• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

chauthevinh

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  60
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

chauthevinh last won the day on Tháng 10 24 2017

chauthevinh had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

35 Excellent

About chauthevinh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

2.076 lượt xem hồ sơ
 1. Nốt rùi nằm ở đằng sau cổ hay đằng trước cổ vậy bạn? Phải là nốt rùi to, nằm sau cổ, người ta dễ nhìn thấy thì mới có tướng chết yểu nha bạn. Không phải mọc mọc ruồi nào ở cổ cũng chết yểu cả đâu! Chớ nghe thấy bói phán bậy rồi rước lo vào mình. Tướng chết yểu ngoài mục ruồi chỉ là một yếu tố phụ nó còn nhiều yếu tố khác nữa. Ví dụ nếu nói đến tướng Ông Obama chẳng hạn: ổng cũng có tướng chết yểu đó (lỗ tai cắm và mỏng), tuy nhiên lại được giải bởi tưởng tốt của bà vợ... Sinh tử hữu mạng, tạo nhiều điều tốt thì duyên lành sẽ đến với mình, sống sao cho đáng sống là được, lo gì chuyện sinh tử....
 2. Sư Phụ Thiên Sứ đã trả lời chung rồi. Tuy nhiên, nếu cần làm rõ hơn Arch K có thể cung cấp thêm thông tin: Tên tuổi, số điện thoại mà 2 người đó đang sử dụng, kèm theo Ngày tháng năm sinh cụ thể, tôi có thể giúp kiểm tra xem Độ tương hợp cụ thể của 2 người này là bao nhiêu % bằng Phương pháp khảo sát năng lượng địa sinh học. Như thế sẽ có thêm thông tin cụ thể, dễ quyết định hơn cho các hướng tiếp theo. Thân mến
 3. Bạn Faker mà hỏi kiểu này thì Ai mà trả lời được, ít nhất phải hỏi cụ thể là dự kiến làm việc gì, tại chỗ nào, thời gian nào mới Tư vấn được chứ.
 4. Nhân ngày 20/11, Châu Thế Vinh kính chúc Sư Phụ, Quý ACE Ban giảng huấn và Nghiên cứu của Trung tâm thật nhiều sức khỏe, thành công và mãi vững bước với nền Lý học Việt 5000 năm.
 5. Vụ hình xăm không liên qua đến cái vụ cố ý sửa đường chỉ tay đâu. Đó là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nhắc lại vụ sửa đường chỉ tay mới thấy tức cười: Tướng do tâm sinh, tâm là phần dương, Dương sinh âm là Âm dương thuận lý. Muốn cải số thì hãy tích chút công đức làm việc thiện và chia sẽ, làm phước cho người khó khăn đi. Nay con người lại học đòi sửa tướng để cải số: Âm sinh Dương (nghịch lý), cho dù có thực sự giàu lên đi nữa thì chắc chắn 1 điều sẽ gặp rắc rối ở phần đời sống tinh thần ngay. chauthevinh
 6. Chào bác haithienha và các ACE, Nếu nói về việc xem Tử Vi mà luận đoán về Vận số cũng như tương lai của TT Barack Obama thì e là có gì đó chưa thỏa đáng lắm, vì con người đó là Nguyên thủ của cả một cường quốc. Nhân đây luận bàn về tướng số của Ngài Obama một chút theo hiểu biết của chauthevinh để thấy sự liên quan cho vấn đề ông vẫn còn tại vị bên cạnh những phân tích về Tử Vi: - Tướng pháp của Ông Obama thực chất cũng có phần dính dáng đến Tử Vi vì theo mệnh VCD thì : "Không chết thì nghèo", đó là 2 cai lỗ tai