• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

dichnhan07

Hội viên
 • Số nội dung

  125
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by dichnhan07

 1. Bài thơ của tôi là giành cho người hỏi, thì người trong cuộc mới hiểu chứ, bạn đâu phải người hỏi mà hiểu được người hỏi muốn hỏi điều gì.
 2. sao tôi lại là người làm ra Dịch được, kiểu hỏi như vầy là làm khó rồi, Dịch mà có liên quan tới ca dao hay tục ngữ thì tôi cũng có tứng được thấy nhưng chưa thấy dùng Dịch giải câu đố. Nếu đây là câu hỏi thật thì tự khắc sẽ có câu trả lời của người đặt ra đâu cần phải hỏi. (nhiều khi nói nhiều quá nên bị người khác ghét thì cũng là chuyện bình thường :) ).
 3. Bước Chân đi mãi chân Mỏi Mệt Dừng Lại nơi đây gối muốn Ngồi Ngồi xem cảnh vật nay đã vắng Lòng cũng chán rồi Dừng lại Thôi
 4. Sai thì cũng có nhiều kiểu, sai do người in lại, sai do vô ý đầu nghĩ tay viết khác, sai do cố tình sai, sai do người học chưa hiểu và sai do hiểu nhầm ý. Học thì cần khách quan nghe nhiều, đọc nhiều nhưng ko phải cái gì cũng nghe, thấy cái gì thì theo cái đấy. Bạn theo hướng nào thì tập trung vào hướng đó, vấn đề gì liên quan thì đọc mà ko liên quan thì thôi kẻo lầm lẫn cái này với cái khác rồi mất phương hướng thì dễ nản. Còn vấn đề này nữa ko biết bạn có tự vấn mình ko, đó là nếu dùng Dịch có thể trả lời hết được thì việc gì phải có các bộ môn khác. Thiệu Khang Tiết có ý kiến "Cái lý phải có trước rồi mới vạch được tượng". Đó là một điều quan trọng.
 5. Nếu liên quan tới quẻ Dịch thì ít nhiều tôi có thể trả lời được chứ bạn hỏi thế là qua phong thủy rồi mà môn này nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng 1 người mà ảnh hưởng nhiều người, không chỉ ảnh hưởng 1 đời mà ảnh hưởng nhiều đời, nên tôi chưa quan tâm tới nhiều. Bạn có đề cập tới cái sai của tiền nhân, điều này tôi chưa Tận Mắt thấy nó sai nên tôi chưa dám bảo là sai hay đúng.
 6. VIETHA có lòng học Dịch mà ko được đọc những dòng sau thì thật đáng tiếc: Căn cứ cái gần mà suy luận ra cái xa xôi, căn cứ việc nhỏ mà biết việc lớn. Người lão thành, trong lòng, lúc nào cũng bình dị; bàn bạc, thường nông gần, mà thiết thực. ĐẠO lý cũng không quá thế. Người thiếu niên, thì có hào khí, thích làm việc khó khăn, trông chỗ cao xa. Chưa được ích gì, mà đã thấy tổn hại, thì bấy giờ mới biết không kịp được kiến thức của lão thành.( Vân Đài Loại Ngữ -Lê Quý Đôn)
 7. Mấy dòng sau đây để tặng VIETHA Đạo mà có thể giảng giải được thì không phải là cái đạo thường hằng. Tên mà có thể gọi được thì không phải là cái tên thường hằng. Không tên là khởi đầu của trời đất, có tên là mẹ của muôn vật. Cho nên thường không để nhìn thấy cái có vi diệu trong cái không. Thường có để nhìn thấy cái không vi diệu trong cái có. Hai cái đó cùng một nguồn gốc, nhưng tên khác nhau, đều gọi là huyền. (Cái) huyền ấy thâm sâu hơn cả những gì thâm sâu; chính là cửa phát sinh ra mọi điều huyền diệu. Nhìn mà không thấy, gọi là Di (thuần tuý, tố phác). Nghe mà không thấy, gọi là Hi (âm thanh ít). Nắm mà không được, gọi là Vi (nhỏ bé). Ba điều ấy [ta chỉ có thể lấy tâm mà lĩnh hội chứ] không thể suy cứu đến cùng. Cho nên cả ba hợp lại làm Một (tức là Đạo). Trên nó không sáng. Dưới nó không mờ. Miên man dằng dặc mà không thể đặt