• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mars

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  37
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About mars

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Trung Quốc điều tàu chiến và quân tới ngoài khơi Syria 06/09/201 Truyền thông Israel dẫn các nguồn tin hải quân phương Tây ngày 6/9 cho biết một tàu đổ bộ của Trung Quốc mang tên Tỉnh Cương Sơn cùng 1.000 lính thủy đánh bộ đã đến Biển Đỏ trên đường tới vùng Địa Trung Hải ngoài khơi Syria. Một số nguồn tin cho biết Bắc Kinh đã bí mật triển khai nhiều tàu chiến đến vùng biển đối diện với Syria. Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là lần triển khai lớn nhất của Trung Quốc tại khu vực Trung Đông trong lịch sử hải quân nước này. Cùng ngày, người phát ngôn lực lượng hải quân Nga cho biết việc nước này tăng cường tàu chiến tại Địa Trung Hải nhằm đối phó mọi diễn biến bất ngờ nào, sau khi tàu khu trục trang bị tên lửa Smetlivy của Nga lên đường đến Địa Trung Hải. Từ ngày 4/9, Moskva đã thông báo điều 6 tàu chiến tới tăng cường cho đội tàu của Nga ở Địa Trung Hải. Trước đó, theo AFP và Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố cuộc khủng hoảng Syria cần được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị thay vì một cuộc tấn công quân sự. Tại cuộc gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), ông Tập Cận Bình nêu rõ: "Giải pháp chính trị là con đường đúng đắn duy nhất cho cuộc khủng hoảng Syria, và một cuộc tấn công quân sự không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Chúng tôi hy vọng các nước cất nhắc kỹ trước khi hành động." Tổng thống Obama đã từ chối nhượng bộ trước sức ép của các nhà lãnh đạo G-20 muốn Mỹ từ bỏ kế hoạch không kích Syria, cho thấy sự chia rẽ sâu sắc đang phủ bóng lên các nỗ lực vực dậy nền kinh tế thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh G-20. Một nguồn tin hội nghị nói: "Đã diễn ra một cuộc thảo luận dài với sự chia rẽ rõ ràng trong Nhóm (G-20)", trong khi các quan chức Nhật Bản cho hay các nhà lãnh đạo đã "thẳng thắn trao đổi quan điểm" về vấn đề Syria. Trong khi đó, theo AFP và THX, Nga đã lên tiếng cảnh báo việc Mỹ nhắm tới mục tiêu kho vũ khí hóa học của Syria trong bối cảnh Washington D.C xem xét sử dụng vũ lực trừng phạt chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Với mối quan ngại riêng, chúng tôi nhận thức được thực tế rằng các cơ sở hạ tầng quân sự đang bảo vệ tính toàn vẹn và an toàn của kho vũ khí hóa học Syria đang là mục tiêu tiềm tàng trong các cuộc tấn công quân sự"./. (Vietnam+) http://www.vietnampl...9/214754.vnplus
 2. Chiến tranh mạng xảy ra (Đây mới chỉ là 2 tổ chức chứ chưa phải quốc gia) Đang diễn ra cuộc tấn công DDoS lớn nhất lịch sử internet Hiện tính tới thời điểm này ( 27-03-2013 ) cuộc tấn công vấn đang diễn ra, Tổ chức Spamhaus vốn chịu trách nhiệm duy trì danh sách blacklist các máy chủ đang gửi thư spam trên toàn cầu. Hiện đang phải hứng chịu một cuộc tấn công DDoS với lưu lượng lớn nhất lịch sử Internet, lưu lượng hiện đã đạt đỉnh 300 Gbps ( tương đương 37 GB/s ). Cũng nên nhắc bạn rằng tổng lưu lượng internet của Việt Nam chỉ khoảng 361 Gbps, tức là nếu cuộc tấn công này nhắm vào hạ tầng internet Việt Nam thì chúng ta sẽ nhanh chóng bị bão hoà đường truyền và Việt Nam sẽ sớm bị cách ly hoàn toàn với internet thế giới. Các cuộc tấn công DDoS thông thường trên thế giới gần đây chỉ đạt khoảng 50 Gbps là đã đủ làm tê liệt cơ sở hạ tầng của một tổ chức bị nhắm tới. Rất may Spamhaus hiện đang được chống lưng bởi rất nhiều tập đoàn công nghệ lớn của thế giới như Google, Microsoft, Yahoo, Amazon,... do đó các hãng này hiện đang chia sẻ tài nguyên khổng lồ của họ nhằm giúp hấp thụ lưu lượng khổng lồ trên Nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công là từ một cuộc tranh cãi giữa tổ chức Spamhaus và một công ty dịch vụ hosting của Đức tên Cyberbunker khi tổ chức Spamhaus liệt kê các máy chủ của công ty này vào danh sách Blacklist, danh sách này sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ mail toàn cầu chặn đứng các spam mail đến từ công ty Cyberbunker. Cuộc tranh cãi này nhanh chóng leo theo thành các lời đe doạ tấn công và cuối cùng, công ty này đã kết hợp với nhiều tổ chức tin tặc tại Châu Âu để điều hướng một lượng khổng lồ gồm nhiều mạng máy tính ma ( botnets ) với nhiều triệu máy tính đã bị thâm nhập trước đó, tập trung tấn công các máy chủ DNS của Spamhaus Hiện các kỹ sư của Spamhaus đang cố gắng duy trì dịch vụ cùng với các kỹ sư của các hãng công nghệ lớn. Bên cạnh đó lực lượng an ninh của 5 quốc gia đang vào cuộc để truy tìm các tổ chức tin tặc đang tham gia cuộc tấn công này Điều đáng ngại là cuộc tấn công này đã tạo nên một kỷ lục mới về lưu lượng tấn công, nó đánh dấu một thời kì khó khăn sắp tới của internet khi mà các chính phủ có vẻ đang bất lực trước các tổ chức tin tặc xnohat - HVA News http://www.hvaonline.../list/44479.hva Nguồn tham khảo: http://www.nytimes.c...gewanted=1&_r=0
