• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Quốc Tuấn

Hội viên
 • Số nội dung

  1.604
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  4

Everything posted by Quốc Tuấn

 1. Số này khá tốt mà thấy b học xem tử vi chắc cũng tự xem được cho mình. tới nửa cuối thời trung vận thì có sự nghiệp. Xem vài điểm ko biết xem về cái gì.
 2. Năm nay công việc còn khó khăn, tài lộc kém. Tiền bạc khó kiếm thường dễ rơi vào cảnh cháy túi. Sang năm tới nửa cuối năm công việc mới bắt đầu ổn định sự nghiệp
 3. Mệnh thân Quả tú, tử tức Sát Hổ Hình gia sát tinh. Hy vọng phúc tốt thì còn vớt vát đc tí nào? Có lá số anh chồng ko?
 4. Theo tôi b sinh trong giờ Dậu, da trắng hơi xanh, mặt tròn, mắt kém, hay nhầm lẫn hay quên? Có bị bệnh gì về tay chân lúc nhỏ như chóc lỡ hay ra mồ hôi tay?
 5. số của bạn là mệnh VCD có hung tinh độc thủ, được nhật nguyệt sáng chiếu về cũng khá đẹp. Thân cư Dần có Cự Nhật thường thì có danh trước rồi tài sau, lá số này tiếc nhỉ. Mệnh thân song lộc lại phùng không kiếp, tài bạch cơ lương miếu lại ngộ giải thần, Điền phủ đẹp thế kia lại bị tuần song hao phá hỏng, đời cũng hay vất vả về sinh kế. nhưng thân cung có nhật sáng, nô bộc cung rất đẹp có tả hữu quang quý + quyền, thêm mệnh VCD mã khốc khách không kiếp. Ây za sau này chắc dựa hơi hay làm bé của ông quan nào to lắm đây :lol: , tới đó nhớ thông báo 1 tiếng nha ;)
 6. Chắc bác vansuvothuong phải quen thân với chủ nhân lá số lắm mới biết được cả việc anh ta đã yêu bao nhiêu bao nhiêu cô, vào năm nào, tình trạng ra sao, làm nghề gì... :lol: Lá số này năm nay nếu muốn cưới cũng được, nhưng tới năm Thân thì cũng phải coi chừng ly tán. năm nay 2014 mất nhiều tiền cho gái, nếu đã đi làm thì thất nghiệp hay bị cách chức, tài lộc có đến nhưng hao hụt tiêu tán nhiều hơn. Vào tháng 9 âm lịch có bị thủy tai hay gì đó liên quan đến nước không vậy bác?
 7. Con cái có hỏng hay bỏ, may mắn mới được 2 rất khó nuôi nhưng sau lớn lên hiển đạt, năm tới có khả năng đậu thai cao . Nhà cửa riêng lá số của bạn buổi đầu lập nghiệp khó khăn không được hưởng của cha mẹ, có hưởng cũng phá tán hết rùi sau tự gầy dựng lại nhà cửa cũng cao ráo, cần có thêm lá số người chồng mới quyết được. Năm tới 2015 coi chừng bị giáng cấp hay mất việc, bị dính dấp tới thị phi, thưa kiện hay nhầm lẫn trong công việc bị kẻ tiểu nhân đặt điều gia hại...
 8. Thưa bác, lá số này giống một lá số ngày trước bác có nói có cách quân nhân sủng ái đúng ko ạh? Ps chủ lá số : số của bạn đường công danh khá tốt tuy không phải lãnh đạo nhưng cũng là tay chân thân cận những người quyền chức lớn, ngoài 32 tuổi trở đi mới khá được.
 9. Năm tới có thể do mai mối hay bạn bè giới thiệu mà tình yêu tìm đến, cưới hỏi nhanh gọn trong năm. Đề phòng trộm cắp hay bị người lừa gạt tiền bạc, sức khỏe kém dễ bệnh tật, ra đường cẩn thận tai nạn xe cộ, tránh những nơi sông nước. Công việc đầu năm hơi có chút trục trặc về sau tốt hơn. Số bạn nên ly tổ lập nghiệp mới đỡ hơn :)
 10. bạn Nhi Smile Smile post lá số và thông tin bản thân phía dưới để xin tư vấn nhé.
 11. Mình đã tạo giúp bạn 1 topic mới rồi nhé.
 12. - Sự nghiệp công danh bình thường. Số không giàu có, Sau ngoài 30 tuổi mới ổn định có dư dả được. Từ giờ tới đó còn nhiều khó khăn nghịch cảnh cần chuẩn bị tâm lý để vượt qua. Trong 3 tháng tới đi đường cẩn thận té ngã, tiền bạc hao hụt nhiều coi chừng mất cắp, lừa đảo.
