• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

anh8877

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  22
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About anh8877

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Năm ngoái cháu có gửi 1 lá số lên đây nhờ các bác xem giúp. Lá số này là mệnh Thủy, lấy tại diễn đàn mình. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Đến giờ tâm nguyện của cháu về con cái vẫn chưa thành, nên nhờ bác xem lại giúp cháu, nếu lấy lá số mệnh Hỏa thì vấn đề con cái có gì khác biệt với lá số mệnh Thủy hay không? Cháu cám ơn bác.
 2. Thưa bác, nếu có thể, mong bác tư vấn giúp cháu về đường công danh sự nghiệp. Cháu là nữ, sinh năm 1987. Link lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Thông tin thêm: - Cháu là con cả trong gia đình, dưới cháu còn 1 em gái - Cháu bị bệnh dạ dày, mạch máu mảnh dễ vỡ - Lấy chồng 10/3/2010 DL (ngày 25/1 AL năm Canh Dần), chồng sinh năm 1982, chưa có con Tính cháu nhanh chán, và không muốn ngồi ì, thụ động. Trước cháu học báo chí, chuyên ngành tiếng Anh truyền thông, có học thêm về đồ họa, chứng khoán. Từ khi học xong lớp 12, cháu cũng thử sức trong nhiều lĩnh vực: làm PR, sự kiện, viết báo, phóng viên, biên dịch tin tức, in ấn, thiết kế, dạy thêm tại trung tâm tiếng Anh, mở quán cafe... Hiện cháu làm trong ngành ngân hàng được gần 2 năm, bộ phận phát triển sản phẩm, nhưng cháu thấy chán công việc (vì cách thức quản lý và quan điểm của sếp nên không có cơ hội phát triển và thăng tiến). Cháu muốn thay đổi hẳn công việc khác, có nên không? Bác có thể tư vấn giúp cháu hợp với nghề gì, làm công việc gì sẽ tốt và có cơ hội phát triển không ạ?
 3. Cám ơn anh Cóc nhiều nhé, đọc qua lời bác Học trò thì cũng hiểu ý là cái còng sắt, nhưng ko biết là số mệnh chắc chắn vậy hay cũng còn tùy. Tính mình không tham mà cũng không có gan, giàu thì chưa thấy nhưng sẽ nhớ lời mọi người hôm nay mà tu thân tích đức, biết điểm để dừng.
 4. Cám ơn các bác đã có đôi lời biện giải, số là cháu cũng đi xem chỗ này chỗ kia, mà các thầy chỉ nói chung chung, mà chưa thấy ai nói được cháu "trước 30 tuổi hóa lộc đấu thiên không và địa không nên vừa đủ sống là đã hơn ối người rồi". Tham gia diễn đàn này thì được biết là mình mệnh Thủy, chứ không phải mệnh Hỏa như các thầy vẫn xem. Nên cháu muốn hỏi để chiêm nghiệm lại sự việc. Thu nhập 5 triệu cháu không kêu ít, chỉ là không phải mức "tiền bạc cả đời không phải lo lắng" nên cháu hỏi lại. Làm về tiền tệ kêu chán là do cháu cảm thấy công việc có vẻ không hợp, không tiến triển, kiểu như không có tình yêu công việc. Liệu không biết xem tử vi có thể định hướng được một công việc khác. Vì cháu không ngại thay đổi, chỉ sợ chọn nhầm nghề, sau lại hối tiếc. Cháu cũng không thấy nghèo, mà muốn biết liệu có lúc nào đời cháu được như người ta không phải lo nghĩ tiền bạc, chứ cháu thì lúc nào cũng phải lo. Bên nhà cháu thì cháu là con cả, có 1 em gái đang đi học, thực tế thì đưa về phụ cho bố mẹ 2 triệu, còn 