• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

whitehorse

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  49
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About whitehorse

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Hôm nay là ngày 11/10, WH xin được Chúc Mừng SP & Trung Tâm LHDP thời tiết những ngày Đại Lễ quả thật là tuyệt vời cho mọi hoạt động ngoài trời, quả thật những ngày qua là những ngày hồi hộp và bất ngờ về thời tiết nhưng hơn hết đó chính là tâm nguyện của tất cả con dân nước Việt hướng về Đại Lễ.
 2. Gửi pác vô thường, WH cũng chỉ định thông báo tình hình thời tiết trong những ngày Đại Lễ để có 1 thêm cách nhìn khách quan cho mọi người từ Nam ra Bắc những ai không có điều kiện về với Thủ Đô, nhưng đọc bài viết của pác WH thấy pác phát biểu thật là ... Đại Lễ là niềm tự hào của cả dân tộc với tất cả các nước trên thế giới. Là 1 người HN nhưng hơn hết là 1 ngừoi Việt NAm ai ai cũng đau lòng về tình hình bão lũ miền Trung, sự việc xảy ra thật bất ngờ và lại trùng vào dịp Đại Lễ khiến ai cũng bàng hoàng nhưng thiên tai thì làm sao tránh khỏi miền Trung bao năm nay đã phải oằn mình gánh chịu,hic. Nhưng thật vô lý khi pác phát biểu như vậy, topic này là để kiểm nghiệm những gì SP đã nói về tình hình thời tiết Đại Lễ mặc dù trời quá đẹp như thế nhg vẫn có khối kẻ rình rập chờ cơ hội để lên tiếng chỉ trích đấy pác ạ. Đọc từ đầu thì mới thấy sự việc ko phải xuất phát từ SP chỉ là những dự đoán bình thường trên DD mà từ trước đến nay SP vẫn làm nhưng lại bị thổi phồng lên gây nhiều chiều dư luận vì danh dự và vì tâm huyết bao lâu với nền Văn Hiến Việt mà SP phải gánh chịu những điều ko đáng có. Theo WH pác có thể đến những TT cứu trợ miền TRung để cùng góp sức vào nhằm giảm được phần nào nỗi đau của đồng bào. Pác nên nghĩ thật kỹ trước khi nói và nên post bài đúng topic. Vài lời chia sẻ. WH. Chiều tối hôm qua 5/10 trời ko mưa Sáng 6/10 đã có nắng báo hiệu 1 ngày đẹp nữa dành cho Đại Lễ.
 3. Hôm nay 6/10 thời tiết thật đẹp,dễ chịu vô cùng,ko mưa trời hửng nắng bây giờ ở cq là 11h, thương miền Trung lũ lụt, lại đang có áp thấp nhiệt đới, những ngày quan trọng nhất đã cận kề SP bảo trọng.
 4. Tối hôm qua 4/10 bên khu vực Long Biên nhà WH cụ thể là khu Sài Đồng có mưa từ 19h30 mưa khá to khoảng nửa tiếng thì đỡ dần, thực sự là WH rất hồi hộp vì như thế sẽ có rất nhiều kẻ đã hí hửng chuẩn bị " đao to búa lớn" với SP. Nhưng thật tuyệt vời sáng nay 5/10 đường sá tạnh ráo ít nhất là từ nhà WH đến cq là đường Đinh Tiên Hoàng, trời sáng đẹp ko âm u như hôm qua. Thời tiết đặc trưng THU HÀ NỘI " khăn em bay hiu hiu gió lạnh". Quá đẹp để quay phim chụp ảnh :D
 5. Kính thưa SP và các Sư Huynh, Tỷ Chả là trong phòng làm việc của WH ở cq có 2 cái xà, thật không may WH "lại" được xếp bàn ngồi ở dưới 1 cái,hic. Theo phong thủy như vậy là ko tốt phải không ạ? WH xin hỏi là có cách nào để cho bớt xấu đi ko ? WH nghe nói là treo quả cầu ở dưới có đúng ko ạ? Vì WH vẫn đang ở trình "i tờ" của lớp PTCB nên rất mong SP và các Sư Huynh Tỷ bớt chút thời gian giúp WH. Trân trọng WH.
 6. Vâng đúng là giờ đây người :"không có tóc" thì nhiều nên tha hồ đưa ra những "rự" báo mà ko sợ ai túm, trong khi đó những Người "nhiều tóc" như "dị nhân" thì hiếm quá :lol: . Chiều nay 4h30 ra khỏi cq chả có giọt mưa nào, suốt dọc đường về nhà qua cầu Vĩnh Tuy vẫn khô ráo mỗi tội bị lạnh,hic
 7. Bác ơi thế TTKTTV dự báo là 1/10 khai mạc Đại Lễ có mưa nhg thực tế ko phải vậy thì ai phải đi TÙ hả bác? :D
