• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Sunlight

Hội viên
 • Số nội dung

  77
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

5 Neutral

About Sunlight

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tùng Bách ơi, các thành viên webtretho cũng chia sẻ về BS Ba đây này
 2. Mình lang thang trên net thấy có comment thế này về BS Ba, không biết có chính phải conyeume của LHDP mình không, mình copy vào đây cho mọi người tham khảo nhé. Nguồn: http://www.webtretho.com/forum/f69/ts-hoang-xuan-ba-chua-ung-thu-theo-phuong-phap-moi-1136740/index3.html#post25614725
 3. Cái dòng đỏ đỏ ấy, mình lại cầu mong ngược lại. Nếu bệnh nhân nan y nào cũng gặp bác sỹ thì bác sỹ không chỉ gầy như bạn Xoài Chua than, mà còn die sớm ấy. Mình cầu mong bác sỹ luôn khỏe và có thêm nhiều cộng sự giỏi. Mình cũng cầu mong các bệnh nhân nan y đều được BIẾT, KHÁM, ĐIỀU TRỊ theo phương pháp của BS. Và mình cầu mong mọi người có bệnh đừng khăng khăng phải gặp trực tiếp bác sỹ. Hãy để bác sỹ ưu tiên điều trị bệnh nhân nặng và có thời gian refresh để còn đưa ra nhiều phuong thuốc cứu đời hơn nữa. Mình cầu mong gia đình những bệnh nhân mắc bệnh nan y, hiểm nghèo đều biết tới danh tiếng BS, biết tới topic này để lựa chọn con đường đúng đắn nhất. Tiếc là mình không được xem chương trình hôm qua. Mong là có bạn nào sau này up lên để mọi người bỏ lỡ như mình có dịp được xem lại.
 4. Mình thấy mọi người cũng có bàn tới vấn đề vô sinh, gửi đây cho bạn tham khảo thêm nhé. Link đây này: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/23460-huyen-thoai-hoang-xuan-ba-su-ket-hop-hoan-hao-giua-tay-y-va-nam-duoc-thien-nhien-trong-dieu-tri-benh/page__st__80
 5. Không phải hung hiểm bằng 0. Năm qua quá nhiều sóng gió là khác, nhưng ko giống những gì được suy đoán. Có nhiều người dựng chuyện, bôi nhọ danh dự, ... còn hung hiểm hơn là gạt tiền bạc, phải không bác? VC trước nay yêu thương, đi đâu cũng vô cùng tình cảm, thì có 1 năm biến cố không ngờ, không ai tin nổi. Hi vọng, sau này, VC cháu vẫn nắm chặt tay nhau mà ko buông ra nữa. Mong bác luận rõ hơn cho cháu về công việc, tài bạch 2 năm nay. Cảm ơn bác
 6. Cảm ơn bác haithienha đã trả lời cháu thật nhanh. Giờ sinh của cháu hoàn toàn chính xác, bởi gđ là nho lâu đời luôn ghi lại cẩn thận ngày giờ mỗi thành viên chào đời. Về chuyện mang bầu thì như cháu hồi âm, cháu ko hề mang thai năm qua, cũng không hề bị ai lường gạt chi cả. Nếu nói 2 VC có lừa dối nhau thì cháu ko xác định được, vì năm vừa rồi 2 VC ít tâm sự như mọi khi nên không chắc. Bà nội ngoại cháu đều mất cả. Cháu sẽ để ý tới sức khỏe của mẹ cháu như bác khuyên. Mong bác và mọi người xem kỹ giúp cháu chuyện công việc, tiền tài trong năm nay và năm sau. Đến hẹn, cháu lại hồi âm kết quả cụ thể như thể hiện lòng biết ơn của cháu vơi bác và mọi người đã giành cho cháu chút thời gian chia sẻ. Kính bác.
 7. GIờ sinh hoàn toàn chính xác. Mình không phải là bác sỹ. Anh chị em trai gái bằng nhau.
 8. Thu nhập bình thường, đúng bác ạ Cũng ko có bất ngờ phải chi tiêu Cháu có cho vay mượn nhiều (người trong gia đình) và vẫn hùn hạp với bạn bè (bạn thân) nhưng ko bị ai lừa gạt cả. Có chăng chỉ là sau khi m hùn hạp làm ăn, hàng m bán xong rồi thì nó lại tăng giá quá cao, kiểu như để chậm 1 thời gian thì lãi nhiều lắm ấy ạ, còn ko chỉ bt. Ko hiểu có phải như thế là bị ông trời móc túi ko? Vài lời hồi âm của cháu.
 9. Đã qua 1 năm, giờ là giữa năm 2011, cháu xin phản hồi lại các thông tin để bác HTH, bác Học Trò và mọi người được biết: - Công việc bình thường thế thôi, so với 4 năm trước thì là sa sút, nhưng so với năm qua thì vẫn vậy - Người nhà bệnh tật: Mẹ chồng bị tai biến nhẹ (nhưng 3 năm nay năm nào bà cũng bị) - Không có người hãm hại, ko dính dáng gì pháp lý - Không có thai VC vẫn ở với nhau, không ly dị. Cái này bác HTH, a QT và a Giaback đúng Không hẳn, VC bình thường tình cảm, đi đâu cũng nắm tay. Chỉ có 1 năm rồi là thế thôi Cũng ko cãi nhau chị em dâu bác ạ. Khổ nỗi tính e ko thích cãi nhau. Ko phải vì m nhường mà ko cãi, mà vì m bỏ ngoài tai, ko chấp. Và các em dâu em rể đều quí mến và khâm phục chị nó. Cháu xin phản hồi lại các thông tin đã xem như trên để mọi người cùng biết, cũng là lòng tri ân của cháu với mọi người đã giúp cháu xem năm vừa rồi. Kính mong các bác tiếp tục luận năm nay và năm tới ạ. Một lần nữa cảm ơn các bác
