• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hoaithuong

Hội viên
 • Số nội dung

  92
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

6 Neutral

About hoaithuong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 08/05/1987

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 • Yahoo
  kiss9999_2003@yahoo.com

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Tp.hcm
 • Sở thích
  ...........
 1. Không thích cách cười của Bạn Bá Kiến à.Chẳng hay chút nào đâu,cứ như 1 người đợi người khác bị nói là nhảy vào chọc quê. Lá số xấu,bản thân người ta đã buồn không những ko có lời động viên nào mà cứ nói những chuyện khiến người khác không vui. Đó là cách khiến người ta thấy an ủi hay sao đó nhỉ???
 2. câu "Nhân định thắng Thiên" chủ về mặt tinh thần hơn là vật chất, vì Thiên (Trời) đã định cho con người năm tháng ngày giờ sinh thì con người không đổi được việc đó (thể chất) . Sinh ra trong hoàn cảnh và môi trường đã định sẵn, v.v... . Lá số Tử vi của con người suốt đời không đổi . Đi theo con đường hướng thiện (thể LÝ) con người hiểu và chấp nhận chính mình, chấp nhận cuộc sống của mình để sống hòa thuận với trời đất (Thuận thiên), như vậy thì chính con người đã đạt được "Tri Mệnh", tìm thấy hạnh phúc và hoàn toàn cải số ( Nhân định thắng Thiên), vì con người lúc bấy giờ hoàn toàn quán thông (con người tự do) không để ngoại cảnh chi phối. Ta có thể thấy và gặp nhiều người nghèo khó trong cuộc sống, nhưng lúc nào họ cũng đầy bình an và hạnh phúc . Tiêu biểu nhất trong lich sử Việt nam Thọ Tường Tử Nguyễn Công Trứ, cuộc đời thăng trầm lên voi xuống chó, ngài vẫn sống tự tại và để lại một triết lý sống cho hậu thế : " Tri túc, tiện túc, đãi túc hà thời túc Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn " Tác giả: Thieulam
 3. HT cảm ơn Túy Lão và Vietgo đã quan tâm tới HT nhưng vì việc đó mà có hiểu lầm về nhau là không nên.HT vẫn nghĩ "nhân sẽ thắng thiên" nên dù là có tệ đến đâu mình nghĩ là mình sẽ vượt qua được. Đúng nhưng Túy Lão đã nói 17 tuổi đã mém chết nhưng nhờ phúc dày thì sợ gì. Chuyện tình cảm thì HT không trong mong gì.Chỉ cố gắng làm mà trả hết nợ nần cho GĐ và bản thân thôi
 4. Ngày hôm nay buồn nhiều hơn vui

 5. cám ơn anh vietgo!Em sẽ cố gắng
 6. Dạ đúng là em bị cận nặng.Em đang rất cố gắng nhưng em càng tuyệt vọng.Nhà em cũng đang lâm vào cảnh có thể nói là đường cùng.Càng làm càng mắc nợ,không có lối thoát,ba e lại không yên phận,vậy thì cố gắng làm nhưng lại có người phá thì sao đây anh???
 7. Đừng vội bi quan khi trời tối.Chỉ khi Trời vừa đủ tối mới nhìn thấy các vì sao.

 8. Không sai đâu Vietgo.HT ở nhà là Ngô Hoài Thương nhưng khi làm giấy khai sinh lại đổi tên là Ngô Nguyễn Trúc Hà.Do vậy nên HT có 2 tên
 9. huynh Thiendong oi!Xem giúp muội lá số tử vi với.Muội đang rất nản,xin nhờ huynh.Muội chân thành cám ơn Huynh~