tên. Rồi lại trở về chỗ không có gì. Đó là trạng thái của cái không trạng thái. Hình tượng của cái không có vật chất. Nó tinh tế mơ hồ; [ta] đón trước thì không thấy đầu, [ta] theo sau thì không thấy đuôi. Đạo thì chân thực và đáng tin cậy. Nó vô vi (= chẳng cố ý làm gì) và vô hình. Người ta chỉ có thể lấy tâm truyền tâm chứ không thể dạy bằng lời (= chỉ có thể tâm truyền 心傳 chứ không thể khẩu thụ 口授). Người ta có thể đạt được Đạo chứ không tận mắt thấy được nó. Đạo là gốc (bản căn) của chính nó. Nó đã hiện hữu trước khi có trời đất. Nó đã tồn tại tự thuở xa xưa cho đến nay. Nó sinh ra quỷ, thần, thượng đế, trời, đất. Nó ở trên Thái Cực mà không cho là cao. Nó ở dưới Lục Cực mà không cho là sâu. Nó sinh trước trời đất mà không cho là lâu dài. Nó sinh trưởng trước thời thượng cổ mà không cho là già. (Trích “Tư Tưởng Đạo Gia”-Hoangthantai.com)
 8. bác Trananhanhthu đã từng qua bao nhiêu diễn đàn rồi mà lại có phán đoán về bút tích của tôi "tài tình" thế nhi? Lẽ nào cách viết của tôi chỉ có thế thôi sao! Buồn thật!
 9. Vinh hoa có số ở trời, Số ngươi sau cũng đổi dời mới nên. Mấy lời ta nói chớ quên, Đừng mong sau thác đặng lên Thiên đàng. 55.- Ông cha trước đã lầm đàng, Thời sau con cháu tính toan lẽ gì ? (Dương Từ Hà Mậu)
 10. Bac Trannhanhthu này, nếu bác mở chủ đề này để nói về những điều mình biết, mình hiểu, mình đã thấy thì tôi xin trân trọng và bội phục còn như lập để muốn bàn luận, muốn tìm hiểu, muốn hiểu biết thì tôi chẳng còn gì để nói nữa.
 11. bác trananhanhthu nói với tôi mà tôi không hồi đáp thì thật không phải. Đúng là Dịch của tôi đơn giản lắm, đơn giản đến mức khó tin, nên không nói vì biết là không tin. Dịch tôi theo là Đạo Càn Khôn, Đạo của Càn thì dễ hiểu, Đạo của Khôn thì giản dị, dễ hiểu thì nhiều người có thể biết, giản dị thì mọi người có thể dùng. Đó là ý chỉ của Phục Hy khi tác Dịch muốn dân chúng nắm được đón cát tránh hung, nó đơn giản chứ chẳng phức tạp như ngày nay hiểu. Tôi không thấy 2 Đạo đó, không thấy chúng từng ngày từng giờ thì chẳng dám bàn luận. Anh VoTruoc này, sách như vậy tôi chẳng thể đọc hết được nhưng quan điểm về đúng sai của tôi thế này, Sai thì sửa thành Đúng, Đúng thì phải dùng được ví như 1+5=4 rõ là sai vậy phải sửa, sửa thì nên Thay lại, Thay thì có nhiều cách để Thay nhưng Đúng thì không nhiều, Thay mà không Đúng, không biết Dùng, học Dịch ko dùng Dịch vậy phải Thật Đúng, Thật Biết chăng???
 12. Tôi thấy anh Votruoc nghiên cứu về thuyết ADNH, tôi có một thắc mắc rất lớn là không hiểu anh muốn biết về cái gì hay anh đang tìm cái anh muốn biết mà bây giờ chưa định nghĩa được? Nói về những cái sai của sách xưa thì tôi thật vô duyên chưa được đọc điều đó, mà nếu được tôi cũng rất mong được biết. Tôi thấy anh Votruoc thich di theo thời đại mà dám nghiên cứu theo lối sách vở thì tôi phục thật sự. Tôi xem trên các kênh khoa học khi các nhà khoa học nghiên cứu thì họ tận tay tận mắt dù là đập phá bằng thuốc nổ. Quan điểm của tôi khi nghiên cứu là đọc những gì mình có rồi đi vào nơi tối nhất để tìm ánh sáng và trước tiên là đặt mục tiêu xem mình muốn tìm ánh sáng màu gì. Khi tôi đọc tên chủ đề tôi cứ nghĩ bàn về Đạo Càn Không nhưng tới đây thì biết là không phải nên nhường lại cho các bạn thảo luận tiếp.
