• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mechep

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  49
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About mechep

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. lâu rồi mình mới vào diễn đàn, phải tìm ngay HP và mình thấy rất vui vì chồng HP đã có tiến triển tốt, chúc vợ chồng HP sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Mình rất cảm phục trước tấm lòng của bạn giành cho chồng, cuộc sống có nhân quả bạn ah, bạn sẽ có được hoa thơm quả ngọt thôi
 2. bác PCNDL ơi bác xem giúp cháu lá số tử vi của cháu xem đường công danh sự nghiệp của cháu thế nào với ah, vì giờ cháu đang thất nghiệp chán quá bác ah. Cháu lấy lá số tử vi giờ mão My link và lá số tử vi giờ thìn My link vì mẹ cháu bảo giao động từ khoảng 6h30 đến 7h30 ah, vì mẹ cháu nhớ lúc sinh cháu là mọi người đang bàn giao ca 1 Mong bác xem giúp cháu ah
 3. bác haithienha ơi bác trả lời giúp cháu với ah, cháu buồn quá vì cháu thất nghiệp hai năm nay rồi
 4. cháu xin gửi lá số tử vi của mình mong các bác, các anh chị xem giúp xem năm nay cháu có xin được việc không? cháu vừa thi công chức vào một cơ quan nhà nước, không biết năm nay cháu có đỗ vào không ah cháu lấy hai lá số vì mẹ cháu không nhớ rõ vào giờ nào chỉ nhớ khoảng giờ đó; lá số giờ mão: My link lá số giờ thìn: My link cháu mô tả sơ qua: cháu cao 1,58cm nặng 46kg, ngày chưa lấy chồng nặng có 37kg, lấy chồng năm 29tuổi, có hai cháu một gái, một trai, chồng bằng tuổi, các bác, các anh xác định giúp cháu giờ sinh với ah, và mong các bác, các anh chị xem giúp cháu năm nay cháu có thi đậu công chức không ah. công danh sự nghiệp của cháu thế nào ah, giờ cháu đang thất nghiệp, làm ăn thì kinh tế khó khăn nên k thuận, cháu chán quá, mong các bác, các anh các chị giúp cháu với ah cháu cảm ơn nhiều ah
 5. E cảm ơn anh(chị) đã trả lời giúp e, đúng là khuôn mặt khi trẻ hơi dài đầy đặn mặc dù e gầy nhưng mặt vẫn đầy đặn ah, da thì cũng bình thường chứ không trắng lắm, về sau thì mặt tròn hơn, e đúng là người dễ giận, dễ mủi lòng, tóc e thì mỏng ngày xưa phải uống thuốc mới mọc được tóc, khi e 5tuổi e vẫn chẳng có tóc ah, giờ thì tóc cũngbình thường đen và mượt, k xoăn tí nào ah, tóc e đúng là bạc sớm ah, e đúng là làm việc có liên quan đến những con số, e làm kinh doanh xuất nhập khẩu và làm quản lý nữa ah, răng e thì sâu từ bé, men răng rất kém, đúng là e kiếm được nhiều tiền và cũng tiêu sài rất nhiều, nhưng k phải tiêu xài cho mình mà e rất hay đi cho người khác, nhiều người bảo e là hâm, e cũng hay làm từ thiện, vì phương châm sống của e là làm để cho mình hưởng và cho cả những người xung quang hưởng cùng, cuộc sống là phải biết chia sẻ, e bị ngã xe máy và hiện đang có sẹo trên đầu và bàn tay, e hay bị đau đầu nhưng k phải đau quá đâu ah.anh (chị) npt xem hộ e là e sinh vào giờ nào theo những dữ liệu trên và công danh sự nghiệp của e năm nay thế nào với ah. E cảm ơn rất nhiều
