• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

dichnhan07

Hội viên
 • Số nội dung

  125
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by dichnhan07

 1. Nhân tiệnnói về Phi Khoa Học. Phải công nhận 1 điều vềThuyết Đồng Nhất của Dịch, đây là 1 thuyết phi khoa học nhất mà tôi từng biết,lần đầu tiên dùng trực giác nhận thức tôi nghĩ mình hoang tưởng và tôi đã bỏqua nó 1 cách không thương tiếc, mãi cho tới lần thứ hai khi hiểu biết chín hơnthì tôi đã dám mở cánh cửa đó ra, và tôi biết mình không hoang tưởng, đó là điềuthời đại này ít ai nghĩ tới.
 2. Tôi nghĩ rằng "Định Mệnh chịu sự ảnh hưởng và thay đổi bởi tác động của Định Luật Tương Đồng". Sau khi suy nghĩ này phát ra, tôi đi tìm bằng chứng về điều đó và bằng chứng đầu tiên tôi nghĩ được là câu chuyện "Lê Lai cứu Chúa".
 3. Chương XXXXI Đạo dịch tràn đầy – Chín dòng có thể nhập vào, muốn biết cách sống - Phải tự hiểu biết dịch nghĩa "Dịch" thành sách gốc ở âm dương, muôn vật mang âm mà âm dương, làm sao có thể không phải là âm được. Vì thế với con người duy chỉ có sở nhập. Văn Vương, Chu Công là nhập, Văn Vương và Chu Công nhập bằng thứ loại, Tuyên phụ (Khổng Tử) nhập bằng bát vật. Trên nền tảng đó, người sau có người nhập bằng luật độ có người nhập bằng lịch số, hoặc bằng tiên đạo. Từ đó thấy rằng đạo "Dịch" đi đến đâu cũng được. Nếu chỉ chăm chăm bám vào từ huấn để đạt tới Dịch, thì đó là phương pháp cứng nhắc, quả la do chưa thấu hiểu. Nếu quả thấy hiểu (đắc ngộ) thì từ ngoại kiến ý (thấy ý ngoài lời) mà tung hoành diệu dụng (Khéo léo vận dụng ngang dọc) thì đó là phương pháp linh hoạt. Bởi vậy nói rằng: "Người học Dịch nên rong ruổi trong tâm địa của Phục Hy Hòang đế, đừng câu nệ ở dưới lời lẽ của Chu Công, Khổng Tử". ......... Tư tưởng của tôi nói riêng tóm gọn ở trong Chương này. "Chỉ có chuyên gia mới phân biệt được đồ thật đồ giả", vậy nên muốn phân biệt thì ta phải học làm chuyên gia trước đã, may cho ai đã là chuyên gia trong lĩnh vực nào đó và muốn tìm hiểu đạo Dịch thì cái Thuyết của tôi mới được thấy rõ hơn. Tôi cũng rất muốn nói nhưng lĩnh vực này thật là vô hạn, còn sự hiểu biết của tôi có hạn. "Không có ánh sáng, thì làm sao có hình bóng. Không có nguồn tia sáng soi chiếu, thì lấy đâu ra ánh sáng. Mặt Trời chỉ có một, thường hằng vậy.". Câu nói của bác Hà Uyên thật chí lý. Mọi người hiểu được điều đó là tốt rồi.
 4. Vâng, Jesus nói "Ai có tai thì nghe"!
 5. Cứ giả sử rằng Kinh Dịch là quyển sách nói về bản chất hay những điều về vũ trụ thì mọi nội dung trong đó cũng chỉ trình bày những nội dung liên quan tới vũ trụ mà thôi. Một ví dụ nhỏ, trong Kinh Dịch nói "Ánh sáng mới lên, Hung!". Nếu như Dịch bật mí cho thế giới biết về những bí mật của vũ trụ thì câu trên cũng sẽ có nội dung tương tự như vậy. "Ánh sáng" ở đây chắc hẳn phải là ánh sáng từ tự nhiên. Là từ mặt trăng, là từ mặt trời. Tai sao mới lên thì hung? Giáo lý Thông Thiên Học có nhắc tới điều này. Họ bàn rằng khi mặt trời và mặt trăng mới lên thì sẽ có những nguồn lực từ vũ trụ xạ xuống trái đất và ảnh hưởng lên con người, và họ nhắc tới việc không nên tu luyện Thiền vào những thời điểm này, những nguồn lực kia sẽ ảnh hưởng không tốt tới cơ thể con người, tốt nhất là nên tập vào lúc trước khi mặt trời mọc, và trước khi mặt trời lặn. Xấu ra sao thì tôi không biết. Nhưng nên nhớ là luyện Thiền theo Đạo Gia có khác với lối Thiền được nhắc tới ở trên, mục đích có khác nhau. Mọi điều cũng chỉ là giả thuyết, giả sử. Tôi chỉ hoàn toàn tin vào những điều tôi chứng kiến rõ ràng. Nhưng rất cần có nhiều người dám lao vào lĩnh vực nan giải này để tìm hiểu và chứng minh. Bởi vậy tôi mới đưa thuyết Đồng Nhất ra đây. Của nhân loại thì trả lại cho nhân loại.
