• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nhanqua

Hội viên
 • Số nội dung

  151
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

nhanqua last won the day on Tháng 7 26 2017

nhanqua had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

9 Neutral

About nhanqua

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday 18/04/1974

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 • Yahoo
  hanoiwto
 1. A
 2. Tôi rất mừng khi Trung Tâm cho mở lại mục từ thiện , là người luôn kính trọng & ghi nhận những công lao mà Cô Wildlavender đã đóng góp , rất mong Cô nhận lại công việc này... Nhân đây : nhanqua xin góp (một triệu đồng) vào quỹ từ thiện...
 3. nhanqua xin góp 2000,000 đ (hai triệu đồng) vào quỹ từ thiện, đã đăng nhập được rồi Cô ạ...
 4. Rubi cũng tham ga chút . Nói đến vàng bạc đá quý thì cũng phải nói ngay đến sự giám định. Và sự giám định thì không phải cứ có trình độ chuyên môn là xong đâu, mà đòi hỏi người giám định ngoài chuyên môn còn phải có được cái tâm chân thật. Nếu không có được cái tâm đó thì người giám định thường giám định thuận theo tiền công giám định, đồng nghĩa với việc giám định theo ý muốn của khách hàng. Khách hàng bỏ tiền ra là sai khiến được Giám định gia Hữu tài vô tâm. Đây là một vấn đề nói riêng trong ngành VBĐQ và nói chung trong tất cả các ngành. Nói như vậy thì chỉ đúng một phần rất nhỏ thôi,đối với những trung tâm kiểm định đá quý TƯ NHÂN không có uy tín,còn với những trung tâm kiểm định đá quý của NHÀ NƯỚC thì khác hoàn toàn. ví dụ: khi kiểm định cùng một viên ngọc ( jadeite) ở hai nơi khác nhau. Trung tâm kiểm định đá quý TƯ NHÂN nhận xét LÀ ngọc jadeite ( THIÊN NHIÊN ) Trung tâm kiểm định đá quý sẽ nhận xét là ngọc ( jadeite ) TỰ NHIÊN đã xử lý bề mặt. Một con dấu khi đóng lên tờ CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ kèm theo chữ ký của người chịu trách nhiệm với mẫu vật đó là không đơn giản đâu ạ...
 5. nhanqua xin góp 2000.000.( hai triệu đồng ) vào quỹ từ thiện...
 6. nhanqua xin góp (3,000,000đ.ba triệu đồng) vào quỹ từ thiện trung tâm...
 7. nhanqua xin góp 1,000,000(một triệu đồng)vào QUỸ TỪ THIỆN DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG...
 8. Mua thạch anh giả, phong thủy đi toi - Bỏ ra cả chục, cả trăm triệu đồng để mua đá thạch anh nhưng ít người có thể ngờ rằng khối đá mình mua chỉ là “hàng nhái”, hàng gia công và có giá trị thật của chúng chỉ bằng 1/10 số tiền họ đã bỏ ra… TIN BÀI KHÁC: Đầu năm chơi đá cầu may Trong ma trận đá… Dạo qua một loạt các hàng bán đá thạch anh phong thủy, thạch anh trang sức trên đường Nguyễn Thái Học, Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng, Hàng Bạc, Mã Mây..v..v..điều dễ dàng nhận thấy là các chủ hàng đều treo biển “Đá thiên nhiên” để mời gọi khách hàng. Nói như anh Tuấn – Một nhà sưu tầm thì: “Nếu là khách hàng thì dù bạn có vài chục ngìn cũng có thể mua được thạch anh, vài trăm triệu cũng cũng vẫn mua được thạch anh. Tuy nhiên, nếu bỏ qua yếu tố về trọng lượng, giá tiền mà chỉ xét về nguồn gốc và chất lượng thì chưa chắc khối đá vài trăm triệu đồng đã “xịn” bằng viên đá chỉ vài chục ngìn”. Lời chia sẻ của anh Tuấn đã khiến phóng viên VietNamNet tò mò và quyết định một lần nữa “cắp sách” đi học thêm về đá thạch anh. Đưa tôi về nhà và để giới thiệu về các loại đá thạch anh, điều khiến tôi ngạc nhiên đó là việc các khối thạch anh mà anh Tuấn cất công sưu tập chẳng giống mấy so với những khối đá bóng bẩy, trong vắt và chứa đựng nhiều bao thể rất đẹp bên trong. Nêu thắc mắc này ra, tôi như bị dội gáo nước lạnh khi anh Tuấn nói như đinh đóng cột: “Nếu như các khối đá trong vắt, đẹp mắt bày ngoài hàng ấy là thạch anh thiên nhiên 100% thì giá của nó không phải là vài chục triệu đồng đâu, ít nhất cũng phải từ vài trăm triệu đồng trở lên”. Anh Cường – Chủ hiệu Thần Thái Phong Thủy giảng gải cặn kẽ hơn: “Thạch anh thiên nhiên thuộc dòng đá bán quý, có độ cứng tuyệt đối là 100, đứng thứ 7 trong thang độ cứng mohs. Trong những năm gần đây, do phong trào chơi đá thạch anh phong thủy phát triển mạnh trong khi nguồn cung đá thiên nhiên