• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

quangnx

Hội viên
 • Số nội dung

  110
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by quangnx

 1. Hi! Các hình ảnh trong các bài Đại số Lie ngoại lệ E7 và tử vi đều đã mất hình ảnh, diễn đàn lấy lại hình ảnh trong link này http://lyhoclythuyet.blogspot.com/2009/05/ai-so-lie-ngoai-le-e7-va-tu-vi.html Thân mến!
 2. Úi dà! Vụ anh Hòa sao rối vậy.... Anh Hòa là một kỹ sư hơn 30 năm nghề và có sự nghiệp vững vàng, làm sao tay Bình so được với anh Hòa. Khả năng tự đào tạo của các KS trước đây rất lớn, là cái mà bây giờ rất khó hình dung nổi.
 3. Nói tốt thì ít ai quan tâm và cũng chẳng thèm tin... nhưng nói xấu thì luôn được nhiều người đồng cảm hơn thì phải?
 4. Tôi nghĩ có lẽ xác cô H nhiều khả năng đã bị tay BS thủ tiêu trong lò đốt bệnh phẩm y tế của bệnh viện Bạch Mai rồi... Trường hợp, tay BS dựng hiện trường và báo rằng ném xác xuống sông để hòng giảm nhẹ chút nào hay chút ấy khi bị phát hiện, hoặc dùng để nói với mọi người trong BV Cát tường cho nhẹ bớt tâm lý. Chứ nếu bảo công khai rằng hắn đã tháo khớp cho gọn như bệnh phẩm giải phẫu hàng ngày để đốt nhờ thì sẽ gây cảm giác khủng khiếp lên mọi người. Về tướng mặt của tay BS này, với các mắt mũi miệng môi díu lại và tròn trịa như vậy thuộc dạng người lý trí tới chết, đừng nói 1 người mà đến 10 người hắn vẫn tĩnh để xử lý! Thật tội nghiệp, nếu có duyên mọi người nên cầu siêu và làm trai tăng cho cô H...
 5. Tôi thì khẳng định: Sao Hỏa là nôi của sự sống cho đến khi mất từ trường cách đây khoảng 3 tỷ năm. Lúc dó Mặt Trời hoạt động rất mạnh, rất nóng, Trái Đất gần giống Sao Kim hiện tại và Sao Hỏa có điều kiện gần giống Trái Đất bây giờ. Còn muốn tự chứng về quá khứ, quá khứ xa xưa, con người có thể làm được: Các bạn hãy tu tập Thiền Định. Trong trạng thái nhập định, con người với tư cách là một "Máy tính lượng tử" có thể search để chứng thực được nhiều thông tin quá khứ vẫn được lưu giữ trong "Mạng tâm linh" Vũ trụ với tư cách là "Siêu máy tính lượng tử". Giả thuyết của anh TS hoàn toàn có thể, nhưng có vẻ anh TS bằng lòng với nền văn minh với tri thức gói gọn trong 4 chiều ... anh không xét đến các chiều tâm linh, nên cho rằng nhất thiết phải có bằng chứng vật chất ở đâu đó trên vũ trụ, nó hoàn toàn có thể thể là bằng chứng tâm linh anh ạ! Thân mến!
 6. Đây là ông thầy An Chi thường được gọi là học giả tốt nghiệp trung học sư phạm, giống như cụ Đào Duy Anh có bằng Thành chung (lớp 9) đang phang... 50 năm tâm huyêt của một vị thầy khác!
 7. Cái gọi là "God particle" chỉ là cách chơi chữ của từ "Goddamn particle" tức là hạt chết tiệt, chẳng có hạt của Chúa nào cả. Higgs boson chỉ là 1 hạt trong bộ 17 hạt cơ bản của Mô hình chuẩn, nó gồm có: 12 fermion vật chất (gồm 6 quark và 6 lepton) có spin bán nguyên 1/2, 4 loại boson truyền tương tác (photon, gluon, W và Z) có spin nguyên 1 và Higg boson có spin 0. Hạt có spin 0 có cơ chế ngưng tụ đặc biệt tương tự như trong chất siêu dẫn gọi là cơ chế Higgs. Chuyện chỉ vậy thôi!
 8. Người xưa luôn sống giản đơn sát theo qui luật rất cụ thể của thiên nhiên; ví như chuyện con nước, chuyện con thú, chuyện con cá,...Những thứ ấy nó hoàn toàn sinh hoạt đi theo tuần trăng. Ở xứ nhiệt đới, hay nhiệt đới gió mùa, thời tiết dành cho trồng trọt ngoài chuyện con nước, con đò hầu như chỉ đi theo mùa mưa, mùa gió... Như vậy, theo con trăng mà đi săn thú, bắt cá; theo con nước, con gió mà xuôi ngược; theo con mưa mà gieo trồng chính là cách sống của những con người tự tại, phù hợp với qui luật thiên nhiên. Rõ là mưa theo mùa, các tiết theo mặt trời họ đều đã có cách ghi nhận và phân biệt theo mặt trời, theo bầu trời sao một cách chính xác. Nhưng thú vật, tôm cá, con nước, con đò, những cái hết sức thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày thì theo mặt trăng nên dĩ nhiên họ đã phải dùng âm lịch cho các daily events. Chuyện chỉ có vậy! Ngày nay, chỉ còn những người nông dân, ngư dân còn quan tâm đến thủy triều, cá mắm nên họ còn có cảm giác về tuần trăng; còn lại đa số bắt cá, săn thú ở chợ; đi lại bằng động cơ nên mấy ai còn cảm giác về con trăng. cái nước. Cứ tưởng người xưa là lạc hậu, hóa ra chính chúng ta đã hời hợt, đã sống theo kiểu "hớt ngọn" và vô ơn mà không hay; đã thế lại còn hay lý sự một cách kiêu ngạo, cứ tưởng...!