 13. Thế ra Dịch của bạn là vậy, chắc tôi vào nhầm chủ đề. Cáo lỗi!
 14. Mọi người văn hay chữ tốt thường hay bắt đầu nghiên cứu lý luận từ những lý thuyết còn tôi thích đi từ thực tế hơn. Mỗi khi nói tới Mai Hoa Dịch Số thì ai biết về nó đều nghĩ tới việc dùng thể dụng ngũ hành sinh khắc để luận, nếu nay tôi bác bỏ thuyết đó dĩ nhiên sẽ không ít người khiển trách, cũng dễ hiểu vì cái thuyết đó ngấm lâu lắm rồi, vì trong sách nó dạy như thế, muốn luận thì phải dùng thể dụng sinh khắc. Nó quá rõ ràng, mà nghiên cứu khoa huyền bí lại có sự rõ ràng thì tôi sinh nghi ngờ. Thử nhớ lại coi người xưa đã dạy gì, âm âm dương dương trong âm có dương trong dương có âm, hư hư thực thực thật thật giả giả trong thật có giả trong giả có thật. Xét về những ví dụ trong MHDS, thử hỏi có bao nhiêu phần trăm là dùng ngũ hành sinh khắc để luận? Tôi trả lời theo quan điểm của tôi là chẳng có phần trăm nào. Tôi dùng thử thì cũng như kiểu luận của tác giả thôi, khi luận thì không dùng ngũ hành sinh khắc nhưng khi viết ra, đọc lên thì ai cũng thấy. Đó là dùng cũng như không dùng, như nói về một ngày Tý thì tự khắc có một Can ở trước vậy. Tôi nghĩ nghiên cứu cái khoa này thì nên dựa vào sách vở người xưa, rồi kiểm nghiệm thực tế, trong khi kiểm nghiệm thì kiểu gì chẳng lòi ra lý thuyết, cần chi phải xây lý thuyết trước rồi mới kiểm nghiệm, hoạ sau này thực tế trái với lý thuyết xây lên có phải sẽ đi vào ngõ cụt, sẽ mất hẳn niềm tin không. Nhưng cũng phải nói là thật khó để tìm được một đường đi đúng khi việc học được hay không, không phải muốn là được. Thần Minh muốn chỉ dạy Thì Tâm Linh sẽ tự ngộ Cố tìm ra manh mối Cánh cửa sẽ rõ ràng (thơ này trong Tham đồng khế-nhantu.net nhưng nguyên văn không phải như vậy, tôi được ý thì quên lời chắc các bề trên cũng không trách cứ)
 15. Lịch nhà nước tôi đã kiểm chứng và thấy chuẩn nên mọi người có thể an tâm lập quẻ Mai Hoa.
 16. Tôi thấy câu hỏi 1 của bạn có ý la lá như câu nói của Thiệu Ung:"Mười phân thành trăm, trăm phân thành ngàn, ngàn phân thành vạn...càng to thì càng nhỏ, càng nhỏ thì càng to, hợp thành một, triển khai ra thì thành vạn vật". Ý nó thế nào thì tùy quý vị. Xét về lịch tôi thấy ko quan trọng, thử thì biết thôi. Khi xem cho 2 người sinh đôi, mối người tự lấy 3 đồng gieo là có 2 quẻ khác nhau thôi. Vài lời góp ý chỉ mong Dịch Học phát triển.
 17. Bắc Kinh mới thực đế kinh Giấu thân chửa dễ, giấu danh được nào. Trong sách Độn Thái Ất của cụ Nguyễn Phúc Ấm có kiến giải về Sấm Trạng, có thêm khá nhiều câu mới các bác muốn nghiên cứu thì thử tìm đọc.
 18. Lời đầu tiên là xin chúc mọi người một năm mới bình yên, hạnh phúc. Lời sau có thể làm bạn dong quang thất vọng vì tôi không biết gì cả.