của ông ta: là loại lỗ tai mỏng và "cắm" (không đồng nhất chất thịt với phần mặt và đầu) - theo tướng luật thì tướng này sẽ chết bất đắc kỳ tử, mặc dù tướng này kết hợp với 2 cái ấn lồ lộ trên trán thì rõ ràng là bậc đàn anh thiên hạ. Trong quá khứ, Ông Obama không ít lần bị nguy hiểm...Gần đây nhất, trong tháng 12/2013 có tin từ các mặt báo cho thấy có nữ diễn viên nào đó gửi thư có chất kịch độc để hạ sát ông Obama nhưng không thành công... Thế nhưng Obama vẫn bình yên vô sự, vì sao? Điều này có thể giải thích từ việc ảnh hưởng do tướng tốt của phu nhân ông ấy: Bà Obama có tướng hình cái chuông úp, theo tướng số, những người chồng nào có được người vợ có tướng này thì rất quý thì nó giúp được cho chồng rất nhiều (thực chất bà Obama cũng góp phần PR cho Đức lang quân rất nhiều như báo giới từng ca ngợi), ai có vợ tướng này mà bỏ là đi ăn mày liền, thậm chí mất mạng nếu có số chết yểu. Có thể khẳng định nếu Chỉ một mình ông Obama thôi và không có gia đình thì cho dù đắc cử TT, chắc chắn ông không thể có được vị thế như ngày hôm nay. Trong quá trình tiếp nhận kiến thức từ lý luận luận tuổi Lạc việt của SP Thiên Sứ, thì số mệnh của 1 người đều không chỉ chịu ảnh hưởng hoàn toàn bởi Tử Vi mà còn chịu tác động rất nhiều từ tập hợp của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là tuổi vợ/chồng và con út trong gia đình. Sau này có tìm hiểu sơ qua lý luận tướng học thì cũng thấy có sự liên quan của tướng pháp các thành viên trong gia đình, đặc biệt là tướng Vợ/chồng. Mặc dù không biết thông tin các thành viên khác của gia đình ông Obama,nhưng nếu theo Nguyên lý Luận tuổi Lạc Việt thì có lẽ là phúc của ông Obama chắc còn đến từ 2 cô con gái, nhất là con gái út. Nhân đây thấy có topic này thì vào bàn cho xôm tụ chút, không dám tự cho là đúng. ChauTheVinh
 7. Chào bạn, Longphibaccai nói đúng đấy bạn ah. Việc về mồ mã gia tiên là thuộc về phần Âm trạch trong phong thủy, bạn nên đến Trung tâm để được tư vấn và thậm chí có thể Trung tâm phải cử người đi khảo sát thực địa của mộ thì mới có quyết định chính xác được. Nói rõ hơn về sự phức tạp của của việc bốc mộ (hay còn gọi là "lấy cốt" như dân gian hay gọi) để bạn hiểu: - Việc quan trong bậc nhất đầu tiên là phải xác định mộ đủ thời gian cải táng hay chưa. Ngoài ra, phải xác định mộ có phải là mộ kết hoặc đang kết phát hay không, nếu như kết phát thì phải ngưng ngay việc di dời cũng như bốc mộ vì hậu quả của nó khủng khiếp lắm khi bốc mộ, có khi ảnh hưởng mạng người của cả dòng họ trong 1 thời gian dài. Trên diễn đàn này có gia đình bên ngoại của bạn Lê Bá Trung cũng từng rơi vào trường hợp vừa nêu. Việc xác định mộ kết phải là bậc thầy về phong thủy mới có thể biết chính xác được - Nếu phần mộ đủ điều kiện cải táng thì quy trình bốc mộ của có lắm chuyện phải bàn: từ xem tuổi người chết cho đền ngày giờ và cách thức bốc mộ, chọn tiểu