ngày càng cạn kiệt nên giá đá ngày càng cao. Vì hám lợi nên người ta đã dùng đủ loại công nghệ để biến một viên thạch anh bình thường thành một viên đá đẹp “không tì vết”. Thông thường, người ta sử dụng nhiệt độ cao để khử bớt tạp chất giúp cho viên đá trở nên trong hơn. Sau đó, kết hợp giữa hóa chất và nhiệt độ để thay đổi màu sắc của viên đá sao cho bắt mắt, hợp với thị hiếu của người mua”. Đừng sập bẫy gian thương Theo các chuyên gia và nhà sưu tập kì cựu thì trên thế giới, những viên thạch anh đẹp trong tự nhiên giá có thể lên đến 10 USD / carat, còn giá thạch anh tổng hợp đẹp chỉ khoảng 1 đến 2 USD / carat. Và hơn hết là trước khi bán hàng, người bán luôn thông báo cụ thể về nguồn gốc, xuất xứ của từng viên đá tới người mua để họ lựa chọn. Thế nhưng, điều oái oăm là tại Việt Nam, tình trạng “lập lờ đánh lận con đen” diễn ra ngày càng phổ biến khiến cho ngay cả các chuyên gia khi không có sự giúp đỡ của các loại máy móc hiện đại cũng có lúc bị nhầm lẫn. Trên thực tế, nếu người mua đá thạch anh để dùng làm trang sức thì ngoài chuyện giá cả ra, việc mua nhầm phải đá tổng hợp, đá gia công cũng không có nhiều điều phải bàn. Tuy nhiên, nếu là người chơi thạch anh phong thủy thì chuyện nguồn gốc đá tự nhiên, đá tổng hợp hay đá tự nhiên được gia công lại là việc rất quan trọng. Bởi lẽ theo các chuyên gia về phong thủy, ngay cả đá thạch anh tự nhiên sau khi trải qua quá trình gia công cho đẹp hơn, “hồn cốt” của viên đá đã không còn nguyên vẹn, năng lượng bên trong khối đã cũng suy giảm nhiều nên chẳng còn tác dụng về mặt phong thủy. Nói về “bài học” đầu tiên khi bắt đầu tham gia kinh doanh đá thạch anh phong thủy, chị Dung (tên nhân vật đã được thay đổi) – hiện là một trong những người có tiếng tại Hà Nội về buôn bán thạch anh kể: “Đó là lô hàng thứ 2 tôi nhập về Việt Nam thông qua một đầu mối ở Đài Loan. Trong lô hàng, ngoài động – hốc thạch anh tím có xuất xứ từ Brazil, còn có một số khối cầu thạch anh, đặc biệt là có một lăng trụ thạch anh “tóc xanh” nặng khoảng hơn 1kg. Trước đó, với vốn kiến thức “chập chững vào nghề”, tôi biết thạch anh “tóc xanh” là loại hàng cực hiếm, có giá trị hơn hẳn các loại thạch anh nên quyết mua bằng được để trưng bày trong nhà. Ai ngờ, trong một lần mang ra khoe với các “lão làng”, 10 người thì đến 9 người đều trầm trồ chỉ có 1 người lắc đầu chê…”hàng lớm”. Tranh cãi hồi lâu, chúng tôi quyết định mang đá đến trung tâm thẩm định. Ai dè kết quả trả về khẳng định khối thạch anh “hàng hiếm” của tôi thực ra chỉ là…hàng gia công, làm màu”. Từ kinh nghiệm “xương máu” của mình, chị Dung khẳng định: “Không riêng gì thạch anh mà với các loại đá quý khác, người mua nên có những hiểu biết nhất định ít nhất về hình thức, phẩm chất và giá loại đá mình muốn mua. Nếu không có điều kiện tìm hiểu sau, tốt nhất khi đi mua hàng nên đi cùng một chuyên gia hoặc chí ít là một nhà sưu tập có kinh nghiệm lâu năm. Đừng chỉ vì thấy khối đá đẹp, bắt mắt mà vội bỏ ra vài chục, vài trăm triệu đồng để mua về trong khi giá trị thực của nó chỉ là vài triệu đồng”. M.Thành http://vietnamnet.vn...huy-di-toi.html
 9. Thực hư vòng đá thạch anh “vạn hạnh phúc” Posted: 19 Mar 2012 06:09 PM PDT (Nguoiduatin.vn) – Hiện nay, trên thị trường xuất hiện các loại vòng làm từ đá thiên nhiên được quảng cáo khi đeo sẽ “gắn kết sự yêu thương”, “hàn gắn sự rạn nứt trong tình cảm”, “tăng cường khả năng phán đoán, quyết đoán trong công việc”… Nhiều người chỉ biết tin theo công dụng của đá mà không cần biết đến thực hư đó là loại đá gì hay đó chỉ là những chiêu lừa của người bán. Nở rộ vòng “vạn hạnh phúc” Theo tìm hiểu của PV, hiện trên thị trường rộ lên bộ sản phẩm trang sức (vòng, dây chuyền, nhẫn, hoa tai) bằng đá tự nhiên có thể gắn kết sự yêu thương, tăng cường sức khỏe, nâng cao tính quyết đoán trong công việc và có công dụng chữa bệnh ho, đau đầu… với giá dao động từ 300- 900 nghìn đồng/sản phẩm, mặt dây chuyền bằng đá từ 170-700 nghìn đồng/sản phẩm, thậm chí có những vòng đá được rao bán tiền triệu. Cá chép phong thủy được làm từ đá thạch anh. Tại các tiệm vàng bạc cũng quảng cáo về loại vòng