• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

dichnhan07

Hội viên
 • Số nội dung

  125
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by dichnhan07

 1. Trong chương “Bànvề lý của vật” trong Mai hoa Dịch Số có viết “Vua Phục Hy là ông tổ của văn tự”. Mọi con đườngđều tìm tới thuyết Đồng Nhất của Dịch
 2. Niệm Phật mở trí thông minh Bao nhiêu tội chướng chẳng sinh vào lòng Niệm Phật cứu độ tổ tông Khỏi nơi biển khổ, thoát vòng sông mê Niệm Phật tộc họ đề huề Môt nhà xum họp chẳng hề ghét nhau Niệm Phật bớt sự ốm đau Bao nhiêu bệnh tật mau mau hết liền Niệm Phật có phúc có duyên Tiền tài, tiến lợi, bình yên cửa nhà Niệm Phật oan trái trả xong Nợ lần kiếp trước hết mong hết đòi Niệm Phật sẽ sống trọn đời Khỏi vòng nước lửa, khỏi nơi hung tàn.
 3. Mọi phát hiệnvĩ đại đều sẽ mang lại mặt tích cực lẫn tiêu cực. Và nếu như nhân loại chưa tớilúc để biết mà đã biết thì sẽ giống như kiểu trẻ con nghịch lửa, và thật khôngmay nếu nó đi nhầm nơi có nhiều thiết bị dễ cháy nổ. Và người tạo ra cách phátlửa chắc sẽ không tránh khỏi ít nhiều liên quan. Hiện nay Dịchchưa có một đường đi chuẩn để tránh những sai lầm khi nghiên cứu. Nếu như có nhữngniềm tin mãnh liệt, khôn ngoan vào những thông tin từ Dịch tới mức tiêu cực thìta cũng chẳng có gì phản biện được. Ví như tôitin Dịch có bàn về phép thuật, tôi đưa ra những chứng cớ hoàn hảo không thể phủnhận, rồi ai đó lại tin nhiệt tình và làm theo khi chưa có những chỉ định cụ thểthì biết làm sao, họ đọc một đằng rồi cảm nhận một nẻo thì biết làm sao. Dịch viết: “Dùngtri thức soi sáng khắp cả, lớn lao-thuận lợi-ích lợi-mãi mãi, không còn sự VôMinh.” Có thể đó làkết quả của thứ phép thuật mà tôi đang tìm hiểu. Điều mà ai cũng muốn biết.
 4. THUYẾT ĐỒNG NHẤT CỦA DỊCH "NHỮNG CHỮ CÓ ÂM GIỐNG NHAU SẼ CÙNG NHAU TRỢ NGHĨA CHO CÁI THỨ MÀ ĐƯỢC GỌI THEO ÂM ĐÓ" Ai còn có nghi hoặc về kết quả của phương pháp Thái Ất Niên Vận mà bác Hà Uyên đưa ra thì có thể tìm ở nơi đây. Chính Dịch Tâm Pháp Chương IV ĐẠO DỊCH KHÔNG TRUYỀN LẠI-NHỜ CÓ CHU VĂN VƯƠNG-KHỔNG TỬ TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU. NHƯNG CHỈ CÓ CHU-KHỔNG ĐẠO DỊCH VẪN MÙ MỜ. _Thời thượng cổ quái hoạch (hào của quẻ) rõ ràng cho nên Dịch đạo thông suốt. Hậu thế không rõ hào của quẻ Dịch. Do đó Dịch đạo không lưu truyền. Các bậc thánh nhân vì thế mà bất đắc dĩ phải làm ra từ. Người có học thì hiểu không đến nơi đến chốn phải làm từ. Nhưng nếu "Dịch đạo cũng chỉ dừng ở đó) mà Chu Khổng cũng trở nên cô độc trong sự nghiệp này thì người đời cũng không biết gì đến cái huyền diệu trong hào trong quẻ, chỉ nói chung chung là bát quái, chẳng khác nào bỏ ngọc lấy vỏ hộp, bỏ gốc lấy ngọn. Tình hình ấy từ đời Hán đến nay vẫn thế, vậy làm sao mà Dịch đạo không bị lu mờ! Chương VI Biến Đổi Để Sinh Thành Cái Mới Trong Hào Và Quẻ- Không Đóng Khung Ở Những “Từ” Mà Giải Thích- Phải Lấy Được Ẩn Ý Ngoài Từ. Đó Mới Là Yêu Cầu Của Người Đi Tìm Dịch Đạo. (Mai Hoa Dịch Số- Ông Văn Tùng dịch) "Ta thấy Hộp trước khi thấy Ngọc bởi vì Hộp bên ngoài còn Ngọc bên trong. Không có người mở Hộp ra thì chẳng ai được nhìn thấy Ngọc".