 6. "Tôi muốn biết Chúa trời đã sinh ra thế giới như thế nào. Tôi không quan tâm đến hiện tượng cụ thể này nọ, trong bối cảnh nọ kia. Tôi muốn biết Chúa đã nghĩ như thế nào, tất cả phần còn lại chỉ là chi tiết."-Einstein
 7. Cảm ơn bác Hà Uyên. Cũng có thể là đúng như bác nói. Thấy sao đúng thì hợp, "Cốt là xem ở cái nhân do mà thôi".
 8. Theo Số Hoàng Cực thì tháng 11 AL năm sau là Hạ quái quẻ Dự làm chủ.
 9. Dùng Thái Ất để tính quẻ thì số người có quẻ Trùng là rất lớn, đã trùng quẻ Đại Vận thì trùng luôn cả quẻ Tiểu Vận, bởi vậy việc xem cho Mệnh của mỗi người có vẻ không khả quan cho lắm. Vài lời góp ý.
 10. Chào bác Hà Uyên và các anh chị em. Sau khi khảo cứu lại tôi lấy giáp tý 1984 mở đầu vận 12 hội Ngọ.
 11. Hào 1: Kiền-Cấu: Rồng ẩn chưa ra đời Hào 2: Kiền-Đồng Nhân: Rồng đã ra đời với người Hào 3: Kiền-Lý:Rồng sửa sang lại đạo lý Hào 4: Kiền-Tiểu Súc: Rồng biến hoá hành động Hào 5: Kiền-Đại Hữu: Rồng ở ngôi cao Hào 6: Kiền-Quải:Rồng bay cao quá mà gặp trở ngại Bói gieo được quẻ Thuần Càn Ðộng hào sơ cửu rồng còn náu hơi. Sau ta đây nữa tám đời, Nổi cơn binh lửa, khắp nơi chiến trường. Ngưu giang hợp với Bảo giang, Ðại nhân chính vị, bốn phương một nhà. Tôi tính theo số Hoàng Cực thế này không biết có đúng không Đời thuần Kiền bắt đầutừ 1980 tới 2039 chia làm 6 hào: Hào 1:1980-1989 Hào 2:1990-1999 Hào 3:2000-2009 Hào 4:2010-2019 Hào 5:2020-2029 Hào 6:2030-2039 Sau đây 8 đời có lẽ tới đời Đỉnh-lửa cháy rực trời. Sau đời này cũng vừa tới đời Đại Quá của Đại Nhân có thể khiến bốn phương một nhà. (Lý luận theo cảm tính). Theo bác Hà Uyên hiện tại có đúng vào thời Đế Vương không?
 12. Theo tôi hiểuthì những quẻ bên ngoài là thuộc Tiên thiên đồ còntrong ngoặc là Hậu thiên đồ, sự biến đổi dựa vào sự bất dịch ở Khảm-Ly, sự biếndịch ở Cấn-Chấn, và sự giao dịch cũng ở Cấn-Chấn (đổi chỗ cho nhau). Như tôi nóiở trên, vấn đề đổi hay không đổi tôi không quan tâm nghiên cứu, thấy thế nào thìnói thế thôi. Nhận tiện nóivề long tin, tôi xin trích tiếp 1 câu trong đó “khi người ta tin, người ta cònchưa biết, khi người ta biết rồi thì người ta không còn tin nữa”.
