• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

quangnx

Hội viên
 • Số nội dung

  110
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

quangnx last won the day on Tháng 1 13 2018

quangnx had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

36 Excellent

About quangnx

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Yahoo
  quangnx_ltd

Xem hồ sơ gần đây

1.033 lượt xem hồ sơ
 1. Hi! Các hình ảnh trong các bài Đại số Lie ngoại lệ E7 và tử vi đều đã mất hình ảnh, diễn đàn lấy lại hình ảnh trong link này http://lyhoclythuyet.blogspot.com/2009/05/ai-so-lie-ngoai-le-e7-va-tu-vi.html Thân mến!
 2. Úi dà! Vụ anh Hòa sao rối vậy.... Anh Hòa là một kỹ sư hơn 30 năm nghề và có sự nghiệp vững vàng, làm sao tay Bình so được với anh Hòa. Khả năng tự đào tạo của các KS trước đây rất lớn, là cái mà bây giờ rất khó hình dung nổi.
 3. Nói tốt thì ít ai quan tâm và cũng chẳng thèm tin... nhưng nói xấu thì luôn được nhiều người đồng cảm hơn thì phải?
 4. Tôi nghĩ có lẽ xác cô H nhiều khả năng đã bị tay BS thủ tiêu trong lò đốt bệnh phẩm y tế của bệnh viện Bạch Mai rồi... Trường hợp, tay BS dựng hiện trường và báo rằng ném xác xuống sông để hòng giảm nhẹ chút nào hay chút ấy khi bị phát hiện, hoặc dùng để nói với mọi người trong BV Cát tường cho nhẹ bớt tâm lý. Chứ nếu bảo công khai rằng hắn đã tháo khớp cho gọn như bệnh phẩm giải phẫu hàng ngày để đốt nhờ thì sẽ gây cảm giác khủng khiếp lên mọi người. Về tướng mặt của tay BS này, với các mắt mũi miệng môi díu lại và tròn trịa như vậy thuộc dạng người lý trí tới chết, đừng nói 1 người mà đến 10 người hắn vẫn tĩnh để xử lý! Thật tội nghiệp, nếu có duyên mọi người nên cầu siêu và làm trai tăng cho cô H...
 5. Tôi thì khẳng định: Sao Hỏa là nôi của sự sống cho đến khi mất từ trường cách đây khoảng 3 tỷ năm. Lúc dó Mặt Trời hoạt động rất mạnh, rất nóng, Trái Đất gần giống Sao Kim hiện tại và Sao Hỏa có điều kiện gần giống Trái Đất bây giờ. Còn muốn tự chứng về quá khứ, quá khứ xa xưa, con người có thể làm được: Các bạn hãy tu tập Thiền Định. Trong trạng thái nhập định, con người với tư cách là một "Máy tính lượng tử" có thể search để chứng thực được nhiều thông tin quá khứ vẫn được lưu giữ trong "Mạng tâm linh" Vũ trụ với tư cách là "Siêu máy tính lượng tử". Giả thuyết của anh TS hoàn toàn có thể, nhưng có vẻ anh TS bằng lòng với nền văn minh với tri thức gói gọn trong 4 chiều ... anh không xét đến các chiều tâm linh, nên cho rằng nhất thiết phải có bằng chứng vật chất ở đâu đó trên vũ trụ, nó hoàn toàn có thể thể là bằng chứng tâm linh anh ạ! Thân mến!
 6. Đây là ông thầy An Chi thường được gọi là học giả tốt nghiệp trung học sư phạm, giống như cụ Đào Duy Anh có bằng Thành chung (lớp 9) đang phang... 50 năm tâm huyêt của một vị thầy khác!
 7. Cái gọi là "God particle" chỉ là cách chơi chữ của từ "Goddamn particle" tức là hạt chết tiệt, chẳng có hạt của Chúa nào cả. Higgs boson chỉ là 1 hạt trong bộ 17 hạt cơ bản của Mô hình chuẩn, nó gồm có: 12 fermion vật chất (gồm 6 quark và 6 lepton) có spin bán nguyên 1/2, 4 loại boson truyền tương tác (photon, gluon, W và Z) có spin nguyên 1 và Higg boson có spin 0. Hạt có spin 0 có cơ chế ngưng tụ đặc biệt tương tự như trong chất siêu dẫn gọi là cơ chế Higgs. Chuyện chỉ vậy thôi!
