• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

amouruniversel

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  156
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Everything posted by amouruniversel

 1. Cháu chào bác, được vậy thì tốt quá, cháu đang mong bài của bác mà. Chắc bác ở nước ngoài rồi, cháu thấy thời gian thể hiện trên diễn đàn cũng khác với giờ VN.
 2. Hi VIETHA, nam thì đã yên phận thế rồi, còn nữ mà có bộ Kình, Lực, Hoa cái thì sao? :)
 3. :) Kình đắc cũng chả ăn thua đâu bác VIETHA, hình như em cũng có con Kình tại Thìn đó, hay tại cách an Kình của người Âm nam đi ngược?
 4. cháu chào chú Thiên sứ, Cám ơn chú đã quan tâm! Cháu xin cung cấp thông tin rất chi tiết như sau để chú giúp cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 ngày sinh 04 tháng 01 năm 1976 dương lịch, vào khoảng lúc 18:00 (Âm lịch: 04 tháng 12 năm Ất Mão, giờ Dậu). Xin bắt đầu từ chuyện bên lề: Bố mẹ cháu ngày trước thường kể một chuyện lạ, đó là khi hai người lấy nhau chưa có con, có một người tình cờ nhìn mẹ cháu rồi phán "cô sau này có 3 đứa con trai, đứa thứ nhất khó nuôi như vầy..., đứa thứ 2 như vầy, đứa thứ 3 như vầy...". Sau này quả thực xảy ra chuyện đó, và khi sinh ra đứa nào đều có ghi lại ngày tháng năm sinh trong cuốn lịch vạn niên (giờ vẫn còn). Mẹ cháu kể lại là lúc mẹ cháu sắp sinh ra cháu, cảm đau bụng (vỡ ối) cả ngày trời rồi mà cháu chưa chịu chui ra :) (hình như là 1 ngày?). Khi sinh ra cháu rất nhẹ cân (1.8kg), vài năm đầu đau bệnh liên miên, suốt ngày nằm trong viện. Được cái gia đình được các cô chú trong cơ quan (mặt trận tổ quốc tỉnh Hòa Bình?) rất thương nên giúp đỡ nhiều, hồi đó người ta thực tình, ai cũng nghèo cả và không phân biệt cấp bậc, nghe nói cả ông chủ tịch mặt trận cũng phải tới trông cháu trong viện giúp bố mẹ cháu vì cả hai ông anh kia cũng ốm nốt... Cháu sinh ra tại thị xã Hòa Bình (nơi sinh nay đã trở thành đập của thủy điện HB). Gia đình cháu theo cơ quan di chuyển xuốt, bố cháu làm thuyền trưởng tàu sông (Hồng), mẹ cháu làm kế toán. Cháu có 2 ông anh, ông cả tuổi Thân, ông thứ hai tuổi Dậu (bố mẹ cháu tuổi Ngọ, mà cũng áng chừng thôi bởi ông bà nội ngoại cũng không nhớ chính xác vì đông con quá). Tới khi cháu khoảng 3 tuổi thì bố cháu bị một fault rất nặng, dính chuyện pháp luật nhưng may không bị tù đày gì cả, bố cháu "về mất sức" rồi gia đình chuyển từ Hà đông lên định cư tại Sơn tây. Cháu lớn lên ở khu vực này, nơi có đặc điểm là bộ đội nhiều hơn dân thường. Khoảng năm cháu học lớp 9 (cháu khai sinh năm 76 nên đi học chậm lại 1 năm so với tuổi thực) thì mẹ cháu nghỉ hưu, bố mẹ chuyển nhà từ làng ra phố buôn bán nhỏ, anh cả đi vào nam tìm việc làm, anh hai và cháu phụ bố mẹ buôn bán. Khoảng năm lớp 10 gia đình mở một cơ sở sản xuất nước có ga (nước khoáng hiệu Nam - Giang, là tên hai anh em :) ), cháu học hành xa xút, bỏ học phổ thông ở nhà sản xuất (có đi học bổ túc, bữa đực bữa cái), năm 17 - 18 tuổi anh thứ hai chuyển nốt vào Nam sống, còn mình cháu ở lại trông coi xưởng sản xuất và phụ bán hàng. Năm 21 tuổi Coca Cola nhảy vào VN, giở chiêu bán phá giá giết sạch sẽ các cơ sở sản xuất