• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

trang sang

Hội viên
 • Số nội dung

  55
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About trang sang

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cảm ơn Bác Học Trờ đã mở chuyên mục hấp dẫn này. Cháu cũng xin đăng ký 1 suất ạ! 1. Ảnh chữ ký của Cháu 2.- Ước vọng ngắn hạn: Có 1 cv ổn định, thu nhập khá để k phải suốt ngày nhảy việc nữa - Ước vọng dài hạn: Gia đình hạnh phúc, yên ấm, con cái đề huề, chồng luôn có sức khỏe tốt 3. Cháu sinh năm 1986 5. cháu hiện đang làm kế toán, học về hành chính nhân sự Rất mong nhận được sự hồi âm của Bác. Chúc Bác nhiều sức khỏe!
 2. Kính thưa Bác Haithienha! Như vậy là, ngày 2/8 âl Trăng sáng sẽ ăn hỏi và ngày 9/8 âl cháu sẽ lên xe hoa theo chồng. Mặc dù gia đình cháu rất rất phản đối nhưng vì cháu quyết quá nên cũng đành đồng ý. Thực lòng cháu cũng rất thương bô mẹ cháu. Nghĩ nuôi con ăn học đàng hoàng kỳ vọng nhiều mà có thể tương lai nó có thể nhiều cái k lường trước được. Thực lòng bmẹ cháu rất đau khổ. Bmẹ cháu cũng k hề chê trách gì chồng cháu, ngược lại còn rất thương anh ấy vì nữa là đằng khác. Nhưng lại không đành để cháu lấy anh ấy. Vượt qua cả ý kiến của bm, chúng cháu thật lòng yêu nhau. Cảm thấy hạnh phúc và hợp nhau (luôn luôn có mâu thuẫn và luôn luôn giải quyết đc). Chồng cháu là một người đàn ông rất tốt. Nhiều khi cháu nghĩ có thể ông trời cho anh ấy nhiều thứ quá nên mới phải lấy đi của anh ấy 1 vài cái gì đó. Anh ấy cứng cỏi can đảm và rất giàu lòng nhân ái. Lại thẳng thắn, thật thà. Sống tốt, nhân đạo với mọi người, Một con người như thế sao có thể k yêu, k thương và không cảm phục được Bác nhỉ? Ra đường hay về nhà từ người già cho đến trẻ nhỏ, gái hay trai đều quý cơ mà. Bác ơi, như vậy là năm nay cháu có hỉ. Cháu rất mong Bác xem giúp cháu một lần nữa. Cháu rất muốn tìm đc lá số của chính mình để đoán biết xem tương lai cháu đi cùng chồng và con như thế nào? Cháu rất mong được nghe những lời nhận xét của Bác! Rất mong......... Lá số của Trăng sáng(giờ thìn 7h-9h) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Trang+s%C3%A1ng&date=1986,12,24,7,5&year=2011&gender=f&view=screen&size=2
 3. Em cảm ơn anh Thienluan, cảm ơn anh nhóc chăn trâu(mạn phép xưng hô như vậy). Nghe theo các anh em sẽ phấn đấu 3 bé. Bé đầu nhâm thìn trai thì tốt nhất bác nhỉ? (Muốn thế thôi chứ con nào cũng yêu cả) 2 bé sau sẽ cố gắng trong năm giáp ngọ và Ất hợi. ^__^. Một lần nữa em xin cảm ơn sự giúp đỡ tư vấn của 2 anh!
 4. hic hic... chắc 2015 thì em chịu thôi vì chồng em "già" rùi, yêu trẻ con lắm nên chắc chắn là k chịu để đến lúc đó đâu ạ. Em cũng biết là "giàu ở con út, mà khó cũng ở con út" nhưng vì em thấy 2 vc " thằng" thủy "thằng" hỏa em sợ quá muốn cứu vãn đc tí nào thì tốt tí ấy. Theo tàu thì còn đỡ chứ theo Lạc việt thì e chồng em nguy mất http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/crying.gif. Mà sự thật là em thấy ở ngoài 2vc cũng khắc khẩu lắm lắm.Chẳng mấy khi đồng quan điểm quá. Cũng may tuy Vợ thì hay nóng phừng phừng nhưng chồng mát tính không thì nguy to. Xin mọi người giúp đỡ!!!
