• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

xuan84

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  41
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by xuan84

 1. Kính nhờ các cô chú, anh chị trong diễn đàn xem giúp gia đình con ạ. Chồng sinh lúc 4h sáng, ngày 16/01/1978 âm lịch, tức 22/02/1978 dương lịch. Vợ sinh lúc hơn 1h sáng ngày 21/12/1984 âm lịch, tức 11/01/1985 dương lịch Con gái lớn sinh 8h35 tối ngày 07/11/2009 âm lịch, tức ngày 22/12/2009 dương lịch. Con gái nhỏ sinh 10h50 trưa ngày 06/12/2016 âm lịch, tức ngày 03/01/2017 dương lịch. Con đang muốn làm thủ tục ly hôn ạ. Nên con mong mọi người xem giúp con về tổng quan luôn ạ. Con xin chân thành cảm ơn!
 2. Kính gửi : Cô chú và anh chị trên diễn đàn Mong mọi người gieo quẻ xem và tư vấn giúp con về đường tình duyên và công việc năm nay ạ.
 3. Cháu sinh 21/12/1984 âm lịch Chồng 16/01/1978 âm lịch Con 07/11/2009 âm lịch Cuộc sống của con rất vất vả, cuộc sống gia đình luôn gặp bi kịch. Lấy chồng sinh con luôn bị vất vả về tài chính, còn bị chồng đánh không thương tiếc. Nhờ cô chú luận tuổi giúp con xem gia đình con có vấn đề gì, có hoá giải được không, xem con có điểm gì khắc hay đặc biệt xấu không để con dừng lại ở một mình, vì con đang muốn ly hôn, con thấy mình không thể chịu đựng được tiếp những trận đánh và cãi nhau. Kinh tế đã khó khăn con phải vất vả nhiều. Nếu con có điểm gì khắc chồng, khắc con thì con sẽ ra đi một mình. Con không muốn mình khổ vì tình cảm, có thể chịu đựng được vất vả vì phải làm để sống và nuôi con, nhưng không chịu được những trận đòn do chồng mình. Nếu cứ thế này con sợ mình sẽ và con sẽ chết lúc nào ko hay, và quan trọng sau những lần bị đánh thì tam hồn và thể xác con vo cùng đau đớn, và chứng kiến con gái con bị khổ và ảnh hưởng tam lý con cũng không muốn. Mong các cô các chú trên diễn đàn bớt chút thời gian xem giúp con, để con con phương hướng, bởi con bây giờ đã mất phương hướng. Mong sớm nhận được sự hồi âm từ các cô các chú. Con xin chân thành cảm ơn!!
 4. Con là nữ sinh lúc hon 1h sáng ngày 21/12/1984 âm lịch, 11 tháng 01 năm 1985 dương lịch Lá số tử vi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ng%C3%B4+th%E1%BB%8B+xu%C3%A2n&date=1985,1,11,1,15&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Nhờ cô chú trên diễn đàn xem giúp con cong việc năm 2015 và mọi biến cố chính cần lưu ý. Con đã có chồng sinh lúc hon 4h sáng ngày 16-01-1978 âm lịch, và 1 con gái sinh lúc 8h25 tối ngáy 07/11/2009 âm lịch. Con cám ơn các co chú trên diễn đàn nhiều!!
 5. Cháu chào bác haithienha !Hòm qua cháu có đi khám ở đầu, có xin bác sĩ chụp cộng hưởng từ và cắt lớp, nhưng bác sĩ không cho chụp bảo không cần thiết, chỉ cho cháu chụp XQuang hộp sọ. Và bài cháu chỉ bị sang chấn, chấn động não, cho thuốc uống và theo dõi, tới khám và kiểm tra lại sau. Nếu không có u cục thì cháu rất mừng, nhưng lại lo sợ bác sĩ khám vậy chưa phát hiện ra được ạ, không biết có nén xin chụp tiếp không hay vẫn cứ điều trị theo bác sĩ bác ạ. Bác xem giúp cháu lại xem lá số của cháu lấy ngày dương thì đúng nhưng ngày âm tự nhảy 21-11-1984 là không đúng có sao không ạ, vì ngày âm của cháu là 21-12-1984 ạ. Chấu chan thành cảm ơn bác.