 3. Triều Tiên di chuyển chính phủ xuống hầm Tờ New York Times (Mỹ) dẫn lời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 12/3 cho biết, CHDCND Triều Tiên bắt đầu sơ tán dân xuống hầm, ngụy trang các xe bus và xe tải. Theo báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc, chính phủ CHDCND Triều Tiên cũng đã di chuyển xuống hầm. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đang gia tăng mạnh trong những ngày gần đây, sau khi Liên Hợp Quốc có các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân lần ba. Theo các quan chức Hàn Quốc, những động thái đe dọa chiến tranh của Triều Tiên vẫn thường xảy ra trước đây, tuy nhiên, gần đây, họ có những bước tiến xa hơn bằng việc đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Hôm thứ hai (11/3), khi đến thăm đơn vị pháo binh, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un công bố với các tướng lĩnh về kế hoạch biến đảo Baengnyeong thành một “biển lửa”. Ông Kim Jong Un thị sát một đơn vị pháo binh. Thông tấn xã của Triều Tiên hôm thứ hai trích lời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un: “Khi mệnh lệnh được đưa ra, các binh sỹ phải bẻ gãy sườn của kẻ thù, cắt hoàn toàn khí quản của chúng và cho chúng thấy một cuộc chiến thực sự là như thế nào”. Phản ứng lại lời đe dọa của Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra tuyên bố cứng rắn, nói rằng, nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân, chính phủ Triều Tiên cũng sẽ bị “xóa khỏi trái đất này”. Hôm qua (12/3) , Hàn Quốc cho rằng, những động thái hướng tới việc đơn phương vô hiệu hóa hiệp ước đình chiến năm 1953 của CHDCND Triều Tiên là bị cấm theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn. Cũng trong hôm qua, người phát ngôn, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết, không có dấu hiệu của vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa sắp xảy ra ở Triều Tiên hay chiến tranh dọc biên giới liên Triều. Ông nói, các đe dọa tràn ngập phương tiện truyền thông Triều Tiên gần đây chỉ là “đòn tâm lý” đối với Hàn Quốc trong bối cảnh cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn đang diễn ra. Căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên tăng mạnh trong nhiều năm qua, sau khi ông Kim Jong Un dọa sẽ có chiến tranh hạt nhân nhằm đối phó những biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc vì vụ thử hạt nhân lần ba của nước này. Triều Tiên cũng tuyên bố đơn phương xóa bỏ hiệp định đình chiến 60 năm qua trên bán đảo Triều Tiên cùng với các thỏa thuận tránh gây hấn với Hàn Quốc nhằm phản đối cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn bắt đầu vào hôm thứ hai, 11/3. Theo TNO/ New York Times
 4. Bán vũ khí, Nga không sợ ‘nối giáo’ cho Trung Quốc? Cập nhật lúc 05:58, 24/01/2013 (ĐVO) - Nếu Trung Quốc mua được từ Nga 36 máy bay TU-22M3, họ sẽ đe dọa nghiêm trọng đến Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, tàu sân bay của Ấn Độ. Tuy nhiên, nạn nhân đầu tiên vô phương chống đỡ chính là các mỏ khai thác dầu của Nga trên biển Đông… Việc một số website ở Trung Quốc đưa tin Trung Quốc và Nga đã thỏa thuận về việc bán cho Trung Quốc 36 máy bay TU-22M3 đợt đầu giao 12 chiếc, đợt sau 24 chiếc, với giá 1,5 tỷ USD, bao gồm cả việc chuyển giao tất cả dây chuyền công nghệ sản xuất…không phải là lần đầu, lần thứ nhất vào năm 2005, lần thứ hai vào đầu năm 2012. Lần này có vẻ chi tiết hơn như các máy bay TU-22M3 sẽ có cái tên Trung Quốc mới là H-10… Vậy máy bay TU-22M3 hiện đại cỡ nào mà giới quân sự Trung Quốc quan trọng, cần thiết đến vậy?. Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga.Đây là loại máy bay ném bom chiến lược siêu thanh. Tu-22M3 có tầm bay 6.800 km và có thể mang 24.000 kg chất nổ, trong đó có bom nguyên tử, tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân. Trước đây, Tu-22M3 được biên chế trong Không quân chiến lược Nga, nay chỉ còn trong Hải quân Nga. Nhiệm vụ chiến đấu quan trọng nhất của nó là hủy diệt các tàu chiến mặt nước của đối phương từ trên không, đặc biệt là tàu sân bay bằng tên lửa siêu âm Kh-22 với mệnh danh “vũ khí khủng khiếp ở mọi giới hạn”. Máy bay lúc đầu có thể xếp cánh ở trạng thái cho phép bay siêu thấp mà radar đối phương không thể phát hiện. Khi tiếp cận vào mục tiêu, máy bay thay đổi tư thế của cánh để nhanh chóng tấn công bất ngờ. Như vậy, nếu thật sự Trung Quốc có 36 máy bay y chang Tu-22M3, kể cả trang bị vũ khí thì tàu sân bay Mỹ, Nhật Bản muốn sống hãy tránh xa phạm vi 6.800 km, còn gần hơn như Trường Sa Việt Nam, Philipines thì… bỏ qua. Vấn đề chúng ta cần quan tâm là liệu Nga có bán hay không và nếu có thì mức độ nào, tại sao… Nga bán vũ khí hiện đại cho Trung Quốc là