 8. AD cho biết giờ chính xác được ko? Vì tôi ở Đinh Tiên Hoàng đến 11h30 ko có mưa to chỉ mưa lất phất thôi. Theo tôi thì giờ của dd bị lệch với giờ thực tế.
 9. Vâng, quả thật là vô cùng hồi hộp ạ, trưa nay 11h30 WH ra khỏi cq đi đường Lý Thái Tổ thấy lất phất mưa, rồi tạnh. Về đến nhà ở Thành Công nghỉ trưa ko thấy mưa to,phù, xe thì để ngoài sân. 13h30 ra khỏi nhà thấy yên xe hơi ướt, dọc đường đi làm qua Cát Linh, Nguyễn Thái Học trời vẫn mưa lất phất ko đủ để mặc áo mưa,hi. Đến Đinh Tiên Hoàng ko thấy mưa nữa, lạ. Ngày hôm nay là 1 ngày rất thú vị,hihi
 10. Bây giờ là 11h trưa WH đang ở đường Đinh Tiên Hoàng, trời bắt đầu sáng lên rồi, đọc bài của huynh HTH thấy hồi hộp quá,hi.
 11. WH cũng có nhật ký Đại Lễ của mình, dù không có ảnh như SP,hi. Thứ 7 ngày 2/10: thời tiết nội thành HN thật tuyệt vời (nói rõ là chỉ trong nội đô thôi) vì khoảng 2h chiều WH có việc lên Thanh Thuỷ(Phú Thọ) đi trên đại lộ Thăng Long đoạn gần QL 21 trời rất âm u, đến gần Hòa Lạc thì có mưa lất phất. Lên đến Thanh Thủy là gần 4h chiều hỏi người nhà thì nói là tối nào ở đây mưa cũng rất to, mặc dù chỉ cách con sông ĐÀ nhưng HN ko có mưa to đúng như SP dự đoán. Tối 9h về đến HN xách xe ra đường hưởng không khí lễ hội thấy thời tiết thật dễ chịu đúng đặc trưng của thu Hà Nội hơi se se lạnh, nhưng có dông gió to bạn WH bảo sắp mưa đến nơi, WH vẫn cứng cỏi khẳng định là không mưa đâu. Những ai có mặt ngoài đường tối qua sẽ cảm nhận rõ điều đó, trời HN ko mưa. :D Chủ Nhật ngày 3/10, sáng nay đi trực tại cơ quan luc 7h30 đi từ Thành Công thời tiết thật dễ chịu đã có nắng nhưng vẫn hơi lạnh, đến cơ quan là 8h bắt đầu giải chạy (tiếc ko có máy ảnh) để ghi lại thời tiết khu vực Bờ HỒ đẹp quá. SP dự đoán đến giờ phút này " chuẩn không cần chỉnh", WH chỉ mong SP gắng giữ gìn sức khỏe. P/S: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn dự báo về thời tiết HN nào là "mưa lạnh và người dân HN sẽ đón ngày đầu của ĐẠi lễ trong tiết trời có mưa và se lạnh"(nguồn Vietnamnet) nhưng thực tế ko diễn ra như vậy và đến hôm nay 3/10 trời Hn vẫn rất đẹp.
 12. Thưa SP, WH sáng nay đi làm lúc 7h30 thấy trời mưa lất phất nhưng không khí rất tuyệt vời, đi qua cầu Chương Dương thấy mờ mờ sương hơi lạnh báo hiệu trời sẽ nắng.WH đang ở trong cơ quan ở phố Đinh Tiên Hoàng thấy trời đã nắng bây giờ là 8h42 chắc chắn ko ai phải mặc áo mưa. SP nhất định thành công,hi.
 13. Thưa Sư Phụ, Đại Lễ đã cận kề, WH cũng như các ACE khác đều nhất tâm nhất niệm và tin tưởng vào những dự đoán của SP. Hôm qua 29/9 là 1 chiều rõ rệt nhất với WH để kiểm chứng, buổi chiều khi vào ol thấy SP dự đoán là ko mưa nhg lúc khoảng 3h30,4h chiều thấy có 1 cơn mưa đen trời ngay tại khu vực hồ HK( WH làm việc tại phố Đinh Tiên Hoàng) nghĩ rằng khả năng mưa rất lớn, đến hơn 4h thì vẫn chưa thấy mưa nhưng mây vẫn đen kịt (tiếc quá ko chụp ảnh,hic) WH vẫn quyết tâm đi về và trong ý niệm tin tưởng SP đúng, hì khu vực hồ HK ko mưa thật nhưng trên đường đi làm về của WH đến chân cầu Vĩnh Tuy phía khu vực BV Việt Xô là có mưa trước đó vì đường ướt. SP nhất định thành công.
 14. Thưa BQT và SP Thiên Sứ, WH là học viên của lớp PTLV khoá 4, vào đây với mong muốn được set vào để trao đổi học thuật cùng các sư huynh tỷ và các ACE. Rất mong được sự chấp thuận của BQT cùng SP. Trân trọng, WH.
 15. Yêu thương xin nở nụ cười Vị tha là để lòng người thanh cao. Biết là thế nhưng làm được hay không mới là chuyện khó,hic.