 10. Hơn 2 năm nay không hiểu sau em đi làm rồi mà gia đình vẫn thiếu trước hụt sau,nợ nần thì chồng chất,không thấy lối thoát đâu hết.Xin ACE giúp xem dùm lá số của hoaithuong. Hoaithuong là con thứ 2 trong gia đình,trước HT còn có 1 người anh cùng cha khác mẹ.Sau thì có em gái sinh năm 1988 đã lập GĐ và có 3 người con,em trai út sinh năm 1993 HT đang làm thu ngân trong siêu thị.HT vẫn còn độc thân Đây là tử vi của hoaithuong : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ngo+Nguyen+Truc+Ha&date=1987,5,8,2,0&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 Xin ACE coi dùm năm nay HT có trả hết nợ nần không. HT xin cám ơn.
 11. Nếu năm nay Liêm trinh mà bắt được đôi hổ đó mà nấu cao thì năm nay chắc chắn LT sẽ giàu to rồi. ^ ^
 12. “Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ Xuân mãn càng khôn, phúc mãn đường” (Trời thêm tuổi mới, năm thêm thọ Xuân khắp càn khôn, phúc khắp nhà) “Tối ba mươi khép cánh càn khôn, ních chặt lại kẻo Ma vương đưa quỷ tới, Sáng mồng một lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu nữ rước Xuân vào” (Hồ Xuân Hương) “Chiều ba mươi nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa, Sáng mồng một rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà" (Nguyễn Công Trứ) “Tối ba mươi, giơ cẳng đụng cây nêu Ủa ! Tết ! Sáng mồng một, lắng tai nghe lời chúc Ồ ! Xuân !” () “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” () - Phước thâm tự hải (hạnh phúc nhiều sâu như biển) - Lộc cao như sơn (của cải nhiều cao như núi) Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm cái Tết Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa Xuân. () Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ Nhân bách hạnh hiếu vi tiên. (Năm có bốn mùa, mở đầu bằng mùa Xuân; Người ta có trăm tính nhưng tính hiếu thảo là cần trước hết.) Xuân tha hương, nhấp giọt rượu sầu, nhớ vòm trời đất nước ! Tết xứ người, hớp ngụm cafe đắng, thương mảnh đất quê nhà ! (Quảng Ngôn) Tân niên hạnh phúc bình an tiến Xuân nhật vinh hoa phú quý lai Nghĩa là: Năm mới hạnh phúc bình an đến Ngày Xuân vinh hoa phú quý về. Ðuột trời ngất một cây nêu, tối ba mươi ri là Tết Vang đất đùng ba tiếng pháo, rạng ngày mồng một rứa cũng Xuân (Nguyễn Công Trứ) Ðấp gốc cây cao, Tết đến thắp hương thơm đèn sáng, Khơi nguồn nước mát, Xuân về dâng trái ngọt hoa thơm. Tối ba mươi, nợ réo tít mù, ấy mới Tết, Sáng mồng một, rượi tràn quí tị, ái chà Xuân. Tết có cóc gì đâu, uống một vài be củ tỏi, Nợ đâm ương ra đó, nói ba bốn chuyện cà riềng. (Nguyễn Công Trứ) Ba vạn sáu ngàn ngày, góp lại chốc đà trăm bận Tết, Một năm muời hai tháng, ước chi đủ cả bốn mùa Xuân. Nực cười thay! Nêu không, pháo không, vôi bột cũng không, mà Tết, Thôi cũng được! Rượu có, nem có, bánh chưng đều có, thừa Xuân. (Tú Xương) Ủa! Tết đến rồi đó, chẳng lẽ trơ cùi cùng tuế nguyệt, Kìa! Xuân sang đấy ư, thôi đành mở múi với giang sơn. Ngào ngạt mùi hương, dẫu tại đất người, không mất gốc, Lung linh ánh lữa, dù xa quê cũ, chẳng quên nguồn. Xuân vẫn còn dài, hướng đến tương lai vùng đất mới, Tết dù đã ngắn, quay nhìn dĩ vãng cảnh người xưa. Già trẻ gái trai đều khoái Tết, Cỏ cây hoa lá cũng mừng Xuân. Chúng nó dại vô cùng, pháo nổ đì đùng thêm mất chó, Ông đây khôn bất trị, rượu say túy lúy lại nằm mèo (Nguyễn Khuyến) Đêm 30 nghe tiếng pháo nổ... Đùng !... ờ ờ... Tết Sáng mùng 1 ra chạm niêu đánh... Cộc !... á à... Xuân Xuân tha hương, sầu thương về quê mẹ Tết xa nhà, buồn bã nhớ quê cha Tết với chả xuân, sáng mì gói tối mì gói, sợ vợ buồn ngán mà không bỏ nuốt vội để mà no Dậu rồi thì Tuất, xưa kéo cày nay kéo cày, lo chủ đuổi mệt chẳng dám ngưng làm nhanh không mất việc. Số lông vịt xác xơ, tiền chỉ mấy xu, sắm nào được gì, nên không mong tết Đời ve chai tan nát, tuổi đà dăm bó, cho có ai thèm, mới chẳng tiếc xuân. Đêm ba mươi, đếm tờ lịch, ba mươi tờ buồn xa tháng cũ Sáng mồng một, ngắm cành mai, đơn một cành vui đón năm mới. Khoai lang sùng nhúng bột… chiên, đậm đà vị mứt mốc, thẫn thờ tưởng nhớ tết quê cha Hột mít sượng lùi tro… nướng, thoang thoảng mùi chè thiu, đờ đẫn mơ màng xuân đất mẹ. Tết tha hương có bánh chưng, bánh tét