 9. Hà Văn Thịnh là một tay cực kỳ í ẹ, mong mọi người hãy lánh xa! Đây là một sử tặc, có lòng hám danh và khinh thị giống nòi rất sâu. Tôi không có nhiều thời gian để nói rõ, nhưng bất kỳ ai biết qua thuật xem tướng sẽ thấy rất rõ tính cách đó khi xem xét tướng mạo của hắn. Qua thuật xem tướng (một ứng dụng cổ có cơ sở khoa học chắc chắn!) mọi người sẽ phân biệt rất rõ người gian, kẻ ngay để xử sự hợp lý trong đời. Thân mến.
 10. Thật ra Ông Xuân học hành lận đận lắm. Ông leo lên leo xuóng mấy bận mới lấy được tú tài 2. Ông học trung cấp và tranh thủ thi lấy học bổng đi học Philippine. Ông đỗ và đi Phi học. Về nước ông chỉ về dạy ở trường Cần Thơ. Nhân dịp người Nhật nghiên cứu về lúa nên đến với trường Cần Thơ, ông nhờ vốn tiếng Anh khá tốt nên đã được bố trí kết hợp nghiên cứu. Và việc này, ông cùng với NNC người Nhật nghiên cứu và viết được 3 paper đăng trên tạp chí KH Nhật. Nhờ cái này ông được đặc cách Tién sỹ. Sau đó ông rất năng nổ với giới báo chí về mảng đồng bằng sông Cửu long. Không biết sau này ông có nghiên cứu nhiều không, nhưng thật ra trường hợp thầy Xuân cũng là một dạng hiệu ứng. Hiện nay ông Hoàng Đức Thảo cũng có dạng hiệu ứng tuyên truyền KH tương tự. Đấy so về ý chí thì thầy Xuân rất đáng nễ nhưng về sức học thì thầy cũng không có ưu thế so với nhiều người cùng thời. Còn việc phong học hàm thì cũng không khó lắm, nhất là khi trường ĐH được đào tạo sau ĐH do người muốn làm NCS rất cần thầy hướng dẫn hay giới thiệu là TS. Qua số ngươi nhờ hướng dẫn và qua việc đứng tên chung trong một số bài báo cơ bản sẽ đủ tiêu chuẩn để phong PGS-GS...
 11. Thật ra Ông Xuân học hành lận đận lắm. Ông leo lên leo xuóng mấy bận mới lấy được tú tài 2. Ông học trung cấp và tranh thủ thi lấy học bổng đi học Philippine. Ông đỗ và đi Phi học. Về nước ông chỉ về dạy ở trường Cần Thơ. Nhân dịp người Nhật nghiên cứu về lúa nên đến với trường Cần Thơ, ông nhờ vốn tiếng Anh khá tốt nên đã được bố trí kết hợp nghiên cứu. Và việc này, ông cùng với NNC người Nhật nghiên cứu và viết được 3 paper đăng trên tạp chí KH Nhật. Nhờ cái này ông được đặc cách Tién sỹ. Sau đó ông rất năng nổ với giới báo chí về mảng đồng bằng sông Cửu long. Không biết sau này ông có nghiên cứu nhiều không, nhưng thật ra trường hợp thầy Xuân cũng là một dạng hiệu ứng. Hiện nay ông Hoàng Đức Thảo cũng có dạng hiệu ứng tuyên truyền KH tương tự. Đấy so về ý chí thì thầy Xuân rất đáng nễ nhưng về sức học thì thầy cũng không có ưu thế so với nhiều người cùng thời. Còn việc phong học hàm thì cũng không khó lắm, nhất là khi trường ĐH được đào tạo sau ĐH do người muốn làm NCS rất cần thầy hướng dẫn hay giới thiệu là TS. Qua số ngươi nhờ hướng dẫn và qua việc đứng tên chung trong một số bài báo cơ bản sẽ đủ tiêu chuẩn để phong PGS-GS...
 12. Đấy là hậu quả của một nền giáo dục "Gà Tre & Gà Chọi" ( vì chỉ đủ sức quậy ở cấp học dê dễ và be bé). Họ thì mồm cứ xoen xoét chống bệnh thành tích để rồi gây cho Xã hội căn bênh SIÊU THÀNH TÍCH cấp. Hệ thống trường đặc biệt ở cấp phổ thông vốn lợi bất cấp hại... vì các em, cháu nếu thành công (vì vốn là học sinh giỏi dù học ở đâu) thì dễ sinh kiêu ngạo, không có lợi cho chính em; nhưng khi thất bại thì lại chê trách, phỉ báng đủ thứ mà rất ít khi chịu nhúng xuống mà sửa mình. Giống như việc tăng cường về Luật mà quên chuyện dạy dỗ Đạo Đức cho công dân, dường như để thấy luật thật cần thiết vì rõ là có quá nhiều người phạm luật vì đạo đức kém.