1 triệu đóng tiền học thêm cho em gái. Bố cháu làm bảo vệ lương được 2 triệu nữa, mẹ cháu thì yếu nên chỉ ở nhà làm nội trợ. Nhà cháu vừa trải qua một cú sốc lớn về kinh tế, bố mẹ cháu bị chính người thân lừa, vay tiền không trả phải bán nhà đi trả nợ, hiện giờ đang sống trên đất 5% không có giấy tờ gì hết, và vẫn đang trả nốt nợ, nên cháu mới nói là còn khó khăn, và phải lo lắng. Chồng cháu tất nhiên cũng đi làm ạ, lương thì nuôi ăn 2 vợ chồng và bố mẹ chồng, gọi là vừa đủ. Cháu có kêu nghèo đâu mà chỉ hỏi có giàu được không hay chỉ đủ ăn như bây giờ thôi ạ. Năm 2010 nghe lời khuyên của các bác trên diễn đàn này, nói 2 vc cháu lấy nhau là rất tốt, có con mệnh Mộc lại càng tốt, nên vợ chồng cháu cưới vội mong có con ngay, thế mà ông giời chưa cho lộc nên giờ chưa có. Theo bác học trò nói cung phu có bệnh và bệnh phù, 2 vợ chồng đã đi khám nhưng người có vấn đề lại là cháu, từ khi lấy chồng thì tuyệt nhiên không thấy kinh, đi khám thì biết bị buồng trứng đa nang, giờ đang chạy chữa để mong có con. Lo lắng quá lại được bạn bè rủ đi xem thầy này thầy kia, lại bảo tại lấy chồng năm Kim Lâu tử gì đó nên khó có con, cháu lại được dịp hoang mang lên đây xin ý kiến các chú các bác để an lòng đôi chút. Thôi thì bác Học trò đã xem giúp, bác cho cháu hỏi thêm 1 câu, về cái sự "ngoài 55 tuổi có khi còn biết đến cảm giác lạnh ngắt của Thép ở 2 cổ tay cùng lúc". Cái sự này liệu có tránh được không ạ?
 5. Kính nhờ các chú/bác tư vấn giúp cháu, cháu tên là Tạ Phương Anh, Nữ, sinh ngày 25/11/1987 DL lúc 14h30. Link lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Thông tin thêm: - Cháu là con lớn trong gia đình, dưới cháu còn 1 em gái - Cháu bị bệnh dạ dày, mạch máu mảnh dễ vỡ - Lấy chồng 10/3/2010 DL (ngày 25/1 AL năm Canh Dần), chồng sinh năm 1982, chưa có con Thưa các bác/các chú, có thể xem thêm cho cháu về đường đời, công việc và tiền bạc không ạ? Bác Học Trò nói cháu tiền bạc cả đời ko phải lo lắng. Nhưng hiện tại gia đình bố mẹ đẻ cháu cũng rất khó khăn, lúc nào cháu cũng phải lo lắng mà lương của cháu ổn định là 5 triệu, hàng tháng gửi cho bố mẹ 3 triệu, còn lại thu vén chi tiêu trong vòng 2 triệu, cháu tiêu cũng tiết kiệm, nên cũng vừa đủ với cuộc sống đắt đỏ ở HN. Liệu tương lai vợ chồng cháu có được khấm khá để không phải lo lắng không ạ? Cháu liệu có giàu được không hay cứ đủ ăn như bây giờ thôi ạ? Tính cháu chóng chán nhưng lại có nhiều đam mê, học cái này một ít cái kia một ít, nghề thì cũng thử qua dăm bảy loại, tính cháu hơi trái khoáy, việc làm tốt thì lại không thích, việc thích thì chưa có cơ hội làm hoặc làm rồi nhưng không tốt. Giờ cháu đang làm ổn định được 2 năm, công việc liên quan đến phát triển sản phẩm ngân hàng nhưng cháu lại có cảm giác không thấy công việc có tiến triển, cháu muốn đi học thêm học thạc sĩ về tài chính chẳng hạn và làm một nghề khác hoặc chuyển công tác. Mong các chú, bác cho cháu lời khuyên và đôi lời biện giải đường đời, công danh, sự nghiệp của cháu. Cháu cám ơn ạ.
