• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

anlongcusy

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  12
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by anlongcusy

 1. Bác VULONG hiểu sai ý của tôi và có vẻ hơi cực đoan rồi đấy! thứ nhất là hiện nay đất nước chúng ta cần ổn định để phát triển kinh tế thì bất cứ sự thay đổi nào đều dẫn đến tai hại khó lường trước! không phải tôi chê nhưng thực sự những người hô hào cho dân chủ liệu có tâm huyết thực sự với đất nước hay không? hay khi giành được chút quyền lợi rồi lại bo bo giữ lấy cho mình? ấy là chưa kể đến tài năng! còn tại sao tôi lại khẳng định là vị minh quân ấy trưởng thành trong giới lãnh đạo cộng sản là vì sẽ có sự chuyển giao quyền lực giữa các thế hệ lãnh đạo! cá nhân có vận mệnh của cá nhân, dân tộc có vận mệnh của dân tộc! cứ trải nghiệm khắc biết! còn vài kẻ không có chút kinh nghiệm lãnh đạo, không bị chính trường quăng quật cho tơi tả mà đòi lãnh đạo há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ và đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn sao? Một dân tộc kiệt xuất sẽ sản sinh ra những người con kiệt xuất sẵn sàng cống hiến cuộc đời mình cho sự lớn mạnh và trường tồn của đất nước! những người con kiệt xuất ấy xuất thân từ mọi giới, mọi tầng lớp! chứ không phải vài kẻ chỉ biết khoác loác rồi vỗ ngực cho mình là giỏi đâu bác VULONG ạ!
 2. Chào bác VULONG, tôi theo dõi chủ đề của bác khá lâu, thấy bác khá quan tâm đến nhân vật này và sẵn sàng tranh cãi gay gắt khi ai đó chê bai về con người này! hay người này chính là hoá thân của bác? Trước hết tôi phân tích sơ bộ về tình hình đất nước: thứ nhất về kinh tế tuy những năm gần đây tăng trưởng mạnh, nhưng chủ yếu là theo chiều rộng, tài nguyên ngày càng cạn kiệt, trong khi dư nợ trong nước, nợ nước ngoài ngày càng trầm trọng; về mặt đối ngoại thì nguy cơ mất hoàn toàn Biển Đông ngày càng lộ rõ, nếu mất hoàn toàn Biển Đông thì coi như chúng ta mất một nửa đất nước! Như vậy để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng trên thì phải có một vị minh quân(tôi hiểu theo nghĩa là thánh nhân từ sấm trạng), và đội ngũ hiền thần, tướng tá phò trợ. Phân tích theo hướng ấy thì khoảng 10 đến 15 năm nữa vị minh quân ấy sẽ lên lãnh đạo và mất khoảng 20 năm để xây dựng đất nước như vậy thì đến khoảng giữa thế kỷ 21 đất nước ta sẽ hùng mạnh và khống chế được sự bành trướng của Trung Quốc. Theo nhà văn Hoàng Tiến trong bài "ĐỀ XUẤT ĐỔI TÊN HÀ NỘI TRỞ VỀ TÊN CŨ THĂNG LONG" thì vị minh quân này là hậu thân của vua Trần Nhân Tông và lên lãnh đạo khi còn trẻ và chắc chắn trưởng thành trong giới lãnh đạo cộng sản. Một con người chưa kinh qua một chút gì về chính trị, chưa bị chính trường quăng quật cho tơi tả, chỉ ôm mớ lý thuyết mà mong một bước lên mây có khác nào mang cung tên mà đòi bắn rụng mặt trăng? hơn nữa bây giờ đâu phải là thời phất cờ bông lau, anh hùng áo vải mà khởi nghĩa đâu? khi vận nước đến thì nhân tài sẽ sản sinh đông như mây hội để mang đến sự lớn mạnh cho đất nước chứ một cá nhân thì làm được gì? Thánh nhân hiểu như bác thì đất nước ta có cả vạn người!
 3. Tôi đọc nhiều sách Tử vi, điển hình là cuốn Tử vi hàm số của cụ Nguyễn Phát Lộc; hầu hết đều nói hành của Địa Không, Địa Kiếp là hành hỏa; nhưng theo Trình tử vi Lạc Việt thì hai sao này có hành Thủy, Mong các cao thủ trên diễn đàn có lời giải thích thỏa đáng và có cơ sở gì để chứng minh không? Trân trọng!
 4. Nói về sấm thì quê tôi nhiều lắm, ví dụ như câu: Sứ Vương dọn đường Quỷ Vương ra, Quỷ Vương dọn đường Thánh Vương ra. Sứ Vương và Quỷ Vương đã xuất thế, vậy Thánh Vương đâu? hay như câu: ba làng mới có một trâu, chín cô thôn nữ vuốt râu ông già; ban đầu người ta không hiểu nói về cái gì, nhưng khi cải cách ruộng đất, máy cày được đưa vào sử dụng và cuộc chiến tranh thống nhất đất nước diễn ra vô cùng khốc liệt, nam thanh niên quê tôi hi sinh gần hết chỉ còn người già, đàn bà và trẻ nhỏ thì người ta mới hiểu được câu sấm ấy. Có người hỏi tôi: ông cứ hay nói về sấm, vậy sấm là gì? tôi trả lời " sấm là những lời dự đoán mơ hồ trước về một vấn đề nào đấy mà người ta không hiểu nói về vấn đề gì, khi vấn đề nào đấy xẩy ra, người ta mới hiểu à thì ra là thế!" . Còn rất nhiều lời sấm nữa, lúc nào rỗi tôi sẽ đăng tiếp!