 13. Lạ thật, nhiều tay viết lách mà thật hời hợt ... Cứ rất thích dùng từ "CỨU CÁNH" mà chẳng thèm hiểu xem nó có nghĩa gì, cứ tương như đúng rồi... Vậy thì nội dung phức tạp sao tải đặng đây !?
 14. Anh viết rất hay, em cũng có tìm hiểu tương đối về chuyện này nên rất thấm thía... rất mong anh tiếp tục mạch suy nghĩ này.
 15. Kính chào các bạn, kính chào bác Hà Uyên! Tôi xin phép mở thêm topic này với lời dẫn của bác Hà Uyên: Đầu tiên tôi xin phép post một bài viết theo quan điểm rất mới của các nhà khoa học lý thuyết về Vũ trụ có liên quan đến khái niệm Ý Thức. Vũ trụ - Máy tính lượng tử Trong paper Spacetime at the Planck Scale, Paola Zizzi cho rằng : ...Cấu trúc tổng quát Vũ trụ lượng tử có thể áp dụng đối với “tiền hình học – tiền vũ trụ” tồn tại trước không-thời gian vật lý 4 chiều ... …Giả thiết không-thời gian tại thang Planck là: • Rời rạc • Lượng tử hóa trong đơn vị Planck, và • Qubit hóa: mỗi pixel trong phạm vi Planck được mã hóa bởi một qubit. Chúng ta sẽ công thức hóa theo quan điểm máy tính lượng tử về không-thời gian lượng tử. Bên trong mô hình này, ta có thể tìm thấy bản chất không-thời gian lượng tử là một trạng thái vướng lượng tử, và các hàm Boolean lượng tử là qui luật vật lý trong dạng thức cơ bản nhất. …Chúng ta cũng sẽ khảo sát các vấn đề về thông tin, chính xác hơn là thông tin lượng tử. ... Các mạng lưới spin liên quan đến hình học lượng tử. … các mạng lưới spin là các đồ thị… với cạnh… và các đỉnh được gán bởi… các đối tượng hình học liên quan đến các spinor … ... Chúng ta sẽ sử dụng phiên bản lượng tử ... của nguyên lý toàn ảnh ... trong đó mỗi pixel trong phạm vi Planck được mã hóa bằng một qubit ... Đây là một thanh ghi lượng tử. Để xử lý thông tin lượng tử được lưu trữ trong bộ nhớ, nhất thiết phải cơ cấu một mạng lưới các cổng logic lượng tử gồm các toán tử unita. Các mạng này phải là một phần của không-thời gian lượng tử, mô tả động lực tiến hóa của nó. Theo quan điểm “máy tính lượng tử” của không-thời gian lượng tử, bộ nhớ lượng tử cộng với mạng lượng tử sẽ hình thành một máy tính lượng tử. Một số các tính chất mới của không-thời gian lượng tử nổi bật như sau: Quá trình tiến hóa về mặt động lực của không-thời gian lượng tử là một quá trình thuận nghịch, nó được diễn tả bằng một mạng lưới của các toán tử unita. ...Suốt quá trình xử lý lượng tử, không-thời gian lượng tử ở trong “trạng thái vướng lượng tử”, đây là cái dẫn đến tính không địa phương của chính không-thời gian ở thang Planck, tức là tất cả các pixel ở trong trạng thái không phân biệt, và mỗi pixel đều mất nhận dạng riêng của mình.Khi vướng lượng tử là một trường hợp đặc biệt của một siêu điểm, không-thời gian lượng tử sẽ ở trong trạng thái chồng chất, gợi lại lời giải thích về đặc trưng Many-World của cơ học lượng tử...Do tính chất của siêu điểm và tính chất của vướng lượng tử, không-thời gian lượng tử có thể tính toán được bằng hàm Boolean cho tất cả các đầu vào đồng thời (tính song song lượng tử). Ta thấy rằng các hàm boolean lượng tử bởi không-thời gian lượng tử sẽ là các qui luật vật lý trong dạng thức cơ bản nhất và rời rạc. Hơn nữa, vì qui luật là kết quả, là đầu ra của các phép đo lượng tử nên sẽ là nguồn gốc của tính xác suất. Các thông tin lượng tử được lưu trữ và xử lý bởi không-thời gian lượng tử sẽ ngăn trở các phép kiểm tra trực tiếp ở thang Planck. ... một sự kiện trong không-thời gian lượng tử là một đối tượng mở rộng, không có cấu trúc. ... các sự kiện lượng tử mã hóa thông tin lượng tử. ... ... mỗi đơn vị diện tích Planck (một pixel) được kết hợp với một bit thông tin cổ điển. ... Trong phiên bản lượng tử của nguyên lý toàn ảnh, một pixel mã hóa một bit (qubit) thông tin lượng tử. ... Ví dụ, tác dụng của ... [một nhóm G] ... trên các trạng thái logic ... cho ... sẽ tương đương với các trạng thái chồng chất ... Khi một miền bị phủ lắp bởi một trạng thái chồng chất như thế, một pixel của bề mặt được tạo ra và sẽ được mã hóa bằng một