• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Congly

Hội viên
 • Số nội dung

  48
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Congly last won the day on Tháng 2 10 2010

Congly had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

26 Excellent

About Congly

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Một suy nghĩ về: Nhân quả - Luân hồi!? Phải chăng đây có thể là mộtcách giải thích: Người ta thường nói “con gáinhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ”; “Gieo nhân nào, được quả đó”;…Nhân quả cóthể trong lối sống, cư xử phải lẻ hàng ngày, trong một qua trình sống, trongmột cuộc đời và có thể ở đời sau… Khi một người có hành động,suy nghĩ hại người, hại vật, những xấu xa,… trong mỗi một thời điểm, thông tin ấy không những “tích hợp” trong linh hồn mà nó còn được “tích hợp” trong thể xác…có lẽ là nó được “tích hợp” trong mã di truyền (xin chuyển “tích hợp” thành“ghi nhận” cho nó đơn giản một chút), nó ghi nhận trong những phần tử vật chấtcủa thể xác…nó có thể sinh bệnh trong thân xác hiện tại, nó chuyển tải qua…đờicon, cháu. Khi một người có tấm lòng vịtha, bát ái, thương người, thương vật suynghĩ trong sáng, hành động giúp người giúp đời,… cũng dược ghi nhận vào “mã”của linh hồn, ghi nhận vào phần tử thể xác … nó chuyển tải qua…đời con, cháu. (Ở đây nói một cách đại kháitốt – xấu, trong thực tế muôn mầu muôn vẽ như về tính cách, về lối sống, sự đammê như về thể thao, văn nghệ, nghề nghiệp,… sự nổ lực trau giồi học tập, sựvươn lên phấn đấu,…cũng được ghi nhận như nói trên). Như vậy, bản thân mầm sốngmới trong bào thai đã được thừa hưởng những điểm tốt hay xấu của từ nhiều đờiông, bà, cha, mẹ. Mầm sống này hình thành, tiếp nhận linh hồn mới với tất cảphải có sự tương thích, phù hợp giữa hồn và xác (hồn ở đây là tập hợp vô sốphần tử linh hồn của vô số người, vật đã chết)… dẫn đến một kết quả một conngười mới, một sinh vật mới Được luân hồi và tiếp tụcchuổi nhân quả! Congly có vài ý, mong đượcnhiều ý kiến tham gia.
 2. Từ những cơ sở “suy luận” như sau: - Mọi sự vận động đều khách quan, kể cả tư duy để đưa rahành động của con người cũng là khách quan; - Tất cả mọi sự việc xảy ra đều có quy luật; - Vật chất (hay không phải vật chất) nếu tồn tại, tất cả đềuphải có quy luật vận động!; - Vị trí, trạng thái của mọi vật đều được xác định tại mọithời điểm!; … Một số khái niệm để giải thích: - Phần tử nhỏ nhất của vật chất (hay không phải vật chất!); - Quy về hình tượng “đường ống” để mô tả tập hợp vật chất (haykhông phải vật chất!) trong vũ trụ theo không gian và thời gian: + Tập hợp tất cả vật chất (hay không phải vật chất!) trong vũtrụ đưa tại một thời điểm bất kỳ được tập trung trên một tiết diện tròn của đườngống, như vậy tôi dùng tiết diện của đường ống để mô tả không gian; + Đường ống này là tập hợp của vô số tiết diện trên với mõitiết diện là một thời điểm vô cùng nhỏ, tức là chiều dài đường ống tưởng tượng này để mô tả thời gian! ; …
 3. Congly nghĩ định mệnh đã an bài! Một chiếc lá vàng rơi; Một hạt bụi lơ lững trong ánh nắng; Một con kiến bò; Một làn gió thoảng qua; Một cuộc gặp gỡ bạn bè trò chuyện; Số phận một con người; …. đến những biến động khôn lường như những cuộc tranh thế giới đã diễn ra,... Tất cả là định mệnh, đã xảy ra hay sắp xảy ra, tất cả đã được “an bài”...an bài từ thời... “khai thiên lập địa”!
 4. Cho đến bây giờ, được xem nhiều hình ảnh, phim về đề tài "ma" tôi không có một chút cơ sở gì để tin những bức ảnh đó là thật; dù đó là thật thì cũng chưa thể gọi là "ma"!