và lễ cúng bái...nhất nhất phải làm theo bài bản đàng hoàng thì mới tốt được, không đơn thuần chỉ thuê 1 đội bốc mộ rồi khoán hết cho họ là xong. - Việc xây mộ mới: phức tạp hơn những gì như bạn đã hình dung Nói chung việc này là việc lớn, tôi nêu ra để bạn hiểu và hình dung các vấn đề cơ bản quan trong của Phong thủy Âm trạch. Bạn nên giải thích với gia đình để có quyết định đúng đắn cho việc này vì mồ mã gia tiên là yếu tố cực kỳ quan trong Phong thủy. Hy vọng gia đình bạn gặp nhiều thuận lợi... chauthevinh
 8. Thưa Sư phụ, Con xin đăng ký 3 quyển luôn. Ngoài ra, chauthevinh nhận thấy cơ hội quảng bá tính ưu việt của Lý học Lạc Việt thông qua quyển sách này là rất cao, con sẽ trình bày vấn đề này riêng với sư phụ và các Anh/Chị em sau vi không tiện nói trên đây. Nếu chúng ta thuận lợi thì việc quảng bá Văn hiến Lạc Việt là rất tốt, việc tiêu thụ từ 1000 quyển trở lên là chuyện bình thường,...nhưng mục tiêu chúng ta chắc chắn không phải là bán sách mà là quảng bá Văn hiến Lạc Việt, chauthevinh xin tình nguyện chung tay đóng góp cho việc quảng bá này Tuy nhiên, chauthevinh rất mong Sư phụ cố gắng in thành sách có bản quyền hẳn hoi vì hiện nay tính "Chính danh" đối với các tri thức lý học rất kém. Chúng ta không ngại chia sẽ kiến thức và học thuật nhưng đồng thời cũng đòi hỏi đọc giả phải tôn trọng và thừa nhận những kiến thức thuộc Văn Hiến Lạc Việt do người Việt phục hồi, chứ không phải đến từ Văn hóa Hán. Mặc khác, nếu việc phát hành sách không thuận lợi thì chúng ta vẫn có cách khác để quảng bá, dù có khó khăn hơn,.. Ngoài các yếu tố trên, chauthevinh kính đề nghị các Anh/Chị/em thuộc các lớp Phong thủy Lạc Việt hoặc những người được chia sẽ các kiến thức này nên thận trọng trong việc chia sẽ tư liệu, nhất là đối với các đối tượng có khuynh hướng xuyên tạc và đi ngược lại với văn hóa Việt - họ là những người không đáng được tiếp cận và thừa hưởng những tri thức này (trừ khi họ thay đổi quan điểm và hành động) chauthevinh
 9. Hì, Babywolf nhanh nhỉ, nhìn phát đoán biết ngay có bàn tay của Photoshop. Nếu như theo hình dáng như trong bài a.Thiên Đồng đưa thì chắc chắn là Bầu Kiên không thể có kết cục như hôm nay được vì khí sắc đang rất tốt, trung vận đang phát cho dù mày và mắt không thực sự là tướng tốt, nhưng tổng quan Thần khí đang sung mãn, tiếc rằng cái Thần khí giả đó là do Photoshop tạo ra. Nhìn lại hình thật, nếu nhìn kỹ thì thấy không biết vô tình hay cố ý mà Photoshop chỉnh sửa ngay trúng những điểm quan trọng để suy luận về hình tướng của ông Bầu này, cụ thể nhất là ở 3 điểm: 2 điểm khuyết hãm trên lông mày bên trái kết hợp với lông mày xấu sẽ kích xấu thêm rất nhiều cho việc tán tài, điểm còn lại là khá nhiều các bẹo thịt (lộc) trên khuôn mặt, nhất là phía bên phải, mà lộc nhiều như thế thì theo tướng luật là lộc giả, chắc chắn không giữ được của... thêm vào đó thần khí của ông này cũng không được tốt lắm nên mới có cớ sự như hôm nay. Do do rất lưu ý các anh em khi xem tướng tuyệt đối dừng xem qua hình, dễ bị sai sót lắm. Thậm chí xem tướng dưới đèn neon cũng có thể không chính xác vì không nhìn kỹ được thần khí của các bộ vị. Như ý kiến Sư phụ, tốt nhất chúng ta nên ý kiến trong phần trao đổi kinh nghiệm thôi, không nói lan man được. Thanks chauthevinh
