• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Loc coc tu

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  29
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Loc coc tu last won the day on Tháng 8 15 2017

Loc coc tu had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

1 Người theo dõi

About Loc coc tu

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 • Yahoo
  nguyenthuclacviet

Xem hồ sơ gần đây

661 lượt xem hồ sơ
 1. Nếu đúng Giờ, ngày, tháng . . . sinh thì Bố Mẹ tương đối khá giả. Không có duyên Âm gì. Các bà Bói Vườn hay đặt ra để kều Tiền. . . .
 2. Châc rằng mắt cháu sẽ bị kém. Cháu nên đi xa, ra nước ngoài càng tốt. Cháu không được hưởng Phúc của ông cha nên ly Tổ lập Thân sẽ thành đạt hơn.
 3. Cháu nên lấy chồng trễ ( sau 27 ) Vợ chồng không hợp tính nhau, hay có tranh chấp. Nhưng lấy chồng trễ vẫn trọn đời với nhau. Nếu giờ này đúng cháu phải có anh, hoặc em trai đẹp trai, sau này sẽ đậm người.
 4. Cháu thích chỉ huy, thích người khách nghe mình, thích ăn ngon mặc đẹp và kén ăn, nấu nướng cũng giỏi. Là người gan góc, dám xông xáo, dám nói, dám làm, có tư tưởng cạnh tranh để kg thua kém bạn và đồng nghiệp. Trong quan hệ bạn bè biết kén chon bạn thân Nếu cháu có con gái đầu thì cháu sinh giờ Tuất . Trong cuộc đời sẽ còn lỡ kế hoạch 1, 2 đứa. Nếu cháu cháu không khấn tốt cụ Tổ 5 đời thì dễ sinh con 1 bề. ( Cháu được Cụ Tổ 5 đời phù hộ ).. Bố, mẹ thế nào cũng có thời gian phải xa nhau ( Có thể do đi công tác )Nếu sang năm sinh con , sức khỏe sẽ không tốt, rất dễ sinh mổ.. Cháu không thành công trong 1, 2 mối tình đầu. Chuyện vợ chồng cũng cần lưu ý phải giữ gìn. ( 30 chưa phải là Tết )
 5. Nhanh thì cuối năm nay, chậm thì sang năm cháu sẽ đỡ hơn. Năm nay cháu khó tránh khỏi 1 đám tang trong dòng họ bên dòng họ Mẹ hoặc là người phụ nữ,
 6. Chắc bỏ nhau thôi. Theo sách cũ ( Sách Tàu ) vợ cháu thuộc Hỏa nay đổi sang Thủy ( Theo Lý Học. . . ) Thủy- Thổ khắc. Bản Tử Vi của cháu cung Thê cũng xấu lắm. Có phải cháu có anh em trai không ?
 7. Như vậy cần hỗ trợ về Phong Thủy.
 8. Từ sang năm bạn đươc 26 tuổi vận tốt sẽ đến vì năm trong hạn 10 năm gặp những sao tốt đẹp, có nhiều thay đổi cả nơi ở và công việc trong thời gian này, những thay đổi tốt hơn.
 9. Đúng rồi, cháu ra trang chủ và lấy lá số bằng trình tử vi lạc việt đi.
 10. Thưa bạn Đại Lộ,theo dõi sự phản ánh của bạn trên mạng trong những ý kiến của bạn gần đây,tôi phải thừa nhận rằng bạn là người rất có tâm huyết và làm việc gì bạn cũng muốn đi vào chiều sâu của sự việc,chứng tỏ bạn là người ko thích hời hợt ko thích chung chung.Riêng bản thân tôi ham mê PT từ hơn 30 năm nay(thời gian trước tất nhiên là PT Tàu hay nói một cách đơn giản là PT cũ)riêng bản thân tôi vì quỹ thời gian ko còn nhiều,nên khi phát hiện ra PTLV mà ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã mầy mò nghiên cứu và tìm ra cái sai của PT cũ(người ta thường gọi là PT Tàu)tôi lập tức kiểm nghiệm trong thực tế ở những gia đình mà tôi đã thực hiện từ hơn 10 năm nay thấy đúng quá!Nhưng tôi ko đi sâu vào phần lý luận,phần lý thuyết,mà tôi chỉ đi sâu vào phần thực tế,vì nó là đáp số,nó là yêu cầu,nó là mục đich mà những thân chủ tôi mong tôi chỉ cho họ.Và tôi cũng nghĩ rằng các thân chủ của tôi cũng ko có thời gian để mầy mò nghiên cứu về phần lý thuyết,bản thân tôi cũng ko thích đi sâu vào phần lý thuyết cho nên những bài viết của tôi trên mạng này chỉ đi vào phần thực tế phần đáp số.Bạn đòi hỏi tôi chứng minh thực tế ư?Hai trường hợp cụ thể của bài viết trên