chuyện “thường ngày ở huyện”. Tuy nhiên, từ trước tới nay, ngay cả thời kỳ Nga túng bấn nhất thì không phải loại vũ khí nào Nga cũng bán cho Trung Quốc. Như vậy, vũ khí bán ra, đặc biệt là những loại vũ khí “nhạy cảm” có khi không phải vì tiền mà mục đích chính là vì chính trị hoặc quân sự. Tu-22M3 là loại vũ khí “nhạy cảm”. Bởi vì, trước hết, nó là loại vũ khí tiêu diệt chủ yếu tàu sân bay có hiệu quả nhất. Thứ hai là, chỉ có Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, những đối thủ tác chiến của Trung Quốc là có tàu sân bay. Cho nên khi Nga bán loại vũ khí này thì nó gây tác động đến nhiều quốc gia. Vậy, nếu Nga bán Tu-22M3 cho Trung Quốc thì mức độ đối đầu Trung-Mỹ, Trung-Ấn và Trung-Nhật sẽ tăng mạnh. Lúc đó Nga có 2 điều lợi về quân sự: Một là giảm sức ép quân sự của Mỹ nhằm vào Nga. Hai là đối đầu Trung-Mỹ, Trung- Ấn và Trung – Nhật tăng thì ý đồ của Trung Quốc nhằm vào Nga trong tương lai gần không thể thực hiện, Nga có đủ thời gian chuẩn bị thế, lực cho vùng Viễn Đông, đồng thời bán được vũ khí cho cả hai cùng chạy đua là Trung Quốc, Ấn Độ (chưa tính Việt Nam). Ngoài ra, Nga buộc Trung Quốc phụ thuộc về công nghệ lỗi thời của mình, làm chậm, giảm khả năng phát triển nền công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc, đồng thời nắm được tính năng kỹ chiến thuật vũ khí Trung Quốc nếu xảy ra tác chiến với Nga thì dễ đối phó. Và đây là 2 điều hại, nguy hiểm cho Nga. Một là, về tổng thể Nga hoàn toàn tăng thêm lực lượng thù địch trong tương lai. Đó là Mỹ (vốn có) nay thêm Ấn Độ thiếu tin cậy vào Nga, còn Trung Quốc trước, nay chưa bao giờ là bạn của Nga. Hai là, Trung Quốc là một nước lớn và giàu, GDP gấp 5 lần Nga chứ không phải là con bài dễ chơi của Nga. Vũ khí Nga vào tay Trung Quốc sẽ cải tiến để tạo ra sự độc đáo. Đó chỉ là phương tiện, công cụ để Trung Quốc làm ra phiên bản mới mà thôi. Vũ khí Nga bán cho Trung Quốc-một đối tác thiếu tin cậy, chưa biết chắc chắn Trung Quốc sẽ dùng với ai vì Trung Quốc vốn sợ Mỹ hơn sợ Nga. Ít nhất, Nga không thể cản được khi dàn dầu khí của Nga trên biển Đông bị Trung Quốc tấn công. Vậy Nga có bán Tu-22M3 cho Trung Quốc không? Bán, nếu như Nga chắc rằng Nga sẽ làm chủ, khống chế được vũ khí đó và Trung Quốc không có cách gì để sáng tạo ra tính độc đáo hơn nó. Nhưng, đáng tiếc, Nga sẽ không chắc chắn điều gì vì Nga đã có bài học từ Mỹ, chính Nga và Việt Nam đã dạy cho Mỹ bài học này cách đây 40 năm trong chiến dịch Hà Nội-Điện biên Phủ trên không. Đó là khi Mỹ tóm được toàn bộ hệ thống tên lủa SAM-2 của Liên Xô ở Trung Đông. Mỹ đã tìm ra cách khống chế nó. Suốt một thời gian dài, tên lửa SAM-2 Việt Nam không điều khiển được, bắn lên là rơi xuống đất. Tìm ra được nguyên nhân này, tổn thất xương máu của bộ đội tên lửa Việt Nam vô cùng lớn. Người Nga cùng người Việt đã cải tiến, khắc phục, biến SAM-2 khác hẳn trước về chất khiến Mỹ bất ngờ và thất bại. Người Nga, người Việt làm được thì Trung Quốc có thể làm được. Chẳng phải người Nga phải bó tay khi nghiên cứu chế tạo tên lửa diệt tàu sân bay Mỹ trong thời chiến tranh lạnh mà Trung Quốc lại chế tạo được đó sao!. Chủ quan là chết, Nga cũng phải suy nghĩ tính đếm nhiều chiều. Tu-22M3 vào tay Trung Quốc thì nó sẽ thành “H-10”. “H-10” chứ không phải Tu-22M3 mà Nga quen, hiểu, như trong lòng bàn tay. Trung Quốc tuy là đồng minh chiến lược với Nga nhưng theo tinh thần vừa hợp tác vừa kiềm chế lẫn nhau, thì, trở thành “giặc” chả mấy hồi. Do đó, sẽ là hành động “nối giáo” nếu như Nga bán cho Trung Quốc loại vũ khí “nhạy cảm” như vậy, vì nó không những làm ảnh hưởng đến quốc gia thứ ba mà làm hại trực tiếp đến an ninh của nước Nga trong tương lai gần. Đương nhiên, bán hay không là tùy bản lĩnh và trí tuệ Nga, khi đã là đội mạnh thì không sợ lộ bài, nhưng những đồn đoán trong thời gian qua dù sự thật hay không sự thật thì có 2 điều cần ghi nhận. Một là có thể là Nga muốn nhắn tin cho Mỹ, cho ông Obama mới nhậm chức một thông điệp rằng: “Nga có nên phải bán nó cho Trung Quốc hay không?”. Hai là, bấy lâu nay thế giới đã biết Trung Quốc đã có loại tên lửa diệt tàu sân bay mang tên DF-21D nổi tiếng rồi cơ mà, vậy, té ra chỉ là hù Mỹ thôi à? Hay là Trung Quốc muốn trên đánh xuống, trong đánh ra cho chắc ăn?. Rốt cuộc, Nga bán hay không bán máy bay Tu-22M3 cho Trung Quốc thì chưa biết. Nhưng, báo mạng Trung Quốc loan tin với vẻ háo hức, nóng hổi đến thế khiến dư luận có thể biết: Cái tên lửa diệt tàu sân bay DF-21D của Trung Quốc khoe làm Mỹ “sởn tóc gáy” đó, xem ra là đồ bỏ đi. Lê Ngọc Thống