 19. Hỏi lại cũng có nhiều kiểu như: Trong 1 h hỏi 1 câu nhưng hỏi nhiều lần TRong 1 h hỏi nhiều việc khác nhau 1 câu hỏi nhưng ngày nào cũng hỏi Tôi chỉ nêu rõ hơn để mọi người có câu trả lời cụ thể.
 20. khổ quá, thật là chữ in trong sách mà lần chẳng ra. Nếu khó vậy tôi đâu có nhờ bác. Cái này trong sách có ghi rõ nếu bác chưa biết thì cho tôi mail rồi tôi chuyển sang cho.
 21. nếu bác có thể cho thêm phần tính quẻ cho từng ngày từng giờ mỗi người vào thì hay quá, cái này tính rắc rối mỗi lần tính lại tra thì lâu quá. Tôi chỉ hy vọng dc vào mỗi phần này thôi chứ cách an sao của bác và tôi khác nhau quá nên tôi ko dùng được.
 22. tôi cũng có sưu tầm được một đoạn ko biết thực hư ra sao PHẦN THỨ NHẤT Dục thức thánh nhân xứ Đa xuất ứng Bảo giang Dục thức thánh nhân hương Thủy lam bảo trung tàng Dục thức thánh nhân tính Mộc hạ liên đinh khẩu Dục thức thánh nhân diện Tu tẩm trương cú kiến Giang nam nhị thủy huyện Tại sơn vô hổ lang Thất thập nhị hiền tướng Phụ tá thánh quân vương Phá điền thiên tử xuất Bất chiến tự nhiên thành. Tư tâm dục thức thánh nhân diện Lưởng biên bàn ngạt tùy nhất khối Thủ túc chánh vương tam lương tự. PHẦN THỨ HAI Cuộc đời ai dễ biết đâu Yêu tinh gian trá bóp hầu thần tiên Quan làng ỷ thế ỷ quyền Dân khôn giả dại mới yên phận mình Mặc ai chia rẽ thị khinh Việc làng việc nước làm thinh chớ bàn Ta tin ta mới đặng an Luận bàn bè bạn chỉ đàng cho nhau Việc người thì mặc người âu Nghiêng tai giả điếc lắc đầu làm ngơ Muốn yên mồn lặng như tờ Luận bàn việc nước thì khô xác hình Bởi đời quốc thể bù nhìn Quan làng tàn bạo sanh linh tơi bời Lương dân than khổ đòi nơi Quốc hồn mờ ám hởi ôi thế quyền Nước nhà nghiêng ngửa ngửa nghiêng Tham quan hại nước lợi riêng cho mình Biết chi là ám với minh Sớm ưa trưa ghét dân tình đời ni Kim tiền quyền thế tương tri Không quyền không thế người khi ngu đần Chớ hà hiếp nhớ siêng cần Đến nơi Tiên Phật Thánh Thần mới an Nghèo nàn bổng chốc giàu sang Đứa ngu đội bạc ra đường dại khôn Bởi đời toàn lũ vô hồn Khinh khi nhân nghĩa trọng tôn bạc tiền Dốt ngu đội lốt Thánh Hiền Mở miệng thì rặc đồ điên một dòng Chừng nào cây sắt trổ bông Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi Trung thần ái quốc dễ khi Phản thần mãi quốc nên ghi để đời Thức thời quốc sử bỏ rơi Ngay không nhầm lúc dĩ hơi hại mình Vô quân vô tướng vô binh Trung không cùng chúa cúng kinh ích gì Chừng nào lú mọc trên chì Voi đi trên giấy đến kỳ Đông Chu Trí thời giả điếc giả ngu Khôn thời giả dại mà tu lấy mình Cầm quyền toàn lủ yêu tinh Quan nhiều Mảng Tháo cùng sinh hại đời Mua quan bán tước lấy lời Hại dân hại nước coi trời như không Bì trung cốt nịnh rặc ròng Kết phe kết đảng giết giòng phải nguy Nồi da xáo thịt ngộ thay Miễn mình béo bở mặc ai ốm gầy Cáo kia mượn thế hại cầy Mẹ cha ưa nịnh ghét bầy con ngu Động tâm Thượng Đế dạy ru Xuống nhiều