đó đã là một thực tế,của người thật việc thật.Tất nhiên còn rất nhiều trường hợp nữa trong nhiều năm nay.Riêng bản thân tôi cũng nhờ biết PT và ứng dụng PTLV nên cho đến nay tôi chưa hề biết vào bệnh viện là gì,nếu biết chẳng qua là tôi đến thăm gia đình,thân nhân, bạn bè ở bệnh viện đó.Hiện tại tôi có hai cửa hàng sách cũ đều có 2 cái ngõ đâm gần như thẳng vào(theo PT nói chung là ko nên)nhưng 2 cửa hàng hiện tại của tôi vẫn tồn tại,một cái năm nay là năm thứ 11,một cái năm nay là năm thứ 5(trước khi tôi thuê 2 cửa hàng này hàng xóm láng giềng đều nói đố anh tồn tại được nửa năm)nhưng vì do biết chấn yểm,do thực hiện PTLV nên nó vẫn tôn tại.Tôi đã gây dựng được nhiều việc làm cho các cháu,để các cháu đứng vững trong cuộc sống.Nhiều cháu đã lấy vợ lấy chồng,rất hạnh phúc và thường xuyên điện thoại hoặc đến thăm.Còn nêu trường hợp cụ thể lên đây theo đề nghị của bạn để chứng minh cho bạn thì tôi nghĩ rằng tôi cũng ko thích dấu diếm gì chả dấu bí quyết gì!Nếu bạn liên hệ với tôi, tôi sẽ dẫn bạn đi thực tế.Rất cám ơn bạn,tôi rất mong và hân hạnh được gặp bạn để tôi bộc lộ cái chân chất,cái tâm huyết cái tấm lòng thực của tôi.Kính chúc bạn và toàn gia mạnh khỏe thành đạt trong cuộc sống.
 11. Tôi rất cám ơn ý kiến của bạn nhưng tôi nói các cụ thường dậy:"đức năng thắng số"chứ ko phải như bạn nói "đức năng ko thăng số".Phải nói rằng cũng có rất nhiều người nhiều gia đình ko biết gì về phong thuỷ,họ còn nói là mê tín dị đoan mà gia đình họ vẫn tồn tại khỏe mạnh,thành đạt.Rất may rằng tôi sẽ chứng minh cho bạn một trường hợp rất cụ thể,rất gần nhà tôi mà chỉ xảy ra cách đây có bốn ngày.Đó là một trường hợp ngày 31tháng 1/2010,có một người được giới thiệu đến tôi để xin lắp một cái gương ở hướng nào(gương to).Khi tôi sang nhà đó ông chồng là người trong quân đội đã về hưu,vợ chồng ông ta nói"tôi đã coi thầy hướng nhà tôi ko hợp".Nhưng khi tôi coi tuổi và lấy la kinh xem hướng nhà,tôi khẳng định"Phong thủy Tàu sai ở chỗ đó vì PT Tàu vẫn giữ nguyên cung Khôn và cung Tốn nếu theo PT Tàu thì họ bảo anh sai hướng còn theo PTLV thì anh đang đúng hướng cho nên vợ chồng anh và các cháu đã và đang thành đạt.Ngay cả to lét và bếp anh chị cũng đặt đúng hướng."Đây là một trường hợp trong hàng trăm trường hợp họ chưa coi PTbao giờ mà vẫn tốt đẹp...(còn tiếp)
 12. Tr­ước hết tôi rất trân trọng cảm ơn các bạn,các dộc giả đã quan tâm đến bài viết của tôi.Vì quá bận rôn nên hôm nay tôi mới mở mạng ra xem được.Tôi ko ngờ đã hơn một nghin người đã quan tâm đến bài viết của tôi.Tôi rất cám ơn ông Thiên Sứ và các đệ tử rất giỏi của ông như:ông Hoàng Triều Hải là người đã"Mang chuông đi đánh xứ người"và đã thành công đã thay tôi trả lời trong lúc tôi chưa kịp lên mạng.Có lẽ cũng đúng thôi tại vì chúng ta đều đại diện cho PTLV.Theo tôi nghĩ tất nhiên việc PTLV mới công khai gia mắt được vài năm thì làm sao tránh được những sự nghi ngờ những thắc mắc,trong khi phong thủy Tàu đã tồn tại hàng nghin năm.Cái đúng,cái sai con có một thời gian dài để kiểm chứng.Trong lúc này,thời gian này anh em chúng tôi chỉ biết chứng minh bằng thực tế,bằng những công việc cụ thể,tom lại bằng những con người thật việc thật mà anh em chúng tôi đã làm và đang làm và chúng tôi còn tiếp tục làm.Chúng tôi tin tưởng rằng sau chúng tôi sẽ còn rất nhiều người khi đã thấy rằng PTLV là đúng và co sự hiểu biết về PTLV sẽ tiếp tục chứng minh.Kính thưa các bạn và đăc biệt là bạn Đại Lô nếu như bạn nói tìm một ông thầy có tâm huyết để quan tâm,có trách nhiệm từ đầu đến cuối cho công việc của mình.Thì chung tôi xin khẳng định rằng,anh em chúng tôi là người chỉ mong được chứng minh như vậy.Trong ngày hội thảo về PTLV vừa qua tại khách sạn La Thành đường Đội Cấn chả phải là có các doanh nghiệp nhờ chúng tôi coi PTLV đã tài trợ và đến cám ơn hay sao?