• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

chauthevinh

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  60
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Everything posted by chauthevinh

 1. Nốt rùi nằm ở đằng sau cổ hay đằng trước cổ vậy bạn? Phải là nốt rùi to, nằm sau cổ, người ta dễ nhìn thấy thì mới có tướng chết yểu nha bạn. Không phải mọc mọc ruồi nào ở cổ cũng chết yểu cả đâu! Chớ nghe thấy bói phán bậy rồi rước lo vào mình. Tướng chết yểu ngoài mục ruồi chỉ là một yếu tố phụ nó còn nhiều yếu tố khác nữa. Ví dụ nếu nói đến tướng Ông Obama chẳng hạn: ổng cũng có tướng chết yểu đó (lỗ tai cắm và mỏng), tuy nhiên lại được giải bởi tưởng tốt của bà vợ... Sinh tử hữu mạng, tạo nhiều điều tốt thì duyên lành sẽ đến với mình, sống sao cho đáng sống là được, lo gì chuyện sinh tử....
 2. Sư Phụ Thiên Sứ đã trả lời chung rồi. Tuy nhiên, nếu cần làm rõ hơn Arch K có thể cung cấp thêm thông tin: Tên tuổi, số điện thoại mà 2 người đó đang sử dụng, kèm theo Ngày tháng năm sinh cụ thể, tôi có thể giúp kiểm tra xem Độ tương hợp cụ thể của 2 người này là bao nhiêu % bằng Phương pháp khảo sát năng lượng địa sinh học. Như thế sẽ có thêm thông tin cụ thể, dễ quyết định hơn cho các hướng tiếp theo. Thân mến
 3. Bạn Faker mà hỏi kiểu này thì Ai mà trả lời được, ít nhất phải hỏi cụ thể là dự kiến làm việc gì, tại chỗ nào, thời gian nào mới Tư vấn được chứ.
 4. Chuyên mục này khá vắng, để tôi góp vui tư vấn cho thêm phần sôi động nha: Số điện thoại của bạn Duy (nick Faker) 0961727000 có Độ tương hợp với bạn là 49%, dưới mức Trung bình (ít nhất của nên có Độ tương hợp>75%). Kiến nghị: Không nên xài tiếp số này nữa. Khi chọn số mới: nên chọn số tiến thì hay hơn, ai chơi 000 nhìn thấy chẳng hên chút nào.. Thân mến
 5. Nhân ngày 20/11, Châu Thế Vinh kính chúc Sư Phụ, Quý ACE Ban giảng huấn và Nghiên cứu của Trung tâm thật nhiều sức khỏe, thành công và mãi vững bước với nền Lý học Việt 5000 năm.
 6. Vụ hình xăm không liên qua đến cái vụ cố ý sửa đường chỉ tay đâu. Đó là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nhắc lại vụ sửa đường chỉ tay mới thấy tức cười: Tướng do tâm sinh, tâm là phần dương, Dương sinh âm là Âm dương thuận lý. Muốn cải số thì hãy tích chút công đức làm việc thiện và chia sẽ, làm phước cho người khó khăn đi. Nay con người lại học đòi sửa tướng để cải số: Âm sinh Dương (nghịch lý), cho dù có thực sự giàu lên đi nữa thì chắc chắn 1 điều sẽ gặp rắc rối ở phần đời sống tinh thần ngay. chauthevinh
 7. Chào bác haithienha và các ACE, Nếu nói về việc xem Tử Vi mà luận đoán về Vận số cũng như tương lai của TT Barack Obama thì e là có gì đó chưa thỏa đáng lắm, vì con người đó là Nguyên thủ của cả một cường quốc. Nhân đây luận bàn về tướng số của Ngài Obama một chút theo hiểu biết của chauthevinh để thấy sự liên quan cho vấn đề ông vẫn còn tại vị bên cạnh những phân tích về Tử Vi: - Tướng pháp của Ông Obama thực chất cũng có phần dính dáng đến Tử Vi vì theo mệnh VCD thì : "Không chết thì nghèo", đó là 2 cai lỗ tai của ông ta: là loại lỗ tai mỏng và "cắm" (không đồng nhất chất thịt với phần mặt và đầu) - theo tướng luật thì tướng này sẽ chết bất đắc kỳ tử, mặc dù tướng này kết hợp với 2 cái ấn lồ lộ trên trán thì rõ ràng là bậc đàn anh thiên hạ. Trong quá khứ, Ông Obama không ít lần bị nguy hiểm...Gần đây nhất, trong tháng 12/2013 có tin từ các mặt báo cho thấy có nữ diễn viên nào đó gửi thư có chất kịch độc để hạ sát ông Obama nhưng không thành công... Thế nhưng Obama vẫn bình yên vô sự, vì sao? Điều này có thể giải thích từ việc ảnh hưởng do tướng tốt của phu nhân ông ấy: Bà Obama có tướng hình cái chuông úp, theo tướng số, những người chồng nào có được người vợ có tướng này thì rất quý thì nó giúp được cho chồng rất nhiều (thực chất bà Obama cũng góp phần PR cho Đức lang quân rất nhiều như báo giới từng ca ngợi), ai có vợ tướng này