tai họa xuân thu sửa lần Gió sầu mưa thảm cõi trần Thiên luân địa chấn quân thần nó xem Canh tân sực nức mùi hèm Mhâm quý bằng lặng ngoại binh đem vào Giáp thời thấy rõ binh đao Ất niên chiến họa xâm vào tràn lan Thiên tai chiến sự đa đoan Quốc gia nghiêng ngửa tham quan hại đời Phản thần bán nước khi trời Gọi rằng trung trực hởi ôi thế quyền * * * Nhứt hữu liên sơn nhứt hữu bình Tam giang khí địa nhụ giang kinh Tu châu tai lạc thế châu khổ Ngu lại hườn chung khổ hại mình *** Xác dân xung tận cung đình Thiên oai chấn nổ luật hình ban ra Mười phần mất bảy còn ba Mất hai còn một mới ra thái bình Trục kia chọi với đồng minh Hai sông khô cạn nhựt tinh tỏ ngời Ra oai đánh dẹp mọi nơi Năm châu bốn bể thây phơi chập chùng Mùa xuân gió bấc lạnh lùng Cua kình trở gọng về cùng lũ dê Cuộc đời như thể trò hề Nực cười lũ chó còn mê lợi quyền Sình ương khó nướng xào chiên Quốc gia nghiêng ngửa đảo điên bốn bề Ra đi thì khó nỗi về Xe kia hết bánh thả rề sông trôi Chừng nào Chợ Lớn hết vôi Bề Đông cá đặt cuộc đời lao đao Lò rèn thiếu thép rèn dao Hết đồng đúc đỉnh hết thau bán nồi Chợ đen vốn một lời mười Gạo châu củi quế lời người than van Vải bô giá sánh bằng vàng Kẻ đói người rách lan tràn chợ quê ... Tiết trời đánh đổ bông huê Nhân dân phải chịu thảm thê họa sầu Theo Âu nên phải lo âu Mấy ai hiểu nghĩa Bá Di-Thúc Tề Khỉ đàn vừa gặp lũ dê Bắc trung phải chịu thảm thê họa đầu Đại bàng xung phá đài lầu Ngạc ngư phóng toát thuyền cầu tan hoang Rồi Nam cũng chịu lầm than Phương đông ba tỉnh phải mang họa sầu Trớ trêu cảnh sắp nhiệm mầu Phồn hoa đô hội thảm sầu đớn đau Cuộc đời gẫm thiệt cơ cầu Trung thua quyền nịnh tiên hầu quỉ ma Khỉ đàn gặp cặp mảng xà Trăng tròn thiếu một thì ta xuống hầm Yêu đương cũng phải lạc lầm Sáu nơi khói lữa sấm gầm Sài môn Nghèo nàn không có quách chôn Gian tham quyền thế biết khôn lánh rồi Nhưng mà họa có đâu thôi Bồng con bế cái nổi trôi đầy đàng Đến hồi quốc vận lâm nàn Chi tiêu ăn mặc cường quan độc quyền Càng ngày càng đảo càng điên Dân ta như thể đàn chiên đánh vồn Ô hô giống khéo giống khôn Vay thời phải trả xác hồn lìa xa Thịt rơi xương nát máu sa Thầy tăng chẳng chịu ở nhà phù tang Sưu cao thuế nặng ta mang Đàng xa mới biết xa đàng nặng cân Thân dậu lánh việc nương thân Miên thành Sài trấn đến gần bỏ thây Khỉ bầy bị một gà khi Cuộc đời như vậy tham chi mà bòn Gà mừng gặp lúa túc con Miễn con no dạ mất còn kể chi Cái năm chiến họa loạn ly Mưa to gió họa hại gì tham quan Nhơn dân khốn khổ đa đoan Mọi điều khốn khổ lại càng bằng hai Tu hành hiền hậu chết hoài Sai ngoa gian trá sống dai chật đàng Cơ trời định vậy chớ than Tương vong yêu nghiệt hành tàng đấy ư ! Đầu xuân gà gáy hăm tư Thầy tăng đến hạn họa trư tuyệt kỳ Thiên cơ máy tạo huyền vi Tuần hườn máy tạo ai thì có hay Nực cười cho lủ vô tài Tôi tôi chúa chúa hôm mai Sở Tần Xuân phân cho đến thu