• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Me Be Su

Hội viên
 • Số nội dung

  62
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

3 Neutral

About Me Be Su

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

336 lượt xem hồ sơ
 1. Xin chào bác Hoàng Triều Hải và các Bậc tiền bối, cùng các Anh Chị, Mình có 1 tài liệu về Phong thủy - lấy được từ khóa học Ứng dụng Phong Thủy của Truyền nhân Huỳnh Mai. Tài liệu này viết dễ hiểu, có thể áp dụng được trong cuộc sống hằng ngày, nên mình up lên đây để chia sẻ. Kiến thức về phong thủy của mình chỉ có hạn, nên không đảm bảo tính chính xác của tài liệu. Nếu các Bậc tiền bối có thời gian thì xin xem qua và cho ý kiến về độ tinh cậy của Tài liệu. Nếu đó là tài liệu tốt, mình sẽ chia sẽ nhiều hơn về những gì mình học được. Xin chào thân ái. Link : https://www.yousendi...f1510b3b216e8ea
 2. Cảm ơn NTPT, Mình không hiểu "Năm sau thấy người cũ quay trở lại" là thế nào? Trước khi gặp chồng mình cũng có quen vài người, nhưng dạng tình cảm vớ vẩn, không sâu đậm. Với mình, chồng mình là mối tình thật sự đầu tiên.
 3. Cảm ơn những lời chân tình của bác VIETHA. Đúng là lấy chồng rồi mới vỡ ra nhiều vấn đề. Dẫn đến tình cảnh này cũng có phần lỗi của cháu. Nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất là do tụi cháu không thể thông cảm, không thể chia sẻ với nhau - sự đối kháng trong cách sống và ứng xử đã có từ lúc mới quen. Nhưng vì lúc quen, cháu nghĩ rằng TÌNH YÊU có thể làm thay đổi cách sống, nhưng thực tế không phải như vậy. Trước đây bác Haithienha có nói rằng vì có sao Hóa Kỵ xung chiếu, nên giữa bọn cháu như luôn có bức tường ngăn cách - bên trong tình cảm thì chứa chan, nhưng bên ngoài nhưng không. Những gì cháu làm thì anh ấy không cảm nhận được, không thấy quan trọng và ngược lại. Có những lúc rất nồng nàn, nhưng ngay sau đó là sự buồn tẻ, lạnh lẽo. Cháu cũng buồn lắm... và đáng sợ hơn là không biết cách xử lý thế nào? Sống mà không chia sẻ, không thông cảm với nhau, không thấy cần nhau nữa thì cuộc sống hôn nhân có ý nghĩa gì. Cháu không biết phải làm sao, cháu tìm đến chuyên viên tư vấn tâm lý rồi, nhưng cháu thấy anh ấy không có dấu hiệu muốn "quay lại". Vì thế, cháu muốn tìm đáp án cho cuộc hôn nhân này qua bộ môn TỬ VI huyền diệu. Rất mong các bác tiền bối góp ý thêm cho cháu. Một lần nữa cảm ơn các bác, các anh chị.
 4. Về việc ngoại tình của chồng (nếu có) cháu sẽ không ngạc nhiên. Dù cháu không rõ chồng cháu thật sự có ngoại tình hay không và mức độ ra sao, vì trước giờ cháu đã tin tưởng anh ấy lắm, nhưng đúng là tình cảm anh ấy dành cho cháu vơi đi nhiều. Riêng về phần cháu, cho đến nay, cháu khẳng định là cháu không có mối quan hệ ngoài hôn nhân nào cả vì từ khi lấy chồng đến nay, cháu ít đi chơi ngoài, giao tiếp đồng nghiệp khác phái cũng rất chừng mực - không hiểu sao cả NTPT và bác nói rằng cháu "ngoại tình"?! Nếu 2013 mới ly hôn, thì có thể là do vướng bận con nhỏ, nên khó dứt khoát chia tay được. Bác xem hộ tiếp giúp cháu, liệu cháu có thể tiếp bước nữa không? Nếu có có mối lương duyên mới và với người khác, liệu cháu có được hạnh phúc không? Là phụ nữ, thì chuyện hôn nhân gia đình vẫn là quan trong nhất, nên cháu rất quan tâm đến vấn đề này.