 5. Khoa học Phá vỡ ngưỡng nhiệt độ thấp nhất 06/01/2013 3:45 Nhiệt độ lạnh nhất theo các quy tắc vật lý ở ngưỡng -273,15°C. Thông thường, nhiệt độ của một vật thể được đo theo sự di chuyển của các nguyên tử. Vật đó càng nguội thì nguyên tử càng quay chậm. Đến ngưỡng -273,15°C, mọi chuyển động của nguyên tử đều ngưng lại, theo tính toán trên lý thuyết. Tuy nhiên, giờ đây các nhà nghiên cứu đã chứng tỏ họ có thể đạt được nhiệt độ thấp hơn nữa, được gọi là lãnh địa khác thường của nhiệt độ âm, theo báo cáo trên chuyên san Science. Kỳ lạ hơn, các chuyên gia của Đại học Munich (Đức) cho hay muốn phá ngưỡng nhiệt độ âm, họ phải tiếp cận theo hướng bất thường: đẩy các nguyên tử lên mức nóng hơn nhiệt độ vô cực. Phát hiện trên hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên của những động cơ mới, về mặt kỹ thuật có thể đạt hiệu suất hơn 100%, đồng thời giúp giới khoa học nghiên cứu những bí ẩn lâu nay của vũ trụ, như năng lượng tối, tức chất keo kết dính toàn bộ vũ trụ. Thụy Miên http://www.thanhnien...-thap-nhat.aspx Science gets colder than absolute zero By Charles Choi Published January 04, 2013 LiveScience When an object is heated, its atoms can move with different levels of energy, from low to high. With positive temperatures (blue), atoms more likely occupy low-energy states than high-energy states, while the opposite is true for negative temperatures (red). (LMU / MPQ Munich) Absolute zero is often thought to be the coldest temperature possible. But now researchers show they can achieve even lower temperatures for a strange realm of "negative temperatures."Oddly, another way to look at these negative temperatures is to consider them hotter than infinity, researchers added. This unusual advance could lead to new engines that could technically be more than 100 percent efficient, and shed light on mysteries such as dark energy, the mysterious substance that is apparently pulling our universe apart. An object's temperature is a measure of how much its atoms move — the colder an object is, the slower the atoms are. At the physically impossible-to-reach temperature of zero kelvin, or minus 459.67 degrees Fahrenheit (minus 273.15 degrees Celsius), atoms would stop moving. As such, nothing can be colder than absolute zero on the Kelvin scale. Bizarro negative temperatures To comprehend the negative temperatures scientists have now devised, one might think of temperature as existing on a scale that is actually a loop, not linear. Positive temperatures make up one part of the loop, while negative temperatures make up the other part. When temperatures go either below zero or above infinity on the positive region of this scale, they end up in negative territory. [What's That? Your Basic Physics Questions Answered] 'The temperature scale simply does not end at infinity, but jumps to negative values instead.' - Ulrich Schneider, a physicist at the University of Munich in GermanyWith positive temperatures, atoms more likely occupy low-energy states than high-energy states, a pattern known as Boltzmann distribution in physics. When an object is heated, its atoms can reach higher energy levels. At absolute zero, atoms would occupy the lowest energy state. At an infinite temperature, atoms would occupy all energy states. Negative temperatures then are the opposite of positive temperatures — atoms more likely occupy high-energy states than low-energy states. "The inverted Boltzmann distribution is the hallmark of negative absolute temperature, and this is what we have achieved," said researcher Ulrich Schneider, a physicist at the University of Munich in Germany. "Yet the gas is not colder than zero kelvin, but hotter. It is even hotter than at any positive temperature — the temperature scale simply does not end at infinity, but jumps to negative values instead." As one might expect, objects with negative temperatures behave in very odd ways. For instance, energy typically flows from objects with a higher positive temperature to ones with a lower positive temperature — that is, hotter objects heat up cooler objects, and colder objects cool down hotter ones, until they reach a common temperature. However, energy will always flow from objects with negative temperature to ones with positive temperatures. In this sense, objects with negative temperatures are always hotter than ones with positive temperatures. Another odd consequence of negative temperatures has to do with entropy, which is a measure of how disorderly a system is. When objects with positive temperature release energy, they increase the entropy of things around them, making them behave more chaotically. However, when objects with negative temperatures release energy, they can actually absorb entropy. Negative temperatures would be thought impossible, since there is typically no upper bound for how much energy atoms can have, as far as theory currently suggests. (There is a limit to what speed they can travel — according to Einstein's theory of relativity, nothing can accelerate to speeds faster than light.) Wacky physics experiment To generate negative temperatures, scientists created