 5. Thưa các anh chị trên diễn đàn! Em và chồng em đang muốn sinh em bé lém rùi ^__* nhưng k biết sinh em bé năm nào thì tốt vì tuổi tác 2 vợ chồng khắc nhau lắm. Cả 2 vượt qua nhiều khó khăn để đến với nhau cũng chỉ mong cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Chứ nếu không thì.... buồn lắm ạ. Nếu có duyên, xin các cao nhân giúp đỡ vợ chồng em với. Em xin cảm ơn nhiều lắm lắm! Đây là ngày tháng năm sinh của vợ chồng em: Chồng: 12/07/1975 Vợ: 24/12/1986 Hi vọng, hi vọng, hi vọng.........
 6. Cháu là nữ, sinh ngày 24/12/1986(DL). Chồng tương lai của cháu sinh ngày 12/07/1974(DL). Xin Bác cùng với các cao nhân xem giúp cháu ngày ăn hỏi, ngày cưới và năm sinh em bé với ạ? Trăng sáng trân trọng cảm ơn và rất mong tin Bác!
 7. Thưa Bác Haithienha,Đã qua 1 năm mới, mà những băn khoăn của cháu vẫn chưa có gì thay đổi. Chuyện tình cảm của chúng cháu đang bị tắc lại do sự phải đối quyết liệt bên phía gia đình nhà cháu. Phải công nhận là đứng giữa 1 bên hiếu bên tình thật là mệt mỏi.Xin bác xem giúp cháu hạn năm 2011 với ạ?Còn giông tố bão bùng gì nữa không huhuhu
 8. Dạ thưa Anh Gia Back, chúng em cùng quê với nhau, tình cờ gặp nhau và quen biết ở quê.Hiện tại chúng em vẫn đang sinh sống và lập nghiệp xa quê anh ạ. Điều này có chứng minh được điều gì k Anh? Vì em tin Bác Haithienha k thể nào xem lộn đc?hic hic
 9. Kính chào Bác Haithienha!Đầu tiên, cháu xin cảm ơn Bác vì đã dành những thời giờ quý báu của Bác giúp đỡ cháu. Vì thế, hết tháng mười âm lịch, cháu xin được trở lại và báo cáo Bác tình hình như sau: ^^ Thứ nhất, chuyện tình cảm của cháu hiện tại cho đến nay vẫn diễn biến phìng phường, và cuối tuần này chúng cháu đã "rắp tâm" đưa nhau về xin phép bố mẹ. ^^ Mà ở đây chủ yếu là cho chàng về đấu trí, lý và tình với Bố mẹ cháu :huh: Sự thể vẫn chưa ngã ngũ nhưng chắc chắn việc chia tay trong T10 âm lịch là k xảy ra Bác ạ. Thứ 2, CV cháu đang có sự tiến triển tốt (cái nhìn chủ quan của cháu), cháu đã được cân nhắc sang 1 vị trí khác được mọi người đánh giá là tốt hơn (Cái nhìn khách quan). HI vọng là mọi chuyện về sau tiếp tục được tốt đẹp như thế Thứ 3, Cuối tháng 10 âm lịch vừa rồi, bố cháu lại bị choáng trở lại, k nghiêm trọng như năm ngoái nhưng vẫn chính là căn bệnh cũ. Hồi phục chậm ............ Đấy là những điều quan trọng đã xảy đến với cháu. Một phần nào đó, nó không khớp với Bác dự đoán. Như vậy có nghĩa là sao thưa BÁc??? Cháu vẫn băn khoăn về giờ sinh, vì mẹ cháu vẫn khẳng định là lúc chaú sinh ra thì trời đã sáng, mà mùa đồng thì 5h trở đi trời mới sáng được. Thêm nữa, có người nói với cháu rằng: " Cháu hợp giờ Mão hơn vì Tác phong cử chỉ cháu nhẹ nhàng, nhưng không chậm chạp. Cháu có giọng nói nhỏ nhẹ, ấm, trong và vang. Cháu luôn có thái độ lễ phép, ôn hòa, hiền lành. Cả khuôn mặt cháu cũng thể hiện sự hiền lành không dữ tợn, uy nghi, hùng dũng như hỗ. Nhìn bề ngoài của cháu k tạo được cho người đối diện sự sợ hãi...." Cháu xin đưa lại 2 lá số. Một lần nữa, cháu xin Bác giúp đỡ cháu! Lá số giờ Dần http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Lá số giờ Mão http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Trăng Sáng trân trọng cảm ơn và chúc Bác dồi dào sức khỏe!
