• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

trantthanhha

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  32
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About trantthanhha

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Xin anh Thiên Luân xem giúp dùm cho vợ chồng của cháu em sinh thêm đứa út vào năm nào ạ? Chồng 1988- Mậu Thìn Vợ 1987- Đinh Mão Con trai đầu 2008- Mậu Tí Em xin cám ơn anh Thiên Luân rất nhiều.
 2. Đúng là em cũng rất thương con rắn Nhưng có thể đổ cho số phận của nó không ạ? Em biết là cá tính của các thành viên trong gia đình em có nhiều chữ sát hơn tâm, kể cả em. Bản tah6n em cũng đang giằng xé và đôi lúc không hiểu nổi tại sao trong phút chốc mình có thể hành động hung hãn như vậy... Phải học cái gì thì tâm mới tĩnh và bớt phần hung hãn hả anh??? P/S: em cám ơn anh Diệp nhiều lắm.
 3. Mong mọi người chỉ bảo giúp em việc con rắn này bò vào nhà có điềm gì không ạ? Số là em chỉ nghe mẹ kể lại hồi chiều này có một con rắn đen, dài hơn 1m (hơn ba miếng gạch bông), đầu và đuôi nhỏ, bụng to bằng ba bốn ngón tay của mẹ chụm lại, đuoi vẫn còn một số vảy chưa lột da hết, sống ở ngôi nhà hoang đối diện nhà mẹ em, bị hai người đàn ông đi ngang qua nhìn thấy truy sát, nó cắn ông ta nên thoát được chạy thẳng vào nhà mẹ em. Thằng em trai của em sợ quá cầm cây đập nó cũng bị nó mổ lại mấy nhát hụt khiến nó chạy thẳng vào phòng của ba. Mẹ em mới đi làm về nhìn thấy sợ quá tri hô láng giềng và các cu cậu nhó trong xóm đến. Cả nhóm người hô hào khiến nó chạy ra sân nhà rồi đập nó, mang đi nhậu rồi ạ Người ta nói nó là rắn lành, kh6ong có độc. Ba em về tới nhìn thấy lần cuối thì nói nó thuộc loại rắn ngựa gì đó... Nhưng em nghe nói rắn vào nhà thường là điều xấu, nên em rất lo lắng. Hơn nữa em biết trước nhà mẹ có một ngôi nhà hoang thì rất không hay rồi và năm ngoái em có xem tử vi cho mẹ cho em và cho ba đều không tốt trong vài năm tới, đặc biệt là mẹ, Em rất lo và mong các anh chị cô bác, các thầy chỉ bảo giúp để phần nào được giải tỏa tâm trạng lo sợ này ạ. Mong tin mọi người rất nhiều
 4. Anh Thiên Đồng thiệt là giỏi. Em tính thế nào mà lộn ra Bính Ngọ :) Em xin ca1m ơn anh rất nhiều và thật lo cho tên này quá đi. hihhiix Em vẫn chúc anh nhiều sức khỏe và tinh thần ngày càng thông tuệ nha.
 5. Xin anh Thiên Đồng xem giúp dùm bạn của em. Cách đây hai năm tên này rất khá nhưng đầu năm ngoái thì chia tay bạn gái vì cô này đi du học mà hai người cũng già nên không ai muốn ràng buộc ai, cuối năm ngoái bắt đầu vỡ nợ. Em mới gặp lại cách đây mấy ngày thấy hắn tiều tụy lắm, vừa nghỉ việc luôn. Mới đây còn phải mượn tiền bạn bè để sống qua ngày, hiện đang kiếm tiền trả nợ... Vì cha mẹ hắn không nhớ ngày sinh nên hắn cũng tin lý số mà không biết cách nào để xem. Nay em mong anh xem giúp dùm hắn để hắn an tâm mà sống tiếp năm này Hắn sinh đầu năm 1979 nhưng vẫn tuổi Bính Ngọ Ngày giờ em xin hỏi là giờ Ngọ- ngày Nhâm Thân, tháng Tân Mão năm Tân Mão (14/2 AL) Câu hỏi em xin anh xem dùm hắn là: 1.Năm nay công việc hắn như thế nào? 2.Có trả hết nợ được không? 3.Có quay về làm trong ngành cũ hay không? Em xin cám ơn anh Thiên Đồng rất nhiều Kính chúc anh thật nhiều niềm vui và sức khỏe.