đá tự nhiên đầy huyền bí này. Chủ yếu những vòng đá tự nhiên được bán ở các cửa hàng trang sức là vòng đá thạch anh với giá khá cao lên tới cả chục triệu đồng/sản phẩm. Họ đặt tên cho những loại vòng đá tự nhiên với tên gọi rất bùi tai vòng “vạn hạnh phúc” để thu hút khách. Chị Nguyễn Thúy Minh (Xã Đàn- Hà Nội) cho biết: “Nhiều lần tham gia Hội chợ hàng Việt Nam, tôi được người bán quảng cáo vòng đá, dây chuyền đá- đá tự nhiên mà công dụng của nó tùy thuộc vào màu sắc của đá. Khi nghe người bán quảng cáo đeo vòng màu hồng có thể gắn kết sự yêu thương, là lá bùa hộ mệnh cho các mối quan hệ bạn bè, giúp giảm stress và giảm thiểu những cơn nóng giận bộc phát, giúp thoải mái và tự tin hơn, tôi cũng bán tín bán nghi. Tuy nhiên, sau những lần được chiêm ngưỡng vòng đá tự nhiên tại các hội chợ, tôi lại có dịp được tiếp thị về vòng đá tự nhiên- vòng thạch anh tại một cửa tiệm trang sức đá quý. Nghe bà chủ tiệm vàng tiếp thị với những lý lẽ thuyết phục tôi cũng mua thử một chiếc vòng thạch anh màu hồng với giá 500 nghìn đồng/chiếc để chiêm nghiệm công dụng của loại đá tự nhiên này”. Khi được một chủ tiệm vàng quảng cáo về các loại đá thạch anh, PV thật sự “choáng ngợp” không biết lựa chọn sản phẩm nào. Thấy người viết có vẻ lưỡng lự, chủ tiệm vàng hết lời quảng cáo: “Thạch anh tím là loại quý và hiếm nhất trong các loại thạch anh. Thạch anh tím biểu trưng cho sự tự chủ về mặt tinh thần, có ý thức về mọi vấn đề, niềm tin về tâm linh; khả năng dự đoán tiên tri và có sức sống mạnh mẽ; tính chặt chẽ chính xác. Thạch anh tím hợp với mọi mệnh”. Bên cạnh những loại vòng đá thạch anh, dây chuyền làm từ chất liệu thạch anh, trên thị trường còn xuất hiện nhiều sản phẩm như quả cầu, lục lăng… làm từ đá thạnh anh được bán dưới tên đá phong thủy. Tuy nhiên, theo tìm hiểu từ những thông tin cung cấp đến của PV, thị trường đá thạch anh tím ở Việt Nam lại có nguồn gốc từ công nghệ “đá nấu”, “bột đá”, đá nhuộm màu của Trung Quốc vì thế những loại vòng được gắn mác chung chung là “vòng đá tự nhiên”. Vòng thạch anh “đa tác dụng”? Nhiều người chỉ biết tin theo công dụng của đá mà không cần biết đến thực hư đó là loại đá gì hay đó chỉ là những chiêu lừa của người bán. Nói về tác dụng của thạch anh, bác sĩ Dư Quang Châu, một trong những nhà cảm xạ học hàng đầu Việt Nam cho biết, thạch anh được ứng dụng trong chữa bệnh bằng năng lượng cảm xạ. Thạch anh tím là loại đá mang năng lượng lớn nhất trong tất cả các loại đá thạch anh. Nó được sinh ra từ thạch anh trắng, trong môi trường đặc biệt và quá trình này kéo dài hàng triệu năm. Trong ngành ngọc học thời trung cổ, thạch anh tím được xếp vào loại đá quý, ngang hàng với ruby, saphire, kim cương. Do được hấp thụ rất nhiều năng lượng âm dương nên thạch anh tím có rất nhiều tác dụng? Bác sĩ Châu quả quyết: “Trong quá trình tự sử dụng, tôi khẳng định thạch anh tím có những tác dụng cơ bản giúp ngủ ngon và giảm căng thẳng. Khi đặt một viên đá tím nhỏ lên trán sẽ cảm nhận một nguồn năng lượng phát ra rất thoải mái. Nó giúp chống say xỉn, giúp chống say xe. Tính năng này của thạch anh tím đã được kiểm chứng với một người trong gia đình chúng tôi. Thạch anh tím giúp người sử dụng bớt cảm giác mệt mỏi say xe khi đi xe khách”?. Chuyện nhiều người mua đá thạch anh tím làm phong thủy cũng có nhiều cơ sở khoa học vì năng lượng của nó cao hơn nhiều loại thạch anh khác. Màu tím của thạch anh cơ bản không thuộc các màu ngũ hành nên được nhiều người lựa chọn. Bác sĩ Châu khuyến cáo: “Khi chọn loại đá để trưng bày, cần chọn loại đá có màu hợp mệnh hay chí ít là không xung khắc mệnh. Nếu có nhiều người cùng làm việc, chọn màu này có thể tốt cho người này nhưng lại khắc tinh với người khác”. Nói về những nghi vấn đá thạch anh có nguồn gốc từ công nghệ “đá nấu” ,”bột đá”, đá nhuộm màu của Trung Quốc, ông Dư Quang Châu nhận định: “Đó là quan điểm rất chủ quan và thiếu tính khoa học. Thạch anh tím thiên nhiên gồm 3 loại khác nhau, tôi tạm gọi chúng là thạch anh tím dạng huge point, dạng chevron và dạng geode. Cả 3 loại đều là thạch anh tím thiên nhiên, có nguồn gốc đều từ thạch