mà bỏ là đi ăn mày liền, thậm chí mất mạng nếu có số chết yểu. Có thể khẳng định nếu Chỉ một mình ông Obama thôi và không có gia đình thì cho dù đắc cử TT, chắc chắn ông không thể có được vị thế như ngày hôm nay. Trong quá trình tiếp nhận kiến thức từ lý luận luận tuổi Lạc việt của SP Thiên Sứ, thì số mệnh của 1 người đều không chỉ chịu ảnh hưởng hoàn toàn bởi Tử Vi mà còn chịu tác động rất nhiều từ tập hợp của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là tuổi vợ/chồng và con út trong gia đình. Sau này có tìm hiểu sơ qua lý luận tướng học thì cũng thấy có sự liên quan của tướng pháp các thành viên trong gia đình, đặc biệt là tướng Vợ/chồng. Mặc dù không biết thông tin các thành viên khác của gia đình ông Obama,nhưng nếu theo Nguyên lý Luận tuổi Lạc Việt thì có lẽ là phúc của ông Obama chắc còn đến từ 2 cô con gái, nhất là con gái út. Nhân đây thấy có topic này thì vào bàn cho xôm tụ chút, không dám tự cho là đúng. ChauTheVinh
 8. Chào bạn, Longphibaccai nói đúng đấy bạn ah. Việc về mồ mã gia tiên là thuộc về phần Âm trạch trong phong thủy, bạn nên đến Trung tâm để được tư vấn và thậm chí có thể Trung tâm phải cử người đi khảo sát thực địa của mộ thì mới có quyết định chính xác được. Nói rõ hơn về sự phức tạp của của việc bốc mộ (hay còn gọi là "lấy cốt" như dân gian hay gọi) để bạn hiểu: - Việc quan trong bậc nhất đầu tiên là phải xác định mộ đủ thời gian cải táng hay chưa. Ngoài ra, phải xác định mộ có phải là mộ kết hoặc đang kết phát hay không, nếu như kết phát thì phải ngưng ngay việc di dời cũng như bốc mộ vì hậu quả của nó khủng khiếp lắm khi bốc mộ, có khi ảnh hưởng mạng người của cả dòng họ trong 1 thời gian dài. Trên diễn đàn này có gia đình bên ngoại của bạn Lê Bá Trung cũng từng rơi vào trường hợp vừa nêu. Việc xác định mộ kết phải là bậc thầy về phong thủy mới có thể biết chính xác được - Nếu phần mộ đủ điều kiện cải táng thì quy trình bốc mộ của có lắm chuyện phải bàn: từ xem tuổi người chết cho đền ngày giờ và cách thức bốc mộ, chọn tiểu và lễ cúng bái...nhất nhất phải làm theo bài bản đàng hoàng thì mới tốt được, không đơn thuần chỉ thuê 1 đội bốc mộ rồi khoán hết cho họ là xong. - Việc xây mộ mới: phức tạp hơn những gì như bạn đã hình dung Nói chung việc này là việc lớn, tôi nêu ra để bạn hiểu và hình dung các vấn đề cơ bản quan trong của Phong thủy Âm trạch. Bạn nên giải thích với gia đình để có quyết định đúng đắn cho việc này vì mồ mã gia tiên là yếu tố cực kỳ quan trong Phong thủy. Hy vọng gia đình bạn gặp nhiều thuận lợi... chauthevinh
 9. Thưa Sư phụ, Con xin đăng ký 3 quyển luôn. Ngoài ra, chauthevinh nhận thấy cơ hội quảng bá tính ưu việt của Lý học Lạc Việt thông qua quyển sách này là rất cao, con sẽ trình bày vấn đề này riêng với sư phụ và các Anh/Chị em sau vi không tiện nói trên đây. Nếu chúng ta thuận lợi thì việc quảng bá Văn hiến Lạc Việt là rất tốt, việc tiêu thụ từ 1000 quyển trở lên là chuyện bình thường,...nhưng mục tiêu chúng ta chắc chắn không phải là bán sách mà là quảng bá Văn hiến Lạc Việt, chauthevinh xin tình nguyện chung tay đóng góp cho việc quảng bá này Tuy nhiên, chauthevinh rất mong Sư phụ cố gắng in thành sách có bản quyền hẳn hoi vì hiện nay tính "Chính danh" đối với các tri thức lý học rất kém. Chúng ta không ngại chia sẽ kiến thức và học thuật nhưng đồng thời cũng đòi hỏi đọc giả phải tôn trọng và thừa nhận những kiến thức thuộc Văn Hiến Lạc Việt do người Việt phục hồi, chứ không phải đến từ Văn hóa Hán. Mặc khác, nếu việc phát hành sách không thuận lợi thì chúng ta vẫn có cách khác để quảng bá, dù có khó khăn hơn,.. Ngoài các yếu tố trên, chauthevinh kính đề nghị các Anh/Chị/em thuộc các lớp Phong thủy Lạc Việt hoặc những người được chia sẽ các kiến thức này nên thận trọng trong việc chia sẽ tư liệu, nhất là đối với các đối tượng có khuynh hướng xuyên tạc và đi ngược lại với văn hóa Việt - họ là những người không đáng được tiếp cận và thừa hưởng những tri thức này (trừ khi họ thay đổi quan điểm và hành động) chauthevinh