 10. \ Dạ thưa Bác, ý con muốn hỏi là nhìn những sao nào trên lá số anh ấy thì biết được anh ấy phải ghép thận ạ? Năm 2007 anh ấy đột ngột phát hiện bị suy thận và đến năm 2008 thì tiến hành ghépmuốn hỏi là để kiểm tra lại giờ sinh cho anh ấy.
 11. Lá số giờ Dần của em đây ạhttp://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 12. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu chào bác Haithienha, chào chú Giabac, chào chị ntpt, chào anh Quốc Tuấn! Thưa Bác, sau một thời gian được bác giúp đỡ cháu xin phép được báo cáo lại như sau: đầu tháng mười vừa rồi, tức gần cuối tháng 8al, cháu đã chuyển sang 1 cv mới, cháu cũng k biết có kém hơn như lời bác nói, nhưng ban đầu, với cháu là có vẻ tốt hơn, ít nhất so với cái cũ. Thứ 2, thưa bác "Bắt đầu tháng 06 âl sẽ có những triệu chứng xung khắc với người bạn trai nầy ,kéo dài qua các tháng tới thì sự mâu thuẫn càng ngày gia tăng ,cho đến tháng 09 hay tháng 10 âl sẽ [đường tình mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỹ niệm ...của 2 đứa mình như chẳng hề quen nhau ]" điều này k gioogns với những gì đang diễn ra ạ! Chuyện tình cảm của cháu ngày càng tốt đẹp, tình cảm ngày càng mặn nông hơn, và đã tính đến chuyện lâu dài rồi bác ạ. Người yêu cháu có đặc điểm giống như lời bác nói là nhiều tuổi (1975-1986), người cao gầy, tính tình nhân hậu, thẳng thắng (người miền trung mà :D ), cùng quê với cháu, gặp gỡ nhau ở quê mà nên duyên. Nhưng người yêu cháu có vấn đề về thận (ghép thận) còn đến giờ thì chưa bị đau dạ dày bác ạ, và răng yếu hay không thì cháu k chắc lắm, hihih nhưng chắc chắn là yếu hơn răng cháu,^^ Đây là những điều đã xảy ra với cháu, cháu xin bác xem lại giúp cháu lần nữa,Cháu vẫn chưa chắc chắn được nhiều điều. Xin bác cho cháu biết nhừng điều này, so với lá số của cháu thì ra sao? Xin được sự kiểm chứng của Bác. P/s: Bác cho cháu hỏi nhìn vào những sao gì trên lá số để có thể biết được người ấy phải ghép thận ạ? Mong Bác Haithienha giúp đỡ, cháu rất cảm ơn!
 13. hic, em xin lỗi. Để hôm nào em có thời gian em up lại. Nhưng anh ơi, em tưởng là đường Trí đạo xuất phát từ cái gò nằm giữa ngón tay cái và ngón trở chứ ạ? Em nghĩ 1 là bàn tay này 1 là khuyết đường Tâm đạo hoặc là đường Tâm đạo và đường Trí đạo là một. Hic hic k biết em hiểu thế có đúng k???
 14. Hức, chị ntpt học Y mà.
 15. Có gì đáng lo à chị? hức hức