 5. Thực bào máu mà ai cũng tưởng Viêm đa khớp Cách đây vài ngày, về Trường họp mặt 20 năm…, tôi có đến chung cư của Trường tại TP HCM thăm nhà thầy giáo, thầy có người vợ (cũng là giảng viên của trường) bị bệnh nặng kéo dài hơn cả năm trời. Lúc này, Cô đi đứng tuy chưa vững lắm nhưng vẫn vui vẽ cười nói rôm rã! Qua thăm hỏi, chuyện kể, tôi mới có thêm “kiến thức mới”…sự thể thế này: Cô bị đau nhức các khớp gối, khớp tay chân,… đi khám bệnh, chụp x quang, khám nghiệm đủ thứ với kết luận là viêm đa khớp thế là cô được toa trị bệnh khớp. Bệnh không thuyên giảm, ngày càng trầm trọng, phải đi trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, từ chuyên khoa đến đa khoa, từ tây y rồi kết hợp cả đông y, cũng không xong. Có bệnh phải vái lại tứ phương, đến lúc bệnh tình như đến bước đường cùng: đau nhức khớp tay chân, bả vai…tay chân thâm bầm, đi không nổi, sốt cao, đau đầu. Cô vào nằm điều trị tại bệnh viện 115 (chắc là quân y viện 115 - giọng cô hơi trọ trẹ tôi nghe không rõ lắm. Lý do vào bệnh viện này là vì có quen với Giám đốc bệnh viện, hy vọng sẽ được kiểm tra điều trị tới nơi tới chốn), uống thuốc giảm đau giảm sốt chỉ tác dụng trong vòng 2 giờ rồi trở lại như cũ…sau nhiều lần kiểm tra xét nghiệm…rồi cũng đến lúc như có “kỳ tích” xuất hiện, mẫu xét nghiệm được đưa đến Trung tâm Hòa Hảo đã được xác định bệnh: “Thực bào máu”! Thế là từ đây, bệnh viện đã đổi kháng sinh, chuyển biến rõ rệt: hết sốt, hết đau đầu, bệnh đau các khớp giảm dần. Cô được cho về điều trị tại nhà và 20 ngày vào tái khám một lần. Hôm nay đi lại được, cười nói vui vẽ...cô như được hồi sinh! **** - Sức ì (quán tính) qua lớn trong suy nghĩ của con người, bệnh nhân cũng nghĩ là ở tuổi mình bị đau khớp cũng đúng; bác sĩ thấy triệu chứng đó, tuổi tác đó thì chỉ có viêm khớp! - Đến chuyên khoa có khi cũng không tốt khi người điều trị chuyên khoa ít có tầm nhìn bao quát về các bệnh khác! - Đây là một trường hợp cần lưu ý, khi gặp triệu chứng bệnh tương tự về khớp (thật ra, triệu chứng bệnh mà tôi ghi nhận ở trên chưa thật chính xác do giọng nói địa phương của cô giáo), trị không khỏi thì hãy nghĩ đến một nguyên nhân khác! Trong các nguyên nhân khác: bạn hãy đề nghị được xét nghiệm kiểm tra “Thực bào máu”.
 6. Trường hợp 2: Vượt thời gian, can thiệp để làm thay đổi sau này. Trong trường hợp 1, không thể can thiệp làm thay đổi ta chỉ có 1 “đường ống”. Nếu có sự can thiệp đủ lớn làm thay đổi thế giới thì sau thời khắc bị can thiệp “đường ống” rẽ thêm một nhánh mới song song cùng tồn tại với “đường ống” mà đã biết. Đến bây giờ cũng chưa có cơ sở gì để nghĩ đến sự vưọt thời gian xảy ra được. Nhưng nếu điều đó có xảy ra thì: Theo quan niệm của Congly thì mọi việc đã an bài, nếu có sự can thiệp làm thay đổi được thế giới này thì sự vượt thời gian để can thiệp cũng là an bài! - (**) Nhiều thế giới cùng tồn tại: Chúng ta đang sống trong thế giới của chúng ta, có nhiều ý kiến cho rằng có nhiều thế giới khác với chúng ta cùng tồn tại! Có thể tồn tại độc lập nhau (ngoài ra, trong mỗi thế giới còn tồn tại “bản sao”),… Congly không hiểu sự tồn tại đó ra sao!? Theo diễn đạt của phim ảnh viễn tưởng: Từ thế giới này, trong một điều kiện tình cờ đặc biệt nào đó (như bị mất tích) hoặc do tiến bộ về khoa học kỹ thuật, người ta đến được những thế giới khác, có các nền văn minh khác nhau. Các thế giới khác đó dường như tồn tại trên quả đất này!? Trường hợp 1: Cùng tồn tại trên quả đất này. Có thể có một cái “nhân” chung cho tất cả các loại vật chất!?. Trường hợp 2: Tồn tại nhiều thế giới không xác định không gian (không cùng một quả đất). Có vẽ hợp lý hơn, quả đất của các thế giới này ở những vị trí khác nhau, trong vũ trụ khác nhau, một cách hình ảnh hơn là: có thể đan xen nhau, có thể có lúc nào đó có phần trùng khớp nhau.