 6. Dạ, em cám ơn ạ.Em cũng biết vậy, nhưng tạm thời em sống không tranh cãi cũng tốt rồi. Thực tình có nhiều lần em cũng đòi ly hon và làm thủ tục ly hon nhưng không được, có lần thì do thương con muốn con có bố nén thấy anh ta xin lỗi lại thoi, có lần kiên quyết thì anh ta dọa nạt, rồi đủ thứ. Có lẽ như bác Thiên Luân đã nói do cái duyên và cái số, cái duyên và cái số của em và anh ta chưa hết, chắc kiếp trước em nợ anh ta nén kiếp này em phải trả cho hết. Trước khi yêu em cũng tránh tuổi của anh ta rồi, nhưng cái số thoi, ngay từ lần đầu tien hỏi tuổi anh ấy nói không đúng tuổi, sau yêu rồi thì bảo thoi, đã yếu thì cưới không tính toán gì nữa. Giờ thì anh ta lại bảo do em phá anh ấy, em bảo vậy ly hon thì không chịu, và bảo trước do anh nói ko quan tam tới tuổi mới cưới, sao giờ lại vậy thì không nói gì. Em cũng không hiểu nổi nữa. Cánh nghĩ của em đơn giản lắm, em sống rất kiện cường và phấn đấu, nhưng không bao giờ vì làm hại ai mà vươn lên, và cũng không bao giờ muốn làm hại ai dù vo tình hay cố ý. Giờ anh ta vận đang xin nghỉ ở que, ko ra Hà nội, hai mẹ con em tự lo cho nhau, đôi lúc buồn nhiều nhưng thấy khá thoải mái.
 7. Dạ, con cám ơn bác Haithienha ạ.Con sẽ đi khám đầu ngay và Thoòng tin lại ạ. Bác haithienha cho con hỏi thêm là ngày sinh âm lịch của con chính xác là 21-12-1984, giờ con mới để ý con lấy lá số theo ngày dương, ngày âm lịch lại nhảy thành 21-11-1984 ạ. Bác xem lá số của con có đúng không ạ. Đúng cho con hỏi thêm là tang bên ngoại hay nội và gần hay xa ạ. Con cám ơn bác haithienha nhiều ạ. Chúc bác luôn mạnh khỏe! Cám ơn bạn nhiều , giờ mình mới để ý. Mình đã hỏi lại bác haithienha, Rất vui được làm quen với bạn, nếu không phiền mình cũng muốn kết bạn với người cùng ngày sinh với mình, để thình thoảng nói chuyện.
 8. Co chú xem giúp con luôn là năm nay con định buôn bán thêm có được không ạ. Con cũng muốn tìm một chỗ làm mới nữa ạ. Gần đây con hay bị đau đầu, nhờ co chú xem giúp trên lá số của con có chỉ u cục hay vấn đề gì về sức khỏe không ạ. Con xin chan thành cảm ơn ạ.