anh trắng”. Bác sĩ Dư Quang Châu (ảnh) lý giải: "Tất cả các loại đá thạch anh đều mang những nguồn năng lượng từ thiên nhiên. Khoa học đã chứng minh rằng, khi dòng điện đi qua thạch anh, thì có một dòng năng lượng từ thạch anh phát ra khiến nó dao động. Theo văn hóa phương Đông, thạch anh là một loài đá màu nhiệm, mỗi loại có một giá trị khác nhau". Hương Lan (Báo Đời sống và Pháp Luật số ra 05/11/2011) Bài cuối: Độc chiêu độ ngọc thường thành cực quý hiếm Posted: 20 Mar 2012 09:07 AM PDT GIẢI MÃ NHỮNG ĐỒN ĐOÁN LY KỲ VỀ NGỌC THẠCH Bài cuối: Độc chiêu độ ngọc thường thành cực quý hiếm Thử trương lực cơ Nhiều đại gia chịu chơi bỏ tiền tỷ để mua một viên ngọc mong hợp phong thủy yểm trợ cho cuộc sống và công việc làm ăn. Họ mua ngọc thạch đắt tiền nhưng độ am hiểu thì gần như không có. Sự tin tưởng chỉ là lời nói của người bán. Nắm bắt được tâm lý ấy, những cao thủ nghề đá đã biến những viên học nhân tạo, hay những viên ngọc bị vết thành cực hiến để … đẩy giá lên trời Công nghệ xóa vết và nhuộm ngọc Ông Dư Quang Châu là người am hiểu về đá cũng phải thưà nhận:“Có rất nhiều loại đá bán trên thị trường là rởm.ngay cả khi tôi đến các nước phát triển như Đức, Mỹ cũng thấy rất nhiều đá rởm. Ở trong nước, đá rởm có nguồn gốc chủ yếu từ Trung Quốc rất phổ biến. Ở nước này ngọc quý nhiều lắm, nhưng những thứ họ bán ra ngoài chủ yếu là hàng nhân tạo, hàng giả Ngọc thạch quý hiếm dù ở thể loại kim cương, ngọc bích, ngọc đỏ… đều phải có độ trong sắc màu tự nhiên và rực sáng. Với kim cương, người ta chia độ trong suốt của nó theo độ từ D (không màu) xuống dần đến E,F,G…..Z. những viên kim cương tinh khiết, trong suốt, chiếu ánh sáng lấp lánh đạt cấp độ D rất quý và hiếm, được định giá tới hàng triệu USD. Một chuyên gia ngọc tiết lộ, cách“lên đời“ kim cương phổ biến là dùng tia chiếu phóng xạ thay đổi màu sắc viên kim cương, nhuộm thủy tinh lên bề mặt kim cương bằng nhiệt độ cao trong chân không, khoan tia laser nâng cao độ tinh khiết của viên kim cương, mạ vàng kim cương… Để kim cương đạt chuẩn trong suốt tối đa, người ta đánh bóng nó bằng cách cho kim cương vào lò áp suất ở nhiệt độ cao, chỉ cần cho thêm chất huyết tương trộn lẫn với khí hydro, kim cương sẽ đẹp đến mức hoàn hảo. Trước đây, việc nâng cấp kim cương thường khá công phu và tốn kém vì muốn để nó có bề mặt nhẵn như gương thì vật dùng để mài kim cương lại chính là … kim cương. Tuy nhiên, khi dân “ chế tác“ nhận về từ Nhật loại hợp kim có thành phần cấu tạo từ titan, nhôm và crôm thì việc đánh bóng kim cương đã trở nên rất dễ dàng. Còn đối với ngọc bích (đá cẩm thạch) loại đá mà người phương Đông ưa thích cũng bị làm giả một cách phổ biến. Dưới góc độ một chuyên gia đá quý, ông Châu khẳng định, có đến 99% ngọc bích bán trên thị trường là ngọc đã được nhuộm màu. Người sử dụng chỉ đeo sau 5-10 năm, loại đá này sẽ bị mất màu, mất độ trong suốt. Điều này ngược lại với đá cẩm thạch trong tự nhiên, càng đeo nó càng trong đẹp. Cất công tìm hiểu công nghệ làm giả ngọc này, ông Châu phân tích: “Thủ đoạn nhuộm ngọc bích phổ biến là dùng ngọc chất lượng thấp ngâm trong acid khoảng 40 giờ đồng hồ. Khi nó chuyển thành màu trắng thì đặt vào hỗn hợp trộn ê-pô-si và phẩm màu, giữa môi trường chân không, khối đá sẽ chuyền thành màu tùy chủ định đỏ hay xanh. Khối đá đã nhuộm sẽ được chế tác thành những chiếc vòng ngọc có vân hoa và độ trong rất đẹp mắt. Như thế, từ những viên ngọc bình thường, giá trị không cao nó đã thành những viên đá toàn bích đánh lừa người yêu cái đẹp hoàn hảo“. Công nghệ“ làm đá quý giả hiện nay đã đạt đến mức tinh vi, ngay cả dân trong nghề cũng khó phân biệt nổi, trong đó, Trung Quốc và Thái Lan là hai quốc gia phát triển công nghệ này siêu đẳng. „có người mang đến khoe mới mua được chiếc vòng cẩm thạch rất đẹp,trị giá mấy cây vàng. Nhìn qua tôi biết ngay là hàng giả nhưng không dám nói vì ngại. Thôi cứ để người ta hạnh phúc vì điều đó, chứ nói ra làm mất hứng“, ông Châu nói. Đối với ruby, để đổi ngọc xấu thành đẹp có màu huyết dụ, hay màu máu bồ câu cũn hết sức đơn giản. Khi được đốt ở độ nóng từ 1.800°C đến 2.400°C thì