qubit ... Pixel sơ cấp có thể được xem như là bề mặt của một mặt cầu đơn vị (trong đơn vị Planck) trong .. [N] ... kích thước. Pixel là một đơn vị diện tích Planck bị đánh thủng theo mức và cạnh của trạng thái chồng chất spin down và spin up. Một cách tương đương, một qubit tương ứng với bề mặt của mặt cầu đơn vị N chiều, các trạng thái logic 0 và 1 tương ứng với các đỉnh, được gọi là mặt cầu Bloch ... ... Giả sử rằng không-thời gian tại thang Planck được mã hóa thông tin lượng tử, thì nó phải có thể xử lý được để sau đó đầu ra sẽ tương tự như vũ trụ mà chúng ta đã biết. Như vậy, không - thời gian lượng tử không chỉ cần các thanh ghi lượng tử của n qubit mà phải là các thanh ghi lượng tử cộng với một mạng lưới của các cổng logic lượng tử. Nói cách khác, không-thời gian tại thang Planck phải ở trong một trạng thái lượng tử để có thể trả về các hàm rời rạc tương ứng với qui luật vật lý trong dạng thức cơ bản nhất và rời rạc. ... Nếu các qubit đã được mã hóa bởi các pixel chồng chất, một bề mặt nhúng trong một vùng không gian sẽ "tồn tại" trong nhiều trạng thái khác nhau cùng một lúc. ... ý tưởng về một trạng thái chồng chất của các qubit liên quan đến pixel, phù hợp với cách giải thích Many-Worlds trong cơ học lượng tử... ...không thời gian tại thang Planck, giống như trạng thái của một máy tính lượng tử, có thể chỉ không gắn kết tại cuối mỗi quá trình xử lý tính toán, kết thúc một phép đo. Trong trường hợp không-thời gian lượng tử, sự không gắn kết là do toán tử chiếu phải bao hàm trong cấu trúc không-thời gian lượng tử. ... không thời gian tự nó sẽ khử tính địa phương ở thang Planck. Nói cách khác, hai sự kiện lượng tử có thể được mô tả bởi một trạng thái lượng tử đơn, trong đó mỗi sự kiện sẽ đánh mất đi nhận dạng của mình. ... ... Chúng ta hãy xem xét một số hữu hạn N pixel ... mỗi một pixel mã hóa một qubit ... số lượng pixel của một bề mặt S xác định bằng với số các lỗ thủng của các đỉnh mạng spin ... [mang các biểu diễn của một nhóm G] ... lên S. N qubit quét qua một không gian Hilbert 2 ^ n chiều ... ... Để có thể thực hiện các tính toán lượng tử, các qubit ... phải được ràng buộc bởi một số phép biến đổi unita thực hiện bởi các cổng lượng tử (tổng số các cổng được gọi là kích cỡ của mạng). ... Tác dụng của [2x2] cổng Hadamard H vào qubit đầu tiên cho trạng thái chồng chất ... Nếu ta lấy trạng thái chồng chất kiểm soát qubit ... và qubit thứ hai của bộ nhớ như qubit đích ... tác dụng của [4x4] cổng XOR sẽ là ... một trạng thái vướng lượng tử của hai qubit. ... ... Một cổng logic lượng tử trên n qubit là 2 ^ n x 2 ^ n ma trận unita U. Ban đầu, tất cả các qubit của một thanh ghi lượng tử được đặt là | 0>. Bởi tác dụng của phép biến đổi Walsh-Hadamard, đầu vào của n qubit được đặt bằng các siêu điểm tương đương... ... Việc tính toán lượng tử các hàm Boolean f cũng được thực hiện bởi các toán tử unita U_f. ... Một số thanh ghi phụ (được gọi là không gian hỗn tạp) cũng cần thiết để lưu trữ các kết quả trung gian. ... số các thanh ghi hỗn tạp cần thiết, tăng lên tuyến tính với độ sâu của hàm hợp các phép tính lượng tử. ... để tính các hàm thành phần bậc cao, thanh ghi đầu tiên (lưu trữ các đối số) phải có kích thước nhỏ nhất có thể, để dành chỗ cho số lượng cần thiết của các thanh ghi hỗn tạp. Trong đó, nếu n = 1 (thang Planck), không gian hỗn tạp có kích thước N-1, và bậc cao nhất của thành phần đối với f là d = N với d-1 thanh ghi hỗn tạp, trong mỗi một qubit, tổng số thanh ghi gốc có N kích thước. Do đó, sự tính toán lượng tử của các hàm thành phần bậc cao phải được thực hiện gần sát với thang Planck, và đầu ra (đặc trưng toàn cục của f) có được ở thang vĩ mô. ... [Các ý tưởng máy tinh lượng tử của Zizzi có thể được áp dụng đối với tiền hình học mà không cần phải có một tập hợp đặc biệt trong bất kỳ kích thước đặc biệt nào, nhưng với (có thể thay đổi) số lượng các “tiền liên kết” có thể kết nối với các “tiền liên kết” khác, thì việc tự tính