 7. Tất nhiên là như vậy rồi, nhưng đôi khi mình vẫn có những suy nghỉ “ngoài hệ thống”, với mong muốn các bạn đưa ra nhưng ý kiến cụ thể để ghi nhận, bác bỏ hoặc chấn chỉnh!. Xin được tiếp tục… Nếu đường ống ấy tồn tại (toàn bộ) không phụ thuộc thời gian thì khi ấy thời gian nó chỉ là một khái niệm riêng, tương đối mà thôi. Để đơn giản, dễ hình dung hơn: ví như khi ta xem một bộ phim, toàn bộ diễn biến đã tồn tại, muốn xem thời điểm nào thì ta chọn thời điểm ấy! Nhưng ở đây, vũ trụ này, tất cả chúng ta đang ở trong bộ phim ấy (đường ống ấy).
 8. (tiếp theo) Trước đây Congly có mô tả về "mọi việc đã an bài, tương lai hoàn toàn xác định từ bất kỳ thời điểm nào trước đó- từ thời khai thiên lập địa!" bằng hình tượng đường ống vật chất vũ trụ có chiều dài theo thời gian tại bài 27 trang 2: "... Bạn hãy hình dung, tất cả phầntử nhỏ nhất đó (trong đó có bao gồm cả chúng ta) được biểu diễn trên một đường ống, chiều dài là thời gian, tiết diện của ống là tập hợp của tất cả phầntử nhỏ nhất trong vũ trụ ở một thời điểm bất kỳ (ta chọn đại), tại thời điểm đó nó là xác định, nếu ta di chuyển đến vị trí kế tiếp gần nhất, ta sẽ có một tiết diện mới bao gồm tất cả nhưng phần tử đó, nó đã thay đổi vị trí trạng thái theo quy luật của nó rồi. Nếu biết được trạng thái trước đó và quy luật vận động của nó thì thời gian sau đó nó hoàn toàn xác định. Từ đó biết được thời điểm bất kỳ trước đó thì sẽ biết được tương lai...có trời mà biết!. ..." Với suy nghĩ trước đây, đường ống ấy chỉ tồn tại tại mỗi thời khắc là hiện tại, tương lai chưa xuất hiện, quá khứ không còn nữa! Bây giờ với sự viễn tưởng về vượt thời gian, Congly nhận thấy cũng với đường ống ấy, nhưng khác biệt là mỗi thời điểm vô cùng nhỏ (độ dài thời gian) tại bất kỳ thời điểm nào (dù quá khứ, tương lai hay hiện tại) toàn bộ đường ống đồng thời tồn tại! (còn tiếp)
 9. Congly thật sự ít kiến thức về các lĩnh vực khoa học, suy nghĩ đơn giản nên khi đưa ra ý kiến có thể sẽ không ăn nhập vào đâu, lâu nay cũng ngại viết! nhưng cũng không sao, sẽ có nhiều ý kiến của các bạn chấn chỉnh. Congly thử trình bày suy nghỉ của mình: Đã từ lâu, con người chúng ta dường như đã cảm nhận sự tồn tại của nhiều thế giới và được hình tượng hóa như âm phủ, cõi thiên,...; sau này được biết đến và được phản ảnh trong các phim viễn tưởng: Thế giới của chúng ta nhưng ở tương lai, hiên tại, quá khứ (*); Rồi nhiều thế giới khác nhau cùng tồn tại trong một thời điểm bất kỳ (**); Theo lời kể: có những người bị mất tích mà hoàn tàn không có một cơ sở nào để nghi ngờ người đó bị những hành động thù địch, cố ý gay mất tích của người khác, ví dụ như có người kể về sự biến mất của một người trong đoàn khi đi tham quan di tích tội ác của Pôn pốt tại 1 tầng lầu của một trường học (Campuchia) (***). Ở đây, Congly chỉ quan tâm đến (*), (**) và (***). -(*) Trong phim ảnh, người ta thường nói đến sự vượt thời gian tư quá khứ -> tương lai (hoặc hiện tại); từ tương lai quay về hiện tại hoặc quá khứ. Sự vượt thời gian này không chỉ nhằm mục đích quan sát mà còn có thể can thiệp làm thay đổi tương lai của nó! Khi xem những phim như thế thì Congly vội kết luận nó thật sự vô lý khi có thể can thiệp khứ làm thay đổi tương lai! Nhưng nếu điều đó là có thể thì sự tồn tại của thế giới chúng ta theo thời gian như thế nào? Congly tưởng tượng và tạm giải thích như sau: Trường hợp 1: Có sự vượt thời gian nhưng không để can thiệp. Tất cả sự thay đổi (vật chất) theo thời gian như chúng ta sinh ra, lớn lên và về cát bụi; cả một quá trình liên tục thay đổi, phát sinh, biến đổi cả vũ trụ này...tất cả, tất cả thật ra đều tồn tại "vĩnh cửu" ở mọi "thời điểm tương đối"! (Còn tiếp)