 6. nhờ admin xóa giúp topic này vì bị post thành 2 bài ạ
 7. Thưa các bác/các chú, có thể xem thêm cho cháu về đường đời, công danh, sự nghiệp không ạ? Bác Học Trò nói cháu tiền bạc cả đời ko phải lo lắng. Nhưng cháu thấy có khi tại cháu an phận, ko thèm nghĩ tới nó thôi ạ ... Hiện tại công việc của cháu lương ổn định là 5 triệu, gia đình bố mẹ và em gái vẫn khó khăn nên gửi về cho bố mẹ 3 triệu, còn lại thu vén chi tiêu trong vòng 2 triệu, cháu tiêu cũng tiết kiệm, nên cũng vừa đủ với cuộc sống đắt đỏ ở HN. Có phải vì như thế mà tiền bạc không phải lo lắng ko ạ? Hay là tương lai vợ chồng cháu làm ăn khấm khá nên sẽ không phải lo lắng ạ? Tính cháu chóng chán nhưng lại có nhiều đam mê, học cái này một ít cái kia một ít, nghề thì cũng thử qua dăm bảy loại, tính cháu hơi trái khoáy, việc làm tốt thì lại không thích, việc thích thì chưa có cơ hội làm hoặc làm rồi nhưng không tốt. Giờ cháu đang làm ổn định được 2 năm, công việc liên quan đến phát triển sản phẩm ngân hàng nhưng cháu lại có cảm giác không thấy công việc có tiến triển, cháu muốn đi học thêm học thạc sĩ về tài chính chẳng hạn và làm một nghề khác hoặc chuyển công tác. Mong các chú, bác cho cháu lời khuyên và đôi lời biện giải đường đời, công danh, sự nghiệp của cháu. Cháu cám ơn ạ.
 8. Cháu cám ơn bác Haithienha, nhà cháu cũng rất hy vọng sớm có tin vui.
 9. Cháu cám ơn chú Thiên Luân, bọn cháu sống cùng bố mẹ mà nhà lại đang có anh chị chồng ở nhờ, cũng khá phức tạp nên hiện tại làm Phong Thủy chắc cũng khó ạ. Hiện giờ cháu cũng đang chữa trị rồi, cháu đành chờ cái duyên của mình vậy. Cám ơn chú rất nhiều.
 10. Nhà cháu đi khám thì cháu mới là người có vấn đề ạ :(
 11. Kính nhờ các chú/bác tư vấn giúp cháu, cháu tên là Tạ Phương Anh, Nữ, sinh ngày 25/11/1987 DL lúc 14h30. Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=T%E1%BA%A1+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Anh&date=1987,11,25,14,30&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Thông tin thêm: - Cháu là con lớn trong gia đình, dưới cháu còn 1 em gái - Cháu bị bệnh dạ dày, mạch máu mảnh dễ vỡ - Lấy chồng 10/3/2010 DL (ngày 25/1 AL năm Canh Dần), chồng sinh năm 1982, chưa có con Cháu muốn nhờ các chú/bác tư vấn giúp về kinh tế vận hạn trong năm nay và vấn đề con cái. Cháu cám ơn các chú/bác.
 12. Kính gửi các chú, các bác trên diễn đàn, Cháu có một việc xin hỏi như sau ạ: Năm ngoái cháu có xin tư vấn trên Chuyên mục luận tuổi, chọn ngày của Linh Trang và được anh tư vấn rất nhiệt tình. Cháu sinh 25/10 AL năm Đinh Mão 1987, chồng cháu sinh 30/5 AL năm Nhâm Tuất 1982. Chúng cháu theo lời tư vấn thì làm lễ cưới vào 25/1 AL năm Canh Dần 2010, đón dâu vào lúc 3-5h chiều (đón dâu lần 2 vì trước đó, nhà cháu còn làm ăn hỏi vào 16/1 AL và đón dâu luôn). Trước đó đi kiểm tra sức khỏe tổng thể thì hai đứa cháu rất ổn, không có vấn đề gì, vậy mà cưới nhau xong thì công việc có thuận lợi hơn nhưng vợ chồng cháu đến giờ vẫn chưa có con. Cháu đi khám thì bác sĩ bảo chúng cháu khó có em bé vì cháu bị buồng trứng đa nang, không biết lúc nào có kinh nguyệt để tính được việc sinh con, hiện tại cháu vẫn đang khám chữa theo cả đông và tây y nhưng chưa có kết quả gì. Nhà cháu có một bác làm kiến trúc sư, cũng có nghiên cứu sách vở về phong thủy, tử vi thì bảo cháu cưới vào tuổi Kim Lâu - Tử (tính cả tuổi mụ thì năm ngoái cháu cưới là 24 tuổi) nên vợ chồng khó có con hoặc muộn mằn đường con cái. Cháu vô cùng lo lắng và buồn, không biết có đúng là như vậy không, và nếu như vậy thì có cách nào hóa giải không ạ? Các chú, các bác giúp chúng cháu với ạ. Hiện tại thì giường vợ chồng quay đầu về hướng Tây Bắc, chân về hướng Đông Nam, nhà cũng được xây theo hướng Đông Nam hợp với tuổi của chồng cháu. Hiện cháu ở với bố mẹ chồng, bố chồng sinh năm 1940, mẹ chồng sinh năm 1945 ạ.