a system where atoms do have a limit to how much energy they can possess. They first cooled about 100,000 atoms to a positive temperature of a few nanokelvin, or billionth of a kelvin. They cooled the atoms within a vacuum chamber, which isolated them from any environmental influence that could potentially heat them up accidentally. They also used a web of laser beams and magnetic fields to very precisely control how these atoms behaved, helping to push them into a new temperature realm. [Twisted Physics: 7 Mind-Blowing Findings] "The temperatures we achieved are negative nanokelvin," Schneider told LiveScience. Temperature depends on how much atoms move — how much kinetic energy they have. The web of laser beams created a perfectly ordered array of millions of bright spots of light, and in this "optical lattice," atoms could still move, but their kinetic energy was limited. Temperature also depends on how much potential energy atoms have, and how much energy lies in the interactions between the atoms. The researchers used the optical lattice to limit how much potential energy the atoms had, and they used magnetic fields to very finely control the interactions between atoms, making them either attractive or repulsive. Temperature is linked with pressure — the hotter something is, the more it expands outward, and the colder something is, the more it contracts inward. To make sure this gas had a negative temperature, the researchers had to give it a negative pressure as well, tinkering with the interactions between atoms until they attracted each other more than they repelled each other. "We have created the first negative absolute temperature state for moving particles," said researcher Simon Braun at the University of Munich in Germany. New kinds of engines Negative temperatures could be used to create heat engines — engines that convert heat energy to mechanical work, such as combustion engines — that are more than 100-percent efficient, something seemingly impossible. Such engines would essentially not only absorb energy from hotter substances, but also colder ones. As such, the work the engine performed could be larger than the energy taken from the hotter substance alone. Negative temperatures might also help shed light on one of the greatest mysteries in science. Scientists had expected the gravitational pull of matter to slow down the universe's expansion after the Big Bang, eventually bringing it to a dead stop or even reversing it for a "Big Crunch." However, the universe's expansion is apparently speeding up, accelerated growth that cosmologists suggest may be due to dark energy, an as-yet-unknown substance that could make up more than 70 percent of the cosmos. In much the same way, the negative pressure of the cold gas the researchers created should make it collapse. However, its negative temperature keeps it from doing so. As such, negative temperatures might have interesting parallels with dark energy that may help scientists understand this enigma. Negative temperatures could also shed light on exotic states of matter, generating systems that normally might not be stable without them. "A better understanding of temperature could lead to new things we haven't even thought of yet," Schneider said. "When you study the basics very thoroughly, you never know where it may end." The scientists detailed their findings in the Jan. 4 issue of the journal Science. 6 Weird Facts About Gravity Big Bang to Now in 10 Easy Steps The 10 Implications of Faster-Than-Light Travel Copyright 2013 LiveScience, a TechMediaNetwork company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.Read more: http://www.foxnews.c.../#ixzz2HJDjkwth
 6. Bà Hillary Clinton bị thương, chỉ huy đặc nhiệm Mỹ tử nạn tại Iran? Thứ tư 02/01/2013 12:58 (GDVN) - “Trong vòng vài giây sau khi tai nạn xảy ra, đội cứu hộ của Iran trực ở sân bay đã có mặt tại hiện trường để giải cứu các nạn nhân, trong số đó có Ngoại trưởng Mỹ. Bà Hillary Cliton được giải cứu trong tình trạng bất tỉnh và có chảy máu”. Trang tin “Thời báo Liên Minh châu Âu” ngày 30/12/2012 vừa qua đã đăng tải một bài viết với nội dung rất gây chú ý khi cho rằng rất có thể Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bị thương và 1 viên sỹ quan chỉ huy lực lượng đặc nhiệm SEAL của Mỹ có tên Job W. Price đã bị giết khi đang thực hiện một sứ mệnh bí mật của chính phủ Mỹ ở Iran cách đây khoảng 20 ngày. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ Job W. Price khi huấn luyện. Thông tin này đã gây sự chú ý và đối nghịch với những gì đã và đang được truyền thông Mỹ đăng tải về tình trạng sức khỏe của bà Hillary cũng như sự thật dẫn đến cái chết của sỹ quan chỉ huy biệt kích SEAL của Hải quân Mỹ Job W. Price. “Thời báo Liên Minh châu Âu” đã trích dẫn một báo của của Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU) được gửi lên Điện Kremlin của Nga nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bị thương, trong khi tư lệnh lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ Job W. Price đã tử nạn khi chiếc máy bay chở khách quân sự C-12 Huron buộc phải tiến hành hạ cánh xuống thành phố Ahvaz của Iran (địa danh nằm ngay cạnh biên giới Iraq) vì gặp trục trặc. Vụ tai nạn được cho là xảy ra cách đây khoảng 3 tuần. Trong khi đó, cũng theo trang tin này, các điệp viên tình báo của Iran được báo cáo của GRU trích dẫn cho hay, chiếc máy bay gặp nạn C-12 Huron hiện vẫn đang nằm trong quyền sở hữu của Iran vì nơi xảy ra vụ tai nạn là Ahvaz – thành phố của Iran. Tình báo của Iran cũng thừa nhận rằng chiếc máy bay C-12 Huron buộc phải hạ cánh “do gặp trục trặc kỹ thuật”. Theo “Thời báo Liên Minh châu Âu”, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm SEAL của Mỹ Job W. Price đã tử nạn trong biến cố này. Bà Hillary Clinton Job W. Price được cho là chỉ huy trưởng của một đơn vị đặc nhiệm của quân đội Mỹ chuyên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các nhân vật ngoại giao cao cấp của Mỹ khi thăm viếng các quốc gia ở khu vực Trung Đông và những vùng có giao tranh ở châu Á. Điều gây tò mò và suy đoán hơn nữa là các nguồn tin chính thống của Mỹ lại cho đăng tải thông tin nói rằng, Job W. Price đã tử vong khi đang thực hiện nhiệm vụ không liên quan đến chiến đấu. Mặc dù phủ nhận thông tin bà Hillary bị tai nạn máy bay ở Iran tuy nhiên, chính quyền Mỹ cũng thông báo rằng Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ xuất hiện trở lại để thực hiện nhiệm vụ đối ngoại và công cán sau đúng gần 3 tuần kể từ khi bà đột ngột không xuất hiện trường xuyên trong các hoạt động gần đây của Mỹ, đặc biệt trong dịp Noel và Năm mới quan trọng vừa qua. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ Job W. Price. Báo cáo của tình báo quân đội Nga cũng cho biết các dữ liệu về các chuyến bay của Mỹ tại khu vực đã được lực lượng không gian của Nga ghi lại, đồng thời cho biết thêm rằng, trước khi xảy ra vụ việc, tư lệnh Job W. Price cùng các cộng sự của mình đến từ Biệt đội đặc nhiệm Hải quân (SEAL) số 4 đã rời căn cứ ở tỉnh Urozgan, Afghanistan trên một chuyến bay di chuyển đến căn cứ hỗ trợ của Hải quân Mỹ ở Bahrain nơi họ đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Tại đây, Job W. Price, các cộng sự, Ngoại trưởng Mỹ và đoàn tùy tùng đã được chuyển lên chiếc vận tải cơ chở khách của quân đội loại C-12 Huron để thực hiện chuyến bay đến Baghdad, Iraq. Tờ “Thời báo Liên Minh châu Âu” cho biết chỉ vài phút sau khi rời khỏi không phận Bahrain, chiếc máy bay C-12 Huron chở theo Ngoại trưởng Mỹ, tư lệnh Job W. Price cùng các binh sỹ đặc nhiệm Seal đã chuyển hướng không đi theo lộ trình đã định mà thay vào đó hướng thẳng đến sân bay quốc tế Ahwaz của Iran nơi ngay khi đó, một chuyến bay khác chở Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng vừa hạ cánh xuống sân bay này trong một chuyến đi mà báo cáo của tình báo Nga nói là “không theo kế hoạch”. Các chuyên gia phân tích của GRU cho biết khi chiếc C-12 Huron chở Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bay vào không phận Iran cả Không quân Mỹ lẫn Không quân Iran đều không đưa ra phản ứng rõ ràng khi chỉ thị rằng đây là một sứ mệnh bí mật đã được cho phép. Sự cố đã xảy ra khi chiếc máy bay C-12 Huron hạ cánh và nó đã gặp trục trặc buộc phải rời đường băng và sau đó do hệ thống càng bị gẫy nên dẫn đến tai nạn bất ngờ trên. Máy bay C-2 Huron. Trong vòng vài giây sau khi tai nạn xảy ra, đội cứu hộ của Iran trực ở sân bay đã có mặt tại hiện trường để giải cứu các nạn nhân, trong số đó có Ngoại trưởng Mỹ. Bà Hillary Cliton được giải cứu trong tình trạng bất tỉnh và có chảy máu” – báo cáo của CRU được “Thời báo Liên Minh châu Âu” trích dẫn. Điệp viên của Nga hoạt động ở Iran cho biết thêm rằng một chuyến bay của Mỹ từ Bahrain đến Ahwaz nữa cũng đã được điều động đến sân bay này để chuyển các nạn nhân đã thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn trên. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Hiện tại, chính quyền Mỹ chưa có phản ứng chính thức về thông tin này ngoại trừ trước đó họ đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng bà Hillary Clinton có mặt trong vụ tai nạn máy bay ở Iran. Về sự không xuất hiện của bà Hillary thời gian gần đây, Bộ ngoại giao Mỹ cho hay, Ngoại trưởng Mỹ gần đây bị mắc một loại vi rút gây ra tình trạng viêm dạ dày trong chuyến đi dài 5 ngày tới châu Âu. Các bác sĩ của bà thông báo rằng bà đã bị mất nước nghiêm trọng do virus và đã bị ngất, bị chấn động. Họ kết luận bà phải nghỉ ngơi ở nhà trong ít nhất 2 tuần liên tiếp và không được làm việc. Lê Dũng http://giaoduc.net.v...-Iran/264976.gd