 13. b dự sinh tháng mấy? chú ý chăm sóc sức khỏe kiểm tra định kỳ. Đừng để lo buồn ảnh hưởng tới em bé. Diễn đàn có quy lệ ko đem lá số người khác để hỏi tính cách con người, nhằm tôn trọng quyền riêng tư mỗi cá nhân. Lá số bạn cung phu xấu nhưng của anh chồng thì còn nặng nợ với nhau lắm, sống hôm nay thì vun đắp cho gia đình hôm nay đi chớ lo nghĩ nhiều mau già lắm :) Bạn lập 1 topic riêng để được tư vấn luận giải nhé, đây là topic của người khác mà.
 14. Ủa thế năm rồi không có tình cảm gì với anh nào hay sao. Tình duyên lận đận nó cũng là số mệnh của mình rồi, nữ mệnh Kỵ sao Đà La lắm, có đúng giờ sinh chưa? sinh giờ này thì cũng là người đa mang, hay cảm nắng mà? Năm ngoái chưa tới đâu thì năm nay sẽ có. Năm nay cẩn thận sức khỏe bệnh phụ nữ, tim mạch, áp huyết. Trong năm nay và năm tới trong nhà sức khỏe của mẹ hay bà suy kém, có thể có cái tang người nữ trong họ hàng gia quyến. À, mình cũng hổ cáp. Nhưng của bạn hình như là giai đoạn đầu chưa vào chính cung, chúc may mắn năm mới
 15. Mẹ chồng chị mất tháng 10 âm lịch à?
 16. Yêu mà toàn bị ngăn cấm thì thôi khỏi yêu luôn, xem 1 vàinăm nữa các cụ có lo sốt vó lên không? Số bạn lận đận tình duyên, chậm kết hônvà có nhiều cản trở. Năm ty. tới chắc gặp ý trung nhân, cẩn thận phòng tránh kẻodính...khó giữ được. đến năm Ngọ thì lên xe hoa, đường con cái có thai thì phảicẩn thận giữ gìn.
 17. Anh bạn này may mắn được bác xem cho lại có thái độ vô ơn quá vậy. Nếu đã biết Liêm Tham tại Hợi thì cũng phải biết cách giải của nó là Tuần, Kỵ rồi chứ? Nhưng lá số này ko phải chỉ 1 cách đó đâu, mà còn 1 vài cách nữa cố tìm hiểu xem : Mã ngộ không vong này, Mã + Tuyệt, Mã tại Hợi này, Thất Sát lâm Thân + Kình, Quyền + tuần số công danh sự nghiệp hay thay đổi, trái ngành, ko lâu bền chẳng ngoi ngóc lên được, đi theo tự kinh doanh thì mới tốt, thời buổi khó khăn thì dễ kiếm tiền nhưng càng giàu thì càng giảm thọ.
 18. Bạn xem lại, link lá số không hoạt động.
 19. Theo ý kiến cá nhân tôi lá số của bạn chỉ được nhị không hội chiếu, nhưng ko phải VCD đắc nhị không mà là cách hung tinh độc thủ,địa kiếp thủ mệnh. Việc này cũng còn nhiều trường phái và các quan niệm khác nhau xác định các "không" ở đây bao gồm " Không Kiếp, Thiên Không, Tuần, Triệt", bác loccoctu xem cho bạn theo cách tam không có lẽ là do kinh nghiệm nhiều năm và tài liệu tử vi của bác ấy. Ngoài ra lá số bạn còn thêm 1 vai cách nữa vì dụ Tử Tham Không Kiếp hội tụ, Di Phúc đều có quan phúc tả hữu, Điền có Thái Dương + Hóa Kỵ + Quyền + Quang dễ sống nơi nào to to? Thân cư Tài có Thiên Tướng + tuần, tứ linh tả hữu. Số sau này có cơ duyên với việc tâm linh hay phật giáo.
 20. Lá số trên đã đúng giờ sinh của bạn rồi. Năm tới có 2 vấn đề khó khăn với bạn là sức khỏe và tiền bạc, tuy không nặng nhưng cũng cần chú ý. Có thể sẽ mắc một vài bệnh liên quan tới ung nhọt, đau họng viêm amidan, có thể liên quan tới việc dao kéo cắt bỏ, hệ tiêu hóa kém ăn uống cẩn thận trúng thực, đi đứng coi chừng xe cộ. Nói chung là một năm phải chú ý nhiều vấn đề sức khỏe. Tiền bạc cũng sẽ hao hụt, mất mát một khoản lớn, chi nhiều hơn thu. Nếu có ý định xây sửa nhà cửa hay mua đất thì cũng được, cần đề phòng không nên cho vay mượn hay hùn hạp với ai kẻo bị lừa gạt, đề phòng cả trộm cướp vào nhà chôm đồ. Sức khỏe chú ý các tháng: 1,3,9,10 âm Tiền bạc: 3,5, 8,9 âm Công việc năm tới cũng ổn, chỉ một vài khó chịu thị phi ở sở làm.
 21. Không biết có đúng số không vì thấy để 5h là giao giữa giờDần và Mão, nên cho thêm thông tin về bản thân để xác định lá số giờ nào là củamình. Đúng như lá số trên thì vợ chồng hình khắc, cũng có thể định cư lấy vợ ởngoại quốc. Nhưng dù như thế nào cuộc sống cũng có nhiều sự không hòa hợp hay xảyra tranh cãi.