 9. Chào chú Thiên Luân ạ!Cháu cám ơn chú rất nhiều! Tết nhất bận rộn, mọi người ai cũng bận việc riêng, nhưng chú vẫn giành thời gian quý báu để trả lời giúp cháu. Đọc được bài trả lời của chú cháu thấy tinh thần thoải mái và nhẹ lòng đi rất nhiều. Cháu sẽ sống với mục tiêu đơn giản là cho mình và con mình một thời gian, tạm gác lại mọi thứ, không phản vân lo sợ mình là người ích kỷ, không biết nghĩ tới cục diện chung. Chú có bốc cho cháu 1 quẻ Cảnh tốc hỷ, và nói mọi việc sẽ được giải quyết chậm nhất 2 tháng nữa, cháu thấy vui lắm, không biết là từ giờ đến 2 tháng cháu sẽ có quyết định gì, cuộc sống thay đổi thế nào, nhưng cháu luôn hy vọng nó tốt đẹp, vì thấy chú bảo quyết định đó sẽ làm cháu nhẹ nhàng. Được như vậy thật tốt ạ. Cháu luôn mong một cuộc sống yên bình, đơn giản trước khi cầu tiền bạc. Chú ạ, hòm qua chồng cháu có đánh cháu, chỉ do cãi nhau, rồi me chồng nói thêm vài cau, anh ta càng tức lại càng đánh và đuổi cháu. Mẹ chồng cháu thì luôn có quan điểm, chồng muốn làm gì thì làm, vợ phải nghe, nói gì thì nói vợ phải chịu, hòm qua đánh cháu đau, cháu có chống cự lại, bà trách cháu, rồi nói cháu, tiện nói luôn vo bàn thứ linh tinh khác. Cháu buôn quá, cháu sắp quần ao, vẫn chào mẹ chồng, vợ chồng em trai, ko chào chồng cháu, rồi đưa con len xe ra Hà nội. Do vậy giờ mới vào đọc được bài viết của chú, cháu thấy nhẹ lòng nhiều lắm. Cám ơn chú nhiều, có lẽ cháu nén sống cho cháu và con thật. Vì hòm nay tuy có 2 mẹ con nhưng thoải mái ạ, không thấy buồn mấy, không lo nghĩ gì nhiều. Cháu sẽ cố gắng sống thật tốt, cọnf mọi chuyện ra sao thì ra. Từ giờ đến 2 tháng cháu sẽ thường xuyên nói diễn biến cho chú cùng mọi người trên diễn đần biết, hơn nữa cháu cũng muốn biết kết quả của quẻ đó thế nào ạ. Cuối cùng cháu vẫn muốn nói cám ơn chú rất nhiều!
 10. Cháu sinh 21/12/1984 âm lịch Chồng 16/01/1978 âm lịch Con 07/11/2009 âm lịch Cuộc sống của con rất vất vả, cuộc sống gia đình luôn gặp bi kịch. Lấy chồng sinh con luôn bị vất vả về tài chính, còn bị chồng đánh không thương tiếc. Nhờ cô chú luận tuổi giúp con xem gia đình con có vấn đề gì, có hoá giải được không, xem con có điểm gì khắc hay đặc biệt xấu không để con dừng lại ở một mình, vì con đang muốn ly hôn, con thấy mình không thể chịu đựng được tiếp những trận đánh và cãi nhau. Kinh tế đã khó khăn con phải vất vả nhiều. Nếu con có điểm gì khắc chồng, khắc con thì con sẽ ra đi một mình. Con không muốn mình khổ vì tình cảm, có thể chịu đựng được vất vả vì phải làm để sống và nuôi con, nhưng không chịu được những trận đòn do chồng mình. Nếu cứ thế này con sợ mình sẽ và con sẽ chết lúc nào ko hay, và quan trọng sau những lần bị đánh thì tam hồn và thể xác con vo cùng đau đớn, và chứng kiến con gái con bị khổ và ảnh hưởng tam lý con cũng không muốn. Mong các cô các chú trên diễn đàn bớt chút thời gian xem giúp con, để con con phương hướng, bởi con bây giờ đã mất phương hướng. Mong sớm nhận được sự hồi âm từ các cô các chú. Con xin chân thành cảm ơn!!
 11. Kính gửi: Bác Haithienha Được biết bác khá bận, cháu mong bác bớt chút thời gian xem giúp cháu về lá số tử vi xem nên chú ý điều gì không ạ! Mẹ cháu không nhớ rõ giờ sinh của cháu lắm, chỉ bảo lúc hơn 1h sáng đến 2 giờ sáng ạ. Nên cháu lấy 2 lá số giờ tý và giờ Sửu, bác xem giúp cháu lá số chuẩn của cháu là cái nào ạ? Đây là lá số của cháu ạ: Đây là giờ sửu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ng%C3%B4+Th%E1%BB%8B+Xu%C3%A2n&ldate=1,1,12,21,2&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Đây là giờ Tý ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ng%C3%B4+Th%E1%BB%8B+Xu%C3%A2n&ldate=1,1,12,21,1&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Chúc bác luôn khỏe và vạn sự tốt lành ạ!