 8. Người xưa luôn sống giản đơn sát theo qui luật rất cụ thể của thiên nhiên; ví như chuyện con nước, chuyện con thú, chuyện con cá,...Những thứ ấy nó hoàn toàn sinh hoạt đi theo tuần trăng. Ở xứ nhiệt đới, hay nhiệt đới gió mùa, thời tiết dành cho trồng trọt ngoài chuyện con nước, con đò hầu như chỉ đi theo mùa mưa, mùa gió... Như vậy, theo con trăng mà đi săn thú, bắt cá; theo con nước, con gió mà xuôi ngược; theo con mưa mà gieo trồng chính là cách sống của những con người tự tại, phù hợp với qui luật thiên nhiên. Rõ là mưa theo mùa, các tiết theo mặt trời họ đều đã có cách ghi nhận và phân biệt theo mặt trời, theo bầu trời sao một cách chính xác. Nhưng thú vật, tôm cá, con nước, con đò, những cái hết sức thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày thì theo mặt trăng nên dĩ nhiên họ đã phải dùng âm lịch cho các daily events. Chuyện chỉ có vậy! Ngày nay, chỉ còn những người nông dân, ngư dân còn quan tâm đến thủy triều, cá mắm nên họ còn có cảm giác về tuần trăng; còn lại đa số bắt cá, săn thú ở chợ; đi lại bằng động cơ nên mấy ai còn cảm giác về con trăng. cái nước. Cứ tưởng người xưa là lạc hậu, hóa ra chính chúng ta đã hời hợt, đã sống theo kiểu "hớt ngọn" và vô ơn mà không hay; đã thế lại còn hay lý sự một cách kiêu ngạo, cứ tưởng...!
 9. Hà Văn Thịnh là một tay cực kỳ í ẹ, mong mọi người hãy lánh xa! Đây là một sử tặc, có lòng hám danh và khinh thị giống nòi rất sâu. Tôi không có nhiều thời gian để nói rõ, nhưng bất kỳ ai biết qua thuật xem tướng sẽ thấy rất rõ tính cách đó khi xem xét tướng mạo của hắn. Qua thuật xem tướng (một ứng dụng cổ có cơ sở khoa học chắc chắn!) mọi người sẽ phân biệt rất rõ người gian, kẻ ngay để xử sự hợp lý trong đời. Thân mến.
 10. Thật ra Ông Xuân học hành lận đận lắm. Ông leo lên leo xuóng mấy bận mới lấy được tú tài 2. Ông học trung cấp và tranh thủ thi lấy học bổng đi học Philippine. Ông đỗ và đi Phi học. Về nước ông chỉ về dạy ở trường Cần Thơ. Nhân dịp người Nhật nghiên cứu về lúa nên đến với trường Cần Thơ, ông nhờ vốn tiếng Anh khá tốt nên đã được bố trí kết hợp nghiên cứu. Và việc này, ông cùng với NNC người Nhật nghiên cứu và viết được 3 paper đăng trên tạp chí KH Nhật. Nhờ cái này ông được đặc cách Tién sỹ. Sau đó ông rất năng nổ với giới báo chí về mảng đồng bằng sông Cửu long. Không biết sau này ông có nghiên cứu nhiều không, nhưng thật ra trường hợp thầy Xuân cũng là một dạng hiệu ứng. Hiện nay ông Hoàng Đức Thảo cũng có dạng hiệu ứng tuyên truyền KH tương tự. Đấy so về ý chí thì thầy Xuân rất đáng nễ nhưng về sức học thì thầy cũng không có ưu thế so với nhiều người cùng thời. Còn việc phong học hàm thì cũng không khó lắm, nhất là khi trường ĐH được đào tạo sau ĐH do người muốn làm NCS rất cần thầy hướng dẫn hay giới thiệu là TS. Qua số ngươi nhờ hướng dẫn và qua việc đứng tên chung trong một số bài báo cơ bản sẽ đủ tiêu chuẩn để phong PGS-GS...