 6. Cảm ơn anh Thiên Luân và anh Vusonganh đã ghé mắt dùm. Xộ khám có nghĩa là sẽ thoát tội phải không ạ? Mình nghĩ chuyện này cũng giống luận quẻ bóng đá cho vui thôi mà sao có người lại nghiêm trọng hóa vấn đề thế nhỉ? Thật ra chị wildavenda chỉ cần viết ngắn gọn ý của mình rằng "chuyện này để pháp luật lo" là đủ rồi, chị không cần phải "lê thị la vào tám" cho thêm phần thị phi mất hình tượng của mình. Còn người a dua thì cũng nên cẩn thận lời nói vì sẽ có ngày bị vạ mồm như cô blogger kia, cũng nên thận trọng về phần khẩu nghiệp khi mình là người biết học thuật nữa. Dù sao cũng cám ơn diễn đàn rất nhiều.
 7. Cảm ơn chị đã góp lời. Nhưng tôi nghĩ đây là mục tư vấn xủ quẻ nên muốn thế nào. Hỏi quẻ này cũng chưa chắc tôi ủng hộ cô ta. Nếu chị nói giới công chức văn phòng chả vào xem thì lầm to đấy. Lời cũng chị cũng nhẹ như lông hồng nhể?
 8. Bắt khẩn cấp blogger "Cô gái đồ long" 26/10/2010 16:30 (TNO) Nguồn tin của Báo Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Lê Nguyễn Hương Trà, chủ nhân của blog “Cô gái Đồ Long”, để điều tra về hành vi vu khống. >> "Bẩn" trên blog của "nhà báo" Hương Trà Được biết, tối 23.10, cơ quan chức năng đã tống đạt lệnh bắt giữ khẩn cấp blogger Hương Trà tại nhà riêng ở quận Tân Bình, TP.HCM. Lực lượng chức năng cũng khám xét và thu giữ một số tài liệu phục vụ cho công tác điều tra. Thông tin điều tra ban đầu được biết, vụ việc liên quan đến một bài viết trên blog "Cô gái Đồ Long". Hương Trà sử dụng những thông tin không chính thức, viết bài trên blog cá nhân đưa ra những ý kiến, nhận định chủ quan vu khống, làm ảnh hưởng đến một số người liên quan. Trước đây, blogger này cũng từng bị ca sĩ Phương Thanh kiện về bài viết trên blog “Cô gái Đồ Long” không đúng sự thật, xúc phạm danh dự, thông tin sai về liveshow “Mưa”. Ngoài ra, Phương Thanh cũng cho rằng entry “Chuyện của… Cờ” trên blog này cũng ám chỉ tới chị. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
 9. Em thất nghiệp nên chỉ đủ tiền thuê nhà rẻ thôi ạ. Không biết trong vận xui hay sao mà đời nó dung rủi em chỉ mướn được một căn nhà trong ngõ cụt đối diện bãi đất hoang và nước luôn đổ về góc nhà em… Chỉ khi nào có tiền em mới dám chuyển sang nhà mới ạ L Hai ông mà em đắc tội thì thật ra cũng chẳng ra gì. Nhưng chính vì chẳng ra gì nên em càng sợ vì biết họ sẽ làm bất cứ chuyện gì để đạt mục đích. Một ông từng yểm một thằng chống đối ổng chỉ bằng một tấm hình nhờ thầy làm phép làm lúc 12 giờ đêm, một ông thì từng đốt bảng hiệu công ty của con trai ổng rồi cho người làm bảng mới dán lên chỗ cũ khi nghĩ em tặng con trai ổng bảng hiệu đó, ông này còn mua một đống cây chuối trồng chen chúc quanh cây chuối em đem từ quê lên tặng cho con ổng nữa L Hiện giờ con trai ổng đã bỏ nhà đi vì không chịu nổi cảnh sống áp đặt, giả dối chung nhà với ổng… và ổng lại suy