 10. Hì, Babywolf nhanh nhỉ, nhìn phát đoán biết ngay có bàn tay của Photoshop. Nếu như theo hình dáng như trong bài a.Thiên Đồng đưa thì chắc chắn là Bầu Kiên không thể có kết cục như hôm nay được vì khí sắc đang rất tốt, trung vận đang phát cho dù mày và mắt không thực sự là tướng tốt, nhưng tổng quan Thần khí đang sung mãn, tiếc rằng cái Thần khí giả đó là do Photoshop tạo ra. Nhìn lại hình thật, nếu nhìn kỹ thì thấy không biết vô tình hay cố ý mà Photoshop chỉnh sửa ngay trúng những điểm quan trọng để suy luận về hình tướng của ông Bầu này, cụ thể nhất là ở 3 điểm: 2 điểm khuyết hãm trên lông mày bên trái kết hợp với lông mày xấu sẽ kích xấu thêm rất nhiều cho việc tán tài, điểm còn lại là khá nhiều các bẹo thịt (lộc) trên khuôn mặt, nhất là phía bên phải, mà lộc nhiều như thế thì theo tướng luật là lộc giả, chắc chắn không giữ được của... thêm vào đó thần khí của ông này cũng không được tốt lắm nên mới có cớ sự như hôm nay. Do do rất lưu ý các anh em khi xem tướng tuyệt đối dừng xem qua hình, dễ bị sai sót lắm. Thậm chí xem tướng dưới đèn neon cũng có thể không chính xác vì không nhìn kỹ được thần khí của các bộ vị. Như ý kiến Sư phụ, tốt nhất chúng ta nên ý kiến trong phần trao đổi kinh nghiệm thôi, không nói lan man được. Thanks chauthevinh
 11. Lâu nay, có rất nhiều người cho rằng, nói về tướng học thì “Nhất thanh, Nhì tướng, Tam hình”, riêng cá nhân tôi không cho rằng điều đó là không chính xác, mặc dù đó có thể là tôn chỉ của một vài trường phái về tướng pháp. Theo hiểu biết và suy luận riêng, tôi cho rằng Thần tướng (hay Thần khí) mới là yếu tố quyết định hàng đầu cho tướng pháp. Theo nguyên lý “Tinh-Khí-Thần” của TTNCLHDP được SP Thiên Sứ phát hiện và phục hồi thì Thần chính là yếu tố chính khi xét đoán mọi sự vận hiện tượng, trong đó “Thần” trong tướng học là một một trường hợp riêng. Riêng cụ Ngô Hùng Diễn – một nhà Tướng học Việt Nam (13/03/1905 - 05/04/1974) nổi tiếng trước giải phóng với nhiều tiên đoán “như thần” cho nhiều người thông qua việc xem tướng, cũng khẳng định rằng: Thần tướng đứng đầu các tướng và có tác động đến thanh tướng và hình tướng. Suy luận sâu hơn, chúng ta dễ nhận thấy rằng khoa xem tướng chủ yếu dựa trên quan sát là chính rồi kết luận chứ không phải đợi đến khi người ta phát âm xem tiếng nói thế nào rồi mới dám khẳng định hoặc kết luận về đối tượng cần luận giải. Có lẽ khái niệm về Thần không phải nhà nghiên cứu lý học/tướng học nào cũng nắm rõ nên mới có trường phái “Nhất thanh, Nhì tướng, Tam hình”. Bàn về Thần trong tướng học, nếu không nói rõ, e rằng nghe khó hiểu và mang tính lý thuyết, tôi mạo muội dẫn chứng một vài ví dụ như sau để quý vị cùng chiêm nghiệm: - Xét về tướng mặt theo lý: mặt thịt, trông nhễ nhại là loại người tham lam vô cùng, thuộc tướng “tiện”. Tuy nhiên nếu mặt thịt mà trông nhẹ thì vẫn có phúc, là “quý” tướng. Mặt thịt mà trông nhẹ là do có Thần khí. Thần khí sung mãn sẽ làm thay đổi tố chất thịt bớt hoặc mất nhễ nhại. Nếu không xét về Thần khí cụ thể trong trường hợp này thì sẽ dễ nhầm lẫn dẫn đến phán đoán không chính xác. - Thần khí còn là yếu tố quyết định mức độ, tiềm năng, nặng nhẹ cuối cùng của hậu quả/thành quả của một luận giải, ví dụ như: + Nếu kết quả luận giải cho một hình tướng là “quý” thì thùy theo Thần, “quý” có thể từ trung bình đến tốt vô cùng, tương tự cho trường hợp “tiện”. + Thần khí được dùng trên màu sắc, âm thanh để báo hiệu chuyện gần hay xa, lành hay dữ. Nếu là “chết” thì còn lâu hay là “chết” ngay, “chết dữ” hay lành. Hoặc duyên lành hay nghiệp dữ sẽ đến trước để thay đổi hậu quả hay thành quả của một luận giải. Tóm lại, theo ý kiến tôi, "Thần" là yếu tố chính cần được đào sâu nghiên cứu trên cơ sở của một người nghiên cứu tướng học chính tông.