ngọc xấu cũng thành ngọc đẹp. Với sức nóng này, các sợi tơ (đường vân) trong ngọc bị phá vỡ hoàn toàn và màu sắc ngọc cũng sẽ được cải thiện. Với loại ngọc có khe nứt, không hoàn hảo trong tự nhiên thì dân „độ ngọc“ lấp đầy các khe nứt ấy bằng thủy tinh chì. Đánh bóng xong, người ta sẽ làm sạch các chỗ xù xì bằng acid flohydrite sau đó được xử lý tiếp đến khi đạt độ không còn dấu vết. Sự tinh vi này khiến cho cả chuyên gia cũng khó phân biệt bởi ngọc thô nhìn biết ngay xấu, đẹp nhưng qua xử lý rồi thì nhìn viên nào cũng lung linh, thậm chí nó còn đẹp hơn cả ngọc tự nhiên. Bóc mẽ chiêu thổi giá GS:TSKH Phan Trường Thị, giám đốc Viện Đá quý trang sức, Tổng hội Địa chất Việt Nam cho biết: „Đá quý chất lượng cao bị làm giả nhiều, và khi làm giả người ta phải làm hàng giá trị. Như vậy mới đáng để làm giả, lợi nhuận mới nhiều“. Ông Thị ví dụ, hạt xoàn Mỹ (viết tắt là CZ), là loại chế tác như kim cương. Loại hạt xoàn này được đặt những cái tên mỹ miều nhhư „tình yêu vĩnh cửu“, „mật ngọt tình yêu“… Khi bán, xuất xứ của nó người ta cũng không ghi rõ ràng, hơn nữa chứ tiếng Anh nhỏ xíu ít người để ý đến. Người mua không am hiểu kim cương tự nhiên và kim cương chế tác nên giá của nó được đẩy lên tới hàng ngàn đô-la. Trong khi đó viên hạt xoàn này bán ngoài chợ chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng. Ông Dư Quang Châu cho rằng: „Đê mua đá, tốt nhất tìm đến các cơ sở thủ công mới mong tìm được đá tự nhiên. Các đá nhân tạo thì có giá trị cực kỳ rẻ. Nếu cô mua mặt dây chuyền, thì 90% giá trị ở công người chế tạo, nghĩ ra mẫu đó, công thợ bạc, thợ inox tạo kiểu, và lượng kim loại tạo nên viên đá. Một viên đá nhân tạo đẹp lung linh đủ màu sắc chỉ có giá từ 50-100 ngàn đồng“. Thực tế, những viên đá tự nhiên như thạch anh trắng, hồng, vàng, ám khói khai thác từ vùng đá Đắc –Nông, Đắc Lắc mà ông Châu dùng để nghiên cứu chữa bệnh cũng chỉ có gía 100-200 ngàn đồng/ 1 viên đã qua chế tác. Tuy nhiên, ra thị trường, những viên đá này được gắn với công năng chữa đủ thứ bệnh và được đẩy lên giá vài triệu đồng/ viên. Tùy vào độ giàu sang của người di mua mà các loại đá giống nhau ơ các của hàng lại có mức giá khác nhau rất xa. Một chuyên gia đá quý cứ cười ngất khi nhắc đến cú lừa ngoạn mục của một „đại gia“ trong ngành thủy sản gặp phải khi mua đá quý. Viên hồng ngọc nữ doanh nhân này mua với giá gần 2 tỷ đồng. Nó được giới buôn bán đá quý khẳng định là cực quý hiếm, loại ngọc này có nguồn gốc từ Trung Quốc, màu sắc của nó đặc biệt là do được khai quật từ trong mộ của một bà hoàng phi nào đó. Viên ngọc được khoác lên mình một huyền thoại kỳ bí về nguồn gốc: Đó là một trong những viên ngọc chôn 1 thời gian dài dưới mồ của bà hoàng phi sau khi đào lên có sự biến đổi khác thường: bạch ngọc từ trong suốt trở nên đục hơn, từ bên trong ửng lên các vân màu hồng, giống như những sợi chỉ máu, cẩm thạch từ màu xanh lục biến thành sẫm hơn, ửng hồng như nhuộm với máu. Riêng hồng ngọc, hoàng ngọc, lam ngọc màu sắc cũng sẫm thêm nhưng khi đặt dưới ánh sáng mặt trời hay ánh sáng đèn, chúng rực lên 1 thứ ánh sáng lung linh kỳ dị, như từ 1 cõi u linh nào đó. Người ta cho rằng, những viên ngọc đó đã thấm máu và tinh khi từ cơ thể người, hay đúng hơn là thấm hồn người chết. Do đó nó càng trở thành vô giá, cực kỳ linh thiêng, khi mang vào người sẽ trở thành lá bùa hộ mệnh và có khả năng xua đuổi tà ma. Nhưng khi chuyên gia về ngọc thẩm định đã biết ngay đó là ngọc đã qua xử lý và giá trị thực của nó không tới tiền triệu. Để phân biệt ngọc thật-giả chỉ còn cách qua giám định, tuy nhiên ông Nguyền Trường Thị cho biết: „Ngoài việc phải có chuyên môn sau, giỏi nghề, giàu kinh nghiệm thì chuyên gia kiểm định đá còn phải có cái tâm với nghề, đặc biệt phải trung thực, đưa ra kết quả giám định đúng sự thật, không lừa gạt người mua ngọc“. Nếu những người giám định bắt tay với giới buôn ngọc thì sẽ làm tổn hại không nhỏ tới quyền lợi của người tiêu dùng VƯƠNG HÀ (Theo báo „Đời sống &Pháp luật“ – số 34 ngày 19/3/2012)
 10. nhanqua xin góp 2,000,000đ (hai triệu đồng) vào quỹ từ thiện diễn đàn lý học đông phương...
