• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

anna

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  16
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About anna

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chào Bác Haithienha! Mong bác xem giúp cháu một số điều sau ạ: 1. Trong năm 2010, cháu dự định đi du học sang Mỹ hoặc Úc. Liệu cháu có đi được không ạ? 2. Nếu không đi được, công việc cháu hiện tại có chuyển biến gì không? Chuyển sang chỗ làm mới tốt hơn hay vẫn làm chỗ cũ? 3. Nếu đi được, qua đó, cuộc sống của cháu có thuận lợi hay khó khăn gì không ạ? Đường công danh của cháu tốt không ạ? 4. Tính duyên của cháu trong năm nay thế nào? Khi nào cháu có bạn trai? Người đó có phải là chồng cháu không ạ? 5. Khi nào cháu lấy chồng? Chồng cháu tính tình, hình dáng thế nào? Làm nghề gì ạ? Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Đôi nét về cháu: Cháu là con đầu, sau cháu còn đứa em trai. Lúc nhỏ rất khó nuôi, hay bệnh. Lớn lên ít bệnh. Cháu có cái bớt nhỏ bên má trái. Cháu cao khoảng 1m55, da trắng, người vui vẻ. Cháu học khá giỏi. - Năm 2003 đậu ĐH. - năm 2007 ra trường đi làm, ngành Ngân hàng. - Năm 2008 đổi sang ngân hàng mới cho đến nay. - Năm 2008 đậu cao học. Mong được Bác hồi âm! Cháu chúc Bác dồi dào sức khỏe!
 2. Đúng như anh nói, dịch lý chưa có giới hạn chuẩn, nên em thắc mắc muốn được các bậc cao nhân xem giúp và xác định giúp đâu là lá số của em. Em có nhờ người bạn xem giúp lá số ngày âm, thấy người đó nói nhưng dữ liệu sau: Năm 2006: ba có bệnh liên quan đến não=> đúng, cuối năm 2006 ba bị tai biến nhẹ Năm 2006: Có người hỏi cưới nhưng không chịu =>đúng Năm 2008: nhà có việc liên quan đến nhà đất => đúng, năm 2008 nhà em có làm lại giấy tờ đất đai. Về bản thân: Người khá nóng tính, vui vẻ, nhưng ít bạn bè, có khả năng giao tiếp tốt. Về bệnh tật: phổi yếu, thận yếu, mắt cận=> đúng Về phụ mẫu: ba hoặc mẹ là người nóng tính, khắc cha mẹ, cha hoặc mẹ thường xét nét lời ăn tiếng nói của em => đúng Đây là lá số an theo ngày âm của em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Còn lá số an theo ngày dương thì em chưa coi nên không biết chính xác hay không. Tuy nhiên, theo những gì em tự đoán giải, thì cũng có phần đúng ở cung tật ách là em bị đau bao tử và thường hay bị đau bụng. Đây là lá số an theo ngày dương: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=anna+1&date=1985,3,8,9,30&year=2010&gender=f&view=screen&size=2 Bữa giờ em cũng mong tin các bác trên diễn đàn xem giúp mà vẫn chưa nhận được hồi âm, có lẽ vì mọi người bận quá. Em cũng biết việc xem 1 lá số mất rất nhiều thời gian. Nếu anh có lòng, kính mong anh xem giúp em và cho em biết đâu là lá số thật của em anh nhé. Đây những thông tin thêm về em: Ba sinh năm 1938. Ba cháu là người khá nóng tính, tuy nhiên bản chất hiền lành và tốt bụng. Sinh bất phùng thời nên công danh không có. năm 2007 ba cháu có bị tai biến nhẹ, hiện giờ đã khỏe mạnh. - Mẹ sinh năm 1956. - Có đứa em trai sinh năm 1987. Em trai học giỏi, dáng người cao, ốm, ít nói, cận thị. Đây là lá số em trai: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 - Gia đình hạnh phúc, tuy nhiên cháu hơi khắc khẩu với mẹ và em trai. Từ nhro em đã sống gần ab mẹ, năm lớp 12 có về nhà ngoại sống đi học 1 năm nhưng sau đó lại về nhà. Nói chung là không quen sống xa gia đình. - Em là con trưởng (nghe mẹ kể là trước khi sinh em, mẹ có hư thai 1 lần), em cao 1m55, da trắng, mặt mày sáng, tươi tắn, học giỏi và có công việc ổn định. Tính tình vui vẻ, hoạt bát, nói năng lưu loát, tuy nhiên cũng khá nóng tính. Cận thị, đau bao tử và thận tương đối yếu. Mong nhận được hồi âm.