 7. Iran có đủ plutonium để chế tạo 24 quả bom nguyên tử ?Cập nhật lúc :9:18 AM, 16/12/2012(ĐVO) Giữa lúc đàm phán hạt nhân trực tiếp Mỹ-Iran đang sa vào ngõ cụt, mạng tin debkafile của Israel cảnh báo Tehran đã có đủ lượng plutonium để chế tạo 24 quả bom nguyên tử mà Mỹ từng ném xuống Nagasaki.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"> Nếu Mỹ tiếp tục đòi Iran đình chỉ chương trình làm giàu uranium, đàm phán sẽ chấm dứt. Ảnh minh họa: timesofisrael.com<br style="margin: 0px; padding: 0px;">Ngày 14/12 tại New Delhi, một thành viên cao cấp cao của đoàn đàm phán Iran là Mostafa Dolatyar cho biết các cuộc đàm phán tay đôi bí mật Washington-Tehran chẳng đi đến đâu bởi vì đòi hỏi Iran chấm dứt chương trình làm giàu uranium 20% là “vô nghĩa”. Ông Dolatyar nói: "Họ (các cường quốc thế giới) đã liên kết các vấn đề hoàn toàn mang tính kỹ thuật với một cái gì đó hoàn toàn mang tính chất chính trị. Cho đến nay, …đó là cách tiếp cận của P 5+1”. Theo ông, các cuộc đàm phán như thế này chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu. Theo debkafile, ông Dolatyar ám chỉ đến cuộc đàm phán tay đôi bí mật giữa Mỹ và Iran được khởi sự ngày 1/12 tại thành phố Lausanne của Thụy Sĩ. Mostafa Dolatyar không phải là một quan chức vô danh. Ông này người đứng đầu Viện Nghiên cứu Chính trị và quốc tế (một cơ quan nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Iran) và là một thành viên cao cấp của Đoàn đàm phán Iran ở Lausanne. Tuyên bố của ông này chắc chắn đã được nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei “bật đèn xanh” và gửi đi một thông điệp tới Washington: Nếu phía Mỹ tiếp tục đòi Iran đình chỉ chương trình làm giàu uranium, cuộc chơi (đàm phán) sẽ chấm dứt. Sau nhiều năm thương lượng dây dưa về chương trình hạt nhân với mục đích “kéo dài thời gian”, hiện thời chương trình hạt nhân của Iran đã đi tới đích. Đối với Iran, vấn đề thời gian không còn quan trọng nữa như đối với phương Tây. <br style="margin: 0px; padding: 0px;"> <br style="margin: 0px; padding: 0px;">Dẫn các nguồn tinh tình báo Mỹ, tờ The Wall Street Journal số ra ngày 5/12 đã đăng bài viết “Từ Bushehr đến bom (nguyên tử)”, trong đó nói rằng việc phía Iran rút 136 thanh nhiên liệu hạt nhân khỏi lò phản ứng Bushehr “vì lỏng ốc vít” hồi giữ tháng 10 rồi lắp lại cuối tháng 11 có thể là một cuộc thử nghiệm nhằm “chế biến plutonium cấp độ vũ khí từ các thanh nhiên liệu này”. <br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">Các chuyên gia hạt nhân của Mỹ, Nga và Israel luôn luôn cho rằng các công nghệ để chiết xuất plutonium từ các thanh nhiên liệu là quá tốn kém, phức tạp và chắc chắn vượt quá khả năng của Iran. Thế nhưng, tờ The Wall Street Journal phản bác: “Theo ý kiến của giới chuyên gia, việc chế tác plutonium từ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng là một quá trình đơn giản, có thể được thực hiện trong một không gian khá nhỏ”. Điều này có nghĩa là Tehran có thể dễ dàng sản xuất bom nguyên tử sử dụng plutonium mà không cần xây dựng một lò phản ứng plutonium lớn như lò phản ứng đang được xây dựng ở Arak. The Wall Street Journal tiết lộ rằng bằng phương pháp này, Iran có thể chiết xuất được gần 100 kg plutonium, đủ để sản xuất 24 quả bom nguyên tử có sức công phá tương đương với quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản ngày 9/8/1945, trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Một trong hai quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống lãnh thổ Nhật Bản có tên là "Fat Man" và có sức công phá tương đương với 20.000 tấn thuôc nổ TNT (20 kiloton). Các nguồn tin quân sự và tình báo của debkafile lưu ý rằng nếu tiết lộ này cho thấy mức độ thực sự của chương trình hạt nhân Iran, các cuộc đàm phán thực sự đã chấm dứt. Chính sách ngoại giao-trừng phạt của phương Tây nhằm buộc Iran từ bỏ chương trình làm giàu uranium và đóng cửa cơ sở làm giàu dưới lòng đất đã trở nên vô tác dụng. Minh Bích (theo debkafile) http://baodatviet.vn/Home/thegioi/Iran-co-du-plutonium-de-che-tao-24-qua-bom-nguyen-tu-/201212/247831.datviet
 8. 1- Đưa ảnh chữ ký của mình lên diễn đàn: http://cB4.upanh.com...40420112616.jpg 2- Cho biết Tuổi hoặc năm sinh: Kỷ Tỵ 3- Cho biết lĩnh vực ngành nghề theo học: Khoa học máy tính 4- Trình bày ước vọng ngắn hạn và dài hạn cũng như cuộc đời: ra trường trong vòng 2-3 năm tới, đi nước ngoài làm dc giấy tờ và làm việc, 30t lấy vợ
 9. Cảm ơn bạn Rin86 và bạn Thiên Việt. Đúng là bây giờ mọi việc cứ chững lại không tiến triển được gì. Cho mình hỏi thêm luôn là Vô vong hay là Vô vọng tại vì 2 từ này nếu xét về nghĩa sẽ khác nhau.
 10. Hôm nay mình bốc 1 quẻ để hỏi chuyện tình duyên của mình với cô ấy như thế nào lúc 2h30' ngày 28 tháng 3 năm 2011 thì được quẻ Cảnh Tiểu cát. Mình hỏi câu hỏi tiếp theo là 2 ng có đến được với nhau không, vậy là độn tới thì được quẻ Tử Vô vong. Vậy thì 2 câu hỏi trên sẽ luận giải như thế nào ạ?