 13. Kính nhờ các bác và các anh chị xem giúp cháu: Chồng cháu sinh năm 1982, tuổi Nhâm Tuất Cháu sinh năm 1987, tuổi Đinh Mão Hai vợ chồng cháu mới cưới đầu năm nay 25 tháng Giêng. Hiện vợ chồng cháu đang ở với bố mẹ chồng. Bố chồng cháu sinh 1940 - Canh Thìn, mẹ chồng sinh 1945 - Ất Dậu. Vợ chồng cháu cũng mong sinh con sớm trong năm Canh Dần nhưng bây giờ cháu vẫn chưa có gì nên chắc là không kịp rồi ạ. Cháu muốn nhờ các bác tư vấn giúp vợ chồng cháu sinh con đầu năm Tân Mão hay Nhâm Thìn thì tốt hơn ạ. Cháu cám ơn các bác và mọi người.
 14. Mong các bác và các anh chị trong diễn đàn xem giúp cháu: Nhà cháu: Chồng sinh năm 1982, tuổi Nhâm Tuất Vợ sinh năm 1987, tuổi Đinh Mão Hai vợ chồng cháu mới cưới đầu năm nay 25 tháng Giêng. Hiện vợ chồng cháu đang ở với bố mẹ chồng. Bố chồng cháu sinh 1940 - Canh Thìn, mẹ chồng sinh 1945 - Ất Dậu. Cháu muốn nhờ các bác xem giúp nhà cháu mấy vấn đề sau: - Bác LinhTrang có tư vấn cho vợ chồng cháu sinh đứa đầu năm Canh Dần và đứa thứ hai năm Nhâm Thìn. Nhưng bây giờ đã là giữa tháng 3 âm, cháu nghĩ là không kịp nên muốn nhờ mọi người tư vấn cho nếu vợ chồng cháu sinh con năm Tân Mão thì có tốt không ạ? - Công việc của vợ chồng cháu năm nay có tốt không ạ? Có biến động gì cần chú ý không ạ? Cháu đang xin chuyển sang phòng mới từ tháng 3 mà cứ vướng mắc mãi chưa đi được. Cháu xin hỏi có cách nào giúp mọi việc thuận lợi suôn sẻ hơn không ạ? Cháu xin chân thành cảm ơn!
 15. Em chào anh LinhTrang, cũng đã lâu em không quay lại diễn đàn vì sau lần hỏi ý kiến anh, ra tết bọn em quyết định cưới luôn, và bố chồng em đã chọn ngày 16 tháng Giêng ÂL là ăn hỏi, đón dâu lần 1 từ 3-5h chiều, ngày 25 tháng Giêng ÂL thì cưới, đón dâu lần 2 từ 3-5h chiều. Tuy nhiên con cái là lộc trời cho, việc sinh con âu cũng là số phận, có lẽ bọn em không kịp sinh cháu đầu lòng năm nay vì giờ em vẫn chưa đậu thai (hì). Em xin hỏi nếu sinh cháu năm tới 2011 là Tân Mão thì có tốt không ạ? Em nhắc lại chút thông tin cho anh đỡ mất công tìm ạ, em sinh 25 tháng 10 âm lịch năm Đinh Mão (1987) và chồng em 30 tháng 5 âm lịch năm Nhâm Tuất (1982) anh ạ. Em cám ơn anh nhiều ạ.