trong nước. Gia đình thấy tình hình không ổn, dẹp xưởng sản xuất còn cháu vào cao đẳng ngoại ngữ học. Năm 1996 chuyện kinh doanh bắt đầu đi xuống (phần do kinh tế thị trường mới mở nên nhà nhà đua nhau mở shop bán, còn các vị Quản Lý Thị Trường quá hăng hái đi bắt bớ khó dễ, thuế tăng liên tục...). Đầu năm 97 gia đình muốn kiếm đường làm ăn mới, xu thế đất đai tăng giá nên đầu tư vào đất, cũng được chút đỉnh. Nửa năm 97 gặp một đối tác, cũng là hàng xóm dụ, hỏi cho hắn vay tiền để đầu tư dự án đất đai gì gì đó, dính 1 cú lừa mất trọn vốn. Gia đình bán nhà chuyển vào trong Nam sống. Vào trong Nam, mấy anh em bươn trải học hành, làm ăn. Lúc đầu cũng khó khăn lắm nhưng sau từ từ cũng đỡ hơn, mấy anh em vừa đi làm vừa đi học lên rút cục cũng ổn. Mẹ cháu mất tháng 2 âm lịch năm 2008, cũng bởi vất vả quá mà tái phát bệnh gan (hồi nhỏ mẹ cháu đã bị thương hàn chuyển qua gan), khoảng 3 năm cuối đời phát bệnh, gia đình chạy đông chạy tây tìm đường cứu chữa nhưng rồi bệnh cũng không qua khỏi. Than ôi! làm người ngèo ở VN thì đừng nên bị bệnh, bệnh rồi chỉ biết chết mà thôi... Vài nét về bản thân cháu: - nặng khoảng 58kg - 60kg - cao 1.66m - da trắng - tính cũng khá hiền, có đôi chút khả năng ăn nói - bằng cấp: diploma (quản trị), nói được tiếng Anh và đôi chút tiếng Pháp Nếu cần hình để coi tướng mạo cháu, cháu xin post lên tiếp. Chú thiên sứ cùng các chú bác coi giúp cho.
 5. Anh VinhL kính mến, Nhân đọc topic của anh, lá số của em có bộ chính tinh giống như vậy, khổ nỗi mạng em lại là Tham lang cư Thìn, thân Vũ khúc cư Tuất, thân mạng hội toàn sát bại tinh cho nên giờ này 35 rồi vẫn chưa ra cái giống gì, thậm chí vợ còn chưa lấy được. Em nghe bác Hải Thiên Hà nói sai giờ sinh, qua chỗ khác có người nói vậy là đúng giờ sinh. Post lá số lên không ai chịu coi giúp cả, hay ca này "đẻ khó" quá hở anh VinhL? :) Số xấu thì cũng xấu rồi, tính xấu thì cũng là tính rồi, sao các chú bác ngại gì mà không phê bình nhỉ? em sinh ngày 04 tháng 1 năm 1976 vào khoảng (mẹ em nói) 18:00
 6. :) Chào bác Dịch Nhân, ý bác muốn nói gì ạ?
 7. Hohoho, thế thì tử vi bó tay. Em post dùm lá số hay cho giờ sinh nhá, biết đâu có cách gì chế hóa bộ Đào Thai chăng?
 8. :)
 9. Thưa Bác Hà Uyên và các anh chị, Cháu thấy môn lục nhâm khi sử dụng để giải đoán cho 1 người thì dùng Tứ bản lập nên bởi ngày xem quẻ, nhưng khi xem cho việc rất lớn (ví dụ như quy tắc của bài "Địch quốc động tĩnh", nghĩa là xem quan hệ và biến động của một quốc gia với 1 quốc gia khác) thì dùng tới Can, Chi của năm. Điều này trả lời cho hai câu hỏi trên của bác chăng? Mong bác giải thích. Cám ơn bác.
 10. Bác Hà Uyên kính mến, với sở học của mấy thập kỷ của bác, chắc hẳn số lượng và chất lượng kiến thức lý số phải khiến người ta nể phục. Mong bác truyền lại cho hậu học chúng cháu. Hình như các con số quẻ bác nêu ra ở đây có liên quan tới môn Thái Ất phải không bác? Cháu có đọc topic "Quẻ Thái Ất năm Canh Dần" của bác cũng thấy bác diễn giải số của các quẻ và ứng dụng trong Thái Ất, Độn Giáp, Lục nhâm, Lục Canh??? (cháu chưa bao giờ nghe tới môn Lục Canh cả, bác có thể cho biết thêm về môn này không ạ?). Kính.