 11. Thật ra Ông Xuân học hành lận đận lắm. Ông leo lên leo xuóng mấy bận mới lấy được tú tài 2. Ông học trung cấp và tranh thủ thi lấy học bổng đi học Philippine. Ông đỗ và đi Phi học. Về nước ông chỉ về dạy ở trường Cần Thơ. Nhân dịp người Nhật nghiên cứu về lúa nên đến với trường Cần Thơ, ông nhờ vốn tiếng Anh khá tốt nên đã được bố trí kết hợp nghiên cứu. Và việc này, ông cùng với NNC người Nhật nghiên cứu và viết được 3 paper đăng trên tạp chí KH Nhật. Nhờ cái này ông được đặc cách Tién sỹ. Sau đó ông rất năng nổ với giới báo chí về mảng đồng bằng sông Cửu long. Không biết sau này ông có nghiên cứu nhiều không, nhưng thật ra trường hợp thầy Xuân cũng là một dạng hiệu ứng. Hiện nay ông Hoàng Đức Thảo cũng có dạng hiệu ứng tuyên truyền KH tương tự. Đấy so về ý chí thì thầy Xuân rất đáng nễ nhưng về sức học thì thầy cũng không có ưu thế so với nhiều người cùng thời. Còn việc phong học hàm thì cũng không khó lắm, nhất là khi trường ĐH được đào tạo sau ĐH do người muốn làm NCS rất cần thầy hướng dẫn hay giới thiệu là TS. Qua số ngươi nhờ hướng dẫn và qua việc đứng tên chung trong một số bài báo cơ bản sẽ đủ tiêu chuẩn để phong PGS-GS...
 12. Đấy là hậu quả của một nền giáo dục "Gà Tre & Gà Chọi" ( vì chỉ đủ sức quậy ở cấp học dê dễ và be bé). Họ thì mồm cứ xoen xoét chống bệnh thành tích để rồi gây cho Xã hội căn bênh SIÊU THÀNH TÍCH cấp. Hệ thống trường đặc biệt ở cấp phổ thông vốn lợi bất cấp hại... vì các em, cháu nếu thành công (vì vốn là học sinh giỏi dù học ở đâu) thì dễ sinh kiêu ngạo, không có lợi cho chính em; nhưng khi thất bại thì lại chê trách, phỉ báng đủ thứ mà rất ít khi chịu nhúng xuống mà sửa mình. Giống như việc tăng cường về Luật mà quên chuyện dạy dỗ Đạo Đức cho công dân, dường như để thấy luật thật cần thiết vì rõ là có quá nhiều người phạm luật vì đạo đức kém.
 13. Lạ thật, nhiều tay viết lách mà thật hời hợt ... Cứ rất thích dùng từ "CỨU CÁNH" mà chẳng thèm hiểu xem nó có nghĩa gì, cứ tương như đúng rồi... Vậy thì nội dung phức tạp sao tải đặng đây !?
 14. Anh viết rất hay, em cũng có tìm hiểu tương đối về chuyện này nên rất thấm thía... rất mong anh tiếp tục mạch suy nghĩ này.
 15. Tôi nghĩ nếu vì Tổ Tiên và vì Việt sử hơn 4000 năm văn hiến, ta không nên đặt bất cứ sự kỳ vọng nào vào "đám mê tín" hay môn đồ của cuốn sử khuyết danh VSL bắt đầu từ ông ĐDA. Hiện tại đám môn đệ của những người này, bằng lối tư duy báng bổ, đang mượn danh KH (với hàng lô hàng lốc các học hàm học vị PGS-TS rộ lên chỉ trong chưa đến thập niên gần đây mà họ đã tự cơ cấu cho nhau) để đánh đổ "Việt sử hơn 4000 năm văn hiến" trên khắp các diễn đàn mạng và âm thầm tiếm nghĩa trong cả sách GKLS. Đấy là những người đã công khai kết tội ông Ngô Sĩ Liên và cả Triều Hậu Lê vì sĩ diện mà đã bịa ra Quốc Tổ Lạc Long Quân, Quốc Mẫu Âu Cơ, cả Thánh Gióng (vì triều Văn Lang theo họ chỉ có từ thời Chu thì giặc Ân còn đâu mà Tháng Gióng đánh!?), và v.v... Vậy mà trên thực tế các nhân vật bịa ra ấy được từ vua đến thứ dân đều cam tâm và thành kính quì lạy ngay từ khi vừa được bịa ra!???? Cái gì mà trình độ "uyên bác" cở như họ mà không giải thích nỗi thì họ sổ toẹt chỉ cần mỗi một câu: "sử liệu đâu? bằng chứng khảo cổ đâu?". Thực ra, họ hầu như chỉ rành mỗi món hán nôm nên chỉ biết mỗi một chiêu khư khư bám sát các hán thư mà suy mà diễn... Thân mến.