 11. Cháu rất hiểu mà cô,kính cô... TB: Cháu xin trích dẫn câu chữ ký đầu tiên mà trước đây cô thường dùng ( ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG ) Tuy nhiên cô không thể xác nhận tại Topic trên đây Vài hàng dông dài mong con thông tư tưởng
 12. Nhanqua xin góp 3,000,000đ ( ba triệu đồng ) vào quỹ từ thiện của trung tâm… ( Cô wildlavender thân mến nhanqua xin được góp 2,000,000 ( hai triệu đồng ) để phát triển Thần chú giải thoát ! nếu cô đồng ý,cám ơn cô,nội dung này nếu nhanqua đăng không đúng với nội quy của trung tâm thì xin xóa hộ,vì nhanqua không biết đăng vào mục nào,cám ơn…)
 13. Trụ trì chùa đánh đập dã man trẻ mồ côi http://dantri.com.vn...-tre-mo-coi.htm Cho rằng Cháu Trần Văn Khỏe (7 tuổi) khó dạy, ông Trịnh Quốc Dậm (tức Đại đức Thích Minh Kiến, 43 tuổi, trụ trì Chùa Phước Điền, xã Long Điền, huyện Long Hải, Bạc Liêu) nhiều lần đánh đập cháu dã man. Cháu Trần Văn Khoẻ. Sự việc chỉ vỡ lở khi sáng ngày 10-11, cô Nguyễn Ngọc Ánh, giáo viên dạy lớp 1C, Trường tiểu học Long Điền A (xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), phát hiện cháu Trần Văn Khoẻ đến lớp với nhiều vết bầm tím trên mặt. Gặng hỏi thì Khỏe nói bị ông Trịnh Quốc Dậm đánh. Cô Ánh lập tức báo lên ban giám hiệu trường. Các thầy cô trong trường lật quần áo cháu Khoẻ ra kiểm tra thì phát hiện thêm rất nhiều vết bầm tím chi chít trên đùi, lưng cháu nên đã báo cơ quan chức năng làm việc với ông Dậm. Trên người cháu Khoẻ đầy thương tích do ông Dậm gây ra. Trưa cùng ngày, các cơ quan chức năng, ban ngành đoàn thể xã Long Điền và huyện Đông Hải đã mời ông Dậm về trụ sở Công an xã Long Điền làm việc. Tại đây, ông Dậm thừa nhận toàn bộ hành vi đánh đập cháu Khoẻ. Cháu Khoẻ bị đánh bầm dập cả mặt và đầu. Cháu Khoẻ là trẻ mồ côi. Mẹ cháu mất từ rất sớm, cha cháu gởi cháu vào một ngôi chùa ở TP Bạc Liêu để đi lấy vợ khác. Cách nay khoảng 2 tháng thì cháu về ở với ông Dậm. Ông Dậm khai nguyên nhân đánh đập cháu Khoẻ vì cháu khó dạy, nghịch ngợm. “Tôi xin cháu về nuôi từ chùa Long Phước ở TP Bạc Liêu cách nay chưa được 2 tháng, lúc đó tôi định xin một cháu lớn hơn nhưng khi tôi đến thì cháu Khoẻ chạy lại ôm chầm lấy tôi. Nghĩ mình và cháu có căn duyên nên tôi đã quyết định đưa cháu về nuôi dưỡng. Nhưng không ngờ cháu rất khó dạy và nghịch ngợm, nói không nghe nên tôi nóng giận xuống tay đánh cháu. Mấy lần đầu tôi đánh vài bạt tay nhưng chỉ có hôm qua (9-11) là đánh nhiều vì tôi thấy cháu có cái điện thoại di động hư, hỏi cháu ở đâu có, cháu nói lấy của người ta nên tôi đã quá tức giận, bẻ cây trâm bầu (loại cây có nhiều gai, mắc- PV) đánh cháu”- ông Dậm kể. Ông Dậm thừa nhận hành vi ngược đãi cháu Khoẻ. Phóng viên hỏi ông Dậm đã đánh cháu Khoẻ bao nhiêu lần. Ông im lặng một hồi rồi đáp không nhớ. Theo cô Nguyễn Ngọc Ánh, đây là lần thứ 4 cô phát hiện cháu Khoẻ bị ông Dậm đánh, những lần trước thấy sự việc chưa tới mức nghiêm trọng nên cô không báo cho nhà trường và cơ quan chức năng. Ngôi chùa do ông Dậm làm trụ trì lại là nơi đáng sợ đối với cháu Khoẻ. Khi được mọi người đưa về trụ sở UBND xã, cháu Khoẻ tỏ ra rất sợ hãi khi nhắc đến ông Dậm và có vẻ như rất đói. Mọi người mua cho cháu một ổ bánh mì, hộp cơm sườn, tô bún và một ly sữa, cháu ăn uống hết veo. Khi mọi người hỏi cháu có muốn về ở với ông Dậm nữa không thì cháu lắc đầu nguầy nguậy. Ông Dương Quốc Hiệp, Phó phòng LĐ-TB-XH huyện Đông Hải, cho biết: “Chúng tôi dứt khoát không để cháu Khoẻ về ở với ông Dậm mà sẽ gởi cháu vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu hoặc Làng trẻ SOS Cà Mau. Còn đối với ông Dậm sẽ đề nghị các cơ quan chức năng điều tra xử lý theo pháp luật”. http://dantri.com.vn...-tre-mo-coi.htm Theo D.Nhân NL KHÔNG BIẾT NGƯỜI NÀY CÓ THẬT SỰ LÀ NHÀ SƯ VÀ ĐANG TRỤ TRÌ MỘT NGÔI CHÙA KHÔNG ?