 11. Cháu chào bác Hà Uyên, Cám ơn bác đã chỉ dạy! khi đọc những kiến thức bác viết cháu thấy như đứng trước đườn chân trời, có thể cảm thấy từ xa xa mà không sao tới gần được. Bác cho cháu hỏi, làm sao/từ đâu mình có được những con số của từng quẻ như đã nói trên, và các quẻ này (cùng với số của chúng) được áp dụng vào việc tính toán thời gian như thế nào? Cháu biết để giải thích cho rõ ràng ngọn nguồn các con số này sẽ động tới cả một rừng học thuật cùng khái niệm, nhưng mong bác thương tình dạy từ đầu cho. Kính bác!
 12. Xin bác Hà Uyên trình bày cách luận giải để hậu bối chúng cháu được học hỏi, cám ơn bác!
 13. thưa chú haithienha và chú Hauyen, mong hai chú bỏ chút thời gian giải giúp cháu lá số, cháu cám ơn hai chú nhiều!
 14. Xin bổ xung phần trên là do trong môn Nhâm độn khi tìm khoảng cách ta có thể lấy số 17 (kết quả tính nói trên) nhân với 10 hoặc nhân với 100, vì vậy nơi đây bổ xung thêm kết quả khác là 17 x 10 = 170, 170 x 2 = 340 dặm cổ = 170 km
 15. Chào bạn trantientung, mình cũng đang ráng tìm kiếm quy tắc hình thành của môn Lục nhâm ra sao, tại sao lại có sự tương ứng giữa các quẻ dịch và 65 bài khoá. Nhưng cho tới nay vẫn mù tịt, chỉ biết dùng lại những gì người xưa để lại như một tiền đề khỏi phải chứng minh. Còn về dịch số tiên thiên thì bạn có thể tìm kiếm cuốn Dịch học tinh hoa và Dịch học huyền giải của tác giá Thu Giang Nguyễn Duy Cần, trong môn lục nhâm cũng có bài khóa 65 nói về số mục khóa như sau: Sau đây là số tiên thiên của 10 Can và 12 Địa chi: SỐ CỦA 10 CAN GIÁP 2 ẤT 3 BÍNH 7 ĐINH 6 MẬU 5 KỶ 2 CANH 3 TÂN 7 NHÂM 6 QUÝ 5 SỐ CỦA 12 CHI TÝ 9 SỬU 8 DẦN 7 MÃO 6 THÌN 5 TỊ 4 NGỌ 9 MÙI 8 THÂN 7 DẬU 6 TUẤT 5 HỢI 4 Cám ơn Bác Hà Uyên đã động viên, cháu chỉ xem lục nhâm theo kiểu tra từ điển thôi chứ thực tình không hiểu gì đâu ạ. Nếu bác có tài liệu gì về môn này hoặc các môn liên quan cho cháu xin để nghiên cứu thêm nhé, cũng mong bác chỉ dạy thêm cho.