 12. chauthevinh xin 1 xuất học online, ngồi bàn nhì thôi! Mắt chỉ còn có 5/10 ah. Hic hic. Nhờ Ban quản trị đăng ký dùm. Hôm bửa đem tài liệu của Bác Xuyền về nghiên cứu, bị tẩu hỏa nhập ma nên phải tham gia lớp học mới được.. ặc ặc. Cám ơn
 13. Châu Thế Vinh xin ủng hộ Bác Xuyền 1.000.000 đồng để nhận bộ tài liệu đầy đủ. Nhờ QTV10 cho biết là phải chuyển tiền thế nào? có qua trung tâm NCLHDP tại TPHCM nhận và đóng tiền luôn được không? (Vì công ty mình ở cạnh trung tâm). Chân thành cảm ơn
 14. Mãi đến giờ này mà : "UNESCO cũng đã đưa ra khái niệm xem văn hoá là động lực, là hệ điều tiết của sự phát triển bền vững. Như vậy là người ta đánh giá rất cao vai trò của văn hoá" Mới là khái niệm thôi ư, thật không biết nói gì vì Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Lạc Việt đã khẳng định điều này hàng ngàn năm trước rồi!! Vật chất thì không thể tách khỏi tinh thần, ấy là chưa nói đến cái tinh thần/ý thức thuộc Dương cái có trước phải là kim chỉ nam cho cái vật chất có sau. Nay, thế giới lấy sự phát triển kinh tế, vật chất trước mà quên đi phải bồi dưỡng, nâng cao giá trị tinh thần thì rõ rằng là "Âm lấn Dương tắc loạn" thế thôi, có gì phải bàn ra bàn vào cho mệt. Nói nhiều sinh ra...nói bậy thì mệt lắm..
 15. Thật tình không thể hiểu nổi cái lương tâm của con người của Bác sĩ nó ở đâu trong tình huống này? chắc là chó tha đi mất rồi. Mà không biết các bác sĩ loại này đối diện với lời thề của ngành mình trước lúc ra trường như thế nào nữa. Thật đúng như SP nói: Vô lương tâm, vô trách nhiệm, tham lam, ngu ngục. Kiểu người này đem bỏ tù mới đáng chứ kiểm điểm, kỷ luật thì ăn thua gì... chằng khác náo bắt cóc bỏ vào đĩa. Con mà là Bao Công chắc là xách cẩu đầu trảm chém ngay để răn đe thế nhân trong trường hợp này.
 16. Chào bạn nuocvietmenyeu, Rất cám ơn bạn đã đưa lên diễn đàn một phương pháp dự báo có thể nói là gần như đã thất truyền. Trước đây bản thân mình có nghe một người nhắc đến cái phương pháp này, trong một dịp đi tìm các sách lý học cổ. Theo tường thuật anh ta đã được diện kiến 1 cao thủ về môn này (đã qua đời) tại 1 tỉnh Miền Tây Nam bộ (Vĩnh Long hay Cần Thơ gì đó,...), anh ta còn cho biết khả năng dự báo chính xác của môn này rất cao, và luận đoán tương lai cho cả một đời người như kiểu Tử Vi vậy chứ không đơn thuần là chỉ để luận giàu nghèo đâu, anh ta dẫn chứng ra 3 trường hợp chính xác cao, trong đó có anh. Việc TrungNhan có thắc mắc như trên, mình nghĩ hoàn toàn hợp lý. Hy vọng bạn có thể chia sẽ hết toàn bộ nội dung của tài liệu quý này để quý độc giả có thể chiêm nghiệm. Theo logic, mình đoán tài liệu này phải có 2 phần: phần nói chung về nguyên tắc, phương pháp luận của môn dự báo và phần thứ 2 là ứng dụng mà việc luận giàu nghèo dường như mới chỉ là một phần.... Mình nói ra điều này không phải vì khát vọng tò mò về phương pháp trên mà là chủ yếu muốn xem nó liên quan như thế này đến phương pháp luận về lý học của TTNCLHDP nhằm làm sáng tỏ hơn tính ứng dung sâu sắc của lý Thuyết Âm Dương ngũ hành được phục hồi bởi SP Thiên Sứ vì một nền văn hiến Lạc Việt 5000 năm. Thân chào chauthevinh
 17. Thưa Sư Phụ, Châu Thế Vinh xin được đưa bài dịch Tiếng Anh, lời tiên tri 2012 của Sư phụ. Có một số thuật ngữ lý học Đông phương tương đối khó hiểu, Châu Thế Vinh đã làm 1 phần chú thích riêng đăng ở phần cuối bài này. Quan điểm dịch thuật: tuyệt đối không dùng bất cứ ngôn ngữ Hán dược phiên âm sang Tiếng Anh nhất là các thuật ngữ Lý học Đông phương (vì khả năng gây hiểu nhầm Lý học Đông phương thuộc nền văn minh Hán). Các phần dịch khác bám sát với nội dung bản tiếng Việt. Nhờ Sư phụ và các Anh Chị em thành viên của diễn đàn xem xét và cho ý kiến để Trung tâm chúng ta có được 1 bản dịch Tiếng Anh hoàn chỉnh cho Những lời Tiên tri năm 2012 của Sư phụ. Sau đây là phần nội dung bài dịch: PROPHECIES IN 2012 Ancient Orential Academic Principle researcher – Nguyen Vu Tuan Anh prophesy for the world overall picture and VietNam in 2012 (For better understanding, readers should consider to the Glossary of Ancient Oriental Academic Principle may closely relate to prophetic content at the end this article) In 2004, Ancient Orential Academic Principle researcher – Nguyen Vu Tuan Anh, Director of Center of Research Principle of Ancient Oriental Astrology prophesied consternated earthquake would occur in Indonesia and the Philippines. In 2008 he had prophesied the decline of the Global economic recession would occur in April 5/2008. In 2010, he also had a well-known annoucement that he will “chase rain” during the 10 days of the celebration of 1000 years of Thang Long - Hanoi, which has been experienced over the 10 day celebration. In 2011 he made prophecies about the stock market, real estate and gold ... This year, he continued to make prophecies for 2012, inviting readers for reference and experiment… The Ancient Orential cultual heritage have many methodology for future prophecy which have a very different between the methods, but all of it use for reflection events will be happened. As many year before, I (the author- Nguyen Vu Tuan Anh) used the Lac Viet Reckoning(1) method with many hexagrams to