 5. Một ngàynào đó thuyết Đồng NHất củaDịch được công nhận là đúng với nhiều ngườithì Kinh Dịch sẽ trở về với Trung Quốc, và bản Kinh Dịch hiện nay sẽ tìm đượcnhững người anh em song sinh của mình.
 6. ĐọcThoán và Hào của bác dịch tôi nghĩ chắc là bác sẽ chọn con đường thiên về khoa học. Tôihiểu đó là sở trường của bác. Tôi không được cái may mắn đó nên sẽ phải đi con đườngkhác, như ở đâu đó đã nói “muốn thông thái thì hãy chọn con đường riêng”, có thểsẽ là Đạo gia, hoặc Tiên gia, hoặc cũng có thể là Phép thuật. Hy vọng những kiếnthức trong thế giới Dịch sẽ làm sang tỏ nhiều góc khuất của thế giới này. Cảmơn Bác.
 7. Ồ! vậy là trướctôi đã có Trịnh Huyền đề ra thuyết này. Thật hay, tôi rất muốn biết sự tư duy của2 bộ óc ra sao khi tới cùng một đích. Còn về cách giải thích bằng số, đó chỉ làsự phát sinh của sự muốn giải thích của tôi, chứ tôi không khám phá ra thuyết bằngcái cách ấy. Trường phái của Pi-ta-go tôi cũng chỉ mới tìm hiểu thôi. Còn về triết lý Đông Tây giống hay khác thì chưa thể khẳng định được. Biết đâu sự khác biệt đó chỉ như số 10 và 9999999991. Dù giá trị chênh lệch rất rất nhiều nhưng Thể cũng chỉ là số 1. “Chân lý chỉcần một khoảnh khắc ngắn để bộc lộ”
 8. Tổng 3số khi giản lược về 1 số luôn làsố 1: 307=3+0+7=10=1+0=1 253=2+5+3=10=1+0=1 Các số khác cũngnhư vậy. Nếu như không nhờ phương pháp giản lược này chắc sẽ không thể có cáchnào làm rõ hơn được. Và như ta thấy, số 1 là Thể còn những số kia chỉ là nhữngGiá Trị biểu lộ. Về mặt Thể, chúng hoàn toàn giống nhau, như những hạt gạo trong lòng bàn tay. Trong hỗn đôn này gồm cả số Chẵn lẫn số Lẻ, và nếu không nhờsự hỗ trợ của Định Luật Tương Đồng giúp phân chẵn lẻ thì không thể tách chúngra được. Nói thì đơngiản vậy thôi nhưng khi vào thế giới thực của Dịch thì lại là chuyện khác. Điềugiải thích trên chỉ là cơ bản. Ta chỉ có 2 lựa chọn khi đãbước vào: chấp nhận và tin tưởng hoặc từ bỏ vàtuyệt vọng. Ví như câu nói “hổ sinh ngựa” ở trong thế giới Dịch. Ai cũng thấy nó mâu thuẫn. Nó đúng hay sai, ai tin tưởng và ai từ bỏ?
 9. Nếu aiđã từng đọc qua ít nhiều về những kiến thức Số Học của trường phái Phythagoras(Pi-ta-go) thì sẽ dễ chứng minh sự Đồng Nhất của chúng. Tổng 3 số khigiản lược lại về 1 con số thì tất cả đều là số 1. Ví như với dòngmáu X có anh A và chị B. Khi nói về những người của dòng máu X thì là nói vềanh A và chị B. Khi người ta nói dòng máu của anh A, hay của chị B tức là cùngnói về dòng máu X. Khi muốn phântách từ Thái Cực thành Lưỡng Nghi ta sẽ phải nhờ vào Định Luật Tương Đồng. Đó làdựa vào sự Lẻ-Chẵn. Tập những số Lẻ sang một bên, tập những số Chẵn sang một bên.Đối với Dịch thì ta sẽ có thuyết Hỗ Quái.