toán một cách có ý thức (theo nghĩa sáng tạo mới) một bộ mã lượng tử có hiệu quả tối đa đối với việc xử lý thông tin về cách thức tiến hóa của vũ trụ chúng ta. Nếu ta có thể phát hiện ra được một bộ mã có hiệu quả tối đa, ví dụ như bộ mã lượng tử Reed-Müller, thì vật lý của Vũ trụ chúng ta có thể mô tả được một cách hiệu quả nhất theo các thuật ngữ của Mô hình vật lý thông qua các đại số Lie D4=Spin(8), D5, E6, E7, E8, mà nền tảng của nó cơ cấu trên đại số Clifford Cl(1,7) – 256 chiều và đại số Jordan ngoại lệ 27 chiều. Tương ứng với “không-thời gian cơ bản” và “tập cơ bản của các biểu diễn spinor” có thể diễn tả các fermion trên mỗi đỉnh và một “tập cơ bản của các biểu diễn đại số Lie tiêu chuẩn” có thể mô tả các phần tử nhóm gauge trên mỗi liên kết, tương tự như quá trình được mô tả ở trên, nó cũng mô tả được theo dạng của các tích tensor Clifford. Sự tác động lẫn nhau giữa các lịch sử tiến hóa khả dĩ của vũ trụ chúng ta có thể được tính bởi chính nó tương tự như một Game lượng tử vĩ đại. Chương trình nghiên cứu theo hướng này có thể nêu ra như sau: • Áp dụng, như mô tả nêu trên, các ý tưởng máy tính lượng tử của Zizzi về một “mẫu tiền-hình học” của sự vật và sinh ra một mẫu trù bị về không-thời gian vật lý 4 chiều với sự hấp dẫn, với mô hình tiêu chuẩn của các hạt và với các lực tương tác, phù hợp với vũ trụ của chúng ta; • Bằng cách sử dụng ý tưởng của Zizzi về một “cuộc đại chấn động thăng giáng ý thức lượng tử” để mô tả sự tiến hóa của vũ trụ cho đến cuối của sự giản nỡ. • Sau đó mô tả chuổi tiến hóa của vũ trụ theo thuật ngữ "Ý thức khu vực" của các phần vũ trụ của chúng ta, tức là chạy một “Game lượng tử” khi chúng tiến hóa. Theo quan điểm này, Ý thức của con người có thể kết nối với Ý thức khu vực của Vũ trụ, cũng như các Ý thức khác bằng hiện tượng cộng hưởng. Tuy nhiên, trong bài viết này Zizzi chỉ tiến hành áp dụng những ý tưởng của mình vào một mô hình cụ thể của nhóm SU(2) và không-thời gian 4- chiều. ] ... Các mạng lưới spin có liên quan đến hình học lượng tử. ... các mạng lưới spin là các đồ thị được nhúng trong không gian 3 chiều, với các cạnh được gán bởi các spin up, down và các đỉnh được gán bởi các toán tử xoắn. Trong lý thuyết hấp dẫn lượng tử vòng, mạng lưới spin là các trạng thái riêng của các toán tử diện tích và toán tử thể tích ... Ta giải thích các mạng lưới spin như các qubit khi cạnh của nó được gắn nhãn biểu diễn spin bán nguyên của SU (2). ... Chẳng hạn, tác dụng của ma trận unita SU(2) ... trên các trạng thái cạnh ... cho ... tương đương với các trạng thái chồng chất ... [do đó] ... các cạnh mạng lưới spin ... [mang] ... biểu diễn [1/2] của SU(2) ... thì các pixel sơ cấp (Plankian) có thể xem như bề mặt của mặt cầu đơn vị 3 chiều (trong đơn vị Planck). Một cách tương đương, một qubit tương ứng với bề mặt của mặt cầu đơn vị chiều 3 chiều, ở đây các trạng thái logic 0 và 1 tương ứng với các đỉnh. Cái này còn được gọi là mặt cầu Bloch … Tồn tại sự tương tự giữa cách tiếp cận mạng lưới spin với hấp dẫn lượng tử và quan điểm máy tính lượng tử của chúng ta về không-thời gian lượng tử. ... ... Trạng thái của n qubit là vector đơn vị trong không gian Hilbert phức 2^n chiều: C^2 xC^2 x ... x C^2 n lần [x tích tensor] ... [Mô hình cụ thể của Zizzi khác với mô hình vật lý D4-D5-E6-E7-E8 ở chỗ Zizzi thường ràng buộc với hệ số của đại số Von Neumann II1 hyperfinite phức thay vì hệ số của đại số Von Neumann II1 hyperfinite thực tổng quát hóa. Mô hình của Zizzi cũng khác với mô hình vật lý D4-D5-E6-E7-E8 ở chỗ các cạnh mạng của Zizzi và đỉnh mạng được gán bởi các spin SU(2) và toán tử xoắn, thay vì đại số Lie Spin(1,7), bivector Cl (1,7) và spinor Cl(1,7). Nó cũng khác với ý tưởng của John Baez. ý tưởng của John Baez : “... Thương của đại số Lie e6/f4 là một không gian vector có thể nhận dạng một cách tự nhiên với H3(O)o. Nhưng thương của nhóm Lie E6/F4 lại là vấn đề đối với các mẫu bọt spin, đấy là tính "cong" một tí - nó có