predict for phenomenons. This year, with new discoveries about Lac Viet Jet-Celestial model(2), I applied this method to prophesy, combine with Lac Viet Reckoning. The Lac Viet Jet-Celestial map is displayed as shown below: The Lac Viet Jet-Celestial map for 2012 (Nhâm Thìn (3) year) On the basis of Lac Viet Jet-Celestial model that I presented above , mention that Thái Tuế (The Jupiter) will move to Thìn (Dragon) mode in Southeast by Lac Viet Jet-Celestial model combine with The River Map. The axisymmetric direction of Thái Tuế (Tuế Xung) will be Northwest, and of course the destroy direction by Thái Tuế (Tuế Phá) will be Southwest – that all of Oriental Academic Principle researchers and ancient books had a unification, whether the name can vary. According to the cycle principle, after every 12 years, Thái Tuế - means The Jupiter will returned to the predefined position. But the principle cycle of Lac Viet Jet - Celestial model, is itself different: each 9 years for the small restore cycle and after each 180 year, it will repeat itself the 20 year cycle. The period from 2004 to 2023 will be the No.8 Cycle, that the symbolic Jupiter will come to the central part of the River Map as regulation. In addition, there have Big Cycle(4), Grand Cycle(5) and Grand Big Cycle(6) …as calculation by Ancient Oriental Academic Principle. To simplify the complex methodologies relate to Big Cycle, Grand Cycle and Grand Big Cycle bearing the deeply specialist knowledge , we only presented on the basis of the Lac Viet Jet-Celestial model in the graph on the No.8 Cycle. On this basis, we prophesy that: THE WORLD IN 2012 The Global Economy: In 2008, I had a prophecy for a global economic recession and it has been published in the Spring issue of Social & Family magazine - it is the year that many great companies in the world collapsed. In 2010, I also determined and prophesied that this it was the year of economic crisis in national stature. The fact that many countries have excessively high public debt and they must have bailouts and the continued foreign debt. From early in 2011 I prophesied that: This year saw the consequences of the continuing global economic recession since 2008 and will affect the life, social security, cause to the social crisis in many countries. In 2012 we determined that: the world economy continues to decline at the national level, followed by the continuing global economic recession in 2011 but with more serious level. If in the early stages of the global economic recession since 2008, I predicted that international companies go bankrupt, then in 2011 and 2012 there will be more small and medium enterprises bankruptcies . Naturally it is the consequence of pulling a large number of unemployed people. The traditional industries such as consumer goods manufacturing, electronics, construction, real estate, travel ... will be heavy affected and delayed. World stock market will have a heavy recession. A time of unexpected downhill are determined at most late Spring and early Summer. In many countries can say the recession-hit economy, causing more serious consequences. Many countries appear serious inflation and of course prices have skyrocketed and cause more serious crisis because of an imbalance between the economic sectors and social security. Real Estate worldwide recession were excessive. In some countries, it is the explosion of real estate bubble, its aftermath led to the collapse of related industries such as banking, building materials, construction industry .... Real estate continues gloomy recession. The world gold and oil prices began to increase significantly at the beginning of February Vietnamese lunar calendar (equal to March in solar calendar). Banking becomes reel. Natural calamities In 2011 the world has seen and experienced the severe natural calamities of floods, droughts, earthquakes bring the record - and this was our forecast in the last lunar year end party. In 2012 (Nhâm Thìn year), natural calamity is more heavy increasing, and the ravaged-rate as well as losses, influences will be increased significantly even higher than in 2011 very much. Especially for the time of year end, we can say the crisis in 2012 was the year of natural calamity in the history of human civilization on record. The more country located nearly Northern Hemisphere the more heavy influence. According to Lac Viet Jet-Celestial model above, the region where the most severe natural calamities happen will be Western Europe, Southeast Asia, Australia, South and Southeast China. Generally, it is the Northwest - Southeast axis under the assignment provision in the Lac Viet Jet-Celestial model that we have presented above. The more the year end comes, the more heavy natural calamity increase. Drought will be very seriously compare with 2011, losses cause by floods, storms as happened in 2011 (Tân Mão(7)) will be increasing in Nhâm Thìn year -2012. In addition, there are the more happening of unusual natural phenomenons such as: tornadoes, hails, snowstorms…. There will be great earthquakes, without intensity determination, but will cause more losses. Particularly for the countries located in volcanos belt such as Australia, Indonesia, Philippine…(Places often take precautions). Elsewhere we have described above also the potential places of large earthquakes. In 2012 although there is no earthquake with large magnitude earthquake in Japan on 11. 