 3. Cháu cũng mới tham gia diễn đàn thôi. Trước giờ rất thích tử vi vì cho rằng đây là một môn khoa học, lại có thể đoán được vận số con người nên vào diễn đàn và nhờ mọi người xem giúp. Năm mới, chúc các bác/anh/chị dồi dào sức khỏe, gia đình đầm ấm, hạnh phúc và chúc cho diễn đàn ngày càng lớn mạnh!
 4. Anh Thienluong ơi, Mạng hết lỗi rồi kia, anh bấm quẻ giúp em với, xem thử khi nào em lên xe hoa nhé,hihi... Thấy mình cũng dễ thương nè, tốt bụng nè, ngoan ngoãn nè, mà sao tình duyên lận đận quá,hic!
 5. Chào Bác Thiensu, Bữa giờ cháu đã nghiên cứu. Do có một số khác biệt trong cách tính ngày nhuần nên vào năm 1984, Trung Quốc nhuần tháng 10; trong khi Việt Nam thì nhuần tháng 02 năm 1985. Vào năm 1985, tết nguyên đán ở Việt Nam và Trung Quốc cách biệt nhau 01 tháng. Việt Nam ăn tết nguyên đán vào 21.01.1985 trong khi Trung Quốc ăn tết nguyên đán vào ngày 20.02.1985. Trong năm 1984 và 1985, lịch Việt Nam và Trung Quốc khác biệt nhau từ ngày 23/11/1984 đến ngày 19/04/1985. Nếu theo cách tính ngày âm lịch của trình tử vi Lạc Việt thì trình tử vi Lạc Việt lấy theo lịch Trung Quốc, thì khi lấy lá số, giờ sinh mình sẽ trừ lùi 01 giờ cho nhưng ai sinh từ ngày 23/11/1984 đến 19/04/1985. Cháu nghĩ như thế sẽ chính xác hơn. Như trong trường hợp của cháu. Sinh lúc 9h30 sáng ngày 08/03/1985, nếu theo lịch của VN, thì ngày âm là 17.02 Ất Sửu. Nếu cháu dùng tình tử vi Lạc Việt và nhập ngày âm thì lá số sẽ là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Còn nếu nhập ngày dương, cháu sẽ trừ lùi một giờ, lá số sẽ là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Giữa hai lá số không có sự khác biệt lớn, và cháu nghĩ như vậy là khá chính xác. Còn nếu cháu nhập ngày dương và ghi đúng 9h30p sáng thì lá số sẽ là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Như vậy, rõ ràng lá số quá khác biệt. Và theo như những thông tin cháu cung cấp ờ trên, các bác nghĩ rằng lá số nào chính xác với cháu ạ? Mong Bác Thiên sứ và các bác trong diễn đàn xem giúp ạ. Thực sự cháu rất mong lấy đúng lá số của mình. Cháu xin cảm ơn.
 6. Chào anh Thien luong! Bữa giờ em đang thắc mắc bên mục trao đổi học thuật vì khi em nhập ngày sinh dương lịch của em thì ngày âm lịch của em là 17.01 chứ không phải 17.02. Bác Thiên Sứ bảo trình tử vi lạc Việt đúng nhưng em đã nghiên cứu kỹ rồi. Năm 1985, lịch VIệt Nam và lịch bên Trung Quốc bị lệch 01 tháng khoảng giữa tháng 01 và tháng 02, Việt Nam nhuần 2 tháng 2 đó anh. Theo em, nếu Trình tử vi Lạc Việt lấy theo đúng lịch Trung Quốc thì giờ sinh của em sẽ trừ đi 01 tiếng. Do vậy, em thử lấy ngày 17.01 âm lịch và giờ trừ đi 01 giờ (tức 8h30 ngày 17.01 Ất Sửu) thì lá số tương tự như em lấy ngày 17.02 âm lịch lúc 9h30 theo đúng giờ Việt Nam (nói nhiều quá, không biết anh hiểu em nói gì không nữa,hihi...) Cảm ơn anh vì đã trả lời giúp em. Khi àno anh rảnh rỗi thì anh nghiên cứu giúp em vụ lấy ngày giờ sinh này anh nhé! Vì em nghĩ chỉ cần sai 01 tiếng là lá số con người thay đổi mất rồi,hic! Không hiểu sao hôm qua tới giờ trình tử vi lạc Việt bị lỗi anh ạ. Chứ nếu không em cũng muốn biết xem khi nào em lên xe bông quá, hihi... Chúc anh sức khỏe, thành công!
 7. Ý của Bác là vào năm 1985, lịch in sai ngày âm? Vậy thì phải xét theo lá số nào mới chính xác ạ?