 11. Seoul rúng động vì tin tàu hải quân đắm (Dân trí) - Tin tức về một tàu hải quân Hàn Quốc bị đắm ở vùng biển căng thẳng với Triều Tiên đã khiến Seoul rúng động: Tổng thống nhóm họp khẩn, quân đội triển khai một hạm đội tàu, trong khi cảnh sát Seoul được đặt trong tình trạng báo động cao. Người thân của các nạn nhân trong vụ đắm tàu hải quân khi biết tin dữ. 5 tiếng sau, 58 thủy thủ đã được cứu nhưng khoảng 40 người khác vẫn đang mất tích. Cho đến sớm ngày hôm nay chưa có chỉ dấu nào cho thấy Triều Tiên gây ra vụ đắm tàu, nhưng quân đội Hàn Quốc vẫn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Sự “cảnh giác” của Seoul hoàn toàn có lý, bởi vụ đắm tàu diễn ra vài tiếng sau khi quân đội Triều Tiên dọa sẽ tiến hành “các cuộc tấn công hạt nhân chưa từng có tiền lệ” vào Mỹ và Hàn Quốc. Hai miền Triều tiên hiện vẫn ở trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến kéo dài 3 năm chỉ được kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải là một hiệp ước vào năm 1953. Một phần tàu Cheonan trước khi chìm nghỉm trong sự chứng kiến của một tàu khác. Kể từ đó, hai miền Triều Tiên đã có 3 cuộc đụng độ gây đổ máu trên biển Hoàng Hải. Hồi tháng 1, Triều Tiên đã bắn khoảng 30 loạt đạn pháo, cách đảo Baeknyeong không xa. Sau đó Hàn Quốc bắn đáp trả 100 phát cảnh báo. Theo Tổng tham mưu trưởng Hàn Quốc, Lee Ki-sik, khi xảy ra vụ việc, tàu Cheonan đang trong sứ mệnh tuần tra thường lệ gần đảo Baeknyeong của nước này vào đêm thứ sáu vừa qua, với 104 thủy thủ trên khoang. Tin tức về tàu đắm được người dân Hàn Quốc theo dõi sát sao. Các quan chức quân sự giấu tên cho biết trên hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc rằng một tiếng nổ lớn đã xé toạc thân tàu, để lại một lỗ hổng lớn, làm hỏng động cơ và mất nhiên liệu. Tàu nhanh chóng bị chìm xuống biển. Nhiều thủy thủ đã phải nhảy xuống nước. Trong cuộc họp khẩn thứ hai kể từ sau khi tàu hải quân Hàn Quốc bị đắm, sớm nay Tổng thống Hàn Quốc đã ra lệnh tiến hành điều tra "nhanh, toàn diện" về "tất cả các khả năng" đã khiến tàu bị đắm. 6 tàu hải quân, 2 tàu bảo vệ bờ biển cùng trực thăng và xe cứu thương đã khẩn trương cứu các thủy thủ. Quân đội “rà soát” các vùng trời, có lúc đã nổ súng, nhưng sau đó giới hữu trách cho biết có vẻ như mục tiêu chỉ là một đàn chim. Trong khi đó, Tổng thống Lee Myung-bak đã nhóm họp khẩn vào đêm muộn với Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức quân sự cấp cao khác. 3 giờ sau, không có kết luận nào được đưa ra về nguyên nhân đắm tàu, họ nhất trí sẽ tiếp tục nhóm họp lại vào ngày hôm nay, người phát ngôn tổng thống Lee Dong-kwan cho hay. Tổng thống Lee đã lệnh cho quân đội tập trung vào công tác cứu hộ, người phát ngôn nói. Tổng thống Hàn Quốc đã họp khẩn trong đêm với các quan chức an ninh của mình. Đảo Baeknyeong gần đó, đảo cách cảng Incheon 4 giờ đi thuyền và cách Triều Tiên chỉ có 20km, đã biến thành trung tâm khẩn cấp. Theo kênh truyền hình cáp YTN, người dân trên đảo nhiệt tình giúp chữa trị cho các thành viên thủy thủ bị thương. Một quan chức hải quân cho Yonhap hay, có thủy thủ đã thiệt mạng và theo YTN khoảng 40 thủy thủ hiện đang mất tích. Tuy nhiên, giới chức quân sự Hàn Quốc chưa khẳng định về người thiệt mạng. Họ cho hay 58 thủy thủ đã được cứu, với 2 người được trực thăng đưa đi cấp cứu gấp. Quân đội, cảnh sát Hàn Quốc được đặt trong tình trạng cảnh báo sau khi có tin về vụ đắm tàu gần biên giới Triều Tiên. Vùng biển quanh đảo Baeknyeong là vùng biển động. Chính vì vậy mà một số giới chức cấp cao trong chính phủ nghi ngờ vụ đắm tàu có thể là một vụ tai nạn, chứ không phải là một vụ tấn công, báo chí Hàn đưa tin. “Nhiều khả năng đây có vẻ như chỉ là một vụ tai nạn”, Carl Baker, chuyên gia về mối quan hệ quân sự Triều Tiên ở cơ quan phân tích Diễn đàn CSIS Thái Bình Dương tại Honolulu nhận định. “Người Hàn Quốc hiện có khả năng hơn hẳn Triều Tiên. Nên việc tính toán nhầm là điều khó có thể xảy ra. Tôi nghĩ Triều Tiên hiểu họ còn thiếu gì”, ông cho biết thêm. Phan Anh Theo AP
 12. Úi, cháu đang muốn để kiến dọn xong lấy xương ra trưng -> giống hóa thạch khủng long vậy :rolleyes:
 13. Các bác cho cháu hỏi trong phòng cháu tự nhiên có con thạch sùng chết khô vẫn còn dính nguyên trên tường, không biết có điềm báo gì không các bác ?
 14. Cháu chúc các bác các chú các cô năm mới vui vẻ và sức khỏe nhìu nhìu !
 15. Các bác cho cháu hỏi làm sao để xác định được hình dáng người được đoán như thế nào? Cháu muốn tìm giờ sinh của 1 người có thân hình to lớn mập mạp thì cháu có thể dựa vào đâu?