 12. Kính gửi: Chú Thiên Sứ! Được chú tư vấn sinh bé đầu lòng đến nay con rất tin tưởng chú ạ. Mong chú bớt chút thời gian xem cho con sinh bé út năm nào tốt ạ: Chồng: 16/01/1978 - âm lịch ( Mậu Ngọ) Vợ: 21/12/1984 - âm lịch (Giáp tý) Con lớn: 07/11/2009 - âm lịch (Kỷ Sửu) - bé gái. Con mong muốn sinh bé sau là bé trai, và con dự tính sinh năm 2014 - Giáp Ngọ. Xin tư vấn: Chú xem giúp con sinh bé út năm 2014 có tốt không ạ? Và khả năng sinh con trai có cao không a? Mong tin chú! Chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an!
 13. Cảm ơn anh Thiên Luân nhiều ạ! Vợ chồng em quyết định sẽ sinh năm 2016 hoặc 2017 như anh khuyên. Em muốn hỏi thêm chút nữa, điều này có hơi tham lam một chút nhưng cũng mong anh tư vấn giúp ạ! Trong năm 2016 và 2017 thì năm nào tốt hơn, để vợ chồng em phấn đấu ạ? Và nếu sinh năm đó thì sinh tháng nào sẽ tốt, cuộc sống vợ chồng có gì thay đổi không ạ? Em muốn mời anh Thiên Luân và chú Thiên Sứ uống cafe, không biết anh và chú có hay ra Hà Nội không, và thường ra khi nào ạ? Vì vợ chồng em chưa có điều kiện vào TP. Hồ Chí Minh ạ! Cám ơn diễn đàn nhiều lắm! Nhờ có diễn đàn mà gia đình em thấy an tâm hơn, đỡ suy nghĩ nhiều vì các tác động bên ngoài, cuộc sống đỡ áp lực về tâm lý hơn! Chúc diễn đàn ngày càng đến được với nhiều người hơn!
 14. Cháu xin nói thêm một chút, nếu có gì sai mong Ban quản trị bỏ qua, tại cháu cũng biết là sinh con út rất quan trọng. Mà hiện tại vợ chồng cháu cũng hay cãi nhau, làm ăn cũng vất vả đủ đường nên cháu cũng sốt ruột muốn nhờ mọi người tư vấn, để cháu khỏi băn khoăn suy nghĩ. Nên nhờ mọi người phân tích và đưa ra lời khuyên ạ! Chúc diễn đàn ngày càng phát triển!
 15. Cháu muốn hỏi chú Thiên Sứ, nhưng chắc chú bận nên chưa trả lời được, Vậy cháu mong các cô chú, anh chị trên diễn đàn tư vấn giúp cháu. Vì có lần cháu được tư vấn sinh năm 2016, nhưng sinh năm đó bé lại mạng Thủy. Như vậy cả nhà cháu 4 người thfi 3 người mạng Thủy, còn mình cháu mạng Kim có sao không ạ? CHáu định sinh sang năm vì sang năm là mệnh Kim ạ! Cháu chân thành cảm ơn!
 16. Cháu xin đính chính là Cháu sinh ngày 11/01/1985 tức ngày 21/12/1984 âm lịch ạ
 17. Cháu chào các cô chú và các anh chị trong diễn đàn! Cháu muốn nhờ mọi người xem giúp cháu ạ: Chồng cháu sn 16/01/1978 âm lịch giờ sinh hơn 4h sáng. Cháu sn 21/12/1984 âm lịch giờ sinh hơn 1h sáng. Cháu có cho người nha mượn 1 khoản tiền, giờ muốn lấy về, nhưng người đó khó khăn nên không trả đc, tất cả khoản tiền đó là toàn bộ vốn liếng của gia đình cháu có đc vất vả đế giờ, chúng cháu vẫn đang thuê nhà, muốn giành tiền mua nhà, nhưng khi thấy ng nhà khó khăn nên cho mượn đến khi nào cần lấy lại, cho vay theo lãi ngân hàng thôi ạ, mà lãi cũng chưa lấy đc, vì cũng nể nên mới vậy. Nhờ mọi người xem giúp cháu thế nào ạ. Công viêc hiện tại của cháu không tốt, cháu cũng muốn tìm một công việc mới không biết có thuận lợi không, và cháu nên theo nghề gì ạ Chân thành cảm ơn mọi người quan tâm giúp đỡ cháu ạ!
