệnh chi cát. Tín chí dã. Dịch. Hết điều hối hận, phàn nàn, Mọi người tin tưởng hoàn toàn từ nay. Cho nên cứ việc đổi thay, Công trình Cách mệnh hẳn hay, hẳn lành. Tượng rằng: Cách mệnh là hay, Là vì trên dưới, đó đây tin lòng. ---------------- THANH KỲ tích tháng là 19,117 - dùng phép Thanh kỳ mà tính thì nay đã vào tháng thứ nhất của chung thứ 10, còn 35 tháng nữa là đạt tới chung cực, sách nói "12 chung là cực số thì binh cách lớn xảy ra, nơi nơi gây chiến" - tính ra thì tới tháng 9 dương lịch năm 2019 là năm đại loạn (tức tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi). XÍCH KỲ Xích kỳ đóng cung Hợi, có sự tai hại về hành thủy (cung Càn, ứng với Châu Âu) HẮC KỲ Hắc kỳ hội Âm đức can ất, điềm nước to, lụt lội (cung Mão - phần Biển Đông có Nhật, Hàn, Triều tiên) ---------- THỜI TIẾT Đế Phù - Thiên Mục cung Thân Đế phù hợp cùng với Thiên Mục thì trời quầng, hơi tối, gió mạnh và trời trời trăng có biến (tại cung Thân) THIÊN HOÀNG - PHI ĐIỂU CUNG NGỌ Sao Thiên Hoàng hợp cùng với Phi Điểu, Thái Ất cùng cung thì trời mưa nhỏ, trời mờ CUNG CÀN: NGŨ PHONG GẶP BÁT PHONG: Gió to từ cung Càn (thổi tới cung Tốn?)
 9. Chúc chú Thiên sứ một tuổi mới nhiều sức khỏe và niềm vui!
 10. Còn một thông tin nữa: amour kiểm tra xoáy trên đầu nằm trệch về phía bên tay phải (nhìn từ đằng sau ra đằng trước cơ thể).
 11. Xin chào cả nhà, lâu lắm mới quay lại diễn đàn. Nay cập nhật thêm thông tin: amour lấy vợ vào ngày 11 tháng 9 năm 11 (dương), sinh con trai 18h50 ngày 1/5/12. Lấy vợ sinh con xong cuộc sống ổn định, tài chính khá hơn trước nhiều. Có một vài vị bên tuvilyso cho rằng amour sinh vào giờ Tuất. Chúc vui!
 12. Chào cả nhà, chào bạn Lê Sương Sương! Lâu lắm rồi mới quay lại topic này, xin phản hồi vài dòng và hi vọng bạn Sương Sương đọc được, tôi lấy vợ vào ngày 11 tháng 9 năm 2011, sinh con trai vào lúc 18h50 ngày 1 tháng 5 năm 2012, cuộc sống quả như bạn nói là sau khi có con mọi sự thay đổi => kinh tế khá lên rất nhiều. Sau này tôi được một vài vị trên tuvilyso xác định giờ sinh là vào giờ Tuất. Nay xin phản hồi để bạn nghiệm lý. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc!
 13. bạn ơi có chơi facebook hay yahoo cho mình nick yahoo có gì thảo luận nha ... mình rất thích lục nhâm :D đang mày mò học môn này

 14. bạn ơi viết thêm về Mạt Truyền cho mình tham khảo về lục Nhâm với ...

  mình ở sài gòn - đang tìm hiểu môn này mong bạn giúp đỡ

 15. Môn lục nhâm thật huyền diệu, tôi thường nghiệm lời dạy của sách trong thực tế thì quả đúng đắn. Ví dụ: nếu ta đang đi đâu mà bị ngăn trở đường xá, bấm thử quẻ thường thấy Tuất thiên bàn đậu lên Hợi thiên bàn (nhất là vào các ngày có can Nhâm) - tức đã ứng vào cách "khôi độ thiên môn, quan cách định".