3. 2011, but appears much smaller earthquake of magnitude but causing major losses. Epidemic diseases Many strange diseases will appear, but these are not widespread. It only appear in local regions or limitations in the national territory. The Pandemic will sprout on the year end. Wars If in 2011 we only put the issue "The world need to prevent war in national level", then in 2012, there will be the war in national level, this can happen at the beginning of next year. Within less than half of the year. Where can happen is: the Middle East or Northeast Asia. But the possibility of more in the Middle East. The East Sea issue will generally occur much controversy, but no major war occur. There will be many very good sign for the sovereignty of Vietnam in in Hoang Sa and Truong Sa archipelago. Here I need to determine that: if the war in East Sea do not happen, it means there is no war in Northeast Asia. Terrorism The terrorist group is declining in number and dangerous degree which do not make a big impression. The crisis and the terrorist organizations in Afghanixtan is almost disabled. But it appear the risk of terrorist groups in other regions. The level of audacious and dangerous activities of these groups. But only present in small countries. In general, the facts related to terrorism are quite reduced, many terrorist organizations are captured or disband. The probems of social evils Social crisis have aggravating due to economic recession. Appears demonstrations, strikes or uprisings in some countries. Appears the confrontation between the protect forces against rebel forces causing serious crisis in even the current powerful countries. These social evils will be on a lot, but the nature of serious cases, particularly atrocities will decrease. The social evils such as burglary, theft, robbery increased in number but decreased in serious degree. The famine will occur due to the above natural calamities and social contradiction mainly occurs in Africa and South Asia. Social crisis, the value of traditional culture is disturbed, appeared new lifestyles. To some extent, in parts of the population appears new religious movements. There are some super-power countries face to major social crisis will be resolved, causing the mark in history. Some governments will have no end of its tenure in powerful countries. Hotspots of drugs in Mexico would be diminished by the efforts of the government and their allies. But drug-trafficking and other evils, such as smuggling, slave trading, illegal immigration ... is not reduced in other regions of the world and tend to increase more severe. This detailed forecasts will be evaluated through the frequency of the offenders will be punished in 2012 Food Safety and Hygiene It can be said about food safety, consumer goods not reduce the negative, some places became a national issue of concern. Science and Technology Military Science and technology for military will have more superiority progress and strongly development. The super weapons will be released and the modern methods of warfare become classic. Specifically, the universal super-weapon will become more complete and appear of new weapons with non-traditional structures, such as lade weapons ... Civil However, in the global economic recession, a number of leading-edge industries of science and technology such as features of electronic software, information and communication technology, basic sciences, theoretic science are still develop. Trends of research in robotics, automation will be developed next year, of course will have a positive impact on economic stability. Especially the space science and automation will have many important inventions. 2012 will be a year of robot development of the world of science . Future of science and technology will develop theoretic science and automation with the increasingly superiority software as regard as tools to serve for human ideas in natural discovery. The biomimetic robot will become increasingly dominant in the invention of the future. Appears remarkable inventions in science as impressive phenomenon "Basic Lemma of mathematics -Ngo Bao Chau". In particular, Electronic computer technology, the global network has many remarkable development. Medicine 2012 will be the year of great inventions relate to biology and medicine. Some incurable diseases and considered diseases of the world as HIV, cancer, malaria will be repulsed or dominated… THE UNTED STATES OF AMERICA IN 2012 As my prophecies, in 2012, the United States will be also influenced by the worldwide recession, but there are no serious influences. In spite of particular remedies, the US economy still in the recession situation. 