 16. Nhân đà này, vào giờ Ngọ ngày 1/2/2010 (dương lịch), tức là ngày 18/11 năm Sửu (âm lịch) tôi có lập quẻ để tìm phương hướng tìm kiếm, xin hẹn mai sẽ giải tiếp. QUẺ TÌM NGƯỜI [Ngày Nhâm Ngọ, Nguyệt tướng Tý, giờ Ngọ - tuổi Ngọ, 20 tuổi, Nữ PHẢN NGẬM TƯƠNG KHẮC] Dùng quy tắc tìm người của lục nhâm như sau: Vì quẻ cho thấy dấu hiệu người con trở về, nay xác định thời gian trở về dựa vào: - Sao Đại tướng quân - Thái tuế - Nguyệt kiến - Can ngày xem 1.. XÁC ĐỊNH NGƯỜI CÓ TRỞ VỀ HAY KHÔNG? Người ra đi đã lâu và bặt tin tức từ đó, vì vậy ta phải tìm hiểu người ra đi có trở về hay không. Vì quẻ thấy Quý nhân thuận hành nên dùng Can ký thiên bàn là chữ Đinh Sửu thiên bàn (ghi số 1) đếm thuận tới cung Dậu địa bàn (hoặc cung Mão, nhưng vì cung Dậu nằm trong khoảng từ Can ký thiên bàn tới Can ký địa bàn nên dùng cung Dậu địa) ta thấy trên cung Dậu địa bàn có Mão thiên bàn, Mão mộc không khắc can ngày Nhâm (được Nhâm thuỷ sinh), đồng thời Mão thiên bàn cũng không khắc hành niên của người con (là Ngọ địa bàn và Tý thiên bàn), tuy nhiên có thấy Mão và Dần đóng vào không địa, sao Đại tướng quân là Dậu chính là không thần, vì vậy đây là những dấu hiệu cho thấy việc trở về không đơn giản. 2.. XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH CỦA BÉ AN Vì bé An mất tích đã lâu, nay muốn xác định phương hướng của bé thì dùng hành niên thượng thần của bé mà đoán: hành niên thượng thần của bé An là Quý Mùi thiên bàn, vì vậy lấy gia đình của bé làm trung tâm rồi ngó qua hướng NAM – TÂY NAM (nghĩa là gần hướng Nam hơn hướng Đông), lại theo quy tắc trong lục nhâm lấy Hành niên thượng thần Mùi (số 8) cộng với Bản mệnh thượng thần của bé là Tý (số 9) = 17, xét thực tế là với tình trạng tìm kiếm hiện tại thì nếu bé ở gần khu vực gia đình sinh sống sẽ khó xảy ra, vì vậy lấy 17 x 100 = 1,700, ngày lập quẻ tìm người là ngày 18/12 âm lịch – đã qua thời gian Quý Đông (15 ngày cuối đông) hành Thổ, vì vậy Mùi vượng khí nên lại lấy số 1,700 nhân cho 2 được 3,400 dặm (đơn vị dặm cổ Trung quốc, 1 dặm = 500m) bằng 1,700 km về hướng Nam – Tây Nam. 3.. XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TRỞ VỀ Theo quẻ trên ta thấy sao Đại tướng quân là Dậu thiên bàn (tác tuần không) đóng vào cung Mão địa bàn, vì vậy đoán là năm Mão sẽ trở về, lại quay lại quẻ lục nhâm lập dựa vào Năm Tháng Ngày Giờ sinh của bé An có thấy hành niên năm 22 tuổi đóng vào cung Hợi địa có nhiều điểm tốt cứu giải, năm 22 tuổi của bé An chính là năm Mão, vì vậy có thể đoán là năm Tân Mão tới này. Em hoàn toàn dựa vào những gì học trong sách lục nhâm mà đoán, sở dĩ tự học và không có người chỉ dẫn, nên cũng không thể biết đúng sai thế nào. Mong các bậc cao nhân tiền bối chỉ bảo và sửa sai cho. BÀN THÊM Quẻ phản ngậm vốn có tính tráo trở xung động khó xác định, vì vậy gia đình nếu trì trì tìm kiếm (tức là dùng nhân đức thắng thiên) thì sự việc sẽ khả quan hơn chăng? Lại thấy Sơ truyền Tân tị tác hào Thê tài thừa sao Quý nhân là nơi có thể khắc phá Tuần không của Thân Dậu, nhưng Tân Tị cùng với Can tuyệt đóng lại bị tử khí thì người có khả năng đi tìm tốt nhất là người vai mẹ, cô, dì của bé lại bị gặp khó khăn???