 22. Năm 2012 này tiền bạc chắc thất thu nhỉ, ra nhiều hơn vào.Tiệc tùng, ăn chơi nhảy múa... chắc cũng tốn nhiều. Ngoài ra còn có thể xảy racác việc, xích mích với người ta mà xảy ra ẩu đả, tiền bạc hao hụt nhiều do ănchơi, bị mất 1 khoản tiền lớn cho việc cờ bạc, cá độ hay thị phi mất tiền chongười khác (vay nợ, lừa gạt..) mà tiền bạc tưởng có lại hết, gần như khánh kiệt, pha san. Thích hợp với các ngành: Cơ khí, kinh doanh hàng vảivóc quần áo, nhà hàng, karaoke... Hợp với làm tư hơn là làm công, nên học cáinghề gì đó rồi tự mở cửa hàng ra làm. Công danh học hành đều ko thuận. Số xanhà lập nghiệp mới tốt, nhưng vài năm nữa mới thấy có hoàn cảnh để ra đi. Sốnày không giàu có nhưng sau được cái khá giả phong lưu, có tiền để xài, ko có taygiữ tiền. Chú ý không nên chỉ biết và thích những lời khen, mà còn phải biết tiếpthu những lời chê từ người khác thì sẽ khá hơn, sau thường không được lòng bạnbè và người làm không có người trung thành với đương số do tính khí thất thườnglàm người khác thường hay bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nên tích cực làmnhiều việc thiện thì khi khó khăn sẽ có lối thoát.
 23. Năm sau tài chính sẽ đỡ hơn năm nay nhất là khoảng cuối năm, còn công việc thì gần đầu năm không tốt. Nếu đi làm ở cơ quan cũng dễ mất việc ở nhà nằm chơi xơi nước, trung tuần tháng 6 trở đi thì công việc mới bắt đầu có những tín hiệu vui. Năm tới cũng là 1 năm có nhiều sự lựa chọn trong việc tình cảm, tay chân đều có cá, nhưng phải tới năm Ngọ mới có đám cưới. Khoảng mấy tháng đầu năm cũng cần cẩn thận để ý chuyện đi đứng, hay các mối quan hệ nợ nần mà có thể xẩy ra xô xát...
 24. Không thấy có số đi tu. Đừng lo lắng quá, 2,3 năm nữa cũng hết hạn xấu rồi.
 25. Lá số trên của anh đã đúng giờ sinh, anh đi về luật là đúng cách rồi, học hành giỏi giang đa tài nhưng đường quan lộ không được suôn sẻ hanh thông cho lắm. Hết năm nay thấy khó đòi số nợ kia, hoặc chỉ được 1 phần mà xảy ra nhiều tranh cãi. Năm tới là 1 năm vận hạn xấu cả về sức khỏe lẫn công việc tiền bạc, tình duyên cũng lận đận nhiều. Sức khỏe: cẩn thận những việc sau : đi đường xe cộ chú ý tai nạn,trộm cướp, các bệnh về mắt, nổi ung nhọt... có liên quan tới lưu huyết mổ xẻ Tiền bạc: rất khó khăn, tiền bạc hao hụt lớn có thể khánh kiệt hay phá sản trong năm này, có thể bị người khác giựt nợ hay bị lừa gạt liên quan tới tiền bạc, hay bị thiếu nợ bị truy đòi ráo riết có thể phải nhờ tới song thân giúp đỡ mới qua được, cũng lưu ý tránh xích mích ẩu đả thù oán coi chừng trộm cướp thanh toán lưu huyết. Công việc nhiều thứ không như ý muốn, những toan tính không thành, đầu óc căng thẳng. Năm tới trong nhà sức khỏe của mẹ hay bà cũng ko được tốt (cần lưu ý những tháng 3,6,8,9 âm) Tình duyên: Nếu đã có người yêu rồi thì xảy ra nhiều hiểu nhầm tranh cãi có thể dẫn đến chia tay. Nếu chưa có thì cũng được giới thiệu hay có tình cảm với cô nào đó nhưng xảy ra nhiều cản trở mà khó đi tới hôn nhân. Có nhiều chuyện đào hồng đến nhanh đi nhanh, cẩn thận đề phòng bệnh tật truyền nhiễm hay có xảy ra mang bầu mà bị ép cưới gấp (tháng 5,7,11 âm lịch) Cung mệnh của anh không được tốt, phúc mỏng, số không được thọ cho lắm, nên xa xứ lập nghiệp thì mới khá giả tốt hơn. Vợ sau có dạng người cao vừa, khuôn mặt nhỏ hơi dài, da không tươi nhuận, là người tháo vát đảm đang biết lo cho gia đình nhưng tính hơi khó gần không giỏi giao tiếp, lấy vợ xa xứ, tình cảm vợ chồng cũng không được mặn mà hay khắc khẩu. Năm sau nếu đi đến chung kết thì 34, hay 36t.