• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nquang

Hội viên
 • Số nội dung

  64
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nquang

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cám ơn anh! Vậy nếu: +) Chồng: Bính dần +) Vợ: Kỷ Tỵ +) Con đầu: Bính Thân +) Con út: Kỷ Hợi Thì có tốt không, thưa anh?
 2. Thưa bác Thiên sứ! Cháu xin phép hỏi sao chị Mihanhna lại nên sinh con đầu vào năm Tân Mão ạ?, con đầu phải là Quý Tỵ thì mới thuộc Tứ Sinh chứ ạ?
 3. Chau kinh chao chu Laido. Chau rat mong nho chu mot viec. Chau sinh ngay 8 thang 2 nam 1986 ALich. Chau co so dien thoai la: 0934617439, chau đang tinh dung them mot sim nua cua vinaphone (do cquan bat buoc phai dung a) : 0919779796. Vay 2 so nay co hop ko a? Hay chau nen dung so cua vina nhu the nao a? Chau mong tin chu a!

 4. Cám ơn tuyetminhnguyen! Vì ông bà nội đều mất cả rồi, trí nhớ của mẹ mình dạo này đột nhiên lại kém đi nhiều nên mình cũng không hỏi được. Nên cần phải cầu viện tới các cao nhân trên diễn đàn bạn ạ! P/S: Chắc chắn là vào ngày 8/2/Bính Dần. Chỉ có điều không phân biệt được là sáng sớm hay chiều tối. Híc.
 5. Dạ, thưa bác! Về giờ sinh cháu cũng rất bối rối, vì giờ Thân và Tuất thì cháu thấy không giống lắm vì toàn Liêm Trinh, Thất sát thủ mệnh thì không giống với diện mạo của cháu bác ạ, không biết cháu nhận định như vậy có đúng không ạ? Về giờ Dậu thì cháu được mẹ cháu nói cách đây khoảng vài năm là sinh vào chiều tối lúc gà vào chuồng( vì cũng chỉ có mẹ và ông bà nội cháu biết vì bố cháu công tác ở xa) nên cháu lấy lá số giờ Dậu, nhưng thời gian gần đây mẹ cháu lại bảo sinh vào buổi sáng. Vì vậy nên cháu đưa cả hai lá số đó lên để nhờ các bác đính chính lại giờ sinh giúp cháu ạ. Còn về tướng thì cháu nghe người ta bảo thể thì cháu cứ nghe thế thôi ạ, chứ còn về sau thế nào thì cháu cũng không phải vì những nhận định đó để huyễn hoặc bản thân đâu ạ. Cháu chỉ muốn đưa những thông tin lên chi tiết và đầy đủ để nhờ các bác xác định giờ sinh chính xác giúp cháu ạ, vì môn tử vi ngoài những khả năng tiên tri khác còn có khả năng tiên đoán về vận hạn rất vi diệu đúng không ạ?! Cháu kính mong các bác giúp đỡ!
 6. Kính thưa bác Quốc Tuấn và bác Haithienha! Cách đây 2 năm vào khoảng tháng 6 âm lịch năm 2009 (kỷ sửu) cháu bị ngã ở quê ( nơi cháu sinh ra) từ trên mái bếp ( cao khoảng 2,5m) lưng đập xuống nền xi măng, có bị ngất lịm một lúc( phải nói là đau không nói nên lời ạ), sau tỉnh dần, chụp Xquang thì cột sống không sao ạ ( còn được bác sĩ khen là có cột sống đẹp ...). Về bề ngoài của cháu: Cao 1m7, nặng 60kg, trán cao (có gồ xương nổi từ trước trán phía trước ấn đường lên tới đỉnh đầu, phục tê cốt?), gò má thấp, tai hơi lớn hình dấu hỏi (có bà bán trà nhìn bảo là tai thọ và hay suy nghĩ), lưng dài, chân ngắn, bị cận, lông mày thưa dần và rộng ra ở cuối đuôi, mũi thẳng có đường gãy lên ở giữa sống mũi ( mũi rồng phải không ạ?), cằm chẻ, tóc thưa,, hồi nhỏ da trắng nhưng sau này sẫm dần, môi đỏ, cổ cao. Có thẹo ở bàn chân phải ( do hồi nhỏ được anh trai chở đi chân quẹt vào vành xe), ngón tay cái ở bàn tay phải cũng từng bị đứt từ hồi nhỏ (máu chảy ròng ròng), chân tay mảnh khảnh. Bây giờ hay bị đau thắt lưng nếu ngồi lâu ạ. Bị viêm xoang mãn tĩnh. Người bị nhiệt, có mụn nhọt. Về tính tình: Lúc nhỏ người ốm, tính tình nóng gắt, đòi mọi người cưng chiều, hư thân lắm ạ (có thể do bố mẹ và mọi người cưng chiều quá), ham chơi. (Điều này cháu có tham khảo bên khoa Luận tuổi thì cháu không hợp tuổi với bố mẹ. Mẹ tuổi Dậu, cháu tuổi Dần ( Dậu tuyệt Dần), mệnh cũng khắc, nên xa mẹ từ bé). Còn bây giờ lại khác hẳn, hầu như ngược lại hoàn toàn ạ. Về công việc: Năm ngoái công việc, học hành lận đận ạ, có đi dạy thêm, có chuyển chỗ làm; năm nay lại thay đổi công việc ạ. Về bố mẹ, anh chị: Bố mẹ khắc khẩu ạ, hay to tiếng (cho dù bố mẹ đều là người hiền lương và tốt với mọi người). Anh cả đã mất do tai nạn lúc trẻ, mẹ cháu từng sẩy thai 2 lần trước khi sinh ra anh cả. Cháu kính nhờ các bác xem giúp cháu có giống với lá số trên hay lá số dưới đây ạ! Giờ mão: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=3,3,2,8,4&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 Mong các bác giúp đỡ cháu ạ!