 18. Kính nhờ bác haithienha xem giúp cháu ạ: Cháu tên Ngô Thị Xuân sinh ngày: 11/01/1984 dương lịch, sinh lúc hơn 1h sáng ạ
 19. Kính gửi chú Thiên Sứ! Cháu biết chú chủ yếu làm việc và sinh sống trong T.P HCM, và thỉnh thoảng mới ra Hà Nội. Cháu nhiều lần thực sự muốn vào đó gặp chú trước để cảm ơn sau là nhờ chú tư vấn giúp cháu nhưng do điều kiện gia đình và bé nhà cháu còn nhỏ nên ko vào đó được. Nay tâm trang cháu thật rối ren, cháu không biết nên làm thế nào cho đúng, cháu muốn gặp chú nhờ chú chỉ bảo giúp, khi nào chú ra Hà Nội mong chú bớt chút thời gian gặp cháu ạ. Cháu định bán căn nhà ở hiện tại, và làm ly hôn với chồng. Cuộc sống hiện tại với cháu thật là mệt mỏi và rất buồn, mong chú giúp cháu, cháu là người sống nội tâm, ít tâm sợ với người khác, và cháu cũng không thích nói chuyện riêng cho gia đình cho bạn bè hay người khác nghe. Cháu biết chú rất bận, vì cũng có rất nhiều người cần giúp như cháu nhờ chú, nhưng cháu hy vọng cơ duyên sẽ cho cháu gặp chú như lần đầu tiên cháu vào diễn đàn! Cháu cảm ơn chú rất nhiều, chúc chú và gia đình có một sức khở dồi dào và hạnh phúc!
 20. Không biết phải xưng hô với Miêu mập thế nào, nên tạm mạn phép gọi bạn vậy. Cám ơn bạn nhiều đã đọc và có thiện ý giúp mình. Mình lần các mục rồi nhưng không biết chuyện của mình nên vào mục nào nhờ tư vấn được nữa. Bây giờ chuyêẹ của mình cũng tạm ổn, tạm ổn có nghĩa là tạm lắng đọng lại, còn mẫu thuẫn thì chưa được giải quyết, vì cũng không biết nên làm thế nào, đúng là mọi chuyện thực sự rối ren. Mình thì bận đủ thứ việc, chẳng việc gì ra việc gì, chán thế chứ, lúc nào cũng thấy kín thời gian, bảo đi tìm việc làm thì lại phát sinh đủ thứ việc, bận quá. Dù sao cũng cám ơn bạn nhiều nhé! Chúc bạn mọi sự tốt lánh!
 21. Không biết gia đình cháu đã tạo nên nghiệp chướng gì,mà cháu thấy càng ngày mọi thứ càng tồi tệ hơn. Bố mẹ thì đau ốm suốt, hiện tại mẹ cháu bệnh rất nặng, rồi anh chị em trong nhà cũng mỗi người một nơi, ai cũng vất vả, cháu là lớn nhất đã xây dựng gia đình mà gia đình riêng của cháu cũng gặp nhiều chuyện buồn lắm. Nhiều lúc nghĩ cháu cũng không muốn sống nữa, đặc biệt khi cháu bắt đầu đi lấy chồng mọi chuyện càng trở lên nặng nề hơn, gia đình nhiều mất mát, tiền của không nói nhưng cả tình cảm cũng vậy. Mỗi lần như vậy lại ngồi ngẫm nghĩ không biết mình đã làm gì sai trái để phải bị như vậy. Biết rằng cuộc sống cần vươn lên nhưng sao cháu thấy khó quá, cháu muốn trốn chạy cũng không nổi, buồn quá không biết tâm sự với ai nên cháu lại vào diễn đàn, và cũng nhờ diễn đàn mà cháu thấy còn một chút gì đó ý nghĩa. Thôi thì phận ai người ấy chịu, cháu nghĩ vậy, ai cũng có sai trái, nhưng tấm lòng mình không sai trái là được. Mong sao ngày mai sẽ tốt đẹp hơn!