 17. Chỗ này có nhầm lẫn về cách tính toán, xin chỉnh lại như sau: 7 x 5 = 35 dặm, 35 x 500 = 17,500m hay 17.5 km
 18. Nhân có topic này và đang giai đoạn tìm hiểu môn lục nhâm, em xin lập quẻ về vấn đề em An mất tích. Phương pháp là: 1. Lập quẻ dựa trên năm tháng ngày giờ sinh để xem xét về số mệnh của em An 2. Lập quẻ tiếp theo dựa vào thời gian phát hiện ra em An mất tích để dự đoán diễn tiến sự việc 3. Lập quẻ cuối cùng (theo phương pháp ngẫu nhiên) để dự đoán phương hướng tìm kiếm hiện tại. Em tự học lục nhâm, biết mình trình độ hạn chế nhưng thực tâm muốn giúp. Mong các bậc tiền bối đi trước chỉ bảo thêm cho: ******************* Tứ trụ là nơi chứa đựng thông tin của đời người, nay lập thành quẻ lục nhâm để xét đoán vận mệnh cô bé như sau: Bé An sinh ngày 26/3/1990 ÂM LỊCH, 9-10 giờ TỐI, quẻ lập thành như sau: [Ngày Bính Thìn, Nguyệt tướng Dậu, giờ Hợi - tuổi Ngọ, 1 tuổi, Nữ/TAI ÁCH KHOÁ TRÙNG THẨM KHOÁ - TRUÂN KHOÁ - GIÁN TRUYỀN: CỰ ÂM CÁCH (chàng chi cách) - NGUYỆT KỲ KHOÁ - THOÁT THƯỢNG PHÙNG THOÁT] XÉT CÁC CÁCH XẤU: · Được quẻ trùng thẩm khoá: tương ứng với quẻ Bát Thuần Khôn trong kinh dịch, quẻ này ứng chuyện họa hoạn từ bên trong sinh ra, đoán thai sản là sinh gái, đoán công việc thì trước trở ngại sau mới thành. Chuyện liên quan tới hàng ti hạ, tôi tớ, người nữ. · Quẻ đồng thời là Truân khoá: vì tháng 3 thuộc mùa Xuân mộc vượng, sơ Truyền Sửu thổ bị tử khí (nhưng ngày 26 âm đã thuộc về Quý Xuân hành thổ thì Sửu được vượng khí). Đồng thời Sơ truyền Sửu thừa Câu trận là một hung tướng. Sửu thiên bàn bị Mão địa bàn khắc lên, đồng thời Trung truyền Hợi thiên bàn cũng thừa Chu tước và bị Sửu địa bàn khắc lên. Ngoài ra tam truyền có nhiều hung sát khác. Truân khoá là quẻ khó khăn (nhưng được cái là quẻ có Phúc khoá chế lại). · Cự âm cách: Tam truyền Sửu - Hợi - Dậu tạo thành Cự âm cách, nghĩa là khí âm to lớn tột thịnh, từ Sửu truyền nghịch lại Tý Hợi Tuất Dậu là những giờ không có ánh sáng, ứng điềm u ám cùng tột. · Nguyệt kỳ khoá: Bản mệnh tại ngọ địa bàn có Thìn thiên bàn là sao Thiên cương đóng vào, đồng thời có sao Nguyệt Tú đóng cùng sơ truyền Sửu (thiên bàn) tại Mão địa bàn gọi là “Nguyệt kỳ khoá” là cách hung. · Sơ sinh mạt, mạt khắc Can/chi thượng thần. XÉT CÁC CÁCH TỐT · Quý đăng thiên môn: Mạt truyền chính là Tân Dậu thiên bàn thừa sao Quý nhân lâm vào Hợi địa bàn. Mệnh được cách này là cách rất tốt cứu giải tai hoạ. · Thái dương lâm mạt truyền: Nguyệt tướng chính là Tân Dậu lâm vào Mạt truyền, cùng các cát thần tướng như quý nhân, nhật tú, thiên giải, nội giải, giải thần, chi nghi. · Phúc khoá: Quẻ này cũng gọi là phúc khoá vì Can thượng thần là Mão, Chi thượng thần là Dần thiên bàn xem vào mùa xuân được vượng khí (1 phúc), sơ truyền có hung thần tướng nhưng mạt truyền có cát thần tướng (2 phúc), có đủ Truân khoá và Phúc khoá thì gọi là “Truân phúc khoá”, là quẻ giải thoát tai họa, sấm nổ mưa tuôn, cũng gọi là quẻ rồng ở nước cạn, có tượng là vạn vật mới bắt đầu sinh, tất gặp khó khăn (Thủy lôi Truân). · Đắc trú quý và dạ qúy: trung truyền là Hợi thiên bàn ngày Bính chính