 10. Phải chăng thế giới của chúng ta cũng là một trong những thế giới ảo!? Nếu tồn tại nhiều thế giới, người của thế giới này không nhận biết thế giới khác,...thì tất cả là ảo tuyệt đối và thế giới "thực" của chúng ta chỉ là tương đối mà thôi!
 11. Từ bài giới thiệu của VuongChu: Với 2 hình minh họa - Tại sao người ta (thế giới khác cùng tồn tại) có thể đi xuyên qua hàng rào,...nói chung là vật chất do chúng ta tạo ra!? Như vậy họ không bị tương tác bởi vật chất trong thế giới của chúng ta. - Nhưng tại sao họ đi đứng hoạt động trên vùng vật chất mà chúng ta nhận thấy, tương tác, tác động làm biến dạng? như thế họ cũng chịu sự tác động bởi bề mặt quả đất này?
 12. Thật ra thì tôi không biết các Lạc ma xuất hồn đi chu du trong vũ trụ như thế nào, nhưng tôi cứ giả định như điều đó là đúng, có nghĩa là như bạn Vinh nói: “…như vậy linh hồn là một thể đơn nhất ,...” chỉ là trong trường hợp dặc biệt mà thôi. Trong Topic này, Tại bài viết 67 trang 4, Congly viết: Qua cầu…ăn cháo "tẩy nảo"! ”…. Linh hồn gồm vô số những phần tử mang mã thông tin, gặp gỡ, kết hợp với vô số những phần tử của vô số những linh hồn khác thì những "phần tử nhớ đã bị "phân mãnh" đến cùng cực, không thể "hệ thống lại được một tí gì của quá khứ, thế là quên tất cả! Nhưng điều này có thể có trường hợp đặc biệt xảy ra không? Khi mà việc "phân mãnh" ở tỉ lệ thấp thì liệu có thể ai đó nhớ về quá khứ của mình khi ở kiếp mới hay không? Tại bài viết 32, trang 2 ; -“Linh hồn” và sự “đầu thai”: Xem ra người ta hay nói “Ba hồn chín vía hay ba hồn bảy viá” không phải là không có cơ sở! Như đã phân tích ở trên, tập hợp các phần tử vật chất khi thoát ra khỏi một thể xác mà không có cơ may trở lại thì có thể xảy các trường hợp sau: a. Không phân tán. b. Phân tán một phần ít. c. Phân tán nhiều. d. Phân tán gần như toàn phần. e. Phân tán toàn bộ. Có lẻ quá trình phát tán đi cùng một sự hợp nhất nào đó, theo quy luật đặc biệt Khi phân tán toàn phần hoặc gần như toàn phần (d và e) thì “Linh hồn” xem như “tiêu diêu”, “Siêu thoát” Tại bài viết 33, trang 3 Congly viết: Nếu việc này có thật thì…phải chăng có “Đầu thai”? Đã từ lâu tôi có nghe tin: “1.- Một đứa nhỏ chào đời mới …2 tháng đã biết nói và còn khai ra mình tên gì sống ở đâu… Thật không thể kiểm chứng được nguồn tin, không đáng tin cậy. Nhưng điều đó có thể xảy ra không!? …” Một số Topic trong “TIỀM NĂNG CON NGƯỜI - TÂM LINH” có đề cập đến một số trường hợp đầu thai 1->1 như: anh mất sớm, đầu thai trở lại thể xác của người em, hồn người anh cũng chính là hồn người em chứ không phải trường hợp nhập hồn! - những chuyện của người anh trước đây, sau này người em người em đều biết) theo chuyện kể thì khó lòng mà không tin được. Như vậy từ trước, Congly tin là sự “phân mãnh” tạo ra linh hồn mới có thành phần linh hồn cũ là rất nhỏ, tuy nhiên cũng có một số rất ít có tỉ lệ hồn cũ cao trong đó có trường hợp đặc biệt đầu thai 1->1, rất khó và rất hiếm khi xảy ra.