 5. Hôm nay Cháu kính mong bác Haithienha, bác Học Trò và các bác tiền bối xem giúp cháu về chuyện gia đình Vợ chồng cháu hiện đã ly thân một vài tháng nay. Chồng cháu không phải là người tệ bạc, nhưng tụi cháu thật sự không hạnh phúc khi sống chung. Cho nên, hiện tại cháu thấy bế tắc lắm ạ. Thời gian ly thân vừa qua không ngắn, và từ lúc ly thân cho đến nay anh ấy không có dấu hiệu muốn 'trở lại'. Giờ chỉ còn có chờ thủ tục pháp lý mà thôi. Vậy cháu muốn hỏi rằng trên lá số tử vi có thể hiện cháu sẽ ly hôn trong năm nay hoặc năm tới không? Và rằng có phải duyên số của cháu là hôn nhân không được hạnh phúc không - có nghĩa là nếu cháu có cưới chồng khác (có xảy ra không) thì cũng sẽ không hạnh phúc? Cháu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ ly hôn rồi ạ, chỉ không biết khi nào mà thôi. Cháu rất mong lời giải đáp của các bác tiền bối và các anh chị. Lá số
 6. Đúng là cháu ngớ ngẩn, tính theo tuổi DL. Cháu đã xem lại - năm nay cháu bị Kim Lâu, lại phạm là Tam Địa sát. Thôi thì ta ngồi chờ thời vậy. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
 7. Bác Haithienha ơi, Hôm nay cháu vào đây kính nhờ bác tư vấn tiếp việc xây nhà ạ. Tình hình là Ba cháu vẫn muốn xây ạ. Ba nói sẵn sàng để cháu đứng ra xây nếu như cháu hợp tuổi. Và cháu thấy năm nay cháu cũng có số xây nhà ạ (Tân Dậu, 1981), có phải đúng vậy không ạ? Ngoài ra, miếng đất này hướng Tây, nên cũng hợp với cháu ạ. hihi... nhiệt huyết đang lên cao ạ :-) Vậy để cháu đứng ra xây, thì có cần phải làm lại giấy tờ đất đai ? Hay chỉ cần ba mẹ cháu "cho miệng" miếng đất này cho cháu thôi không? Và cháu có phải tự bỏ tiền để xây không ạ, hay ba mẹ cháu có thể cho tiền để xây? Mong bác không phiền lòng, vì cháu cứ làm phiền bác về vấn đề này ạ. Cháu cảm ơn bác rất nhiều !
 8. Bác Hạt gạo làng ơi, Mong bác tư vấn chi tiết hơn. 4 hướng tốt là hướng nào ạ? Cháu là nữ, Tân Dậu (1981 -Thạch lựu mộc). Sắp tới dãy làm việc của cháu sẽ nằm phía Tây của văn phòng. Nhưng vị trí ngồi của cháu vẫn chưa chọn. Vậy Bác tư vấn giúp: 1. Nên chọn vị trí nào? Vì cũng còn vài chỗ ngồi trống (xem sơ đồ đính kèm, vị trí có thể chọn có màu vàng cam và không bị gạch chéo X) 2. Hướng bàn làm việc? Cá nhân cháu thích bàn làm việc hướng nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy trời thấy mây, ko có cảm giác bó bột). Trên sơ đồ, những vị trí ngoài bìa đều có cửa sổ rộng nhìn ra ngoài đường. 3. Nên bố trí những vật nào trên bàn? (ví dụ: bình hoa, hay hồ cá cảnh). Cháu hiện có 1 hồ cá nhỏ. 4. Ngoài ra, cháu có cô đồng nghiệp tuổi Canh Thân (1980, Thạch Lựu Mộc). Cháu và bạn ấy có thể ngồi gần nhau không? Theo sơ đồ vị trí, chỗ ngồi được bố trí từng ụ cho 2, 3 đến 4 người. Cháu dự định sẽ ngồi vị trí số 4vì có thể nhìn ra ngoài đường (nhưng vị trí này hướng Tây). Rất mong bác tư vấn thêm. Xin cảm ơn bác. so_do_VP.pdf