 10. Nếu coisố Lẻ là Dương và số Chẵn là Âmthì dưới đây có thể coi là 1 hỗn độn Âm Dương: 307-208-226-271-235-145-136-397-514-523-541-289-217-208-163-253…. Chúng Đồng Nhấtvì sao?
 11. Xin phép mọingười để tôi đưa ra một điềutrong thế giới của Dịch “Đó mà một thế giới đầy dãy những mâu thuẫn mà chẳng thểloại bỏ, trừ khi vứt bỏ hẳn, Dịch là Thái Cực”.
 12. gưỉ Miêu Mập Dĩ nhiên là câu hỏinào mà chả có những từ để hỏi, nếukhông thì chả còn là câu hỏi nữa. Nếu bạnmuốn tiếp tục chấpnhững điều mâu thuẫn của tôi trong cách diễnđạt thì cần phải mởriêng mục mới để tránh làmloạn chủ đề này. Phụ thân tôi có dạy tôi điều này “Hãy để suy nghĩ của mình vượt trên tất cả”.
 13. Sự quan sát vàlắng nghe ở đây quan trọng hơn câu trả lời. Bởi khi tôi đặt ra câu hỏi, tôi khôngmong muốn sẽ có 1 câu trả lời.
 14. Đơn giản chỉlà vẽ trên giấy thôi bác ạ.
 15. Trong khi chờđợi giải đáp cuối cùng, tôi xin góp vui bằng một câu hỏi nữa : “Dùng compa vẽmột đường tròn, bề mặt bên trong lõm là Âm, bề mặt bên ngoài lồi là Dương. Tôimuốn biết bề mặt nào động trước?”
 16. Dùng compa vẽmột đường tròn, phần bền trong-lõm là Âm, phần bên ngoài-lồi là Dương. Tôi rấtmuốn biết khi nào thì Âm Dương chuyển hoá cho nhau. Mong được chỉ bảo.
 17. Chính vì nó phi khoa họcthì mới ít người hiểu chứ còn đã khoa học rồi thìai chả hiểu.
 18. Tôi muốn tìmhiểu về vận mệnh của 1 người, hy vọng mọi người xem hộ. http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/18301...90/1/hoctro.jpg Tôi thấy trình tửvi của tuviglobal và của lyso khác nhau không biết bên nào chuẩn.
 19. Tôi rấtđồng quan điểm với bác Thiên Sứvề vụ Thái Cực. Thái Cực là gốc của Âm Dương và duy có Thái Cực là không thể phânbiệt được rõ ràng Âm Dương, đó là 1 hỗn độn Âm Dương, nói dễ hiểu hơn thì trongÂm có Dương, trong Dương có Âm. Khi muốn phân ra Âm thì lại gặp ngay Dương nhưhình với bóng . Muốn làm rõ vụ này chỉ có thể nhờ vào Đạo Dịch thôi, chứ cứ ÂmDương mãi thì cũng đến chịu.
 20. Chương XXXX Nghĩacủa việc đặt tên dịch không phải là nghĩa biến dịch – cái gốc của âm dương, cótại nội đây
 21. Bácphongthuysinh cần chi phải bổ sung dài thế, nếu cần thì chỉ cần them 2 từ ”tượng trưng”thôi, và ta có: "Âm Dương là 1 cặp gồm 2 chữ(tiếng Trung vì tiếng Việt gọilà "từ") tượng trưng nói về 2 sự lý đối lập nhau của cùng một thể"
 22. Xin góp vui. "Âm Dương là 1 cặp gồm 2 chữ(tiếng Trung vì tiếng Việt gọi là "từ") nói về 2 sự lý đối lập nhau của cùng một thể"
 23. Xin góp vui. "Âm Dương là 1 cặp gồm 2 chữ(tiếng Trung vì tiếng Việt gọi là "từ") nói về 2 sự lý đối lập nhau của cùng một thể"
 24. Tôi nghĩ rằng“Mâu thuẫn là điều tất nhiên mà ta không thể tách ra được, ta phải chấp nhận, điều quan trọng khôngphải là giải quyết mâu thuẫn mà là phải hiểu rõ bản chất, nguồn gốc của mâu thuẫn”.
 25. Giảiquyết mâu thuẫn nội tạibằng cách dựa theo chu kỳ thì tôi cũng đãtừng nghĩ tới nhưng tiếc là chưa có bằng chứng cụ thể.