độ đo tự nhiên không phẳng. Tuy nhiên, chúng có mối liên quan chặt chẽ: e6/f4 có thể xem là một không gian tangent của E6/F4. Một ví dụ về hiện tượng này là: sl(2, C) / su(2) = R^3, không gian phẳng 3D SL(2, C) / SU(2) = H^3, không gian hyperbolic 3D. Đây là những gì mà ta nhận được nếu chúng ta thay thế đại số Jordan H3 (O) bởi đại số Jordan nhỏ hơn H2 (O). Theo tôi, mẫu bọt spin H3(O)o sẽ dẫn đến không chỉ là một mô hình hấp dẫn lượng tử mà còn là Lý thuyết của mọi thứ…... Sẽ là không đủ nếu bọt chỉ là mặt cầu 3 chiều. Người ta đã xây dựng Lý thuyết trường lượng tử trên mặt cầu 3 chiều và có được một mô hình bọt spin của hấp dẫn lượng tử 4D. Lagrangian đối với lý thuyết trường lượng tử này phải đảm bảo rằng các giản đồ Feynman có thể giải thích như 4-đỉnh đơn giữ chặt lẫn nhau dọc theo các mặt tứ diện của chúng. Thích hợp với một mặt cầu 3 chiều là L^2 (S^3) có thể phân tích thành tổng trực tiếp của các biểu diễn “đơn” của Spin (4), đó là các biểu diễn tương ứng với các bivector, là cái dùng để mô tả hình học lượng tử của một tam giác.Điều có thể và cần phải nhìn thấy là cách khái quát hóa đối với một lớp vũ trụ của các không gian đồng nhất, và nó phải ngộ nghĩnh một cách đặc biệt đối với các không gian " khác thường " như E6/ F4 hay có thể thậm chí nó là những thứ lớn hơn bao gồm E7 và E8! ... ” ...Môt ý tưởng khác:... Bọt spin : E6 / F4 chỉ là một ví dụ cụ thể, còn có một cách khác. Như trên đã nói, ta có thể nhìn E6/F4 kể cả ở mức đại số Lie hoặc mức nhóm Lie và thương của nhóm Lie E6/F4 là vấn đề đối với các mẫu bọt spin. Điều đó tồn tại và nó là một không gian đối xứng hạng 2, 26 chiều loại EIV phiên bản compact là tập OP2s trong (CxO) P2 và một phiên bản không compact như tập hyperbolic OP2s trong (CxO) P2 hyperbolic. Tuy nhiên, nếu ta cố gắng xây dựng một bọt spin từ đó, nó sẽ không dễ dàng như trường hợp tạo ra một mẫu bọt của mặt cầu 3 chiều: Spin (4) / Spin (3) = SU (2) = S3. Đối với một bọt / thành phần của bọt sẽ có gồm: 1- Cấu trúc 3 octonion 24 chiều của H3(O)o – 26 chiều. 2 - Cấu trúc kết hợp, do đó ta có thể đặt nhiều bọt ở cùng nhau. Ứng cử viên đó là đại số Clifford Cl(8),. với cấu trúc phân bậc: 1 8 28 70 56 28 8 1 và tổng các kích thước là 2^ 8 = 256 = 16 x16 = (8x8) x (8x8). Nhóm Cl(8) có: 1/ 3 octonion ( 1 vectơ 8 chiều, và 2 half-spinor 8 chiều). 2/ Tích kết hợp và hệ số nhân tử theo tuần hoàn Bott. Cl(8N) = Cl(8) x…(N tích tensor)… x Cl(8) Hệ số nhân tử có thể xem như là cơ sở của một mô hình vật lý cơ bản. Trong cả hai mô hình, là “bọt” không phải là không-thời gian, nhưng là một loại bọt tiền hình học và không-thời gian được dẫn ra như một thể “ngưng tụ”. Trong bức tranh này, ta đang sử dụng cấu trúc đại số, không phải cấu trúc nhóm, vì thế thay vì việc bắt đầu với một bọt của những đối tượng nhóm như các hình cầu 3 chiều, ta bắt đầu với một bó của các tangent đại số của các đối tượng nhóm, cái mà ta có thể, sau khi đặt các tangent đại số với nhau, thì lấy hàm mũ để tạo ra một đối tượng sủi bọt theo từng nhóm lớn. ...". Lưu ý mô hình của Zizzi có thể áp dụng được cho một số hiện tượng hấp dẫn trong không-thời gian vật lý 4 chiều. Tuy nhiên, do SU(2) không đủ lớn như SU(2)xSU(2) = Spin (1,3) hoặc nhóm bảo giác Spin (2,4) = SU(2,2), nó có thể phải tổng quát hóa, chẳng hạn như bằng cách sử dụng SU(2,2) để mô tả Lý thuyết bảo giác của Segal về hấp dẫn.] ... …Theo các thuyết vũ trụ lạm phát, chân trời vũ trụ hiện nay có bán kính R = 10^60 Lp, do đó diện tích bề mặt A = 10^120 Lp^2, đó là một vùng có 10^120 pixel, mỗi một pixel mã hóa một qubit. Trong QCV, bề mặt của chân trời vũ trụ có thể được giải thích như một thanh ghi lượng tử của N = 10^120 qubit. Do đó, không-thời gian tại thang Planck có thể tính một hàm hợp của chiều sâu tối đa d = 10^120…... Các hàm đệ qui được tính bởi không-thời gian lượng tử ở quy mô Planck là những qui luật của vật lý trong dạng rời rạc, trừu tượng và cơ bản. Chúng ta, con người, cũng có "bắt nguồn từ qui luật", trông như các điểm cố định khi chúng ta là một phần của chương trình và vẫn nhận thức được rằng nó đang chạy ... (mặc dù chúng ta không thể nắm bắt được toàn bộ về nó). ... các đầu ra (là kết quả của một phép đo) xuất hiện một cách ngẫu nhiên, do đó, bản chất của các đặc trưng toàn cục của các qui luật như vậy mang tính xác suất. ... Tôi xin tạm dừng ở đây... Qua bài viết này (có thể rất khó hình dung đối với nhiều người, mong các bạn thông cảm) tôi muốn thổ lộ một sự thật rằng: "Khoa học lý thuyết càng hiện đại thì càng tiến gần tới Lý học". Thân mến