 10. Lâu nay, có rất nhiều người cho rằng, nói về tướng học thì “Nhất thanh, Nhì tướng, Tam hình”, riêng cá nhân tôi không cho rằng điều đó là không chính xác, mặc dù đó có thể là tôn chỉ của một vài trường phái về tướng pháp. Theo hiểu biết và suy luận riêng, tôi cho rằng Thần tướng (hay Thần khí) mới là yếu tố quyết định hàng đầu cho tướng pháp. Theo nguyên lý “Tinh-Khí-Thần” của TTNCLHDP được SP Thiên Sứ phát hiện và phục hồi thì Thần chính là yếu tố chính khi xét đoán mọi sự vận hiện tượng, trong đó “Thần” trong tướng học là một một trường hợp riêng. Riêng cụ Ngô Hùng Diễn – một nhà Tướng học Việt Nam (13/03/1905 - 05/04/1974) nổi tiếng trước giải phóng với nhiều tiên đoán “như thần” cho nhiều người thông qua việc xem tướng, cũng khẳng định rằng: Thần tướng đứng đầu các tướng và có tác động đến thanh tướng và hình tướng. Suy luận sâu hơn, chúng ta dễ nhận thấy rằng khoa xem tướng chủ yếu dựa trên quan sát là chính rồi kết luận chứ không phải đợi đến khi người ta phát âm xem tiếng nói thế nào rồi mới dám khẳng định hoặc kết luận về đối tượng cần luận giải. Có lẽ khái niệm về Thần không phải nhà nghiên cứu lý học/tướng học nào cũng nắm rõ nên mới có trường phái “Nhất thanh, Nhì tướng, Tam hình”. Bàn về Thần trong tướng học, nếu không nói rõ, e rằng nghe khó hiểu và mang tính lý thuyết, tôi mạo muội dẫn chứng một vài ví dụ như sau để quý vị cùng chiêm nghiệm: - Xét về tướng mặt theo lý: mặt thịt, trông nhễ nhại là loại người tham lam vô cùng, thuộc tướng “tiện”. Tuy nhiên nếu mặt thịt mà trông nhẹ thì vẫn có phúc, là “quý” tướng. Mặt thịt mà trông nhẹ là do có Thần khí. Thần khí sung mãn sẽ làm thay đổi tố chất thịt bớt hoặc mất nhễ nhại. Nếu không xét về Thần khí cụ thể trong trường hợp này thì sẽ dễ nhầm lẫn dẫn đến phán đoán không chính xác. - Thần khí còn là yếu tố quyết định mức độ, tiềm năng, nặng nhẹ cuối cùng của hậu quả/thành quả của một luận giải, ví dụ như: + Nếu kết quả luận giải cho một hình tướng là “quý” thì thùy theo Thần, “quý” có thể từ trung bình đến tốt vô cùng, tương tự cho trường hợp “tiện”. + Thần khí được dùng trên màu sắc, âm thanh để báo hiệu chuyện gần hay xa, lành hay dữ. Nếu là “chết” thì còn lâu hay là “chết” ngay, “chết dữ” hay lành. Hoặc duyên lành hay nghiệp dữ sẽ đến trước để thay đổi hậu quả hay thành quả của một luận giải. Tóm lại, theo ý kiến tôi, "Thần" là yếu tố chính cần được đào sâu nghiên cứu trên cơ sở của một người nghiên cứu tướng học chính tông.