 13. chết thật viết lộn, sách hơi mờ, đáng ra phải là đối chứ không phải là đổi Cấn (Chấn) đối Đoài (Đoài) Chấn (Cấn) đối Tốn (Tốn) Ly (Ly) đối Khảm (Khảm)
 14. Tôi là người khách quan, vả lại vấn đề Tốn đổi Khôn tôi cũng không quan tâm lắm nhưng đọc thấymột đoạn hay trong sách về vấn đề này nên đem ra đây cho mọi người cùng tham khảo,cũng chẳng biết sách đúng hay sai: “Sở dĩ Dịch học Á Đông không ai xiển minh nổi là vì thất chân truyền nên không thấy rõ được những điều nói trên. Ta thử xem kỹ lại Đồ Thư Bát Quái sẽ thấy Kiền là thuần dương, tươngđối với Khôn là thuần âm, là thần đức đầu tiên xạ vào hỗn nguyên khí để được biến ra Tiên Thiên khí. Đến khi âm dương dung hợp biến hoá theo ba thần đức tĩnh, động, hoà (dichnhan: “nghe giốngnhư bất dịch-biến dịch-giao dịch”) của Maha huyền ảo thì Tiên thiên biến ra hậu thiên với ba sự biến đổi mới là: Cấn (Chấn) đổi Đoài (Đoài) Chấn (Cấn) đổi Tốn (Tốn) Ly (Ly) đổi Khảm (Khảm) Bấy nhiêu dữ kiện hiểu theo minh lýcủa Huyền Môn cũng đủ rõ là Dịch học vốn không phải là Siêu thần học mà chính là vũ trụ học thôi. Vậy mà từ xưa đến nay, người ta cứ gọi là ba ngôi thượng đế,Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng. Mà cũng vì thế nên Dịch Lý chỉ đi đến chỗ bói toán là cùng".
 15. Không có cái gì gần sát cái đúng bằng cái sai-anhxtanh
 16. Tôi dùng Tam Yếu-Thập Ứng qua mạng không biết có ứng không vì đây là ứng ở chỗ của tôi nên bạn cứ tham khảo. Chỗ hiện tại không ưng ý bạn vì tính chất công việc không ổn định,chậm chạp, có thể sẽ gặp nhiều trở ngại bất ngờ. Nếu đúng như vậy thì bạn nên thay đổi nhưng về mặt lương lậu chưa chắc đã khá hơn nhưng công việc ưng ý với sở nguyện, tuy nhiên ban đầu cũng có chút không hài lòng, nghi ngờ.
 17. Hệ thống học thuyết của tôi gồm có 7 phần: -Thuyết Đồng Nhất. -Thuyết Hỗ Quái -Thuyết Phản-Đối -Thuyết Bất Thường -Thuyết Tương Đồng -Thuyết Quái Mạch -Thuyết Thống Nhất của Dịch (thuyết này chưa có thời gian để thử nghiệm mà mới chỉ dừng ở ý tưởng) 6 thuyết đầu bổ sung mật thiết cho nhau trong việc luận đoán Mai Hoa Dịch Số, đều đã được đăng lên cùng với các ví dụ thực tế. Tôi mở diễn đàn dạy Dịch gây quỹ từ thiện nên ai thích học Dịch + làm từ thiện thì có thể vào www.dichminh.co.cc
 18. Hình như bác Thiên Sứ đổi chỗ bảng 8 quẻ Hậu Thiên vậy không biết bác có đổi luôn vị trí 64 quẻ Hậu Thiên không?
 19. Dịch vĩ đại vì đơn giản và dễ hiểu, có thể khiến kẻ trí biếtlo sợ, kẻ ngu độn biết dùng mưu lược, Dịch không vĩ đại sao? Nay đọc kinh sáchthì thấy lời lẽ rối rắm khó hiểu, lẽ nào kẻ ngu độn lại có suy nghĩ sâu sắc rútra được bài học từ trong ẩn ý sao? Bởi vậy ngờ rằng đó chẳng phải Dịch của cổnhân. ("Là ngón tay chứ chẳng phải mặt trăng").