2012 were evaluated as the year of slow development of US economy, all effort to push the development will useless. But USA still be the super-power country. Obama president will still win the next election. Internal conflicts of USA are inconsiderable compare with 2011. Movements as “ Wall Street arrogation” will self-febrifugal and come to the disbandment which replaced by other small demonstration movements. The solidarity of Americans will increase because of common interests. And this is the general trend of USA and the world in 2012. PROBLEM OF DOOMSDAY IN 21 DECEMBER 2012, YES OR NO? It is probably said that, 2012 is the year of more considerations from scientists and prophets. In the global information age, it is also an information with more considerations of all people in the the world. As we could recognize that there were more prophecies about the doomsday in the recent decade. For example in 2000 as Y2K problem or in last year with the problem in 21 May at USA...But the 21 December 2012 problem is more significantly considered than any prophecies about doomsday in the history of human civilization. Because there are a noteworthy coincidence as follow: - The ancient Calender or the Maya civilization will be ended in 21 December 2012 - At that time, all of the planet in the solar system will be in a straight line which was the radial line of the Galaxies. Simultaneously, this is also the Winter solstice. According to Ancient Oriental Academic Principle, this is a cathode phenomenon in relation to the position of planets in the solar system, means that a powerful possitive element will impact to the Earth. So is it the cause of the destruction on the Earth or not? However: the time of planets in a straight line will be happened in a very short term. So, the influence is not strong, although it directly impact to the Earth. Furthermore, the activation of these interactions to cause unusual natural phenomenons as we usually call natural calamity on the Earth …need enough time for making domino effects. It is the reason for no natural calamity happen soon as that time, but as soon after that, when planets return to the normal position, the impacts will comes. However, myself –with the knowledge of Ancient Oriental Academic Principle for the name of Vietnam civilization, determined that: natural calamity will more heavy increase than many recent decades, but not the extermination. There are no doomsday! I still have a decision that I will invite my friends go out for drinking in that day. And I hope that, after this time, the world become better, humanity will more closely because of these natural calamities. VIETNAM IN 2012 Analysis under Ancient Oriental Academic Principle The Economy The Vietnam economy will get more powerful investments from many countries in the world. But it need a policy, direction for the future investment. For example: infrastructure investment as bridges, traffic- way…natural environment, energy of future… Especially the neccessary of investment in leading edge sciences which will develop in the future as information technology, automatization, research investment in theoretical basic science…In my opinion, Vietnam should try to build a overall development: culture, science and technology, economy… It need to restore cultural and historical values in order to balance with the psychosocial status. Investible backbone economy of the State, as the large enterprises of State should reinforce the organization and orientation Diplomatic aspect Next year Vietnam will continue to consolidate and strengthen their place in international relations. The voice of Vietnam with international oganization will be more and more growth the attention, respect. Science and technology Vietnam in 2012 will tend to develop scientific and technical direction to agriculture and scientific research for agricultural development will be developed, including mechanical engineering industry which produce products for agriculture. One of the industry should be concerned that is the investment of energy for the future, especially the development of global information networks. Inparticular, the electronic computer technology, the global network have many remarkable development, especially in Vietnam. Science research should pay attention to products for human and marine-related transportation. I determine: In the future, trend of world development will aim to exploit the potential of the sea, such as sea food, oceanography, marine resources ... Science and Technology for military service: Will appear inventions, improvements and development to strengthen their defensive power enough to deter the make eyeing forces Vietnam’s territory to hesitate. Real Estate The real estate market is a continuation of the recession in 2011 and began to create serious consequences, affecting related industries, such as building materials, steel, banking .. ... The next happening would be the economic turmoil because of bad loans caused. Only those with real potential can sustain through this crisis will continue to develop later. Stock market: Because the overall impact of the global