 11. chauthevinh xin 1 xuất học online, ngồi bàn nhì thôi! Mắt chỉ còn có 5/10 ah. Hic hic. Nhờ Ban quản trị đăng ký dùm. Hôm bửa đem tài liệu của Bác Xuyền về nghiên cứu, bị tẩu hỏa nhập ma nên phải tham gia lớp học mới được.. ặc ặc. Cám ơn
 12. Châu Thế Vinh xin ủng hộ Bác Xuyền 1.000.000 đồng để nhận bộ tài liệu đầy đủ. Nhờ QTV10 cho biết là phải chuyển tiền thế nào? có qua trung tâm NCLHDP tại TPHCM nhận và đóng tiền luôn được không? (Vì công ty mình ở cạnh trung tâm). Chân thành cảm ơn
 13. Mãi đến giờ này mà : "UNESCO cũng đã đưa ra khái niệm xem văn hoá là động lực, là hệ điều tiết của sự phát triển bền vững. Như vậy là người ta đánh giá rất cao vai trò của văn hoá" Mới là khái niệm thôi ư, thật không biết nói gì vì Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Lạc Việt đã khẳng định điều này hàng ngàn năm trước rồi!! Vật chất thì không thể tách khỏi tinh thần, ấy là chưa nói đến cái tinh thần/ý thức thuộc Dương cái có trước phải là kim chỉ nam cho cái vật chất có sau. Nay, thế giới lấy sự phát triển kinh tế, vật chất trước mà quên đi phải bồi dưỡng, nâng cao giá trị tinh thần thì rõ rằng là "Âm lấn Dương tắc loạn" thế thôi, có gì phải bàn ra bàn vào cho mệt. Nói nhiều sinh ra...nói bậy thì mệt lắm..
 14. Thật tình không thể hiểu nổi cái lương tâm của con người của Bác sĩ nó ở đâu trong tình huống này? chắc là chó tha đi mất rồi. Mà không biết các bác sĩ loại này đối diện với lời thề của ngành mình trước lúc ra trường như thế nào nữa. Thật đúng như SP nói: Vô lương tâm, vô trách nhiệm, tham lam, ngu ngục. Kiểu người này đem bỏ tù mới đáng chứ kiểm điểm, kỷ luật thì ăn thua gì... chằng khác náo bắt cóc bỏ vào đĩa. Con mà là Bao Công chắc là xách cẩu đầu trảm chém ngay để răn đe thế nhân trong trường hợp này.
 15. Chào bạn nuocvietmenyeu, Rất cám ơn bạn đã đưa lên diễn đàn một phương pháp dự báo có thể nói là gần như đã thất truyền. Trước đây bản thân mình có nghe một người nhắc đến cái phương pháp này, trong một dịp đi tìm các sách lý học cổ. Theo tường thuật anh ta đã được diện kiến 1 cao thủ về môn này (đã qua đời) tại 1 tỉnh Miền Tây Nam bộ (Vĩnh Long hay Cần Thơ gì đó,...), anh ta còn cho biết khả năng dự báo chính xác của môn này rất cao, và luận đoán tương lai cho cả một đời người như kiểu Tử Vi vậy chứ không đơn thuần là chỉ để luận giàu nghèo đâu, anh ta dẫn chứng ra 3 trường hợp chính xác cao, trong đó có anh. Việc TrungNhan có thắc mắc như trên, mình nghĩ hoàn toàn hợp lý. Hy vọng bạn có thể chia sẽ hết toàn bộ nội dung của tài liệu quý này để quý độc giả có thể chiêm nghiệm. Theo logic, mình đoán tài liệu này phải có 2 phần: phần nói chung về nguyên tắc, phương pháp luận của môn dự báo và phần thứ 2 là ứng dụng mà việc luận giàu nghèo dường như mới chỉ là một phần.... Mình nói ra điều này không phải vì khát vọng tò mò về phương pháp trên mà là chủ yếu muốn xem nó liên quan như thế này đến phương pháp luận về lý học của TTNCLHDP nhằm làm sáng tỏ hơn tính ứng dung sâu sắc của lý Thuyết Âm Dương ngũ hành được phục hồi bởi SP Thiên Sứ vì một nền văn hiến Lạc Việt 5000 năm. Thân chào chauthevinh