 14. Bí mật động trời đằng sau những vụ nổ gas ... http://www.anninhthudo.vn/Xa-hoi/Bi-mat-dong-troi-dang-sau-nhung-vu-no-gas/422864.antd ANTĐ - Một cựu nhân viên hai năm trong nghề gas gửi mail đến tòa soạn hé lộ những bí mật về thực trạng kinh doanh và sử dụng gas tại nội thành Hà Nội hiện nay. Chúng tôi xin trích lại nguyên văn bức thư của độc giả này: Bình gas mini, mối nguy không nhỏ Vụ nổ gas, sập nhà: Buốt lòng tiễn 2 cháu về nơi an nghỉ Nên có trung tâm điều hành sử dụng gas Đưa được thi thể hai cháu bé ra khỏi đống đổ nát Những cách ngăn ngừa cháy nổ bình gas Vụ sập nhà kinh hoàng, vẫn chưa giải cứu được 2 trẻ nhỏ bị đè bẹp Hà Nội: Vừa xảy ra nổ bình gas, nhà sập vùi 2 em nhỏ Hiểm họa từ việc san chiết gas trái phép Tôi là người đã từng có 2 năm trong nghề chở gas tại Hà Nội. Tôi rất đau xót khi được biết thông tin về vụ nổ gas khiến 2 cháu nhỏ bị tử nạn. Tôi xin chia sẻ đến quý độc giả và người tiêu dùng những thông tin thực tế về thực trạng kinh doanh và sử dụng gas tại nội thành Hà Nội hiện nay. Trong 2 năm (từ năm 2009 đến 2010) tôi lăn lộn làm nhân viên chở gas cho 9 cửa hàng gas tại các quận nội thành Hà Nội. Đúc rút 2 năm ấy tôi xin chia sẻ đến quý vị ba vấn đề quan trọng nhất. Làm ăn chụp giật Tất cả 9 cửa hàng tôi làm, các hộ kinh doanh này đều sang chiết gas trái phép. Họ sang chiết gas từ các bình gas giá thấp như gas Vạn Lộc, gas Gia Định sang bình gas Shell (xanh lam), gas Total (vàng), gas Elf (bình đỏ). Họ sử dụng những niêm phong giả giống niêm phong chính hãng để chụp lên bình gas sang chiết. Mỗi lần như vậy họ “ăn” chênh lệch giá từ 30.000~50.000 đồng/bình. Các bình gas Shell, Total, Elf cũ tồn tại ở các cửa hàng không được đổi bình mới từ công ty sản xuất, mà chúng sẽ luôn được sử dụng quay vòng tại các cửa hàng hay hộ gia đình. Do đó, các bình gas này ngày càng xuống cấp, độ an toàn giảm, những gioăng cao su giữ kín gas sẽ hở gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Các hộ kinh doanh này, chủ yếu sử dụng cách làm thủ công đơn giản khi sang chiết gas, không có thiết bị an toàn. Thực tế đã chứng minh có nhiều trường hợp cháy nổ tại các cửa hàng gas mà nguyên nhân chính là sang chiết gas trái phép. Nhân viên giao gas cố tình tạo nguy cơ cháy nổ Vụ nổ gas tại ngõ 22 Tạ Quang Bửu gây nên cái chết thương tâm của hai cháu nhỏ Khi giao gas, nắm bắt tâm lý kém hiểu biết về thiết bị sử dụng gas của người tiêu dùng (chủ yếu phụ nữ và người già) nên nhân viên giao gas hay nói rằng van gas, dây gas bị hỏng, có hở mùi để người tiêu dùng phải thay với giá quá cao so với thực tế, trong khi van gas và dây gas vẫn sử dụng tốt.Lợi dụng khi chủ nhà không để ý, các nhân viên này còn vặn hở gas ở bình hay bẻ van gas. Có những nhân viên chuẩn bị cả kim sắt để chọc thủng dây dẫn gas hoặc dùng dao cứa dây để tạo vết nứt. Sau đó, họ báo với chủ nhà rằng thiết bị gas bị hỏng và buộc chủ nhà phải thay với giá rất đắt. Một số trường hợp nhân viên cố tình làm hỏng bếp gas của chủ nhà để mang bếp về sửa lấy tiền. Tuy nhiên, trong quá trình sửa họ đã lắp thiếu các chi tiết của bếp, thậm chí một số cố tình lắp thiếu bộ phận cảm ứng nhiệt của bếp điện (có chức năng tự ngắt, đóng đường dẫn gas), làm bếp mất khả năng tự ngắt an toàn trong quá trình đun nấu như tràn nước hay gió lùa. Đặc biệt nguy hiểm hơn, như trường hợp nhân viên dùng dao cứa dây cao su để tạo vết nứt, nhưng nếu chủ nhà không thay dây như mong muốn, nhân viên đó vẫn để nguyên vết nứt ra về, phó mặc cho chủ nhà, dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Tôi xin đưa ra ví dụ như với van an toàn của hãng GOLDSUN với giá bán thực tế là 100.000 đồng/chiếc nhân viên và cửa hàng gas có thể bán đủ các mức giá từ 200.000 ~ 400.000 đồng/chiếc. Thậm chí có nhân viên đã thay van với giá 960.000 đồng/chiếc. Còn