 5. Tôi có lý tưởng sống cho mình và cho đất nước, năm nay bắt đầu những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho lý tưởng ấy. Nhưng khổ nỗi những viên gạch đó không những không lên kết với nhau mà còn có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù rất có nghị lực và có chút ít kiến thức về tửvi, tướng số để động viên mình vươn lên nhưng hiện tại tôi rất hoang mang nhiều khi không tin vào mình nữa. Mong có vị học giả nào tư vấn giúp tôi theo lá số này. Trân trọng! Tôi sinh giờ Thìn ngày 2 tháng 7 năm Canh Thân
 6. Làm nghề như bác thì lối suy nghĩ trên là hợp lý! cơ sở tâm linh mà tôi muốn đề cập ở đây liên quan đến phong thủy pha chút màu sắc huyền bí!
 7. Bác nói cũng hữu lý, theo cảm nhận của tôi thì nơi bác làm việc cần tính cộng đồng cao và bác là người ít làm mất lòng người khác? Mục đích mỗi nguời đặt ra là khác nhau, tôi có cơ sở tâm linh để không cho phép mình gục ngã trong mọi trường hợp, nhưng dù sao con người thì vẫn là con người mà bác?
 8. Vâng! bác nói hữu lý, tôi từ bé đã phải tranh đấu dù là việc nhỏ nhất! tôi lên diễn đàn để chia sẽ những ưu tư của mình, còn đối với những người quanh tôi thì tôi rất kín tiếng, khi không cần nói thì một nửa lời tôi cũng chả hé răng. Chim Sẻ thì làm sao hiểu được chí hướng của Đại Bàng phải không bác? đôi khi cuộc đời nó đưa đẩy mà không kiểm soát nổi ví như đám bèo khó biết nó trôi về đâu? thôi nước nổi thì bèo nổi bác ạ! Mặc dù mang theo bên mình là thanh gươm mà tổ tiên để lại dùng nó để cố chèo chống con thuyền mà tôi đang đi đến nơi đã định và vung lên chỉ vạch điều gì đó vô cùng thiêng liêng và lớn lao! nhưng nặng nề quá đôi khi cảm thấy gần như là kiệt sức! Tìm người cùng tâm sự mà chỉ giới hạn tại nơi mình đang sống có lẽ là chưa đủ bác ạ! nếu bác có nhã hứng chúng ta sẽ đàm luận tiếp! trân trọng!
 9. Vâng! cảm ơn bác Haithienha đã tư vấn giúp. Tôi mô tả sơ qua về mình để bác tư vấn thêm! nếu nhìn vẻ bề ngoài thì tôi có những đặc điểm sau: cao 1,74cm, mũi thông thiên, mắt sáng, lưỡng quyền cao, pháp lệnh rộng, tóm lại diện mạo ăn về sao Thiên tướng; được sinh ra trong một gia đình nông dân, đông anh chị em. Hiện tôi đang là Giám đốc một Công ty với quy mô vốn nhỏ, bù lại thì thế lực sếp tôi( tức là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty) vốn là cựu quan chức cao cấp với tính liêm khiết và kiêu ngạo của mình thì thà chết chứ nhất định không chịu nhờ vả những người thân đang đứng đầu những Định chế tài chính lớn của VN. Tôi nghĩ khác, nhưng đang thất bại tối tăm mặt mũi và dần trở về con số không thì lấy đâu ra gạch mà đặt tiếp? Nếu không vượt qua nổi(bây giờ ngoài tầm kiểm soát của tôi) thì sếp tôi trở về vui thú điền viên, không tranh đấu nữa, tôi khăn gói ra đi. Thôi thì sẽ đi theo thầy Thiên Sứ để được học mà mạn đàm về lẽ huyền vi của Tạo hóa với anh em trên diễn đàn ! nhân tiện xin hỏi thầy Thiên Sứ là bây giờ trò đi tìm thầy tốt hơn hay thầy đi tìm trò tốt hơn?
 10. Thiên Sứ viết: Vâng! cảm ơn chú về lời nói rất hữu ích, nếu vượt qua được giai đoạn rất khó khăn này cháu sẽ giành nhiều thời gian và mong muốn được gặp chú để được học hỏi nhiều điều. Cháu rất phục chú về sự đấu tranh bền bỉ để khẳng định giá trị nhiều nghìn năm lịch sử của nền văn hiến dân tộc. Chúc chú mau đạt thành tâm nguyện!
 11. Cảm ơn Liêm trinh đã ghé thăm và có những lời hữu ích. Tôi đưa lá số lên và nhờ các cao thủ trợ giúp. Trân trọng! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 12. Cảm ơn Rubi đã có những lời nói rất thú vị! tôi muốn thảo luận thêm về lá số của mình chả tốt hơn sao?