Đó là những doanh nghiệp lớn còn hàng trăm hàng nghìn doanh nghiêp nhỏ,các cửa hàng,các gia đình mà chúng tôi đã thực hiện coi phong thủy cho họ,tôi chắc rằng dần dần họ sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn và họ sẽ chứng minh trên diễn đàn.Có những lý thuyết khoa học được đưa ra ko phải mọi người đã công nhận ngay.Có những thiên tài khi đương thời chưa được xã hôi công nhận nhưng thời gian sau,có khi họ mất đi mới nổi tiếng. Tôi thiêt nghĩ bản chất của những người đã được xã hội gọi là thầy:thầy thuốc,thầy giáo,thầy lang,thầy phong thủy...thì phải xuất phát từ tâm đức,mang cái tâm ra để giúp người giúp đời.Thuyết nhà Phật đã dậy "Tâm tức Phật,Phật tức tâm"Từ tâm xuất ra tướng,xuât ra hành động lời nói.Anh em trong nhóm PTLV chúng tôi đều tâm niệm với nhau rằng làm bất kỳ điều gì cũng xuất phát từ chữ TÂM,đó là sự tồn tại lâu dài mặc dù trước mắt mình có gian khổ mình có khó khăn...(Còn tiếp)
 13. Nếu cháu đang ở Hà Nội ,thì đệ tử của chú Tuấn Anh rất nhiều người ở Hà Nội.Cháu có thể liên hệ,Theo chú bản vẽ của phong thủy phải đi trứoc bản vẽ của thiết kế.Nếu bản vễ thiết kế sai với phong thủy Lạc Việt,thì nếu xây dựng rồi phải đập phá đi dể xây dựng lại thì tốn kém lắm.Chúc cháu thành công!
 14. trước hết chú rất cám ơn sự tin tưởng của chaú.chú chỉ trả lời rất đơn giản để cháu dễ hiểu.thường thì(theo quan niệm từ cổ xưa )phòng khách dùng cho người đàn ông,người trụ cột trong gia đình,phòng bếp va to lét tượng trưng cho người phụ nữ,người nội trợ trong gia đình.Néu nền bếp cao hơn nền phong khách thì biểu hiện âm thịnh nhất là ở to lét mà ko xây gờ chắn tại cửa,nhiều nhà lại để nền to lét cao hơn nền nhà,co nhà lại để cái gương trong to lét hắt ra ngoài cửa,như vậy thì âm càng thịnh hơn.Cháu thử kiểm nghiệm thực tế mà xem những nhà kiểu như vậy thì người phụ nữ hay át quyền chồng,hay nói một cách khác là chồng nể vợ.Mà âm thịnh thì tất nhiên dương sẽ bi suy,ko có lơi cho người đàn ông.Cho nên trong xây dụng tốt nhất để nền nhà bằng phẳng thì sự bình đẳng của vợ chồng đạt hiệu quả cao hơn.Nhưng còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác.Vị trí của bếp, vị trí của to lét đặt ở phần nào trong khung đất của người chủ nhà.Muốn xây dựng một căn nhà phong thủy cần đi trước một bước nhà thiết kế xây dưng dựa vào đó đẻ bố trí hướng bếp,vi trí to lét,nhà kho. .v. v..Tất nhiển cháu nên dựa theo phong thủy lạc việt để người chủ biết mình thuộc cung mệnh gì.chú Nguyễn Vũ Tuân Anh Giám đốc TT.LHĐP đã tìm ra cái sai của phong thủy Tầu mà đổi người mạng Ly sang mạng Đoài,cung Khôn Tôn phải đổi chỗ cho nhau trên biểu đồ bát trạch.Nhiều đệ tử của chú Tuân Anh cũng rất giỏi,đã được mời đi nước ngoài để xem phong thủy cho nhiều Đại Gia.Hiên nay chau đang ở đâu.Nếu ở sài gòn cháu có thể đên gặp chú Tuấn Anh ma tham khảo,nếu cháu tin tưởng chu thi lên mạng chú sẽ sẵn sàng giúp đỡ cháu để phân cung phong thủy cho khu đát của cháu.Chúc cháu thành công!và xin báo cho cháu biết rằng trong bài viết của chú nói về trường hợp thứ 2 của một cô gái.Cô ấy mới lấy chồng cách đây co it ngày đám cưới diễn ra rất tưng bừng.Nhiều bạn gái khác cung trang lứa ko ngờ bạn ấy lại lấy chồng trước mình,anh chồng lại đẹp trai hiện nay họ rất hạnh phúc.tạm biệt cháu!