sao không thấy tết Xuân viễn xứ cũng cành đào, cành mai mà chẳng gặp xuân. Trời thêm tuổi mới, người thêm thọ Xuân khắp mọi nơi, phúc khắp nhà Niên hữu tứ thời, xuân vi thủ Nhân sinh bách hạnh, hiếu vi tiên 1) Môn đa khách đáo thiên tài đáo Gia hữu nhân lai vạn vật lai Lược dịch : Cửa nhiều khách đến nhiều tiền đến Nhà có người vào lắm vật vào Ðôi câu đối dán trong sân nhà : 2) Sơn thủy thanh cao xuân bất tận Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh Lược dịch : Phong cảnh thanh cao xuân mãi mãi Thần tiên vui thú cảnh đời đời Những câu đối dán trong nhà : 3) Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường Lược dịch : Trời thêm năm tháng, tuổi thêm thọ Xuân khắp đất trời, phúc khắp nhà 4) Tổ tôn công đức thiên niên thịnh Tử hiếu tôn hiền vạn đại xương Lược dịch: Công đức tổ tôn nghìn năm thịnh Hiếu hiền con cháu vạn đời ngay 5) Xuân như cẩm tú, nhân như ngọc Khách mãn gia đình, tửu mãn tôn Lược dịch : Xuân như cẩm tú, người như ngọc Khách chật trong nhà, rượu hết chung 6) Phúc sinh lễ nghĩa gia đường thịnh Lộc tiến vinh hoa phú qúy xuân Lược dịch : Phúc đem lễ nghĩa trong nhà thịnh Lộc nảy vinh hoa phú qúy xuân 7) Niên niên như ý xuân Tuế tuế bình an nhật Lược dịch : Năm năm xuân như ý Tuổi tuổi ngày bình an 8) Nhập môn tân thị kinh luân khách Mãn tọa dai đồng cẩm tú nhân Lược dịch : Vào cửa toàn khách kinh luân Ngồi chơi toàn người cẩm tú 9) Niệm tiên tổ, duật tu quyết đức Khải hậu nhân,trường phát kỳ tường Lược dịch : Nhớ tổ tiên, đẹp điều nhân đức Tin cháu con bền sự lạ hay 10) Thảo ốc an cư, tích kim quang đắc đức Bố y tùy phận, cầu phúc đức lai tài Lược dịch : Nhà cỏ ở yên, tích kim quang được đức Áo vải an thân, cầu phúc đức đến tài 11) Thiên địa vô tư, tích thiện tự nhiên thiện Thánh hiền hữu giáo, tu thân khả dĩ vinh Lược dịch Trời đất vô tư, làm điều thiện tự nhiên được thiện Thánh hiền có dạy, lo tu thân có thể được vinh 12) Tân niên, hạnh phúc bình an tiến Xuân nhật, vinh hoa phú qúy lai Lược dịch : Năm mới, hạnh phúc bình an đến Ngày xuân, vinh hoa phú qúy về 13) Ðịa sinh tài, thế nghiệp quang huy Thiên tứ phúc, gia thanh hiện thái Lược dịch : Ðất sinh tài nghiệp đời sán lạn Trời ban phúc, nhà tiếng tốt tươi 14) Phúc mãn đường, niên tăng phú qúy Ðức lưu quang, nhật tiến vinh hoa Lược dịch : Phúc đầy nhà, năm thêm giàu có Ðức ngập tràn, ngày một vinh hoa 15) Trúc bảo bình an, tài lợi tiến Mai khai phú qúy, lộc quyền lai Lược dịch : Trúc giữ bình yên, thêm tài lợi Mai khai phú qúy, lại lộc quyền 16) Tiên tổ phương danh lưu quốc sử Tử tôn tích học hiển gia phong Lược dịch : Tiên tổ danh thơm ghi sử nước Cháu con tích học nổi cơ nhà 17) Liên tọa đài tiền hoa hữu thực Bồ đề thụ thượng qủa thanh nhàn Lược dịch : Tòa sen đài trước hoa đầy đủ Cổ thụ bồ đề qủa thanh nhàn 18) Đa lộc, đa tài, đa phú quý Đắc thời, đắc lợi, đắc nhân tâm Lược dịch : Nhiều lộc, nhiều tài, nhiều của cải Gặp thời, được lợi, được lòng người Một câu đối Nôm : 19) Ngoài cửa mừng Xuân nghênh Ngũ Phúc Trong nhà chúc Tết hưởng Tam Ða
 13. Đón xuân(sưu tầm) Cây mai đầu ngõ trổ hoa vàng Tiết trời lành lạnh báo Xuân sang Chỉ vài hôm nữa là Tết đến Cửa nhà im ắng lòng xốn xang. Thôi thì chờ đón cái Tết nghèo Nghe bạn gợi ý cứ làm theo Mộ bàn bia ghế vẫn còn đấy Mặc đời gợn đục, rượu trong veo. Chếnh choáng hơi men đợi giao thừa Rượu thơ bày sẵn chờ tiển đưa Tống cựu nghinh tân chào năm mới Tạm quên nghèo khó uống say sưa... Kính chúc diễn đàn một năm an khang thịnh vượng
 14. HoaiThuong xin góp thêm 1 câu chuyện vì sao gọi Hổ là "Ông Ba mươi" "Ngày xưa, khi mà đời sống còn lạc hậu, con người rất sợ thú dữ, đặc biệt là loài hổ rất hung dữ,chúng thường hay vào làng bắt người và thú vật. Vào thời đó, ở một làng nọ có con hổ rất hung dữ thường xuyên về làng bắt người Vua hay tin mới tuyên thưởng 30 lượng vàng cho người nào bắt hổ cứu giúp dân làng. Thế rồi cũng có người giết được con hổ dữ đó Nhưng vì con hổ thời đó được coi con vật rất thần thánh nên tráng sĩ giết được hổ, sau khi nhận thưởng 30 lượng vàng cũng đồng thồi bị đánh 30 trượng ( như để tạ tội với con hổ đã bị giết chết) Nên từ đó ông cha ta mới gọi hổ là ông 30