 13. Không biết đậu đen này khi vào bụng nó sẽ ra sao? Nhiều người áp dụng thử nhưng lại không có lòng tin vì họ bảo uống vào thế nào ra thế ấy - y nguyên! Họ không dùng nữa. Như vậy có ai biết cơ chế tác động thế nào không, nên thuốc ra sao mà tài liệu phổ biến quá tốt? Tất nhiên là tôi vẫn đang dùng thử.
 14. Theo bạn Vinh: “…các lac ma Tây Tạng trong phương pháp xuất vía linh hồn họ có thể chu du khắp cõi thiên hà rồi trở về ; hoặc sau khi chết họ c thể lựa chon 1 cõi nào đó để nhập vào và không đầu thai nữa ...” Congly tin điều này có thể xảy ra, nhưng rất muốn bạn Vinh cho biết thêm thông tin cụ thể và bằng chứng xác thực về việc này, cảm ơn.
 15. Chuyện dưới đây khiến tôi không thể không tin vào việc trục hồn: (Trích từ "Phải chăng linh hồn và thế giới tâm linh cũng là vật chất!?" ) "2.- Không nên trục hồn! Bài viết này không đồng tình với ý kiến cho là: Nhà nước bày ra chuyện tìm hài cốt liệt sỹ của các nhà ngoại cảm như trường hợp của bà Phan Thị Bích Hằng. .... Cũng nói thêm là tại sao tôi lại tin là việc trục hồn là có thật, từ nhỏ, tôi đã nghe nhưng chỉ nghỉ đó là chuyện mê tín dị đoan, một số thầy, bà bày trò kiếm tiền của người cả tin…nhưng sau này, có một lần đã xảy ra trong gia đình bên vợ tôi: Ông cha vợ tôi (thật ra không phải là cha ruột của vợ tôi, chỉ là chồng sau của mẹ vợ tôi) là người theo đạo Công giáo, các con tất nhiên cũng là đạo Công giáo, nhưng lúc ông ấy mất, vì mẹ vợ tôi là ngoại đạo nên ông ấy không được an táng trong đất Thánh của Nhà thờ. Không nhớ lý do gì, một ngày nọ mẹ vợ tôi và một đứa em đi tìm đến một ông thầy nhờ trục hồn (lúc bấy giờ chưa hề có thông tin gì về việc tìm mộ của các nhà ngoại cảm), ông thầy này hoạt động lén lút, việc này được xem là mê tín dị đoan và đồng bóng. Mẹ và đứa em vợ tôi phải khiếp đảm khi ông thầy trục hồn thành công, không ai khác được với điệu bộ, giọng nói và cách nói chính là ông ấy (cha vợ tôi), sau khi trả lời một số việc mà gia đình muốn hỏi, ông ấy có nói là đừng trục hồn ông ấy nữa vì nó gây cho ông ấy đau đớn và khó khăn lắm. Chính câu nói cuối cùng của “ông cha vợ” của tôi, đã giúp tôi suy nghĩ và đưa ra được lời giải về việc trục hồn trong cái giả thuyết “Thế giới tâm linh cũng là vật chất” của tôi. Chỉnh sửa lần cuối bởi trieucongly vào 22-09-2007 lúc 07:46 AM. ..." Tất nhiên còn nhiều chuyện khác nữa. *** "tôi" trong câu chuyện trên chính là Congly.