 6. cháu chào các bác, năm ngoái cháu có nhờ các bác xem giúp cháu công việc, bác quốc tuấn bảo có đổi được việc nhưng cháu vẫn chưa đổi được và vẫn đang chờ đợi, cháu về có hỏi lại mẹ cháu giờ sinh xem đã chính xác là 6h30 không thì mẹ cháu bảo không nhớ rõ chỉ nhớ là lúc bác sĩ giao ca buổi sáng thì mẹ cháu sinh, mà ca kíp ngày xưa là khoảng 6h hay 7h30 gì đó mẹ cháu cũng không nhớ rõ. Cháu miêu tả lại đặc điểm của cháu các bác xem giúp cháu là cháu sinh vào giờ nào và nếu cháu sinh vào giờ đó thì các bác xem giúp công việc làm ăn và vận hạn năm nay của cháu với ah, cháu cảm ơn nhiều. Cháu là nữ, sinh năm 1979, cao 1m58 ngày trước học cấp 3 nặng có 37kg, học xong đại học nặng 43kg, giờ có ra đình và sinh một bé gái và một bé trai cháu nặng được 47kg, ngày trẻ mắc bệnh khí huyết phụ nữ, chồng cháu sinh năm 1979. cháu thi đại học năm thứ hai mới đỗ, có anh e cùng cha khác mẹ cháu lấy lá số của cả hai giớ sinh, các bác xem giúp cháu với ah, cháu xin cảm ơn rất nhiều lá số giờ mão My link lá số giờ thìn My link
 7. E thay mặt bạn e cảm ơn anh rất nhiều ah,
 8. vâng ạ, đây là nick của bạn e, e không lập nick nên e mượn nhờ nick của bạn e để hỏi anh ạ, mong anh giúp vợ chồng e với ah, vì vợ chồng e đang khó khăn quá, muốn sinh thêm e bé hợp tuổi đê bớt khó khăn hơn. Mong anh cho lời khuyên nên sinh năm nào thì hợp với gia đình e ạ
 9. anh thiên luân ơi, e k có duyên hay sao mà e hỏi k thấy anh trả lời trong khi anh trả lời hết các câu hỏi của các bạn rồi, xót lại câu hỏi của e, anh trả lời giúp e với ah Bố sinh năm 1979 mẹ sinh năm 1985 con gái đầu sinh năm 2010 bé thứ hai theo anh thì sinh năm nào cho hợp tuổi bố mẹ với ah, sang năm nhâm thìn sinh e bé có hợp k hả a
 10. anh hatgaolang và anh thiên luân cho e hỏi trường hợp của bạn e với ah chồng sinh năm 1979 vợ sinh năm 1985 con gái đầu sinh năm 2010 vợ chồng bạn e định sinh e bé thứ hai, các anh tư vấn giúp e bạn e sinh e bé thứ hai vào năm nào thì tốt ah, vì hai vợ chồng đang khó khăn quá muốn sinh e bé thứ hai xem có cải thiện được tình hình k ah. E cảm ơn các anh rất nhiều
 11. e cảm ơn bác đã trả lời, đúng là con trai e sinh năm 2010, e gõ nhầm ah, e thấy vợ chồng e hiện tại cũng chưa có vấn đề gì xảy ra cả, nhưng có lần cô bạn đi xem tử vi của vợ chồng e thấy thầy tử vi bảo vợ chồng e có sao bỏ nhau, nên cố gắng nhường nhịn nhau một chút thì sẽ k sao, e cũng chỉ biết có vậy thôi ahbác thấy tử vi của e thế nào bác chỉ giáo giúp e với ah. E cảm ơn bác nhiều ah
 12. trong này mỗi bác nói e một khác, e cũng k hiểu gì về tử vi mấy, nhưng e thấy e cũng k vất vả gì, e lấy chồng và có hai cháu, một trai một gái, công việc của e cũng khá thuận lợi, e cũng thành công trong công việc, tiền bạc e cũng k khó khăn gì, giờ e muốn thay đổi sang công việc mới xem thế nào vì tính e thích thử sức mình ở nhiều công việc khác nhau, e k biết công việc của e sau này có tốt k và e cũng k rõ lá số của e sau này e có vất vả long đong như bác nói k nhưng hiện tại thì cuộc sống của e cũng khá ổn, nhất là về kinh tếmong bác chỉ giáo thêm E cảm ơn E cảm ơn bác đã trả lời, e thấy bác nói hiện tại rất đúng với e, công việc của e đúng là e hay được cấp trên giúp đỡ và thăng tiến cũng nhanh, công việc đúng là nhàn hạ thật, chỉ có điều k biết e thay đổi sang công việc mới có tốt hơn k và công danh của e có thành đạt hơn công việc cũ hay k.Mong bác chỉ giáo giúp
 13. E cảm ơn bác.Chồng e cũng sinh bằng tuổi sinh lúc 5h30' ngày 13/8/1979 chúng e hiện có một bé gái sinh 16/11/2007 lúc 8h40' và một bé trai sinh lúc 6h30' ngày 5/8/2011 như thế có sao k bác? E cảm ơn bác, e thấy bác nói về gia quyến đúng quá, bà nội e mới mất, sắp được 50 ngày.Bác xem giúp e tử vi của chồng e xem tình hình công việc của chồng e thế nào với ah, E cảm ơn bác