 7. Cháu cám ơn bác Quốc Tuấn! Cám ơn lời cảnh báo của bác. Thưa bác, nếu làm công chức nhà nước mà không thăng tiến được như vậy thì cháu phải ra làm tư nhân rồi! Cháu làm về tổ chức trong nghành Ngân hàng có phù hợp không ạ? Và cung Thê của cháu cũng có nhiều vấn đề đúng không ạ? Trong quá trình tìm hiểu có tài liệu đưa ra lời khuyên là nên cưới vợ muộn và cưới chạy tang mới tránh được hình khắc chia ly có đúng không, thưa bác?
 8. Cháu cám ơn bác Haithienha ạ! Với trường hợp xấu của cháu, bác có thể cho cháu lời khuyên được không ạ? Mong tin bác ạ!
 9. Cháu cám ơn bác ạ, cháu may mắn quá ạ! Bác cho cháu hỏi thêm nữa với ạ. Tử vi của cháu có Kình dương cư Ngọ ở Mệnh liệu có sao không ạ? Đồng thời có cách Cơ Nguyệt Đồng Lương nhưng phần lớn bị hãm, Thái dương ở Thân cư Di thuộc cung Tý cũng hãm thì có phải chỉ có hư danh thôi không ạ? Cháu đi làm công chức liệu có phù hợp không bác và bác cho cháu hỏi nếu đi làm công chức nhà nước thì cần tránh điều gì ạ ( vì hai cung Quan lộc và Nô bộc đều bị Tuần)? Và cung Phúc đức là VCD, cháu được biết là nên sống ly hương, vậy "hương" ở đây là nơi mình sống hay nơi mình sinh ra ạ ( Vì cháu được sinh ra ở quê, khoảng 4 tuổi thì hay xa nhà sống với bố ( vì bố cháu làm việc ở xa, còn mẹ cháu ở quê) và năm 6 tuổi thì cố định ở một chỗ khác cho đến bây giờ. Vậy trong trường hợp của cháu thì "hương" là ở chỗ nào ạ? Mong bác trả lời giúp cháu với ạ!
 10. Cháu xin đính chính lại. Cháu đọc được ở sách Tử vi đẩu số phú giải của Thái - Vân - Trình, được đăng trên trang chủ của website chúng ta ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/tu-vi/chi-tiet/tu-vi-dau-so-phu-giai-23-1488/ (ở mục 54) Cháu xin lỗi vì sự nhầm lẫn với hai tác giả trên.
 11. Cám ơn anh Hạt gạo làng đã giải đáp và chỉ dẫn cụ thể! Do điều kiện hiện nay em sẽ thực hiện từng bước theo chỉ dẫn đó ạ> Một lần nữa xin cám ơn anh rất nhiều vì sự giúp đỡ này ạ!
 12. Vâng, cám ơn bác! Vì cháu cũng mới bắt đầu biết đến tử vi nên có sách nào thì đọc sách đó ạ. Là do cháu tìm được một cuốn sách Tử vi khảo luận của Hoàng Thường và Hàm Chương có viết như vậy nên cháu mới cầu viện đến các bác và các anh, chị ạ! Mong bác cùng các anh, chị chỉ dẫn. Nếu không đúng thì là một lần biết để cháu tránh còn nếu đúng thì giúp cháu tránh hạn với ạ!? Cháu cám ơn bác đã trả lời ạ !
 13. Kính chào các bác, các anh, chị! Cháu là người mới biết đến tử vi nên cũng đang lơ mơ lắm ạ. Trong quá trình có tìm hiểu qua về Đại hạn và áp dụng vào lá số của cháu thì Hạn năm nay 26 tuổi vào cung Tật có cách: "Văn xương, Văn khúc, Thiên sứ giáp Thân cư ở Thiên Di" được cho là rất xấu? Cháu mong được quý bác, cùng quý anh, chị chỉ dẫn ạ! Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=3,3,2,8,10&year=2009&gender=m&view=screen&size=2 Trân trọng!
 14. Cám ơn anh! Tuổi của các thành viên gia đình đang sống trong nhà: - Bố em sinh năm 1939 ( Kỷ Mão) - Mẹ em sinh năm 1945 ( Ất Dậu) - Anh trai đầu ( đã mất năm 1995) sinh năm 1971 ( Tân Hợi) - Anh trai thứ 3 sinh năm 1977 ( Đinh Tỵ), chị dâu sinh năm 1983 (Quý Hợi), cháu trai sinh năm 2009 ( Kỷ Sửu) - Em sinh năm 1986 ( Bính Dần) - Cháu trai (con anh thứ 2) sinh năm 1996 ( Bính Tý) Mong anh chỉ dẫn!