 20. Với suy nghĩ thông thường thì người ta đồng tình về quan điểm“ngón chân” trong Cấn và Bí, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Nếu như không phảihiểu là “ngón chân” thì điều gì sẽ xảy ra, ý nghĩa của câu sẽ thay đổi thế nào?Và Ai dám chắc là cổ nhân đã chọn hình tượng như vậy? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hào sáu trên cùng nói về đạo dùng binh khiêm nhường, lui để mà tiến, thua để rồi thắng,đó là Khiêm. Truyện rằng: Khi đó tiết chế Trịnh Tùng đem đại binh đi đánhcác huyện ở Phủ Trường và Thiên Quan, thu về rất nhiều gia súc và của cải. Sau1 tuần đóng quân ở Dương Vũ, Trịnh Tùng giả cách rút quân về, để lại kỳ binh rồiđốt trại để dụ giặc. Quân giặc mắc bẫy tranh nhau đuổi đánh, phục binh nổi dậychém được mấy trăm thủ cấp của giặc. Nói “Minh Khiêm” là “tiếng tăm lừng lẫy về đức khiêm” có vẻkhông thực tế, nói vậy không thể mở ra một bài học cho người đọc đang cần một lờikhuyên, mà chỉ nói về cái kết quả.
 21. Cái sai của bản dịch là cái sai đương nhiên phải có, không cócái sai đó thì chẳng có cái gì cho hậu thế đọc, tôi không hề trách cứ gì ngườikhác, nói ra chỉ để cho mọi người biết “mặt trăng không phải ngón tay, nhưng nhờngón tay có thể biết được mặt trăng”.
 22. Xét hào 2 quẻ Lâm cả lời hào lẫn lời tượng đều không thấy vừa ý. Xét lại bản dịch âm thì thấy là do đời sau dịch sai. Hào 2: Đều tới, tốt, không gì không lợi. Tượng nói rằng: Đều tới, tốt, không gì không lợi, chưa thuận mệnh vậy. Nói vậy chẳng phải mâu thuẫn sao? Bản nghĩa của Chu Hy trong Kinh Dịch Trọn Bộ có 5 chữ "chưa rõ ý nghĩa ra sao". Dựa theo Sử ta mà thuyết lại thì lời dịch như trên là chưa thoả đáng, không sửa lại thì hậu học không hiểu được. Nhưng đây lại liên quan tới nguồn gốc của Dịch, nói mà chưa chứng minh thì không ai phục nên cứ tạm để lại. Viết vài lời để phân biệt chân- giả.
 23. Có một điều mà tôi chắc chắn là nếu chưa hiểu gì về nguồn gốccủa Kinh Dịch thì dù có đọc bản Dịch Âm hay Dịch Nghĩa thì cũng không bao giờhiểu hết được. Ví như các bậc dịch sách bên Tàu lẫn bên Việt đều giải Dịch nhiềukhi “ngang” không đọc nổi, những lúc như vậy người đọc phải làm sao để vượt quađược cái “ngang” đó. Xem hào đầu quẻ Dự thì tôi thấy rõ, bản dịch của cụ Ngô bịsai, lỗi này do tại bản dịch bên Trung. Tôi có xem quyển Kinh Dịch Lược Giải củatác giả Dương Đình Khuê được lưu hành trên mạng. Ông bình giải hào đầu về mặt nộidung không khác gì so với bản dịch của cụ Ngô, đều có ý nói tới phận bề tôi bấttrung làm càn. Không biết tác giả dựa vào đâu để bình giải như vậy nhưng tôi hoàntoàn không đồng tình. Tôi căn cứ và lịch sử Việt Nam, dựa vào đó mà luận cho hàonày, không thấy có điều gì trùng hợp giữa lịch sử với lời bình luận của các nhàtừ xưa tới nay (đang nói về hào đầu quẻ Dự, vì chưa chứng minh về nguồn của Dịchnên tôi không tiện bình luận lại hào này, mong quý vị thông cảm).
 24. Có nhiều người không thích học Dịch theo bản Dịch Nghĩa, đó cũng là điều dễ hiểu vì ai cũng thích học cái gốc hơn là ngọn. Nhưng sau đây là quan điểm của tôi khi nghiên cứu: “Học Kinh Dịch theo bản Dịch Âm trước khi hiểu qua được bản Dịch nghĩa là một việc giống như chưa học bò đã lo học chạy”.
 25. Theo Bạch Chu Dịch, quẻ Cấn(dừng lại) gọi là Căn(gốc rễ), cònQui Tàng lại gọi là Lang(chó sói). Chính vì việc “Danh Chính Ngôn Thuận” nên đờisau lấy Chu Dịch làm chuẩn mực.