là trú quý, mạt truyền Dậu chính là dạ quý. Có quý nhân trong tam truyền là tượng được nhiều quý nhân giúp đỡ. · Long gia sinh khí cách: tại Chi ngày (ứng cho gia đình) có Dần thiên bàn thừa Thanh long cùng Sinh khí và rất nhiều các cát tướng như Thiên xá, ngoại giải, địa y, nguyệt mã, chi mã. Đây chính là cách “Long gia sinh khí cát trì trì”, có nghĩa là Thanh long gặp Sinh khí thì sự tốt đến chầm chậm thôi, nhưng rất bền bỉ. KẾT LUẬN QUẺ SỐ MẠNG QUA LỤC NHÂM: Nhìn quẻ thấy tại Can ngày có Phục ương, Thiên quỷ, Huyết chi, nếu đếm từ Thân địa bàn nghịch lại (cho nữ giới) thì thấy năm 3 và 4 tuổi em gái bị bệnh nặng, qua tới năm thứ 5 thì khỏi, năm thứ 6 gặp phải Sửu thiên bàn có Nguyệt tú và Câu trận + Huyền vũ sát và rất nhiều hung tinh đóng là lúc em mất tích. Nhưng quẻ thấy Sơ và Trung truyền bị Tuần không thiên bàn đóng, cho thấy rằng dù có tai hoạ cũng đã được giảm thiểu, lại thấy tại Mạt truyền có Thái dương, nhật tú cùng các chư cát tinh đóng là dấu hiệu giải hoạ mạnh mẽ. Theo lục nhâm mà luận thì em gái ắt hẳn còn sống. Lại theo quẻ chủ đạo là Trùng thẩm mà nói thì quẻ hội đủ tư cách để luận rằng “tiền hung hậu cát” vì nơi bản mệnh tuy có Bạch hổ là đại hung tướng, nhưng bạch hổ lâm Ngọ gọi là “Hổ đứt đuôi”, là điềm tai nạn được giải. Cùng với các chi tiết về cách tốt nói trên mà luận thì có thể kết luận theo quẻ khôn là “An trinh, cát”. LẤY GIỜ MẤT TÍCH LẬP QUẺ Mục đích của việc lập quẻ theo giờ mất tích là để tìm ra phương hướng của em bé bị mất tích vào thời điểm ngày hôm sự việc xảy ra, đồng thời dự đoán các nhân vật liên quan tới vụ việc mất tích này.Theo anh trai của An, thì bé mất tích vào khoảng 3 – 4h:30 chiều ngày ngày 19/11/1995 âm lịch, tức ngày 9/1/1996 dương lịch. Như vậy theo thời gian áng chừng nói trên ta có thể lập được 2 quẻ lục nhâm tương ứng với quẻ giờ Thân và quẻ giờ Dậu: [QUẺ GIỜ THÂN: Ngày Ất Tỵ, Nguyệt tướng Sửu, giờ Thân - tuổi Ngọ, 6 tuổi, Nữ - TRÙNG THẨM KHOÁ - TRẢM QUAN KHOÁ] quẻ này được loại trừ bởi tam truyền toàn Cát tướng, lại toàn đóng nơi đắc địa nên không thể ứng điềm hung, vì vậy loại khả năng giờ Thân mất tích và tiếp tục lập quẻ theo giờ Dậu. Ngày Ất Tỵ, Nguyệt tướng Sửu, giờ Dậu - tuổi Ngọ, 6 tuổi, Nữ TRÙNG THẨM KHOÁ Trước tiên, theo quẻ lục nhâm này mà nói thì em An bị bắt cóc, bởi vì trong quẻ không có dấu hiệu em An tử vong (cũng như dựa trên quẻ nhâm lập theo năm tháng ngày giờ sinh, và hiện thực là không tìm thấy xác hai em bé). Trong quẻ có sao Quý nhân là Cát tướng lâm Can ngày, Chi ngày có sao Đằng xà đóng đắc địa, tại Can và Chi không có tác Hình, Hại, Xung, Phá mà có tam hợp và lục hợp. Tuy nhiên, tại bản mệnh của bé lúc đó (năm Ất Hợi) có Can Mộ (của ngày Ất và năm Ất) đóng, địa bàn là tuần không địa bàn, đồng thời bản mệnh Ngọ địa bàn bị Canh Tuất thiên bàn là mộ (của loài hoả) đóng. Điều ứng điềm u tối và rủi ro. May là Mão và Ngọ địa bàn là giờ ban ngày nên dù có thừa mộ cũng gọi là Dạ mộ lâm ngục (tức là gia lên các giờ ban ngày) thì sự việc còn có thể giải cứu, tức là từ chỗ tối đem ra chỗ sáng, vì vậy vẫn có hi vọng giải