 8. Kính chào bác haithienha và Bác LieuNganDinh! Cháu sinh ngày 8.3.1985, tức ngày 17.02 năm ất sửu. Tuy nhiên, khi cháu dùng chương trình chuyển đổi ngày sinh thì các chương trình (kể cả trình tử vi Lạc Việt) chuyển thành ngày 17.01 năm ất sửu. vậy thì cháu nên sử dụng ngày sinh âm lịch nào là hợp lý ạ? Cháu có hỏi mẹ cháu, mẹ cháu có nói là năm 1985 có nhuần tháng giêng hay tháng hai gì đó, mẹ cháu không nhớ rõ nhưng nhớ là cháu sinh lúc 9h30p sáng ngày 17.02 âm lịch. Đây là lá số cháu lấy theo ngày âm lịch: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Còn đây là lá số cháu lấy theo ngày sinh dương lịch và chương trình tự động đổi sang ngày âm lịch: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 - Ba cháu sinh năm 1938, lấy mẹ cháu năm 46 tuổi. Ba cháu là người khá nóng tính, tuy nhiên bản chất hiền lành và tốt bụng. Sinh bất phùng thời nên công danh không có. năm 2007 ba cháu có bị tai biến nhẹ, hiện giờ đã khỏe mạnh. - Mẹ cháu sinh năm 1956. Mẹ cháu lấy chồng năm 27 tuổi. - Cháu có đứa em trai sinh năm 1987. Em cháu học giỏi, dáng người cao, ít nói, cận thị. Đây là lá số em trai cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 - Gia đình cháu hạnh phúc, tuy nhiên cháu hơi khắc khẩu với mẹ và em trai. - Cháu là con trưởng (cháu nghe mẹ kể là trước khi sinh cháu, mẹ có hư thai 1 lần), cháu cao 1m55, da trắng, mặt mày sáng, tươi tắn, học giỏi và có công việc ổn định. Tính cháu vui vẻ, hoạt bát, nói năng lưu loát, tuy nhiên cũng khá nóng tính. Cháu cận thị, đau bao tử và thận tương đối yếu. Cháu mô tả nhiêu đó về bản thân và gia đình, không biết đã đủ cơ sở để các bác xác định giúp lá số nào thực sự là của cháu chưa ạ? Theo cháu nghiên cứu thì lá số thứ 1 tức lấy ngày 17.02 âm lịch là chính xác hơn. Các bác thấy có đúng không ạ? Kính mong các bác xem giúp giùm cháu cung quan lộc, tài bạch, và cung phu luôn ạ! Cháu cảm ơn các bác nhiều!
 9. Thưa chị, Cung quan lộc của chị khá vượng, đắc thời thế, tuy nhiên, bản mệnh lại không được nhanh nhậy hoặc nắm bắt đúng được thời cơ nên mức độ đạt được còn hạn chế, cái này có thể ví như là chị có được cái ô tô nhưng bằng lái mới là mô tô vậy. Đường chồng thì phải có người mai mối nên duyên, số muộn chồng đóng ngay cung mệnh, phần vì vỏ sò quá dày, phần vì chưa có người xứng ý toại lòng mà để nên duyên chồng vợ/giả sử có yêu cũng khó lấy sớm được, mệnh gặp phải Đào Hồng Không Kiếp là duyên tình không thể theo ý mình được. Năm 27 tuổi thì thành hôn, nhưng trong quá trình chuẩn bị có trục trặc chút, lúc quyết định thì nhanh chóng lắm. Chồng là người dáng cao, mặt xương, dài, mắt sáng nhưng hơi đỏ, trông dữ tướng một chút; có kiến thức uyên bác, nói năng lưu loát. Nghề liên quan tới công nghệ thông tin, vũ trang, hoặc mỏ địa chất. Tuy nhiên, nặng về công tác nghiên cứu, tư duy chất xám. Cung con cái thì có 2 con, có con trai, con đầu khó nuôi, đứa sau hiền lành ngoan. Sau con khá giả, cha mẹ có thể cậy nhờ được. Huyencodieuly --------------------------------------------------------------------------------------------------- Chào Bác Huyencodieuly, cảm ơn Bác nhiều. Cháu có chút thắc mắc, kính mong Bác dành chút thời gian trả lời giúp cháu bác nhé! "Cung quan lộc của chị khá vượng, đắc thời thế, tuy nhiên, bản mệnh lại không được nhanh nhậy hoặc nắm bắt đúng được thời cơ nên mức độ đạt được còn hạn chế". Điều này khá đúng Bác ạ. Bác cho cháu hỏi là việc cháu không nắm bắt được thời cơ chỉ là tạm thời hay trong suốt cuộc đời cháu đều bị như vậy? Sang năm, cháu được cơ quan điều chuyển sang chi nhánh mới. Nhiều người bảo đó là cơ hội, nhưng cháu không thích và có ý định đổi sang công ty mới. Như vậy liệu có nên không Bác? Cháu đọc sách thấy nói thân cư phu thê thì vợ chồng làm cùng ngành. Hiện giờ cháu đang công tác trong ngành tài chính. Theo như Bác đoán giải thì vợ chồng cháu không làm cùng ngành? Hiện giờ, đang có người mai mối cho cháu một người bên Mỹ. Không biết số cháu có lấy chồng xuất ngoại? bác nói 27 tuổi là tuổi tây hay tuổi ta vậy Bác? "Mệnh gặp phải đào hồng Không Kiếp là duyên tình không thể theo ý mình được" Cháu không hiểu rõ ý này lắm. Trong cung mệnh của cháu không có đào hồng không kiếp. Mà là năm sau, trong cung quan lộc có các sao đó. Ý của bác là năm sau cháu có yêu cũng không thành hay số cháu là không thể cưới người mình yêu hả Bác? :( năm 27 tuổi cưới, vậy năm nào cháu gặp người sẽ là chồng cháu ạ? Mong bác xem thêm cho cháu cung quan lộc và điền trạch Bác nhé!Thực sự bữa giờ cháu mong bác lắm. Được bác đoán giải cháu rất vui. Cháu cảm ơn Bác nhiều. Kính chúc Bác nhiều sức khỏe!