 16. Tôi nghĩ nếu vì Tổ Tiên và vì Việt sử hơn 4000 năm văn hiến, ta không nên đặt bất cứ sự kỳ vọng nào vào "đám mê tín" hay môn đồ của cuốn sử khuyết danh VSL bắt đầu từ ông ĐDA. Hiện tại đám môn đệ của những người này, bằng lối tư duy báng bổ, đang mượn danh KH (với hàng lô hàng lốc các học hàm học vị PGS-TS rộ lên chỉ trong chưa đến thập niên gần đây mà họ đã tự cơ cấu cho nhau) để đánh đổ "Việt sử hơn 4000 năm văn hiến" trên khắp các diễn đàn mạng và âm thầm tiếm nghĩa trong cả sách GKLS. Đấy là những người đã công khai kết tội ông Ngô Sĩ Liên và cả Triều Hậu Lê vì sĩ diện mà đã bịa ra Quốc Tổ Lạc Long Quân, Quốc Mẫu Âu Cơ, cả Thánh Gióng (vì triều Văn Lang theo họ chỉ có từ thời Chu thì giặc Ân còn đâu mà Tháng Gióng đánh!?), và v.v... Vậy mà trên thực tế các nhân vật bịa ra ấy được từ vua đến thứ dân đều cam tâm và thành kính quì lạy ngay từ khi vừa được bịa ra!???? Cái gì mà trình độ "uyên bác" cở như họ mà không giải thích nỗi thì họ sổ toẹt chỉ cần mỗi một câu: "sử liệu đâu? bằng chứng khảo cổ đâu?". Thực ra, họ hầu như chỉ rành mỗi món hán nôm nên chỉ biết mỗi một chiêu khư khư bám sát các hán thư mà suy mà diễn... Thân mến.
 17. Reuter công bố ảnh gốc xác chết Osama Binladen (hơi kinh dị tí) Mặc dù Tổng thống Mỹ quyết định không cho công bố các bức ảnh về cái chết của Bin Laden nhưng Reuter cũng đã có được các hình ảnh về cái chết của Bin Laden cùng với đứa con của ông ta. Các bức ảnh được Reuters mua lại khoảng một giờ sau khi các cuộc tấn công Hoa Kỳ giết chết Bin Laden Osama tại ngôi nhà ở Abbottabad ở Pakistan. Hình ảnh cho thấy Bin Laden vị bắn vỡ đầu và ba đứa con ông nằm chết trên vũng máu, nhưng không có vũ khí.Theo Reuters cho biết: Các bức ảnh, được chụp bởi bởi một quan chức an ninh Pakistan sau khi tiến vào ngôi nhà bị đột kích. Tuy nhiên vị quan chức ấy đã đề nghị giấu tên và bán lại những bức ảnh này cho hãng tin Reuters. Căn cứ vào thời gian ghi trên hình ảnh, một trong những bức ảnh đầu tiên là lúc 02:30 ngày 2 tháng 05, khoảng một giờ sau khi hoàn thành các cuộc tấn công giết chết bin Laden. Một số hình ảnh về cái chết của Bin Laden và các con được Reuters cung cấp: Osama Bin Laden Ngoài Bin Laden, hai người anh em khác được cho là người đưa tin cho Bin Laden và một trong những người con trai lớn của tên trùm này cũng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ. (Nguồn: Rueters.com/ India)
 18. Chào bác Liêm Trinh, không biết bác có thể xác định được rõ nghĩa của 2 từ tham nhũng không? Từ ngược nghĩa lại của nó là gì? Tham nhũng khác tham ô như thế nào?...Theo tôi việc xác định được chính xác từ này cũng như trả lời đúng đắn các câu hỏi trên sẽ giúp ích rất thiết thực cho việc khắc phục tình trạng tham nhũng tràn lan một cách hiệu quả. Cảm ơn bác trước!
 19. Em nghĩ thế giới của chúng ta có 2 đối xứng chủ, có thể gọi là đối xứng tròn (bất biến Gauge) và đối xứng vuông (bất biến Lorentz). Vì vậy mọi hệ luận về con số phải phản ánh tốt hai cái đối xứng Trời Tròn (dạng bảo giác) - Đất Vuông (dạng toàn phương) này. Vũ trụ vốn giản dị như Thái Cực, nhưng nếu Đạo chưa thông thì ta sẽ không thể lường nổi được sự biến hóa vô cùng của nó. Trời Đất dường như chỉ nương theo cái Lý mà biến mà hiện, nên em cho rằng đi theo cái Đạo của Lý học Đông phương là cả một nền "Toán học của Vũ trụ" đồ sộ và chính xác mà Người xưa đã lĩnh ngộ đươc. Thân mến.