economic situation, the Vietnam stock market could not in outside the common deterioration of the global market. This situation will last for many years. The existence and the economy is maintained by the small and medium enterprises. The society Due to the impact of economic crisis, so the social evils would be developed: burglary, theft, robbery happens more but will reduce the severity. However, Nham Thin is a developed year of Vietnam in international relations, the value of Vietnamese culture will be noticed by both the domestic and the world. Natural calamities: Next year, it is the neccessary of water disasters preventation, the most important place in the North was Nothwest and from central of the Central to the Mekong River for flooding preventation. These regions also have the possibility of earthquakes, but not more than 5, 5 on the Richter degree + / - 1, and do not cause serious consequences. Earthquakes can occur offshore from central of the Central to South. In addition, a possible location of an earthquake is the waters around the Cape of Ca Mau. Social relation The debate, public debate will develop in the direction of construction. However, it appears the trend of attacked and negative debates, but not universal Accident: In 2012, the world and Vietnam, accidents are aggravating, especially vehicles accidents are no remedy. The other accidents, such as the collapse is concerned, or not related to nature, fires .... tend to increase. Especially in 2012, Vietnam need to prevent the accidents related to aircraft. Airlines need to check the technical skills for security related to the civilian airline ..... Most are either winter or summer. The Culture In 2012 the Vietnamese cultural values will be noticed in both the world and domestic. The cultural values of Vietnam will be more known in the world. Diseases Appearing on human diseases related to the digestive tract, blood, cardiovascular and nervous. But not serious. But also in 2012, Vietnam will have the advances of medicine. - In animals: Diseases relate to animals: In general, Vietnam have topical areas of disease, particularly four legs animals as cattle, pigs are susceptible. Overall picture of the world next year not very bright, but in particularly, Vietnam continues to grow and develop. Although there may not be as desire. I hope 2012 will be a year of beginnings for a better future for the country's desnity future. On behalf of Center of Research Principle of Ancient Oriental Astrology, I would like to send all your readers a good new year and prosperity. Translater: Châu Thế Vinh - member of Center of Research Principle of Ancient Oriental Astrology
 18. Nhờ BabyWolf put bài này vào mục Tiếng Anh của diễn dàn và trong Phòng điều hành luôn giúp anh. Bài này còn thiếu phần Chú thích và 1 số hình do anh up hình bị hỏng liên tục. Đang bận quá, dự định trưa này sang Trung tâm nhờ anh Thiên Đồng up hộ.
 19. Chào bạn Nhân Duyên, Không biết ai tư vấn chọn ngày cho bạn vậy? Ngày 18 âm lịch là ngày Tam Nương mà - một trong những này kỵ nhất của tháng. Nhưng mong là dữ ít lành nhiều.
 20. chauthevinh xin được đăng ký một suất, những hoạt động ý nghĩa này không thể vắng mặt được! Nhờ Ban tổ chức book dùm. Chân thành cám ơn chauthevinh
 21. Chào Cô Wild, Cho chauthevinh góp 300k luôn nhe! Những người có cái tâm trong hoàn cảnh như vậy thực sự cần sự chia sẽ. Để chauthevinh qua trung tâm chuyển cho Cô hoặc anh Thiên Đồng nha. Cám ơn Cô
 22. Cám ơn TP trước vì đã làm sống động lại mục xem Tên và luận đoán cát hung - chủ đề đã từng sôi nổi nhưng sau đó mất hẳn sinh khí kể từ khi người phụ trách không tham gia sinh hoạt với diễn đàn nữa. Sẵn đây như TP xem giúp tên mình với tên con gái xem nha: - Châu Thế Vinh (27-12-1977: Âm lịch) - Châu Ngân Tuyền (17-01-2010 Âm lịch) Chân thành cảm ơn
 23. Tỉ số chung cuộc Việt Nam - Myanmar 01-04, Myanmar thắng 03 bàn. Xong rồi, đội tuyển VN lần này ra quân chủ yếu để học hỏi. Chiến thắng lần này của VN trong vòng bán kết và tranh HCĐ là điều không tưởng vì thực lực thua xa cả 3 đội trong vòng Bán kết. Mình nghĩ các Anh/Chị có dự đoán kết quả các trận bóng đá bằng Lạc Việt độn toán thì cũng nên nhìn thêm về dữ kiện thực tế chứ không đơn thuần lúc nào cũng nghĩ là chúng ta sẽ thắng (mặc dù ai cũng mong điều đó). chauthevinh
 24. Ặc, qua Trung tâm hoài mà sao chẳng thấy ai nhắc vụ đám cưới của Thiên Luân vậy trời? Mình chắc có lẽ là người biết tin trễ nhất, hic hic. Dù sao, cũng thân chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc, mau có cháu ẫm bồng cho vui nhà, vui cửa. Châu Thế Vinh
 25. Chào bạn Johnny, Đúng như ý kiến của anh Hạt gạo làng, trường hợp mộ của bà bạn thì mình đoán khả năng kết phát là hơn 90%. Việc bạn TY dự đoán là bị mộ đang bị xung phá thì phải nên xem xét lại. Một trong những đặc điểm của khu mộ kết phát là đất của khu mộ đùn ra, rất cứng nhưng đồng thời cây cối lại phát triển xanh tốt,... Địa lý âm trạch là phần có ảnh hưởng lớn nhất đến phước đức của cả một dòng họ. Do vậy mọi quyết định nên cẩn thận, trong trường hợp này, tốt nhất nên bảo vệ hiện trạng ngôi mộ,... Thân chào