 10. Khoa học tâm linh đã được kiểm chứng Thứ Bảy, 20.10.2007 | 08:12 (GMT + 7) http://laodong.com.vn/Home/Khoa-hoc-tam-linh-da-duoc-kiem-chung/200710/60598.laodong (LĐ) - Đó là khẳng định của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tại lễ giao nhận kết quả giám định hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh tại Viện Pháp y quân đội. Trả lời phỏng vấn PV Báo LĐ, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, cho biết: - Từ trước đến nay tôi đã nhận được 50 kết quả giám định ADN các trường hợp hài cốt được tìm bằng khoa học tâm linh do thân nhân những người đã mất gửi đến cho tôi với tư cách cá nhân. Tuy nhiên, việc công bố kết quả giám định hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh (cũng được tìm kiếm bằng phương pháp tâm linh) có thể coi đây là một tuyên ngôn đầu tiên về sự hài hoà giữa khoa học tâm linh với các ngành khoa học khác hay nói cách khác là khoa học tâm linh đã được ngành khoa học khác kiểm chứng. Khoa học ngoại cảm là một khả năng đặc biệt của con người và ngoại cảm thể hiện ở nhiều khả năng chứ không riêng gì lĩnh vực tìm mộ. Tôi cũng chỉ có kiến nghị là để có thể đánh giá đúng ngành khoa học ngoại cảm nên thận trọng, xem xét, đánh giá với thái độ khách quan và công minh. Không nên có thái độ đánh đồng nói đến ngoại cảm, nói đến tâm linh là nghĩ ngay đến mê tín dị đoan. * Thưa bà, khi đã xem xét vấn đề ngoại cảm, tâm linh như một ngành khoa học thì cũng cần có những nghiên cứu chính ngành khoa học này? - Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng cần nghiên cứu nghiêm túc về khoa học này. Thực tế các nước đã nghiên cứu rất nhiều, trong khi VN có đối tượng để nghiên cứu thì vẫn chưa được đầu tư đúng mức, còn mờ nhạt. Chính bản thân tôi cũng muốn có những nghiên cứu giải thích cơ chế như thế nào, tại sao mình có khả năng đặc biệt khác so với mọi người như vậy. Mà trước tiên tôi muốn có nhìn nhận nghiêm túc, đôi khi vì áp lực tinh thần, ảnh hưởng tâm lý tình cảm thì người có khả năng ngoại cảm cũng bị thui chột đi. Trong trường hợp đi tìm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, với niềm tin và tâm huyết của nhân dân và cán bộ Thái Bình, tôi cảm thấy mình làm việc có sức mạnh và đương nhiên hiệu quả sẽ cao hơn. - Xin cảm ơn bà!
 11. Anh quynhnguyen có thể giải thích rõ ràng hơn giúp em đươc không? Đúng là năm nay công việc được nhiều thuận lợi hơn, được đề bạt, được vào Đảng, vào biên chế, ... Nhưng thực sự ko phải người học giỏi có tài, chỉ bình thường thôi. Da mặt nhăn. Máu nóng. Mong a giúp em xem tình duyên và tiền tài chi tiết như thế nào. Rất cảm ơn anh đã ghé qua thăm nhà. Trân trọng
 12. Cảm ơn tuyetminhnguyen đã rất nhiệt tình với mình. Sau này khi tương lai mọi thứ xảy ra, nhất định mình sẽ thông báo để bạn biết chiêm nghiệm. ntpt, anh quynhnguyen, Tiểu Sư, a Quốc Tuấn, ... mọi người đã ghé qua và những người chưa tới thăm nhà như bác haithienha, bác Học Trò, mong cho mình thêm vài lời để có thêm niềm tin. Rất mong nhận được hồi đáp Trân trọng
 13. TÍnh tình thẳng thắn, cương cường, có nóng tính, hơi cực đoan - theo kiểu trung thành cái gì là nhất nhất theo cái đó. Cứng nhắc và nguyên tắc. Với những ng gần gũi thì hay nói kiểu quyết liệt, ko vừa ý thì ko làm, mặc kệ. Công việc hành chính nhà nước. Anh em bình thường, cũng còn khó khăn, không ai khá giả thành đạt cả. Không hiểu, những thông tin như thế đã đủ xác định cho trường hợp của m chưa? Trân trọng
 14. Bố mẹ m ko hợp nhau lắm. Mình hay uống trà, lạ nhỉ, ngày nào cũng uống, không có việc gì cũng phải ra quán trà đá uống 2 cốc. Cũng không biết cách chi tiêu tiền, có là tiêu thôi. Nhưng chẳng bao giờ có nhiều để hoang phí. Trân trọng
 15. Đúng là m là người rất nghiêm túc. Ý m cũng ko phải là hở này hở kia, mà bởi vì thực sự m ko có khiếu thời trang hay thẩm mỹ, không biết cách kết hợp quần áo tóc tai. Nhưng luôn mặc nghiêm túc khi ra ngoài đường. Về giờ sinh, m ko bàn luận đến. Chỉ muốn biết là, với lá số m như thế, những thông tin kiểm chứng m đưa ra như thế thì mong mọi người bớt chút thời gian xem giúp m. Cảm ơn ntpt nhiều lắm. Rất mong ntpt, quynhnguyen, tuyetminhnguyen cùng các bác các cô chú trên diễn đàn ghé thăm và cho m biết đôi lời. Trân trọng