 20. Chào anh TS. Em xin chia sẻ với anh TS trong nhận định trên - chân lý thật giản dị!. Hình như anh đang quan tâm đến số Phi và dãy số Fibonacci thì phải!? Anh có cảm nhận như thế nào về chúng? Với em bản chất của thế giới hiện hửu là số nguyên, vì vậy qui luật "lượng tử hóa" chính là điểm mấu chốt khi quán xét sự vật. Thân mến.
 21. Chẳng qua đó là cái thói quen, từ lâu rồi các giám đốc quen với việc có gì dùng vậy, việc nghiên cứu sáng tạo là của các vụ viện và các công ty chỉ có nhiệm vụ thực hành. Thói quen ấy đã biến các khả năng sáng tạo thành khả năng thực hành và không ít những giám đốc doanh nghiệp tư nhân nhìn nhận đội ngũ khoa học kỹ thuật như một bọn ăn bám chỉ vì phải lấy chữ ký mà phải thuê. Chính thói quen tệ hại đó đã giết chết khả năng cạnh tranh của chính công ty trong kinh tế thị trường,khi không có khả năng cạnh tranh sạch sẽ thì phải tìm cách cạnh tranh bẩn thỉu để sống sót và bi kịch của nhân quần xuất phát ra từ cái cạnh tranh bẩn thỉu này. ... .... Trước đây đất nước khó khăn các lãnh đạo đi khắp nơi trên thế giới để xin viện trợ và về phân phát cho dân theo hệ thống bao cấp, lại cũng tạo thành thói quen tiền của nhà nước cứ mang chia cho các công ty dùng thành thử diễn đàn này mới cãi nhau om tỏi cái thứ chẳng giống nước nào trên thế giới tiền thuế của dân nên đầu tư cho các công ty tư nhân làm hay để đầu tư cho các công ty vốn nhà nước. Đất nước đang chuyển mình các doanh nghiệp muốn tồn tại phải thay đổi triệt để tư duy ví dụ như dùng trí tuệ Việt làm vũ khí cạnh tranh. ... Phải có ăn mới làm được, lao động bình thường sau 8h ngủ khì, còn người làm đầu óc thì lúc ngủ đầu óc nó vẫn tư duy, rời công sở về nhà rồi vẫn ngơ ngẩn nghĩ có khi đút bột cho con mà mải nghĩ còn đút cả bột vào lỗ mũi con nên khi có kết quả nhanh nhiều tốt rẻ hơn cho sản phẩm thì cấn có chế độ đãi ngộ xứng đáng, còn khoác bất cứ cái loại danh nghĩa gì cũng không quá được một lần, có mấy ai tự hành hạ mình. Tất cả mọi thứ phải đồng bộ không thể áp dụng mô hình xã hội của nước này cho nước khác vì nó còn nền văn hóa từng nước, khát vọng của thiên địa nhân từng nước, trình độ dân trí từng nước... Rất nhiều nước mà người Việt Nam nghĩ là tiên tiến thì lãnh đạo của họ lại đang mơ ước có một xã hội bình yên như Việt Nam. Một xã hôị đang ra sức sản xuất của cải vật chất nhưng đồng tiền không có vai trò chỉ đạo mọi thứ đấy bác ạ. Và Bác Liêm Trinh đã viết rất đúng với những gì bản thân tôi đã chiêm nghiệm trên thực tế với tư cách một con người KHCN. Xin chia sẻ với bác Liêm Trinh, chúc bác luôn mạnh khỏe, bình an và luôn tin yêu cuộc sống!
 22. Tôi có cảm nhận tương tự như vậy, xin chia sẻ với anh TS. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy đau xót về những việc đã làm của họ.
 23. Chào anh TS, kính chúc anh TS và gia đình năm mới mạnh giỏi, bình an, phát đạt và may mắn! Gần đây em thấy anh quan tâm nhiều hơn về vật lý - toán. Em thấy anh nhắc nhiều về Qi - lục khí. Theo em, dĩ nhiên cái này thì đúng rồi, trong KH cơ bản cũng có nói nhiều nhưng ở dạng thức khác, thuần toán, khô khan hơn và dĩ nhiên chưa có kết nối rõ ràng với khái niệm khí của Lý học.
 24. Rubi thuyết hay lắm! Tôi thấy trong lĩnh vực sáng tạo khoa học công nghệ điều này thể hiện rất rõ. Chẳng hạn, dấu hiệu để nhận biết một Thiết kế nguyên lý đúng đó là tính phát triển được tức là sự hợp lý nhiều mặt sẽ được thỏa một cách rất tự nhiên. Và cái đẹp từ hình thức, mẫu mã đến chất lượng sẽ tự tôn lên xuất phát từ sự hài hòa và hợp lý của thiết kế nguyên lý đúng đắn. Tức là không cần thiết phải gượng ép khi chỉ để cố đạt được cái đẹp một cách gượng gạo và hình thức. Thân mến
 25. Vâng, anh TS ạ! Càng ngày tôi càng bất bình với các vị như Ngô Thì Sĩ ngày xưa và nhất là ông Đào Duy Anh hiện tại. Với tôi, đây là những con người xét lại lịch sử dân tộc một cách rất rối. Bằng lối lập luận áp đặt một cách lập lờ và nhân danh một cách giảo hoạt đã tạo ra rất nhiều rối loạn về tâm tưởng của người Việt hiện đại. Không biết anh TS có suy nghĩ gì về các vị ấy. Thân mến