phân Quốc gia điên đảo thần dân rối nuồi Buồn buồn tủi tủi vui vui Tiếng thì để tiếng muốn lui lắm lần Rồi đây bày tỏ trung cang Trời cho Tiên Phật xuống trần trị yêu Văn minh cơ khí đủ điều Cọp đồng gấu sắt phi phiêu thủy hành Phong luân họa giáng lôi oanh Kết phe lập đảng tranh giành thế ni Năm châu nổi sóng một khi Chuồn bay khói tỏa tử thi như bèo Mưa dầu nắng lửa sấm reo Hai loài xâu xé họa gieo dân lành Đảng dân đại bại tan tành Cầu cùng đảng Cộng ra tranh chiến cùng Tu binh mãi mã chiêu hùng Núp lưng đảng cộng trung hưng nước nhà Rồi sau sanh sự bất hòa Lại cùng đảng cộng can qua chiến trường Non cao bể cả đôi đường Phân ranh biên giới tỏ tường mới an .... LỜI NÓI ĐẦU -- -- -- ---- Vì sao có quyển sấm nầy ra đời ? - Không dám vọng ngữ , quyển sấm nầy cần phải ra đời vì nó quý báu bằng tất cả kho tàng của một nước Đại Việt và hơn nữa, đã đến giai đoạn cần thiết của thời cuộc hiện tại mà lời sấm đã ghi đúng đắn từng li từng tí mỗi một cuộc biến cố xảy ra trong nước. Bắt đầu từ Cổ Am bị tàn phá cho đến ngày lịch sử cách mạng tháng 8, kế đến giai đoạn Hoàng Đế Bảo Đại về nước, mỗi mỗi đều nhốt tất cả trong 487 câu thơ mà Đức Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm, với một bầu tâm sự đầy nhiệt huyết nhả ngọc phun châu cho vạn cổ anh hùng suy nghiệm. Hởi các chí sĩ anh hùng trong thiên hạ ! Chớ nên quá ư căn cứ vào khoa học mà chê những truyện sấm giảng là hoang đường, vì có những sấm giảng và sấm giảng.Hoang đường là lời nói vu vơ, ảo mộng không biết bao giờ xuất hiện như lời đã nói. Còn quyển sấm nầy viết từ 400 năm nay mà mỗi mỗi đều ứng nghiệm ngoài đời thực tế cho đến những cái tên riêng của những người chủ trương trong mấy phong trào quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều ứng nghiệm ghi rõ . Nó là môn khoa học huyền bí vì Trạng chuyên môn lý số nhờ ở bộ " Thái Ất Thần Kinh " mà ghi chép ra chứ nó đâu phải ngất ngưởng như bóng với đồng. Nếu không phải khoa học, sao cụ lại được tặng câu " Annam lý học hữu học Trình truyền " của Tàu là một nước bao giờ cũng tự hào rằng mình cao hơn hết về khoa lý số. TỰU TRUNG : Cũng vì lòng từ bi, bác ái mà đức Trạng có quyển sấm nầy ra cốt để cho các vị trượng phu anh hùng xem lấy mà tránh cái nạn cốt nhục tương tàn. Cũng vì lòng yêu nước thiết tha mà Đức Trạng có quyển sấm nầy ra là cốt để cho trong tôn giáo, ngoài xã hội xem lấy biết nẻo tôn phò " lòng trung nghì ai nhớ cho tinh " và cũng vì lòng hiếu kỳ mà soạn giả khởi đọc quyển sấm nầy hồi 1930 sau cuộc biến động Cổ Am do Quốc Học Tùng San xuất bản. Soạn giả cũng không nệ hà tài hèn hiến cho bạn đọc những đoạn dịch chánh bản và phụ trương mong rằng thích đúng trong muôn một. Viết ở Sài-Thành mùa đông năm Mậu Tí 1948. Cư Sĩ MINH ĐIỀN Vầng hồng rọi khắp bốn phang Tây phang cuốn gió tìm đàng đào vong Bập bồng Tần quốc bập bồng Là nơi chiến