cứu được. Dựa trên giả thiết em An còn sống, thì 2 em bé tuổi nhỏ ở vùng thôn quê khó có thể đi lạc quá xa, vì vậy loại suy chỉ còn khả năng bị bắt cóc. Giả sử như hôm 9/1/1996 dương lịch vào giờ Dậu (khoảng 5 – 6 giờ tối) ngay khi biết em An mất tích, người nhà của bé lập tức lấy Nhà mình làm trung tâm, tìm về hướng Tây – Tây Bắc của nhà mình (tức là hướng cung địa chi Tuất, cung Càn, cửa Khai) thì có khả năng sẽ tìm được bé. Bởi vì nơi đây đóng Dần đóng cùng CHI HÌNH (tượng của người cần tìm kiếm) và sao Thiên không, mà Thiên không chuyên ứng về các hạng tôi tớ, công lại, tiểu nhân, cũng ứng việc hư mất, không thật, xảo trá, thị phi, các vật phế thải. Đây là một vị thần làm cho hóa không, thoát mất, vắng lặng. Tuất địa bàn là bản gia của sao Thiên không nên việc gì cũng có liên quan tới tôi tớ/người làm trong nhà. Dùng dịch số tiên thiên ta có công thức khoảng cách tìm kiếm như sau: Dần = 7, Tuất = 5, vì mùa Đông thì Dần thiên bàn là hành mộc tướng khí nên ta lấy 7 x 4 = 28 dặm cổ, hay là bằng 14km về hướng Tây – Tây Bắc. AI LÀ KẺ NGHI PHẠM? Theo quy tắc truy tầm đạo tặc của môn Lục nhâm, thì ta lấy Huyền vũ thừa thần là kẻ chủ mưu, trong quẻ ta thấy Tị thiên bàn chính là Huyền vũ thừa thần, ứng với kẻ mình ốm thân dài, giỏi về nghề ca hát, quẻ lấy vào mùa đông nên Tị bị tử khí, ứng vào nhân vật già/lớn tuổi. Việc bắt cóc trước sau cũng sẽ liên quan tới nhiều người, ta lấy Đạo thần = Canh Tuất thiên bàn tính là 1, đếm xuôi tới Huyền vũ thừa thần = Ất tị ta có 8 cung, nhưng vì mùa Đông nên Tị thiên bàn tù khí ta lấy 8:2 = 4, vì vậy suy đoán là 4 người cả thảy có liên quan tới vụ này. Trong quẻ ta thấy Sao Thiên không (tôi tớ người làm trong nhà) đóng nơi Chi hình, Sơ truyền là Dậu phát dụng sự việc ngay tại Chi (là nơi gia trạch), huyền vũ thừa thần là Tị tác hào tử tôn (hàng con cháu), Tị có độn can Ất chính là hào ám huynh (chỉ người nhà bên ngoại), lại có Tị chính là Chi thần (cũng chỉ người nhà). TẠI SAO KHÔNG TÌM ĐƯỢC NGAY? Vì ta có Can đức là Thân thiên bàn khắc với Chi hình là Dần thiên bàn thì khó tìm, cộng với hành niên của em An đóng vào không địa thì tìm không thấy ngay. Lại thấy trong lục xứ (Can, Chi, Tam truyền, Niên, Mệnh) có các trực TRỪ - NGUY – KHAI rất hợp với việc trốn chạy. Tam truyền có Thanh long đóng cùng sao Đạo âm thần ở cung Dậu (cửa ngõ), mà Thanh long là thiên lý mã nên chạy trốn rất mau lẹ. KẾT LUẬN PHẦN II: ở quẻ lục nhâm lập dựa vào năm tháng ngày giờ sinh ta thấy năm 6 tuổi cung hành niên của bé An đóng vào Mão địa bàn thừa Sửu thiên bàn cùng rất nhiều hung tướng, ứng chuyện hoạn nạn xảy ra vào năm em 6 tuổi. Nay tiếp tục tính hành niên các năm tiếp theo thì thấy năm 22 tuổi hành niên của em đã đóng vào cung Hợi (của quẻ năm tháng ngày giờ sinh) tức là mạt truyền, cũng là nơi em có nhiều dấu hiệu được tìm thấy (vì có Thái dương + Quý nhân đóng cung Hợi địa là cách Quý đăng thiên môn, đại cát đại lợi). Nhân đà này, vào giờ Ngọ ngày 1/2/2010 (dương lịch), tức là ngày 17/11 năm Sửu (âm lịch) tôi có lập quẻ để tìm phương hướng tìm kiếm, xin hẹn mai sẽ giải tiếp.