 10. Chào bác Huyencodieuly, cháu thấy Bác đang trên diễn đàn. Mong bác dành chút thời gian xem giúp cháu lá số ạ. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Bác xem giúp cháu cung quan lộc, cung phu và cung tử tức. Khoảng khi nào thì cháu sẽ lập gia đình, chồng cháu là người có hình dáng, tính tình như thế nào và làm nghề gì ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều. Kính chúc bác nhiều khỏe!
 11. Anh Thien Luong ơi, anh có thể xem giúp em chồng em là người như thế nào không ạ? Nếu theo trong lá số thì năm bao nhiêu tuổi em sẽ gặp người đó? Và năm bao nhiêu tuổi sẽ cưới? Hình dáng thế nào? Tính tình ra sao không ạ? Em thấy có hỷ thần, chắc tính tình vui vẻ, nhưng lại có hỏa tinh, liệu có làm giảm bớt tính vui vẻ đó không? Mong anh dành chút thờì gian nghiên cứu giúp em với!!
 12. Bác Huyencodieuly ơi, bác đâu rồi? Bữa giờ bác có việc bận ạ? Mong bác dành chút thời gian trả lời giúp cháu và các bạn trong diễn đàn bác nhé! Chúc bác nhiều sức khỏe và mong sớm nhận được hồi âm của bác!
 13. Chào bác Huyencodieuly! Cháu cao khoảng 1m55, da trắng, cận thị, ăn nói lưu loát (trong cung mệnh cháu có lưu hà và hỷ thần đấy bác ạ!). Cháu có ba mẹ và 1 đứa em trai sinh năm 1987. Mong Bác xem giúp lá số và giải đáp giùm cháu về đường sự nghiệp, và đường tình duyên. Bác có thể nhìn vào lá số để giúp cháu xác định người chồng tương lai cháu tuổi gì, làm nghề gì, hình dáng và tính tình ra sao không ạ? Và khi nào thì cháu sẽ gặp người ấy? Sang năm cháu đổi sang công việc khác có tốt h[n hay cứ làm công việc hiện tại? Đây là đường link lá số của cháu. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cám ơn Bác rất nhiều. Kính chúc Bác nhiều sức khỏe và gặp mọi diều may mắn!
 14. thất sát nhập miếu lại ngô lâm quan, chồng bạn rất giỏi đó nếu bạn lấy đ.c người có thất sát thì rất tốt vì truyền tinh đó Cám ơn anh Thiên Lương đã xem giúp. Em có người bạn bạn nghiên cứu tử vi, bảo rằng cung phu thê của em tại Thân, nếu lấy người tuổi thân sẽ rất tốt. Điều đó có đúng không ạ? Lấy người có thất sát ý là người có sao thất sát thủ mệnh hả anh? Mong bác Huyencodieuly và anh Thiên Lương dành chút thời gian xem giúp em: Khi nào em sẽ lấy chồng (vì khi em xem thì em đoán đến năm mẹo 2011 sẽ lấy nhưng bạn em thì bảo phải đến 2012)? Có phải thân cư phu và có thêm các phúc tinh như trong cung phu của em thì vợ chồng cưới nhau vì tình yêu? (do em không biết khi nào mới có thể yêu ai khác!) Và triệt ở tử tức thì đường con cái em không tốt?