địa huyết hồng tràn lan Hải hồ rửa máu nghỉ an Tiền Âu hậu Á Thiên Hoàng định thu Thân gà dạ khỉ đấy chừ Thì là ngọn lửa mới thu dịu lần Kỳ phang thay đổi cuộc trần Chó kia gặp chủ nó cần sủa tru Quân minh dân sự ôn nhu Heo kia thong thả ngao du đầy đàng Chuột mừng gặp cảnh bình an Trâu kia thong thà nghêng ngang đồn điền Cọp rày làm chúa lâm điền CHÓ kia GẶP CHỦ nó cần sủa tru QUÂN MINH dân sự ôn nhu HEO kia THONG THẢ ngao du đầy đàng CHUỘT mừng gặp cảnh BÌNH AN TRÂU kia THONG THẢ nghênh ngang đồn điền CỌP rày LÀM CHÚA lâm điền QUÂN THẦN CỘNG LẠC MIÊN MIÊN CỬU TRƯỜNG. * &n bsp; * * TRẦN CÔNG nãi thị phúc tâm GIANG HỒ SỬ SĨ đào tiềm XUẤT DU Tướng thần hệ xuất Y CHU Thứ ky PHỤC KIẾN ĐƯỜNG NGU thi thành Hiệu xưng THIÊN HẠ THÁI BÌNH ĐÔNG TÂY VÔ SỰ NAM THÀNH QUỐC GIA. * ; * * Phần Sấm Ký Bạch Vân Thi Tập và các phụ trương của Cư Sĩ Minh Điền xuất bản cách nay gần 60 năm, may man xin ghi lại đoạn kết nhân những ngày cuối cùng của năm 2006. Nếu hữu duyên , khoảng Nửa Năm Tiên Giới sắp tới, Chư Huynh Đệ Tỷ muội cùng chiêm nghiệm một kiệt tác khác : KIM CỔ KỲ QUAN để liễu ngộ thế nào là : NƯỚC NAM NHƯ THỂ CÁI BẦU NGÀY SAU CÁC NƯỚC ĐÂU ĐÂU CŨNG TÙNG.
 23. Bát tự hà lạc rất tiếc là tôi có ít tài liệu nên chưa có thời gian nghiên cứu, môn tôi nói tới là môn khác. Chỉ gần giống thôi.
 24. Vậy không biết trong quẻ ông già từ phương Tốn và thanh niên từ phương Ly tới Thiệu Tử đã lấy quẻ ra sao nhỉ? Hỏi vui vậy thôi chứ mỗi người một ý không thể ép được. Nhân tiện có chủ đề này tôi xin mạo muội đóng góp một chút cho vui. TRONG ÂM CÓ DƯƠNG, TRONG DƯƠNG CÓ ÂM. TRONG CÁI BẤT DỊCH CÓ CÁI BIẾN DỊCH, TRONG CÁI BIẾN DỊCH CÓ CÁI BẤT DỊCH, ĐÓ LÀ CÁI ĐẠO CỦA DỊCH. Số Ứng Nghiệm Của Mai Hoa Dịch ____KIỀN Mùa thu, giao thời giữa tháng chín và tháng 10, năm tháng ngày giờ Tuất Hợi, năm tháng ngày giờ ngũ kim. Số 1-4-9. ___ĐOÀI Mùa thu tháng 8, ngày giờ tháng năm Kim, ngày giờ tháng năm 2-4-9. ___LY Cuối tháng 5, năm tháng ngày giờ Ngọ hoả, năm tháng ngày giờ 3-2-7. ___CHẤN Mùa Xuân tháng ba, năm tháng ngày giờ Mão, số 4-3-8. ___TỐN Giao thời giữa mùa Xuân Hạ, năm tháng ngày giờ 5-3-8. ___KHẢM Mùa Đông tháng 11, ngày giờ tháng năm Tý, số 1-6. ___CẤN Tháng Đông Xuân, tháng 12, năm tháng ngày giờ Sửu Dần, số 7-5-10. ___KHÔN Năm tháng ngày giờ Tuất Sửu Thìn Mùi, số 8-5-10
 25. Nói về thứ tự hình thành tôi không dám bàn tới nhưng cái thứ tự này dùng làm gì thì tôi có biết. 64 quẻ hậu thiên chỉ sự lưu thông vận khí chịu ảnh hưởng chi phối của bảng lục thập hoa giáp. Vì vậy có thể lấy quẻ cho từng người cụ thể từng năm-tháng-ngày-giờ. Dĩ nhiên ắt hẳn sẽ có nhiều người trùng quẻ nhau nhưng vấn đề này lại ít nhiều đụng tới thập ứng nên tôi không bàn tới. Cách luận của phương pháp này tôi thấy tương tự như Mai Hoa Dịch Số nhưng cách lập quẻ thì lại rất phức tạp gần giống như quẻ Hà Lạc. Vài lời đóng góp.