 19. XIN CHO HỎI LÀ PHÁT HIỆN RA LÚC BÉ BỊ MẤT TÍCH LÀ KHOẢNG MẤY GIỜ NGÀY 9/1/1996? LÀ NGÀY DƯƠNG LỊCH PHẢI KHÔNG Ạ? EM HỎI ĐỂ THỬ DÙNG LỤC NHÂM ĐOÁN COI THẾ NÀO.
 20. Xin các bác hỏi gia đình cháu bé xem khoảng thời gian (phát hiện ra) cháu bé bị mất tích là mấy giờ?
 21. Nếu được xin cho hỏi năm tháng ngày giờ cụ thể lúc (phát hiện) ra bé bị mất tích?
 22. :) Hìhì, cháu thật may mắn được gặp một người tinh thông như chú. Cháu ngày ấy còn nhỏ có biết ất giáp gì đâu, thấy hay hay luyện thử. Những điều chú nói trên vượt xa tầm hiểu biết của cháu bởi vì căn bản là cháu không có tài liệu nào để nghiên cứu, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chú làm ơn có tài liệu gì về luyện khí hay dẫn khí cho cháu xin, hoặc mách cháu nơi mua (tiêu đề sách, tác giả, nơi mua...) để cháu biết đường tìm kiếm. Email của cháu là vietnamconcrete@yahoo.com.vn , nếu có thể được, mong chú chỉ dạy thêm. cám ơn chú! Ps. nhân tiện chú giải thích giúp cháu: "luyện khí" và "dẫn khí" khác nhau ra sao? theo cái nào thì đúng/lợi hơn?
 23. Cháu tự luyện khí công từ lúc 16 tuổi theo môn Đạo gia (sách của ông Mantak Chia), môn này dạy tụ khí nơi rốn rồi tự động vận hành theo nhâm đốc, lần lượt vận hành từ rốn - > hội âm -> cường trường -> mệnh môn -> giáp tích - ngọc chẩm - bách hội - > ấn đường -> lưỡi -> chiên trung? (cháu quên tên rồi, huyệt giữa hai vú) -> đám rối dương vùng dạ dày -> tụ về rốn là 1 vòng tiểu chu thiên. Sau đó cháu ham học thêm môn Nội kình nhất chỉ thiền, tự học không ai hướng dẫn nên đường khí chạy loạn hết cả lên, khí tụ vào vùng tim và huyệt giáp tích sau lưng, rồi nguyên cả phần tay trái đau nhức mà vô lực. Cháu chỉ biết có thế, không dám nói sai với chú đâu. Cháu thấy sách nói huyệt giáp tích thì nói lại như thế, thực tình cháu không hiểu thế nào là hệ thống huyệt giáp tích.
 24. Trong trường hợp sai giờ sinh thì cháu sẽ có 2 khả năng: 1. sinh vào giờ Thân, 2. sinh vào giờ Tuất, xin chú haithienha dựa vào chi tiết cháu cung cấp xác định giờ nào là giờ sinh của cháu được không ạ?
 25. Thưa chú haithienha, cháu không hay bị đau đầu nhưng từ khoảng năm 2008 tới nay cháu do tập khí công sai, cộng thêm điều kiện sinh hoạt không ổn định và lo lắng nhiều nên kinh mạch phía trái lưng không thông, đi từ thận tới giáp tích, tụ lại ở tim và nguyên cánh tay trái đau đớn, giờ chỉnh lý lại thì đỡ hơn nhưng hôm nào mệt lại đau lại như cũ. Hồi mẹ cháu còn sống cháu gặng hỏi nhiều lần thì thấy nói vào khoảng 6h, trong cuốn lịch vạn niên mẹ cháu ghi chép thì chỉ có ngày sinh mà không có ghi giờ sinh, bây giờ mẹ cháu mất rồi, ba cháu không nhớ chính xác. Nhưng nếu dựa vào các thông tin khác mà coi được thì cháu xin cung cấp? liệu lá số của hai anh trai cháu kết hợp lại cùng với lá số của cháu được không chú?