 22. Đọc bài này của bác hạt gạo làng làm em lại phân vân vì gia đình em cũng được tư vấn sinh năm Bính thân. Nhờ bác phân tích lại giúp xem sao. Chồng 16/1/1978 - âm lịch - Mậu Ngọ. Vợ 21/12/1984 - âm lịch - Giáp Tý. Con gái đầu lòng 07/11/2009 - âm lịch - Kỷ Sửu. EM chân thành cám ơn ạ! Mong các bác trả lời giúp.
 23. Đọc được những bài viết của chú Thiên Sứ thật lắng đọng. Cháu là người mà khi thất bại nhất, buồn chán nhất đã nhờ chú tư vấn trên diễn đàn, và cũng thật may mắn được chú trả lời. Bây giờ cuộc sống của cháu cũng khá chút rồi, như vậy cháu cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng những ngày đó cháu còn bận bịu, mấy hôm nay rảnh một chút cháu tìm đọc các mục trên diễn đàn và đã vào mục này, càng đọc cháu càng thấy thấm thía và cũng thấy đúng chú ạ. Đọc xong nghĩ lại những gì mình đã trải qua thấy đúng là cuộc sống này có nhân có quả, mặc dù biết là nhân vô thập toàn. Như đơn giản có nhiều lúc chúng cháu rất gặp khó khăn, mà thường mỗi khi có khó khăn thì cứ kéo theo một loạt, ko biết ở đâu cứ ùn ùn tới, làm cho cháu chán trường lắm, ví dụ có lúc cháu hết tiền chỉ còn lại một số rất ít đủ để cho cuộc sống hàng ngày thôi nhưng lại có anh bạn hỏi vay tiền, nhưng vì anh ấy rất khó khăn mà con thì ốm nên thương tình cháu vẫn cho anh ấy mượn, biết rằng anh ấy mượn khó lòng trả được, và mình cũng đang khó khăn. Nhưng tự nhiên sau mấy hôm cháu lại được người khác giúp đỡ, công việc tốt hơn và lại còn có thêm một khoản tiền nữa. Lúc đó thì cháu cũng không suy nghĩ hay liên hệ gì, chỉ giờ đọc được bài viết của chú thì nghĩ lại ngẫm nghĩ thấy thật đúng, bây giờ vợ chồng cháu có một cô con gái đáng yêu, hai vợ chồng cứ bảo nhau là phúc của ông bà tổ tiên, hì, vì mới đầu cũng hơi khó khăn để có bé. Cháu nghĩ ai cũng có những cái chưa tốt nhưng biết hướng thiện và sửa những cái chưa tốt đó thì cũng đã là tốt rồi, và cháu hy vọng có nhiều người đọc được những bài viết của Chú để có được cái nhìn và cách sống hướng thiện hơn. Chúc chú khỏe để có nhiều bài viết hay.
 24. Vâng, cháu cám ơn chú nhiều ạ! Đúng là vợ chồng cháu hay khắc khẩu lắm ạ, điều này hỗ trợ bằng phong thủy thì như thế nào chú nhỉ. Chắc cái này phải xem chi tiết trong nàh phải không chú, cháu cũng có hỏi người và làm theo rồi, nhưng cũng thấy không cải thiện được gì. Vợ chồng cháu hay ốm cũng không biết có phải do phong thủy ko phù hợp không. Vì cháu được biết chồng cháu hợp hướng đông, bắc, nam, đông nam, nhưng mà nhà lại hướng Tây. Trước nhà thì cũng không được thông thoát cho lắm. Kính chúc chú mọi điều tốt lánh!
 25. Vâng, cháu kiểm tra rồi ạ, chồng cháu sinh 22/02/1978 dương lịch và âm là 16/01/1978 âm lịch ạ. Mong bác giải đáp giúp cháu. Chân thành cảm ơn!