dây dẫn gas giá thực tế từ 20.000 ~ 50.000 đồng/chiếc (chiều dài 1m) thì họ có thể thay từ 100.000đồng~300.000đồng/chiếc. Việc cho nhân viên thay thiết bị gas có 30% hoa hồng khi trừ đi chi phí mà chủ hộ mua thiết bị gas ban đầu khiến cho các nhân viên này có thêm hành vi sai trái, thiếu đạo đức, gây thiệt hại và nguy hiểm cho người tiêu dùng. Ví dụ như, van gas chủ cửa hàng nhập với giá 50.000đồng/chiếc. Nếu nhân viên thay là 350.000đồng/chiếc. Thì nhân viên sẽ được (350.000 -50.000)/3 = 100.000 đồng/chiếc. Vậy chủ cửa hàng thực tế sẽ thu (350.000 - 100.000 = 250.000 đồng/chiếc (lãi 200.000 đồng/chiếc so với giá bán thực tế 50.000 đồng/chiếc). Cơ quan chức năng thờ ơ Lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều bình gas giả lưu hành trên thị trường Tôi nhận thấy sự thiếu trách nhiệm của một số cơ quan chức năng quản lý thị trường gas tại nội thành Hà Nội. Trong quá trình làm tại các cửa hàng, khi các chủ hộ kinh doanh giao việc sang chiết gas trái phép cho tôi, tôi đã không đồng tình và xin nghỉ. Tuy nhiên, vì sự an toàn của người tiêu dùng, tôi đã gọi điện đến 2 đội quản lý thị trường nơi 3 cửa hàng sang chiết gas trái phép mà tôi biết.Tôi đã cung cấp đầy đủ địa chỉ, thời gian các cửa hàng này thực hiện việc sang chiết. Tuy nhiên, tôi đã không thấy sự can thiệp nào của các cơ quan chức năng này. Và theo như tôi biết, hiện nay, các cửa hàng này vẫn đang thực hiện việc sang chiết gas trái phép, gây nguy hiểm cho người dân. Tôi rất muốn qua vụ nổ gas hôm 03-11 tại Hà Nội, các cơ quan chức năng cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm với người dân. Phải có cơ chế giám sát thường xuyên đến hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh gas, có chế tài xử lý mạnh các cửa hàng sang chiết gas trái phép. Dùng nước xà phòng kiểm tra rò rỉ gas Tôi đề nghị mọi người phải thật sự ý thức và nghiêm túc thực hiện những quy tắc sử dụng gas an toàn và xử lý sự cố rò rỉ gas: - Khi mua bình gas, phải chọn những bình gas mới, còn nguyên niêm phong cổ bình, đặc biệt đối các hãng gas như Shell, Total, Elf phải lấy gas tại các đại lý chính hãng. Khi thay gas, khách hàng cần đề nghị nhân viên vặn chặt van an toàn của bình gas và giám sát chặt chẽ quá trình thay gas của nhân viên. - Trong quá trình đun nấu, người sử dụng phải giám sát thường xuyên, để nếu có xảy ra sự cố còn kịp thời xử lý. - Sau khi sử dụng cần tắt hết bếp (đặc biệt lưu ý với những bếp đánh lửa bằng điện, phải kiểm tra vị trí tắt của công tắc bếp). Đồng thời khóa van an toàn ngay sau khi ngừng sử dụng. Nổ bình gas - Kiểm tra định kỳ dây dẫn gas, van an toàn, các điểm nối dây dẫn gas ở bếp và ở van an toàn bằng cách quét nước xà phòng. Tuyệt đối không dùng bật lửa để dò tìm, nếu phát hiện có hiện tượng rạn nứt dây gas hay hở van gas phải khóa van gas và thông báo cho đại lý hoặc nhà phân phối để thay thế.- Nên sử dụng loại bếp gas có bộ phận cảm ứng nhiệt tự động ngắt gas khi nước tràn hoặc gió lùa làm tắt lửa. Nếu bếp không có bộ phận cảm ứng nhiệt thì khi đun phải thường xuyên chú ý để kịp thời tắt công tắc bếp nếu bếp bị tắt. Chỉ bật lại bếp khi không còn mùi gas trong khu vực bếp. - Đối với dây gas nên 1 năm thay một lần. Còn van gas, 2 năm thay một lần. Xử lý sự cố rò rỉ gas Bước 1: Khi phát hiện có mùi gas phải lập tức tắt các nguồn lửa, khoá van bình gas. Tuyệt đối không đóng hoặc ngắt công tắc điện, quạt điện làm phát sinh tia lửa điện gây cháy nổ khí gas. Bước 2: Mở thoáng cửa ra vào thông với gian bếp, dùng các dụng cụ thủ công như quạt tay, bìa cát tông để quạt đẩy khí gas ra ngoài. Bước 3: Quét nước xà phòng lên van an toàn và dây dẫn gas để tìm chỗ rò rỉ, tuyệt đối không dùng bật lửa để dò tìm. Bước 4: Gọi điện cho nhà cung cấp để xử lý sự cố. Theo VTC http://www.anninhthu...gas/422864.antd