 9. Kính sư phụ và các sư huynh, Cháu muốn hỏi là mình có thể xem hướng bàn làm việc của mình tại cơ quan không? Nếu xem hướng thì lấy hướng nào làm chính? Sắp tới cty chuyển văn phòng, nên cháu muốn lựa chỗ ngồi nào hợp ạ. Mà việc xem hướng này có giống với xem hướng nhà không, và có quan trọng đến tuổi tác của các người ngồi chung quanh/ gần mình không? Mong được nghe sư phụ và sư huynh tư vấn.
 10. Cháu chỉ quan tâm mấy thầy ở đây phán thế nào thôi ạ ! Mong bác Học Trò tư vấn tiếp !
 11. Nếu tuổi Ba bị phạm Hoàng ốc, thì chắc Ba cháu không đứng ra xây được rồi. Vậy có phải nếu tìm người lớn tuổi (vd: anh của Ba cháu chẳng hạn) và hợp tuổi thì xây nhà vẫn được, phải ko bác ? Hay là không thể xây nhà trong năm nay, dù có nhờ người khác đứng ra làm thổ công - vì cháu có đọc rằng "Lục Hoàng ốc" - Lục ốc tạo gia bất khả thành? Mong Bác tư vấn giúp ạ. Riêng mẹ cháu Nhâm Thìn bị tam tai, chắc cũng ko thể đứng xây ạ? Xin cảm ơn Bác nhiều.
 12. Cảm ơn bác Haithienha và bác Học Trò đã xem cho cháu. Nghe bác nói vậy thì cháu cũng thấy ngạc nhiên lắm ạ. Bản thân cháu cũng muốn tạo lập tài sản của riêng mình. Còn sản nghiệp gia đình không ít, mà cháu là con cháu duy nhất trong nhà, nếu không thế bảo dưỡng và phát huy thì có lỗi với dòng họ quá. Còn về tuổi xây nhà - ba cháu là Tân Mẹo (1951), mẹ cháu là Nhâm Thìn (1952). Xin hỏi 2 tuổi này có xây nhà năm nay được ko? Nếu ko thì để ai khác đứng ra xây được? Cháu muốn hỏi thêm là trong cuộc đời cháu: có biến cố lớn xảy ra không? và thời vận lúc nào phát nhất? Hay cứ bình bình như vầy hoài ?! Ngoài ra, cháu muốn hỏi trên lá số cháu có thể hiện là cháu có 2 đời chồng không? :angry: Xin cảm ơn bác nhiều ạ.
 13. Bác Haithienha ơi, cháu vẫn chờ nghe ý kiến của Bác ạ. Vì trên thực tế, cháu là người duy nhất thừa hưởng gia sản gia đình ạ.
 14. Bác Học Trò ơi, Sao lại trách móc bác chứ, vì tử vi có quyết định đời mình đâu?! Xin bác giải thích thêm để cháu mở mang kiến thức chút. Vì sao bác nói là cháu không thể thừa hưởng đất đai của cha mẹ, và không có số phát triển BĐS ạ? Nếu Cung Phúc có Lộc Tồn thì có hưởng phúc ông bà chăng? Và cung Điền có Kình Dương, Địa Kiếp thì có thể tay môi giới về đất đai ko? Có phải vì Thái Dương hãm tại Điền nên bác nghĩ là cháu không thể phát triển đất đai gia đình để lại? Xin lắng nghe ý kiến của bác ạ.
 15. Lá số Kính nhờ bác Haithienha, anh Giaback và các tiền bối xem giúp cháu vấn đề sau: 1) Số cháu có thừa hưởng đất đai của cha mẹ không? 2) Nếu có, thì cháu có thể giữ của và phát triển về BĐS không? 3) Năm nay, bố mẹ cháu định xây nhà. Vậy trong các tuổi sau, tuổi nào hợp ạ - Tân Mẹo, Nhâm Thìn, Tân Dậu, Bính Thìn ? Xin cảm ơn.