diễn là em xúi L Nguyên hôm qua em suy nghĩ mới phát hiện ra mình từng hứa với cô Út sẽ gửi tiền để cô bốc mộ 8 vị to của dòng họ nội rồi xây cái tháp nhỏ cạnh nhà cất vào. Hiện tại 8 mộ đ1o nằm trong vườn cạnh nhà cô ấy và bị lún nước rất thảm. Gia đình cô ấy bị mất phần đất mà dòng họ chia nhau vì những nấm mộ này, hoàn cảnh cũng khó khăn. Em hứa từ đầu năm vì lúc đó có đi xủ quẻ được an ủi là năm nay có tiền lắm, tháng 7 âm cũng có nên em nói cô ấy tháng 8 bắt đầu làm đi. Tháng vừa rồi đúng là có tiền nhưng đó là tiền em bán đồ cá nhân và cũng chỉ đủ nhét kẽ răng nuôi con… nên em không hề nghĩ đến lời hứa này, thực chất là quên luôn vì em luôn nghĩ nếu em bán được hàng thì mới làm việc này(!) Không biết có phải vì như vậy mà tâm trạng giống người cõi âm không nữa… Tối qua tự dưng em sốt một trận tơi bời sau khi nghĩ ra việc đó. Sáng nay tự dưng bình thường trở lại, không biết có phải là điềm gì không??? Dù sao em cũng cám ơn các anh chị, các bạn rất nhiều. Đặc biệt là bạn NDK, bạn Bách Lâm, bạn Phương Hồng, bạn Rin86 và bạn nvtuan. Em muốn đi coi quẻ, mọi thứ lắm nhưng kẹt cứng vì tiền bạc, nỗi khổ không thể tỏ bày… nên chỉ dám trông chờ vào tấm lòng của mọi người trên mạng mà thôi. Chân thành cảm ơn mọi người một lần nữa.
 10. Xin anh NDK nói thêm dùm em việc âm là việc gì ạ??? VÀ em làm những việc gì như là việc phúc? HỒi chiều này em mới từ chối một ăn mày vì thấy ổng vẫn rất khỏe mạnh mà chẳng chịu làm gì hết cứ đeo bam1 xin tiền của người gửi xe ở bưu diện. HIx, vậy chắc là thất đức rồi ạ??? Em xin cám ơn anh Bách Lâm và NDK ạ Em buồn và khổ chết được http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/sad.gif
 11. Xin mọi người giúp em http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif
 12. Xin các anh chọ xem giúp dùm em... Nếu em bị trù yểm gì thì sau này thế nào ạ???
 13. Thời gian qua em có "đắc tội" với hai người đàn ông: một ngoài bốn mươi, một ngoài sáu mươi. CẢ hai rất tin lý số và thích điều khiển, định đoạt số phận người khác. Em đã cố giảm thiểu qua lại nhưng vẫn đắc tội... Xin các anh chị xem giúp dùm em: 1.Liệu họ có dùng bùa ngãi trù yểm gì em không mà càng ngày em càng sa sút tinh thần, lang thang mãi không xin được việc gì ra hồn??? Hay lo lắng trong lòng không yên cũng không tập trung làm việc gì được... 2. Và Khi nào thì em trả được nợ cho người chị ạ? Em xin cám ơn các anh chị - các thầy rất nhiều.
 14. Xin các anh chị giải đoán giúp em với :D
 15. Đêm hôm qua em mơ thấy nhiều thứ lắm. Chả là em đang dự tính rất nhiều và mong chờ cũng rất nhiều về công ăn việc làm, cả chuyện tình cảm con cái... Nhưng khi thức giấc em không nhớ đã thấy gì hết, chỉ nhớ là đã mơ và thấy rất nhiều thứ nhưng không nhớ là thấy gì. Rốt cuộc chỉ nhớ được rõ ràng hai con số 11 và 16 Xin các anh chị cô bác giúp em giải mã giấc mơ này.